16 ŞUBAT ASLAN BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

16 Şubat günü saat  19:56’da Aslan burcunun 27°59’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Aslan burcu sahnede olmak, kendini göstermekle ilgilidir. Gölgesinde ego, kibir, gösteriş, müsriflik vardır. Liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla dolunay sürecinde Aslan burcunun doğasına has özellikleri ve bu gruplara ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Dolunay sürecinde iletişim, görüşme, plan, program yapma, anlaşmalar, sözleşmeler ve bunlardan somut sonuç çıkartma çabaları görülecek. Tüm bunlar duygulardan, empati kurmaktan, güven ortamından uzak bir ortamda şekillenebilir.

Yükselende çalışkanlığı, mantığı, titizliği, mükemmeliyetçiliği ve tevazusuyla bilinen Başak burcu bulunmakta. Yükselen yöneticisi Merkür artık hem düz harekete hem de analitik yönüyle çalıştığı Kova burcuna geçti. Kararlı, analitik boyutta olayları ele alarak yürümeye olanak tanımakta. Bu dereceye öngörebilme yeteneğini, esinlenmeyi ve egodan zarar görmeyi anlatan Coxa sabit yıldızının etkisi bulunmakta.

Dolunay sürecinde Ay, Al Jabbah ve Regulus ile etkileşimde. Kraliyet yıldızlarından Regulus, intikamdan kaçınmak kaydıyla gelen büyük başarıları ifade eder. Al Jabbah ise akıllılık, sağlam hüküm işaretçisidir.

Aslan burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Aslan dolunayında günlük hayatınızla, işinizle, sağlığınızla, evcil hayvanlarınızla ilişkili durumlar, gizli düşmanlıklar, endişeler, bağımlılıklar, arınma için yapılan çalışmalar, kapalı yerlerle ilgili konular, inzivaya çekilmeyi gerektiren koşullar ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Sabit burçları  24-30, öncü burçların 10-14 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Aslan dolunayından öncelikli etkilenecekler. ( Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ;  Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak )

Aslan dolunayı , 2021 Kasım’ında meydana gelen Boğa burcundaki Ay tutulmasının hayatlarınıza etkimesi ile ilgili kadersel dönüşümler sonucunda gelişen şartları ilgilendirmekte. Bu şartlar da sizin gözler önünüzdeki durumunuzla ilgili koşullarla bağlı. Atılan adımların sonucunda  ailevi, duygusal konularda oluşan çözülmeler, bozulmalar karşısında stratejik olarak bilinç geliştirme gerekliliği bulunmakta. Aile büyükleriniz ya da üstleriniz içinde size ihanet edenler, arkanızdan oynamaya kalkanlar varsa onların sebep olduğu etkiler kadersel dönüşümlere sebep olmuş olabilir. Bu kişiler geçmişte aile büyüğünüz, üstünüz, patronunuz olsa da artık arkalarından hafızanızda canlanan etkileri bırakmış görünmekteler. Aslan dolunayı, 19 Kasım günü Boğa burcunda gerçekleşen Ay tutulmasının hayatlarınıza etkisi ile de ilişkili görünmekte. Bu süreçte bireyselliğiniz ve sosyal ortamlardaki durumunuz, geleceğe yönelik umutlarınız, liyakat konularının da etkisiyle daha bir aydınlanıyor. Hayatın anlamını öğrenmek, bazılarının omuzlarına ağır yükleri bindirir. Ve bazen insanı bütünleşmek, bir olmak istedikleriyle yolunda baştan ayağı değişim yaşamak durumunda kalır. Bu tip enerjilerle yol alırken, başkalarıyla birlikte hareket etmeniz gereken  noktada gaflete düşmemeye dikkat edin. Bozulmalarla, belki bazı yalanlarla, etik ve ahlaka aykırı tutumlarla karşılaşmak bazıları ile düşünsel olarak da ayrı düşmenizi getirebilir. Bu noktada resme üst boyuttan bakarak biten ikili ilişkilerle ilgili karmik hesaplaşmalara da girebilirsiniz.

Başak dolunayı Boğa burcundaki Ay tutulmasının hayatlarınıza etkilerini hareketlendirirken, ikili ilişkilere, bunlarla ilgili ortak kazanımlara, nafaka, miras, ödemelerle ilgili konularınıza da vurgu yapmakta. Ve bir dönüşüm zamanını göstermekte. Kime, neye, ne kadar fedakarlık gösterebilirim, ne kadar kölesi olurum noktasında güç dengelerinin eşitlikçi ve adaletli şekilde ayarlanma süreci. Fakat karşınızdakilerle uzlaşı, verici olma noktasında yeterince aydınlanmamış noktaların olacağını düşünerek temkinli olmanızı öneririm. Karanlıkta kalmış, görmediğiniz noktaları, sizden gizlenenleri, arkanızdan çevrilen işleri iyi etüt edin. Kontrol etmekte zorlandığınız konular, karşılıklı geldiğiniz kişinin gizledikleriyle, iş ortamınızla, günlük hayatınızın rutiniyle ya da varsa sağlıkla ilgili durumlarla bağlantılı olabilir. Bürokrasiyle ilgili eksik işleriniz, geçmişe dayalı konularla uğraşabilirsiniz. İşlerinizi yoluna koyabilmek için danışmanlıklar gündeminize, hukuki yardımlar alabilirsiniz. Bu dönem eşinizin bazı zorlukları olabilir. Onlarla da ilgilenmeniz gerekebilir. Sağlık konularına özen göstermenizi öneririm. Çocuklarınızla, aşk hayatınızla ilgili hareketlilik yoğun olabilir. Yeni eğitimler alabilirsiniz. Bir evcil hayvan edinebilir ya da var olanla ilgilenmeniz gerekebilir.

Aslan dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Aslan dolunayı

16 Şubat günü Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayda diğer  ülkelerle ilişkilerimiz, haberleşme, iletişim, internet, medya, ulaşım, taşımacılık, iç ve dış ticaret, turizm, hukuk, eğitim ana konu başlıklarını oluşturacak.

Aslan dolunayı uluslararası ilişkilerde önemli bir dönüm noktası gibi görünmekte. Konumunda otorite, lider olanlara, toplumun tanınmış figürlerle ilgili davalar gündeme gelebilir. Para, derin ve gizli yapılar, bağlantılarla ilgili gelişmeler olasıdır. Kapalı kapılar ardında ülkelerarası ortak finansal anlaşmalar, diğer para konuları gündem konusu olabilir. NATO, AB gibi paktlarla alakalı durumlar, meclisle, belediyeler, belediye başkanları ile ilgili gelişmeler dikkati çekebilir. Yabancı ülkelerle olan anlaşmalardaki şartlar, 11 Mart’tan sonra  tersine dönebilir ki 1 Mart’tan itibaren kapalı kapılar ardındaki gündemle ABD’nin elini üzerimizde hissedebiliriz. Meclis içinde tansiyon yükselebilir. Uluslararası bağlamda askeri, finansal bazı adımlar atılabilir. Tüm bu olanlar ülkemiz ve müttefik görünenler arasında, iç dinamikler üzerinde etkili olabilir. Gizli düşmanlıkların aktif olabileceği süreç. Sınırlarımız ve komşularda olanlar dikkat çekebilir. Müttefik görünümlü devletlerin sınırımızda kurmakta oldukları yapı ile ilgili durumlar konu olabilir. Kıbrıs’la ilgili geçmişe dönük olaylar tanınmış figürlerden bazılarını zorlayabilir. Ekonomik anlamda zorluklar devam etmekte. Kredi, vergi, borç gibi ödemeler konusunda kararlar gündeme gelebilir. Borsa, spekülatif yatırım araçlarında hareketlilik gözlenebilir. Basın-yayın kanallarında değişimler görülebilir. Basın-yayın kanallarında değişimler görülebilir. Deprem olasıdır. Basın-yayını, sosyal medyayı, interneti ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir.

Aslan dolunayı ülkemiz için de 19 Kasım’da Boğa burcunda meydana gelen Ay tutulmasını tetiklemekte. Dolayısıyla tutulma etkilerini de gözlemlemeye başlayabiliriz.

Yukarıda Aslan dolunayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s