6 NİSAN TERAZİ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

6 Nisan günü saat 07:34’de Terazi burcunun 16°07’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Terazi burcu politika, diplomasi, adalet, denge, genç kadınlar ve sanatla ilgilidir. Gölgesinde kararsızlık yaşamak, uzlaşıyı, dengeyi ararken uyumsuzluk, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Siyasetçiler, diplomatlar, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkiler Terazi burcuyla anılır. Dolayısıyla dolunaysürecinde Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Somut sonucun ve sahiplenme duygusunun, maddiyatın önde tutulduğu, şartların değişmesinden çok hoşnut olunmayacak bir süreci anlatıyor.

Yükselende Boğa burcunu görmekteyiz ki sahip olduklarına sıkı sıkıya bağlılığı, maddi, manevi güvenini önemsemesi, değişime direnç göstermesi ile bilinir.Bu dereceye liderlik yeteneğini anlattığı gibi, otoriteyle sorunları da işaret eden Hamal sabit yıldızının etkisi bulunmakta.

Güneş, hız, yenilik arayışı, olayları sorgulama ve depresyona da meyille ilişkili Alpheratz ile Nodus II etkileşiminde. Ay ise bencillik, kurnazlık, kindarlık, maddiyata yönelim ve aynı zamanda işten, hukuksal konulardan ya da arkadaşlardan doğabilecek sorunları anlatan Kraz ve Seginus sabitleriyle birlikte görülmekte.  

Terazi burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Terazi dolunayında hem günlük ve iş hayatının akışına yönelik düzenlemeler hem de sağlık konuları ve bazı kontrol edilemeyebilecek, gizli işleri, endişeleri işaret eden durumlar ana başlıkları oluşturmakta.

Öncü burçların 13-18, değişken burçların 0-4 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Terazi dolunayı hemen öncesinde yaşanan Koç dolunayının yükseleninde meydana gelmekte. Hatırlarsanız Koç dolunayı için yeni bir evreyi işaret etmiş ama bunun biraz daha hazırlık aşamasında olduğunu da eklemiştim. Şimdi artık daha rahat ilerleyebileceğimiz bir süreci görmekteyiz. Bu sefer dolunay ben- sen karşıtlığından yola çıkarak, sahip olunanların dengesinde bir şeyleri yerine oturtabilmenin aşamalarını anlatmakta. Gidilmesi gereken yolda atılan adımlarda güvende olma, sahip olduklarını kaybetme endişesine karşın tedbirli olma duygusu önde görülebilir. Dolunay, her türlü ikili ilişkinde haritalarınızdaki durumuna göre  bir hedef değişimine işaretçi ki burada kazanım da olabilir, tersi de. Kendinizi, kazanımlarınızı, işinizi düşünerek girişimleriniz olabilir. Fark edemediğiniz durumlar, arkanızdan çevrilenler, işleri çetrefilli hale getirerek, şartları kontrolünü zorlaştırabilir. Ticari konulara, borç alacak dengenizin yapılandırılmasına yönelik hamleleriniz olabilir. Eğitimde, uğraşıyorsanız yazım-çizim işlerinizde sizi ileriye taşıyacak konulara eğilebilirsiniz. Kardeş, yakın akraba ilişkilerinizde birlikte alınmış kararlar, verilmiş sözlerle ilgili gelişmeler mümkündür. Hem bireysel hem de resmi işlerinizi halletme konusunda destek bulabileceğiniz bir süreç. Sağlıkla ilgili halletmeniz gereken sorunlarınız varsa ele alabilirsiniz. Boyun, boğaz problemleri bu süreçte biraz daha sık görülebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle, işinizde meydana gelişmelerle ilgili durumlar, günlük hayatınızın akışını da etkileyebilir. Kadınlarımızın güvenliklerine biraz daha özen göstermesi faydalı olabilir. Evliliklerde, ilişkilerde,davalarınızla ilgili konularda beklenmedik durumlar şartları zorlayabilir.

Terazi dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar, 

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Ülkemiz ve Terazi dolunayı

6 Nisan’da meydana gelecek dolunayda tüm siyasi arenayı ilgilendiren gelişmeler, hükümet ve muhalefet, konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo olanlar, ülkemizin iç durumu, güvenliğimiz, topraklarımız, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım, inşaat ve emlak sektörü, tanınmış kişiler, prestijimiz, mahkemeler, ordu ve polisimizle ilgili gelişmeler ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Terazi dolunayı seçim öncesi hareketli zamanları işaret etmekte. Siyasetin gerek muhalefet gerekse iktidar kanadında oldukça dinamik enerjilerini anlatıyor. Muhalefetin, yönetim biçimine, yönetime ilişkin söylemleri dış politikada, gidilmesi gerekenle uyumlu gibi görünmekte. Fakat aynı zamanda bunun ekonomik etkilerinin daha sert olduğunu söyleyebiliriz. Dolunay, ülkemizin dış ülkelerle yaptığı anlaşmaları, rekabete, açık düşmanlıklara bağlı, hukuki davaları, harekete geçirirken, kırılganlıları da tetiklemekte. Liyakatlarla ilgili gelişmeler, iç dinamikleri ivmelendirebilir. Bu durum seçimdeki adaylıklara yönelik itirazları da gündeme taşıyarak, mahkemelerle ilgili durumlara dikkati çekebilir. İttifakların dengeleriyle ilgili gelişmeleri izleyebiliriz. Konumunda otorite , lider olanların durumlarının yanı sıra Ekrem İmamoğlu’nu, HDP’yi de konuşabiliriz. Finansal anlaşmaların yanı sıra madenleri, doğal kaynaklarımızı, inşaat sektörünü ve tarımı, askeri konuları, savunma sanayi ve borçluluğumuzu ilgilendiren çok sayıda konudaki gelişme, dolunay sürecinde gündeme gelebilir. Gerek kuraklık gerek depremle önemli tarım alanlarımızı yitirmemizin getirdiği olumsuzluklar gerekse hava anomalileri yüzünden gıda ve tarım konusuna öncelik verilmesi, çiftçilerimizin  şartlarında düzeltme yaratacak hamlelerim getirilmesi gerekebilir. BİST ile ilgili gelişmeler dikkati çekebilir. Mars’ın durumu halk ve halkı ilgilendiren her konuyu aktifleştirirken, içerideki tansiyonu da ivmelendirmekte. Bu durum iç güvenliğe de dikkati çekmekte. Ordumuzu ve polisimizi ilgilendiren durumlar söz konusu olabilir. Patlamalara, yangınlara dikkat. HAARP ve benzeri ileri teknoloji içeren silahlarla manipüle edilen kitlesel zararlarla ilgili durumlar gündeme gelebilir. Kadın cinayetlerini, ölümlerini konuşabiliriz. Deprem olasıdır. ABD, İngiltere, İsrail ile ilişkiler dikkati çekebilir.

Yukarıda Terazi burcunda gerçekleşecek dolunayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s