Blog

2022 YILINDA BİZLERİ NELER BEKLEMEKTE

Önceden içinde bulunulan yılı tamamlayıp, yeni yıla girmeye hazırlanırken, gerek çevremizdekilerden ‘bir sonraki yıl daha iyi değil mi?’ türünden sorular alırdım gerekse sosyal medyada içinde bulundukları yılın gitmesi ve tazelenme enerjisiyle, yeni yıla girilmesine yönelik paylaşımlar görürdüm. Bu sene ise 2022 öncesi sanırım herkes biraz daha temkinli, hele ki son faiz indirim kararı ve sonrası para piyasalarındaki sert çıkış ve inişin ardından izlemede. Bakalım gelen gideni aratacak mı?

Yıla, 29 Ocak’a kadar sürecek olan Oğlak burcundaki Venüs retrosu ile gireceğiz. Bu durum diplomatik, finansal, hukuksal konularla, sistemsel, bürokratik değerlerle ilgili sorunları  öne çıkartacak. Eder kavramını yeniden sorgulatacak görünmekte. Ülkemizin  uluslararası  anlaşmalarını, hukuksal davalarını ilgilendirebilecek bu görünüm finans piyasalarını, ekonomiyi etkileyip, kırılganlıkları daha arttırabilir. AB, NATO ilişkilerini ve müttefiklik kavramını bizlere bir kez daha sorgulatabilir. Mecliste zaman zaman tansiyonu yükseltebilir.

Artık iyice kapanış aşamasındaki Ay fazımız, krizlerle gelecek yeni bir döneme geçiş, dönüşüm öncesi kredi, faiz, borç ödemeleri, bankaların, finans piyasalarının durumlarındaki stresi de göstermekte. İflaslarda, ödenemeyen kredilerde artışlar olabilir. Banka kredi noktaları, batışları, satışları gündeme gelebilir. Şubat ayının ilk haftası ile birlikte bu durum daha da belirginleşebilir. Ocak ayında ise kredi, borç bulabilme konusunda anlaşma sorunları ve birtakım zorluklar olasıdır. İlerleyen süreçte paranın yanı sıra muhalefet yöneticileri, mensupları, gazeteci, yazar, düşün insanı davaları, savunma sanayine yönelik anlaşmalar, anayasa ve ülke yönetim biçimimizle ilgili konular da  gündem yaratabilir.

Yeni yıla girmeden önce 24 Aralık’ta yaşadığımız son Satürn-Uranüs karesi, azalarak da olsa  neredeyse yıl sonuna  kadar zorlayıcı etkilerini hem borsada, finansal piyasalarında, borçluluğumuzda hem mecliste hem de bizi bağlayan uluslararası paktlar anlamında daha belirgin gösterecek. Bu görünüm tüm dünyada  sistemsel, yönetsel, ekonomik, hukuki, diplomatik krizler ve güvenlik sorunları, halk ayaklanmaları şeklinde ortaya çıkabilir. Hiper enflasyon kavramını konuşabiliriz. Kredi, borç ödemelerinde zorlanmalar, şirket iflasları ve işsizlik oranlarında artış  görülebilir.  

Önceki gün gazetelerden birinde dijital paralardaki vurgundan bahsedilmekte, dünya geneline bakılınca en büyüğünün ülkemizde olduğu dile getirilmekteydi. 2022 yılında dünya genelinde kripto paralar da yine  nahoş olaylar yaşanabilir.  Oyuncuların dikkatli, seçici olup, güvenli buldukları yerleri tercih etmesinde fayda olabilir.  Aynı zamanda kripto borsasına birtakım düzenlemeler gelebilir.

Ay düğümlerinin İkizler-Yay’da, Boğa-Akrep  aksına geçmesiyle birlikte kazanımlar, değerli madenler, para piyasaları, ekonomi,  ekonomik paylaşımlar alanında,  güvenliği etkileyecek şekilde krizleri, sarsıcı etkileri içeren değişim, dönüşümleri vurgulayacak.  29 Ekim 2022’ye kadarki dönem uluslar arası ilişkiler anlamında baktığımızda biraz daha yakın ülkelere, komşularımızda olanlara ve bunların bize etkisine odaklanmamız gerektiğine işaretçi. Aynı zamanda iç ticareti, iç turizmi dirençli tutabilmek de kırılganlıkları hafifletebilmek adına önceliğimiz olabilir. Ay düğümleri ülkemiz haritasında bu var olanı açığa çıkartıp, problemli yönleri değiştirici özelliklerini  ekonomiyle birlikte meclis, belediyeler, yerel yönetimler, NATO, AB ve diğer paktlarla ilişkilerimiz, diplomasi, lider, otorite, üst yönetici konumunda olanlarla ilgili olarak kendini gösterecek.

Bu dönemde seçimler ve değişim gündeme gelecek görünmekte.  2022 yılı içinde değişim atmosferi yükselse, muhalefet ve hükümet arasında bir ortak söylem yaratılmak istense, sonbaharda bir seçim ihtimali olsa da sonuçları net olmayan, soru işaretleri taşıyan durumlara sebep verebilir. Seçim için 2023 baharı daha kuvvetli durmakta.  Ayrıca Ay düğümlerinin ülke haritamızdaki bu geçişi siyasi arenada ciddi değişimleri, bilinenlerin yerine yeni kimlikleri  getirecek görünmekte.

Gıda fiyatlarındaki yükseliş sürebilir.  Pahalılığa stok yetersizliği ve tedarik sorunları eklenebilir. Bu durum tarıma, çiftçimizin desteklenmesine ve yoğun üretime geçilmesinin önemine vurgu yapmakta.  Ayrıca son yıllarda tarımda üretimden çok  ithalata dayalı bir modele  dönmüş olan ülkemizin, dışarıdan yeterli miktarda ithalat yapamama olasılığına karşılık, stok kontrolüne, halkın erişiminin rahatlatılmasına yönelik daha radikal çözümler üretmesi gerekebilir. Ay düğümlerinin Boğa-Akrep aksındaki geçişi yer hareketlere de dikkati çekmekte.

‘’Milli ekonominin temeli tarımdır.  Mustafa Kemal Atatürk ‘’

Jüpiter 29 Aralık-11 Mayıs arası direk,  28 Ekim – 26 Kasım retro ve sonrasında 21 Aralık’a kadar  yine düz harekette Balık burcunda transit edecek. Düz  harekette olduğu dönemlerde biraz daha kabullenici ve rahat enerjileri hissedebiliriz. Mart’ın  ilk haftasından itibaren  Jüpiter’in Ay düğümleri, Kova’da bulunan Mars, Venüs, Satürn ve Merkür’ün görünümleri bir yandan ekonomik konuları anlatırken diğer yandan ulusal güvenlik, özgürlük, toplumsal haklar, eşitlik konularına vurgu yapmakta. Bu durum yönetimle ilgili gelişmeleri de etkileyebilir. Yıllık haritamızdan ülkemizde bulunan yabancılarla ilgili problemlerin yaşanabileceğini öngörebiliriz.  

Jüpiter, 12 Nisan’da Neptün ile tam kavuşum yapacak. Bu tarih civarı para piyasalarında, fiyatlandırmalarda, hukuksal konularda ve uluslararası  konularda gerçekçilik önemsenmeli. Dünya geneli piyasalarda fiyatlarda şişmeler,  gerçekçi olmayan, abartılı, riskli hareketler, yönünü kestirmede zorlanmalar olasıdır. Tabii spekülatörlerin de iş başında olabileceğini unutmayalım.  Yine aynı görünüm, Venüs retrosunu takiben ortaya çıkabilecek bazı skandallara, takip eden süreçte patlayacak olan balona da işaretçi olabilir.

23 Ağustos’ta ülkemizin 12.evine girecek Mars geri plandaki işleri hareketlendirirken, beraberinde kontrol dışı olayları, düşmanlıkları da beraberinde tetikleyebilir. Ekim 15 ile başlayacak dönem önemli gelişmelere gebe olabilir. 28 Ekim ile gireceğimiz  ve 2023’ün Kasım’a kadar olan dönemini de içine alan yeni yıllık haritamızda her ne kadar gizli düşmanlıklar, ekonomik, diplomatik sorunlar, geri plandaki kontrol dışı olaylar devam etse de yönetsel, hedefler adına değişimlerin daha kolay uygulanabilirliğini görebiliriz.

Yıllardır yazmakta olduğumuz dip noktaya geldik. Oldukça zor bir sene karşımızda ki devamı da kolay görünmemekte. Kapitalizmin çöküşü, yerine farklı bir sistemin entegre edilmesi durumu global ekonomik krizle  belirginleşmenin ötesine geçti. Küresel baronların, geri planda dünyaya yön veren ailelerin kontrolü, gücü elinde tutabilmek adına uyguladıkları kaos teorisinin bir adımı olan, her ülkenin kendi ihtiyaçlarını üretmesine gerek olmadan, dünya genelinde hizmet alabileceği tezi iflas etti. Onların yönergelerine uyan ülkeler zayıfladı. Krizle birlikte sosyo-ekonomik, sosyo-politik olaylar zirve yapacak ve ardından ilerleyen dönemde liderlerin, ülke yönetimlerinin, sınırların değişme aşamasına girdiğini göreceğiz.

Hepinize hukukun, eğitimin, bilimin, liyakatların önde tutulduğu, üretime geçme yönünde irade gösterilen, sağlıklı, huzurlu ve bir olup, savrulmadan yürüyeceğiniz bir yıl dilerim.

‘’Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.  Mustafa Kemal Atatürk ‘’

Azade Öksoy

2 OCAK OĞLAK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

2 Ocak günü saat 21:33’ de Oğlak burcunun 12°20’ derecesinde yılın ilk yeniayı meydana gelecek. Ev sahibi Oğlak burcu ciddiyeti, sabrı, mantığı, olayları sorumluluk anlayışıyla,  sistemli biçimde ele alışıyla bilinir. Gölgesinde duygu yoksunluğu, aşırı kontrolcülük ve hesapçılık, melankoli görülür. Devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir.  Dolayısıyla yeniay sürecinde  Oğlak özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Yeniay sürecinde şartlar oldukça gerçekçi, mükemmele ulaşma ve sonuç elde etme hedefli görünmekte. İletişim, anlama, anlaşma sorunları ve duygu yoksunluğu, güvensiz ve acımasız tutumlara açık.

Yükselende liderler, yöneticiler, tanınmış kişilerle ilgili ve sahne önünde yer alıp, kendini göstermeyle ilişkili, gölgesinde ego, kibir, müsriflik ve gösterişçi tavırlar bulunan Aslan burcu yer almakta. Yükselen derecesinde Al Jabbah ve Regulus sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Al Jabbah, zenginlik, beceri, akıl, şiddete eğilimle ilgilidir. Kraliyet yıldızı olan Regulus ise intikamdan uzak durulduğu taktirde gelen büyük başarılarla ilişkilendirilir. Liderlik, statü, zenginlik verir.

Güneş ve Ay’ın Nunki sabit yıldızıyla etkileşimi bulunmakta. Nunki, doğruluk, iyimserlik ve dine yakınlığın yanı sıra kamusal alanda ve evde yetkinlikle ilişkilidir.

Oğlak burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Oğlak yeniayında çocuklar, aşk hayatı, sanat, spor, yaratıcı yönlerle ilgili konular, seyahatler, spekülatif durumlar ana başlıkları oluşturmakta.

Öncü burçların   9-15, sabit burçların 25-29  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Oğlak burcundaki yeniaydan öncelikli etkilenecekler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

4 Aralık’ta Yay burcunda yaşadığımız Güneş tutulmasında hayatlarınızı etkileyen konuların ortak paylaşımlarının, kazanımların ve bunlarla ilgili şartların dönüşümünün ele alınacağı bir yeniay sürecindeyiz. Bir problemin yaklaştığının farkındalığı ile sıra geçmişte yapılmış hataların bedellerine gelmiş görünmekte. İnkar edilen, bağımlılık gösterilen durumlar, ani gelişmelerle hareketlenmekte. Adalet adına ivmelenmekte. Beraberinde karışıklıklar, yıkıcı durumlar yüzünden doyum sağlanamayan, hakkaniyetsiz olduğunu düşündüğünüz konular gündeme gelmekte. Olanlarla ilgili iyileşmenin olabilmesi için geçmişe dayalı ailevi, duygusal konularda yaşanmış bozulmalar ortaya dökülüyor ki meydan okumalara, istismarlara açık görünmekte. Aynı zamanda aydınlanmamış, birtakım eksik bilgiler olduğu halde yeni bir evreye, durumun muhasebesine, güçlerin dengelenmesine yönelik mücadeleyi başlıyor. Ocak’ın 20 li tarihlerinde konunuz neyse dengeyi bulmanız, uyum yakalamanız, finansal konular, davalar varsa anlaşabilmek, olayların akıcı ilerlemesi kolay gözükmemekte. Fakat Şubat’ın ilk haftası ile birlikte nispeten daha rahatladığınızı hissedip, harekete geçebilirsiniz. Bu süreçte sağlıkla ilgili konulara daha bir özen gösterin.

‘Sular bulanmadan durulmaz.’

Artık kendinizi hayatınızın sahnesinde nasıl görmek istiyorsanız o şekle dönüşebilmenin son aşaması geldi. Atılan adımlar, kadersel planınız üzerinde önemli kırılmalar yaşatabilir. Her türlü ikili ilişkiyi ilgilendiren, fedakarlıkların, vericiliğin test edildiği bir süreç. Atılacak adımlarda hakkaniyeti önemseyerek, intikam duygusundan uzak durmaya çalışın. Aynı zamanda acımasız tutumlarla ne kurban olun ne de kurban edin. Dikkatli atılan adımlar, karmik ödeşmelerle sınanacak çetrefilli, şaibeli olabilen işlerde skandalımsı olaylar karşısında bile başarıyı verebilir. Yetkilendirilmişler, yetkilerin tamamını elinde tutabileceğini düşünenler için adalet dönemine girdik. Geçmişe dayalı her türlü değerle ilgili sorgulamalar için atılacak adımlar kalıcı sonuca götürecek. Sadece yukarıda da belirttiğim gibi Venüs retro döneminde uzlaşı kolay olmayabilir. Ocak’ta buna Merkür de katılacak. Araştırmanızı, hazırlığınızı yapmanızı ve Şubat’ın ikinci yarısına doğru adımlarınızı atmanızı öneririm. Yürümeyen, bitmesi gerektiğini düşündüğünüz evlilikler, ortaklıklardaki hisseli paralar, mallar, için tamamlanma zamanı. Nafaka, miras, kredi, vergi, burs ödemeleri, borçlarınızla ilgili gelişmeler gündeminizde olabilir. İşinizi, hedeflerinizi ilgilendiren konularla uğraşabilir, bunları arzuladığınız şekilde yoluna koymak için güçlü duygularla hareket edebilirsiniz. Eski hobileriniz, faaliyetlerinizle uğraşabilir, önceden almayı planladığınız eğitim, kurs gibi konulara yoğunlaşabilirsiniz. Bir başka yoğunlaşabileceğiniz konu da çocuklarınız olabilir.

Oğlak yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.  

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.   

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Ülkemiz ve Oğlak yeniayı

2 Ocak günü Oğlak burcunda gerçekleşecek olan yeniayda diğer ülkelerle ikili ilişkilerimiz, uluslar arası davalar, anlaşmalar, müttefik mi değil mi sorusunu sorduracak, rekabeti, açık düşmanlıkları ilgilendiren durumlar ana başlıkları oluşturacak.

Yeniay, haritamızda Pluto karşıtlığı ve Ay’ı zorlayıcı etkisiyle güçlü, ses getirici etkileri barındırmakta. Ülkelerarası ilişkilerimizde ekonomiyi, halkı, içişlerini ilgilendirecek şekilde farklı bir dengeyi işaret etmekte. Beklenmedik gelişmeler kırılganlıkları arttırabilir. Ülkemiz ve diğer ülkeler arasındaki anlaşmalar, davalar gündeme gelebilir. Gelişmeler bir yandan destek bulurken öte yandan çalışanlara, günlük hayatın akışına, bunların ekonomik boyutuna dair uygulanışı nedeniyle sarsabilir. İthalat-ihracatta sıkıntılı durumlar oluşabilir. Bazı malların girişlerindeki problemler, stoklara erime şeklinde yansıyabilir. Para piyasalarındaki dalgalanmaların devam ettiğini görebiliriz. S400 dahil savunma sanayine yönelik anlaşmalar gündemdeki yerini finansal, politik anlaşmazlıklar şeklinde gösterebilir. Oğlak yeniayı NATO,AB gibi paklarla ilişkilerimiz açısından önemli önemli bir süreç olarak görülmekte. Bankaları, para piyasalarını, kredi, faiz, vergi, borç ödemelerini, ticareti ilgilendiren birtakım kararlar gelebilir. Dönem şartları diplomatik, finansal işbirliklerini ilgilendiren durumlarda, ithalata dayalı konularda temkinli olmayı ve iç denge hassasiyetine dikkat çekmekte.  Yurtdışı davalar diğer ülkelerle ilişkiler dengesini etkileyebilir. Sığınmacılarla ilgili gelişmeler gündem olabilir. Suriye, Esat rejimi ile görüşmeleri, atılan adımları duyabiliriz. Pandora belgeleri veya benzerleri ile ilgili gelişmeler, Oğlak yeniayını takip eden süreçte yeniden gündem olabilir. Meclisteki, belediyelerle ilgili gelişmeler ve yanı sıra muhalefet kanadına yönelik yönetici, mensup, gazeteci, yazar, düşün insanlarının davaları, tutukluluklar konuşulabilir. Aynı zamanda bu yeniayda, 4 Aralık’ta Yay burcunda yaşanan Güneş tutulmasının etkilerinde aktifleştiğini görebiliriz.

Yukarıda 2 Ocak günü Oğlak burcunda meydana gelecek yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

19 ARALIK İKİZLER BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

19 Aralık günü saat 07:35’de İkizler burcunun 27°28’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahibi İkizler burcu meraklı, iletişim odaklı ve değişken yapılıdır. Bilgiyi alıp, elemeden, olduğu gibi dağıtır. Strese, dağılmaya açıktır. Basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir. Dolayısıyla dolunay sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz. 

Dolunay sürecinde şartlar hareketli, riske müsait ve bol iletişimli gözükmekte. Buna karşın duygusal bağ, empati kurmak, güven duyabilmek, değişen şartlar karşısında dağılmadan ilerleyebilmek kolay olmayabilir.

Yükselende yılın son tutulmasına ev sahipliği yapan ve tutulmanın işaret ettiği konuların ele alınacağını gösteren Yay burcu bulunmakta. Yay, bilgi, büyüme ve gelişme hedefli, abartmaya ve dağılmaya müsaittir. Bu decereye Sarin ve Ras ALgethi sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Sarin, azimle, tehlikeli tutkularla, kurnazlıkla, koma ve hafıza kaybıyla ilişkilidir. Ras Algethi ise düzen getirme çabasını, zekiliği, hileye, yalana sapabilmeyi anlatır.

Ay, Betelgeuse ve Polaris kavuşumunda. Betelgeuse sorunsuz başarı, Polaris ise öncülük, liderlik etmek, yol bulmak ile ilişkilendirilir.

Dolunayda Güneş’in ise Aculeus ve Etamin birlikteliği bulunmakta. Aculeus, yapıcı eleştriyi, sözlü ya da fiziksel saldırıdan güçlenerek çıkışı anlatır. Etamin ise yalnızlığa meyil, prestij kaybı verir.

İkizler burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

İkizler dolunayında ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, davalar, anlaşmalar, açık düşmanlıklar, kişinin dışavurumu, fiziksel durumu, sağlığını dahil ilgilendiren her konu, yeni başlangıçlar ana konuları oluşturmakta.

Değişken burçların 23-30, sabit burçların 10-14 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar İkizler burcundaki dolunaydan öncelikli etkilenecekler. (Değişken burçlar:  İkizler, Başak, Yay, Balık ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

İkili ilişkiler dengesinde geçmişteki pervasız tutumları değerlendirilecek ve yeni bir düzene girmek gerekecek. Bu dolunay ile birlikte artık kaldırabileceğinizden fazla yük almaktan uzak durulacak. Önünüzdeki engellerin kaldırmak ve toplumsal durumunuzu, geleceğe yönelik beklentilerinizi etkileyecek düzenlemeleri yapmak gerekecek. Olayların gelişimi ile birlikte elinizde olmayan, dahliniz dışında gelişen durumlar etik, hukuki, finansal konuları devreye sokabilir. Beklenmedik gelişmeler karmik olayları da etkileyecek ve travmatik bir dönüşümü beraberinde hareketlendirecek görünmekte.  Size ya da başka birilerine bağlı, bağımlı hareket edenler için yol ayrımı, sonlanma zamanı. Yaşanılan konu ile ilgili bitiş, hayatınızda dalgalanmaya, bedeli ödenerek iyileşmeye giderken gidişat birden olduğu yerden kesilebilir. İkili ilişkilerinde dengelenmeye, olayları farklı irdelemeye çalışırken geçmişte kaotik etkiler yaratmış konuşmaların, anlaşmaların, imzaların üstüne giderek, tamamlamak için yoğun bir mücadeleye girebilirsiniz.

Tutulmalar sonlanmalar yönünde çalışırken, İkizler dolunayı da hayatınızda aktif olan konuyla ilgili prosedürleri tamamlayabilmek için karşılıklı iletişimi hareketlendiriyor ve görüşmeler, anlaşmalar yapılması, çözülemeyen bürokratik konular için danışmanlık, hukuki destek almayı işaret etmekte.  Aile içinde yozlaşmış, çözüme ulaşmamış konularda hesap, işin muhasebesi yaparak, güç dengesini sağlamaya çalışabilirsiniz. Aile içinde, statünüzde, işinizde kırılganlıkları içeren durumların karşısında daha ciddi düşüneceğiniz, kararlar alabileceğiniz bir süreç. 4 Aralık’ta yaşanan Güneş tutulmasının işaret ettikleri ele alınmaya başlıyor. İşleri yoluna koymak isterken atacağınız adımları idealize ederken dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü yanılma, yanıltılma, yanıltma  riski bulunmakta. Aklın, uç noktalarda düşüncelere, taleplere kaydığı ve arzulara takılı kalarak  kullanılmaya çalışıldığını görebilirsiniz. Hedefinizde olan konuyla ilgili yavaş giden işlere başkalarının, dış etkenlerin dahil olmasıyla daha hareketlenme görülebilir. Arkadan iş çevirenler olabilir. Zaman zaman şartları kontrol  etmek kolay olmayabilir. Evliliklerle ilgili sürpriz değişiklikler görülebilir. Bu süreç ilişkisini yürütemeyip, ayrılmak isteyenlerin harekete geçtiğini görebiliriz. Kredi, borç, miras, nafaka konuları gündeminizi oluşturabilir. Venüs’ün durağandan retroya geçmeye çalıştığı dolunay ve sonrasında ilişkiler, para ve hukuksal konularında dikkatli olun. Değer yargılarınızı, değer verdiklerinizi yeniden gözden geçirin. Eski davalarınız yeniden gündem olabilir. Yenilerde ise sorunlar çıkabilir. Geçmişte kaldı diye düşündüğünüz birisi tekrar arayabilir. Evinizde değişim, kendinizde estetik operasyon düşünüyorsanız 29 Ocak’ta bitecek Venüs retrosunu beklemenizi öneririm ki gölgesi de Mart’a kadar azalan şekilde devam edecek. Yer değişimleri yapmaya hazırlanabilirsiniz. Spekülatif konular, durumlar karşısında dikkatli olun.  Kadersel yön değişimlerinin yaşanacağı günlerde kaybınız olmasın.

İkizler dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

İkizler ve yükselen İkizler :  :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve İkizler dolunayı

19 Aralık günü İkizler burcunda gerçekleşecek dolunayda gizli ilişkiler, düşmanlıklar, kontrolü zor durumlar, hastaneler, sağlık sektörü, hapishaneler, suçlular, sendikalar, grevler, suikast ve uyuşturucu sorunları,  çalışan kesim, ordu ve polis, hayvancılık, ilaç ve gıda stokumuz, sgk ile ilgili gelişmeler ana konu başlıklarını oluşturacak.

İkizler burcundaki dolunay kapalı kapılar ardındaki gelişmelere vurgu yapmakta. Gizli ilişkilere, arkadan çevrilen işlere, düşmanlıklara dikkat edilmesi gereken bir süreç. Kapalı kapılar ardında yapılmış görüşmeler, verilmiş sözler, anlaşmalar, ticari konular gündem olabilir. Bazı gizli belgeler ortaya çıkabilir. İkizler dolunayındaki bu görüşmeler, anlaşmalar aynı zamanda halkı, halkın cebini, ekonomiyi ilgilendirmekte. Kredi, borç, vergi konularını etkilemekte. Para piyasalarında spekülatif hareketler görülebilir. İkizler dolunayı her ne kadar konumunda otorite, lider olanlar için destekleyici etkiyi barındırsa da ardında kırılganlık arttırıcı durumların olabileceğini göz ardı etmeyelim. Dolunay etkileri, muhalefet ve hükümet arasındaki ilişkilere yansımalarıyla da kendini gösterebilir. Dışarıda görülen davalarda, dış ilişkileri ilgilendiren konularda  yol ayrımı söz konusu olabilir. Fakat bunun etkisini Şubat gibi daha belirgin görebiliriz. Transit Mars’ın konumu güvenliğimiz, ordumuz ile ilgili konulara dikkati çekmekte. Bu noktada sığınmacılara ve Taliban’a daha dikkat etmekte fayda olabilir. Hapishaneleri, mahkumları ilgilendiren kararlar alınabilir. İlaç ve gıda stoğumuzla ilgili gelişmeler yine dikkati çekecek görünmekte. Sendikalarla ilgili konular, çalışanların ve emeklilerin maaşları çok konuşulabilir. İkizler dolunayı ile birlikte 4 Aralık’ta Yay burcunda yaşanan  Güneş tutulması ile ilgili konuların da hareketleneceğini görebiliriz.

Yukarıda 19 Aralık’ta İkizler burcunda meydana gelecek dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

4 ARALIK YAY BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Genel anlamıyla Güneş tutulması

4 Aralık 2021 günü saat 10:43’de Yay burcunun 12°22’ derecesinde tam Güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulmayla birlikte İkizler-Yay aksı tutulmalarına 5 Aralık 2029 yılına kadar ara veriyoruz.

Tutulmada  Ay’ın Dünya’ya yakınlılığı Güneş’in tamamını örtecek. Tutulma Güney Avustralya, Güney Afrika, Güney Amerika’nın güneyi, Pasifik, Hint, Atlas Okyanusları ve Antarktika’dan görülecek.

Tutulma 152 numaralı Saros ailesine ait ve bu serinin ilk tutulması 26 Temmuz 1805 yılında gerçekleşmiş. Son tutulma ise 20 Ağustos 3049 yılında olacak.

Seriyi göz ardı ettiğimizde 19 Kasım Boğa Ay tutulmasındaki gibi 2002, 2003 yılına gitmekteyiz. O dönemde dünyada ve ülkemizde nelerin olduğundan geçen yazımda bahsetmiştim. Bu yüzden sizi farklı perspektiften bakabilmemiz adına bir önceki dönem 1964, 1965 yıllarına götürmek istiyorum. Bu amaçla dünya genelinde neler olduğuna göz atalım ;

Leonid Brejnev SSCB devlet başkanı oldu. Martin Luther King Nobel Barış Ödülü kazandı . Çin, ilk atom bombasını patlattı ve dünyanın 4.nükleer gücü oldu. Suudi Arabistan’da Kral Suud bin Abdülaziz’in tahtan indirilmesi sonucu, yerine Prens Faysal bin Abdülaziz geçti. Lyndon Johnson ABD başkanı seçildi ve Vietnam’ın bombalanması emrini verdi. ABD-Vietnam sıcak savaşı başladı. İngiltere parlementosu cinayete verilen ölüm cezasını kaldırdı. Seylan ve Hindistan’da, kasırgadan 7000 kişi öldü. Gambiya, İngiltere’den ayrılarak bağımsızlığını kazandı. Siyahi Müslüman lider Malcolm X konuşması sırasında öldürüldü. Aleksey Leonov, ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. ABD’de 25000 kişi sivil haklar için Martin Luther King önderliğinde yürüdü. Kasırga yüzünden Doğu Pakistan’da 10000 den fazla, ABD’de ise 256 kişi öldü. ABD’nin Vietnam ile savaşı Paris’te protesto edildi.

Ülkemizde ise Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ömür boyu hapse mahkum eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı affetti. Ali Sami Yen Stadı açılışında, Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi tribün demir parmaklıklarının parçalanması sonucu 83 kişi yaralandı. Süleyman Demirel, Adalet Partisi genel başkanı oldu. Karaköy yer altı geçidi hizmete açıldı. Çamlıca’daki tv vericisi yayına başladı. Manisa’da gericilerin ayaklanarak, okul öğretmenlerine saldırması sonrası 23 kişi tutuklandı. Başbakan İsmet İnönü istifa etti. Suat Hayri Ürgüplü başkanlığında koalisyon hükümeti kuruldu. Time dergisi Atatürk’ü küçük düşürdüğü iddiası ile toplatıldı. Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı’nın adı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) olarak değişti. BM, Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalede bulunamayacağını açıkladı. Türkiye ise kararı reddederek, Londra ve Zürih anlaşmalarının uygulanacağını ilan etti.

Sizler de hayatlarınızda hem 2002-2003 dönemini hem de yaşı müsait olanlar için 1964-65 gözden geçirerek, benzerliklere ait çıkarımlarda bulunabilirsiniz.

4 Aralık’ta meydana gelecek senenin son tutulmasına Yay burcu ev sahipliği yapmakta. Yay, büyüme, gelişme, bilgi odaklıdır. Abartısı da dağılmasını kolaylaştırabilir. Yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler ile ilgilidir.  Dolayısıyla tutulma sürecinde Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Tutulma sürecinde şartlar hareketli, rekabete, riske açık. Ama iletişim, mantık ve duygusal bağ kurabilme sorunlarının yanında güven sorunları, acımasızlıklar da dikkati çekebilir.

Yükselende ciddiyeti, olgunluğu, sabrı, sorumluluk duygusu ve yanı sıra güvensizliği, aşırı kontrolcülüğü ile bilinen, duygularını geri planda tutan Oğlak burcu bulunmakta. Bu dereceye Vega ve Rukbat sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Vega politikacıları, artistik yetenekleri, kibri işaret ederken, Rukbat kararlılık, dayanıklılık, eğitim, öğretim konuları ile ilişkilendirilir.

 Güneş ve Ay ise Alwaid etkileşiminde. Alwaid, suça eğilim, kazalar, şiddet, mal kaybı, körlük, yaralar, ameliyatlar bağlamındaki etkisini ışıkların doğasına katmakta.

Yay burcunda Güneş tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

2021’in son tutulmasında hedeflerden, işten elde edilen kazanımları ve sosyal çevre içindeki konumu,  geleceğe dair umutları etkileyen gelişmeler ana  başlıklar olarak görülmekte.

Değişken burçları  7- 17,  öncü burçların   23-30 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yay burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasından öncelikli etkilenecekler.  (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Hayatınızın ana çatısında köklü değişimlerin süregeldiği şu dönemde, sizde aydınlanmaya yol açan geçmiş anlaşmazlıklar, problemler artık mantıklı bir strateji geliştirerek, hayat mücadelesi haline gelmiş hedefinizdeki noktada sona gidiliyor. 4 Aralık’ta gerçekleşecek tutulma bunları tetiklerken, hayallerden de gerçeklere geçiş yaşanacak. Kökeninde karmik hesaplaşmaların yattığı, ortak çıkarlar paylaşılan kişilerle olan şartlarda haritalarınızın imkan verdiğince iyileştirme, çözümlenme dönemine gidiliyor. Başa dönmek ve özveriyle strateji geliştirerek yol almak gerekmekte. Fakat planlarınızı şartları çok fazla hafife alarak yapmamanızı öneririm. Zira  hileli işler, yalanlar, dolanlarla iyice çetrefilli hale gelmiş olayları çözmek depresif durumlara yol açabilir.  

‘Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.   William Watson’

İkizler-Yay aksındaki tutulmalara ara verdirecek son tutulmadayız. Adalet ve eşit hakların önemsenmesi gerekmekte. Tutulmanın etkisiyle hukuksal, etik konuların baştan ayağa ilişkilerdeki düzenlere ve kazanımlarına yansımaları şeklinde etkilerini gözlemleyeceğiz. Ve artık çözüme gidiliyor. Oldukça ciddi ve net tutumla, sahip olunanlara sıkı sıkıya bağlı şekilde adımlarla, hedeflere ayarlamalar yapılıyor. Derinlemesine aydınlandığınız belki de bazıları için krizlerle geçen bu süreçte liyakatlar, statüler değişiyor. Tüm bunlar beraberinde geleceğe dair umutlarınızda da sil baştan değişimleri getirecektir. Hakkaniyet, hukuksal konular, paylaşım düzensizlikleri, adaletsizlikler gündeme gelebilir. Bazen çok gönüllü olunmasa da risk alınacak ve şartlar uzlaşı ortamını zorlayacak şekilde üst oktavdan masaya yatırılacak görünmekte. Yapmak istediklerinizde disiplinli, güçlü bir şekilde ilerleme ve şartları değiştirme şansına sahip olabilirsiniz. Yeter ki yukarıda da söylediğim gibi adaletin terazisini iyi çalıştırın. Aile içlerindeki anlaşmazlıklar çözümlenme yoluna gidilebilir. Yürümeyen evlilik ve ortaklıklara artık son nokta konulabilir. Bürokratik olarak eksik, yürümeyen konularda daha bir farkındalıkla yürüyerek, şans yakalayabilirsiniz. Tutulma ile liyakat sahipleri, liyakatlar değişiyor. Ve hayatlarda oturtulmak istenilen düzen, baştan ayağı değişimi getirebilir. Taşınmalar, işiniz ile ilgili değişimler yaşayabilirsiniz. Atılacak adımlar güçlü ve kalıcı değer yaratmak adına görünmekte. Riskli kararlar alırken sınırı iyi belirlemenizi, kayıp yaşamamak adına abartmamanızı öneririm. Çocukları ilgilendiren durumlar, aşı ile ilgili gelişmeler yaşanabilir.  Yediğinizin, içtiğinizin, kullandığınızın kalitesini, son kullanım tarihlerini, güvenlik testlerinin gerçekte tam anlamıyla yapılıp yapılmadığını sağlığınız açısından önemseyin. Atık suya dikkat !

Yay burcunda Güneş tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay burcunda Güneş tutulması                                                                 

4 Aralık günü Yay burcunda yaşanacak son tutulmada ordumuz, polisimiz, çalışan kesim, sağlık sektörü, sosyal güvenlik hizmetleri, yiyecek rezervlerimiz, hayvancılığımız, sendikalar ana başlıkları oluşturacak görünmekte. Aynı zamanda diplomasi, uluslar arası ilişkiler, ticaret, üniversiteler, hukuk, sığınmacılar ve bunların ülke yönetimine etkilerini görebiliriz.

Çalışan kesime, işçi, memura yönelik yeni açıklamalar ve düzenlemeler gelebilir. Sgk’nın durumu gündem olabilir. Muhalefet çalışanları, sağlık hizmetlerini, sgk yı kapsayan öneriler sunabilir. İlaç ve gıda stoklarının durumu fiyatlara yansıyabileceği gibi karaborsacılığı körükleyebilir. İlerleyen dönem şartlarını incelediğimizde, tarım ve hayvanlıkta üretime, gelişmeye yönelik çözümlere ihtiyaç gözükmekte. Konumunda otorite olanların sağlık durumları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Tutulma etkisi ile ilerleyen dönemde önemli görev değişimleri, bitişler yaşanabilir. Sendikaların faaliyetleri ve grevler konuşulabilir. NATO, AB ile ilişkiler dikkati çekebilir. Orduyu ilgilendiren gelişmeler olasıdır. Yurtdışı davalar hızlanabilir. Yurtiçinde muhalefet kanadından parti yöneticileri, üyeleri, gazeteciler, yazarlar, düşün insanları vs.ye yönelik davalar, tutukluluklar da yine gündem olmaya devam edebilir. Uluslararası ilişkilerdeki anlaşmaların, görüşmelerin oldukça öne çıkacağını söyleyebiliriz. Bu durum geri plandakileri gündem yapabileceği gibi müttefik görünümlülerin gizli planlarının olasılığını da işaret etmekte. Bu tutulma ile uluslararası ilişkiler alanındaki zorlayıcı etkinin yansımalarını ekonomide daha fazla hissedebiliriz. Dünya genelinde de kendini hissettiren ekonomik buhran, para piyasalarında sert etkilere, iflasların daha fazla gündeme gelmesine yol açabilir. Gençler, eğitim sistemi, üniversitelerle ilgili gelişmeler dikkat çekebilir. Deniz ve hava yollarında problemler, kazalar olasıdır. İlerleyen dönemde idam cezasının uygulanması yeniden konuşulabilir. Hava anomalileri, deprem yaşanabilir.

Yukarıda 4 Aralık günü Yay burcunda yaşanacak Güneş tutulmasına ait dünyanın, aşağıda ise ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

19 KASIM BOĞA BURCUNDA AY TUTULMASI

Genel anlamıyla Boğa burcundaki Ay tutulması

19 Kasım 2021 günü saat 11:57 de Boğa burcunun 27°14’ derecesinde parçalı Ay tutulması meydana gelecek. Parçalı tutulmalar, Ay’ın ışıklarının bir kısmının Dünya’nın gölge konisinden geçmesiyle meydana gelirler.

Tutulma Asya ve Avrupa’nın çoğundan, Avustralya, Kuzeybatı Afrika, Kuzey ve Güney Amerika, Pasifik, Atlas, Hint Okyanusları ve Kuzey Buz Denizi’nden görülecek.

Boğa burcunda gerçekleşecek olan tutulma 126 numaralı Saros serisine ait. Serinin ilk tutulması 18 Temmuz 1228’de meydana gelmiş. Son tutulma ise 19 Ağustos 2472 yılında gerçekleşecek.

Seriyi göz ardı ettiğimizde Boğa burcunun 27° sinde meydana gelen son tutulma 20 Kasım2002 yılında medyana gelmiş. 2003 yılını da etkileyen bu tutulmanın dünya üzerinde etkilerini örneklersek;

George W.Bush, ABD Kongresi’nin savaç açma yetkisi kararını imzaladı. Saddam Hüseyin, Irak’taki 7 yıl görev süreli devlet başkanlığı için yapılan halk oylamasında oyların tamamını aldı. Nijerya’da bir gazetede Hz. Muhammed hakkında yayınlanan yazı yüzünden çıkan çatışmalarda 100 kadar kişi öldü, 500 kadar da yaralandı. Kuzey Kore’den gelen ve  Scud füzeleri taşıyan bir gemi Umman Denizi’nde İspanyol donanması tarafından durduruldu. Stanford Üniversitesi insan embriyosunu klonlayacağını açıkladı. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Parlementosu, Bosna-Hersek savaşına son veren Dayton Barış Anlaşması’nı 7 yıl sonra onayladı. İran’da düşen Ukrayna uçağında Ukraynalı ve Rus 46 bilim insanı öldü.  Çeçenistan’da intihar saldırısında 72 kişi öldü. ABD, Afganistan’da askeri üsler kurmaya başladı. Belçika’da eşcinsel evlilik yasallaştı. Uzay mekiği Columbia, dünyaya dönüşü sırasında parçalandı ve 7 astronot öldü. Federal Yugoslavya Cumhuriyeti, Sırbistan-Karadağ adını aldı. Güney Kore’de metro yangınında 200 kadar insan öldü. ABD, Irak’ı bombalamaya başladı ve kontrolü ele geçirdi. SARS virüsü nedeniyle Çin’de okullar 2 hafta tatil edildi. Ukrayna’ya ait uçak Trabzon Maçka’da düştü ve 62 İspanyol Barış Gücü askeri ve 13 mürettebat öldü.

Ülkemizde ise  YSK, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapatılan RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak ve SDP Genel Başkanı Akın Birdal’ın milletvekilliklerini reddetti. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kurucular Kurulu üyeliğinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül’ü hükümeti kurmakla görevlendirdi. Necip Hablemitoğlu silahlı saldırıyla öldürüldü. Diyarbakır’a inişi sırasında düşen THY uçağında 74 kişi öldü, 3 kişi yaralı kurtuldu. Siirt’te yapılan milletvekilliği yenileme seçimlerinde, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekili seçilerek meclise girdi. Anayasa Mahkemesi HADEP’i kapattı. 59. Hükümet Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kuruldu. Urla’da 5.6, Bingöl’de 6.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sertap Erener Eurovision’da 1. oldu. Nuri Bilge Ceylan, Uzak filmiyle Cannes’da en iyi film ödülünü kazandı.

Sizler de hayatınızda 2002 yılını gözden geçirerek, kendinize ait çıkarımlarda bulunabilir, tutulmanın benzer etkilerine yönelik ipuçlarını yakalayabilirsiniz.

19 Kasım günü meydana gelecek tutulmaya Boğa burcu ev sahipliği yapmakta. Boğa, maddi-manevi kazanımlarla, sahip olduklarına sıkı bağlılıkla ilgilidir. Değişime direnç gösterirken, tehlike baş gösterdiğinde büyük öfkeyle tepki verir. Bu burç kadınlara yönelik çalışanlar, diplomatlar, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler,  tasarımcılar, galericiler, mücevherciler, kumaşçılar, terziler, modacılar, güzellik merkezleri, kuaförler, parfümericiler ve finansçılarla ilişkilidir. Dolayısıyla tutulma sürecinde Boğa özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait  gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Tutulmada süreci  yeniye  dirençli ve şartlardan kazanım önemsenmekte. Oluşan kırılganlıklarla ortak platformda buluşarak, iletişim problemlerini alt ederek anlaşmak zor görünmekte. Kendini ifade etmek, harekete geçmek de direk değil daha derinden, dipten olabilir.

Yükselende  sabrı, ciddi, sorumlulukları, sistemi anlatan ve gölgesinde kontrol, hesapçılık, duygu eksikliği bulunan Oğlak burcu yükselmekte. Bu dereceye başkaları için kendini feda etmekle ilişkili Dheneb sabit yıldızının etkisi bulunmakta.

Boğa tutulmasında Ay, oldukça sert özelliklere sahip olan ve duygusal yoğunlukları, şiddeti, travmatik sonuçları anlatan, boğulma, boyun, boğaz bölgesi ile ilgili şiddetli, dramatik durumları işaret eden Algol sabit yıldızı ile birlikte. Güneş ise kararlı, güçlü bir doğanın yanı sıra tehlikeli tutkuları barındırmayla anılan Marsık ilişkisinde görünmekte.

Boğa burcunda Ay tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

2021 yılının son Ay tutulmasında aile ile, ebeveynlerle, köklerle ilgili her türlü konu, ev, emlak, arsa gibi taşınmazları, işi, statüyü, hedeflenilenleri ilgilendiren gelişmeler,çocukların kontrol etmekte zorlandıkları durumlar, sağlıkları ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların  22-30 , değişken burçların 0-2  , öncü burçların  8-16 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Boğa burcundaki Ay tutulmasından öncelikli etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Yanlış bilgilendirmelerin, kurnazlıkların, ikircikli durumların yarattığı kırılganlıklar bazıları için bir seçim yapma zorunluluğunu doğurmuştu. Ama şu aşamada çözülmelerin, bozulmaların etkisini, bir değer yaratabilecek şekilde yola girilip, sonuçlandırmak zaman alabilir. Yetkinlik problemleri, aile içi ya da bürokratik aksamaların yavaş toparlanma sürecinde olması beraberinde her türlü sınırı aşıp, uzaklaşma duygusunu da hissettirecektir. Her ne kadar öfkelendirse de bu dalgalanmaları soğukkanlılıkla halledebilirsiniz. Çok daha derine inerek düşüneceğiniz bu dönemde geçmişte değerlerinize, kazanımlarınıza yönelik yapılan fakat duymadığınız, duymak istemediğiniz tavsiyelerle de yüzleşme imkanı bulunacak. Detaylı bakmayıp, yüzeysel seçimle aldım, yaptım, oldu dediğiniz şeyler şimdilerde hayatın bütün yükünü omuzlarınıza yüklemiş gibi. Ve geleceğe yönelik düşüncelerinizi, toplum içindeki durumunuzu büyütebilmek, geliştirebilmek için bazıları için krizli dönüşümlerle gerek olabilir. Dışınızda gelişen şartlar hafızaları canlandırırken, sergilenmiş pervasız tutumların etkileri de tutulma ile birlikte kendini gösterecektir. Haksızlıkların, etik olmayan durumların daha da aydınlanacağı ve çözülmesi gerekecek bu dönemde yeniden başlamak için çözüme yönelik protokol hazırlayacak. Ortak değerlerim var dediğiniz bazıları ya da  bağlılıklarınız ile vedalaşabilirsiniz. Bu süreçte zarar gören olmamak için destek almanın önemini unutmamanızı öneririm. Dönem hayallerden sıyrılıp, gerçeklerle yüzleşme dönemi.

‘Bazı gerçeklerle yüzleşmek, can acıtsa da hayatınızı ipten alır. Charles Bukowski’

Boğa burcunda 19 Kasım’da gerçekleşecek tutulma ile birlikte 2023 sonuna kadar Boğa-Akrep ekseni tutulmalarına geçiş yapıyoruz. Ve bu tutulma da şartları kazanımlar ve ilişkiler doğrultusunda değiştirmeye yönelik görünmekte ki haritası etki altında olanların hayatlarında baştan ayağa önemli değişimleri getirebilir. Sahip olunanların korunması, kaynak yaratımı, finansal durum ve bunun kişiye hissettirdiği özdeğer ve beraberinde güvende olma duygusu önemsenerek, çıkarlar gözetilerek yürünecek. En derinlerde yatan gerçekler doğrultusunda hedefe yönelik ketum ilerleme görebiliriz ki beklenmedik anda ani gelişmelerle de ortaya çıkabilir. Tutkular her ne kadar dizginlenip, dışarı vurulmasa da oldukça yüksek görünmekte. Olayların ele alınışında, dışavurumunda güçlü tutkular ve acımasızlık görülebilir. Dolayısıyla tutulmada önemli olan sertlik taşıyan, yıkıcı duygulardan, takıntılı tutumdan uzak durabilmek. Evlilik, ortaklık konuları, varsa davalar, birlikte çalışılan kişilerle değişimler gelebilir. Bazılarının statülerinde, işlerinde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Tutulmanın etkileri Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte hareketlenecek. Bu süreçte Yay burcunda yaşanacak  son tutulma da gidişatı etkileyecek. Beklediğiniz yükselme adına geçmiş çözülmelerde ortak bir dil, uzlaşı yaratmak mümkün olmadığı taktirde Ocak sonunu takiben bazı şeyler daha farklı değerlendirilebilir. Sakatlanmalara, yaralanmalara, kadına şiddete dikkat etmemiz gereken bu süreçte boyun, boğaz bölgesi ile ilgili sorunlar da öne çıkabilir.

Boğa burcunda Ay tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

İkizler ve yükselen İkizler :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar,

Ülkemiz ve Boğa Ay tutulması

19 Kasım günü Boğa burcunda meydana gelecek Ay tutulmasında meclis, milletvekilleri, belediyeler, yerel yönetimler, ulusal servetimizin durumu, NATO, BM, AB gibi kuruluşlarla olan gelişmeler,diplomatlar, borsa, gençler, eğitim sistemi, sanat, spor, eğlence hayatını ilgilendiren konuları öne çıkmakta ki bunlar da  uluslararası ilişkileri, eğitimi, iletişimi, basın-yayını, ulaşımı, ticareti, sığınmacıları, hukuksal konuları  etkilemekte.

Tutulma, uluslar arası ilişkilerde oluşabilecek gerginlikleri, kaotik, belirsiz durumları işaret etmekte. Tutulma yöneticisi Venüs’ün Pluto ile yaptığı karşıtlık hem finansal hem de diplomatik açıdan yüksek oktavdan seyredebilir ve etkisini iç dinamikler üzerinde gösterebilir. Derin yapılanmalarla ilgili gelişmeler gündem olabilir. Bu süreçte NATO’nun dahil olduğu olaylar, ilişkilerimiz de dikkati çekebilir! Bu süreç ülkemiz ve NATO’nun birlikte hareket etme potansiyelinin faydası ve zararlarının sorgulanması açısından da yeni bir iki yıllık döngüyü göstermekte. Boğa’daki Ay tutulması ABD ve İngiltere’nin de bize yönelik adımlarının dikkat çektiğini göstermekte. Konumunda otorite bir siyasetçi, önemli bir isimle ilgili gelişmeler ülke gündemini oluşturabilir. Kıbrıs’la ilgili yaşanmakta olan gelişmeler doğrultusunda devam edebilir. 6 Ekim Terazi yeniayı ile birlikte konumunda önemli bazı figürlerle ilgili bilgiler, videolar yayınlanmış ve istifalar, tutuklamalar gündeme gelmişti. Tutulma ile yeni bilgiler gündemi oluşturabilir. Komşu ülkelerdeki gelişmeler, yapılmak istenenler bizi de etkileyebilir. Sığınmacılar gündem oluşturabilir. Meclis, milletvekilleri, yerel yönetimler, yöneticileri, kulüplerle ilgili beklenmedik durumlar yaşanabilir. Yurtdışında devam etmekte olan davalar gerek siyasi gerek ekonomik alanda etkisini hissettirebilir. Diplomatik gelişmelerin yanı sıra eğitim sistemini, gençleri ilgilendiren kararlarlar alınabilir. Bazı konular mecliste sert görüntülere sebep verebilir. Tutulma ile ülke gençlerini daha hareketli, ivmeli görebiliriz.

Ekonomi açısından dünya ile birlikte bizim için de sert bir dönem gözükmekte. Kırılganlıklar daha da artabilir. Para piyasalarında dalgalanmaları  görebiliriz. Yeni zamlar, borçlanmayı daha arttırabilir. Kalkınma planlarında, hedeflerde değişikliğe gidilebilir. Yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalar gündem olurken, üzerimizdeki baskı artabilir.  

Dünya genelinde yer  aktivitelerinin artması depremlere, volkanik aktivitelere dikkati çekebilir. Uçak kazası olasıdır.

Boğa tutulması, Ay yalpalaması dönemi ile birlikte çalışmakta. Ay yalpalaması ve etkileri nedir, ne kadar süre devam edecek diyenler, yazımın linkini aşağıda bulabilirler.

Yukarıda 19 Kasım günü yaşanacak Boğa burcu Ay tutulmasına ait dünyanın, aşağıda ise ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

2021  4. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız. Güneş , 23 Kasım günü Yay burcunun 01°42’ derecesinde GAD ile kavuşacak.  

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, deprem, volkanik patlamalar, heyelanlar, göçükler,  mevsimsel hava şartlarında anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  10 Kasım- 7 Aralık tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

Azade Öksoy

5 KASIM AKREP BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

5 Kasım günü saat 00:15  de Akrep burcunun 12°40’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Ev sahibi Akrep ketumluğu, sabrı, yıkıcılığı ile bilinir ki uç noktalarda kriz deneyimler. Bu burç bankacılar, finansçılar, ekonomistler, sigortacılar, dedektifler, polisler, askerler, psikiyatristler, doktorlar, dişçiler, araştırmacılar, gazeteciler, madenciler, kimyacılar ve fizikçiler ile ilişkilidir. Yeniay sürecinde Akrep özelliklerini ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniay sürecinde değişkenlikler, kırılganlıkların yoğunluğu ile sınırları net belirleyememe ve direnme, toleranssızlık sorunlarının da etkisiyle dağınık, verimsiz bir süreç görebiliriz.

Yükselende kendi liderliğini kabul sergilemek, sahne önünde olmak isteyen, gölgesinde ego, gösteriş, müsriflik taşıyan Aslan burcu bulunmakta. Bu derecede Dubhe sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Dubhe, sorunların sakinlikle çözülmesini ve kişinin gücünün bulunduğu pozisyondan almasını işaret ettiği gibi bencillik, kibir, depresif durumlarla da alakalıdır.

Güneş ve Ay, Menkent ve Alphecca etkileşimindeler. Menkent, bilgelik, astronomi, entelektüellik yanı sıra zehirli hayvanların saldırılarına da açık olma ile ilişkilendirilmiştir. Alphecca ise bereket, doğurganlık, üretkenlik anlatır.

Akrep burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Akrep yeniayında aile, baba, atalar, köklerle ilgili konular, ev, emlak, arsa  gibi taşınmazlar, eşin işini ve statüsünü, çocukların kontrol etmekte zorlanabilecekleri gelişmeleri, sağlık konularını içeren durumlar ana başlıkları oluşturmakta.

Sabit burçların  9-15 , değişken burçların 25-29  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Akrep yeniayından öncelikli etkileneceklerdir. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar:İkizler, Başak, Yay, Balık)

Evren bizleri ısrarla ilişkiler dengesindeki muhasebeyi yapmaya davet etmekte. Bazıları için daha eskiye bazıları içinse 21 Eylül’de meydana gelen Balık dolunayına atıfta bulunarak, ilişkilerde, finansal konularda, kaynak yaratımınız ve dolayısıyla kendinize verdiğiniz değerle ilgili konuların ele alınması gerektiğini göstermekte. Zamanında verileri yanlış okumanın ve değerlendirmenin sonucu ortaya çıkan hak hukuk konularına! Güç dengesinin düzenlenmesi gereken noktalara! Ve öyle ki artık çözüme gidilmesi gerekmekte. Aksi taktirde çözülene kadar karşımıza gelecek ve hayatımızda kaotik etkisini hissettirecek görünmekte. İşte bu gibi durumların etkisiyle ben diyebilmek, arzuladığınız yolda yürüyebilmek adına Akrep yeniayı şekillenecek. Bu noktada sizi hedefinizden saptırarak üzen durumları geri tutmak isteyebilir, önyargısız ilerleme düşüncesinde olabilirsiniz. Fakat sınırları iyi belirlemek gerekmekte olduğunu unutmayalım ki yeniden düşmeyelim! Doğru ve adaletli bir strateji ile yürünmediği taktirde başlanılan süreç beklenmedik gelişmelere gebe görülmekte. Adımlarınıza, girişimlerinize şans yakalayarak devam etmek istiyorsanız derin aydınlanmayla yola çıkmaya gayret edin. Başkalarıyla bütünleşmek isterken sınıfta kalınan konular köklü değişim gerektirmekte. Hak edişinizi sağlam almak için de hayatınızdaki karmik döngüleri anlamlandırma aşamasında, kökeninde beklide koşulsuz mutlu olma arzusunun yattığı, gereksiz bir uyum sağlama düşüncesiyle hareket etmek, geçmişte denediğiniz olasılıklar üzerinden yürümeye çalışmak, olmayana yine yeniden şans vermek olsa gerek! Evren yanlışın değişimini isterken hatalardan ders çıkartmayı unutmayalım!

‘’Hata yapmayan insan yoktur. Kişinin insanlıktaki derecesi, hatalarını kabul edip düzeltmek için gösterdiği gayret ve titizlikle ölçülmelidir.  Albert Einstein ‘’

Akrep yeniayı beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceği, heyecan katsayısını yükseltebilecek gelişmelerin işaretçisi. Şartları kontrol etmek çok kolay olmayabilir. Bu yeniayda ilişkiler, sevgi alış verişi, değer anlayışı, özdeğer, finansal, hukuksal konular ile ilgili gelişmelerin yüksek oktavlı vurgulanacağını görebiliriz. Doğru olan yoldan ayrılmayanların önemli getirilere, başarılara gittiğini duyabiliriz. Ortaklı konuları bir zemine oturtmak isteyebilirsiniz. Ani gelişmeler hedefinizi, statünüzü etkilerken, daha önce destek alamadığınız bir aile büyüğünüz size desteğini hissettirebilir. Fakat bu yeni bir konu ise o zaman bu durum söz konusu olmayabilir. Devletle, bürokrasiyle ilgili çözülmemiş konulara yönelmeniz gerekebilir. Belki tam istediğiniz gerçekleşmeyebilir ya da işlemler şimdilik bitmeyebilir ama aşama kaydedebilirsiniz. Evliliklerde, ortaklıklarda şartlar değişebilir. Davalar söz konusu olabilir. Ev, aileyle ilgili kriz olmuş olaylar gündeminizi oluşturabilir. Yer değişimleri, evinizle ilgili değişiklikler yaşayabilirsiniz. Yine pandoranın kutusu açılıyor ve ardından atılacak adımlar beraberinde karmik ödeşmeleri getirecek. Sağlık konularına dikkat edilmesi gereken bir süreç. Bu durum kendinizle ilgili olabileceği gibi aile bireylerini  ilgilendiren ani gelişmeler de mümkündür. Kazalara, yaralanmalara, tansiyon, denge problemlerine dikkat lütfen. Kendinizi yetersiz hissettiğiniz bir konuda  eksiğinizi tamamlamak için adım atabilirsiniz.

Akrep yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Boğa ve yükselen Boğalar için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri 

İkizler ve yükselen İkizler :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Kova ve yükselen Kovalar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Ülkemiz ve Akrep yeniayı

5 Kasım günü Akrep burcunda gerçekleşecek olan yeniayda diplomatlar, spekülatif konular, eğitim sistemi, gençler, çocuklar, sanat, spor ve eğlence hayatını ilgilendiren gelişmelerin yanı sıra dış ülkelerle olan finansal ilişkiler, krediler, sigortalar, vergiler, borçluluğumuz ve halkın güvenliği  ana başlıkları oluşturmakta.

Akrep yeniayı, ülkemiz içinde hareketli, beklenmedik gelişmeleri bekleten durumları anlatmakta. 21 Eylül Balık dolunayını da hareketlendirmekte. İçeriğiyle önemli isimleri etkileyebilecek bir yeniay bu!  Gerek diplomatik ve hukuksal  gerek finansal gerekse ikili ilişkiler üst oktavlı vurgulanacak görünmekte ki gelişmeler yasal davaları da beraberinde getirebilir. Diplomasiyle, siyasetin içindeki kişilerle ilgili önemli gelişmeleri işaret etmekte. Bir ayağı dışarıda görülen davalara bağlı olan konular gündem olabilir. Son dönemde sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler devam edebilir ve yeni istifalar olabilir. Milletvekilleri, belediye başkanları, belediyeler, yerel yöneticiler, konumunun üst yöneticileri ile ilgili gelişmeler sürece konu olabilir. Silah alımları, anlaşmaları ile ilgili zorlayıcı gelişmeler yaşanabilir. Diğer ülkelerle anlaşmalarda, davalarda sorun yaratabilecek durumlar olasıdır. Muhalefet kanadından yöneticiler, gazeteciler, yazarlar, düşün insanlarına yönelik davalar, tutuklulukları ilgilendiren durumlar söz konusu olabilir. Anayasa, federe yapıyla ilgili gelişmeleri duyabiliriz. Krediler, faizler, vergiler, borç ödemeleri bu süreçte öne çıkan bir başka konu. Bankalar, finans piyasaları, ekonomi ile ilgili kurumlara  bazı düzenlemeler  gelebilir. Konumunda otorite olanlara yönelik değişimler görülebilir. Borsada, kripto paralarda, para piyasalarda ani dalgalanmalar yaşanabilir. Sınırlar, komşu ülkelerle ilgili durumlar içeriyi etkileyebilir. Bunların halkın bütçesine yansımaları maalesef sert olabilir. Mecliste gerginlikler olasıdır. Eğitimi, eğitim sistemini ilgilendiren kararlar alınıp, uygulamaya sokulabilir. Kıbrıs, yine ülkemiz gündeminde olabilir. Deprem olasıdır.

Yukarıda 5 Kasım günü Akrep burcunda gerçekleşecek yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

20 EKİM KOÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

20 Ekim günü saat 17:57 de  Koç burcunun 27°26’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Koç cesur, girişimci, rekabete açık, risk alabilen yapısının yanı sıra gölgesinde benmerkezcilik,huzursuzluk, öfke, kavgacılık barındırır. Bu burç ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile ilgilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Dolunay sürecinde şartlar oldukça ivmeli, sert görülmekte. Rekabetin  yüksek oktavlı etkilerinin yanında iletişim de oldukça yoğun görülmekte. Buna karşın güvensiz, esneklik göstermekten uzaklığında katkısıyla verim elde etmek kolay olmayacaktır.

Yükselende  yine dolunaya ev sahipliği yapan Koç burcu bulunduğundan Koç burcu özelliklerini vurgulamakta. Bu dereceye Baten Kaitos sabit yıldızının etkisini görmekteyiz ki depresif durumlarla, kazalarla, izole olmayla, intihara meyille ilişkilendirilmekte.

Haritalardaki durumuna göre Ay, Al Pherg ilişkisi ile doğasına kararlılık ve dayanıklılık göstererek gelebilecek başarıyı doğasına katmakta. Güneş ise İzar sabit yıldızı ile birlikte. İzar da aşırılığa meyil ve işten kazanılabilecek refahla ilişkilendirilmekte.

Koç burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Koç dolunayında kişinin kendisini ilgilendiren her konu, dışavurumu, sağlığı, fiziksel durumu, yeni başlangıçları ve evlilik, ortaklık dahil her türlü ikili ilişkileri, davaları, açık düşmanlıklar ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Öncü burçların 23-30, değişken burçların 10-14 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Koç dolunayından öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Epeydir her türlü ilişkiyle ilgili olarak sınanmaktayız. Bu dolunayda yine aynı konu vurgulanmakta  ve güç dengeleri, davalar, özgürlüğe giden yol, kaynak, değer yaratırken özdeğerini de sorgulama gibi durumlar da beraberinde vurgulanmakta. Koç dolunayı, 10 Haziran’da İkizler burcunda yaşanan Güneş tutulmasının hayatlarınıza etkilerini hareketlendirmekte. Adaletin terazisinin şaştığı, ilişkilerde dengenin bozulduğu, geçmişte güç elde etmek için yapılmış manipülasyonlar  tek tek kişilerin karşısına gelecek. Tüm bunlar zamanında doğru strateji yürütülememesi sonucu problem kaynağı olan ve problemin üstünü örterek yürünmesi sonucu iyice aksaması sonucu tatmin etmekten öte durumlar. Ardında belki de defalarca yapılan pervasızlık sonucu güven duyduğunuz birisinin kaybı, aile , bir olma kavramından  uzaklığın etkisinin yanıltıcılığıyla, kendinizi artık ait görmediğiniz kişilere çekilme durumu dahi olabilir.  Başta da dediğim gibi her türlü değerin krizle dönüşüm sürecinde arafta kalma duygusuna kapılmış olabilirsiniz! Geçmiş hataların bedellerini görmek üzere adımlarınızı atarken önünüzü göremediğinizi düşünebilirsiniz. Ve yine attığınız adımlar geçmişte şartlara nifak sokan kişileri, durumları da beraberinde hareketlendirecek ve engel olmaya çalışabilecekleri görülmekte.  Ama aslında şartlar daha da kuvvetlenebilir ve pandoranın kutusunu açılması ile birlikte, beklenmedik gelişmelerle karşılaşılabilir.

İlişkiler dengesinin bozulabilir ya da bozulanı dengelemek adına hareketlenmeler görülebilir. Karşınızdakilere daha atak davranabilir, onlarla bir mücadeleye girişebilirsiniz. Buradaki mücadele, konudan elde edilecek kazanımda adaleti sağlamak, mağduriyeti gidermek ve şartlarda dönüşüm yaratmak şeklinde görünmekte.  Mücadelenin ardında ailevi, resmi, işinizi, hedefinizi kapsayacak şekilde evrakta, anlaşmalarda, imzalarda, her türlü sözlü yazılı akitteki sahtecilik, yalan, hile, dolandırıcılık gibi durumların bulunması olasıdır. Dolayısıyla konusunun içinde bu tip durum olduğunu düşünenler,  olayın bu boyutunda üzerine gitmek hatta hukuki danışmanlık, dava gibi yollara başvurabilir.  Retroların bitmiş olması da artık süreci daha akıcı hale getirecektir. Karşı tarafla görüşmeler yapabilirsiniz ancak pek çok şey havada kalabilir.  Yine de dengeyi kurabilenler karşılıklı ilişkilerde önemli adımlar atılabilir ki bu durum hayatlarında aksayan konularda radikal değişime neden olabilir. Sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilir ve buradaki ilişkilerinizden de desteklenebilirsiniz.  İntihara meyil görülebilir. Depresyon, panik atak sorunları kendini daha fazla hissettirebilir.

Koç dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Boğa ve yükselen Boğalar için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.       

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.   

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Ülkemiz ve Koç dolunayı

20 Ekim’de Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunayda meclis, yerel yönetimler, yabancı ülkelerle yapılmış antlaşmalar, organizasyonlar, kulüpler, borsa, diplomatlar, eğitim, gençler, çocuklar, sanat, spor, eğlence ile ilgili konular ana başlıkları oluşturmakta.

Dolunay, anayasa çalışmalarını, yönetim biçimi ile ilgili tartışmaları gündemde tutabilir. Muhalefet kanadından parti yöneticileri, gazeteciler, yazarlar, düşün insanlarına yönelik davalar, tutukluluklar ile ilgili gelişmeler olasıdır. Meclisi, milletvekillerini, belediyeler ve belediye başkanlarını ilgilendiren durumlarla karşılaşılabilir. TBMM sıralarında tansiyon yükselebilir. NATO, BM,  AB gibi kuruluşlarla ilişkiler, diplomasi ve ekonomik göstergelere etki edebilir. Yurtdışında görülmekte olan davalar gündeme gelebilir. Eğitim sistemiyle ilgili yenilikler uygulamaya konulabilir.  Uzun dönemli kalkınma planlarında değişimler beklenebilir. 

Koç dolunayı, pandora belgelerinin devamını ya da türevini getirebilir. 10 Haziran’da İkizler burcunda yaşanan Güneş tutulmasının etkileri tetiklenebilir. Gençlerle ilgili gelişmeler hareketlenebilir. İçeride tansiyon yükselebilir. Bu noktada yabancılara da dikkat etmekte fayda olabilir. Deprem olasıdır. Spekülatif yatırım araçlarında dalgalanmalar beklenebilir. Kredi başvurularında artışların yanı sıra batık krediler de dikkati çekebilir. Sularla, denizlerle ilgili problemler yaşanabilir.  

Yukarıda 20 Ekim Koç dolunayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

6 EKİM TERAZİ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

6 Ekim günü saat 14:06  de Terazi burcunun 13°24’  derecesinde yeniay meydana gelecek. Ev sahibi Terazi burcu adalet, diplomasi, politika, nezaket, genç kadınlar ve sanatla ilgilidir. Gölgesinde kararsızlık yaşamak, dengeyi, uzlaşıyı ararken kendi  dengesini kaybetmesi, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Siyasetçiler, diplomatlar, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkiler Terazi burcuyla anılır. Yeniay sürecinde Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Süreç boyunca şartları zorlamaya yönelik çıkışlar gözlemlenebilir. Yoğun iletişim, plan, programın  yanı sıra motivasyon düşüklüğü, harekete geçme problemleri yaşanabilir.

Yükselen derecesinde ciddiyeti, sabrı, sorumluluk bilinciyle sistem kurmayı işaret eden Oğlak burcu bulunmakta. Bu dereceye sert doğasıyla bilinen ve yüksek motivasyon, hırs, şiddet, sadizm, görme sorunları ile ilişkilendirilen Facies sabit yıldızının etkisini görmekteyiz.

Ay ve Güneş ise tutku, kurnazlık, zalimce tutum, kin, saldırganlık anlamlarını içeren  Algorab etkileşiminde görülmekte.

Terazi burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Terazi yeniayında eğitim, uluslararası işler, seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesini etkileyecek gelişmeler ana konu başlıklaro olarak görülmekte.

Öncü burçların  10-16, sabit burçların 26-30 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Terazi yeniayından öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Terazi yeniayı ile birlikte olaylar bizi sıklıkla eskiye, geçmişe yönelik düşünmeye, sosyal statümüzü, evliliğimizi, toplum ve aile içindeki durumumuzu, finansal konuları düşünmeye sevk edecek. Dönemin şartlarını yanlış okuyarak gaflete düştüğünüz, hata yaptığınız, altında karmik ödeşmeleri barındıran konular ki eski  yalanları, yanlışları, hileli, yolsuzluk yapılmış, mağdur eden durumları barındırabilir! İste tüm bu tutku ile bağlandığınızı düşünüp, belki de  kendinizi gereğinden fazla feda ettiğiniz konuda artık yeniden bir dengelenme vakti geldi. Yürümeyeceği belli ilişkiler, evlilikler, kredi, borç, vergi, miras, hisseli paylaşımlarla ilgili  durumlarınız, boşanmalardaki nafaka talepleri, davalar ve her şeyden öte yeniden doğmalıyım dediğiniz noktada kendinize verdiğiniz değeriniz… Girişimlerde, adımlarda kırılma yaratan hassas noktalarla ilgili bozulmalara ilgili bedelinin ödeneceğinin farkındalığı ile ilerlemek isteyebilirsiniz. Bu noktada adım atarken sıklıkla düşünerek, geçmişle olabildiğince dürüst yüzleşmenizi öneririm. Hangi konuda yanlış düşünmeniz hataya sebep olduk? Neyi eksik yaptınız? Zamanında tavsiyeler verenler doğru kişiler miydi? Doğru uyarmak isteyenlere kulaklarınızı mı tıkadınız? Artık bir yol ayrımına gelindi. Şu an bunu gerçekleştirmekte zorlanıyor ya da istemediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Kasım ayının ilk haftası gibi bu olaylar artık iyice gündeminize gelebilir ki zaten 19 Kasım’da yaşayacak olduğumuz  Algol sabit yıldızıyla beraber gerçekleşecek olan tutulma da bu konuları çözülmesi için önünüze düşürecektir. Ve yine Venüs retrosunda, Ocak ve Şubat aylarında  kendini hatırlatacak. Dolayısıyla daha dramatik sonuçlarla karşılaşmadan  tutulma sürecini, size bireysel etkilerini yürütebilmek  için şu dönemi iyi değerlendirmenizi öneririm.  Geçmişle sağlam bir şekilde, tarafsızca yüzleşirken hırsınıza yenilmemeye gayret edin ki yeniden neden bana bu hep oluyor diyen tarafta olmayın.

‘’Adalet topladır, ağır yürür. Fakat gideceği yere er geç varır.    Honore Gabriel Riqueti de Mirabeau ‘

Çok sayıda gezenin retro olduğu bu dönemde yeniay ile birlikte hamle yapmak istesek de önümüzde duran konuya yanlış yönde hamle yaparak kurban olmamak adına sükunetimizi, dengemizi koruyarak, yürümek izlenecek yol olsun. Yeni durumlar için fikir değişimlerine, hatalı kararlara, anlaşmalarda , sözleşmelerde verilen sözün dışına çıkılmasına, bazı tatminsizliklere açık bir dönem. Eski konuların, anlaşmaların, davalarla ilgili konuların, bitmemiş işlerin önünüze geleceği bu süreçte gerekli düzenlemeleri yapmanız durumunda sağlam adımlarla, sonuca ilerleyebilirsiniz. Unuttuğunuz bir iş başvurunuza geri dönüş yapılabilir. Bazı eski davalar sonuçlanabilir. Geçmişte başladığız ama yarım kalmış eğitimlerinize devam edebilir, yazım, çizim, illüstrasyon, reklam gibi yaratıcı yönünüzü kullanmanızı gerektiren işleriniz varsa tamamlamak üzere yeniden ele alabilirsiniz. Birden konuyu bitirmek üzere ele alacak şekilde  hedefler  belirleyebilirsiniz. Ebeveynlerinizin sağlıkları ile ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Şu dönemde değişen hava koşullarıyla birlikte bel, böbrek bölgesi sorunlarına karşı önlemci olmanızı öneririm.

Terazi yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Ülkemiz ve Terazi yeniayı

6 Ekim Terazi yeniayında ülkemizi, topraklarımızı, güvenliğimizi, madenlerimizi ve doğal kaynaklarımızı, inşaat ve gayrimenkul sektörünü, tarımı ve çiftçilerimizi ilgilendiren konular ana başlıkları oluşturmakta.

Pluto’muz ile sert görünüm oluşturan Terazi yeniayı iç güvenlikle ilgili konulara dikkat çekmekte. Tansiyonun yükselebileceği gelişmeler olasıdır. Terör, silahlı saldırı dilerim yaşanmaz.  Bu süreçte geçici sığınmacıların durumu da önem kazanmakta. Halkı, topraklarımızı, madenlerimizi, kaynaklarımızı ilgilendiren eski bazı anlaşmalar, görüşmeler, sınırlarımızda kurulmak istenen devlet, eyalet/federe yapı ile ilgili çalışmalar gündem olabilir. Uluslar arası ilişkiler açısından zorlanılabilecek bir süreç. Yansımalarını ekonomik olarak hissedebiliriz.  Bu süreçte savunma sanayine, S400 ler yine gündemde yer alabilir. BIST  ile ilgili yönetimsel gelişmeler,  karlılıkla ilgili spekülatif durumlar olasıdır. Tarım ürünlerinde fiyatları kontrol etmek  kolay olmayabilir.  Muhalefet kanadından yöneticiler, gazeteciler, yazarlar, düşün insanları ile ilgili davaların yanı sıra operasyonlar gündeme gelebilir. Terazi yeniayında meclis, milletvekilleri, belediyeler, belediye başkanları ile ilgili gelişmeler de öne çıkabilir. Finansal, ilişki boyutuyla davaları duyabiliriz. Deprem olasıdır. Eğlence sektörü, spor müsabakaları, sinema, tiyatrolarla ilgili alınan kararlar yeniden gözden geçirilebilir. Çocuk, kadın ve hayvan haklarına yönelik gelişmeleri görebiliriz. Kıbrıs ile ilgili durumlar öne çıkabilir.

Terazi yeniayı ile başlayan süreç 19 Kasım’da yaşanacak tutulma ile daha belirgin hale gelecek ve ardından da Venüs retrosu döneminde Ocak, Şubat ayları içinde diplomatik, finansal, hukuksal boyutta konuların üzerinden yeniden geçilmesini gerektirecek görünmekte.

Yukarıda 6 günü Ekim Terazi burcunda meydana gelecek yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

21 EYLÜL BALIK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

21 Eylül günü saat 02:54 de Balık burcunun 28°13’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Balık burcu sübjektif, merhametli ve fedakar, etrafıyla bütünleşmek isterken dengeyi kaybetmeye ve kendini kurban etmeye, bağımlılıklara yatkındır. Hukukçular, akademisyenler, bakanlar, diplomatlar, dalının uzmanları, bankacılar, finansörler, tüccarlar, sanatçılar, denizciler, petrol, su, kimyasal maddelerle ilgili işler yapanlar, denizciler, medyumlarla ilişkilidir.  Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri dolunay sürecinde daha belirgin görebiliriz.

Enerjilerin genelde dengeli olduğu fakat hızlı ilerleyen bir akış kolay olmayabilir. Şartlar zorlanmadan, olduğu haliyle, zaman zaman fedakarlık gerektiren, akışta yürütülmeye çalışılan genel bir süreç görebiliriz.

Balık dolunayının yükselenini geçtiğimiz Başak yeniayı ile aynı ve bize başlayıp da bitiremediğimiz işlerin devamını göstermekte. Yükselendeki Aslan burcu  gözler önünde, sahnede olarak kendini göstermeyi anlatan, liderleri, tanınmış kişileri de işaret eder. Yükselen derecesine  Giansar sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Giansar, keskin zeka ve analitik düşünce yapısının yanı sıra seyahatler, çok sayıda arkadaş, yaratıcılık anlatır. Aynı zamanda mide ve bağırsak sorunlarıyla ilgilidir.

Balık dolunayında Ay, Scheat ilişkisini görmekteyiz. Scheat, imkansızı düşünerek yapmaya cesaret edebilmeyi anlatırken beraberinde sıkıntıları, kaza, boğulma, intihar gibi tehlikeleri de içinde barındırır.  Güneş ise Markeb birlikteliğiyle engin bilgi ve eğitim çalışmalarını, yolculukları anlatır.

Balık burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Balık dolunayında eğitim, ticari faaliyetler, hukuksal konular, kardeşlerle, akrabalarla, yabancılarla ilgili işler, varsa basın-yayın, tanıtım konuları, irili ufaklı yollar, seyahatler ana başlıkları oluşturmakta.

Değişken burçların 25-30, öncü burçların 0-1,  sabit burçların 11-15 dereceleri arasında gezegenleri, önemi kombinasyonları olanlar Balık dolunayından öncelikli etkileneceklerdir. ( Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Para,evlilik, ortaklı dahil her türlü ikili ilişkiler, değer yargılarınız, adalet gibi çeşitli sebeplerden kaynaklı üzüntüler sahip olunanlara yönelik dengenizi oldukça bozmuş olabilir. Yaşanmışlıkların derin etkisi beraberinde aydınlanmaları ve beklenmedik olayları getirebilir. Adaleti sağlayabilmek amacıyla derinlerdeki çetrefilli işleri ele alabilirsiniz. Şartlar karşısında strateji geliştirmek ve bunu yaparken de bir yandan geçmişte yaşanmış problemlerin sebep olduğu dönüşümleri değerlendirmek diğer yandan hayatınızdaki ilerlemeniz gereken yolunuzdaki dengeyi tutturabilmenin hesabını yapabilirsiniz. Sonucun nereye varacağını bilerek olana bitene şimdilik bakakalır gibi durmakla, değişim sürecindeki ara boyutu da değerlendirebilirsiniz. Sizin dışınızdaki faktörlerin ya da kişilerin etkisi hizmetten, fedakarlığa, oradan da kurban olmaya giden yolu değerlendirmenizi ve tutkuyla bağlıyım dediklerinize bir şans daha tanımamanıza neden olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey karşılıklı dengede anlaşmaya çalışırken, hatalı kararların dengeyi kaybettirmesi ve geçmiş hataları tekrardan kaçmak olmalı. Böylesi bir durumda ortaya çıkabilecek problemler hayatınızın odağına oturabilir ve  sosyal durumunuza zorlayıcı etki yapabilir. Hayatta her zaman tam ideali yakalamak mümkün olmayabilir. Bulunduğunuz durumun muhasebesini iyi yapın ve geleceğinizi düşünün. Kendinizi kurban edecek noktaya gelmemeye, gerekiyorsa bu durumdan kurtulmaya özen gösterin. Ocak ayının 10 lu tarihlerinden itibaren Satürn’de bu konuları yeniden bir şekle sokulması için etkileyecek.

Dolunay, hayat felsefesini de etkileyecek şekilde toplum içindeki durumunuzu, aile konularınızı öne çıkartabilir. Geçtiğimiz Başak yeniayında başladığınız işlerinizi toparlamak isteyebilirsiniz. 26 Mayıs Ay tutulması ile gündeminizde olan konuların muhasebesini yapabilirsiniz. Ve dahası 4 Aralık’taki Güneş tutulması ile yaptığınız bu muhasebeler, evlilikler, hayatlarınızdaki etkiye göre her türlü olayın içindeki güç dengeleri sarsılacak. Bu dönemde sağlıklı düşünmekte zorlandığınız konular, tutulma etkisiyle birlikte sizi birtakım durumlardan özgürleştirmek, şartların değişimi yönünde adımlar atmaya götürecektir. Karar alırken, ticari faaliyetlerinizde, imzalamak durumunda olduğunuz anlaşmalar varsa, karşınızla iletişimde lütfen iyi düşünüp, hareket edin. Aldanmalara, aldatmalara dikkat. Dolunay çok kişinin sosyal durumuna etki etmekte. Eğitim konularınız, basın yayınla, hukukla ilgili işleriniz, ticari faaliyetleriniz, yurt dışını ilgilendiren durumlar bu süreçte hareketlenebilir. Merkür retrosu başlamak üzere ve artık gölge dönemlerindeyiz. Elektrikli, elektronik aletlerinizde, yollarda, ulaşımda, iletişimde olabilecek sorunlara karşı şimdiden tedbirli olabilirsiniz. Önemli verilerinizi yedeklemeyi ihmal etmemenizi öneririm. İlişkilerde önemli gelişmeler, problemler, yürümeyenlerde kopuşlar görülebilir. Hesabınıza, aldığınıza, verdiğinize dikkat edin. İntihara eğilimi olanların biraz daha hassas yürümesi gereken bir süreç olabilir. Genç kızlarımızın hem sağlıklarına hem de güvenliklerine daha dikkat etmelerini öneririm. Sulardan, sıvılardan kaynaklı sorunlar yaşanabilir.

Balık dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

İkizler ve yükselen İkizler :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Başak ve yükselen Başaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Terazi ve yükselen Teraziler için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız,

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Ülkemiz ve Balık dolunayı

21 Eylül Balık dolunayında iktidar, hükümet, muhalefet, üst düzey yöneticiler, yönetim kurulu başkanları, ceo lar, tanınmış kişiler, mahkemeler, muhalefet, prestijimiz, ülkemizin durumu, topraklarımız, güvenliğimiz, tarım, çiftçiler, inşaat, gayrimenkul sektörü ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Balık dolunayı, bir yandan Ay diğer yandan ilerletilmiş MC ve IC ile beraber zorlayıcı görünüm yapmakta. Hükümeti ve muhalefeti, halkı, ülkeyi ilgilendiren gelişmelerle dikkati çekmekte. Siyaset dahil her sektörde konumunda otorite olanlar, üst yöneticiler dolunayda etki altında. Konumunda otorite olanlara yönelik değişimleri, sağlık dahil gelişmeleri gözlemleyebiliriz. Bu süreçte meclis, milletvekilleri, belediye başkanları, yerel yönetimlere yönelik konular gündem yaratabilir. İçeride tansiyon yükselebilir. Güvenlik konuları vurgulanabilir. Bu süreçte geçici sığınmacılarla ilgili durumlar da dikkati çekebilir. Balık dolunayında anayasa değişikliği, eyalet/federe yönetim tarzı ve belediyelere özerklik konuları gündem olabilir. Muhalefet kanadından parti mensuplarına, gazetecilere, yazarlara, düşün insanlarına yönelik davalarla ilgili gelişmeleri duyabiliriz. Ekonomiye, para piyasalarla ilgili gelişmeler yöneticilerinin pozisyonlarını da etkileyebilir. Piyasalarda dalgalanmalar görülebilir. Halk ve halkın ekonomisi konuşulabilir. Tarım ürünlerdeki fiyat artışı ve ülkemiz haritasındaki tarım, çiftçilerimizle ilgili göstergeler, konuların üzerine daha farklı eğilme gereğini işaret etmekte. Deprem ve sulardan, sıvılardan, denizlerden kaynaklı problemler olasıdır.

Yukarıda 21 Eylül günü Balık burcunda meydana gelecek dolunaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy