20 EKİM KOÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

20 Ekim günü saat 17:57 de  Koç burcunun 27°26’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Koç cesur, girişimci, rekabete açık, risk alabilen yapısının yanı sıra gölgesinde benmerkezcilik,huzursuzluk, öfke, kavgacılık barındırır. Bu burç ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile ilgilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Dolunay sürecinde şartlar oldukça ivmeli, sert görülmekte. Rekabetin  yüksek oktavlı etkilerinin yanında iletişim de oldukça yoğun görülmekte. Buna karşın güvensiz, esneklik göstermekten uzaklığında katkısıyla verim elde etmek kolay olmayacaktır.

Yükselende  yine dolunaya ev sahipliği yapan Koç burcu bulunduğundan Koç burcu özelliklerini vurgulamakta. Bu dereceye Baten Kaitos sabit yıldızının etkisini görmekteyiz ki depresif durumlarla, kazalarla, izole olmayla, intihara meyille ilişkilendirilmekte.

Haritalardaki durumuna göre Ay, Al Pherg ilişkisi ile doğasına kararlılık ve dayanıklılık göstererek gelebilecek başarıyı doğasına katmakta. Güneş ise İzar sabit yıldızı ile birlikte. İzar da aşırılığa meyil ve işten kazanılabilecek refahla ilişkilendirilmekte.

Koç burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Koç dolunayında kişinin kendisini ilgilendiren her konu, dışavurumu, sağlığı, fiziksel durumu, yeni başlangıçları ve evlilik, ortaklık dahil her türlü ikili ilişkileri, davaları, açık düşmanlıklar ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Öncü burçların 23-30, değişken burçların 10-14 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Koç dolunayından öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Epeydir her türlü ilişkiyle ilgili olarak sınanmaktayız. Bu dolunayda yine aynı konu vurgulanmakta  ve güç dengeleri, davalar, özgürlüğe giden yol, kaynak, değer yaratırken özdeğerini de sorgulama gibi durumlar da beraberinde vurgulanmakta. Koç dolunayı, 10 Haziran’da İkizler burcunda yaşanan Güneş tutulmasının hayatlarınıza etkilerini hareketlendirmekte. Adaletin terazisinin şaştığı, ilişkilerde dengenin bozulduğu, geçmişte güç elde etmek için yapılmış manipülasyonlar  tek tek kişilerin karşısına gelecek. Tüm bunlar zamanında doğru strateji yürütülememesi sonucu problem kaynağı olan ve problemin üstünü örterek yürünmesi sonucu iyice aksaması sonucu tatmin etmekten öte durumlar. Ardında belki de defalarca yapılan pervasızlık sonucu güven duyduğunuz birisinin kaybı, aile , bir olma kavramından  uzaklığın etkisinin yanıltıcılığıyla, kendinizi artık ait görmediğiniz kişilere çekilme durumu dahi olabilir.  Başta da dediğim gibi her türlü değerin krizle dönüşüm sürecinde arafta kalma duygusuna kapılmış olabilirsiniz! Geçmiş hataların bedellerini görmek üzere adımlarınızı atarken önünüzü göremediğinizi düşünebilirsiniz. Ve yine attığınız adımlar geçmişte şartlara nifak sokan kişileri, durumları da beraberinde hareketlendirecek ve engel olmaya çalışabilecekleri görülmekte.  Ama aslında şartlar daha da kuvvetlenebilir ve pandoranın kutusunu açılması ile birlikte, beklenmedik gelişmelerle karşılaşılabilir.

İlişkiler dengesinin bozulabilir ya da bozulanı dengelemek adına hareketlenmeler görülebilir. Karşınızdakilere daha atak davranabilir, onlarla bir mücadeleye girişebilirsiniz. Buradaki mücadele, konudan elde edilecek kazanımda adaleti sağlamak, mağduriyeti gidermek ve şartlarda dönüşüm yaratmak şeklinde görünmekte.  Mücadelenin ardında ailevi, resmi, işinizi, hedefinizi kapsayacak şekilde evrakta, anlaşmalarda, imzalarda, her türlü sözlü yazılı akitteki sahtecilik, yalan, hile, dolandırıcılık gibi durumların bulunması olasıdır. Dolayısıyla konusunun içinde bu tip durum olduğunu düşünenler,  olayın bu boyutunda üzerine gitmek hatta hukuki danışmanlık, dava gibi yollara başvurabilir.  Retroların bitmiş olması da artık süreci daha akıcı hale getirecektir. Karşı tarafla görüşmeler yapabilirsiniz ancak pek çok şey havada kalabilir.  Yine de dengeyi kurabilenler karşılıklı ilişkilerde önemli adımlar atılabilir ki bu durum hayatlarında aksayan konularda radikal değişime neden olabilir. Sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilir ve buradaki ilişkilerinizden de desteklenebilirsiniz.  İntihara meyil görülebilir. Depresyon, panik atak sorunları kendini daha fazla hissettirebilir.

Koç dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Boğa ve yükselen Boğalar için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.       

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.   

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Ülkemiz ve Koç dolunayı

20 Ekim’de Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunayda meclis, yerel yönetimler, yabancı ülkelerle yapılmış antlaşmalar, organizasyonlar, kulüpler, borsa, diplomatlar, eğitim, gençler, çocuklar, sanat, spor, eğlence ile ilgili konular ana başlıkları oluşturmakta.

Dolunay, anayasa çalışmalarını, yönetim biçimi ile ilgili tartışmaları gündemde tutabilir. Muhalefet kanadından parti yöneticileri, gazeteciler, yazarlar, düşün insanlarına yönelik davalar, tutukluluklar ile ilgili gelişmeler olasıdır. Meclisi, milletvekillerini, belediyeler ve belediye başkanlarını ilgilendiren durumlarla karşılaşılabilir. TBMM sıralarında tansiyon yükselebilir. NATO, BM,  AB gibi kuruluşlarla ilişkiler, diplomasi ve ekonomik göstergelere etki edebilir. Yurtdışında görülmekte olan davalar gündeme gelebilir. Eğitim sistemiyle ilgili yenilikler uygulamaya konulabilir.  Uzun dönemli kalkınma planlarında değişimler beklenebilir. 

Koç dolunayı, pandora belgelerinin devamını ya da türevini getirebilir. 10 Haziran’da İkizler burcunda yaşanan Güneş tutulmasının etkileri tetiklenebilir. Gençlerle ilgili gelişmeler hareketlenebilir. İçeride tansiyon yükselebilir. Bu noktada yabancılara da dikkat etmekte fayda olabilir. Deprem olasıdır. Spekülatif yatırım araçlarında dalgalanmalar beklenebilir. Kredi başvurularında artışların yanı sıra batık krediler de dikkati çekebilir. Sularla, denizlerle ilgili problemler yaşanabilir.  

Yukarıda 20 Ekim Koç dolunayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s