16 NİSAN TERAZİ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

16 Nisan günü saat 21:54 de Terazi burcunun 26°45’ derecesinde bir dolunay meydana gelecek.  Dolunaya ev sahipliği yapacak olan Terazi burcu adalet, diplomasi, politika, nezaket, genç kadınlar ve sanatla ilgilidir. Gölgesinde kararsızlık yaşamak, uzlaşıyı, dengeyi ararken denge kaybı, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Siyasetçiler, diplomatlar, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkiler Terazi burcuyla anılır. Dolayısıyla dolunay sürecinde Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Şartların kırılgan, netleşmekte zorlanması, duygusal ve aşırı sahiplenici, hayalci düşüncelerle dolu olması, düzensizliği, dağılmayı, uygulamada, sonuç elde etmede yetersiz kalan durumları getirebilir.

Yükselende ketum, sabırlı, güç tutkunu, krizlerden beslenen Akrep burcu yer almakta.  Bu derecece Unukalhai sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Unukalhai, başarının düşüşü, sahtekarlık, kazalar, cinnet ve intahata meyilli olmakla ilişkilendirilir.

Güneş, Al Pherg etkisinde ve işaret ettiklerinin doğasına kararlılık ve azimle gelen başarıyı,  dayanıklılığı, istikrarı katmakta. Ay ise Arcturus ve Spica etkileşiminde görülmekte. Arcturus, yeni fikirleri, yol bulmayı, göstermeyi, harekete geçebilme cesaretini anlatır. Spica ise şans, varlık, zenginlik ve onur işaret etmekte.

Terazi burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Terazi burcundaki dolunayda arkadaşlar, sosyal çevre, gruplar, organizasyonlar içindeki faaliyetler, işten elde edilen kazanım, çocuklar, aşk hayatı, sanatsal, sportif  faaliyetler ve yaratıcı yönlerle ilgili gelişmeler ana başlıkları oluşturmakta.

Öncü burçların22-30,  değişken burçların  9-13 dereceleri arası gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar Terazi burcundaki dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Sizi meşgul eden konunuzla ilgili olarak cevabını bulamadığınız sorularla ilgili olarak yaptığınız hesaplar, yeterince odaklanamamanızdan ötürü sizi tekrardan başa döndürüp, strateji geliştirmeye yöneltebilir. Hayatın av olmakla avlanmak arasındaki dengesinde geçmişte yaşadığınız beklenmedik durumları dikkate alarak, bu sefer tavsiye alabilirsiniz. Fakat gerek ilişkilerde gerek yürütülen diplomaside gerekse para pul konularında şartlara ya da karşınızdakilere güven duymayabilirsiniz. Bu noktada dengeyi bulmayı, olanı biteni anlamlandırmaya çalışırken meydan okumaya kalkmak, gaflete düşmeye ve kendinizi ifade etmek, irade koymak istediğiniz noktada dönüşüme sebep verebilir. Dağılmış enerjilerle yeniden bilinç geliştirmek durumunda kalabilirsiniz.

Sahip olunanlarla ilgili olarak güç dengelerinin düzenlenmesi ,tamamlanması adına muhasebe yapılıp,  adım atılacağı, hareketli bir dolunay. Nafaka, miras gibi ortaklı işler, kredi, vergi ödemeleri, eş ya da ortağınızın kazanımlarıyla ilgili gelişmeler dikkati çekmekte. Sizin katkınız dışındaki etkilerin, başkalarının da desteğiyle çok sayıda konuyu halledebilirisiniz.  Düzenlemelerle beraber sosyal hayatınızla, ilişkilerinize ait konular da dönüşümden geçebilir. Böylelikle her ne kadar şimdi kaygan zeminde yürüdüğünüzü düşünseniz de bir süre sonra kalıcı, istikrarlı adımlarla ilerlediğinizi fark edebilirsiniz. Haritanızdaki etkiye göre bazılarınız arzuladığınız, üzerinde emek verdiğiniz konularda hayallerine, hak ettiklerine kavuşabilecek.  Adımlarına hile, yalan karıştırmış olanlara dur diyebilirsiniz. İlişkilerde, finansal konularda hassas, kabullenici, fedakarlıklara açık bir dönem.  Terazi dolunayı evliliklerle, ortaklıklarla ilgili konuları gündeme taşıyabilir. Evlilik ya da ayrılık kararları alınabilir. Hukuksal konularla uğraşabilirsiniz. Akademik konularınız, yurtdışını ilgilendiren işleriniz varsa yoluna koyabilirsiniz. Yaşanılan sert döneme rağmen romantik, şefkatli, yardımsever hisler barındırmakta Terazi dolunayı. Ve sanatla uğraşan, yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar için fırçalarını, kalemlerini, müzik aletlerini, bilgisayarlarını ya da kullandıkları araç her neyse alıp, oldukça güzel kullanabilecekleri bir süreç. Fikirleriniz,  yazılarınız, çizimleriniz çok daha sıra dışı yollarla vücut bulabilir. 4 Aralık’ta Yay burcunda yaşanılan Güneş tutulmasının hayatınızı etkilediği konularla ilgili hareketlenmeler, yön değişimleri, sonuçlanmaları bekleyebilirsiniz.

Terazi dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Ülkemiz ve Terazi dolunayı

16 Nisan günü Terazi burcunda meydana gelecek olan dolunayda  diplomatlar, meclis, belediyeler, yabancı devletlerle olan ortak anlaşmalar, borsa, risk ve spekülasyon içeren durumlar, gençler, eğitim sistemi, sanat, sporla ilgili yerler ve konular, kulüpler, ulusal servetimizle ilgili durumlar ana konu başlıklarını oluşturacak. Aynı zamanda diğer ülkelerle finansal ilişkilerimiz, borçluluğumuz, vergiler, halk ve ülke ekonomisini ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir.

Muhalefet kanadından yöneticilerin, partililerin, gazeteci, yazar, düşün insanlarının  tutuklulukları, davaları ile ilgili gelişmeler gündem yaratabilir. Bir yandan seçimle ilgili öte yandan anayasa ve federe yönetim tarzı ile ilgili çalışmalar duyulabilir. Gençlerimiz, çocuklarımız ve üniversiteler, MEB ile  ilgili gelişmeler olasıdır. Uluslararası ilişkilerde hareketliliğin devam ettiği bu süreçte, ülkemiz yine dikkati çeken konumda olabilir ki Ukrayna-Rusya arasındaki savaşla ilgili yürütülen diplomatik faaliyetler ortada. Aynı zamanda Kıbrıs’la ilgili gelişmeler de öne çıkabilir. Meclis, belediyeler, yerel yönetimlerle ilgili  durumlar olasıdır. Konumunda üst düzey yönetici, lider, ceo lara ait değişimler yaşanabilir. Nato, AB gibi kurumlarla ilişkiler dikkati çekebilir. Geçici sığınmacılar ve ülkemize doğru gelmekte olan yeni göç dalgası gündem olabilir. Doğalgaz, petrol, denizlerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Para piyasalarında dalgalanmalar görülebilir. Fiyatlandırmalar daha da gerçeklikten uzaklaşırken, enflasyon artabilir. Vergi oranlarında değişimler beklenebilir. Maliye, hazine ile ilgili gelişmeler olasıdır Terazi dolunayı, gündemin ekonomiye fazlasıyla etki edeceği, kırılgan bir süreç. Deprem olasıdır. Yağışlar, tarım ürünlerini etkileyebilir. 4 Aralık’ta Yay burcunda yaşanılan Güneş tutulmasının ülkemize etkilerinin aktif olduğu bir süreç.

Yukarıda 16 Nisan günü Terazi burcunda meydana gelecek olan dolunayın astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s