10 TEMMUZ YENGEÇ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

10 Temmuz günü 04:17 de Yengeç burcunun 18°01′ derecesinde yeniay meydana gelecek. Bu burç tutucu, korumacı, hassas yapılı, aileye, vatana ait konuları önemseyen yapıdadır. Gölgesinde gereksiz anaçlık, ajitasyon, kıskançlık görülür. Halkı ilgilendiren konuların yanı sıra sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla yeniay döneminde Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Olayların hızlılığı ve değişkenliği somut sonuç elde edebilmeyi zorlaştırmakta. İletişim yoğunluğunun yanı sıra değişikliklere uyum sağlama gayretinde olunacak.

Yükselende Bolu’nun batısında kalan yerler için İkizler, doğusunda kalanlar içinse Yengeç burcu görülmekte. İkizler, iletişim özellikleri dikkati çeken, meraklı, bilgiyi aldığı gibi dağıtan ve strese ve dağılmaya açık bir burçtur.  Yengeç burcu ise yukarıda da bahsettiğim özellikleriyle bilinirken, yeniayın da ev sahibi olarak Bolu’nun doğusunda kalan illerimiz için özelliklerini belirginleştirmekte.  Bu dereceye Betelgeuse ve Polaris sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Her iki yıldız, başarı, zenginlik ve yanı sıra öncülük edip, yol göstermekle alakalıdır.  Dışavurumlardaki  etkilerini  harita potansiyellerine göre hissettirecekler.

Güneş ve Ay ise Castor ve Pollux kavuşumunda. Bu sabit yıldızlar yazarlar, gazeteciler, düşün insanları ile ilgili gelişmeleri, keskin zekayı, hukuksal başarıları, saygınlığı, onuru, zıt kutupları birleştirerek farkındalık sahibi olmayı, cesaretli ve acımasız bir mizacı, bilinçli olarak yalan söyleyebilmeyi, başarısız tahminleri anlatır.  

Yengeç  burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yengeç burcunda yaşanacak olan yeniayda maddi manevi kazanımlar, taşınabilir mallar, yatırımlar, verilmiş olan borçlarla ilgili gelişmeler ana konu başlıklarını işaret etmekte.

Öncü burçları   15-21, değişken burçların  1-5 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yengeç yeniayından öncelikli etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Hayatın içinde başkalarıyla ilişkilerde başkalarıyla bütünleşmeyi, birleşmeyi öğrenmemiz gereken konuda yeterince iyi olamayarak, gerçeklerle yüzleşmiş , arzuladığınız büyümeye erişememiş, engellerle karşılaşmış olabilirsiniz. Şartları doğru okuyamamak nedeniyle yolunuzda oluşan aksaklıklar, sorunlar baştan ayağa gündeminizde olacak. Dengeyi bulmaya çalışıp, iyileşme sağlayabilmek amacıyla gerek duygusal gerek ailevi gerekse hedeflerinize yönelik konularda yeniayda enerjinizi bir noktaya, sorunun çözümüne odaklayacaksınız. Artık bir acı reçetenin varlığının ve yol ayrımının farkındalığına sahip olmalısınız. Bağımlılıklardan vazgeçmek kolay olmadığından, ısrarla geçmiş hataları inkar etme yoluna gidebilirsiniz. Oysa ki uğruna emek harcadıklarınız için yeniden üzüntü yaşamamanın yolu sağlıklı bir çözüm stratejisi oluşturup, kendinize değer katacak adımlarla, kararlı bir şekilde köklü değişimden geçmekte.

Aile içlerinde sorunlu evliliklerin, parasal konuların, statüleri ilgilendiren problemlerin enine boyuna masaya yatırılacağı, kazanımlarınıza yansımalarının değerlendirileceği bir yeniay süreci. Kendinizi daha etkin gösterebilmek adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Dengeleri bozan kırgınlıkları  telafi etmek için adım atılabilir. Davalarla ilgili durumlar varsa onlar konuşulabilir.  Bu süreci başlama değil ama araştırma için görüşmeler, değerlendirme adına kullanabilirsiniz. Çocukların evlilikleri, ortaklıkları, davaları gündem olabilir. Onları işlerini, statülerini de ilgilendiren yeniayda, kırılmalara yönelik adımları, yapılması gerekenleri konuşabilirsiniz. Bu dönemdeki adımlarınız  şimdi beklediğiniz kadar olmasa da daha sonra gerek aşk hayatınızı gerek çocuklarınızı ya da hobileriniz, uğraşılarınız varsa onlarla ilgili çalışmalarınızda kazanım sağlamanıza, değer yaratmanıza fırsat tanıyabilir. Bu yolda yakınlarınızdakilere de rehberlik edebilirsiniz. Sakarlıklara, sakatlanmalara, yediğinize, içtiğinize dikkat etmenizi öneririm. Kimyasallardan, gazlardan, sulardan kaynaklı problemler  mümkündür.

Yeniay ile birlikte 10 Haziran’da yaşadığımız İkizler burcundaki Güneş tutulmasındaki hedeflerinizi ele alıp, tutulmayla ilgili gerçekleştiremediğiniz fikirleriniz, konuşmalar, anlaşmalar adına hareketlilik yaşayabilirsiniz. Hatırlamak isteyenler, yazının linkini sonda bulabilirler.

Yengeç yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Ülkemiz ve Yengeç burcunda yeniay

10 Temmuz günü Yengeç burcunda meydana gelecek olan yeniayda halkı ilgilendiren konular, halkın bakış açısı, dışavurumu, sağlığı, içişleri ile ilgili gelişmeler yanında krediler, vergiler, borçlar, yabancı ülkelerle finansal ilişkiler ve kamuoyunu etkileyecek gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Yeniay sürecinde kontrol edilmesi kolay olmayabilen bazı gelişmelerin karşımıza gelmesi kırılganlıkları arttırabilir.  Halkı, topraklarımızı, içişlerimizi, iç denge dinamiklerini ilgilendiren gelişmeler olasıdır. Görüşmeler kapalı kapılar ardında devam ederken, yeniay ile birlikte bazı anlaşmalar, taahhütler  karşımıza gelip, zorlayabilir. Dış ilişkilerle, sınır komşularımızla olan ilişkiler dikkati çekebilir. Gelişmelerle birlikte dış politikada  dönüşümden geçilen bir dönemi anlatmakta. Ekonomik olarak gelen fiyat artışlarıyla birlikte halkın cebinin daha zorlanacağını söyleyebiliriz. Bankalarla, finans kurumlarıyla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Spekülatif yatırım araçlarında dalgalanmalar beklenebilir. Lüks kapsamına alınabilecek bazı malların vergilendirmelerinde, fiyatlarında değişiklikler olabilir. Konumunda otorite olanlarla ilgili bir değişim daha beklenebilir. Sularda, sıvılardan, gazlardan kaynaklı sorunlar, kazalar yaşanabilir. Deprem olasıdır. Yengeç yeniayı muhalefet kanadından parti yöneticilerini, gazetecileri, yazarları, düşün insanlarını  ilgilendiren davalarla, tutukluluklarla ilgili gelişmelere işaretçi.  Bu süreçte anayasa konusu da gündem olabilir.

Ülkemiz açısından Yengeç yeniayı, 10 Haziran’da İkizler burcunda yaşanan Güneş tutulmasını tetikleyerek, etkilerini aktifleştirecektir.

Yukarıda 10 Temmuz günü Yengeç burcunda meydana gelecek olan yeniayın astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s