24 HAZİRAN OĞLAK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

24 Haziran günü saat 21:40 da Oğlak burcunun 03°28′ derecesinde dolunay meydana gelecek. Bu burç ciddiyet, sorumluluk anlayışı, mantık, sabır ve sistem kurmayla ilişkilidir. Gölgesinde duygu yoksunluğu, aşırı kontrolcülük ve hesapçılık, melankoli görülür. Devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde  Oğlak özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Oğlak dolunayı hem gerçekçi ve mükemmeli isteyen hem de aynı zamanda sınır koymakta zorlanılacak, kırılgan, değişken bir süreci işaret etmekte.

Yükselende yine Oğlak burcu var ve bu burcun özelliklerini vurgulamakta. Aynı zamanda Dheneb ve Deneb Okab sabit yıldızlarının da bu dereceye etkileşimini görmekteyiz. Bu iki yıldız dışavuruma savaş, mücadele, yönetim becerilersi, yardımseverlik ve cömertlik özelliklerini de katmakta.

Ay’ın Polis ve Kaus Medius kavuşumu başarı, buyurganlık, hırs , zihinsel uyarım ve insancıllıkla harmanlanmasını göstermekte. Güneş ise Propus ile beraberliği ile anlamına hızlı gelip geçen ve çabuk değerlendirilmesi gereken fırsatları yüklenmekte.

Oğlak burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Oğlak burcunda gerçekleşecek olan dolunayda fedakarlıklar, kontrol edilmekte zorlanılabilecek durumlar, zorluklar, gizli konular, endişeler, bağımlılıklar, arınma çalışmaları, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili konular, sağlık, günlük hayatın temposu, birlikte çalıştıklarımız, iş ortamı, evcil hayvanlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Öncü burçların 0-6, sabit burçların 16-20 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Oğlak dolunayından öncelikli etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Zamanında varınızı yoğunuzu ortaya koydup, üzerine gittiğiniz konuda yaşadıklarınız artık aidiyet gösterdiklerinize karşı doyum alabilmenizi de etkilemekte. Değişimin farkındalığıyla  daha bir ben demek isterken, sanki henüz tam bitmemiş bir şeylerin hala sizi arada bir yerlerde tutuyor olması, ayağınızda pranga varmış hissine yöneltebilir. Bu amaçla içinde bulunduğunuz ve anlamlandırmakta zorlandığınız karmik döngülerden kurtulabilmek, hayatın içinde av olan taraftan kaçınabilmek, ters giden ailevi, sosyal ilişkilere, statünüzü ilgilendiren gelişme problemlerine karşın durumunuzu anlamaya, anlamlandırmaya ve başka bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Dağılmış parçaları bir arada tutabilme ve koşulları iyileştirebilir miyim düşüncesi, sizi güvenlikli yürüyebilmeniz adına yapmanız gerekenleri ihmale yöneltmesin. Kafasında türlü hinlikler dönenlerin rekabet koşulları karşısında birtakım durumları saptırabileceği, inkar edebileceği gerçeğini unutmayın ki sil baştan yaşamayın.

Kontrol etmekte zorlanabileceğiniz şartların söz konusu olabileceği bir dolunay sürecindeyiz. İlişkilerde yıpratıcı durumlar yaşanabilir. Gizli düşmanlıklara açığız. Sahip olduğunuz kazanımlara yönelik gelişen durumlar tamamlanmamış durumların yeniden ele alınmasını gerektirebilir. Karşınızdakilerin birtakım tutumları yüzünden hedeflediğiniz konuda bazı şeyleri yeterince net göremeyebilir ve maddi manevi değer yaratımı konusunda beklentinizi karşılayamayabilirsiniz. Bu durum ailede, işinizde otorite konumunda olarak gördüğünüz insanlarla ya da varsa bürokratik işlerinizle ilgili kırılmaları yaşatabilir. Kardeş, kuzen ilişkilerinizde destekli girişilecek adımlar bu durumu harekete geçiren etken olabilir. Hedefinize yönelik karşınızdakilerle adım atma yolunu seçerseniz geçmişe dayalı çok sayıda faktörden ötürü ki bu durum ortaklı parasal konuları da ilgilendirebilir, konunun üzerinde dikkatli düşünüp, inceleyin. Hala önünüzde net aydınlanmamış, belki de manipüle edilen noktaların olabileceğini unutmayın. Dürtüsellikle, gurur yapıp çıkışlarda bulunmamaya özen gösterin. Karşınızdakilerden gelebilecek bir hamlenin de beklenmedik gelişmeleri yaşatabileceğini unutmayın. Şu var ki dikkatli yürüdüğünüz taktirde bu kırılmalar gidilmesi gereken yöne taşıyacak ve kazanımlarınız gecikmeli de olsa gelebilecektir. Sağlık konularına dikkat edilmesi gereken bir süreç. Tansiyon, kalp-damar sorunu olanlar bu süreci daha sakin geçirin lütfen. Sakatlanmalara karşı da dikkat. Çocuklarınızla ilgili onların hayatlarında önemli bir dönüşümü ilgilendiren adımlar atılabilir. Bu durum sizin özel ilişkilerinizi de ilgilendirebilir. Yeni evliliklere adım atanlar olabileceği gibi yürümeyen evliliklerle, güç dağılımının, adaletsiz paylaşımların yapıldığı konularda da hareketlenmeleri duyabileceğimiz bir dönemden geçmekteyiz.

Oğlak dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Ülkemiz ve Oğlak burcunda dolunay

24 Haziran’da meydana gelecek olan dolunayda çalışan kesimi, sosyal güvenlikle ilgili hizmetleri, sendikaları, ordumuzu ve polisimizi, sağlık sistemimizi ve çalışanlarını, diplomatik ilişkileri, uluslararası davaları, yabancı ülkelerle anlaşmaları ve gizli ilişkileri, örgütleri, suikast, uyuşturucu konularını, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri, hayvancılığımızı, iç işlerimizi, halkı ilgilendiren gelişmeleri ana başlıklar olarak işaret etmekte. Aynı zamanda bunların iç ve dış işlerine yansımalarını, diplomatik gelişmeleri, anlaşmaları, davaları ilgilendiren durumlara etkilerini gözlemleyebiliriz.

Coronanın yani adı konulmayan biyolojik savaşın şimdilik azalmasıyla sağlık ve çalışma koşullarını ilgilendiren düzenlemelere devam edilebilir. Halkı ve iç işlerimizi ilgilendiren gelişmeler olasıdır. Müttefiklerle görünümlülerle ilişkilerin etkisini halkın ve ekonominin üzerinde hissedebiliriz. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler diplomaside dengeleri zorlanabilir. Konumunda otorite olan birisine yönelik görev değişimi konuşulabilir. S400 lerin durumu, anayasa, sınırlarımızda kurmak istedikleri yapı gündeme gelebilir. Muhalefet kanadından yöneticiler, gazeteciler, yazarlar, düşün insanlarına yönelik davalarla, tutukluluklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Suikast konusu dikkati çekebilir. Arka planda olup bitenleri öğrenebiliriz. Bu durum bilinmeyen grupları anlatabilir ve birliktelikleri çözücü etkiyi beraberinde çalıştırabilir. Bankaları, finans kurumlarını ilgilendiren düzenlemeler gelebilir. Faiz oranlarında değişimler beklenebilir. Davalar ile ilgili durumlar, para konuları gündemi meşgul edebilir. Spekülatif yatırım araçlarında, borsada dalgalanmalar beklenebilir. Deprem beklenebilir.

Yukarıda 24 Haziran günü yaşanacak olan Oğlak dolunayının astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s