GÜÇ MÜCADELELERİ : PLUTO’NUN KOVA BURCUNDAKİ GEÇİŞİ

Astrolojik olarak hepimizin ilk kez deneyimleyeceği bir olayı yaşayacağız. 23 Mart günü Pluto, 19 Ocak 2044 gününe kadar Kova burcundaki yolculuğunu başlatacak. Ama retrolarıyla 11 Haziran 2023-21 Ocak 2024 ile 2 Eylül 2024 – 19 Kasım 2024 arası 2 defa Oğlak burcunun son derecelerine geri dönecek ve 2008’den beri devam ettiği yolculuğundaki köklü değişimlerin son kontrolünü yapacak. Yani tam anlamıyla Pluto Kova etkisinin başlaması 19 Kasım 2024 ile olacak ve  uzun bir döneme damgasını vuracak.

Pluto, yaklaşık 248-250 yıllık döngüsü içinde geçtiği her burçta uzun ama farklı sürelerde kalır. Etkisi anlık değil zamana yayılan şekilde gözlemlenir.

Astrolojik olarak Pluto, eski ve işlevselliğini yitirmişin geri dönüşü mümkün olmayan, derin dönüşümünü, ölümü ve yeniden doğumu anlatır ki bu sadece fiziksel değil herhangi bir şeyin hayatınızdan tamamen çıkışını da gösterir. Burada atıkların ayrıştırılarak elenmesi ile birlikte gelen bir rejenerasyon bulunur.  Plutonyum, radyum ve atom, nükleer enerjiyle de ilişkilidir.

Takıntıları, manipülasyonu, gücü ve güç savaşlarını işaret eden Pluto, 1930’da keşfedildiğinde Güneş sisteminin 9.gezegeni olarak adlandırıldı. 2006 yılında ise kendisi de adeta güç savaşlarına maruz kalarak, Eris ve Ceres ile birlikte cüce gezegen sınıfına indirilmiştir. Bu durum onun astrolojik olarak değerlendirilmesini etkilememiştir. Pluto aynı zamanda derin araştırmalar, casuslar, yer altı dünyası, mafya, vahşet, sadizm, yıkım ve  şiddetli felaketler, depremler, volkanik patlamalar, toprak kaymaları gibi doğal afetlerle de ilgilidir.

Pluto’nun transit edeceği Kova burcu ise kolektif, sosyal gruplar, organizasyonlar, özgürlük ve haklarla, entelektüellik, sıra dışılık, yeniliklerle,  bilimle ilgilidir ki bu noktada uzay çalışmaları, astronomi, astroloji, elektrik, elektronikle ilgili konuların daha öne çıkacağını görebiliriz. Davranış olarak da özgür, arkadaşlığa, öncelikle beyin doygunluğuna önem veren, toplumun önünde, normlardan farklı, yasaklardan hoşlanmayan,   objektif ve marjinal düşünce yapısına sahiptir.

Kova burcunun klasik yönetici Satürn, her ne kadar sistemle, düzenle alakalı olsa da Oğlak’taki gibi klasik yapılı değil modern yöneticisi sabırsız ve düzenden hoşlanmayan Uranüs’ün de katkısıyla daha öngörülmez, yenilikçi, devrimci, var olanı yıkarak, daha sosyal bir yapı inşa etmeye çalışacak.  Dolayısıyla 2044 yılına kadar Pluto özellikleri ile Kova burcununkilerin  kombinasyonlarını deneyimleyeceğiz.  Bireysel ya da kolektif ayırmadan bu yolda eğer bilinçli yürürsek zorlandığımız, baskılandığımız noktalar olsa da güçlendiğimizi, bambaşka bir evreye evrildiğimizi göreceğiz. Tersine durumlarda ise yok edici bir enerjiye karşı varlık gösterebilme ya da gösterememe savaşının ortasına düşülecek.

Pluto’nun bundan önceki Kova burcu transiti 1777-1798 gerçekleşmiş. Bu dönem dilimininin en önemli başlıklarına göz atarsak;

ABD’nin kurulmasının  ardından anayasalarının onaylanması ve bağımsız kolonilerin birleşmesi, ilk ABD Başkanı George Washington’ın seçilmesi.

Yeni çağı bitirip, yakın çağa girilmesini sağlayan Fransız ihtilali ve ardından Fransa’da cumhuriyetin ilanı ve köleliğin kalkması. Dünyadaki ilk kadın partisi olarak bilinen Fransız Devrimci Cumhuriyetçi Kadın Yurttaşlar Kulübü’nün kurulması.

Havacılık alanında Montgolfier Kardeşler’in ilk hava balonuyla uçuşu. Hidrojen balonu ile Manş Denizi’nin geçilmesi. Uranüs ve bazı gökadaların keşfi.

Philadelphia’da yaşanan sarı humma salgınında 5000’den fazla kişinin ölmesi.

Mozart, Haydn ve Beethoven ile yükselen orkestra müziği dikkati çekmektedir.

Pluto’nun Kova geçişi , mekanik ve insan gücünün birleştiği Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali ile birlikte iyice belirginleşen, akılcı düşüncenin öne çıktığı, önyargılardan, ideolojilerden  özgürleşildiği  Aydınlanma Çağı’na da damgasını vurmuştur.  Immanuel Kant, Adam Smith, Denis Diderot, Pierre Simon Laplace, Isaac Newton bu dönem çalışmalarıyla öne çıkan isimlerdir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda ise 1.Abdülhamid ve 3.Selim dönemlerine rastlayan bu yıllarda 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı, Avusturya’ya Karadeniz’de dolaşım hakkı verilmesi, Kafkas ve Batı cephesinde toprak kayıpları, azınlık isyanları göze çarpmakta.

Pluto’nun 2023-2044 Kova burcu geçişi neleri getirebilir;

Pluto, bu transitinin başlarında Kova burcunun da etkilerini almış olarak devlet ve idaresiyle ilişkili Oğlak burcuna iki kere geri dönerek, buradaki işini sonlandırmaya çalışacak. Bu noktada uzun süredir yazdığım ülkelere yönelik sınır, yönetim biçimi ve yönetici değişimlerini gözlemleyeceğiz. Pluto Kova süreci, otokrat, diktatör yöneticiler için bitiş zamanını anlatmakta.

Bu dönemde insan haklarının, özgürlüklerin, hümanizmin, adaletin, laikliğin, demokrasinin çok daha vurgulandığını gözlemleyeceğiz. Süreç,  otokrat, insanları baskılayan, Fransız Devrimi ile ortaya çıkmış ulus devlet kavramını günümüzde deforme etmek isteyen yapılara karşı isyanlar, halk ayaklanmaları, direnişler şeklinde gelişebilir. Bu yapıların yıkılması adına, her ülkenin kendi gelişmişlik düzeyi ile bağlantılı olarak sosyal demokrasinin katmanlarını uygulamaya geçmeden önce milliyetçi iktidarların daha yükseldiğini görebiliriz. İtalya, Fransa, Macaristan, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde bunu zaten yakın dönemde gözlemlemeye başladık.

Sıklıkla dile getiririm ki bilim, gerçekte insana gösterilenin çok önündedir. Zamanı geldiğinde anlaşılabilir. Bu durum projesine göre 20, 30,…100 hatta çok daha fazla yıl ileriyi işaret edebilir. Biliyorum! Bu söylediğim çoklarınıza akıl dışı gelebilir. Fakat birincisi projeler hazırlanıp, bittikten sonra değil test aşamasından geçtikten sonra kamuya açılır ki bu test süreci de epey zaman alabilir. İkincisi ise bugün dünyayı yönetmek istediğini düşündüğümüz küresel gücü, bazı projeleri kendi güçlerini gösterebilmek adına kendilerine saklamalarıdır.

Pluto Kova döneminde sosyal organizasyonların, birlikteliklerin, derneklerin, sendikaların, düşünce ve strateji üreten kuruluşlar öne çıktığını görebiliriz.

Artık güç liyakatsız ama paralı, nüfuz sahibi olandan, otokratlardan, bilgi ve liyakat sahibi olana geçecek. Neptün Balık geçişinin de etkisiyle altyapısında oturmuş bilgi olmayanların, yüksek özgüvenle onu da yaparım, bunu da şeklinde ortaya çıktıklarını gözlemliyoruz.  Pluto Kova ise derin ve sistemli bilgiyi anlatır ki bu da nitelikli eğitimlerin temel oluşturmasıdır. Yani bu süreç, gerçekte yetkinliği olmayanların arıtımını, elenmesini göreceğiz. Ve yarınına dönük uzun soluklu mantıkla, döneminin önünde bilgi ve düşünce planlamasıyla yürüyebilenler ön çıkacaklar.

Elektrik, elektronikte, havacılıkta, uzay çalışmalarında, astronomi ve astrolojide, aslında tüm bilimde çok daha ileri gidildiğini, çığır açıldığını göreceğiz. Bir önceki sanayi devriminde mekanik enerji ile birlikte insana dayalı kas ve beyin gücünün de etkin kullanımı yaşandı. Şimdi ise robotlar ve yapay zeka sayesinde birçok alanda insana yönelik iş kayıplarını gözlemleyebiliriz. Bunu bir tür insanlık ve yapay zeka arası denge testi ve başta da söylediğim gibi gücü elinde tutanın düşmemek için bilimin gölge yönlerini daha baskın kullanma çabası olarak algılarsak, akılcı adımlar atılmadığı taktirde insanlığın zararına işleyecek bir süreç bizi bekliyor olabilir.

Örneğin deri altına yerleştirilebilecek akıllı implantlar ile sağlığınız anlık kontrol edilebilecek. Yanınızda kimlik ya da kredi kartı taşımadan işlerinizi, ödemelerinizi halledebileceksiniz.  İstediğiniz dil ya da kitap anında ve zahmetsiz size yüklenecek. Yani veri aktarımı yapılabilecek. Hatta anılarınızı ölümsüzleştirmek adına gözünüzü kırptığınız anda fotoğraf bile çekebileceksiniz. Bunlar tabii işin kulağa çok cazip gelen yanı. Fakat önerim o ki gücü elinde tutanların bunları gerçekten insanlık yararına kullanacaklarına emin olmadan önce temkinli yürümenizdir.

Doğru bilgiye ulaşmak isterken bu süreçte bazı bilgiler toplum mühendisliği yapmaları adına bizlere manipüle edilerek verildiğini, verileceğini görebiliriz. Bu süreç sonunda insanlık kendine verilmeyen ya da henüz ulaşamadığı bilgiye de ulaşacaktır.

Pluto, hipnotizmayla da alakalıdır. Bu süreçte veri, düşünce aktarımı çalışmalarının yanında gölgesi olarak düşünce kontrolü, kitlelerin hipnotize edilmeye çalışılmasıyla da karşılaşabiliriz. Yanı sıra blue beam gibi teknolojilerle mehdi geldi diye uygulayabilirler. Gücü kontrol edebilmek adına sahte uzaylı istilası şeklinde kitleleri derin korkularla yüzleştirme amacı güdebilirler.

Enerjinin yönlendirilmesini ve silah olarak kullanıldığını, iklim silahlarını, yapay depremlerin insanlık üzerinde deneyimlenmesi , biyolojik, robotik silahlar, ordular ile dijitalleşen savaşları ve bazılarının söylediği gibi nüfusun azaltılmasını görebiliriz. Bu noktada dilerim olmaz ama nükleer enerjinin de bir tehdit faktörü olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Öyleyse ülke yönetimlerinin halklarını ileri taşıyabilmek ve olası tehlikelerden koruyabilmek adına bilimle iç içe olması gerek.

Metaverse ile ilgili girişimlerin güçlü vurgulandığı bir süreç yaşayabiliriz.  Çin’de başlayan, Kanada’nın sıraya girdiği dijital kredi yöntemini ülkelerin de halklarının da çok boyutlu düşünmesi gerekmekte. Tıpkı önce bilgisayar oyunlarıyla insanların bilinçaltlarını hazırladıkları gibi level atlamaya çalışılan bir hayat! Krediniz yeterli olmadığı noktada örneğin seyahate gitmek istiyorsunuz. Ama sistem buna izin vermediğinden gidemiyorsunuz!  Şu an gücü elinde bulunduran yapı, insanı kendi metaversinin içinde sıkıştırmaya çalışıyor olabilir mi ?

Filmlerle hazırladıkları uçan arabalar bu süreçte kullanılmaya başlanabilir. Hava taşımacılığı farklı bir boyuta evrilebilir. Uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları ışınlamayı, insanlıkla tanıştırabilirler.

Finans sisteminde dijital paraların öne çıkacağı bir döne olacak ki klasik bankacılık da sonlanacak. Kendi içinde gelişim sağlayamazsa, çökecek. Şu dönemde de kapitalizmin işlevini yerine getiremediğini ve beraberinde örneğin ABD’de, İsviçre’de batan bankaları görmekteyiz. Bu krizin derinleşmesini ve yeni batıkları görebiliriz. Aynı zamanda dijital paraya devletlerin sistem getirmesi ve piyasa oyuncularının, güç odaklarının elinde yem olmaktan kurtarılması gerekliliği de bu dönem dikkati çekebilir.

Pluto’nun Kova geçişi iletişimde, iletişim kanallarında olduğu gibi eğitimde de dijitalleşmenin dünya genelinde yaygın kullanım süreci olacak. Dijital medya kanallarını, kitapları, dijital ortamda eğitimleri açık ara önde göreceğiz. Ve zaman içinde ofis, okul bazlı olanlar tarih sayfalarına gömülecek.  

Ameliyatlarda robotik teknoloji, akıllı ilaç kullanımı, doktorların uzaktan ameliyatlara girmesi yine bu süreçte daha yaygınlaşacak.  Alternatif tıp ve homeopati gibi çalışmalar,  Pluto’nun Kova geçişinde öne çıkabilir.

Ülkemiz, Pluto Kova geçişinden nasıl etkilenmekte;

2023 ve 2044 arası Kova burcundan geçecek olan Pluto, ülkemiz için her anlamda ölüm ve yeniden doğum, rejenerasyon sürecini anlatmakta. Bu durum ülkeler bazında yapılan anlaşmalardan, borçluluğumuza, finans sistemimize, savunma sanayimize, beraberinde uluslar arası ilişkilere, ticarete, akademik, hukuksal, basın-yayını ilgilendiren konulara, geçici sığınmacılara, haberleşme, iletişim ve ulaşım sistemimize kadar çok yönlü etkilemekte. Doğal felaketleri de maalesef yaşayabiliriz. Son yaşadığımız büyük afetin bize ciddi bir ders olması gerektiğini düşünerek, kanalizasyondan, elektrik, iletişim vs her türlü alt yapının bilimin ışığı altında uygulanmaya başlaması ülkemize  sağlam bir alt yapı desteği verecektir. Bilimden, tarımdan, sanayiye her türlü malın, bilginin üretimi,işlenmesi, kaynaklarımızın nitelikli kullanımı ile katma değer yaratımı, yine bu yolda bize destek verecektir. Bu şekilde sadece borçluluğumuz azalmayacak, her konuda yaptığımız hamleler bizi dışarı bağımlı olmaktan kurtararak, daha güçlü bir vizyon geliştirmemize sebep olacaktır. 8.ev bir atık arıtma merkezi gibidir. Öyleyse ülkemiz içinde bize çöp kapsamında katılan ne varsa konu, tür ayırmadan bunların üzerine en derinlemesine eğilmeli, eleyerek, bilim ve aklın kullanımıyla yeniden dönüştürme ve çok daha sağlam, güçlü bir vizyonla yürümek için ayağa kalkma vakti.

2023-2044 sürecinde Pluto Kova geçişinin bireysel haritalarda işaret ettiği ana başlıklar;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Pluto, bu uzun yolculuğunu size destek vererek yapacak. Oğlak burcuna geri döndüğü zamanlarda işiniz, statünüz ve hedefleriniz, ailenizle ilgili konuların son testini yapacak. 19 Kasım 2024 ile birlikte ise arkadaş çevrenizde, dahil olduğunuz organizasyonlarda, derneklerdeki durumunuzu etkilemekte ki bunun yansımasını işinizden elde ettiğiniz kazanımlarda da görebilirsiniz. Bilinçli kullanım güçlü çevreler içinde geleceğe dönük beklentilerinizde ciddi değişimlere katkı sunabilir.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Pluto, şimdilerde 10.evinize girecek olsa da  19 Kasım 2024’e kadar retro yaptığı dönemlerde yurtdışını, hukuksal konuları, akademik işlerinizi, seyahatlerinizi ve hayat felsefenizi etkileyen alandaki durumlarla ilgili gelişmelerin kontrollerini yapacak. Onun dışında işinizi, statünüzü, hedeflerinizi, ailenizi ilgilendiren konularda ciddi değişim ve dönüşüm geçirmenize katkı sunacak. Güç mücadeleleriniz herkes tarafından görülebilir. Doğru kullanım güçlenip, tanınmanıza neden olabilir.

İkizler ve yükselen İkizler :  Pluto,19 Kasım 2024’de iki kere retro yapacağı dönemlerde sizleri kredi, borç alacak dengeniz, nafaka, miras ya da eşiniz, ortağınız varsa onların kazanımları ile ilgili konulardaki mücadelenizi, dönüşümünüzü devam ettirecek. Kalan zaman diliminde  ise yurtdışını, uluslararası, hukuksal konularınızı, seyahatlerinizi, eğitim işlerinizi ve beraberinde hayat felsefenizi ciddi değiştirecek şekilde destek verecek.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Pluto, 19 Kasım 2024’e kadar yapacağı iki retro ile evlilik, ortaklık dahil her türlü ikili ilişkilerinizi, rekabet gerektiren durumları ve davalarınızı etkilemeye devam edecek. Kova’da transit edeceği kalan dönemlerde ise kredi, vergi, sigorta, borç, nafaka gibi ödemeler dengenizde, miras gibi dışarıdan gelebilecek kazanımlar ile ilgili durumlarda sizde dönüşüm yaratacak şekilde etki edecek. Kriz yaşamamak adına süreci kontrollü yönetmeye dikkat edin.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Pluto, 19 Kasım 2024’e kadar iki kez retro yaparak Oğlak burcuna geri dönecek. Ve bu süreçte sizlerin günlük hayatınız, sağlık, iş ortamınızla ilgili konulardaki dönüşümlerinizi tamamlattıracak. Kova burcundaki yapacağı kalan zamanlardaki transitinde ise evlilik ve ortaklıklar dahil her türlü ikili ilişkilerinizde, güçlü işbirlikleri ya da rekabet şartları oluşturacak şekilde hayatınızı değiştirecek.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Pluto, 19 Kasım 2024’e kadar yapacağı iki retrosu ile sizleri aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili konularınızda, yaratıcı yönlerinizin kullanımında, risk, spekülasyon içeren durumlarda değiştirmeye devam edecek. Kova’da transit edeceği kalan diğer zamanlarda ise günlük hayatınızın akışı, sağlık ve iş ortamınızla ilgili konularda sizi dönüştürecek.

Terazi ve yükselen Teraziler için : 19  Kasım 2024’e kadar iki kez retro yapacak Pluto, aile, ev, emlak, yer değişimleri gibi konularınızla ilgili dönüşümlerinin tamamlanması için sizleri zorlamaya devam edecek. Kova burcundaki transitinde ise  çocuklarınız, aşk hayatınız, yaratıcı faaliyetlerinizle ilgili size destek verecek.  Bilinçli kullanımla birlikte size güç katabileceğini söyleyebiliriz.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Pluto, 19 Kasım 2024’e kadar kardeşler, yakın akrabalar, eğitimle, yazım, çizim işlerinizle, ticari faaliyetlerinizle ilgili alanda 2 kez retro yaparak, sizi dönüştürmeye devam edecek. Kova’da transit edeceği zaman diliminde ise ilk etkiyi aldığınız bugünlerdeki gibi ev, aile, emlak, yer değişimi gibi konularda köklü değişimler yaşamanız adına sizleri zorlayacak.

Yay ve yükselen Yaylar için : Pluto, şimdilerde Kova burcuna girse de 19 Kasım 2024’e kadar 2.evinize geri dönerek iki kez son testini yapacak. Sizleri maddi-manevi kaynaklarınızın kullanımı, borç, alacak dengeniz konusunda uğraştırıyor. Kova burcunda transit edeceği kalan zamanlarda ise kardeşler, yakın akraba, komşu ilişkilerinizde, eğitim, yazım, çizim, ticari konularda sizlerde derin dönüşümler yaşatacak.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  2008’den beri burcunuzda ağırladığınız ve sizi yoran ama değiştiren Pluto’yu yolcu ediyorsunuz. Fakat şimdilerde Kova burcuna girse de 19 Kasım 20242’e kadar iki kere burcunuza dönecek. Kendiniz adına yaptıklarınızı, ne kadar değişip, güçlendiğinizi kontrol edecek. Kalan zaman diliminde ise maddi-manevi  kazanımlarınız, borç, alacak dengeniz ve bunların yönetimi adına ciddi dönüşümlerin yaşanmasına sebep olacak. Kaynak yönetiminizi akılcılıkla yürütürseniz, sürecin sonunda güçlenerek çıkabilirsiniz.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Pluto, burcunuzdan geçiş yapacak. Fakat 19 Kasım 2024’e kadar iki kez 12.evinize geri dönecek. Bu süreçte bilinçaltınızı yormaya, endişelerinizi, kontrol etmekte zorlandığınız durumlar, sağlık konularınızla ilgili gelişmeleri önünüze serecek. Burcunuzda transit edeceği süreç sizi biraz yoracak olsa da her anlamda adeta baştan yaratacak. Doğru kullanımla çok daha güçlendiğinizi, kendinizi dışarıya daha farklı ifade ettiğinizi görebileceksiniz. Yaşamı ele alışınızdan, girişimlerinize, fiziksel görünümünüzden, sağlığınızdan, yakın çevrenize kadar her konuda güçlü bir dönüşüm yaşayacaksınız.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Pluto, her ne kadar 12.evinize giriş yapsa da 19 Kasım 2024 tarihine kadar arkadaşlarınızı, sosyal çevrenizi, dernekler, organizasyonlar içindeki ilişkilerinizi ve işinizden gelen kazanımlarınızı etkilemeye devam edecek. 12.evinizde transit edeceği kalan zamanda ise şartları kontrol etmekte zorlayabilir.Endişeye ve kayıp yaşama korkusuna kapılmayın. İçsel derinleşerek, arınma sağlayabilirsiniz. Ve sağlığınıza özen gösterin. İlla izole olma isteği duyuyorsanız, bu süreci kim olmak, ne yapmak istiyorum sorusuna cevap verecek konulara, çalışmalarınıza ayırın.

Hayatınızın hangi alanlarında güç mücadelelerine girip, karanlıklarda kayboldum sanacak ve  dönüşecekseniz, bu değmeyecek konulara ya da kişilere olmasın. Yolun sonu yine size çıkacak.

‘’Kimse kimseyi kaybetmez! Giden başkasını bulur!  Kalan kendini!  Şems-i Tebrizi’’

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s