14 HAZİRAN YAY BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

14 Haziran’da saat 14:51 de Yay burcunun 23°25’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Dolunaya ev sahipliği yapacak olan Yay burcu bilgiye, büyümeye, gelişmeye odaklı olup, fanatizme yatkınlık ve dağılma riskini taşır. Yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler ile ilgilidir.  Dolayısıyla süreç boyunca Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Dolunayda şartlar aktif, girişime açık, bol iletişim, araştırma, plan yapma odaklı. Fakat  karşılıklı empati kurabilmek, bunları bir temele oturtmak, çözüme gidebilmek kolay olmayabilir.

Yükselende diplomasi, nezaket, adalet, denge ile ilişkilendirdiğimiz, gölgesinde kararsızlık, güvensizlik ve yüzeysellik bulunan Terazi burcunu görmekteyiz. Bu dereceye Seginus sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Seginus, ince bir zeka verir. Aynı zamanda hukuksal konularda, işte ve arkadaşlar vasıtasıyla kayıplara, yapılan yanlışların bedelinin ödenmesine yol açar.

Ay, Ras Alhegue etkileşiminde. Bu sabit yıldız sapkınlılar, mutsuzluk, bencillik, içsel çekişmeleri anlatır. Güneş ise Alnilam ve Capella ile kavuşumda. Alnilam iyi bir hafıza, kıvrak zeka ve kısa süreli ünlenme anlatır. Capella ise güç, zenginlik, güçlü arkadaşlıklar, açık fikirlilik gösterir. Güneş aynı zamanda Bellatrix etkisiyle hileyle, çıkarcılıkla ilgili olayları gözler önüne sererken, zorlu mücadelenin ardından kazanımı da verebilir. Dolayısıyla Yay dolunayında konularına göre bu sabit yıldızların etkilerini de sezinleyeceğiz.

Yay burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yay burcunda meydana gelecek dolunayda kardeşler, yakın akrabalarla ilişkiler, irili ufaklı yollar, hukuksal, ticari konular, eğitim, yazım, basım, medya  faaliyetleri, hayat felsefenizi etkileyecek gelişmeler ana başlıklar olarak durmakta.

Değişken burçların 20-26 , sabit burçları  6-10 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yay dolunayından öncelikli etkileneceklerdir.  (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

İkili ilişkilerin gündeme geldiği, ilişki dengesindeki kırılganlıklara yönelik adımların atılacağı bir süreç. Eşle, ortakla ilgili konular, hukuki ya da gündeminizde olan konuyla ilgili hareketlenebilirsiniz. Dönüşümlerin desteğini almaktayız. Belki tam anlamıyla bitmese de aşama aşama hallediliyor, eksiklerin üzerinde yeniden düzenlemeler yapılıyor. Aslında bu dolunay hem desteği hem değişimde yerine net oturmayan koşulların getirdiği kaygan ve sıkıntı yaratan durumları barındırıyor. İletişim, eski konularında üzerinden yeniden geçilmiş olarak daha bol görünmekte. Kardeşler, yakın akrabalar, komşularınızla ilişkileriniz yoğun olabilir. Ticari konular, alacak verecekler, kredi, borç, vergi, nafaka, sigorta, miras gibi konular üzerinde tartışabilirsiniz. Eşinizin kazanımlarını ilgilendiren gelişmeler gündeminize gelebilir. Bürokratik, ailevi konularla ilgili adım atabilirsiniz. Bazılarınız için yer değişimleri gündeme gelebilir. Attığınız adımlarda karşınızdakilerden  kırıcı tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Eğitim, basın –yayın, medyada tanıtım faaliyetlerinizi yürütebilirsiniz. Seyahatler, yollar yapabilirsiniz. Sağlığa dikkat edin.

Dolunay ile birlikte 16 Mayıs’ta Akrep burcunda yaşanılan Ay tutulması da yeniden hareketlenmekte. O dönemde sizi ilgilendiren konularınız neyse, üzerlerinden geçerek, düzenleme yapılmasını gerektirmekte. Evren bizlere ‘dersini yeniden çalış’ demekte. Aralık ve yeni yılla birlikte daha sağlam, kesintisiz yürüyebilirsiniz.

Yay dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Başak ve yükselen Başaklar için :  v, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay dolunayı

14 Haziran’da Yay burcunda meydana gelecek dolunayda çalışan kesimi, ordumuzu, polisimizi, sağlık sektörünü, sendikaları, sosyal güvenlik hizmetlerini, hayvancılığımızı ilgilendiren gelişmeler ve gizli ilişkiler, düşmanlıklar, hastaneler, hapishaneler, uyuşturucu, suikast konusu ana başlıklar olarak görülmekte.

Yay dolunayı gizli işlere, ajandalara, arkamızdan oynanan oyunlara vurgu yapmakta. Beraberinde birtakım skandal durumları ortaya çıkartabilecek etkenler arasında uyuşturucu konusu da olabilir. Sığınmacıların durumu ile ilgili gelişmeler dikkati çekebilir. Bu noktada güvenliğimize, saldırılara, orman ya da başka yangınlara dikkat etmekte, hazırlıklı olmakta fayda var.  Gizli olanın açığa çıkabileceği dolunay, geri planda döndürülen işleri, gizli düşmanlıkları da aleni hale getirmekte. Uluslararası ilişkilerde belirsiz kalan noktalarda yeniden düzenlemelere gidilebileceği gibi, kısıtlayıcı durumlar oluşturabilecek, yeniden düzenleme gerektiren konularda da net olmayan, ileriyi görmeyi zorlaştıran koşullar ortaya çıkabilir. Bu durumları son dönemde olduğu gibi muhalefetle , gazeteci, yazar, düşün insanları ile ilgili davalar,  anayasaya, adına federasyon ya da eyalet, ne dersek yönetim tarzına ve sınırımızda ilgili gelişmelere de bağlayabiliriz. Sosyal güvenlik, sendikalara, sağlıkla ilgili konulara, çalışanlara kesime yönelik gelişmelere dikkat kesilebiliriz. Konumunda üst düzey olan yönetim değişiklikleri yeniden gündem olabilir. Hayvancılığımız, hayvanların sağlık konuları, yiyecek rezervimizin durumu ile ilgili gelişmeler öne çıkarken,  bazı noktalar çok net olmayabilir. Gözler bir kez daha geçmişte olduğu gibi kendine yeten ülkelerden birisi olmanın önemine çevrilebilir. Petrol, doğalgazla, denizlerimizle, kıta sahanlığımız ile ilgili gelişmeler gündemimizi belirleyebilir. Gıda ve konut, barınma ihtiyacına alınacak tedbirlerin ne kadar gerçekçi olduğunu ancak ilerleyen dönemde görebiliriz. Yeni yıla girmeden yeniden bir düzenleme gelebilir. Basın-yayın, medya, sosyal medya üzerinde yapılabilecek olası değişimler, ilerleyen dönemde yeniden ele alınmayı gerektirebilir. Hava şartlarında yağış ve nem görülebilir.

Dolunayla birlikte 16 Mayıs’ta Akrep burcunda gerçekleşen Ay tutulmasının etkileri tetiklenmekte. Gerek ekonomik, dış politik ve hukuksal konular, gerek NATO, AB gibi paktlarla ilişkilerimiz siyasi, hukuksal,  askeri, finansal boyutuyla yeniden yapılandırmaları işaret etmekte. Bu konular 2022 Aralık ayı ile birlikte, Ocak sonu gibi yeni haliyle önümüze gelebilir.

Yukarıda 14 Haziran günü Yay burcunda meydana gelecek dolunayın ülkemize ait haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olasu yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s