Blog

3 HAZİRAN İKİZLER BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

3 Haziran günü saat 13:01 de İkizler burcunun 12°33′  derecesinde bir yeniay meydana gelecek.  Ev sahipliği yapacak olan İkizler iletişim odaklı, değişken, dağılmaya, gerilmeye yönelik doğasıyla bilgiyi derinleşmeden alıp, dağıtmasıyla bilinir.  Bu burç basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir. Dolayısıyla yeniay sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz. 

Yeniay sürecinde şartlar oldukça değişken. Fikirler, bilgiler, görüşmeler, anlaşmaların bolluğuna rağmen dağılmadan enerjiyi toplamak ve  motive olmak, güven duygusu hissedebilmek , empati kurabilmek zor görünmekte.

Yükselende çalışkan, detaycı, şartları mantık süzgecinden geçirerek analiz eden Başak bulunmakta.  Yeniay, hedeflere, ideallere yönelik   karşılıklı gelişmeler sonucu, değişimlere işaret ederken, Başak’ın doğasını uygulamak kolay olmayabilir.  Hayal mi, gerçek mi,  ideal mi  sabun köpüğü gibi sonrası elden kayıp gidecek mi zaman içerisinde anlaşılacak görünmekte.  Şartlar  aydınlanırken,  beraberinde zorlu dönüşümler de gelebilir.  Yükselen derecesine Mizar ve Asterion sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bu yıldızlar spekülasyonlarla, merak, kıvrak zeka, bir şeyleri yakalayıp kazanım hanesine katma, sanatsal yatırımlar ve sevilen birisinin kaybı ile ilişkilendirilmiş. Mizar, aynı zamanda mundane astrolojide büyük çaplı yangınları, kitlesel felaketleri işaret etmekte.

Güneş ve Ay ise Aldebaran ile etkileşimde. Aldebaran, dürüstlükten, doğru yoldan şaşılmadığı taktirde büyük başarılara, saygınlığa  katkı yapabilen bir yıldız. Aksi durumda iflasları, yıkımı gözlemlemekteyiz.  Dolayısıyla bu sabit yıldızların etkisi yeniay doğasında hissedebiliriz.

İkizler burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

İkizler yeniayında işi, kariyeri, statüyü, hedefleri ilgilendiren gelişmeler, aile, anne, çocukların işi, sağlığı, günlük hayatı, eşin, ortağın ailesi, babası ana başlıklar olarak görülmekte.

Değişken burçların 9-15 ve öncü burçların 25-30 derecelerinde gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar İkizler yeniayından öncelikli etkilenecektir.  ( Değişken burçlar : İkizler, Başak, Yay, Balık  ,  öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Yaşam enerjinizi tetikleyen, fedakarlık ettiğinizi düşündüğünüz, yüreğimi, herşeyimi ortaya koydum dediğiniz konularla, belki bağımlı olduğunuz durumlarla ilgili tıkanıklıkları çözme ve bunu sosyal durumunuza yansıtma dürtüsü bu yeniayda harekete geçirici faktör olacak. Bilinçaltında huzursuz eden, geri atılmış gibi dursa da gerçekte hedeflerinizi, statünüzü ilgilendiren konular olduğunu düşünmektesiniz. Geldiğiniz noktadan ne kadar doyum sağlıyorsunuz? Şartlarınıza alışabildiniz mi? Yoksa yaşanılan duygusal kırılımlar sizde kaçıp gidesim var isteği mi uyandırıyor? Kimbilir belki de kendinizce risk almış, akışa kapılmış, yönünüzü bilmez durumdasınızdır! Hele ki işin içine geçmişe de bağlı sorunlar, adaletsizlikler, yükümlülükler girmişse ! Tüm bunları düşünerek anlayış geliştirmeye çalıştığımızda, geleceği hayal etmek zor ve sancılı olabilir. Karşı tarafta yaşanan ani değişimler sonucu, sizi ve yakın çevrenizi etkileyen önemli gelişmeler karşısında harekete geçebilirsiniz. Sağduyuyu koruma gayretiyle, mantığı öne çıkartmaya çalışırken, heyecanlanabilir, öfkelenebilir, kendinizi normal doğanızdan daha belirgin öne çıkartabilirsiniz. Adaletsizlikler karşısında temponuz yükselebilir. Zıtlaşmalar yaşanabilir. Sesiniz daha yüksek oktavdan çıkarken, gerek kendinize gerek başkalarına değişen şartlar karşısından düşmemek, durumunuzu koruyabilmek için liderlik etme, yol gösterme arzusu duyabilirsiniz. Fakat yeterince destek bulamamak, motivasyonunuzu düşürebilir. Unutmayın ki bu sene sıklıkla idealize edilenler, adalet, hak hukuk konularında, hedef görülenlerde, kayıp, gizlenmiş durumlarla ilgili sapmalar yaşayabilir, üzerinde sorgulamalarla planlarımızda değişiklik, ayarlama, düzenleme yoluna gidilebilir.  (Vesta, Hebe, Rhadamantus r , MC IC, Demeter, Icarus, Uranus/Pluto, Asc Dsc, Tisiphone, Diana )

İletişimin, trafiğin, ziyaretlerin, konuşmaların, görüşmelerin çok yoğun, hızlı gerçekleşeceği bu yeniay yorabilir, enerjiyi düşürebilir. İşle, hedeflerle, toplumsal durumunuzla, aileyle, büyüklerle ilgili konularda yeni başlangıç ya da süregelen konunuzda yeni bir aşamaya geçiş süreci. İletişimin bol olduğu bu süreçte araştırmalar yapabilir, projeler üretebilirsiniz. Üstlerinizle, işten elde edilen kazancınıza yönelik görüşmelerle meşgul olabilirsiniz. Kredi, borç, vergi, sigorta, miras gibi konularla, eşinizin kazanımıyla ilgili durumlara yönelik enerji harcayabilir, resmi işlerle uğraşabilirsiniz. Yeni fikirlerle birlikte öne çıkma isteği hissedebilirsiniz. Etrafınızdakilere rehberlik etme yönünde davranabilirsiniz. Kapanıp, hazırlığını yaptığınız projelerinizi sunabilirsiniz. Bazıları bu dönemde önemli başarılar kazanabilirler. Yeter ki dürüstlükten ödün verilmesin. Kardeşlerle, yakın akrabalarla ilişkilerde ya da ticari, eğitim hayatınızda yönelik eski hayal kırıklıkları, yanılsamalar gündeminizi oldukça meşgul edebilir. Resmi işlerle, bürokratik konularla uğraşabilirsiniz. Bu dönem size gösterilene, karşınızdakilere dikkat edin. Yine yanılgılar, aldatmalar, kayıplar, hayali durumlar, kanunlara ve etiğe aykırı durumlar sıklıkla duyulabilir. Daha önceden bu tarz bir durumunuz varsa, bunlarla ilgili işleriniz de gündeminizde olabilir. Arkanızdan dönen işlerin de ayyuka çıkabileceği bir süreç ki sizinle fikir birliği yaparmış gibi görünebilirler !  Zosma ile yol alan Venüs ilişkilerde travmatik sonuçlara doğurabilir. Aynı zamanda boğulma, boyun bölgesinde oluşabilecek sert durumlarla da ilişkisi olduğunu hatırlarsak, özellikle de genç kızlarımızı, kadınlarımızı bu dönem tekinsiz kişilerden, ortamlardan uzak durmaları konusunda uyarmak isterim. Çocukların gündelik hayatlarını, işlerini, sağlıklarını hatta eğitimlerini, varsa davalarını ilgilendiren bir dizi gelişme ile uğraşabilirsiniz. Çocuklar ve sevdiklerinizle ilgili durumlar bütçenizi etkileyebilir. Bu yeniaydaki girişimlerinizle ilgili ay sonuna doğru önemli kararlar alabilir, görüşmeler, anlaşmalar yapabilir ve ardından sonuç almak adına hareketlenebilirsiniz. Daha sonra Temmuz – Ağustos aylarında yaşanacak Merkür retrosunda bunlarla ilgili gözden geçirmeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir. 2 Temmuz’da gerçekleşecek Güneş tutulması ile de İkizler yeniayında girişilen resmi, ailevi konular, sizin de statünüzü, yetkinliğinizi etkileyen faktörler iyice açığa çıkmaya başlayacak.

İkizler yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

İkizler burcundaki yeniayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

İkizler ve yükselen İkizler :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Ülkemiz ve İkizler yeniayı

İkizler yeniayında kontrol etmekte zorlanabileceğimiz durumlar, gizli ilişkiler, örgütler, ajanlar, suikaste uğrama, vatana ihanetle, suçlularla, uyuşturucuyla ilgili gelişmeler, hastane, hapishane gibi kapalı yerler, sendikal sorunlar ve büyükbaş hayvancılığımız ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler de yine aynı şekilde farkına varmakta zorlandıkları durumlar, kayıplar, gizli görüşmeler, sırlar, sabotaj, grevler, arge çalışmaları ile etki altındalar.

Yeniay, ilerletilmiş düğümler ve Jüpiter ve Venüs, Uranüs, MC kombinasyonu ile stresli  bir açı  oluşturmakta. Kapalı kapılar ardında bol görüşmeli, anlaşmalı, projeli yeniay hedefe yönelik şartları sağlamlaştırmak isterken, atılacak adımlar geri planda fedakarlıkları, zorlanmaları , bitişleri beraberinde getirebilir. Taraflar arası diplomaside, hukuksal konularda ani, beklenmedik gelişmeler, şartların değişmesine sebep olabilir. Topraklarımızın, güvenliğimizin, doğal kaynaklarımızın, madenlerimizin, tarımın, idari bölümlenme şeklinin de konu olabileceği yeniaya, muhalefet ve iktidar görüşmeleri de imzasını atabilir. Tutuklulukları ve affı, gazetecileri, yazarları, düşün insanlarını, muhalefet kanadından kişileri ilgilendiren görüşmeleri, alınacak kararları duyabiliriz. Aynı şekilde çalışanları, sendikaları, sgk, sağlık sektörünü, hapishaneleri de! İkizler yeniayının gidişatı, Ağustos sonu ve takip eden süreçte daha net görülmeye başlanılabilir. Sınır komşularımız, halkı ilgilendiren durumlar, iç işlerimiz ve ekonomimiz yine dikkat çekmekte. Görünmeyen harcamalar hem şirketler, hem  ülke açısından kırılganlık arttırabilir. Satürn ve Gad artık aynı derecede ve Plüto ile. Uzun süre daha bu açı bizi uluslararası   anlaşmalar, davalar, rekabet koşulları ve ortaklıkla aleni düşmanlık arası değişen şartlarla bizi zorlayabilir. Silah anlaşmaları, S400, F35 konuları ile birlikte üzerimize uygulamaya çalıştıkları ekonomik baskıyı da daha belirgin hissedebiliriz.  Genel tablo, bankalar, finans kurumları, hazine ve maliye açısından da  yorucu olabilir. Borçlanma adına alternatifli yeni görüşmeler, girişimler olasıdır. Bir süredir Mars’ın ülkemiz haritası ile yaptığı görünümleri yazmaktayım. Ve transit Mars, iç işlerimizi, halkımızı ilgilendiren konuma gelip, 3 Haziran yeniayı ile birlikte Pluto’yu tetiklemeye başladı. Öncesinde ve sonrasında sert görünümleri bulunmakta. İçeride tansiyonu yükseltecek nahoş durumlar yaşanabilir. Bu yüzden güvenliğimizin önemini, altını çizerek vurgulamak isterim. Bu dönem yer hareketlerinde de artış gözlemlenebilir.

Yukarıda Akrep burcunda gerçekleşecek yeniaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

1919 RUHUNUN 100. YILINDA

Ya istiklal ya ölüm !  

Mustafa Kemal Atatürk

Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı olan 19 Mayıs 1919, tarihimiz açısından en önemli kırılma noktalarından biridir.  Ve biz bu sene 100. yıl dönümünü yaşayacağız.

Atatürk’ün kurtuluşa giden yolu açışını simgeleyen Samsun’a ayak basması ve devam eden yolculuğu, kayıtlara göre  16 Mayıs 1919 günü öğleden sonra, Bandırma Vapuru’nun  Galata Rıhtımı’ndan demir almasıyla başlar.  Elimde net saat olmaması  nedeniyle hareket saatini 14:00 olarak alıyorum  (Yükselen derecesini ilerleyen bölümde dikkate almadan devam edeceğim.). Yolculuğa çıkış haritasının  8 (ölüm, krizler, savaşlar ve yeniden doğum) ve 12 (gizli ilişkiler, örgütler)  evlerinin yöneticilerinin  yüksek hedefleri, uzun yolculukları da anlatan 9.evde birlikte yol aldığını görmekteyiz. Geri dönüp, düşündüğümüzde o dönem için sadece İstanbul-Samsun arası değil, bir millet için Mustafa Kemal ve yol arkadaşlarının çıktığı yol da uzun ve çok çetindi! Boğa burcunun 22 ve 24 derecelerinde Algol ile birlikte yer alan ve sahip olunan değerlere adına  verilen mücadeleyi de simgeleyen bu kavuşumun yöneticisi Venüs ise vatan, millet konularıyla, değerlerle ve korumakla ilgili Yengeç burcunda, dönüşüm, ölüm ve  küllerinden doğumu anlatan Pluto ile kol kola bulunmakta. Ay düğümleri ile görünümüyle bir dönemden çıkıp, özgürlük yolunda gidilen nihai yola damgasını vurmakta. Haritada dikkati çeken başka bir durum da hedefleri temsil eden MC ve başlangıcı anlatan ASC yöneticisi Merkür’ün, Kronos ile birlikte olan görünümü. Kronos, Satürn’dür. Devleti, otoriteyi, yönetimi, liderlik etmeyi, kontrolü  ve bağımsızlığı da anlatır. Çıkılan bu yolculuğun ardındaki fikrin, bir ulusun bağımsızlığı adına mücadele olduğunu bizlere göstermekte. 1919 haritasının bu ikilisi, 29 Ekim 1923 20:30 ülke  haritamızın Kronos’u üzerinde bulunmakta.   Merkür ise bugünkü haritamızda 12.evin yanı sıra  topraklarımızı da gösteren 4. evimizin işaretçisi.

Bundan sonrasını bazı astrologların da kullandığı gibi, aslında hiçbir seyin sonlanmadığı , ölümlü olmadığı ve dolayısıyla var olan haritaların geçmişe de ışık tutabileceği mantığı ile ülkemizin haritasından devam edeceğim. 1923 haritamız üzerinden 1919 yılını kapsayan döneme  geri gittiğimizde ölüm ve yeniden doğum temalı 8.ev profeksiyonu ile birlikte özgürlük, devrim temalı Kova burcunu görmekteyiz. Bunları toparlarlarsak 18 Mayıs 1919 günü Samsun’a varılması ve 19’u ile başlayan, özgürlüğe, cumhuriyete giden yol açığa çıkmakta. Ata’mızın bu yolun bir eşiği olan Sıvas Kongresi’nde söylediği ‘Ya istiklal ya ölüm!’ sözü tam da haritanın özünde yer almakta.

Ülkemizin 29 Ekim 2018’de girilen yıllık haritamız, kuruluş haritamıza bazı benzerlikler taşımakta. Kontrol dışı olayları, gizli düşmanlıkları da anlatan 12.ev profeksiyonu yaşamaktayız. Tutulmalarla da zorlanmaktayız. Önümüzdeki dönem de zorlu görünümler içermekte ve bunları daha sonraki yazılarımda anlatmak üzere bırakarak, günümüze dönüyorum.  16 Mayıs günü transit Mars yukarıda da bahsettiğim gibi vatan, millet konularına vurgu yapan Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Mars, daha önceki yazılarımda da bahsettiğim out of bounds durumda ve gücünü daha belirgin vurgulamak üzere ivmelenmekte. Mars’ın bu geçişi yabancı devletlerin de arkamızdan yaptığı faaliyetlerde artış olabileceğini gösterirken, gizli düşmanlıkları, kontrol  dışı olayları tetikleyebilir. 19 Mayıs 2019 Akrep dolunayı haritasına baktığımızda transit Mars , Mustafa Kemal’in  Samsun’a yola çıktığı 16 Mayıs 1919   haritasının Venüs, Pluto kavuşumunu hareketlendirmekte. Transit Venüs ve Uranüs, Mars’tan aldığı destekle, hem ülke haritamızın Kronos’u hem de Samsun’a hareket haritasının Merkür, Kronos kombinasyonunun üzerinde.  Dolunay  da Ay düğümleri, Mars ve Güneş üzerinde. Sözün özü, o ruhun küresel güçlere karşı yeniden uyandığını o görmekteyiz.  

Azade Öksoy

19 MAYIS AKREP BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

19 Mayıs günü saat 00:11   da  Akrep 27°38′  burcunun   derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Akrep dayanıklı, sabırlı, kuşku dolu, ketum ve  uç noktalarda krizler deneyimleyen, yıkıcı doğası ile bilinir. Bankacılar, finansçılar, ekonomistler, sigortacılar, dedektifler, polisler, askerler, psikiyatristler, doktorlar, dişçiler, araştırmacılar, gazeteciler, madenciler, kimyacılar ve fizikçiler Akreple ilişkilendirmiştir. Dolayısıyla dolunay sürecinde Akrep özelliklerini ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

İletişim, algı sorunlarının oldukça belirgin olduğu bu süreçte objektiflik de bir o kadar zor görünmekte. Enerji düşüklüğü, güvene de yansıyacaktır. Çıkarların ön planda olacağı, somut sonuç alma arzusu ve yeniye uzak duruş, şartların da değişmesine gösterilen direnci doğuracaktır.

Yükselende sabrı, disiplini, sorumluluk sahibi olması ve yönetim özelliğiyle bilinen, duygusallıktan uzak, kontrollü, hesapçı Oğlak burcu bulunmakta. Dışavurumda kadersel denilebilecek türde etkenlerin de etksiyle geri adımlar olabileceği gibi, geçmişe dönük kalıplara yönelik törpülenmesi, gitmesi gerekenlerin de değiştiğini gözlemleyebiliriz. Buraya Dheneb sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Bu sabit cömertlik, yardımseverlik özelliklerinin dışında savaşla, mücadelelerle ilgilidir ve başarı verir. Fakat Akrep dolunayında, yükselene GAD, Satürn ve Pluto etkisini de unutmayalım. Adımların başarı şansı kişisel haritalarla bağlantılıdır.

Ay’ın Marsık etkileşimi, azmi, kararlılığı, hedefe odaklı olmayı, ateşli bir yapıyı ve tehlikeli tutkulara sahip olmayı işaret etmekte. Güneş’in ise çoğu astroloji okurunun da bildiği gibi en sert etkililerden biri olan Algol ile kavuşumunu görmekteyiz. Algol,  hiddetle, ilişkiyi yıpratan dürtülerle, dramatik, travmatik durumlarla birlikte anılmakta. Aynı zamanda boyun, gırtlak bölgesine yönelik problemleri anlatırken, bu tiroid sorunu olabileceği gibi, boğulmalarla, boyun bölgesine yönelik şiddetle, kesiklerle de birlikte anılmakta.

Akrep burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Akrep dolunayında iş, kariyer, hedefler, ailevi konular, köklerimiz, ev, emlak ile ilgili gelişmeler, çocukların kontrol etmekte zorlandıkları durumlar, hastane gibi kapalı ortamlarla bağlantılı gelişmeleri ana başlıklar olarak dikkati çekmekte.

Sabit burçların  24-30,  öncü burçların 10 – 15 derecelerinde gezegenler, önemli kombinasyonları olanlar Akrep dolunayından öncelikli etkilenecektir.   (Sabit burçlar: Boğa, Aslan , Akrep, Kova  , Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak )

Ailevi, bürokratik ilişkilerde dengelenmeyi, muhasebe yapılmasını gerektiren durumlar, hesap kitap işleri söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili yaşanmış deneyimlerinizin hafızanızı uyarmasını artık istemeyebilirsiniz. Şartları kökten değiştirebilmek için mücadele arzusu, sizi bu dolunayda yönlendiren faktör olabilir. Bunu yaparken de sahip olduklarınızı koruma düşüncesi üzerine strateji  geliştirmeye, gidişatı, pozisyonunuzu anlamaya, anlamlandırmaya çalışabilirsiniz. Fakat dış etkenler yüzünden, zaten karmaşık olan duruma karşı hamle yapmak yerine geri çekilmeyi gerektiren durumlar oluşabilir. Yıkıcı, ümitleri azaltıcı, karışık gelişmeler karşısında adeta yaşam mücadelesi verirken,  değişim öncesi çevreden kısıtlanma, içe dönme de yaşanabilir. Geçmişe dayalı durumların test edildiği bu noktada kulağınıza fısıldanan eski tavsiyeler aklınıza gelebilir ve yenilerini istemeyebilir, bilgi alış verişinde bulunma fikrine sıcak bakmayabilirsiniz. İletişim zorlanabilir. Hayat planlarınıza yönelik gerçekleştirdiğiniz yol ayrımlarınızı, seçimlerinizi, bunlara yönelik kurduğunuz stratejilerinizi yeniden gözden geçirmeyi deneyin. O noktada düzeltmeniz, belki törpülemeniz ya da kesip atmanız gereken yerleri görebilirsiniz.   (Kronos, Juno, Mynomesyne r , Mars/Pluto, Merkür, Vtx Avtx, Ay, Güneş, Minerva, Arachne, Sedna, Proserpina, Artemis, Karma n., Kassandra r , Lilith r , Pallas r , Mars/Satürn )

Gelişmeler, hayatımızın ana çatısına etkir cinste. Kendimize yönelik kurduğumuz düzende bazı değişimler, kopuşlar, hatta kayıplar yaşanabilir. Bu en yakınlarımızla da ilgili olabilir ve geri adım atmak, içe kapanmak durumunda kalabiliriz. Evliliklerde, ortaklıklarda, aile içlerinde hak, hukuk, eşitlik konularında saklanmışlar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlar sahip olunan değerlere yönelik harekete geçmek gerekliliğini anlatabilir. Fakat ne kadar harekete geçmek istesek de yeterli motivasyonu sağlamakta zorlanabiliriz. Biraz depresif, kasvetli hissedilebilir. Kardeşlerle, yakın akrabalarla, evi, aileyi, köklerimizi ilgilendiren konularda beklenmedik durumlar oluşabilir. Ara bozan türde finansal, hukuksal gelişmeler eski kayıpları, şaibeli durumları kapsayabilir. Sağlık konuları ile ilgili  koşturmalar, sosyal ortamdan da uzaklaştırabilir. Yıldırım aşklar, aldatmalar, kopuşlar, kıskançlıklar ve arkadan ayak kaydırma faaliyetleri bu günlere damgasını vurabilir. Abartılı, kararında olmayan, gerçeklerden uzak durumlar ya da elde olmayan gelişmeler kazanımları sert etkileyebilir. Eğitime, tanıtıma yönelik faaliyetler, yabancılarla ilişkilere, uluslararası işlere, hayat felsefenizi geliştirmek adına harcanan enerji ve bunların sosyal ortamlara, organizasyonlara yansımaları, başta maddi manevi doyuruculuğu yeterince anlaşılmasa da hayatlarda önemli değişimleri yaratabilir. Eksiğime gediğime bakayım, gitmesi gerekenler elensin diyerek yola girdiğiniz projeler üzerinde kapanıp, çalışmak için güzel bir zaman dilimi. İşinizle, hedeflerinizle ilgili mücadeleler iş ortamınıza yansıyabileceği gibi, günlük hayatınızı da etkileyebilir. Merkür ve Güneş’in Algol ile etkileşimi gerek söylemlere gerek irade koyuş biçimine ilişkileri sarsıcı etki yükleyebilir. Bu dönemde yine çocukları da yalnız bırakmayalım, büyükler de tekin olmayan yerlerde bulunmamaya özen gösterelim. Şiddet, boyun, boğaz bölgesine yönelik sorunlar, boğulmalar verebilir. Aile içi agresyona, şiddete karşı dikkat lütfen!

Akrep dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Akrep burcunda dolunayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

İkizler ve yükselen İkizler :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Terazi ve yükselen Teraziler için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Kova ve yükselen Kovalar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Ülkemiz ve Akrep dolunayı

Akrep dolunayında eğitim sistemimiz, diplomatlar, arabuluculuk konuları, sanat, spor, eğlence ile ilgili her şey, çocuklar, parklar, bahçeler, meclis, belediyeler, ulusal kazanımlarımız, borsa, yabancı devletlerle yapılan ortak anlaşmalar, organizasyonlar, borsa, spekülatif yatırımlar, kulüpler, dahil olduğumuz paktlar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler de hedefleri ve buna bağlı stratejik yönetimleri, yatırım gelirleri, uzun dönemli hedefleri ve sektörel birliktelikleri ile ilgili gelişmeleri öne çıkabilir.

Akrep dolunayı ülkemizin Jüpiter’i üzerinde olmakta. Dolayısıyla üst düzey yöneticiler, hukukçular, uluslararası konular, finans ile birlikte, çalışan kesim, ordumuz, polisimiz ile ilgili gelişmeler de vurgulanmış oluyor. Yine bu dönemde illegal yapılanmalar, bunlarla ilgili durumlar da dikkati çekebilir. Bilmediğimiz bazı şeyler, anlaşmalar, görüşmeler açığa çıkabilir. Tutukluluklar, af konusu gündem olabilir. Yasalar üzerinde düzenlemelere gidilebilir.  Konumunda otorite olanlar, bürokratlar, üst düzey yöneticiler, her ne kadar seçim tarihi olarak 23 Haziran açıklansa da buna yönelik birtakım beklenmedik gelişmeler, girişimler söz konusu olabilir. Finans piyasaları, spekülatif yatırım araçları durumlara ani tepkiler verebilir. Burada diplomatik, hukuksal gelişmeler de mümkündür.

Artık GAD ile dip dibe giden Satürn’e destek veren Merkür ve Güneş, geri planda hazırlanmış anlaşmalar, yapılmış görüşmeler vasıtasıyla uluslararası arenada anlaşmalarda, davalarda, ortaklıklarda, şirket ortaklık ve rekabetliğinde, yani dış ilişkilerde revizyonlara, belki bazı bitişlere destek verebilir. Bu anlamda silah anlaşmalarını da düşünebiliriz. İnşaat ve emlak sektöründe, tarımda satışların ve rekoltenin durumu atılan adımları yeniden gözden geçirtebilir. Toprak, maden satışları, sığınmacılar bu dönemde yine konu olabilir. Tanınmış kişiler, liderler, yöneticiler bu dönemde kendi ülküleri doğrultusunda, kazanmayı hedefledikleri yolda kendilerini çok daha kararlı ifade edebilirler. Gençlerimizi,  kızlarımız, kadınlarımız daha önde, alışılmışın dışında yollarla ,  aktif  görebiliriz.

Daha önce de yazdığım gibi Mars’ın 12.ev geçişi ve ay sonuna doğru iç işlerini, halkı etkileme olasılığı dikkat edilmesi gereken bir durum. Yengeç’e geçen ve zorlu açılara işaret eden Mars, kontrol dışı beklenmedik durumlar kırılganlıkları etkileyebilir. Vatan, millet konularında, ortak paydaların korunmasında daha hassas yapabilir. Askeri konular, girişimler gündeme gelebilir. Halka yönelik girişimler, heyecan katsayısını arttırıcı durumlar olasıdır. Olası beklenmedik gelişmelerin etkisi daha sonra anlaşılabilir. Bu dönem güvenliğin öneminin  altını yeniden çizmek istiyorum. Burada öne çıkabilecek başka başlık da NATO, BM gibi ilişkide olduğumuz uluslararası  kuruluşlar olabilir. Mars’ın başka bir rahatsız edici durumu da Sarin sabit yıldızı ile etkileşimi. Bu sabit, terörle, sarin gazıyla ve aynı zamanda halüsünatif özellikler vermesinden ötürü uyuşturucu maddeler ile de ilişkili. Dolayısıyla buna da dikkat etmekte fayda var. Operasyonlar da yapılabilir.

Yukarıda Akrep burcunda gerçekleşecek dolunaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

5 MAYIS BOĞA BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

5 Mayıs günü saat  01:44  de Boğa burcunun 14°10′  derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniaya materyale, dünyevi değerlere gereğinden fazla bağlılık gösteren, huzurunun konforunun, güven duygusunun bozulmaması, yok olmaması adına şartlarına sıkı sıkıya bağlı, gölgesinde inat, kıskançlık, değişimde zorlanma bulunan Boğa burcu ev sahipliği yapmakta. Bu burç kadınlara yönelik çalışanlar, diplomatlar, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler,  tasarımcılar, galericiler, mücevherciler, kumaşçılar, modacılar, parfümericiler ve finansçılarla ilişkilidir. Dolayısıyla dolunay sürecinde Boğa özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait  gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Bu süreçte bizlerde somut olana yönelirken, maddi manevi çıkarları öne çekip, yenilikleri biraz daha öteleyebiliriz. Duyguların yerini çıkarlar doldururken, şartlarını koruma arzusu güvensizlik hissi ile birlikte çalışabilir.

Yükselende  toplumsal konularla, özgürlüklerle, isyanlarla, sıradışılıkla, entelektüellikle ilgili marjinal, öngörülmesi zor Kova burcu yer almakta. Bu süreçte gelişen bazı beklenmedik olaylar ya da yeterince hesaplanmamış ani hamleler geri planda kontrol dışı durumları, geçmişten gelen birtakım şeylerin köklü, kalıcı değişimini, belki kaybını da beraberinde getirebilir.  Buraya Altair sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Altair askeri güçle, cesaretle, kararlılıkla, risk alabilmeyle, ani ve hızlı hareketlerle ilişkilendirilmiştir. Gölgesindeki özensizlik ve düşüncesiz çıkışlar, bizlere dikkat etmemiz gereken noktayı da işaret etmekte.

Ay’ın ve Güneş’in Menkar kavuşumu kollektif bilinçaltını, toplum için yapılanları ama buna karşın toplumun da kurbanı olunabileceğini anlatmakta. Beraberinde huzursuzluklar, sıkıntılı durumlar, aile içinde ya da yakın akrabalarda vefat, miras, veraset gibi sorunlar, para kaybı gelebilir.

Boğa burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Boğa yeniayında eğitim, iletişim, yazım işleri, kardeşler, yakın akrabalar, komşular, çalışan çocukların kazançları, sosyal çevreleri ve etkinlikleri ana konu başlıkları olarak dikkati çekmekte.

Sabit burçların 12-16, öncü burçların 0-2, değişken burçların 28-30 derecelerinde gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Boğa yeniayından öncelikli etkilenecektir.  (Sabit burçlar: Boğa, Aslan , Akrep, Kova  , Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak  , Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık )

Neye, ne kadar sahibim, sahip kalacağım ve bunlar benim güven, huzur duygularıma nasıl etki etmekte! İlişkilerim, olmak istediğim toplumsal durumum bu mu! Ailevi konularda terslikler mi var! Hedeflerim doğrultusunda kendime yeterince değer katabildim mi! Bu noktada ilişkilerde geçmişte yaşanmış kızgınlıkları, bulunduğumuz noktaya katkı eden, geri plandaki entrikaları ve  hayatımızın dış dünya ile nasıl bir uyum içinde olduğunu düşüneceğiz. Kadersel diyebileceğimiz türde döngüleri anlamaya çalışacağız. Bunlara benzer düşünceler, gelişmeler bu yeniayı şekillendiren faktörler olacak. Geçmişe dönük daha net aydınlanma sağlarken, yeni gelişmeler biraz zorlayabilir.  Dış faktörlerin de etkisiyle sabırsız girişimler arzusu, şartların  zorlanması, abartılması, tedbirsiz tutumlar, düşüncelerde ve iletişimde doz aşımı da pandoranın kutusunun açılmasına neden olabilir. Bu beklenmedik durum elbette herkese kötü anlama gelmez. Ama bazıları için göz göre göre fırsatların kaçması, olaylar karşısında bastırılmış duyguları ile yüzleşmesi ve psikolojik olarak zorlanmasını işaret edebilir. Burada yardımlaşmayı kullanabilenler, daha sükunetle düşünüp, harekete geçenler, rahat edebilirler.    (Cupido r , Koç n., Medea r , Poseidon r , Güneş, Ay, Astrea, Circe, Psyche)

Kardeşlerle, yakın akrabalarla, komşularla ilişkilerde dikkat çeken bir dönem. Bu anlamda karşılıklı ilişkilerde ani gelişmeler yaşanabilir. Başkalarının, dış faktörlerin de etkisiyle kopartıcı durumlar oluşabilir. Fakat bu bazıları için geri planda birtakım elemeler yapmak, kayıplar yaşamak durumunda kalsa da şansı beraberinde getirebilir. Yollar iptal olabilir ya da daha önce yapamadığınız yola gidebilirsiniz. Kelimeleri dikkatli seçerek, iletişimi özenli kurmayı, hedeflerimize yönelik adımlarda  baskının, şartları manipüle etmenin kararını  önemseyelim. Yanlış adım atmamak, hedefe yönelik yön kaybı yaşamamak adına dikkat edilmesi gereken bir süreç. Eğitimleriniz, yazılarınız için çalışmalara başlayabilir, bitirmek adına eskilerin, eksiklerin üzerinden yeniden geçebilirsiniz. Kendinize ya da yakın çevrenize ait gelişmesi muhtemel önemli durumlar karşısında içe çekilme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bazı şeylerden feragat, fedakarlık etmek durumunda kalabilir, bilinçaltında bunun stresini yaşayabilirsiniz. Hastaneleri ilgilendiren işler, yatarak dinlenme ihtiyacı söz konusu olabilir. Aile büyükleri de bu sürece dahil olabilir. Gizli düşmanlıklara dikkat. Spekülatif konularda gereksiz riskler, belirsizliğe, kayba sebep verebilir. Özellikle yeniay öncesi bu  durum daha belirgin. Çocuklarla, sevgilinizle para, aldatma konuları işleri gerebilir. Eğlenceye, hobilerinize, gezilerinize, sosyal faaliyetlerinize harcamaların sınırına dikkat etmenizde fayda olabilir. Geçmiş deneyimlerinizi, araştırmalarınızı gözeterek, felsefeniz doğrultusunda yapacağınız başlangıçlara destek bulabilirsiniz. İstikrarlı, kuralına göre hareket edenler haritalarının durumlarına göre başarılı işler ortaya koyabilir, zorlu da olsa mücadelenin kazananı olabilir. Yabancılarla ilişkiler, işler, hukuksal, medya, tanıtım, eğitim konuları, uzun yollar dahil olmak üzere yeni konularda geri adımlar olasıdır. Buna karşılık yine eski işler sürpriz bir şekilde önünüze gelebilir.

Geçen sene 11 Ağustos’ta Aslan burcunda bir tutulma yaşamıştık. Bu yeniayda o dönem hayatlarınıza etki eden konular yeniden gündeme gelebilir. 6 Ocak Oğlak tutulması ile uygulamaya konulmuş kararlar yine yeniay sürecinde gidişatı etkileyecek faktörlerden görülmekte. Geçtiğimiz Mart’ın 7-8 i civarı başlamış olduğunuz işlerle ilgili de yeni düzenlemeler yapılması gerekebilir.  Aslan ve Oğlak tutulmalarının hayatlarına etkilerini yeniden hatırlamak isteyenler, yazının sonundaki linklerden faydalanabilirler.

Boğa yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

5 Mayıs günü Boğa burcunda meydana gelecek yeniayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda, burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

 Koç ve yükselen Koçlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

İkizler ve yükselen İkizler :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Kova ve yükselen Kovalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri.

Ülkemiz ve Boğa yeniayı

Boğa yeniayında meclis, belediyeler, mahalli idareler, borsa, ulusal servetimiz, yabancı ülkelerle ortaklı anlaşmalarımız, organizasyonlar, kulüpler ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketlerde de yönetim gelirleri, uzun dönem hedefler, işveren sendikaları ve sektörel ilişkiler, organizasyonlar ile ilgili gelişmeler dikkat çekebilir.

Boğa yeniayı ülke haritamızın Venüs ve Uranüs’ünü ve ilerletilmiş Güneş’ini  hareketlendirmekte. Burada yerel seçimlerde itirazlar bulunan, netleşmemiş yerlerle ilgili karar açıklanabilir. Önceki yazımda da bahsettiğim gibi haziran başı bizler yine seçim konuşuyor olabiliriz. Konumunda otorite olanlar, üst düzey yöneticiler, ceo larla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Muhalefeti de ilgilendiren görüşmeler, yazışmalar vs ile ilgili konulara hız  verilebilir ve bunlar gündeme yansıyabilir.  Etkinlik, yetkinlik, güç mücadeleleri heyecan katsayısını arttırabilir. Kalkınma planlarına  yönelik düzenlemeler, gelişmeler olasıdır. Maliye ve hazine ile ilgili konular da yine bu süreçte öne çıkması olası bir başka konu. Venüs ve Mars’ın, retro Jüpiter  ile yapmış olduğu görünüm geçmişe dönük uluslararası finans davalarına yönelik konularla ilgili durumların aktif olduğunu düşündürebilir. Orduyla, sağlık sektörüyle, sendikalarla, çalışan kesim ve sgk girişimler meclise, gündemimize gelebilir. Krediler,faizler, vergiler, borçluluğumuz ve bankaları, finans kurumlarını ilgilendiren  düzenlemeler olasıdır. Para piyasalarında, borsada dalgalanmalar beklenebilir. Yine bu dönemde her ne kadar Satürn ve Pluto retroya geçseler de , GAD ile yaptıkları  çok yakın görünümler uluslararası arenada zor bir döneme işaret etmekte. Bu retrolarda müttefik diye görülenlerle ilgili hukuksal, finansal, diplomatik ilişkilerde yeniden organizasyonlar beklenebilir. Gerek diplomaside gerek şirketler açısından kökleri sağlamlamak açısından uygulanmaya koymamış çözümlerin devreye girebilir. Bazı ilişkiler ilerleyen süreçte kopabilir. Dış ilişkilerde, rekabette, ortaklıklarda beklenmedik gelişmeler olasıdır. Hem şirketlerin ve hem de ülkemizin güvenmesi gereken partnerleri, karşılarındakiler değil, kendi güçleri.   NATO, BM gibi üyesi olduğumuz uluslararası  paktlar dikkat çekebilir. Mars’ın 12.ev geçişi , sosyal medyada da paylaştığım gibi stresi içerisinde barındırmakta ve kontrol edilmesi gereken bir dönemi işaret etmekte. Sert açılarını dikkate aldığımızda, Mayıs’ın sonuna doğru 1.eve taşınmasıyla birlikte, halkı, iç işlerini ilgilendiren durumlara etki etmesi olasıdır. Bu noktada güvenliğimiz önemli görünmekte. İllegal yapılanmalara operasyonlar yapılabilir. Üst bölümde belirttiğim gibi, bu yeniay 11 Ağustos Aslan ve 6 Ocak Oğlak tutulmalarını hareketlendirmekte. Bununla ilgili ülkemize yönelik detayları alttaki linklerde bulabilirsiniz.

Yukarıda Boğa burcunda gerçekleşecek yeniaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/01/30/11-agustos-aslan-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2019/01/30/6-ocak-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

19 NİSAN TERAZİ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

19 Nisan günü saat  14:11  de  Terazi burcunun 29°06′  derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya yine 21 Mart’ta olduğu gibi Terazi burcu ev sahipliği yapmakta. Adaletle, ilişkilerle, diplomasiyle, genç kadınlar ve sanatla ilişkilidir. Gölgesinde uzlaşıyı ararken yaşadığı kararsızlıklar sonucu denge kaybı yaşaması, güven eksikliği ve yüzeysellik bulunur. Bu burç diplomatlar, siyasetçiler, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkilerle ilgilidir. Dolayısıyla dolunayda Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Hatırlarsanız 21 Mart günü meydana gelen dolunay burcun baş derecesindeydi. Bu ise sonunda.  Geçen ay sonuçlandırmak üzere hareketlendiklerimizi bitirttirmek ister gibi! Hareketli, girişimci, şartları zorlayan, bildiğini okuyan, egonun hissedildiğini fark edeceğimiz bu süreçte duygularımızı yeterince ifade edemeyebilir, empati kurmakta zorlanabiliriz.

Yükselende egosu önde, gösterişi, sahnede olmayı ve takdir edilmeyi seven Aslan burcu bulunmakta. Hedef büyütmek, kendini geliştirmek adına rahatlıkla irade koyulabilir. Buraya Alfard sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Alfard güçlü tutkularla bilgeliği, artistik yetenekleri anlatır. Bu anlamda büyüme adına kullanılabilir. Ama aynı zamanda otokontrol sorunlarına, boğulma ve  zehirlenmelere de işaretçidir.

Terazi dolunayında Güneş’in Mirach ve Regulus etkileşimi bulunmakta. Regulus bilindiği gibi kraliyet yıldızlarından olup, intikamda uzak durulduğu taktirde gelen güç, otorite, statü, zenginlik anlatır. Mirach ise kendine düşkün ve takıntılı bir doğayı işaret ederken, artistik yetenekler de verir.  Ay’ın ise İzar ve Miaplacidus kavuşumunu görmekteyiz. Miaplacidus bir şeyin omurgasını ifade ederken, beraberinde dik durmayı, inançlı, tutukulu olmayı anlatmakta. İzar ise iş yoluyla refah elde etme ile ilişkilendirilmiş. Dolayısıyla bu sabit yıldızların etkilerini dolunay sürecinde gerçekleşecek gelişmelerde hissedebiliriz.

Terazi burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

19 Nisan’da meydana gelecek Terazi  dolunayında eğitim konuları, kardeşler, yakın akrabalar, komşularla ilişkiler, irili ufaklı yollar, basın yayınla, tanıtımımızla, yabancılarla ilgili gelişmeler, hukuksal konular, hayata bakışımızı, felsefemizi etkileyecek durumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.  

Öncü burçların 27 – 30, sabit burçların 0 – 3, değişken burçların 10 – 14 derecelerinde gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Terazi  dolunayında öncelikli etkilenecektir.  ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak  , Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova  ,  Değişken burçlar : İkizler, Başak, Yay, Balık )

Hayatınızda irade göstererek kalıcı değişim yaratmak istediğiniz noktada birşeyler kesintiye uğramış olabilir. Sonucunda siz de sebepleri irdeleyerek, olan biteni çözmek durumunda kalabilirsiniz. Yoğun duygular içinde hem farklı yollarla, kalıcı ve güçlü dönüşümler yaratma arzusu hissedebilir hem de geçmişte içinde bulunulan çöküntünün sebepleri olan adaletsizlikleri düzeltmek isteyebilirsiniz. İşte böylesi duygularla harekete geçilecek bir süreç Terazi dolunayı!  Çabalar ise ilişkilerde süregelen  dengelerde yeni bir evreye geçebilmek için. Amaç güçlü bir patlama yaparak, şartları çok yönlü değiştirmek. Peki bu düşünüldüğü kadar kolay mı? Hayır! Tahrikler, zorlamalar, dikine çıkışlar, kibir, kontrolsüzlükler, hak ihlalleri işin içine girebilir.  Şartlar zorlanabilir. Bazıları kaderine razı olmayı kabul etmeyebilir. Fakat şunu eklemek isterim ki sağlam duranlar, yaratıcılıklarını kullananlar, farklı fikirlerle vizyonlarını geliştirenler ve doğru yoldan mücadele edenler yollarını yürüyeceklerdir. Şartlara egemen olanlar, dengelenmeyi, sınırlanmayı reddedebilirler. Geçmişle hesaplaşmalar devreye girebilir. Mücadelenin yoğun olduğu bu dönemde karşınızdakine yeni bir şans vermek istemeyebilirsiniz. İlişkilerde, hak hukuk konularında doyum sağlamak görüldüğü gibi kolay değil. An gelir işler kilit olabilir, kesilebilir. Yani böylesi yoğun enerjilerde, bazıları kendisini denge tahtasının üzerinde durmaya çalışıyormuş gibi hissedebilir. Bu dolunayda unutmamamız gereken noktalar bulunmakta; geçmişe  dönerek tablonun bütününü görmek, öç duygusundan uzak durmak, dürüst hamleler yapmak önemsenmeli. Farklı yollar denemek güzeldir ama hayatın gerçeklerine, adalet kavramına uygunluğu da düşünülmeli. Dengelerin sarsıldığı, bazı şeylerin saklanmasından ötürü ilişkilerin sıkıntıya girebileceği, önemli değişimlere gebe bir süreç! (Güneş/Pluto, Lachesis, Panacea, Uranüs/Pluto, Valentine, Tisiphoner , Mars, Güneş, Ay, Vulcanus, Uranus, Apollonr  , Hybris, Varuna, Rhadamantus r  , Ceres r  )

Hayat felsefemiz, değerlerimiz doğrultusunda kendimizi göstermek isteyeceğiz ya da sürpriz sayılabilecek ani gelişmeler inisiyatif almayı, efor sarfetmeyi gerekli kılacak. Karşılıklı ilişkide olunanlarla geçmişten gelen konular burada ektin rol oynayabilir. Birtakım şeylerin patlak vermesi kalıcı bitişlere ya da ciddi revizyona gidilmesine sebep verebilir. Kardeşler, yakın akrabalarla  ilişkilerde beklenmeyeni bekleyebiliriz. Para konularındaki belki de geçmişe dayalı kredi, vergi, miras, sigorta hisseli işlerle ilgili işlerin gündeme gelebileceği, desteğe açık bir süreçteyiz. İş ortamınızda kalıcı değişimlere gidilebilir. Spekülatif konular, aşk hayatı, çocukların durumları yine bu dönem üzerine ilgilenmeyi gerektirmekte. Hobilerinizi, ek işlerinizi kullanarak kendinizi gösterebilir, bunlardan kazanım elde edebilirsiniz. Eğitim, yazım işleri, kurslar, ticari faaliyetler, tanıtım konuları gündeminizi meşgul edebilir. Varsa artistik yeteneklerinizi daha parlatabilirsiniz. Yollar yapmanız gerekebilir. Mücadelenin, koşturmanın yoğun olduğu  bu süreçte haritası uygun olanların önemli başarılarına şahit olabiliriz. Toplumsal konulara daha hassas olunabilir. Sulardan, kimyasallardan yaşanabilecek sorunlara dikkat. Zehirlenmeler, alerjik reaksiyonlar mümkündür. Enerjinizi, gücünüzü, girişimciliğinizi ve öfkenizi kontrollü kullanmayı ihmal etmeyin. Nisan’ın son haftası Mars’ın Neptün ile karesi kesinleşecek. Burada yorgunluk, kendini hayatın akışına teslim etme isteği ortaya çıkabilir. Atılan adımlar çok idealist olup, gerçeğe uygunluğu sorgulanması gerekebilir. Yapılan hamleler aldatıcı olabilir. 6 Ocak’ta Oğlak burcunda Güneş, 21 Ocak’ta da Aslan burcunda bir Ay tutulması meydana gelmişti. Dolunay, her iki tutulmayı da tetiklemekte. Şimdi bu dolunay ile birlikte hayatlarınızda dokunan alanlarında bir anda kırılmaların, kadersel dediğimiz türde yol değişimlerinin olduğunu fark edebilirsiniz. Hukuksal, finansal konular, sosyal çevrenizi, ilişkilerinizi, eğitimi, yabancıları, yurtdışını ilgilendiren büyüme, gelişme odaklı, hayata dair umutlarınızı ilgilendiren hedefler  hareketlenmeye başlayacak. Siz de inandığınız değerlerin arkasında durun. Ocak ayında gerçekleşen  Güneş ve Ay tutulmalarının hayatlarınızı nasıl etkilediğini hatırlamak isterseniz bu iki linkten faydalanabilirsiniz.  

https://azadeoksoy.com/2019/01/30/6-ocak-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2019/01/30/21-ocak-aslan-burcunda-ay-tutulmasi/

Terazi dolunayında ana  başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Terazi burcunda dolunayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Ülkemiz ve Terazi dolunayı

Yılın ikinci Terazi dolunayında diplomasi, arabuluculuk konuları, eğitim sistemimiz, sanat, spor, eğlence, gençler ve çocuklar, parklar, bahçeler, spor sahaları, kumar, meclis, belediyeler, borsa, uluslararası ortaklı anlaşmalar, organizasyonlar, hazine, maliye, kulüpler ana konu başlıklarımız olarak görülmekte. Aynı zamanda topraklarımız, güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, inşaat ve emlak sektörü, tarım, iktidar ve muhalefet, konusunda otorite olanlar, üst düzey yöneticiler, liderler, ceo lar, mahkemeler, ordumuz, polisimiz, tanınmış kişiler, skandallar da gündemde görünmekte. Şirketler spekülatif konularla, hedefleri, stratejik yönetimleri, yönetim kurulları, itibarları, geçmişleri, gayrımenkul yatırımları  ile etki altındalar.

Dolunay Merkür ve Satürn’ün Güneş ile yaptığı orta noktalar üzerinde meydana gelmekte. Parti yönetimleri, üst yöneticiler, diplomasi, hukukun uygulanırlığına yönelik gelişmeler dikkat çekmekte.Son günlerde yaşadığımız yoğun  seçim atmosferinde hala belirsizlikler devam etmekte. Bu süreçte açıklanmamış sonuçlar belirtilecektir. Fakat itirazların, buna yönelik gelişmelerin biteceği anlamına gelmeyebilir. İptal ve yenilenme talebi gündemde olabilir. Haziran başı bizler yine yönetimlere yönelik konuları konuşabiliriz. Mayıs sonu, Haziran başı sert gelişmeleri, mücadeleleri işaret ediyor olabilir. Mars’ın 12.ev geçişi kapalı kapılar ardında, hedefe yönelik hummalı çalışmaları ifade ederken, aynı zamanda kontrol dışı olaylara, gizli düşmanlıklara da işaretçi. Vulcanus, Uranüs ve Gad etkileşimleri saldırı, patlama, geriden iç agresyonun körüklenmesi olasılığına karşı tedbiri gerektirebilir. Burada yine güvenliğin altını çizmek isterim. Bu durum şirketler içinden de aynı şekilde gizli düşmanlıkları körüklerken, geri plandaki ödemelerini de arttırabilir.  Dolunay, af konusu ile birlikte muhalif siyasetçi, düşün insanı, gazeteci, yazar tutukluluklarına da işaret etmekte. Para piyasalarında, borsada spekülatif hareketler beklenebilir. Ceplere biraz daha yük binebilir. NATO, BM gibi uluslararası ittifaklarımıza yönelik gelişmeler dikkat çekici olabilir. Yukarıda da belirttiğim gibi Terazi dolunayı Ocak ayı içinde gerçekleşen Güneş ve Ay tutulmalarını da tetiklemekte. Dış ilişkilerde, anlaşmalarda, ortaklıklarda, açık düşmanlıklarda, diplomasideki gelişmeler  ve ekonomik yansımalarını gözlemleyebiliriz. Konunun detaylarını ilgili linklerde bulabilirsiniz.  

Yukarıda Terazi dolunayına ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

5 NİSAN KOÇ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

5 Nisan günü  saat 11:50 de  Koç burcunun 15°17′   derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniayın ev sahibi Koç burcu cesareti, öncülüğü, olayı başlatan olması, risk alabilmesi, girişimci yönüyle bilinir. Gölgesinde huzursuzluk, öfke, bencillik, kavgacılık, zorbalık vardır. Koç aynı zamanda ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile de ilgilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Fazlasıyla hareketli, hırslı, bencillik kokan, bildiğini okuyan, yerli yersiz risk alınan bir süreç. Aynı zamanda yanlış anlaşmalar, yönelimler, kırılganlıklar ile birlikte şartların değişkenliği, iletişim sorunları, objektif olmakta zorlanmalar, dağılmalar da dikkati çekmekte.

Yükselende Yengeç burcunu görmekteyiz. Bu burç ulusal, ailevi konuları önemseyen, hassas, değişken, tutucu ve korumacıdır. Gölgesinde önyargı, haddinden fazla anaçlık, kapris, kıskançlık ve ajite etme vardır. Yeniay sürecinde bu çerçevedeki tutumları pasif atak bir şekilde, normalinden daha heyecanlı ve aceleci tutumla etrafımıza yansıtabiliriz. Yükselen derecesinde Sirius sabit yıldızını görmekteyiz. Bu yıldız sıradan olanı parlatmak, ufacık bir şeyin büyümesi, ün, zenginlikle bağdaştırılır. Haritaları müsait olanlar, adımlarıyla önemli gelişmeler kaydedebilirler.

Koç yeniayında Güneş ve Ay’ın Alpheratz etkileşimi bulunmakta. Alpheratz  birlikte olduğunun doğasına hızla birlikte, yenilikleri katarken, tercih edilmeyi, başarıyı da beraberinde verebilir.

Koç burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Koç yeniayında iş, statü  ve kariyerle ilgili konular, hedefler, anne ve onunla ilgili gelişmeler, çocukların günlük rutinleri, sağlığı ve iş ortamı, eşin, ortağın ailesi, kökleri, babası ana konu başlıkları olarak dikkati çekmekte.

Öncü burçların 13-17 derecelerinde gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Koç burcunda meydana gelecek yeniaydan öncelikli etkilenecektir.   ( Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)  Bu yeniay 6 Ocak günü Oğlak burcunda meydana gelen Güneş tutulmasını harekete geçirmekte. Haritalarınızda tutulma etkisi alan alanlarda önemli değişimlerle, dönüşümlerle ilgili sorumlulukların belirginleştiğini görebilirsiniz. Oğlak tutulması ile ilgili bilgilerinizi tazelemek, hayatlarınızın hangi alanlarına dokunduğunu hatırlamak için linkteki yazıdan faydalanabilirsiniz. 

https://azadeoksoy.com/2019/01/30/6-ocak-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

Evlilik, ortaklık ya da içerisinde olunan bir başka ilişkide karmik diyebileceğimiz türde gelişmeler, ödeşmeler, bir dönemin tükenme zamanı! Bazıları için içinde bulundukları ilişkide denk olamama durumu söz konusu olabilir. Bazıları  para pul, hesap kitap işlerinden, anlaşmalardan, sözleşmelerden sıkıntı yaşıyor. Belki de aileden uzaklaşmalar, hayatın gerçeklerinden kopuşlar var. Tabii bunların getirisi de dengelenmeye, uyumlanmaya çalışırken kaybolmak, kayıplar yaşamak olabilir. İşte  sıkışıp kalınan, engellenilen, ayağında pranga var hissi uyandıran durumlarda dış faktörlerin de etkisiyle ivmeleniliyor. Sizler için önem teşkil edenlerle ilgili, gerek duygusal, gerek kimlik olarak hissedilen yükümlülüklerin baskısı altında, farklı bir evreye geçmek üzere yeni adımlar atılıyor. Yaz aylarında Satürn bu açıları yeniden zorlayarak, eksik dersleri hatırlatacak. Gidenler gidecek, kalanlar üzerinden yeni düzenin organizasyonu devam edecek. Bazıları bu noktada hayatlarında çok önemli değişimler yaşayacak. Ekim ayı ortasını takip eden süreçte de  Hayaller ve Gerçekler adlı oyunda farklı bir aydınlanma boyutuna geçilecek.   (Hera, Hephaistos, Persephone, Transpluto, Admetos, Avtx Vtx, Mars, Ay/Satürn, Güneş/Satürn, şans n., Asc Dsc, Ay, Güneş)

Sizi ve en yakınlarınızı ilgilendiren konularda önemli gelişmelere gebe bir yeniay. Kendinizi ideallerinizi gerçekleştirebilmek ve hayat yolunuzda önemli gelişmeler katabilmek adına ortaya koyabilirsiniz. Oldukça hızlı, yeni bir şeyler yapabilmek adına girişimci, mücadeleci olabilirsiniz. İşinizle, statünüzle ilgili bir hayalinizin, dileğiniz söz konusu olabilir. Çok sayıda işle uğraşmak zorunda kalabilir, nereye yetişeceğinize şaşırabilir, efor olarak yorulurken, düşüncelerinizde de dağılabilirsiniz. Merkür yeniay öncesi retrodan çıktı. Neptün’den de ayrılmaya başlıyor. Artık yanlış verilebilecek kararların, dalgınlıkların, unutkanlıkların, aldanmaların, aldatılmaların, karışıklıkların, kayıpların, hileli türden olabilecek işlerin, yalan haberlerin  sonuna geldik diyebiliriz. Bu konuda Nisan’ın ilk haftası sonrası kendimizi biraz daha rahat hissedebiliriz. Fakat yeniay öncesi bir süredir yazdığım gibi objektiflik, hesap kitap gerektiren işler için zorlayıcı ama sanat, yazım, hayır işleri vs için oldukça verimli bir süreç. Sezgiler, duygular yoğun. Gözyaşları normalinden daha fazla akabilir. Ticarette, verilen sözlerde, atılan imzalarda, bankacılıkta, tüm hesap gerektiren işlerde vs dikkatli olmaya devam ediyoruz. Bilgisayar programlarında yazılım hataları, veri kayıpları, yanlışlıkları bu dönem dikkati çekmeye hala devam ediyor. Bazıları bu süreçte idealleri, hedefleri doğrultusunda ufacık bir adımla bile arzuladığı  başarıyı kazanabilir. Retro döneminde eksiğini gediğini tamamladığınız projeleriniz adına da harekete geçebilirsiniz. Yurt dışı konulu işler, öğrenim, temelinizi güçlendirecek ve hayat felsefenize, vizyonunuza katkıda bulunacak işlere girişebilirsiniz. Gizli kapaklı durumlar bir sis perdesine bürünmüş gibi dursa da onlar da aydınlanacaktır. Ailevi konular daha önemli olabilir. Eşinizle, ortağınızla biten ya da en azından üzerinden yeniden geçilmesi gerekenler olabilir. Kredi, vergi, borç gibi konular, sorumluluklar zorlayabilir. Karşınızdakilerden çok kendinize güvenmenizi öneririm.

Koç yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

5 Nisan günü Koç burcunda meydana gelecek yeniayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda, burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Ülkemiz ve Koç burcunda yeniay

5 Nisan günü yaşanacak olan yeniayda iktidar, hükümet, otorite konumunda olanlar, liderler, üst düzey yöneticiler, ceo lar, tanınmış kişiler, kredimiz, mahkemeler, yönetim kurulu başkanları, skandallar, ordumuz ve polisimiz ana konu başlıklarımızı oluşturmakta. Şirketler de üst düzey yöneticileri, yönetimleri, itibarları, tanınırlıkları ile etki altındalar.

Üst bölümde de bahsettiğim gibi Koç burcunda gerçekleşecek olan yeniay, 6 Ocak’ta Oğlak burcunda meydana gelen Güneş tutulmasını etkisini açığa çıkartmak adına zorlamakta. Detaylı hatırlamak isteyenler bireysel haritalara etki bölümünde verdiğim linkten faydalanabilirler.

Yeniay aynı zamanda haritamızın Chiron’u ve ilerletilmiş Dsc si, Merkür ve Mars’ını da hareketlendirmekte. Böylelikle dış ilişkilerde, imzalı uluslararası  anlaşmalarda, davalarda,  savaş ve barışı yani açık düşmanlıkları ki bunu şirketler açısından ortaklarıyla ilgili olanlar, rekabet, açık düşmanlıklar şeklinde düşünebiliriz, bu çerçevede gelişmelerin belirginleşmesi, adımların atılması söz konusu olabilir. Bu adımlar geri planda, genelin şimdilik çok da duymayacağı şekilde olabilir. Şunu da eklemek gerekir ki uzunca bir süre Satürn, Pluto, Gad üçlüsünün yakın kombinasyonu bu alanda hareket edecek. Bu da bazı ilişkilerde aksayan yönlerin iyice ortaya çıkmasına sebep olabilir. Köklü düzenlemeleri ya da kopmaları getirebilecek, açık düşmanlıkları da beraberinde körükleyebilecek olmasının, kırılganlık arttırıcı katkısını göz ardı etmemeli. İlerleyen dönem yaptırımlara karşı tedbiri elden bırakmamakta fayda olabilir. Yılın ikinci yarısında yaşayacağımız tutulmalar, şartları daha belirginleştirebilir. İç işleri,  halk, refah düzeyi, ülke kaynakları, finans kurumlar, bankalar, para piyasaları, maliye ve hazinenin, faaliyetlerin, şirketlerin rekabet güçlerinin, karlılıkların masaya yatırılacağı bu süreç yeni düzenlemeleri, gelişmeleri beraberinde getirebilir.  Vergilerle ilgili çalışmalar yapılabilir. Meclisi, belediyeleri ilgilendiren bazı gelişmeler yaşanabilir. Çalışan kesime, sendikalara, sgk ya, sağlık sektörüne yönelik  yeni girişimler, düzenlemeler olasıdır. Bu dönem gizli düşmanlıklara, kontrol dışı gelişebilecek olaylara  karşı dikkat edilmesinde fayda olabilir. Mars’ın pozisyonu, yaptığı görünümler güvenlik konusunun altını çizerken, heyecan katsayısını yükseltici durumlara dikkat çekmekte. Komplo, suikast, saldırı, sabotaj gibi durumların olasılığına karşı tedbirli olunabilir. Gizli faaliyetlerin, perde arkası işlerin hız kazanabileceği bir süreç. Arge çalışmaları , sosyal sorumluluk projelerine, engelli arkadaşlarımıza, malüllerimize yönelik gelişmeleri duyabiliriz.

Koç yeniayı aynı zamanda Ay yalpalaması olarak tabir ettiğimiz süreci de içinde barındırmakta. Dünya ile birlikte bizi de etkilemekte. Konuyu hatırlamak isteyenler  linkten önceki gün paylaştığım yazımdan faydalanabilirler. 

https://azadeoksoy.com/2019/03/26/2019-yili-2-ay-yalpalamasi-donemi/

Yukarıda Koç burcunda yeniaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

2019 YILI 2.AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız.  Güneş, 12 Nisan günü Koç burcunun Koç burcunun 22°11′ derecesinden Ay düğümlerini kareleyecek. Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, deprem, volkanik patlamalar, heyelanlar, göçükler,  mevsimsel hava şartlarında anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir.

Aslında bu görünüm bu sefer  Ay düğümlerinin yanı sıra GAD yönünde Pluto ve Satürn ile de gerçekleşmekte.  Haritanın bütünü dikkat çekici. Ankara merkez alınarak  çıkartılan haritanın ASC DSC aksının , ülkemizin 2-8 aksına oturduğunu, ekonomiye de etkisini görmekteyiz.

Bu Ay yalpalaması döneminin dünya genelinde normalinden daha sert etkiler hissettirmesi mümkündür. Buna göre   29 Mart – 26 Nisan  tarihleri arasını  bu anlamda gerilimi arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında, blogumdaki videodan da görsel  olarak faydalanabilirsiniz.   

https://azadeoksoy.com/?s=AY+YALPALAMASI+VE+ETK%C4%B0LER%C4%B0

Azade Öksoy

21 MART TERAZİ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

21 Mart günü saat 04:43 de Terazi burcunun 00°09′ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunayın ev sahibi Terazi ilişkiler, adalet, politika, genç kadınlar ve sanatla ilişkilendirilir. Gölgesinde kararsızlıkar, dengeyi, uzlaşıyı ararken kendi  dengesini kaybetmesi, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Aynı zamanda diplomatlar, siyasetçiler, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkilerle ilgilidir.  Dolayısıyla dolunayda Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Bu süreçte şartlar ne kadar zorlanırsa zorlansın, istekler konusunda ne kadar direnç gösterilmek istenirse istensin, iletişime, projelere ne kadar yoğunlaşılırsa yoğunlaşılsın, organize olmak, verim elde etmek bir o kadar güç olacak görünmekte.

Yükselende bulunan Kova burcu toplumsal konularla, özgürlüklerle, isyanlarla, entellektüellike, sıra dışılıkla, yeniliklerle ilişkilidir. Gölgesinde öngörülmezlik, soğukluk ve marjinallik bulunur.  Büyük bir içsel güçle, geri  planda hazırlığını yaptığınız dönüşümü gerçekleştirmek üzere ,umulmadık, farklı bir çıkışla ani harekete geçebilirsiniz. Yükselen derecesinde Altair sabit yıldızını görmekteyiz. Bu yıldız cesaret, risk alabilmek ve  kararlılıkla ilişkilidir. Gölgesinde düşüncesizlik, özensizlik taşır.  

Bu dolunayda Ay, kollektif bilinçaltını, toplum için bir şey yapmayı ama bu durumun kurbanı olabilmeyi , zarar görmeyi anlatan Menkar ile etkileşimde. Güneş ise etkisi en sert yıldızlardan biri olarak anılan Scheat ile . Bu yıldız farklı fikirlerle, imkansız görüneni yapmaya cesaret edebilmeyi anlatırken, aynı zamanda şanssızlık, hapis, cinayet, intihar, boğulma ile de ilişkilendirilmekte.  Terazi dolunayında bu sabit yıldızların da etkisini görebileceğimizi hesaba katarak, gölge etkilerinden uzak durmayı ihmal etmeyin.

Terazi burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Terazi dolunayında kredi, vergi, burs, nafaka, miras konuları, eşten, ortaklıklardan gelen kazanımlar, borç alacak dengemiz, maddi manevi kazancımız, ameliyatlar, kayıplar ve ölüm teması  ana başlıklar olarak dikkati çekmekte.

Değişken burçların 28-30 ve öncü burçların 00- 3 derecelerinde gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Terazi burcunda meydana gelecek dolunaydan daha belirgin etkilenecektir.  ( Değişken  burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ,   Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak )

Kendinizi geleceğe yönelik düşüncelerinizden bir adım geriye çekip, geçmişte yaşadıklarınızı, ideallerinizi, inançlarınızı gözünüzün önüne getirin. Elbette doğrular vardır. Ama belki an geldi şartları doğru değerlendiremeyerek, örselendiniz, yanlış yöne savrulduğunuz. Gereksiz, sizi aşan yüklerin altında ezildiniz. Belki karmik bir borçtu yaşadığınız ilişki. Kimbilir belki istismar edildiğiniz. Bazıları şiddete kadar varan durumlarla karşılaştı. Burada gerçeklerinizle yüzleşebilirsiniz. Artık yaşanan olumsuzlukların içinde daha fazla endişelenmek, boğulup, yitip gitmek istemediğinizin farkına varabilirsiniz. Aslında yaşanılan engeller ve geçen zaman içinde düşünceleriniz de daha bir oturmuş olabilir. Bazı şeyler  henüz netleşmese de, eksik kalan yerler olsa da sizden yeni bir siz yaratmak adına bir ucundan tutarak başlamayı, toplumsal ilişkilerinizde değerinize değer katmayı, yaralarınızı iyileştirmeyi bu dolunayla hayatlarınıza sokmak isteyeceksiniz. Birşeyler kırılıp, akıp giderken, başka şeylerle yepyeni ortaya çıkmak. Adeta resetlenmek !    (Poseidon,  Phaethon, Pythia, Toro, Atlantis, Ariadne, Sphinx, Koç n, Güneş, Ay, Cupido, Chiron)

Yeniay, Güneş’in Koç burcuna geçişinin ardından meydana gelmekte. Güneş’in Koç’a geçişi ilkbahar ekinoksu olarak adlandırılır. Güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelmeye başlar. Gece ve gündüz süresi birbirine eşitlenerek, kuzey yarımkürede gündüzler, güney yarımkürede geceler  uzamaya başlar. Bu aynı zamanda astrologlar açısından yeni bir yılın başlangıcıdır.

Dolunayla birlikte ilişkilerimiz, sosyalliğimiz ve kazanımlarımız arasında dengelenmeye,şartları farklı boyutlardan anlamlandırmaya çalışacağız. Yeni bir evreye geçerken, evlilikler, aile birlikleri, sosyal gruplar, toplum içinde sahip olunan durumlar da gelişmelerin odağına oturabilir.  Değişimler hayat boyu hatırlanabilecek, engel olamayacağınız, karmik denilen türde olabilir. Şartların değişimi bir şeylerin feda edilmesini de beraberinde getirebilir. Kabuğunuza çekilme isteği duyabilirsiniz. Endişeler bilinçaltınızı yoklayabilir. Yakın çevrenizdeki insanlar arkanızdan iş çevirebilir. Karşınızdakiler, eşiniz, ortağınız sizin kazanımlarınıza yönelip, bu noktada kırılganlığınızı arttırabilir. Haritası müsait olup, ilişkilerde kendi kazanımlarınıza ait egosunu, iradesini ortaya koyanlar, kırılganlıklarla şartlarını iyileştirerek yeni bir şans yakalayabilir. Kredi, borç, miras, vergi konuları, ortaklı, eşin kazanımları çerçevesinde gelişebilecek ani olaylar, şartları zorlayabilir. Güven konusunu hatırınıza getirebilir. İlişkilerde, sahip olunan değerlerde çekişmeye, mücadeleye yönelik bir tutum izlenebilir. Finansal, hukuksal ve büyümeye, gelişmeye yönelik her türlü hedef konu olabilirken, bazı şeyler de beraberinde bitiş evresine girebilir. İletişim ne kadar yoğunsa, kafalar da bir o kadar karışık. Dolayısıyla ticari işlerde, sözleşmelerde, yazışmalarda, anlaşmalarda, rasyonel aklın kullanılması gereken durumlarda problem yaratabilir. Nisan’ın ilk haftası dahil bu anlamda dikkat etmekte fayda var. Eski konulardaki kayıplar, çalıntılar, yanlışlıklar, karmaşıklıklar, unutkanlıklar gündeme gelebilir. Konuşmalar ne kadar gerçekçi, verilen sözlerin ne kadarı tutuluru düşünmek lazım! Alerjisi olanların sıkıntı çekebileceği bir süreç. Güneş’in Scheat kavuşumu eril figürlerde hapis, cinayet, intihar, boğulma, kaza   gibi nahoş durumları ya da çeşitli şanssızlıkları getirebilir. Daha önce de söylediğim gibi bu dönem sanatla uğraşanlar, yazanlar, çizenler, illüstratörler, reklamcılar için oldukça yaratıcı kullanılabilir. Eski projeleri değerlendirmeyi unutmasınlar!  

Terazi dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

21 Mart’ta Terazi burcunda meydana gelecek olan dolunayın  yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda, burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak ;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Ülkemiz ve Terazi burcunda yeniay

21 Mart günü yaşanacak olan dolunayda topraklarımız ve güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, inşaat ve emlak sektörü, tarım, çiftçilerimiz, iktidar ve muhalefet, devleti yönetenler, otorite konumunda olanlar, liderler, üst düzey yöneticiler, ceo lar, tanınmış kişiler,  mahkemeler, kredimiz, prestijimiz, skandallar, ordumuz, polisimiz ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler de geçmişleri, sahip oldukları gayrımenkulleri, çalışanları, üst yöneticileri, itibarları açısından etki altındalar.

Chiron ile birlikte çalışan dolunayın, Ay ve Hades ile etkileşimi bazı sorunlara, gizli kalmış, yasadışı olan durumlara ışık tutabilir. Kırılganlıkları arttırabilir. Dolunay sürecinde doğabilecek ani gelişmeler  halkın genel durumunu ve ekonomiyi zorlayabilir. İllegal yapılanmalarla ilgili gelişmeler dikkat çekebilir. Onları ilgilendiren operasyonlar, hareketlilik dikkat çekebilir. Uluslararası ilişkilerde dost, müttefik olarak nitelediğimiz ülkelerle mücadele gerektiren diplomatik süreç yaşanabilir. Güvenlik güçlerimizi ilgilendiren gelişmelerle karşılaşılabilir. Komşu ülkelerle yaşanılan sorunlar ülke gündemimize oturabilir. Beklenmedik olaylar ülkelerarası, şirketler arası  bağlantılarda, ortaklıklarda kırılmalara, yön değişimlerine sebep olabilir. Diplomatik anlamda çekişmeler yaşanabilir. GAD, Pluto ve Satürn’ün açılarını iyice daraltmaları müttefiklik, ortaklık kavramlarını zorlarken, yapıların da değişmesine sebep olabilir. Faydayı başka ülkelerde ya da firmalarda değil, kendi içimizde, gücümüzde aramamız gereken bir dönem. Meclisi, belediyeleri ilgilendiren girişimler olasıdır. Muhalefetin geçmişte iktidara sunduğu öneriler gündeme gelebilir, değerlendirilebilir. Geçmiş dönem içinde kapalı kapılar ardında yapılmış görüşmeler, anlaşmalar birlikte uygulamaya konulabilir. Geçmişten kaynaklı gizli düşmanlıklar anlaşılması zor biçimde ortaya dökülebilir. Bu süreçte yine parti yöneticilerinin, medya mensuplarının, düşün insanlarının, yazarların tutuklulukları ile ilgili gelişmeler beklenebilir. Yöneticilerin itibarlarının sorgulanması, bazı kararların hukuka takılması olasıdır. Gıdaya, tarıma yönelik politikalardaki aksamalarla ilgili araştırmalar meclis gündemine taşınabilir. Önemli konumdaki yöneticilerin, liderlerin, spekülatörlerin hareketleri  para piyasalarını etkileyebilir. Görüşmelerde , sözleşmelerde, iletişimde, ticari konularda, haberlerde yanlışlıklar, kayıplar, aksamalar, hedeflenenin dışına kaymalar yaşanabilir. Ulaşım sorunları mümkündür. İnternette üzerinde yapılan işlemlerde, yazılımlarda veri kayıpları, hatalar, yavaşlamalar vs. beklenebilir. Sel, deniz kazaları, deprem olasıdır. Bu dolunay uluslararası ilişkilerde bazı  şeyleri sonlandırırken, yeni bir evrenin başlangıcını ve bunların ekonomik olarak yansımalarını gösterebilir.

Yukarıda Terazi burcunda dolunaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

URANÜS’ÜN BOĞA GEÇİŞİ VE HAYATLARIMIZA ETKİLERİ

Güneş Sisteminin 7. gezegeni olan Uranüs William Herschell tarafından 1781 yılında keşfedilmiştir. Bilinen 27 uydusunun yanı sıra 10 da halkası bulunan Uranüs, kutbu Güneş’e bakacak şekilde varil gibi yuvarlanırcasına döner. Güneş çevresindeki turunu da 84 yılda tamamlar.

Uranüs farklılıkla, sıradışılıkla, kendine özgü olanla, yeniliklerle, beklenmedikle, sürprizlerle, düzensizlikle,  isyanlarla, devrimlerle, özgürlüklerle, krizlerle, değişimlerle ilişkilidir.  

Boğa burcu ise şartlarının değişmesinden, kargaşadan, süregelen huzurunun, sahip olduklarının değişmesinden , güvenliğinin tehdit altına girmesinden  hoşlanmaz. O yüzden sahip olduklarına sıkı sıkıya bağlıdır. Sahip oldukları onu artık taşıyamıyor olsa da o yürütme eğilimini inatla sürdürür.  Boğa aynı zamanda diplomatları, bankacıları, finansçıları, sanatçıları, mimarları, dekoratörleri, tasarımcıları, galericileri, kadınlar ve kadınlara yönelik iş yapanları, modacıları, parfüm sektörünü de ilgilendirir. Dolayısıyla değerlerinde  böylesi  sabit Boğa’yı  değişim adına rahatsız edecek,  sarsacak görünmekte.  Keçinin sevmediği ot, burnunun dibinde bitermiş.

Aslında 1942’den beri  ilk defa geçtiğimiz 15 Mayıs’ta Boğa burcuna girmiş, sonra tekrar retro yaparak Koç’a geri dönmüştü.  Şimdi  6 Mart günü , 26 Nisan 2026’ya kadar sürdüreceği Boğa transitine başlamakta. Böylelikle geçen sene fragmanını gördüğümüz krizlerin, değişimlerin  kendisini  detaylı olarak deneyimleyeceğiz.

Bu süreçte sevgiye, ilişkilere bakış açıları değişecek. Bazıları özgürleşme ihtiyacı hissederken, bazıları ani birlikteliklere adım atacak. Özdeğer , zevkler,  huzur, güven ve lüks anlayışı  sorgulanacak.  Metaya, paraya  değil, öze yatırımın önemini  keşfedeceğiz.  Yapmam denilenler, yapılabilir hale gelebilir.

Kadınları, genç kızları ilgilendiren kriz içeren durumlar, isyanlar gözlemlenebilirken, beraberinde kadının uyanışını, devrimci kadınları ve  her alanda daha öne çıkmalarını görebiliriz.

Yine bu dönemde cinsel özgürlüklerin daha bir kabul gördüğünü gözlemleyebiliriz. Hatırlarsanız Uranüs’ün Koç’a geçmesi ile birlikte gaylerle ilgili gelişmeler daha öne çıkmıştı. Şimdi buna lezbiyenler eklenebilir. Geçtiğimiz  yakın dönemde başlayan aynı cins evlilikleri, dünya genelinde yaygınlaşabilir.  

Ergen eğitiminde önemli  gelişmeler, değişimler yaşanabilir.

Güzellik ve estetik anlayışında, modada, tasarım ve sanatta Uranüs dokunuşunu hissedebiliriz. Sektörlerde kullanılan teknik, teknolojik aletler , malzemeler  ile birlikte anlayışlar da değişebilir.  Standart dışı tasarımlarla karşılaşabiliriz. Teknolojik kumaşlar öne çıkabilir. Eski kıyafetlerin yeniden değerlendirilmesi, terzilik, özel dikim canlanabilir. Toprak, doğa renklerinin , pastel tonların gümüş tonları, elektrik mavisi, menekşe rengi ile harmanlanmasını görebiliriz.  Pırlantanın yanında, zümrüt, safir, turkuaz, mercan öne çıkabilir.  Yeni bir parfüm dünyayı kasıp kavurabilir. No name  markalar sıradışı tasarımlarıyla gündem olabilir. Tasarımlara dijitalleşme ve uzay teması damga vurabilir.

Show anlayışı değişebilir. Sahne sanatlarında teknik anlamda ciddi gelişmeler yaşanabilir. Kabare ve müzikaller parlayabilir. Kadın sanatçılar öne çıkabilir. Sanatın, estetiğin, modanın, mimarinin, dekorasyonun her alanında uyumun içinde uyumsuzluğu tadabiliriz.

Evlerde robotik uygulamaların kullanım alanları genişleyebilir,  yaygınlaşabilir. Güvenlik sistemlerinde çığır açacak gelişmelerle karşılaşabiliriz. Minimalizm ile birlikte mobil evler de yaygınlaşabilir ve bunlara yönelik servis alanlarına yatırımlar yapılabilir. Turizme de girebilirler. Sıradışı destinasyonlar , tasarımlar turizmde, konaklamada  tercih edilebilir. Pahalı da olsa uzay turizmi artmasını bekleyebiliriz.

Gıda sektöründe ,  yeme içme anlayışında, sunumda  değişimleri bekleyebiliriz. Aynı zamanda uzay teknolojisinin tarımda yaygınlaşmasını bekleyebiliriz. Akıllı, robotik restaurantların  artması işsizliğe de katkı yapabilir. Teknolojik katkılı gıdalar kullanılabilir. Evlerimizde tarım ürünleri yetiştirmeyi  seçebiliriz . Ama bunu bahçede toprakta, saksı da yapmanın yanı sıra havaya asılı üretimi de günlük hayatlarımızda deneyimleyebiliriz.   

Yukarıda Boğa burcunun aynı zamanda finans sistemleri ile de alakalı olduğunda bahsetmiştim. Uranüs dokunuşu bu süreçte bankacılık, finans sektörlerinde ciddi değişimlerin işaretçisi. Ev bankacılığı artarken, bankalarda yerinde verilen hizmetlere alınan vergiler artabilir. Sektörde küçülme gözlemlenebilir. Beraberinde batan bankaları, finans kurumlarını  görebiliriz ki Oğlak geçişini sürdüren Satürn ve Pluto’yu  da katarsak,  global anlamda krizi işaret etmekte. Bununla beraber kapitalizmin de çöktüğüne şahit olacağız.  Kripto paralar bu dönemde öne çıkıp, yaygınlaşacaktır. Yeni bir kripto para ile tanışabiliriz. Kredi kartlarının yanında kripto paraların kullanımı, nakit akışını daraltabilir. Doların rezerv para olmaktan çıktığını görebiliriz. Gelen krizle birlikte yeni kazanç alanları , farklı yöntemler hayatlarımıza girebilir.

İsyanlarla, devrimlerle, düzen değişiklikleriyle de ilişkili olan Uranüs,  kaynak kullanımına yönelik tatminsizlikler, problemler  yüzünden ülkeleri zorlayacak görülmekte. Grevler, işçi hareketleri , ülkeler arası diplomatik krizler bu süreçte artabilir. Ülke yöneticileri devrilebilir.  Yönetim biçimleri değişebilir. Sınırlar yeniden çizilebilir.

Bu dönemde toprak ana da insanlara daha fazla buradayım diyecek ! Depremlerde , volkanik faaliyetlerde artış gözlemlenebilir. Bizler de doğaya verdiğimiz zararın sancılı olarak farkına varabiliriz.

Evet ! Yukarıda saydığım örnekler ve benzerleri doğrultusunda  gerek bireysel  gerek kollektif olarak,  en benim denilen  alanlarda sarsılıp, değişmeye hazır mıyız ?

Azade Öksoy

6 MART BALIK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

6 Mart 2019 günü saat  19:04   de  Balık burcunun 15°47′    derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Balık, değişken, etrafıyla bütünleşmeye çalışan, kabullenici, merhametli ve kendini kurban etmeye meyillidir. Bağımlılıklara, dağılmaya yatkın, sübjektiftir. Hukukçular, akademisyenler, bakanlar, diplomatlar, dalının uzmanları, bankacılar, finansörler, tüccarlar, sanatçılar, denizciler, petrol, su, kimyasal maddelerle ilgili işler yapanlar, denizciler, medyumlarla da Balık burcuyla ilişkilidir.  Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri yeniay sürecinde normalinden daha belirgin görebiliriz.

Şartlar dağılmaya, başlanılanın bitirilememesine işaret etmekte. Aynı zamanda motivasyon ve güven eksikliği, aksiyon almakta zorlanma, iletişimde, algıda sıkıntılar, kırılganlıklar, endişe, rasyonel mantıktan uzaklaşmalar da bu yeniayın etkilerinden. 

Yükselende  mantıklı, çalışkan, mükemmeliyetçi, alçak gönüllü ve gölgesinde detaylarda boğulmaktan, bütünü görmekte zorlanan, gerginliklere ve toleranssızlığa açık Başak yer almakta. Gerek yükselenin gerek  yöneticisinin durumu yeniay civarında algıda, iletişimde, dışavurumda sorun yaşanabileceğini, bir şeylerin askıda kalabileceğini, gecikebileceğini, abartıya açıklığın düşünülenden sapılabileceğini göstermekte. Bu dereceye Denebola sabit yıldızının etkisini görmekteyiz ki iyiye giden bir olayın terse çevrilmesine, yitiğe sebep verdiğini de göz ardı etmemekte fayda olabilir.

Güneş ve Ay ise Achernar etkileşiminde. Bu sabit ise kamuda, dini işlerde ani başarı verirken, krizlerle gelen değişime işaretçidir. Aynı zamanda çabuk gerçekleşen trajik sonlar, yangınlar, sel baskınları, boğulmalar ve deniz kazaları ile de bağlantılıdır. Dolayısıyla bu sabit yıldızların  etkilerini yeniayda hissedebiliriz.

Balık yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

6 Mart günü meydana gelecek olan yeniayda Marmara Bölgesi’nin ortasından bir hat geçtiğini düşünürsek, batısında kalan yerlerde yaşayanlarımız için evliliklerin, ortaklıkların, anlaşmaların, açık düşmanlıkların, davaların ana başlıklar olarak öne çıktığını görmekteyiz. İstanbul’da dahil olmak üzere, doğusunda kalan yerlerde yaşayanlarımız ise günlük işlerle, yanlarında çalıştırdıklarıyla, iş ortamlarındaki gelişmelerle, sağlık konularıyla, evcil hayvanlarıyla ilgili konularla uğraşacaklar.

Değişken burçların  13- 17 civarında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Balık yeniayından öncelikli olarak etkilenecek grup. ( Değişken burçlar; İkizler, Başak, Yay, Balık)

Strateji geliştirmekte, çözüm üretmekte zorlandığınız durumlarda yaşam mücadeleniz devam etmekte. Süregelendeki aksamaları iyileştirme, eskinin yerine yeniyi inşa etme  amacıyla farklı bir çıkış yapmak ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ben diyerek egonuzu ortaya koymak, hedefinize, ideal, olması gereken olarak gördüğünüze yönelmek ve bu doğrultuda fedakarlık göstermeyi  isteyebilirsiniz. Aslında evren size o gücü veriyor ama an gelir  yine de motivasyonunuzu düşük hissedebilirsiniz. Yaptığınız girişimler cevap bulmuyor, bir şeyler havada kaldı, tam anlaşılmadı, oturmadı gibi düşünebilirsiniz. İçinizde birikmiş, sabırsızlık yaratan enerjiyi kontrollü, disiplinli adımlarla yönlendirmeye çalışın. Evet artık bir şeyler yerini yeniye bırakacak. Ama nasıl bir yeniye bırakacak? Sizin için bu önemli olmalı! İşin içinde eski karmik yükümlülükler de var ve bir anlamda geçmişle hesap kesiyoruz. Fakat tarafsız olmak, resmin bütünlüğünü yakalayabilmek çok da kolay gözükmemekte. Bu noktada yeni kararları biraz geriye atabilirseniz atın. Ama  eskiyi gözden geçirin. Bir soluk alın. Neyi, nereye kadar feda etme konusunda hala birtakım netleşmemiş durumlar olabilir. Kolları sıvayıp, işe başlamadan önce sahip olduklarınıza yönelik mücadelelerinizde yüzleştiğiniz, bazıları belki biraz krizlerle gelmiş gerçekleri yolunuza katık etmeyi, beklediğiniz verimi hemen alamayabileceğinizi unutmayın.       ( Pallas, Artemis, Aesculapia, Varuna, MC IC, Güneş, Ay, Neptün, Vesta, Uranüs, Vulcanus, Demeter, Rhadamantus)

Günlük hayatımızın akışını, sağlığımızı ilgilendiren konularda, iş ortamımızda yeni bir sürece adım atılıyor. Yeniayın hemen civarı kendinizi isteksiz, ne yapması gerektiği konusunda tam karar veremeyen, motive olmakta zorlanan bir şekilde hissedebilirsiniz. Ama ayın 10 ile  birlikte olmasını arzuladığınız işlere yönelik daha rahat adım atabileceğinizi görebilirsiniz. Merkür, 26 Mart’a kadar sürdüreceği retroya geçmek üzere, durağan. Süregelen şartların devamı, ilişkilerde vericiliğimizin sınırlarını tekrardan gözden geçirmemiz, gerekli araştırmaları yapmamız  konusunda uyarmakta. Eski hedefleriniz neyse bu dönemde onların üzerinden yeniden geçebilirsiniz. Sistemli olarak bir şeylerin ön çalışmasını yapabilirsiniz. Bırakmak istedikleriniz hakkında çıkarımlar mümkündür. Ama bir şeyler hakkında kesin karar vermek, hayatların odak noktası olarak uygulamaya sokmak için biraz bekleyebiliriz ki burada yaraların iyileştirilmesine yönelik düşüncelerin de  söz konusu olabilir. Statünüzü ilgilendiren verilmiş bir söz gecikebilir. Anlaşmalarda aksamalar , karışıklıklar yaşanabilir. Gizli düşmanlıklara dikkat edilmesi gereken bir süreç. İş, ortaklık gibi konularla ilgili durumlar söz konusuysa mümkünse net karar verebilmek için Merkür’ün retrodan çıkmasını bekleyin. Açıkçası bu süreç net sonuc beklenen, mantıksal kararlar almak için çok uygun görünmemekte. Para konularında  tedbirli olmakta fayda var. Kayba müsait. Gerek ikili ilişkilerle gerek hesap kitap konularıyla ilgili geçmiş yeniden açılabilir. Yanınızda çalıştırdıklarınızla, kiracılarınızla bu dönemde belirsiz durumlar oluşabilir. Yediğinize, içtiğinize, sulara, sıvılara dikkat ! Düşündüklerinizi, hissettiklerinizi not alın. Artistik, sanatsal projelerinizi, eski yazılarınızı, eğitim projelerinizi yeniden değerlendirin, gözden geçirin.

Balık yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Balık burcunda meydana gelecek yeniayın , yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

İkizler ve yükselen İkizler :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Başak ve yükselen Başaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Terazi ve yükselen Teraziler için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Ülkemiz ve Balık burcunda yeniay

6 Mart günü yaşanacak yeniayda uluslararası ilişkiler, uzak ülkeler, uluslararası ticaret, hukuk, turizm, üniversiteler, dini kurumlar, medya, havacılık, göçmenler ve aynı zamanda hükümet, konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo olanlar, tanınmış kişiler, ulus olarak prestijimiz, ordumuz ve polisimiz  ana konu başlıkları olarak dikkat çekmekte.

Neptün’lü yeniay, haritamızın Uranüs ve ilerletilmiş Venüs’ü üzerinde gerçekleşecek. Gerek finansal  gerek hukuksal gerekse diplomatik anlamda beklenmedik, şaşırtıcı olabilecek gelişmelerin görülebileceği bir süreç olabilir. Yeniay ilerletilmiş Ay düğümlerini zorlarken, temelinde büyümeye yönelik gelişmeler yatan durumlarda, hedefi tutturmanın çok da kolay olmayabileceğini, kontrol dışı faktörlerin oluşabileceğini işaret etmekte. Görüşmelerin, iletişimin, imaların dikkat çekeceği, konuşulacağı bu süreçte rasyonel mantık kullanmanın zor olduğunu, sezgilerin, hislerin öne geçeceğini göz ardı etmemek gerek. Aynı zamanda Neptün ile bu kadar iç içe bir yeniay, beraberinde belirsizlikleri de getirebilir. Yeniayla birlikte yapılan görüşmeler, duyurular beklemeye girebilir. Taahhütler yerine getirilmeyebilir. Merkür’ün retroya geçmesi ile de görüşmelerde, anlaşmalarda eksikler, üzerinden geçmeler beklenebilir. Önceden yapılmış anlaşmalar, yazışmalar, görüşmeler gündeme oturabilir. Bunlara yönelik revizeler gelebilir. Mahkemeler, iptaller söz konusu olabilir. Mart sonunda Merkür retrodan çıkarken, bu yeniayı da tetikliyor olacak. O zaman bazı şeyler akmaya, daha rahat uygulanmaya başlayacaktır. Turizm, festivaller, vize ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Göçmenler bu yeniayda yine konuşulacağa benziyor. Komşu ülkelerde olanlar yine ülke gündemimizin başında yer almakta. Başka ülkelerle, şirketler de ortaklık olarak birlikte yürütülecek işlere, projelere başlanmak istenilebilir. Fakat burada temkini elden bırakmamak adına, üstte yazdıklarımı hatırlatmak isterim.  Birbirine gitgide yaklaşan Satürn, Pluto’ya GAD’ın da eşlik ediyor olması ülke olarak da, şirketler açısından da ortak yapılan işlerde, rekabette, stratejik işbirliklerinde zorlayıcı durumlara işaretçi.  Afla, hapishanelerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bu yeniayda skandallar da duyabiliriz. Borsada, para piyasalarında dalgalanmalar şaşırtıcı olmaz. Havaalanları, uçaklar, havacılık sektörü bu süreçte öne çıkabilecek bir başka konu. Sel baskınlarına, deniz kazalarına, depreme açık bir süreç. Çocuk cinayetlerini, hayvan haklarını da konuşmaya devam edeceğiz diyebilirim.

Şirketler açısından baktığımızda bir yandan uluslar arası arenada büyümeye çalışan firmaları görürken, öte yandan bazı firmaların da  iş başarılarının ve imajlarının tartışıldığına tanık olabiliriz.

Yukarıda Balık burcunda gerçekleşecek yeniaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy