13 MART BALIK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

13  Mart günü saat 13:21 de Balık burcunun 23°03´ derecesinde yeniay meydana gelecek. Dolunayın ev sahibi Balık burcu değişken, fedakar, merhametli, etrafıyla bütünleşen, sübjektif,  kendini kurban edebilen ve  bağımlılıklara yatkın yapısıyla bilinir. Hukukçular, akademisyenler, bakanlar, diplomatlar, dalının uzmanları, bankacılar, finansörler, tüccarlar, sanatçılar, denizciler, petrol, su, kimyasal maddelerle ilgili işler yapanlar, denizciler, medyumlarla ilişkilidir.  Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri dolunay sürecinde daha belirgin görebiliriz.

Şartların oldukça değişken, kırılgan buna karşılık motivasyon düşüklüğünün, sistemli olup somut sonuç elde etmenin bir o kadar zor olduğu bir süreç.

Yükselende ulusal ve ailevi konularla ilgili, korumacı, tutucu, hassas, değişken, önyargıları , kaprisleri olabilen Yengeç burcu  bulunmakta. Yükselen derecesine Sirius sabit yıldızı etki etmekte. Sirius, küçük hareketlerin büyük sonuçlara varabilmesine, zenginliğe, üne, gurura verici durumlara katkı yapar.

Güneş ve Ay ise baskı, stres altında dengeyi koruyabilmeyi, krizlerle başa çıkabilmeyi anlatan Markab etkileşiminde.

Balık burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Balık yeniayında hukuksal, yabancıları, yurtdışını, yükseköğrenimi, basın yayını, medyayı, tanıtım faaliyetlerini,  seyahatleri ilgilendiren konular, işi, kariyeri, hedefleri, anneyi ilgilendiren konular ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların 20-26 , sabit burçların 6-10 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Balık yeniayından öncelikli etkilenmekteler. ( Değişken burçlar: kizler, Başak, Yay, Balık ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

İlişkiler tükenmişliğe gitse de hala çözülmemiş durumların olması önünüzü net görmenizi engelliyor olabilir. Bunlardan sebep yaşanan beklenmedik durumlar tüm karmaşaları, çözülmemiş her şeyi öylece bırakıp, kaçıverme isteğini uyandırabilir. Fakat beklenmedik  gelişmeler, aksamaların dikkatsizlikleri doğurması şartların düzene sokulması gereğini hatırlatabilir.  Buradaki güç dengesini  sağlayabilmede verilen yaşam mücadelesi önemli gözükmekte. Zira uğruna emek harcanıp da elden kayana yönelik duyulan üzüntünün sebep olduğu adaletsizlik duygusunu da etkileyecektir. Bu amaçla bütünleşebilmek adına yeni bir sürece geçerken dağılmış olanı mantık çerçevesinde değerlendirmede olana geniş perspektiften bakmak gerekmekte. Aksi taktirde yürütülen yanlış stratejilerin yaşattığı üzüntü ile aynı hataları tekrarlamak mümkün görünmekte.

Başak yeniayı hayatlarda düzenlemeleri, yenilikleri yapabilmek adına gelişmeleri işaret etmekte. Arzulananlarla, hayal edilenlerle ya da böyle olmamalıydı denilenlerle ilgili harekete geçilip, haritası uygun olanlar için güçlü değişimlerin yapılabileceği bir süreç. Beraberinde fedakarlıkları, belki bir şeylerin gelebilmesi için eldekinin tüketilmesini, uyum sağlama gerekliliğini işaret etmekte. Geçmişe dönük çok sayıda konuyu ki finansal gelişmeler de olabilir, harekete geçerek sonuca bağlamak isteyebilirsiniz. Bazı beklenmedik durumlar beraberinde geçmişe dönük  üstü örtülmüş ya da farkına varamadığınız aile içi problemleri, üstlerinizle ya da bürokrasiyle olan sorunları da yeniden açabilir. Şartlar zorlasa da atılacak adımlar kalıcı değişimi göstermekte. Güç dengeleri, evliliklerle ilgili gelişmeler, kredi, sigorta türü borç yapılandırmaları, miras, nafaka gibi parasal konular  gündeminizde önemli olabilir. Bunlar içlerinde birtakım şaibeli durumları, aldanmaları, aldatmaları, hataları, önünüzü göremediğiniz durumları kapsayabilir. Yeniay, işle ilgili, gündelik  hayatın akışını etkileyecek durumları beraberinde getirebilir.  Mahkemelerle ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Seminerler, dersler, yüksek öğrenimle, medya, tanıtım faaliyetleriyle, yurtdışını ilgilendiren konularla uğraşabilirsiniz. Yaşanacak gelişmeler hayata bakışı da etkileyebilir.

Balık yeniayı, 14 Aralık 2020’de Yay burcunda yaşadığımız Güneş tutulmasının etkilerini açığa çıkartmakta. Tutulmanın hayatlarınızı hangi alanlarda etkilediğini hatırlamak isterseniz aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

Balık yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

İkizler ve yükselen İkizler :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Başak ve yükselen Başaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Terazi ve yükselen Teraziler için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Ülkemiz ve Balık yeniayı

13 Mart’ta Balık burcunda meydana gelecek yeniayda iktidar partisi, hükümet, üst düzey yöneticiler, idareciler, ceo lar, yönetim kurulu başkanları, toplumda tanınan kişiler, mahkemeler,  ordu, polis, ulusal kredimiz, prestijimiz ana konu başlıkları olarak görülmekte.  Aynı zamanda muhalefeti, topraklarımızı, güvenliğimizi, madenleri, doğal kaynaklarımızı, tarımı ve çiftçilerimizi, emlak ve inşaat sektörünü ilgilendiren gelişmeler de dikkati çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda ise itibarlarını, üst yönetimlerini ilgilendiren durumlar öne çıkabilir.

Yeniay, ülke haritasının 10.evinde gerçekleşmekte. Konumunda otorite, lider, üst düzey idareci olanları, şirketlerin ceo larını, genel müdürlerini, tanınan kişileri ilgilendiren gelişmeleri işaret etmekte. Sürecin arka tarafında ilişkilerdeki, diplomasideki gelişmeleri perdeleyen durumlar olabilir. Davalara yönelik gelişmeler olasıdır. Diplomaside öngörülemeyen durumlar kırılganlık arttırıcı etkiye sebep olabilir. Üst kademelerde görev değişimlerini gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Gizli düşmanlıkların, ilişkilerin oldukça aktif  göründüğü bu süreçte ordumuzu, güvenliğimizi ilgilendiren gergin durumlar olasıdır.  Anayasa konusu gündemdeki yerini koruyabilir ve kapalı kapılar ardında çalışmalar hız kazanabilir. Sınırlarımız, sınırımızdaki kurulmak istenilen yapılanma ile ilgili gelişmeler bu süreçte dikkat çekebilir. Belediyeler, belediye başkanları ile ilgili gelişmeler kamuoyunu meşgul edebilir. Hastanelerdeki yoğunluk artabilir. Çocuk kayıpları gündem yaratabilir. Ekonomik olarak zorlanmaların devam ettiği yeniayda hazine ve maliyenin durumunun yanı sıra halkın alım gücündeki değişime odaklanılabilir. Deprem yaşanabilir. Yağışlar yüzünden zarar görülebilir. Bu süreçte Doğu Akdeniz, Kıbrıs konusu önemini korurken Yunanistan ve İran  ile ilişkiler de dikkati çekebilir. İngiltere ve ABD’nin elinin de üzerimizde olacağı bir dönem! Balık yeniayı ile birlikte 14 Aralık’ta yaşadığımız Güneş tutulmasının da etkileri ivmelenmekte.

Yukarıda Balık yeniayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.  

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/12/07/14-aralik-yay-burcunda-gunes-tutulmasi/

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s