Blog

28 MART TERAZİ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

28 Mart günü saat 21:47 de Terazi burcunun 08°18´  derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Terazi burcu nezaket, diplomasi, politika, hukuk, adalet, genç kadınlar ve sanatla ilgilidir. Gölgesinde kararsızlıkar, dengeyi, uzlaşıyı ararken kendi  dengesini kaybetmesi, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Siyasetçiler, diplomatlar, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkiler Terazi burcuyla anılır. Dolunay sürecinde Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Dolunay sürecinde görüşme, araştırma, plan, program yapılıp harekete geçilse de somut sonuç elde etmekte zorlanılacak görülmekte.

Yükselende sabırlı, ketum, kuşkucu, krizden beslenen Akrep burcu bulunmakta. Yükselen derecesine Khambalia ve Nusakan sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Khambalia, casusluklar, terör saldırıları, polis soruşturmaları, afetler, göz, akciğeri ayak ve konuşma sorunları ile alakalıdır. Nusakan ise artistik yetenekler kazandırmasının yanı sıra yorgunluklar ve hayal kırıklığına sebep olacak durumlarla karşılaşılsa bile durumu toparlayabilmeyi anlatır.

Ay’ın , dişil güç Diadem kavuşumu doğasına şöhreti aramadan yardım etmeyi, fedakarlığı katmakta.

Güneş ise Algenib sabit yıldızıyla birlikte. Bu yıldız talihsizliklerle, yanlış kararlarla, iftiraya uğramayla, kibir ile ilişkilendirilmiştir.

Terazi burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Terazi dolunayında sosyal çevreyi, arkadaşları, organizasyonları, gruplar içinde yapılan faaliyetleri, işten gelen kazancı, çocukları, aşk hayatını, yaratıcı yönleri, sanatsal, sportif faaliyetleri ilgilendiren konular ana başlıklar olarak görülmekte.

Öncü burçların 5-11, sabit burçların 21-25 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Terazi burcundaki dolunaydan öncelikli etkilenmekteler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak  ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Kendinizi kurban ettiğiniz ve çevrenizle bütünleşebilmenizi gerektiren konuda ki bu durum evlilikleri, aileyi, sosyal konumunuzu, finansal konuları ilgilendirebilir, zaman zaman krizleri de içerebilecek şekilde kökten dönüşüm gerekliliğini hissettirmekte. Büyüme, gelişme, şartları yoluna koyma, dengelenme, verim ve mutluluk elde etme duygusu kendini hissettirmekte. Hukuksal durumların da söz konusu olabileceği gelişmelerde gücün adaletli, hakkaniyetli bir şekilde dengelenme gerekliliği ile hareket edeceksiniz. Bu girişim sınırları da test edecek. Bu noktada dışınızdaki faktörlere dikkat etmeyi önemseyin. Geçmişte yapılmış pervasızlıkları, kurnazlıkları, saptırılan gerçekleri, yapılan hileli işleri aklınıza getirin. Unutmayın ki onlar omuzlarınıza hayatın onca ağırlığını yükleyenler. Güvendiğiniz, sağlam bildiğiniz kişilerden yardım, destek alabilirsiniz. Şartlara mantıklı irdelemeden, böyle istiyorum diye dengesizce atılmayın ki sizin için tüketilen nefesler de boşa gitmesin. Yani yeniden kendi için kıvraklık yapmaya, hileye başvurmaya çalışanlar olabilir. Bozulanı, tükenmişi rehabilite etmek isterken enerjinizi boşa harcamamak, dağılmamak adına bu noktalara dikkat ederek yol almanızı öneririm.

Somut sonuca ulaşmak zor olsa da ikili ilişkilerde dengeler dengeleri değiştirecek bir dolunay. Bu süreçte şartları sağlamlamak adına üst oktavdan hamleleri görebiliriz. Aileyle, bürokrasiyle, hukuku, eğitiminizi ve yurtdışını da ilgilendiren işlerinizde hala yeterince aydınlanmamış nokta ya da noktalar olduğunu düşünerek, geçmişte olanları referans alın. Şartlara düzen getirmek istediğiniz noktada çıkışlarınızı sağlama alabilirsiniz. Yeter ki dikkat edilmesi gerekenleri unutmayın. Konuşmalarınızı, görüşmelerinizi yaparken değişiklik olabilme, kafa karışıklığına, yanılma, yanıltılma durumlarına karşı tedbirli olun. Duygusal, dürtüsel olmaya açık bir süreç. Kredi, borç, vergi, sigorta, borç yapılandırması, miras, nafaka konuları ile ilgili hareketlenilebilecek bir süreç. Çocukları ilgilendiren gelişmeler, evliliklerindeki sorunlarla uğraşmanız gerekebilir. Eğitimle alabilirsiniz. Yazım, çizim, illüstrasyon işleriyle uğraşanlar bu dönemi çalışmalarında değerlendirebilirler. Kazalara, yediğinize, içtiğinize dikkat etmenizi öneririm. Sıvılardan, sulardan, kimyasallardan, gazlardan kaynaklı problemler yaşanabilir. Bu süreç sağlık açısından da daha dikkatli olmayı işaret etmekte. Küçük çocuklara Corona’dan korunabilmeleri için gerekli tedbirleri almayı ihmal etmeyin.

Terazi dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Ülkemiz ve Terazi dolunayı

28 Mart günü Terazi burcunda meydana gelecek dolunayda topraklarımız, güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler, iktidar ve muhalefet partileri, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım ve çiftçilerimiz, inşaat ve emlak sektörü, konumunda otorite olan yöneticiler, liderler, ceo lar, genel müdürler, tanınmış kişiler, ülkece prestijimiz, mahkemeler, ordumuz ve polisimiz ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise çalışanlarından, genel müdürlerine, ceo larına, gayrimenkullerinden itibarlarına vurgu yapan gelişmeler yaşanabilir.

Dolunay siyasi arenada hem iktidar hem de muhalefete yönelik gelişmeleri  işaret etmekte. HDP’ye yönelik kapatma kararının etkileri devam ederken, meclis dengesini, kabineyi etkileyen durumlar, değişimler görülebilir. Sınırlarımız ve denizlerimizde yaşananların yanında bu süreçte iç güvenlik de dikkati çekebilir. Patlamalar, yangınlar olasıdır. Sınırımız yakınında gaz, kimyasal türevi maddelerle saldırı mümkündür. Uluslararası ilişkilerde gergin bir ortam görülebilir. Kurmak istedikleri devletle ilgili çalışmalara hız verdirecek adımları olabilir. İngiltere ve ABD’nin elini üzerimizde hissedebiliriz. NATO, Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır ilişkileri Terazi dolunayında öne çıkabilir. Dolunay döneminde kapalı kapılar ardında hareket, görüşmeler, anlaşmalar bol görünmekte. Burada Merkür’ün problemli konumu şartların görüldüğü gibi olabilmesi açısından dikkatli irdelenmesini anlatmakta. Alınan kararlar, yapılan görüşmeler gündeme düşebilir. Anayasa değişimine yönelik çalışmalar da bu hareketlilikten etkilenebilir. Sığınmacılar dikkati çekebilir. Deprem beklenebilir. Tarım, tarım politikalarına yönelik gelişmeler gözlenebilir. Para piyasalarında, borsada spekülatif hareketler, iniş çıkış yaşanabilir. Hastanelerde coronadan ötürü yoğunluk artabilir. Eğitimde yeniden düzenlemeye gidilebilir.

Yukarıda 28 Mart’ta meydana gelecek olan Terazi dolunayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

13 MART BALIK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

13  Mart günü saat 13:21 de Balık burcunun 23°03´ derecesinde yeniay meydana gelecek. Dolunayın ev sahibi Balık burcu değişken, fedakar, merhametli, etrafıyla bütünleşen, sübjektif,  kendini kurban edebilen ve  bağımlılıklara yatkın yapısıyla bilinir. Hukukçular, akademisyenler, bakanlar, diplomatlar, dalının uzmanları, bankacılar, finansörler, tüccarlar, sanatçılar, denizciler, petrol, su, kimyasal maddelerle ilgili işler yapanlar, denizciler, medyumlarla ilişkilidir.  Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri dolunay sürecinde daha belirgin görebiliriz.

Şartların oldukça değişken, kırılgan buna karşılık motivasyon düşüklüğünün, sistemli olup somut sonuç elde etmenin bir o kadar zor olduğu bir süreç.

Yükselende ulusal ve ailevi konularla ilgili, korumacı, tutucu, hassas, değişken, önyargıları , kaprisleri olabilen Yengeç burcu  bulunmakta. Yükselen derecesine Sirius sabit yıldızı etki etmekte. Sirius, küçük hareketlerin büyük sonuçlara varabilmesine, zenginliğe, üne, gurura verici durumlara katkı yapar.

Güneş ve Ay ise baskı, stres altında dengeyi koruyabilmeyi, krizlerle başa çıkabilmeyi anlatan Markab etkileşiminde.

Balık burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Balık yeniayında hukuksal, yabancıları, yurtdışını, yükseköğrenimi, basın yayını, medyayı, tanıtım faaliyetlerini,  seyahatleri ilgilendiren konular, işi, kariyeri, hedefleri, anneyi ilgilendiren konular ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların 20-26 , sabit burçların 6-10 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Balık yeniayından öncelikli etkilenmekteler. ( Değişken burçlar: kizler, Başak, Yay, Balık ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

İlişkiler tükenmişliğe gitse de hala çözülmemiş durumların olması önünüzü net görmenizi engelliyor olabilir. Bunlardan sebep yaşanan beklenmedik durumlar tüm karmaşaları, çözülmemiş her şeyi öylece bırakıp, kaçıverme isteğini uyandırabilir. Fakat beklenmedik  gelişmeler, aksamaların dikkatsizlikleri doğurması şartların düzene sokulması gereğini hatırlatabilir.  Buradaki güç dengesini  sağlayabilmede verilen yaşam mücadelesi önemli gözükmekte. Zira uğruna emek harcanıp da elden kayana yönelik duyulan üzüntünün sebep olduğu adaletsizlik duygusunu da etkileyecektir. Bu amaçla bütünleşebilmek adına yeni bir sürece geçerken dağılmış olanı mantık çerçevesinde değerlendirmede olana geniş perspektiften bakmak gerekmekte. Aksi taktirde yürütülen yanlış stratejilerin yaşattığı üzüntü ile aynı hataları tekrarlamak mümkün görünmekte.

Başak yeniayı hayatlarda düzenlemeleri, yenilikleri yapabilmek adına gelişmeleri işaret etmekte. Arzulananlarla, hayal edilenlerle ya da böyle olmamalıydı denilenlerle ilgili harekete geçilip, haritası uygun olanlar için güçlü değişimlerin yapılabileceği bir süreç. Beraberinde fedakarlıkları, belki bir şeylerin gelebilmesi için eldekinin tüketilmesini, uyum sağlama gerekliliğini işaret etmekte. Geçmişe dönük çok sayıda konuyu ki finansal gelişmeler de olabilir, harekete geçerek sonuca bağlamak isteyebilirsiniz. Bazı beklenmedik durumlar beraberinde geçmişe dönük  üstü örtülmüş ya da farkına varamadığınız aile içi problemleri, üstlerinizle ya da bürokrasiyle olan sorunları da yeniden açabilir. Şartlar zorlasa da atılacak adımlar kalıcı değişimi göstermekte. Güç dengeleri, evliliklerle ilgili gelişmeler, kredi, sigorta türü borç yapılandırmaları, miras, nafaka gibi parasal konular  gündeminizde önemli olabilir. Bunlar içlerinde birtakım şaibeli durumları, aldanmaları, aldatmaları, hataları, önünüzü göremediğiniz durumları kapsayabilir. Yeniay, işle ilgili, gündelik  hayatın akışını etkileyecek durumları beraberinde getirebilir.  Mahkemelerle ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Seminerler, dersler, yüksek öğrenimle, medya, tanıtım faaliyetleriyle, yurtdışını ilgilendiren konularla uğraşabilirsiniz. Yaşanacak gelişmeler hayata bakışı da etkileyebilir.

Balık yeniayı, 14 Aralık 2020’de Yay burcunda yaşadığımız Güneş tutulmasının etkilerini açığa çıkartmakta. Tutulmanın hayatlarınızı hangi alanlarda etkilediğini hatırlamak isterseniz aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

Balık yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

İkizler ve yükselen İkizler :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Başak ve yükselen Başaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Terazi ve yükselen Teraziler için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Ülkemiz ve Balık yeniayı

13 Mart’ta Balık burcunda meydana gelecek yeniayda iktidar partisi, hükümet, üst düzey yöneticiler, idareciler, ceo lar, yönetim kurulu başkanları, toplumda tanınan kişiler, mahkemeler,  ordu, polis, ulusal kredimiz, prestijimiz ana konu başlıkları olarak görülmekte.  Aynı zamanda muhalefeti, topraklarımızı, güvenliğimizi, madenleri, doğal kaynaklarımızı, tarımı ve çiftçilerimizi, emlak ve inşaat sektörünü ilgilendiren gelişmeler de dikkati çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda ise itibarlarını, üst yönetimlerini ilgilendiren durumlar öne çıkabilir.

Yeniay, ülke haritasının 10.evinde gerçekleşmekte. Konumunda otorite, lider, üst düzey idareci olanları, şirketlerin ceo larını, genel müdürlerini, tanınan kişileri ilgilendiren gelişmeleri işaret etmekte. Sürecin arka tarafında ilişkilerdeki, diplomasideki gelişmeleri perdeleyen durumlar olabilir. Davalara yönelik gelişmeler olasıdır. Diplomaside öngörülemeyen durumlar kırılganlık arttırıcı etkiye sebep olabilir. Üst kademelerde görev değişimlerini gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Gizli düşmanlıkların, ilişkilerin oldukça aktif  göründüğü bu süreçte ordumuzu, güvenliğimizi ilgilendiren gergin durumlar olasıdır.  Anayasa konusu gündemdeki yerini koruyabilir ve kapalı kapılar ardında çalışmalar hız kazanabilir. Sınırlarımız, sınırımızdaki kurulmak istenilen yapılanma ile ilgili gelişmeler bu süreçte dikkat çekebilir. Belediyeler, belediye başkanları ile ilgili gelişmeler kamuoyunu meşgul edebilir. Hastanelerdeki yoğunluk artabilir. Çocuk kayıpları gündem yaratabilir. Ekonomik olarak zorlanmaların devam ettiği yeniayda hazine ve maliyenin durumunun yanı sıra halkın alım gücündeki değişime odaklanılabilir. Deprem yaşanabilir. Yağışlar yüzünden zarar görülebilir. Bu süreçte Doğu Akdeniz, Kıbrıs konusu önemini korurken Yunanistan ve İran  ile ilişkiler de dikkati çekebilir. İngiltere ve ABD’nin elinin de üzerimizde olacağı bir dönem! Balık yeniayı ile birlikte 14 Aralık’ta yaşadığımız Güneş tutulmasının da etkileri ivmelenmekte.

Yukarıda Balık yeniayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.  

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/12/07/14-aralik-yay-burcunda-gunes-tutulmasi/

27 ŞUBAT BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

27 Şubat günü saat 11:17 de Başak burcunun 08°57´ derecesinde dolunay meydana gelecek.  Dolunayın ev sahibi Başak burcu tevazu sahibi olması, mantıklılığı, çalışkanlılığı ve mükemmeliyetçiliği ile bilinir. Gölgesinde gerginlik,  fazla detaycılıktan büyük resmi kaçırma,  toleranssızlık bulunur. Başak, mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile ilgilidir. Dolayısıyla dolunayda Başak özelliklerinin yanında bu meslek gruplarına ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

İletişimin, plan, program yapmanın bol olacağı bu süreçte şartların değişkenliği enerjiyi düşürecek ve motive olmayı zorlaştıracak gözükmekte.

Yükselende dağılmaya müsait iletişim odaklı  İkizler burcu bulunmakta. Bu süreçte dolunayın etkisiyle karşılıklı güç dengelerini kadersel denilebilecek türde etkileyebilecek konuşmaları, anlaşmaları görebiliriz.  Yükselen derecesinde Alcyone ve Menkib sabit yıldızlarının etkilerini gözlemlemekteyiz. Alcyone, tutku, onur  yanı sıra acımasızlık ve karşı cins ilişkilerinde sorunla ilişkilendirilmektedir. Menkib ise başkaları ile ilişkilerde dürüst olmamayı getirebilir.

Ay, Alula Austral ve Thuban kavuşumunda. Alula Austral, huzursuzluğu, büyük öfkeyi, kendini kontrol edememeyi, şüphe ve intikamı anlatır. Thuban ise maddi, manevi sahip olunan hazine ile ilgilidir.

Güneş ise Skat ve Situla ile birlikte görülmekte. Bu sabit yıldızlar  iyi şansı, kalıcı mutluluğu, zorluklar karşısında  güvende kalabilmeyi anlatırken, havacılıkla ilgili gelişmeleri de işaret eder.

Başak burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Başak burcundaki dolunayda çocuklarınız, aşk hayatınız, yaratıcı faaliyetleriniz, sanatsal, sportif etkinlikleriniz, seyahatleriniz, arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz, gruplar içinde yürütmekte olduğunuz faaliyetler ve işinizden elde ettiğiniz kazancınız ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların  5-11 , öncü burçların  21-25  dereceleri arasında  gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Başak dolunayından öncelikli etkilenmekteler. (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ;  Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Bazıları artık enerjisini süregelen ilişkisine harcamaktan kaçınmakta, akışa bırakmış durumda olabilir. Bu durum içsel bilincin yeterince doğru kullanılamamasından ötürü travmatik durumlara sebep verebilir. Şartların düzeltilip, iyileştirilememesi  değişimde gecikme ve arada kalma durumu yaratırken bir yandan da devam eden sorunlar içten içe devam ettikçe bir çok konuda birden günah keçisi durumuna düşülebilir.  Ve Merkür retro döneminde sonuç alamadığınız konularda doyum sağlayabilmeniz, verim elde edebilmeniz adına neyin, ne kadar gidebileceğini, neler yapabileceğinizi karşılıklı masaya yatırabilirsiniz. Geçmişe dayalı duygusal manipülasyonların yeniden gündeme gelebileceği bu süreçte  statünüzle, aileyle, yolunda gitmeyen bir hedefinizle ya da resmi işlerinizle  ilgili harekete geçmeye hazırlanabilirsiniz.

Fedakarlıkların dengesini ayarlamaya, yoluna koymaya çalışırken vücut kimyamız artık gerçekçi olmamızdan yana. Karşılıklı ilişkilerde olan probleme  mantık çerçevesinde çözüm bulmak, kalıcı sonuca ulaşmak adına görüşmelerin yapılacağı bir dolunay sürecindeyiz. Maddi konular, güç dengeleri, evliliklerin durumundaki tatmin etmeyen durumlar  hedeflenene yönelik kalıcı  bir şekilde yola koyulmaya çalışılabilir.  Sahip olunan statüyle, hedeflerle ilgili kontrol edilemeyen durumlar şartlara sarsıcı etki yapsa da direnci, yoluna koyma arzusu  beraberinde görülmekte.  Tüm bunlar gitmemiz yola girmemize yardımcı olacak enerjiler olarak dikkati çekmekte. Dolunayda artık bitmesi gereken durumlar için konuşup da fikir birliği sağlanamayan noktalarda çözüm elde edilebilir. Çocuklarla, onların evlilik, ortaklıklarıyla ilgili gelişmeler dikkati çekebilir. Davalar gündeme gelebilir. Kredi, borç, nafaka, vergi, miras gibi konuların çözümüne uğraşabilirsiniz.  Arkadan iş çevirmeler olabileceğinden dikkat etmek gerekebilir. Direk değil de örtülü hareketlerle manipülasyonlar yapılabilir. Başkalarına bağlı olmadan hareket etmek isteseniz de değişken şartlara uyum sağlamanız gerekebilir. İçsel olarak kendi kendinizi yemeden, dürtüsellikten uzak sakin kalabilmek önemli olabilir.  Boyun, boğaz bölgesi sorunlarına dikkat.

Başak dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.  

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri,

Ülkemiz ve Başak dolunayı

27 Şubat balık dolunayında  dış ülkelerle ilişkiler, ticaret, ithalat, ihracat, eğitim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, hukuksal konular, basın yayınla ilgili gelişmeler, dini kurumlar ve sığınmacılar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise pazarlama, lojistik, taşımacılık, eğitim ve reklamla ilgili gelişmelerin öne çıktığını görmekteyiz.

Dolunay, Ay düğümlerimizin üzerinde meydana gelirken komşu ülkeler ve buralardaki şartlara müdahil olan diğerlerini de işin içine katıyor. Ve güvenlik konularını, ordumuzu da ilgilendirebilecek gelişmeleri işaret etmekte. Bu süreçte sınırlarımız, buradaki yapılanmalar , kurulmak istenilen devlet konularını ilgilendiren gelişmeler dikkati çekebilir. Terör örgütlerine silah destekleri, sınırımız civarı yapılanmalar dikkati çekebilir. Anayasanın yanı sıra federe yapı, idari yapı ile ilgili konular da bu dolunayın alt başlığı  olabilir. Eğitimle ilgili yeni düzenlemeler gelebilir. Aynı şekilde ticarette, ulaşımda, taşımacılıkta ve iletişimde de bazı değişiklikler beklenebilir.  Cafelerin çalışmaları düzenlenebilir.  Muhalefet partilerini  ve yöneticilerini, gazetecileri, yazarları, düşün insanlarını ilgilendiren davalarla, tutukluluklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir.  Üniversiteler yine ilginin üzerlerinde oldukları kurumlar olabilir.  İthal ürünlerde vergi oranlarında değişim olasıdır. Kredi, vergi, sigorta gibi ödemeler, borçluluğumuzla, hazine, maliye, bankalar ve yönetimlerini ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir. İlerleyen süreçte  BİST’te de değişim beklenebilir. Suriye’nin yanı sıra Kıbrıs ve Doğu Akdeniz, İngiltere gündemde öne çıkabilir.  Yer hareketliliğinin devam ettiğini gözlemleyebiliriz.

Yukarıda Başak dolunayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

2021 1. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız. Güneş, 5 Mart günü Balık burcunun 15°21´ derecesinde Ay düğümleri ile t-kare dediğimiz zorlayıcı kalıbı oluşturacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, deprem, volkanik patlamalar, heyelanlar, göçükler,  mevsimsel hava şartlarında anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  19 Şubat- 14 Mart tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.

https://azadeoksoy.com/2019/01/29/ay-yalpalamasi-ve-etkileri/

Azade Öksoy

11 ŞUBAT KOVA BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

11 Şubat günü saat 22:05 de Kova burcunun 23°16´  derecesinde  bir yeniay meydana gelecek. Ev sahibi Kova entelektüellikle, sıra dışı ve bilimsel olanla, isyanlar, özgürlükler ve devrimlerle ilgilidir. Gölgesinde öngörülmezlik, marjinallik, soğukluk bulunur. Bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle,  astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilendirilir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde saydığım özelliklerle birlikte, bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Fazlasıyla iletişim odaklı olmasına rağmen somut sonuç elde ederek ilerlemenin pek mümkün olmadığı, empati yoksunu bir süreç.

Yükselende diplomasiyi, ilişkileri , adaleti, kadınları ve sanatı anlatan, dengeyi, uyumu önemseyen Terazi burcu bulunmakta. Anlaşmanın, uzlaşı kurmanın pek kolay olmadığı, eskiye dayalı gizli kapaklı konuların açılabileceği, sürtüşmeli süreçte şartlar sürdürülme eğiliminde olunabilir. Yükselen derecesinde Tureis, Edasich ve Diadem sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Tureis ve Edasich, doğalarında bol seyahat, analitik zeka, yaratıcılık, duygusallığın yanında kasvet taşır. Tureis, boğulmaları işaret edebilir. Diadem ise başkaları için kendini feda etmeyi verir.  Dolayısıyla bu etkileri dışavurumda gözlemleyebiliriz.

Güneş ve Ay ise Deneb Algedi, Kitalpha ve Sadalsuud kavuşumunda. Deneb Algedi ve Kitalpha, havailiği, kayıp yaşamayı, çocuklarla ilgili endişeyi ve yargılama eğilimini anlatır. Sadalsuud ise gerçekleşmeyecek hayallerle bağdaşlaştırılır.

Kova burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Kova burcundaki yeniayda çocuklarla, aşk hayatıyla ilgili gelişmeler, sanatsal, sportif faaliyetler, yaratıcı yönler, seyahatleri ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların  20-26  , öncü burçların 6-10 dereceleri arasında gezegenleri, önmeli kombinasyonları olanlar Kova yeniayından öncelikli etkilenmekteler.  (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Hayat çoğu zaman insanları okşamadan yapacağını yapar. Yaralana yaralana mücadele etmeyi ve kendini baştan yaratmak adına mücadeleyi öğretir. İşte bu yeniayın hedefinde aile, eş, ortak gibi karşınızdaki kişilerle güç dengelerindeki sorunlar, ortak çıkarlarınız olanlarla bağlı olduğunuz noktalardaki gerçeklerin gördüğünüz, gösterildiği gibi olmaması, geçmişten kaynaklı hak ihlali konuları yatmakta.  Bu amaçla işinizle, kariyerinizle ilgili bir yol ayrımında olduğunuzu bilerek strateji geliştirmek isteyecek ve o doğrultuda yeniye adım atmak isteyebilirsiniz ki bu noktada  hayatla mücadelesinde kapasitesini anlatacak  gelişmelerle karşılaşılabilir. Karşınıza geçmişten kaynaklı karmik ödeşmeler ve beraberinde bir sarsılma  getirebilir. Belki ihanet ya da etik olmayan işlerin içinde olma, rekabet, intikam gibi durumlar. Geçmişe ayna tutup baktığınızda en diplerdekileri bile görebilir, aydınlanabilirsiniz. Yeter ki sapmışı, saptırılanı görmeye, gerçekle yüzleşmeye hazır olun ve olayları özveriyle ele alın.

 Karşılıklı ilişkilerde önemli gelişmelere sahne olabilecek bir süreç. Bu dönemde aile, gruplar içindeki durumunuzu kazanımlarınızı etkileyecek  gelişmeler yaşanabilir. Geçmişte bozulmaya uğramış, istediğiniz gibi hale yola sokamadığınız konular ki bunlar sizin statünüzü, hedeflediğiniz  bir şeyi de etkileyebilir, artık iyice gündeminizde olabilir. İlişkiler dengesinin yeniden düzenlenerek,  iyileştirilmesi , daha adaletli bir paylaşım  için yapıcı, kararlı düzenlemelere gitmek isteyebilirsiniz. Bu süreçte geliştirilecek iletişimde eski defterleri açarak, geriye doğru yeniden irdeleyebilirsiniz. Olanlar sizin hayat felsefenizi etkileyebileceği gibi kadersel dönüşümlerinize de yardım etmekte. Hukuksal yollara başvurmak düşünülebilir. Yürümeyen birliktelikleri, evlilikleri olanlar  artık gözden geçirmelerini tamamlayıp, sona gitmeyi düşünebilirler. Özgür, geleneksel standartların dışında ilişkiler görülebilir. Çocuğunuzu ilgilendiren konular bu dönemde sizi meşgul edebilir. Seyahat planlamanız varsa değişiklikler yaşanabilir. Eğitim alıp, verdiğiniz konularda tamamlanması gerekenlerle uğraşabilirsiniz. Sağlığa dikkat edilmesi gereken bir süreç. Miras , hisseli mal mülk gibi durumlarınız varsa bunlarla ilgili durumu sonlandırmada beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

Kova yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

İkizler ve yükselen İkizler :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar,

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar, 

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Ülkemiz ve Kova yeniayı

11 Şubat’ta meydana gelecek Kova yeniayında dış işleri, uluslararası ilişkiler, işler, ticaret, ulaşım, turizm, dolaşım hakları, göçmenler, hukuk, akademik kurumlar, basın-yayın, dini kurumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler için de uluslararası işlerin, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin, taşımacılıkla ilgili konularının öne çıktığını görmekteyiz.

Kova yeniayı  uluslararası ilişkilere dikkati çekmekte. Tanınmış, önemli kişilere yönelik dış bağlantılı da olabilecek davalarla ilgili gelişmeler yaşanabilir.  Eski dosyaların yeniden açılması olasıdır. Gençleri, üniversitelileri ilgilendiren gelişmeler içeride daha fazla ses getirebilir. Sertlikler, tutuklamalar olasıdır. Provokasyona ve yabancı istihbaratlara dikkat edilmesini işaret eden bir süreç. İçeriyi hareketlendirmek isteyebilirler. Güvenlik güçlerimizi ilgilendiren durumlar söz konusu olabilir. Vergilerde, fiyatlandırmalarda yeniden düzenlemeler yapılabilir. Para piyasalarında dalgalanmalara dikkat. Ekonomi dünya genelinde küçülürken bizde de aynı tepkiyi gözlemleyebiliriz. Ekonomik ve politik gelişmelerin halkı daha belirgin etkilediği  bir süreç. İyice daralan Satürn Uranüs açısı yer hareketliliğini de etkilemeye devam etmekte. Kıbrıs ve Mısır ile ilgili gelişmeler gündem yaratabilir.

Yukarıda Kova yeniayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

28 OCAK ASLAN BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

28 Ocak günü saat 22:16 da Aslan burcunun  09°05´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Aslan sahnede, ön planda olmayı, sırtının sıvazlanmasını, alkışlanmayı sever. Gölgesinde ego, kibir, gösteriş, müsriflik vardır. Aslan burcu, liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla doğasına has özellikleriyle birlikte, bu gruplara ilişkin gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

İletişimin, fikirlerin, plan ve projelerin yoğun olduğu, somut olana yönelimli, duygusallıktan, empati kurabilmekten uzak bir süreci işaret etmekte Aslan dolunayı.

Yükselende  Ankara’nın batısında Başak, doğusunda ise Terazi burcu yer almakta. Yani Ankara’yı referans aldığımızda  olayların ele alınış şeklinde, dışavurumda batıda daha eleştirellik, mükemmeliyetçilik ve mantık, doğuda ise istikrarı, güç dengelerini koruyabilmek adına şartlara uyum sağlama gayreti, diplomasi önde olacak.  Yükselen derecesine Alkaid ve Markeb sabit yıldızlarının etkisi bulunmakta. Alkaid, içten olmayan yası ve güvensiz bir mizacı anlatırken, Markeb ise engin bilgi ve eğitim işlerinin yanı sıra yolculuklarla alakalıdır.

Ay, Asellus Austrails ve Giansar etkileşiminde. Bu  yıldızlar  askeri tercihleri, özellikle kadında şiddete meyili, keskin ve analitik bir zekayı, cesareti, el sanatlarına  yatkınlığı ve yaratıcılığı işaret eder. Güneş ise Albali kavuşumunda ve bu yıldız  bir yandan serveti, kazanımları işaret ederken diğer yandan tehlikeye, zulme dikkati çekmekte.

Aslan burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Aslan burcundaki dolunayda sosyal çevrenizi, gruplar içindeki etkinliklerinizi, durumunuzu, işten gelen kazancınızı ilgilendiren gelişmeler, çocuklar, aşk hayatınız, sanatsal, sportif  faaliyetleriniz, yaratıcı yönlerinizi ortaya koyabileceğiniz durumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sait burçların 6-12,değişken burçların 22-26 dereceleri arası gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Aslan burcunda dolunaydan öncelikli etkilenmekteler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Aileyle, üstlerle ya da bürokratik konularda istenmeyen durumların üzerine odaklanılıyor. Gizli kalmış, karışık  olan şeyler , güvenin suistimal edildiği ama farkına varılmadığı durumlar ani gelişmelerle aydınlanmaya  başlıyor. Olayların üzerinde gidip olumsuzluklardan kurtulma mücadelesi verdikçe  büyümüş intikam duygusu stratejik çözüm bulabilmeyi zorlaştıracak, denenmişin üzerinden giderek, geçmişte tuzağına çeken kaotik durumlara düşürecektir. O yüzden bu dolunayda gerek duygusal gerek kimliğinizi etkileyecek her türlü dönüşmesi gereken durumla ile ilgili savaşmak gerekirken geçmişte gereği gibi oluşturulamamış sağlıklı durumları iyi irdelemek, takip edilecek yola, tarafa ait seçimleri  doğru yapmak, dikkatli ve  kendi ilkeleriyle çelişmeyecek şekilde davranmak önemli gözükmekte. Değerlendirme yapıp, sonuca yönelirken ara ara soluklanıp, yaptıklarınızın, yapmayı planladıklarınızın üzerinden yeniden geçin. İlerlemenizi kontrollü yapmaya özen göstermenizi öneririm. Dolunay aynı zamanda 14 Aralık 2020’de yaşanılan Güneş tutulmasını da harekete geçirmekte, gelişmiş olayların  devamını getirmekte.

Birikimlerle topluluklar içinden bir adım öne çıkarak özgürce ben deme yolunda ne kadar emek harcıyorsunuz? Artık yeni bir dönem başladı. Bütün plan program hazır mı yoksa yeterince oturmamış, üzerinde çalışılması gerekenler mi var? Bunlarla ilgili durumları düzene koymaya dengelemeye çalışırken karşımızdakilere yeterince hizmet edilip, edilmediği, fedakarlığın sınırları da  önem kazanacak. Dengeleri sarsıcı, sert bir dolunay süreci. Sahip olunanlarla ilgili mücadelelerde olaylar büyüyebilir. Herkes kendinin olduğuna inandığı uğruna savaşını verebilir. Yani patırtı kopabilir. Etik, hukuksal çatışmalar içine girilebilir. İletişimin yoğun olsa da akıcılığını yitireceği, geriye, geçmişe dönük çalışacağı bu süreçte ilerlemek istenildiği gibi olmayabilir. Fakat yine de değer verilen konularda oldukça tutkulu tavırlarla, güçlü desteği görebiliriz ve hedeflenenin, bazıları için işin ve statünün değişimi yönünde etki edebilir. Eski evrakları, yazım, çizim işlerinizi, notlarınızı yeniden elden geçirebilirsiniz. Anlaşmalarda, sözleşmelerde karşılıklı empati yaparak, ortayı bulmakta zorlanabilirsiniz. Verilen sözler  sorun çıkabilir.  Risk sınırınızı iyi ayarlamanızı öneririm. Sağlık sorunları olanların dikkat etmesi  gereken bir süreç. Kalp-damar hastalıkları, tansiyon sorunlarına, kazalara, yaralanmalara dikkat. İlişkilerin duygusallıktan ziyade mantık çerçevesinde değerlendirileceği bu süreçte sevgi alış verişi de soğuk ve mesafeli yürüyebilir.  Merkür, 21 Şubat’a kadar retroda olacak. Bu süreçte elektrikli, elektronik aletlerde sorunlar yaşanabilir. Veri kaybı yaşamamak için bilgisayarlarınızın back uplarını almayı ihmal etmeyin. Hesap kitap gerektiren işleri kontrollü yapın. Hayatlarını geniş zamanlı planlayanlar, aciliyeti olmayan işlerde anlaşmaları, imzayı öteleyebilirler. Aslan dolunayı 14 Aralık Güneş tutulmasında  sizi temelden etkileyen konuları geriye dönerek yeniden gözden geçirme zamanı.  Yay burcundaki tutulmanı sizi hangi konularda etkilediğini hatırlamak isterseniz, linkini aşağıda bulabilirsiniz.

Aslan dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Başak ve yükselen Başaklar için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.      

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.  

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Aslan dolunayı

28 Ocak’ta meydana gelecek Aslan dolunayında ekonomik durumu, hazineyi, maliyeyi, bankaları, finansal kurumları, para piyasalarını, borsayı, borçluluğumuzu, kredileri, vergilerleri, faizleri, yabancı ülkelerle olan finansal anlaşmaları ilgilendiren gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.  Şirketler açısından baktığımızda kar zarar dengelerini, mali yükümlülüklerini, ortak yatırımlarını ve yönetim kurullarını ilgilendiren gelişmelerin öne çıktığını görmekteyiz.

Aslan dolunay üst düzeyde ve göz önünde olup, hemen çok kişinin bildiği, konusunun önünde olanları, yöneticileri, tanınmış kişileri ve bunların durumlarını ilgilendirmekte. Dolunay gündemi kontrol dışı olayları, düşmanlıkları gündeme getirebilir ve suikast, saldırı gibi nahoş olaylar meydana gelebilir. Onlarla ilgili beklenmedik türlü durumlar oluşabilir. Meclisi, milletvekillerini, belediyeleri, belediye başkanlarını ilgilendiren  beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.  NATO, AB gibi uluslararası kuruluşlarla şartlar zorlayabilir. Silah anlaşmaları gündemde kalmaya devam edebilir. Borçluluğumuz ve süregelen şartlara yönelik düzenlemeler, anlaşmalar konu olabilir. Para piyasalarında ani hareketlenmeler yaşanabilir. Bankalar, finans kuruluşları, şirketler açısından zor bir süreç. İflaslar olasıdır. Halk, halkın durumu ile gelişmeler daha önemli hale gelebilir. Kazalara, havayolları sorunlarına açık bir süreç. Köprülerle, madenlerle ilgili sorunlar mümkündür. Depremlere, doğal afetlere açık bir süreç. Anayasa konusu partiler arasında yeniden gündeme  gelebilir.

Yukarıda Aslan dolunayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/12/07/14-aralik-yay-burcunda-gunes-tutulmasi/

13 OCAK OĞLAK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

13 Ocak günü saat 08:00 de  Oğlak burcunun 23°13´  derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Ev sahibi Oğlak, sabır, mantık, sorumluluk, ciddiyet ve sistem kurmayla bilinir. Gölgesinde duygu yoksunluğu, aşırı kontrolcülük ve hesapçılık, melankoli görülür. . Bu burç devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir.  Dolayısıyla yeniay sürecinde  Oğlak özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Şartlar hızlı gelişirken keskin durumlara,  zorlamalara açık. Bu süreçte rahatça eyleme geçebilmek değil sahip olunan maddi manevi değerlerin dengesini korumaya yönelik direnç, kararlılık göstermeyi, somut olanın değerlendiğini  gözlemleyeceğiz.

Yükselende  de Oğlak burcu bulunmakta ve yukarıda bahsettiğim Oğlak özellikleri iyice belirginleşmekte.  Yükselen derecesine Rukbat ve Vega sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Rukbat eğitim, öğretim işlerinin yanı sıra kararlılıkla, dayanıklılıkla ilişkilidir. Vega ise artistik yetenekler, politikada şans yaratırken, çift taraflı anlaşmalar da anlatır.

Güneş ve Ay Deneb Okab ve Peacock kavuşumunda. Deneb Okab komuta etme, savaşma, mücadele yeteneğini, Peacock ise kibir ve gösterişi anlatır.

Dolayısıyla Oğlak yeniayında ilişkilerin, gelişmelerin doğasında bu sabit yıldızların da etkilerini görebiliriz.

Oğlak burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

2021’in ilk yeniayında odak noktası kişilerin  kendileriyle ilgili gelişmeler görülmekte. Sağlık, kendilerini dışarı ifadeleri, motivasyonları, dış görünümleri, en yakınları ve yeni başlangıçları ana başlıklar olarak görülmekte.

Öncü burçların 20-26, değişken burçların 5-9 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Oğlak yeniayından öncelikli etkilenmekteler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Yeniay, içinde bulunduğunuz şartları daha ciddi ve geniş bakış açısıyla ele almayı getirmekte. Verdiğiniz kararlarda, attığınız adımlarda bağlılık ya da bağımlılık  hissettiğiniz kişi ya da durumu sorgulamayı  ve bunlardan uzaklaşmayı, özgür kararları işaret etmekte . Sınırları test eden durumların gelişmesi bir yandan geçmişte yaşanmışları gözünüzün önünden film şeridi gibi geçirirken, bastırıp, öteledikleriniz ortaya çıkabilir diğer yandan bir anda enerjinizi dağıtabilir. İlişkilerdeki güç dengelerinin değişimini, ayarlanması amacıyla girişilen işlerde şartları bulandıran, nifak sokan, sorun yaratanlara karşı oldukça güçlü irade gösterebilir,  kendi sınırlarınızı yüksek tonlamayla dikte ettirebilirsiniz. Sorunu masaya yatırabilir ve  çözümü için ortada bir acı reçetenin olabileceğini, bunun için taşın altına elinizi koymanın gerektiğinin farkında olabilirsiniz.  Sonuca odaklanırken, şartların dışarıdan nasıl durduğunu da önemseyerek, dengeye odaklanabilir ve kararlılığınızı her şekilde gösterebilirsiniz. Bu noktada dikkatli adım atarsanız varsa  gizli olanlar da önünüzde engel olmaktan çıkabilir.

Kendinizle ilgili ciddi başlangıçlara işaretçi bir süreç. Alınan kararlar, gelişime açık olaylar karşılıklı ilişkileri ve ortaklı kazanımları ilgilendirmekte. Eşiniz, ortağınız ya da hizmet alıp verdiklerinizle ilgili daha önce halledemediğiniz konular, bürokratik işler ya da aile içi sorunlarla ilgili gelişmelerin konu olması önemli şeyleri görmenize,  öğrenmenize sebep olabilir. Bunlar hem maddi hem manevi kazanç sağlayabilmeniz adına destek verebilir ve siz de  üzerine gidebilirsiniz. Yapmak istediklerinizi  radikal değişim yaratacak şekilde ele alma imkanına sahipsiniz. Konunun üzerinde durma şekliniz baskıcı olarak nitelendirilebilir. Sizi rahatsız eden bazı adımlara karşı durabilir, engel koyabilirsiniz. Zorlanmamak için sizin de adımlarınızı gözü karalığın dozunu hesaplayarak atmanızı öneririm.  Bu noktada şunu eklemek isterim ki aslında riske girmekten uzak bu süreçte sizin değerlerinizin tehdit altında olduğuna inandığınız zaman böylesi bir yaklaşım görülebilir. Atılacak adımlar sahip olunanlarla ilgili beklenmedik kırılmalar yaratırken aslında geri plana attığınız, şartlarını kontrol etmekte zorlandığınız durumların getirilerini biraz zamana yaysa da  desteğini vermekte.  Statülerle ilgili sürpriz değişimler olasıdır. Çocuklarınızla ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Güvenlik konularına ve sakatlanmaya karşı dikkatli olmak gereken bir süreç. Kadınlarımızın şiddete meyilli insanlardan uzak durmayı önemsemeli.  

Oğlak yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler,

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Ülkemiz ve Oğlak yeniayı

13 Ocak Oğlak yeniayında dış ilişkileri,müttefiklik ile düşmanlığı sorgulatacak durumlar, uluslararası  davalar, anlaşmalar, bunların ekonomik anlaşmalara etkisi, dış borçlarımız, sigorta, faiz, kredi, vergi oranlarını ilgilendiren konular ana başlıklar olarak görülmekte.  Şirketler açısından baktığımızda  ortaklıkları, rakipleri ile ilişkileri, dış ilişkileri, hukuksal konular, ortak yatırımları ve mali yükümlülüklere etkisini gözlemlemekteyiz.

Ülkemiz açısından önemli bir yeniay ile yıla başlıyoruz. Jüpiter – Satürn ikilisinin Mars-Uranüs ikilisine yaptığı sert görünüm, Güneş’imizin karşısında yer alırken ne yazık ki nahoş olayları düşündürtüyor. Önemli bir figüre suikast, saldırı söz konusu olabilir. Düşmanlıklara, sertliklere açık bir süreç. Yani güvenlik konularına dikkat edilmesini işaret eden bir yeniay. Meclis, milletvekilleri, muhalefet yöneticileri, belediyeler, belediye başkanları, konumunda önemli isimler ile ilgili gelişmeler gündemi değiştirebilir.  Silah anlaşmaları, savunma sanayine yönelik konular , Nato, AB gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkiler zorlayabilir. Kamuya ait yatırımların durumu dikkati çekebilir. Uluslararası davalar, para konuları gündemde kalırken, atılan adımlarla denge yakalanmaya çalışılabilir.  Operasyonlar devam edebilir. Gelişmeler diplomatlarımızın, tanınmış önemli kişilerin yanı sıra öğrencileri, eğitim sistemini, gençleri, çocukları  ilgilendirebilir. Dünya genelinde agresyonun ivmelendiğini, ayaklanmaların, sertliklerin görüldüğü bir sürece doğru ilerleniyor. Kıbrıs, Mısır, Libya, Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeler gündemi etkileyebilir. Sudan ile ilgili beklenmedik gelişmeler olasıdır. Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını ilgilendiren destekleyici adımlar atılabilir. Uçak kazaları olasıdır. Borsada, para piyasalarında ani hareketler görülebilir. Maliye, bankalar, finans piyasaları, halkın alım gücü zorlanmaya devam ederken, spekülatif yatırım araçlarına yönelik yeni düzenlemeler gelebilir. Kalkınma planlarında, hedeflerde değişime gidilebilir. Deprem yaşanabilir. 

Yukarıda Oğlak yeniayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

30 ARALIK YENGEÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

30 Aralık günü saat 06:28 de Yengeç burcunun 08°53´ derecesinde yılın son dolunayı meydana gelecek. Yengeç, hassas ve değişken, korumacı, tutucu, ailevi konularla ilgili bir burçtur. Gölgesinde kapris, ajitasyon, önyargı, kıskançlık ve fazla anaçlık vardır.  Vatan, millet konularıyla ilişkili olduğu kadar sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla yeniay döneminde Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Şartlar dinamik, motive olmaya, risk almaya müsait. Daha inatçı , ısrarcı çıkışlara açık.

Yükselende Yay burcu bulunmakta. Dolunayda duygusal olarak son noktayı koymaya doğru hareket etme eğiliminde olurken, dışınızda gelişen olayların da etkisiyle güçlü etkiyle davranabilirsiniz. Yükselen derecesinde Kraliyet yıldızlarından Antares’in etkisini görmekteyiz. Antares acımasızlıklar, kıskançlıklar, şiddet, zor kullanma, taciz ve tacevüz, inat ve öç alma duygusuyla ilintili olup, takıntılı hareketleri anlatır. Başarıyı, saygınlığı ise bu olumsuzluklardan uzak durulabildiğinde verir.

Ay’ın Alhena ile kavuşumunu görmekteyiz. Bu sabit yıldız bir fikri öne sürerek, başlatmakla, hayal gücüyle, nahoş durumlarla, ayak ve diz sorunlarıyla ilişkilidir. Güneş ise gökyüzünün en şiddetli sabit yıldızı olarak nitelendirilen Facies etkileşiminde! Facies, zulümle, acımasızlıklarla, şiddetle, sadizmle, kurban olmayla alakalıdır.

Yengeç burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Son dolunayda evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar ve kendinizi, yakınlarınızı ilgilendiren gelişmeler, dışavurumunuz, sağlığınız ve fiziksel görünümünüzü ilgilendiren konuların yanı sıra yeni başlangıçlar da ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Öncü burçların 5-11, sabit burçların 21-25 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yengeç dolunayından öncelikli olarak etkilenmekteler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

İlişkiler dengesinde çok sayıda sebepten ötürü şartlar istediğiniz gibi gelişmemiş, tepe taklak olmuş olabilir. Hayatın akışı içinde arzuladığınız sonucu alamamak, bu yolda doğru strateji uygulayamamaktan görünmekte. Aileyi, üstlerinizi, statünüzü ya da resmi konularla ilgili işlerinizi de etkilemiş sorunlar olabilir. Şimdiye kadar belki gurur yaptınız ya da egonuza yenik düştünüz. Süregelen şartların değişimine direnmek, doğru strateji geliştirememek işleri bozula bozula, çözülmez hale getirdi. Huzuru, rahatı, sevgiyi, yetebilmeyi ararken, mahrum kaldınız, beklentilerinizden düştünüz. Bu noktada kendinizi suyun üstünde yürümeye çalışır gibi zorda kalmış hissedebilirsiniz. Önünüzde de çözülmesi gereken durumlar yatmakta. Bu dolunayda bir yandan aydınlanma sağlamaya, hayatı ele alışınızda yenilikler yapmaya çalışırken öte yandan bunları baştan ayağa bizi etkileyecek olana, hayatımızın temel direğine taşımaya çalışıyorsunuz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken para pul, her türlü değer, sevgi konusunun, ilişkilerin hayal kırıklıklarına, aldanmalara, aldatılmalara açık olduğu. Ve karşınıza ikircikli konuşanların, kurnazların, gerçekleri saptıranların gelebileceğidir.

Senenin son göksel olayı önemli hareketlenmeleri de işaret etmekte. 5 Haziran’da Yay burcunda yaşanılan Ay tutulmasında ilişkilerde, parasal konularda yerine oturmayan, sorunlu konular ele alınıyor. O dönemde sağlanamayan görüşmeler, anlaşmalar şimdi işin kazanımını etkileyecek şekilde ele alınıyor. Yani Venüs retrosunda yaşanılanla ilgili konular gündem olacak. Aynı zamanda 14 Aralık’taki Güneş tutulmasının olgunlaşmamış fikirleri ya da farkında olunmayan, gizli kapaklı gelişmeleri de önemli hale geliyor. Yazılı sözlü ietişimde, ticari konularda, bunların ilişkilere yansıyan dengesinde uç noktalarda talepler, gelişmeler sizin sahip olduklarınızı ilgilendirebilir. Dış görünüme bakarak değerlendirmenin, şartları gereksiz zorlayan çıkışların sizi gaflete düşürmesine izin vermeyin. Ufkunuzu geliştirmenize, büyümenize katkı sunacak olanı kurban etmemeye dikkat edin. Kazanımlarınızı ilgilendiren ve sizin katkınız dışında gelişen durumların etkisiyle kararlılıkla hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. Fakat burada sahip olduklarınızı riske atmadan yolunuza devam edin. İlişkilerde, finansal, hukuksal konularda, işte, statüde bitişler, kayıplar yaşanabilir. İçinde bulunulan gruplardan, sosyal çevreden ayrışmalar mümkündür. Bunlar sizde özdeğer eksikliği yaratmamalı. Tam tersine fazla idealize edilenin, işlevini yitirenin gitmesi, bitmesidir ki hayatlarla ilgili önemli bir kırılmayı da beraberinde getirmekte. Bu süreçte yine tüm bunlarla ilgili yanılma, yanıltılma riskine de sahip olunduğunu unutmamak lazım. Aldatmalar, aldatılmalar, şaibeli işler ile birlikte skandallar da ortaya çıkabilir. Çocukların evlilik ve ortaklıklarıyla, iş ve sağlıklarıyla ilgili gelişmeler de dikkati çekebilir. Temelinde para, sosyal çevre genişlemesi gibi başkalarını sırtına basarak atılmış her türlü maddi manevi ilişki tarzı için çanlar çalmakta. 2021’in Haziran ayında  yaşayacağımız Güneş tutulması bu şaibeli, aldatmacalı durumları ortaya çıkartacaktır. Sakatlanmalara, kazalara, yaralanmalara, yangınlara, güvenliğe dikkat. Göz kararmaları, bilinç kayıpları yaşayanları, komaya girenleri duyabilirsiniz. Bürokratik konularla ya da aile içinde büyüklerle ilgili sıkıntı yaratmış konular gündeme gelebilir. Ocak ayının 20 sini takip eden süreçte bu dolunay dönemine ait işlerle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Yengeç dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Ülkemiz ve Yengeç burcunda dolunay

30 Aralık günü yaşanacak senenin son göksel olayı olan Yengeç burcundaki dolunayda halk ve halkı ilgilendiren çok sayıda gelişme, sağlık konuları, diplomasi, uluslararası ilişkiler, anlaşmalar, davalar, müttefik mi düşman mı sorusunu sorgulattıracak durumlar, düşmanlıklar, finans piyasaları, ekonomi ve borçlanmamızla, kredi, faiz, vergi, stopaj vs. ile ilgili gelişmeler ve halkın bunları ele alış tarzı, kapasitesi, dışavurumu, iç işleri, güvenlik ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise marka değerlerinin, rekabet güçlerinin sınandığı, dış ilişkilerin, hukuksal konuların, ortaklık yapılarını konu olduğu gelişmeleri gözlemleyebiliriz.

Ülkemiz Pluto’su üzerinde gerçekleşen Yengeç dolunayı aynı zamanda Mars ile de zorlu görünüm oluşturmakta. Diplomaside, ülkeler arası ilişkilerimizde kırılganlıklara vurgu yapmakta.  Uluslararası davalar, anlaşmalar, yaptırımlar ve ekonomik yansımaları gündemi belirleyebilir. Venüs ve Neptün’ün açısı şartları çok dikkatli ele almayı, aldatmaları, aldanmaları, durumun görüldüğü, gösterildiği gibi olmayabileceğine dikkat çekmekte. Ardında ülke içi huzura etki edebilecek gelişmeler olabilir. Tempo artabililir. Orduyu, güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler olasıdır.  Sığınmacılar, komşu ülkelerle ilgili gelişmeler konu olabilir. Bu noktada gizli düşmanlıkların, planların çalışabileceğine ve şartları ivmelendirici olabileceğine dikkat etmek lazım. Sendikalar, çalışanların hakları, maaş, grevle ilgili gelişmeler gündem yaratabilir. Uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler süregelen şartları ekonomik olarak farklı bir şekle döndürebilir. Bu durum borçluluğumuzu, yapılandırılmasını, geri planındaki görüşmeleri, tasarıları işaret edebilir.  Topraklarımızı, madenlerimizi, doğal kaynaklarımızı ilgilendiren adımlar atılabilir. Çiftçiler ve inşaat sektörüne yönelik düzenlemeler gelebilir. Nato ve AB ilişkileri dikkati çekebilir. Güneş’in Facies kavuşumu tanınmış kişilerle ilgili şiddeti, kurban olmayı işaret eden durumlara sebep verebilir. Meclis içinde hareketlilik, değişimler hızlanabilir. Belediyeler, yerel yönetimler ve yöneticileri, partiler ve yöneticileri ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Operasyonlar görülebilir. Tutukluluklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yeni düzenlemelerin, vergilerin, fiyatlandırmaların hem halka hem de finansal piyasalara, bankalara etkisi dikkati çekebilir. Satürn, Jüpiter ve Uranüs açılarının daralmaya başladığı bu dönem irili ufaklı depremleri görmeye devam edebiliriz.

Dolunay ülkemiz için 5 Haziran Ay tutulması ve 14 Aralık’ta son yaşanılan Güneş tutulmasının işaret ettiği konuları hareketlendirmekte. Hatırlamak isteyenler her iki tutulmanın da linkini aşağıda bulabilir.

Yukarıda Yengeç dolunayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

2021 YILINDA DÜNYAYI VE BİZLERİ NELER BEKLEMEKTE

2020 herkes  için oldukça yorucu, kısıtlayıcı, kayıpları tattıran bir yıl oldu. Dünya genelinde corona salgını ile birlikte yoğun insan ölümleri görülürken, ülkeler sınırlarını kapattı. İnsanlar da beraberinde hapsoldu. Çok sayıda iş yeri kapandı ya da kapanmak için gün sayıyor. İşsizlik rakamları giderek büyüyor. Direnebilenler ise kendilerini şanslı sayıyor.

Uzun zamandır ekonomideki daralmanın, depresyona evrilmesini, kripto paralara geçişin olacağını, ülkelerin alt yapıları doğrultusunda kapitalizmin zaman içinde sosyal demokrasiye doğru değişeceğini, değişemeyenlerin ise otokraside sıkışabileceğini, yönetimlerin, yönetim biçimlerinin, ülke sınırlarının değişebileceğini hatta parçalanmaları yazmaktayız. 2020 için dibi işaret ederken tam da bu yıl yoğun gezegen geçişleri eşliğinde sanki bir el düğmeye bastı ve her şeye hız verdi. Corona gidişatı çevirmek için gelmiş, getirilmiş gibiydi. İnsanlar can korkusuyla bir dizi kısıtlamalara ses çıkartmadılar. Kendi karbondioksitlerini solumalarına rağmen ağızlarına maske taktılar. Ellerinde eldivenler, temizlik jelleri! İşe giderken toplu taşımayı kullanalar sağlıklı olduklarını belgelemeleri adı altında fişlendiler. Oysa ki geçmişte şartlar sağlıksız insan üzerinden yürütülürdü. Yine mikrop kapma endişesiyle, çoğu kişi farkında olmadan tedbirlerinin arasında nakit para kullanımını azaltarak şimdilik temassız kart kullanımıyla ya da online alış verişlerle bir tür digital, kayıtlı hale geldiler. İnsan mesafeleri açıldı. Kova dönemine uygun, online hale döndü. Bütün bu değişimler, kısıtlamalar, ekonominin son onlarca yılın en kötü haline gelmesi insanlarda da işsiz, aşsız kalma korkusu ile büyüyen güvensizlik, yarına dair endişeleri büyüttü. Bu şekilde dip noktasını görerek, yüklenilmiş stresle 2021 yılına geldik.

2021, 2020 den biraz daha iyi görünmekte. Ama yine de zor ve yukarı çıkma dönemi değil, yaraların farkına varılarak çözüme gidilmeye çalışılması dönemi. Yıl genelini 21 Aralık’ta Kova burcunda kavuşum yaparak uzun soluklu değişimleri başlatan Satürn, Jüpiter ikilisinin, Boğa’da transitte olan Uranüs ile görünümleri belirleyecek. Arada bunlara Mars da eşlik edecek. Ve tabii ki tutulmalar.

Tüm bu görünümler ekonomiyi sarsmaya devam ederken, insanların dayanma güçlerini test edecek, tahammül sınırlarını zorlayacak. Yıl genelinde dünya üzerinde neler olabileceğine bakarsak; Azınlıkların ve sığınmacıların da dahil olabileceği sorunlar yaşanabilir. İç isyanlar çıkabilir. Hükümetler, yöneticiler değişebilir, düşebilir. Suikastler görülebilir. Bu süreçte düzen değişimlerine yönelik girişimler, darbeler kopartıcı enerjilerle açığa çıkacaktır ki Satürn’ün Kova transiti ülke sınırlarını, varlıklarını da sınayacak görünmekte.  Corona ile ilişkimiz yıl boyu eve yoğun kapanarak  yasaklı şekilde devam etmese de yeni normale dönmek biraz zaman alabilir. Kaldı ki şimdilerde mutasyona uğradığı açıklanırken, ülkeler yeniden kapanmaya gitmekte. Tutulmalar bizim ülkemizde 6-12 aksında ve hastanelere, sağlık koşullarına vurgu yapmakta. Bu yüzden sorunlar sene sonuna kadar azalarak da olsa kendini hissettirecek diyebiliriz. Geçtiğimiz Mart’ta corona ile ilgili laboratuar destekli üretilmiş virüs olduğunu yazmıştım. Aslında adı konulmamış bir biyolojik savaşın testinde olduğumuzu, ilerleyen dönemde 2025 ve sonrası biyokimyasal silahların devrede olma olasılığını öngörmekteyim.  Bu dönemde aşı ile ilgili önemli açıklamalar yapılsa da covidin mutasyonları da aynı paralellikte devam edebilir. Bu yüzden konunun, küresel firmaların ve arkalarındaki sponsorların kim olduklarının iyi araştırılmasını, kararın detaylı incelemeden sonra verilmesi gerektiğini düşünmekteyim. 2023 ve ilerleyen dönem WHO ve çalıştığı argeleri, laboratuarları, ilaç şirketlerini de sorgulattırabilir. Başladığımız dönemle birlikte çeşitli bilimsel alanlarda önemli gelişmeler kaydedilecek, yeni keşifler duyulacaktır. Bu dönem bilimin yükselme, yeni bir faza geçiş dönemi olacaktır. Aynı zamanda gölge yönünü de görmeye başlayacağız. Unutmayalım ki bizleri sağlığımıza kavuşturan aletlerin mucidi de bilim insanlarıdır, atom bombasını bulup, insanların katline yol açan da ! Metodik bilimsel öğretim ve gerçek bilim insanlarının önemi bu dönemde  fazlasıyla hissedilecek, anlaşılacak.  

Ekonomi açısından dünya geneli pandeminin de etkisiyle oldukça zor süreçten geçmeye devam ediyor. Borçlu halklar, borçlu devletler, iflaslar  dikkati çekebilir. Çokluğun döneminde değiliz. Kapitalizmin ‘olmasa da harca, yaz borca’  tavrından sonra geçmişte olduğu gibi tutumlu olmayı öğreneceğiz. Ülkelerin kendi gıda, tarım ve su politikalarına önem vermeleri gerekliliği vurgulanacak.  Satürn ve Jüpiter’in Uranüs görünümleri dünya genelinde depremleri, volkanik aktiviteleri  tetikleyici etki yapabilir.

Ülke haritamıza baktığımızda ulusal güvenliğimizi, yabancı ülkelerle finansal ilişkilerimizi, borçluluğumuzu ve yapılandırılmasını, ekonomimizi, ekonomik sistemimizi, yaptırımları , borsayı, bankaları, finans kurumlarını ilgilendiren gelişmeleri ve ulusal servetimize yansımalarını işaret ettiğini , meclisi, belediyeleri, belediye başkanlarını ilgilendiren beklenmedik gelişmelerin olabileceğini  görmekteyiz.  AB, NATO gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkiler bu dönemde yine dikkati çekmekte. Kalkınma planlarında hedef değişimlerine gidilebilir. Tutulmalar ise sağlık sistemine, çalışanlarına, çalışan kesime, güvenlik kuvvetlerimize, sendikalara, sosyal güvenliğe ve tarım, hayvancılık ile gıda stoğumuza, gizli ilişkilere, düşmanlıklara dikkati çekmekte.

2021 yılı içinde en öne çıkacak tarihlere bakarsak;

13, 20,22  Ocak,  17 Şubat,  6, 15 Haziran, 1,  4 Temmuz, 11, 17 Kasım, 24 Aralık  tarihlerinde enerjilerin daha yoğun çalıştığını görebiliriz.

2021 YILINDA BURÇLARI NELER BEKLEMEKTE

Yükselen Koç ve Koçlar:

Bu yıl ağırlıklı olarak arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, dahil olduğunuz gruplar ve işinizden gelen kazancınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz.  Bu konularda sorumluluklarınız artıp, zaman zaman kısıtlamalar, yavaşlamalar, düzenlemeler sonucu çevre değişimi, gelişimi  yaşayabilirsiniz. Organizasyonlar içinde etkin rol oynayabilirsiniz. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak . Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak. İçsel gelişime yönelebileceğiniz gibi siz de yardım faaliyetlerinde bulunabilirsiniz. Boğa burcundaki Uranüs, maddi manevi kazanımlarınıza yönelik Satürn, Jüpiter ve Uranüs’ün zorlu açılarında sert etkileyebilir. Bu yıl finansal durumunuzu, özkaynaklarınızı daha dikkatli yönetmenizi öneririm. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz. Kardeşleriniz, yakın akrabalarınız, komşularınız ile ilişkileriniz, yakın çevrenizde kadersel gelişimler, değişimler yaşayabilir, eğitimler alabilir, kendinizi  geliştirebilir, yakın yollar yapıp, bağlantılar kurabilir, çok açılmadan ticaret yapabilirsiniz. Kasım ayındaki tutulma  ise parasal konuları, kazanımlarınızı etkilemekte.  Kendi kazancınıza, sahip olduklarınıza güvenerek adımlar atmak doğru olacaktır.

 Yükselen Boğa ve Boğalar:

Bu yıl ağırlıklı olarak işiniz, kariyeriniz, hedefleriniz, toplumsal statünüz ve annenizle ilgili gelişmeler yaşayabilirisiniz. Bu konularda sorumluluklarınız artacak. Kendinizi baskılanmış, düzen değişimlerini uygulamak, sorumlulukları yerine getirmek durumunda bulabilirsiniz. Hayatınızdaki bitişler ya da yeni başlangıçlar, hedeflerinizin de değişimini ya da somutlaştırmanızı sağlayacak. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak.  Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak.  İşten kazancınızın yanı sıra çevre değişimleri, gelişimleri,  gruplardan, organizasyonlardan ödüller  söz konusu olabilir. Boğa burcundaki Uranüs etrafınızı şaşırtmanıza sebep vermekte. Kendinizle, dış görünümünüzle, hayatı ele alış tarzınızla ve yakın çevrenizle ilgili beklenmedik davranışlar sergileyebilirsiniz. Sağlığa özen gösterilmesi gereken bir dönem. Daha isyankar, şartları kopartıcı tavırlar takınabilirsiniz. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açıları bu anlamda etkileyebilir. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz. Tutulmalar maddi manevi kazanımlarınızı , borç alacak durumunuzu etkilemekte. Kredi, faiz, miras, nafaka gibi ödemelerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kasım ayındaki tutulma ise siz ve ilişkiler dengenizi etkilemekte. Kendi kaynaklarınıza güvenmek iyi gelebilir.

Yükselen İkizler ve İkizler:

2021 yılında ağırlıklı olarak hukuksal, uluslararası konular, yabancılarla ilişkiler, yüksek öğrenim hayatı, tanıtım, basın yayın faaliyetleri ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayat felsefenizi de değiştirecek, geliştirecek şekilde bu alanlarda sorumluluklarınız değişebilir, artabilir. Baskılanma hissi duyulsa da  sorumlulukların yerine getirilmesi ile süregelen düzenin değişimi, büyüme sağlayabilir, başarı elde edebilirsiniz.  Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. İşiniz, kariyeriniz, statünüz, annenizle ilgili gelişmeleri işaret edecek. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak.  Boğa burcundaki Uranüs zaman zaman şartları kontrol etmenizi zorlaştırabilir. Strese, endişeye sebep olabilecek gelişmeler, bilinçaltınızı yorabilir. Fakat aynı zamanda sizde aydınlanma sağlayacak gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz. Tutulmalar sizi ve ilişkiler dengenizi, davaları, açık düşmanlıkları etkilemekte. Boşananlar, ortaklıklarını ayıranları görebiliriz. Kendinize güvenmeniz gereken bir süreç. Kasım ayındaki tutulma günlük hayatınızın akışını, işinizi ve sağlığınızı etkilerken, izole olmak, içe çekilmek iyi gelebilir.

Yükselen Yengeç ve Yengeçler

2021 yılında ağırlıklı olarak sağlık, ortaklı kazanımlar, miras, kredi, borç, vergi, nafaka, ameliyat konuları ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kayıplar söz konusu olsa da atacağınız küllerinizden doğabilirsiniz. Bu konularla ilgili sorumluluklarınız artabilir, düzenlemeler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı işlerden kazanç sağlamanız mümkündür. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Hukuksal konularda, yabancılarla ilişkilerinizde, yüksek öğrenim konularında, seyahatlerle ilgili, basın, yayın, tanıtım faaliyetlerinde gelişmelere işaret edecek. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak.  Boğa burcundaki Uranüs işinizden elde ettiğiniz kazanca, sosyal çevrenize, gruplarınıza dikkat çekmekte. Bu konularda yaşanabilecek  beklenmedik gelişmeler şartların yönünü değiştirebilir. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz. Tutulmalar sizi iş, birlikte çalıştığınız kişiler, sağlık, günlük hayatınız açısından etkilemekte. İçe dönmek, göz önünden çekilmek iyi gelebilir. Kasım ayındaki tutulma sosyal sosyal çevrenizde, işten elde ettiğiniz kazancınızda gelişme sağlarken, çocuklarınız, aşk hayatınızla ilgili biraz daha yorucu olabilir.

Yükselen Aslan ve Aslanlar

2021 yılında ağırlıklı olarak evlilik, ortaklık gibi ikili ilişkilerle, hukuksal konularla, anlaşmalarla, açık düşmanlıklarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu alanda süregelen şartlar büyürken, adım atmanız, sorumluluk alarak, değişime gitmeniz gerekebilir. Şartlar kısıtlanma, baskılanma hissi yaratsa da çözüme ulaşabilir, başarı sağlayabilirsiniz. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Kredi, borç, vergi, nafaka, miras, ortaklı paralar gibi ekonomik gelişmeleri, ameliyat konularını işaret edecek. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak. Boğa burcundaki Uranüs işiniz, kariyeriniz, statünüz, hedefleriniz, aileniz, anneniz ile ilgili beklenmedik olaylar  yaşatabilir. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz.  Tutulmalar aşk hayatınızı, çocuklarınızı, sosyal yaşantınızı, işinizden gelen kazancınızı etkilemekte. Spekülatif konular, çocuklarınız ve aşk hayatınızı ilgilendiren gelişmeler daha yorucu görünmesine rağmen sosyal çevreniz genişleyebilir, kazancınız olumlu etkilenebilir. Kasım ayındaki tutulma işinizi ve evinizi, ailenizi ilgilendirecek. İşinize, hedeflerinize önem vermeyi ihmal etmeyin.

Yükselen Başak ve Başaklar

2021 yılında ağırlıklı olarak günlük hayatınızı, işinizi, birlikte çalıştıklarınızı, sağlığınızı, evcil hayvanlarınızı ilgilendiren konularla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz.  Bu konularda baskılanabilir, sorumluluklarınız test edilebilir ama gerekli  adımları atıp, düzenlemeleri yaptığınız taktirde başarıya ulaşabilirsiniz. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklarla ilgili konulara vurgu yapacak. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak.  Boğa burcundaki Uranüs yabancılar, uluslararası işler, ilişkiler, yükseköğrenim, hukuksal konular, seyahatler, basın-yayın, tanıtım faaliyetleri konularında ani gelişmelere işaret etmekte. Yaşanacak olaylar hayat felsefenizi de etkileyecek  olabilir. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz.  Tutulmalar eviniz, aileniz, kökleriniz ve işiniz, statünüz, hedefleriniz dengesini etkilemekte. Hedef büyütebilir, işinizde, statünüzde gelişme sağlayabilirsiniz. Kasım ayındaki tutulma kardeşlerinizi, akrabalarınızı, komşularınızı, eğitim konularınızı, hayat felsefenizi, iletişim, ulaşım  ve ticaretle ilgili durumları, davalarınızı ilgilendirmekte. Geniş çevrelere açılabilir, vizyon geliştirebilirsiniz.

Yükselen Terazi ve Teraziler

2021 yılında ağırlıklı olarak çocuklarınız, aşk hayatınız, seyahatleriniz, sanatsal, sportif faaliyetleriniz, yaratıcı yönlerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konularda üzerinizdeki baskı, sorumluluklarınız artabilir. Gerekli değişim ve  düzenlemelerle başarıya ulaşabilirsiniz. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Günlük hayatınız, işiniz, birlikte çalıştıklarınız, sağlığınız ve evcil hayvanlarınız ile ilgili gelişmeleri işaret edecek. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak. Boğa burcundaki Uranüs beklenmedik şekilde kredi, vergi, borç, nafaka, miras, ortaklı paralar gibi ekonomik konulara, ameliyatlara işaret etmekte. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz.  Tutulmalar kardeşler, akrabalar, eğitim, öğretim, seyahatler, tanıtım, basın-yayın,  yazım çizim işleri, ticari, hukuksal konuları etkilemekte. Kardeşlerle, yakınlarla ilişkiler biraz daha sıkıntılı yaşanabilirken, hukuksal konularda dahil  vizyonunuzu geliştirebileceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Kasım ayında parasal konuları, kredi, borç, vergi, nafaka, miras, ortaklı kazanımları işaret etmekte. Başkalarından gelebilecekler açısından önemli  fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Yükselen Akrep ve Akrepler

2021 yılında ev, emlak, aile, köklerinizle, babanızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konularda kısıtlanabilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir. Gerekli değişim ve düzenlemeleri yaptığınız taktirde rahata ulaşabilirsiniz. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Aşk hayatınız, çocuklarınız, seyahatler, sportif, sanatsal faaliyetleriniz, yaratıcı yönleriniz ile ilgili konulara vurgu yapacak. .Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak.  Boğa burcundaki Uranüs evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklarla ilgili beklenmedik gelişmeleri işaret etmekte. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz.  Tutulmalar kredi, borç, vergi, nafaka, miras, eşle, ortakla sahip olunan kaynaklar  gibi ekonomik konulara işaret etmekte. Başkalarının kaynaklarından şans yakalayabilirsiniz. Kasım ayındaki tutulma sizi, yakınlarınızı, ilişkiler dengenizi, davaları, açık düşmanlıkları ilgilendiren gelişmelere işaret etmekte. Karşınızdakilerden fayda görebilirsiniz.

Yükselen Yay ve Yaylar

2021 yılında ağırlıklı olarak kardeşlerle, kuzenlerle, komşularla ilişkiler, yazışmalar, yollar, ticaret, eğitim faaliyetleri, düşünce yapınızı etkileyen durumlarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konularda sorumluluk almanız, başarı adına düzenlemeler, değişimler yapmanız  gerekebilir. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Ev, aile, köklerinizle ilgili konulara vurgu yapacak. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak.  Boğa burcundaki Uranüs  günlük hayatınızın akışı, iş hayatınız, birlikte çalıştıklarınız, sağlık ve evcil hayvanlarınızla ilgili konularda beklenmedik gelişmelere işaret etmekte. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz.  Tutulmalar sizi, yakınlarınızı  ve eşle, ortakla, davalarla, anlaşmalarla, açık düşmanlıklarla ilgili durumlarda etkilemekte. Karşınızdakilerden fayda görebilirsiniz. Kasım ayındaki tutulma sağlık koşullarını, işinizi ilgilendirmekte. Şartlar yorsa da izole olmak yerine işinizdeki gelişmelere odaklanmanızı öneririm.

Yükselen Oğlak ve Oğlak

2021 yılında ağırlıklı olarak sahip olduğunuz maddi manevi kazanımlarınız, ekonomik koşullarınız ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Harcamalarınızın çok olmamasına özen gösterin. Düzenleme yapmanız sizi rahat ettirecektir. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Kardeşler, yakın akrabalar, komşularla ilişkilere, eğitimle, ticaretle, yollarla ilgili konulara, iletişime vurgu yapacak. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak.  Boğa burcundaki Uranüs çocuklarla, aşk hayatınızla, sanatsal, sportif faaliyetlerinizle, yaratıcı yönlerinizle,spekülatif yatırım araçlarıyla ilgili konularda beklenmedik gelişmelere işaret etmekte. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz.  Tutulmalar günlük ve iş hayatınızı, birlikte çalıştıklarınızı, sağlık konularını, bilinçaltınızı, kontrol etmekte zorlanılabilecek durumlardaki dengeyi anlatmakta ki rahatlayabilecek faaliyetlerde, arınma çalışmalarında bulunabilirsiniz. İçe kapanmak yerine yerine işinize, hayatın akışına, işinize odaklanmanızı öneririm. Kasım ayındaki tutulma sosyal çevreniz, içinde bulunduğunuz grupları, işten kazancınızı,  çocuklarınızı ve aşk hayatınızı etkileyecek. Sosyal çevrenizde değişim yaşayabilirsiniz. Kazancınızla ilgili çıkabilecek pürüzlere karşı şimdiden tedbirli olabilirsiniz.

Yükselen Kova ve Kovalar

2021 yılından ağırlıklı olarak kendinizi ilgilendiren her konu ve en yakınlarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hazırlığını yaptığınız konularla ilgili sorumluluk altına girerek, büyümeye, gelişmeye odaklanabilir, yeni başlangıçlar  yapabilirsiniz. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Maddi manevi kazanımlarınızla ilgili gelişmelere vurgu yapacak. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak. Boğa burcundaki Uranüs ev, aile, köklerle, baba ilgili konularda beklenmedik gelişmelere işaret etmekte. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz.  Tutulmalar çocuklarla, aşk hayatınızla, sanatsal, sportif faaliyetlerle, yaratıcı yönlerle  ilgili gelişmelere ile işten gelen kazancınız ve sosyal çevrenize arasındaki gelişmelere işaretçi. Bu dönem çocuklar ve aşk hayatınızda daha şanslı görünüyorsunuz. Kendinizi parlatabilecek faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Kasım ayındaki tutulma eviniz, aileniz, kökleriniz ile kariyeriniz, statünüz ve hedeflerinizde değişimleri işaret  etmekte. Evinizde, ailenizle olmak daha rahatlatabilir.

Yükselen Balık ve Balıklar

2021 yılında kontrol etmekte zorlanabileceğiniz durumlarla karşılaşabilir, içsel baskı ile kendinizi daha pesimist hissedebilirsiniz. Sağlık koşulları yatarak dinlenmenizi gerektirebilir. Bu dönem başarmak istediğiniz konu ile ilgili kapanıp, çalışarak doyurucu sonuçlar elde edebilirsiniz. Yardım faaliyetleri ve rahatlamanızı, endişelerden arınmanızı sağlayacak şeylerle uğraşmanızı öneririm. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Kendinizle ilgili her türlü konuda  büyüme, gelişmeye vurgu yapacak. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak.  Boğa burcundaki Uranüs kardeşler, yakın akrabalar, komşular, eğitim, yazım, çizim, düşünce yapınız, iletişim, ticari faaliyetler, yollarla ilgili beklenmedik gelişmelere işaretçi. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz.  Tutulmalar ev, aile, köklerle, ebeveynlerle ve hedefleriniz, kariyeriniz, statünüz arasındaki gelişmelere işaretçi. Anne ile ilgili gelişmeler  yaşayabilirsiniz. Evinizde, ailenizle olmak daha rahatlatabilir. Kasım ayındaki tutulma kardeşler, yakın akrabalar, eğitim hayatınız, ticari işler, basın yayın, tanıtım faaliyetleriniz, yollar, hukuksal konularla ilgili gelişmeleri işaret etmekte. Çok fazla büyümek yerine daha küçük ölçekli, yakınlardaki konulardan avantaj sağlayabilirsiniz.

Azade Öksoy

14 ARALIK YAY BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Genel anlamıyla Güneş tutulması

14 Aralık günü  saat 19:17 de Yay burcunun 23°08´ derecesinde tam Güneş tutulması meydana gelecek ki 2020’nin son tutulması bu. Tutulma sırasında Ay , Dünya’ya yakın konumda olacak ve Güneş’in tamamını örtecek. Güney Afrika, Güney Amerika’nınn  çoğu, Pasifik, Atlas ve Hint Okyanusları  ile Antarktika’dan izlenebilecek.

Tutulma 142 numaralı Saros serisine ait. Bu serinin ilk tutulması 17 Nisan 1624 de meydana gelmiş. Sonuncusu ise 5 Haziran 2904 yılında gerçekleşecek. 1280 yıllık bir döngüyü işaret eden serinin son tutulmasını 4 Aralık 2002 yılında yaşamışız.

Seriyi göz ardı ederek Yay burcunun 23° si civarına baktığımızda ise 15 Aralık 1982 yılında yaşanan tutulma dikkati çekmekte. Tutulmalar gerçekleşmeden önce etkilerini hissettirmeye başlar. Bu bağlamda tutulmanın öncesine baktığımızda Afganistan’da Salang Tüneli’nde meydana gelen yangında 2000 den fazla kişinin öldüğünü görmekteyiz.  Ülkemizde ise hemen herkesin aklına 82 Anayasası için yapılan halk oylaması ve %91.3 oy ile kabulü,  ardından Kenan Evren’in Cumhurbaşkanı olması, 12 Eylül Anayasası’nın yürürlüğe girmesi gelecektir. Tutulma Aralık ayının başında olduğundan ertesi senenin de gidişatını etkilemiş. 1983 yılına  göz atarsak  dünyada  Japonya’nın Honshu ve Hokkaido adalarını birbirine bağlayan en uzun tünelin açılması, Beyrut’taki ABD elçiliğine düzenlenen saldırıda 63, Amerikan ve Fransız barış gücü karargahlarına yapılan saldırıda 299, Madrid’de ise gece klubü yangınında 82 kişinin ölmesi, Pioneer 10’un Pluton’un yörüngesini aşması, İngiltere’de ABD hava üslerini protesto eden 752 kişinin tutuklanması, Yuri Andropov’un SSCB başbakanı oluşu, Sri Lanka’da budist çoğunluğun 3000 den fazla Tamilli’yi katletmesi, Arjantin’de askeri rejimin sona ermesi öne çıkmakta.

Ülkemizde ise Diyarbakır’da çöken binada 83, THY’nin düşen uçağında 63 kişi hayatını kaybetti. Zonguldak Armutçuk’da  meydana gelen maden kazasında 102 madenci, Zonguldak Kozlu Kömür Üretim bölgesinde onarım sırasında çıkan patlamada 10 madenci, Laleli’deki otel yangınında 37 turist hayatını kaybetti.  7 Ağustos 1982’de Esenboğa Havalimanı’ndaki saldırıda 8 kişinin öldüğü, 72 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştirenlerden Levon Ekmekçiyan idam edildi. Erzurum ve Kars’ta meydana gelen depremlerde 1330 kişi öldü, 534 kişi yaralandı. Atatürk Barajı’nın temelleri atıldı. Necmettin Erbakan’ 4 yıl hapis, 1 yık 4 ay sürgün cezası verildi. Belgrad Büyükelçisi galip Balkar silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. DGM’lerin kurulmasını öngören yasa tasarısı Danışma Meclisi’nde kabul edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Genel seçimlerde ANAP iktidar oldu. Huzur Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılırken, Halkçı Parti, SODEP ve DYP kuruldu. Türk Parasını Koruma Kanunu değiştirildi ve döviz bulundurmak suç olmaktan çıkartıldı. Maliye Bakanlığı, Hisarbank ve İstanbul Bankasına el koyarak Ortadoğu İktisat Bankası ile birlikte Ziraat Bankasına devirlerini gerçekleştirdi.

Sizler de hayatlarınızda 1982 ve 2002 yıllarına geri dönerek döneme ait yaşadıklarınızdan çıkarımlarda bulunabilir, benzerliklerden tutulmanın hayatlarınıza etkilerine yönelik ipuçlarını yakalayabilirsiniz.

Tutulma döneminde fazlasıyla hareket, hırslı, kendine dönük, düşüncesizce risk alınabilecek çıkışlar mevcut. Bu durum iletişim, algı sorunlarına yol açacak görünmekte. Dolayısıyla atılan adımlardan yeterince organize olarak, tatmin edici bir somut sonuç elde edebilmek pek de kolay gözükmemekte.

Tutulmaya dağılmaya açık, bilgi, büyüme, gelişme odaklı, riskin sınırını ayarlamakta zorlanabilen, fanatizme yatkın Yay burcu ev sahipliği yapmakta. Bu burç  yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler ile ilgilidir.  Dolayısıyla tutulma sürecinde Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Yükselende vatan, millet, yuva, aile ile ilgili konuları öne çıkaran korumacı, tutucu, hassas ve değişken, gölgesinde kapris, kıskançlık, önyargı ve haddinden fazla anaçlık barındırabilen Yengeç burcu bulunmakta. Oldukça keskin düşüncelerle, kararlarla adımların atılabileceği ve hayatı baştan ayağa etkileyecek şekilde ilişkiler dengesini değiştirebilecek görünümler var. Burada hedefe yönelik mücadeleler, girişimler iyice görünür hale gelirken önemli olan fevri çıkışlardan uzak durarak eldeki şansı yitirmeden değişime yürüyebilmek.  Yükselen derecesine Sirius ve Castor sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Sirius küçücük bir hareketin büyük sonuçlara varabilmesini, başarıyı, gurur yaşatabilecek olayları, ün ve zenginliği işaret eder. Castor ise yazarlarla ilişkilidir ve yeni fikirleri, araştırmaları, keskin zekayı, saygınlığı anlatır. Ama aynı zamanda göz sorunları, bıçaklanmalar, tutuklanmalar  ve gözden düşmelerle de alakalıdır. Dolayısıyla başarıya ulaşmak ya da sahip olunanın elden kayıp gitmesine sebep vermemek için tutum belirlerken hassas dengeleri gözetmek faydalı olabilir.

Yay burcundaki Güneş  tutulmasının ışıkları ise Lesath, Aculeus ve Ras Alhegue etkileşiminde. Lesath apandist, hemoroid gibi ameliyatları ve sarsıcı olayları anlatırken, Aculeus  yapıcı eleştirileri, sözlü ya da fiziksel saldırılardan güçlenerek çıkmayı anlatır. Ras Alhague ise  zarar görmüş olanın düzeltilmesin, şifacılık, alkolizm, aşırılıklar, sapkınlıklar, bencillik ve mutsuzluk, çekişmeler, bakteriyel tehlikelerle ilişkilendirilir.

Yay burcunda Güneş tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

14 Aralık’ta meydana gelecek olan Güneş tutulmasında günlük işleri etkileyen gelişmeler, sağlık, birlikte çalıştığınız kişiler, iş ortamı, evcil hayvanlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların  18-28 , sabit burçların 4-12  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yay burcunda gerçekleşecek Güneş tutulmasından öncelikli etkilenecekler. (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Belki de olaylar  Temmuz sonunda yaşanan ve size kendi gitmeniz yolda katmanız gereken değeri, ideal gördüklerinizi sorgulamaya başlamanıza dayanıyor. O dönemde ilişki dengenize uyum sağlama yönünde sürdürdüğünüz strateji , yeterince irade kullanarak, etkin düzenleme yapamamaktan, belki ticari ya da derinine inilmesi gereken başka konuların tamamlanmasının biraz daha zamana ihtiyacı olduğundan, arzuladığınızdan farklı noktada olmalısınız. Geçen zaman sürecinde yaşanan her türlü kin, nefret, belki karanlık enerjilerin üzerinden şartları kontrol etmeye çalışanlar, yaşanan her türlü problemli durum ilkelerinizle ilgili en dipteki gerçeklerle de yüzleştirmiş olmalı. Kendi yapısal değişiminizi gerçekleştirirken büyüme, şartlarınızdan doyum sağlama ihtiyacı önemli bir dönüm noktasına getirmiş görünüyor. Etkisi azalarak da olsa alınan kararları, yapılan görüşmeleri, atılan imzaları ne kadar gerçekçi, ideallerime uyuyor diye bir kere daha gözden geçirmenizi öneririm. Tedbirsiz çıkışlar şartların değişiminde yeniden problemleri ve ortaya çıkan bilinmeyen durumlara uygun strateji geliştirmeyi, geçiş döneminin adeta boğuluyormuşcasına yorabileceğini işaret etmekte. Beklenmedik gelişmeler karşısında, verilen mücadelede düşmemek  için hem özveri gerekliliğinin hem de bedelsiz iyileşme olamayacağının farkında olunmalı. Yeni dönemde, yeniliklerde iletişim, araştırma, bilgiyi doğru değerlendirme sorunları karşısında hatalardan ders almak kolay olmayabilir. Kontrollü yürümemek beklenmedik sonuçları doğurup, hedeflerinizin geçmişte de yaşadığınız kaotik etkilerden etkilenmesini getirebilir. Emeklerin heba olmaması için iyi araştırmak, doğru ve etkili iletişim kurarak, fevri çıkışlardan uzak durmak gerekmekte.

Tutulma oldukça hareketli zamanlara işaret ederken iletişim eksikliği fazlasıyla dikkati çekmekte. Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değsin istiyorsanız buna özellikle dikkat etmek gerek. Belki aile ile ilgili konular ya da baştan ayağa hayatınızı ilgilendiren konular ve bunların ilişkileri yeni bir dengeye taşınması ile ilgilenilecek ki işler çok da sakin yürümeyebilir. Acımasızlık, şiddetin de görülebileceği tempolu bu dönemde dengeyi güzel kuranlar, haritası destekleyenler önemli değişimlerle gelen güzel başarıyı yakalayabilir. Tutulma, 10 Ocak’ta Yengeç burcunda yaşanan tutulmanın etkilerini de hareketlendirerek, yol ayrımını ortaya çıkartmakta. Olaylar günlük hayatın dengesini değiştirebilir. Bunlar evliliklerde, ortaklıklarda, hizmet alınan kişilerle ilgili ciddi değişimlere sebep olabilir. Aşk hayatınızla, çocukların evlilik ya da ortaklıklarıyla, ailenizden gelen para ya da mülklerle ilgili konuların çözümü sizin için önemli hale gelebilir. Birlikte çalıştıklarınızla, iş ortamınızda oluşan bazı sorunları çözmek için harekete geçebilirsiniz. Fakat burada şans elde edeceğim diye düşünmeden harekete geçmek olumsuzlukları beraberinde getirebilir. İyice araştırmak, soruşturmak, kapasitenizin sınırlarını doğru belirleyerek anlaşmalara, sözleşmelere, yazışmalara temkinli yaklaşmak bu süreçte oldukça önemli. Yanılma, yanlış yönlenme, kayıp yaşama, geri planda olanı biteni doğru okuyamamaktan dolayı zarar görme riski bulunmakta. Hayatınızdaki yeni düzenlemeleri yaparken dinleneceğiniz, rahat edebileceğiniz yer içinize dönmeniz, fırsatını yakaladıkça inzivaya çekilmeniz. Sağlık konularına özen göstermek gereken süreç devam etmekte. Sakatlanmalara da dikkat.

Yay burcunda Güneş tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay burcunda Güneş tutulması

14 Aralık günü yaşanacak Güneş tutulmasında çalışan kesim, sağlık sektörü, ordu ve polis, sendikalar, sosyal güvenlik hizmetleri, evcil hayvanlar ve küçükbaş hayvancılık ana başlıklar. Aynı zamanda halk ve halkı ilgilendiren gelişmeler, genel durumumuz ile konular da dikkati çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda ise üretim ve alınacak verim, çalışma şartları ve düzenlenmesi, sendikal konular ile ilgili gelişmeler dikkati çekmekte.

Tutulma, coronadan ötürü yaşadığımız sıra dışı koşullara dikkati çekmekte. Aşı ile ilgili konular hareketlenebilir. Fakat bu noktada Merkür, Neptün karesi sakin ve sonradan yanıldım dememek adına doğru karar almanın önemine vurgu yapmakta. Çalışan kesime yönelik düzenlemeler bu süreçte yine devam ederken, alınan kararların doyurucu olup, olmadığı önem kazanabilir. Tarım ve hayvancılığımızla ilgili yeni adımlar atılabilinir. Operasyonlar devam edebilir. Dilerim olmaz ama suikast olasıdır. Muhalefet yöneticileri, gazeteciler, yazarlar, düşün insanları dikkati çekerken, tutukluluklarla ilgili gelişmeler de yaşanablir.  Meclisi, milletvekillerini, belediyeleri ve belediye başkanlarını ilgilendiren durumlar ülke gündemini oluşturabilir. Mecliste sandalye sayılarında değişim olasıdır. Mars’ın ilerletilmiş Pluto’muza yaptığı görünüm içeride terör olasılığını düşündürtmekte. Güvenliğimiz yine öne çıkarken patlamalar, yangınlar da yaşanabilir. Sınırlarımızda kurmak istedikleri devlet, federe yönetim ve anayasa çalışmaları ile ilgili gelişmeler de tutulma sürecinde dikkati çekebilir. Uluslararası ilişkilerde sıkıntılar devam ederken yaptırımlar gündemdeki yerini koruyabilir. Para bulmak, ekonomi, bankalar, borsa ve finans sektörü açısından da hem dünya da hem bizde zor bir süreç. Nato ve AB’nin yanı sıra Libya ve Mısır, Sudan ilişkileri de dikkati çekebilir. Suudi Arabistan ile yakınlaşma adımları atılabilir. Hong Kong ile bağlantılar gelişebilir. Yer hareketliliğinde artış gözlemlenebilir.

Yukarıda Yay burcunda gerçekleşecek Güneş tutulmasına ait dünya genelinde, aşağıda ise ülkemizin astrokartografik haritasını bulabilirsiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy