Blog

8 AĞUSTOS ASLAN BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

8 Ağustos günü saat 16:50’de Aslan burcunun 16°14’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Ev sahipliğini yapacak olan Aslan burcu sahne önünde olmak, kendini göstermekle alakalıdır. Gölgesinde ego, kibir, gösteriş, müsriflik vardır. Liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla yeniay doğasına has özellikleriyle birlikte, bu gruplara ilişkin gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Yoğun hareketli, rekabetin, risk almanın, aşırı güvenin, egonun bol olduğu, empati ve esneklij yoksunu bir süreç yaşanacak.

Yükselende bilgi, büyüme, gelişme odaklı, fanatikleşip, gereksiz risklere girebilen ve dağılan Yay burcu bulunmakta. Bu dereceye Ras ALhague sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Bu sabit şifacılıkla, zarar görenin düzeltilmesiyle ama aynı zamanda bencillikle, dürüst olmamayla, sapkınlıklarla, alkolizm ve aşırılıklarla da ilişkilendirilmekte.

Güneş ve Ay ise Dubhe  etkileşiminde. Bu yıldız ise sorunları sakinlikle çözmenin yanı sıra kişinin bulunduğu konumu güç olarak kullanmasını, bencillikleri, kibiri, depresyona ve  intihara yatkınlığı anlatır.

Aslan burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Aslan burcunda yaşanacak yeniayda kredi, borç,vergi, sigorta, nafaka, miras konuları, eşin, ortağın kazanımları, kayıplar, ameliyatlarla ilgili gelişmeler ana başlıklar olarak gözükmekte.

Sabit burçların 13-19, değişken burçların 29-30, öncü burçların 0-3 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Aslan yeniayından öncelikli etkilenecekler. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar : İkizler, Başak, Yay, Balık)

Aslan yeniayı ile birlikte hemen herkesin hayatında kaotik durumlar yaratan ve artık düzeltilmesi gerekli hale gelmiş durumlar belirginleşecek, aydınlanacak. Geçmişten kaynaklı hileli durumlar, aldatmalar, yalanlar ile birlikte karşınızdakilere yeni bir şans daha vermek istemeyebilirsiniz. Sona yol alırken açılan pandora’nın kutusunun açılması, hatalarınızdan ders almadığınız yerleri yeniden önünüze koyarken, değerlerinize ait hayal kırıklıklarını da  yaşatabilir. Bu beklenmedik gelişmeler, bir yandan büyümek, gelişmek, düzeltmek istediğiniz konulara yönelik durumlara yönelik strateji geliştirmenizi hatırlatırken diğer yandan bunun bir bedeli olduğunu gösterecek. Talep edilen birtakım haklar, belki yolunuzda sizin düşmenizi sağlayan gelişmeler aslında başkalarıyla bütünleşmeyi öğrenmek gerekirken, başarısız olunan, sosyal durumunuzdaki gerilemeleri etkileyen ve artık köklü değişimi gerektiren işlerinizi sınırları da test ettirecek bir evreye getirebilir.

Büyüme, gelişme, kendinizi sosyal statünüzdeki problemleri bertaraf edip, gösterebilmek adına beklenmedik gelişmelerin olabileceği, başlayabileceği bir yeniay. Şu dönemdeki gelişmeleri belki hemen bitirmeniz mümkün olmayabilir ama Kasım sonu gibi hareketlilik kendini gösterebilir. Mücadelenizin içinde eğer hala bitmemiş bir şeyler kaldıysa da Şubat gibi bir sonuca varmanız mümkün olabilir. Yeniay, hak hukuk konularındaki, güç dengelerindeki sorunlara yönelik hareketlenmeleri beraberinde getirmekte. Bir döngüyü kıracak adımları görebiliriz. Karşınızdakilerle orta yolu bulmada şimdilik netleştiremediğiniz durumlar olabilir. Evliliğinizde, statünüzü ilgilendiren aksayan durumlar varsa bunlarla ilgili harekete geçebilirsiniz. Değerlerin ne kadar hayal ettiğiniz gibi olduğunu, geçmişe dönük fedakarlıklarınızın, belki kayıplarınızın üzerine giderek önemli kararlar alabilirsiniz. Noktayı koymak adına anlaşmalara yönelmek isteyebilirsiniz. Kalp damar hastalıkları, tansiyon problemleri olanların dikkat etmesi gereken bir süreç. Aslan yeniayı, 10 Haziran’da yaşanılan Güneş tutulmasının etkilerini de hareketlendirmekte. Tutulma sürecinde gözden geçirmek, ertelemek zorunda olduğunuz kararlarınızı, varsa ekleyen anlaşmalarınızı ele alacağınızı göstermekte. Tutulmanın etkilerini hatırlamak isteyenler, yazının sonunda linkini bulabilirler.

Aslan yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Kova dolunayı

8 Ağustos Aslan yeniayında ekonominin durumu, bankalar, finans şirketleri, hazine, maliye ile ilgili gelişmelerin yanı sıra ticaret, iletişim, ulaşım, basın-yayın, eğitimle ilgili gelişmeler, yabancı ülkelerle durumumuz ana başlıklar olarak görülmekte.

Aslan yeniayı ekonomiyle ilgili gelişmeleri işaret etmekte. Ani gelişebilecek durumların ticarete, halkın ekonomik durumuna dengesizlik olarak yansımasını görebiliriz. Para piyasalarında, borsada dalgalanmalar beklenebilir. Davalar bu yeniayda da konu olabilir. Konumunda otorite, üst düzey yöneticilerde, liderlerde yeniden değişim olasıdır. Tanınmış figürlerle ilgili beklenmedik, zorlayıcı etkide gelişmeler yaşanabilir. Güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken bir süreç. Topraklarımıza yönelik düşmanlıklar devam edebilir. Yangınlar, patlamalar, eylemler olasıdır. Ülke içinde hak hukuk mücadeleleri olasıdır. Son dönemde yeniden sınırdan sığınmacı kimliğiyle giren genç erkeklerin durumu muhalefet ve halkın gündeminde önemli yer tutabilir. Deprem yaşanabilir.

Yeniay, ülkemiz için de 10 Haziran’da yaşanılan Güneş tutulması konularını hareketlendirirken, kontrol edilmesi zor durumları beraberinde aktifleştirebilir. Kapalı kapılar ardındaki olaylara vurgu yapabilir.

Yukarıda 8 Ağustos Aslan yeniayına ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

10 HAZİRAN İKİZLER BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

24 TEMMUZ KOVA BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

24 Temmuz günü saat 05:37 de Kova burcunun 01°26′ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunaya ev sahipliği yapacak olan Kova burcu entelektüellikle, sıra dışı ve bilimsel olanla, isyanlar, özgürlükler ve devrimlerle ilgilidir. Gölgesinde öngörülmezlik, marjinallik, soğukluk bulunur. Bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle, astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilendirilir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde saydığım özelliklerle birlikte, bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Dolunay sürecinde  her ne kadar ivmelensek de sübjektif iletişim, alınganlıklar, kırılganlıklar,  organize olma sorunları, düzensizlikler yüzünden verim almakta, somut sonuca ulaşmakta sıkıntı yaşanacak.

Yükselende Ankara’nın batısı için geçen yeniaya ev sahipliği yapan Yengeç burcu, doğusunda kalan bölgeler içinse Aslan burcu bulunmakta. Dolayısıyla batı bölgelerimizde ev, aile, vatan konularını öne çıkartan, korumacı, kollamacı, gölgesinde durumu ajite eden, kıskanç dışavurumlar görülebilir. Aslan yükselenli yerlerde ise liderlik, yöneticilikle de ilgili, sahne önünde olmayı işaret eden ve gölgesinde egonun, kibirin, müsrifliğin barındığı tutumlara şahit olunabilir. Yükselen derecesinde Procyon sabit yıldızını görmekteyiz. Bu yıldız, hızlı geçen ve bu yüzden çabuk değerlendirilmesi gereken fırsatları işaret ederken, aynı zamanda başarısızlıklarla, sağlık sorunlarıyla, yüksek etkili gelişmelerle de ilişkilendirilmiştir.

Dolunay sürecinde Ay’ın Altair etkileşimi görülmekte. Altair, cesaretle, kararlılıkla, risk almayla, askeri güçle ilgilidir. Güneş ise Talitha’dan sessizlik, şüphecilik, kışkırtıldığında ciddi öfkelenebilme özelliklerini almakta.

Kova burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Kova burcunda yaşanacak dolunay kişinin kendisi ve ilişkiler dengesiyle ilgili durumlara işaretçi. Evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, rekabetle ilgili durumlar, davalar, açık düşmanlıklar, kişinin motivasyonları, yakın çevresi, fiziksel durumu, sağlığı, başlanılmak istenilen konular ana başlıklar olarak görülmekte.

Sabit burçların 0-4, öncü burçların 28-30, değişken burçların 14-18 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Kova dolunayından öncelikli etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar: Koç, yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Kova yeniayının temelinde karmik olaylar yatmakta. Burada oluşan gizli saklı durumlara yukarıdan, bütün olarak bakamadığınızdan ötürü doğru mantık yürütmek mümkün olmamış görünmekte. Ve sonucunda oluşan tatminsizliklerin hareketlendirmesi sonucunda ilişkilerde yaşadığınız içinden çıkılması zor durumu önyargıları geri tutarak, oldukça ciddi irade ortaya koyarak dönüştürmek gerekli. Sizin toplum içindeki durumunuz ve birey olarak duruşunuz arasındaki dengeyi etkileyecek dolunayda, her ne kadar ruhunuz özgürlük istese de sanki içinde bulunduğunuz topluluğa ayağından prangayla bağlı gibi duyguları hissetmeniz mümkündür. Geçmişe ait hesapların kesildiği bu dönemde yaşanabilecek patlamalar, yüksek çıkışlar beraberinde duygusal yaralanmaları, benliğinizin incinmesini, başkalarına karşı güven eksikliğini beraberinde getirebilir. Tüm bu olaylar Ağustos ayının 20 sini takiben hareketlenecek. Aralık’ta yaşayacağımız Güneş tutulmasının etkisi ile de radikal değişimlere gidebileceksiniz.

Bir yandan ailevi, hedefleriniz, işinizle alakalı konularla ilgili farkındalık sağlamaya çalışırken öte yandan gelişmeler, ilerleyen dönemde hayatınızda bir temel oluşturacak şekilde gelişecek. Aile içinde finansal konular gündeme gelebilir ve bu durum sizin kazanımlarınızı, sosyal konumunuzu ve kendinizi birey olarak duruşunuzu etkilemekte. Geçmişten kaynaklanan bu durumda adaletsizlikler söz konusu olabilir ve ortak kazanımları ilgilendirebilir. Güç dengesizliğini hale yola sokabilmek için dava konusu gündeme gelebilir. Adımlarınız, hedefleriniz doğrultusunda cesaretli, radikal ve sonuca götürecek şekilde olacak. Tam sonucu şu anda alamasanız da bu yolda olduğunuzu biliyorsunuz. İletişimin daha kapalı, belki bazı şeylerin şimdilik dışa vurulmak istemeyeceği, hazırlanma aşaması gibi bir süreç diyebiliriz. Bazılarınız için aile içini de kapsayacak şekilde bürokratik işlemleriniz olabilir. Bunlarla ilgili Ekim ayı başında farklı bir boyuta geçmek için hareketlilik yaşayabilirsiniz. Çocuklarınız, onların evlilikleri de bu süreçte gündeminizde yer edebilir. Harcamaların abartılabileceği, bunun da cebinizi, ödemeler dengenizi etkileyebileceği bir zaman dilimi. Küresel güç odaklarının uyguladığı ve biyolojik savaş olarak nitelendirdiğim covid açısından tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Sonbaharla birlikte dünya üzerindeki projelerini kontrollü kaos teorisi uygulamasıyla istedikleri raya sokabilmek adına yeni mutasyonlarını devreye sokabilirler. Yazanlar, çizenler, illüstrasyonla uğraşanlar bu dönemi verimli kullanabilirler.

Kova dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

İkizler ve yükselen İkizler :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Ülkemiz ve Kova dolunayı

24 Temmuz Kova dolunayında yabancı ülkelerle olan finansal ilişkiler, ekonomi, kredi, vergi, faiz oranları, borçluluğumuz, bankalar, finans kurumları, hazine, maliye, borsa, halkın ekonomik durumu ile ilgili gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Kova dolunayın ekonomik koşullarla ilgili gelişmelere işaret etmekte. Bankaları, finans kurumlarını ilgilendiren gelişmeleri görmeye devam edebiliriz. Piyasalarda dalgalanmalar görülebilir. Krediler, faizlerle ilgili düzenlemeler gelebilir. Borçluluğumuz, yabancı ülkelerle yapılan finansal anlaşmalar, silah anlaşmaları, S400 ler, anayasa, federasyon konuları, sınırlarımızın durumu gündem olabilir. Dış ilişkiler açısından hareketli bir süreç olabilir. Komşu ülkeleri de ilgilendiren gelişmeler, anlaşmalar olasıdır. Konumunda otorite olanlara yönelik değişimler devam edebilir. Çocuklarla, gençlerle ilgili durumlar, eğitimle ilgili değişiklikler beklenebilir. Muhalefet partilerine, yöneticilerine, gazeteci, yazar, düşün insanlarına yönelik tutuklulukları, davaları ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir. Deprem olasıdır.

Yukarıda 24 Temmuz Kova dolunayına ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

10 TEMMUZ YENGEÇ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

10 Temmuz günü 04:17 de Yengeç burcunun 18°01′ derecesinde yeniay meydana gelecek. Bu burç tutucu, korumacı, hassas yapılı, aileye, vatana ait konuları önemseyen yapıdadır. Gölgesinde gereksiz anaçlık, ajitasyon, kıskançlık görülür. Halkı ilgilendiren konuların yanı sıra sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla yeniay döneminde Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Olayların hızlılığı ve değişkenliği somut sonuç elde edebilmeyi zorlaştırmakta. İletişim yoğunluğunun yanı sıra değişikliklere uyum sağlama gayretinde olunacak.

Yükselende Bolu’nun batısında kalan yerler için İkizler, doğusunda kalanlar içinse Yengeç burcu görülmekte. İkizler, iletişim özellikleri dikkati çeken, meraklı, bilgiyi aldığı gibi dağıtan ve strese ve dağılmaya açık bir burçtur.  Yengeç burcu ise yukarıda da bahsettiğim özellikleriyle bilinirken, yeniayın da ev sahibi olarak Bolu’nun doğusunda kalan illerimiz için özelliklerini belirginleştirmekte.  Bu dereceye Betelgeuse ve Polaris sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Her iki yıldız, başarı, zenginlik ve yanı sıra öncülük edip, yol göstermekle alakalıdır.  Dışavurumlardaki  etkilerini  harita potansiyellerine göre hissettirecekler.

Güneş ve Ay ise Castor ve Pollux kavuşumunda. Bu sabit yıldızlar yazarlar, gazeteciler, düşün insanları ile ilgili gelişmeleri, keskin zekayı, hukuksal başarıları, saygınlığı, onuru, zıt kutupları birleştirerek farkındalık sahibi olmayı, cesaretli ve acımasız bir mizacı, bilinçli olarak yalan söyleyebilmeyi, başarısız tahminleri anlatır.  

Yengeç  burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yengeç burcunda yaşanacak olan yeniayda maddi manevi kazanımlar, taşınabilir mallar, yatırımlar, verilmiş olan borçlarla ilgili gelişmeler ana konu başlıklarını işaret etmekte.

Öncü burçları   15-21, değişken burçların  1-5 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yengeç yeniayından öncelikli etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Hayatın içinde başkalarıyla ilişkilerde başkalarıyla bütünleşmeyi, birleşmeyi öğrenmemiz gereken konuda yeterince iyi olamayarak, gerçeklerle yüzleşmiş , arzuladığınız büyümeye erişememiş, engellerle karşılaşmış olabilirsiniz. Şartları doğru okuyamamak nedeniyle yolunuzda oluşan aksaklıklar, sorunlar baştan ayağa gündeminizde olacak. Dengeyi bulmaya çalışıp, iyileşme sağlayabilmek amacıyla gerek duygusal gerek ailevi gerekse hedeflerinize yönelik konularda yeniayda enerjinizi bir noktaya, sorunun çözümüne odaklayacaksınız. Artık bir acı reçetenin varlığının ve yol ayrımının farkındalığına sahip olmalısınız. Bağımlılıklardan vazgeçmek kolay olmadığından, ısrarla geçmiş hataları inkar etme yoluna gidebilirsiniz. Oysa ki uğruna emek harcadıklarınız için yeniden üzüntü yaşamamanın yolu sağlıklı bir çözüm stratejisi oluşturup, kendinize değer katacak adımlarla, kararlı bir şekilde köklü değişimden geçmekte.

Aile içlerinde sorunlu evliliklerin, parasal konuların, statüleri ilgilendiren problemlerin enine boyuna masaya yatırılacağı, kazanımlarınıza yansımalarının değerlendirileceği bir yeniay süreci. Kendinizi daha etkin gösterebilmek adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Dengeleri bozan kırgınlıkları  telafi etmek için adım atılabilir. Davalarla ilgili durumlar varsa onlar konuşulabilir.  Bu süreci başlama değil ama araştırma için görüşmeler, değerlendirme adına kullanabilirsiniz. Çocukların evlilikleri, ortaklıkları, davaları gündem olabilir. Onları işlerini, statülerini de ilgilendiren yeniayda, kırılmalara yönelik adımları, yapılması gerekenleri konuşabilirsiniz. Bu dönemdeki adımlarınız  şimdi beklediğiniz kadar olmasa da daha sonra gerek aşk hayatınızı gerek çocuklarınızı ya da hobileriniz, uğraşılarınız varsa onlarla ilgili çalışmalarınızda kazanım sağlamanıza, değer yaratmanıza fırsat tanıyabilir. Bu yolda yakınlarınızdakilere de rehberlik edebilirsiniz. Sakarlıklara, sakatlanmalara, yediğinize, içtiğinize dikkat etmenizi öneririm. Kimyasallardan, gazlardan, sulardan kaynaklı problemler  mümkündür.

Yeniay ile birlikte 10 Haziran’da yaşadığımız İkizler burcundaki Güneş tutulmasındaki hedeflerinizi ele alıp, tutulmayla ilgili gerçekleştiremediğiniz fikirleriniz, konuşmalar, anlaşmalar adına hareketlilik yaşayabilirsiniz. Hatırlamak isteyenler, yazının linkini sonda bulabilirler.

Yengeç yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Ülkemiz ve Yengeç burcunda yeniay

10 Temmuz günü Yengeç burcunda meydana gelecek olan yeniayda halkı ilgilendiren konular, halkın bakış açısı, dışavurumu, sağlığı, içişleri ile ilgili gelişmeler yanında krediler, vergiler, borçlar, yabancı ülkelerle finansal ilişkiler ve kamuoyunu etkileyecek gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Yeniay sürecinde kontrol edilmesi kolay olmayabilen bazı gelişmelerin karşımıza gelmesi kırılganlıkları arttırabilir.  Halkı, topraklarımızı, içişlerimizi, iç denge dinamiklerini ilgilendiren gelişmeler olasıdır. Görüşmeler kapalı kapılar ardında devam ederken, yeniay ile birlikte bazı anlaşmalar, taahhütler  karşımıza gelip, zorlayabilir. Dış ilişkilerle, sınır komşularımızla olan ilişkiler dikkati çekebilir. Gelişmelerle birlikte dış politikada  dönüşümden geçilen bir dönemi anlatmakta. Ekonomik olarak gelen fiyat artışlarıyla birlikte halkın cebinin daha zorlanacağını söyleyebiliriz. Bankalarla, finans kurumlarıyla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Spekülatif yatırım araçlarında dalgalanmalar beklenebilir. Lüks kapsamına alınabilecek bazı malların vergilendirmelerinde, fiyatlarında değişiklikler olabilir. Konumunda otorite olanlarla ilgili bir değişim daha beklenebilir. Sularda, sıvılardan, gazlardan kaynaklı sorunlar, kazalar yaşanabilir. Deprem olasıdır. Yengeç yeniayı muhalefet kanadından parti yöneticilerini, gazetecileri, yazarları, düşün insanlarını  ilgilendiren davalarla, tutukluluklarla ilgili gelişmelere işaretçi.  Bu süreçte anayasa konusu da gündem olabilir.

Ülkemiz açısından Yengeç yeniayı, 10 Haziran’da İkizler burcunda yaşanan Güneş tutulmasını tetikleyerek, etkilerini aktifleştirecektir.

Yukarıda 10 Temmuz günü Yengeç burcunda meydana gelecek olan yeniayın astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

24 HAZİRAN OĞLAK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

24 Haziran günü saat 21:40 da Oğlak burcunun 03°28′ derecesinde dolunay meydana gelecek. Bu burç ciddiyet, sorumluluk anlayışı, mantık, sabır ve sistem kurmayla ilişkilidir. Gölgesinde duygu yoksunluğu, aşırı kontrolcülük ve hesapçılık, melankoli görülür. Devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde  Oğlak özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Oğlak dolunayı hem gerçekçi ve mükemmeli isteyen hem de aynı zamanda sınır koymakta zorlanılacak, kırılgan, değişken bir süreci işaret etmekte.

Yükselende yine Oğlak burcu var ve bu burcun özelliklerini vurgulamakta. Aynı zamanda Dheneb ve Deneb Okab sabit yıldızlarının da bu dereceye etkileşimini görmekteyiz. Bu iki yıldız dışavuruma savaş, mücadele, yönetim becerilersi, yardımseverlik ve cömertlik özelliklerini de katmakta.

Ay’ın Polis ve Kaus Medius kavuşumu başarı, buyurganlık, hırs , zihinsel uyarım ve insancıllıkla harmanlanmasını göstermekte. Güneş ise Propus ile beraberliği ile anlamına hızlı gelip geçen ve çabuk değerlendirilmesi gereken fırsatları yüklenmekte.

Oğlak burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Oğlak burcunda gerçekleşecek olan dolunayda fedakarlıklar, kontrol edilmekte zorlanılabilecek durumlar, zorluklar, gizli konular, endişeler, bağımlılıklar, arınma çalışmaları, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili konular, sağlık, günlük hayatın temposu, birlikte çalıştıklarımız, iş ortamı, evcil hayvanlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Öncü burçların 0-6, sabit burçların 16-20 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Oğlak dolunayından öncelikli etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Zamanında varınızı yoğunuzu ortaya koydup, üzerine gittiğiniz konuda yaşadıklarınız artık aidiyet gösterdiklerinize karşı doyum alabilmenizi de etkilemekte. Değişimin farkındalığıyla  daha bir ben demek isterken, sanki henüz tam bitmemiş bir şeylerin hala sizi arada bir yerlerde tutuyor olması, ayağınızda pranga varmış hissine yöneltebilir. Bu amaçla içinde bulunduğunuz ve anlamlandırmakta zorlandığınız karmik döngülerden kurtulabilmek, hayatın içinde av olan taraftan kaçınabilmek, ters giden ailevi, sosyal ilişkilere, statünüzü ilgilendiren gelişme problemlerine karşın durumunuzu anlamaya, anlamlandırmaya ve başka bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Dağılmış parçaları bir arada tutabilme ve koşulları iyileştirebilir miyim düşüncesi, sizi güvenlikli yürüyebilmeniz adına yapmanız gerekenleri ihmale yöneltmesin. Kafasında türlü hinlikler dönenlerin rekabet koşulları karşısında birtakım durumları saptırabileceği, inkar edebileceği gerçeğini unutmayın ki sil baştan yaşamayın.

Kontrol etmekte zorlanabileceğiniz şartların söz konusu olabileceği bir dolunay sürecindeyiz. İlişkilerde yıpratıcı durumlar yaşanabilir. Gizli düşmanlıklara açığız. Sahip olduğunuz kazanımlara yönelik gelişen durumlar tamamlanmamış durumların yeniden ele alınmasını gerektirebilir. Karşınızdakilerin birtakım tutumları yüzünden hedeflediğiniz konuda bazı şeyleri yeterince net göremeyebilir ve maddi manevi değer yaratımı konusunda beklentinizi karşılayamayabilirsiniz. Bu durum ailede, işinizde otorite konumunda olarak gördüğünüz insanlarla ya da varsa bürokratik işlerinizle ilgili kırılmaları yaşatabilir. Kardeş, kuzen ilişkilerinizde destekli girişilecek adımlar bu durumu harekete geçiren etken olabilir. Hedefinize yönelik karşınızdakilerle adım atma yolunu seçerseniz geçmişe dayalı çok sayıda faktörden ötürü ki bu durum ortaklı parasal konuları da ilgilendirebilir, konunun üzerinde dikkatli düşünüp, inceleyin. Hala önünüzde net aydınlanmamış, belki de manipüle edilen noktaların olabileceğini unutmayın. Dürtüsellikle, gurur yapıp çıkışlarda bulunmamaya özen gösterin. Karşınızdakilerden gelebilecek bir hamlenin de beklenmedik gelişmeleri yaşatabileceğini unutmayın. Şu var ki dikkatli yürüdüğünüz taktirde bu kırılmalar gidilmesi gereken yöne taşıyacak ve kazanımlarınız gecikmeli de olsa gelebilecektir. Sağlık konularına dikkat edilmesi gereken bir süreç. Tansiyon, kalp-damar sorunu olanlar bu süreci daha sakin geçirin lütfen. Sakatlanmalara karşı da dikkat. Çocuklarınızla ilgili onların hayatlarında önemli bir dönüşümü ilgilendiren adımlar atılabilir. Bu durum sizin özel ilişkilerinizi de ilgilendirebilir. Yeni evliliklere adım atanlar olabileceği gibi yürümeyen evliliklerle, güç dağılımının, adaletsiz paylaşımların yapıldığı konularda da hareketlenmeleri duyabileceğimiz bir dönemden geçmekteyiz.

Oğlak dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Ülkemiz ve Oğlak burcunda dolunay

24 Haziran’da meydana gelecek olan dolunayda çalışan kesimi, sosyal güvenlikle ilgili hizmetleri, sendikaları, ordumuzu ve polisimizi, sağlık sistemimizi ve çalışanlarını, diplomatik ilişkileri, uluslararası davaları, yabancı ülkelerle anlaşmaları ve gizli ilişkileri, örgütleri, suikast, uyuşturucu konularını, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri, hayvancılığımızı, iç işlerimizi, halkı ilgilendiren gelişmeleri ana başlıklar olarak işaret etmekte. Aynı zamanda bunların iç ve dış işlerine yansımalarını, diplomatik gelişmeleri, anlaşmaları, davaları ilgilendiren durumlara etkilerini gözlemleyebiliriz.

Coronanın yani adı konulmayan biyolojik savaşın şimdilik azalmasıyla sağlık ve çalışma koşullarını ilgilendiren düzenlemelere devam edilebilir. Halkı ve iç işlerimizi ilgilendiren gelişmeler olasıdır. Müttefiklerle görünümlülerle ilişkilerin etkisini halkın ve ekonominin üzerinde hissedebiliriz. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler diplomaside dengeleri zorlanabilir. Konumunda otorite olan birisine yönelik görev değişimi konuşulabilir. S400 lerin durumu, anayasa, sınırlarımızda kurmak istedikleri yapı gündeme gelebilir. Muhalefet kanadından yöneticiler, gazeteciler, yazarlar, düşün insanlarına yönelik davalarla, tutukluluklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Suikast konusu dikkati çekebilir. Arka planda olup bitenleri öğrenebiliriz. Bu durum bilinmeyen grupları anlatabilir ve birliktelikleri çözücü etkiyi beraberinde çalıştırabilir. Bankaları, finans kurumlarını ilgilendiren düzenlemeler gelebilir. Faiz oranlarında değişimler beklenebilir. Davalar ile ilgili durumlar, para konuları gündemi meşgul edebilir. Spekülatif yatırım araçlarında, borsada dalgalanmalar beklenebilir. Deprem beklenebilir.

Yukarıda 24 Haziran günü yaşanacak olan Oğlak dolunayının astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

10 HAZİRAN İKİZLER BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Genel anlamıyla Güneş tutulması

10 haziran günü saat  13:52 de İkizler burcunun 19°47′ derecesinde halkalı Güneş tutulması meydana gelecek. Halkalı tutulmalarda Ay, Güneş’in önünden geçerken Güneş’i tam örtmez ve açıkta kalan Güneş diski yerden bakışla Ay’ın etrafında halka şeklinde görülür.

Tutulma, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’nın çoğundan, Kuzey batı Afrika’dan, Atlas Okyanusu ve Kuzey Kutup bölgelerinden izlenebilecek.

İkizler burcunda gerçekleşecek olan bu yılın ilk Güneş tutulması 147 numaralı Saros ailesine ait. Serinin ilk tutulması 12 Ekim 1624 yılında gerçekleşmiş. Son tutulma ise 24 Şubat 3049’da yaşanacak.

Seriyi göz ardı edip, bu tutulma derecesinin civarına baktığımızda ise 11 Haziran 1983 de İkizler burcunun 19°42′ sinde bir tam Güneş tutulması görmekteyiz. Yıl genelinde dünyada olan olaylara bakarsak; Yuri Andropov SSCB başbakanı oldu. ABD’de Hava Kuvvetleri’ne ait üstleri protesto eden 752 kişi tutuklandı. Sri Lanka’da Budistler 3000 kadar Tamilli katletti. Beyrut’ta ABD ve Fransa’ya ait karargahlara yapılan saldırıda 241 ABD’li, 58 Fransız asker öldü. Arjantin’de 7 yıl aradan sonra ilk demokratik seçim yapıldı ve askeri rejim sona erdi. Madrid’de gece klübünde çıkan yangında 82 kişi öldü. KKTC kuruldu  ve BM Güvenlik Konseyi tanımadı.

Ülkemizde ise SODEP ve DYP kuruldu. Büyük Türkiye Partisi, Huzur Partisi kapatıldı. Kenan Evren, Genelkurmay Başkanlığı’nı Nurettin Ersin’e devretti. Erzurum ve Kars’ta meydana gelen depremde 1330 kişi hayatını kaybetti, 534 kişi yaralandı. Genel seçimlerde ANAP iktidar oldu. Hisarbank, İstanbul Bankası, Ortadoğu İktisat bankası, Ziraat Bankası’na devredildi. Türk Parasını Koruma Kanunu değiştirildi ve döviz bulundurmak suç olmaktan çıktı.

Sizler de kendi hayatlarınızda 1983 yılını gözden geçirerek, çıkarımlarda bulunabilir ve bu tutulmaya yönelik ipuçları yakalayabilirsiniz.

Sepherial’e göre İkizler burcunun 2. dekanında meydana gelen Güneş tutulmaları ‘korsan yayıncılık, hırsızlık ve cinayet’ ile ilişkilidir.

Tutulmaya İkizler burcu ev sahipliği yapmakta. Bu burç değişken, meraklı, iletişim odaklıdır. Bilgiyi alır ve elemeden, işlemeden dağıtır. Strese, dağılmaya açıktır. Basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir. Dolayısıyla tutulma sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz. 

Tutulmada iletişimin haddinden fazla yoğun olacağını, plan, proje yapılacağını fakat motive olma ve harekete geçme sorunları ile birlikte organize olarak somut sonuç elde etmekten  uzak gelişmeleri görebiliriz.

Yükselende Terazi bulunmakta. Terazi, ilişkiler, diplomasi, hukuk, adalet, denge ve uyum çabalarıyla ilgilidir. Dolayısıyla karşılıklı ilişkilerde hakkı, hukuku ararken bunu araştırma ve bilgi yönünde, görüşmelerle ortaya koyacağız. Yükselen derecesinde Markeb ve Nodus I sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Buna göre dışavurumda bazı insanlarda daha dindarlık vurgulanırken, eğitimle ilgili konular, seyahatler yoğunluk kazanabilir. Zihin daha analitik çalışırken, yaratıcılıklar dikkati çekebilir.

Güneş ve Ay, Bellatrix etkileşiminde. Bu sabit yıldız zorlu uğraşılardan sonra gelen başarılarla ilişkilidir. Dolayısıyla tutulma doğasında bu etkiyi gözlemleyebiliriz.

İkizler burcunda Güneş tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

İkizler burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasında yüksek öğrenimi, yabancıları, yurt dışıyla, mahkemeler ile ilgili konuları, uzak akrabaları, basın-yayın, tanıtım ile ilgili işleri, hayat felsefesini etkileyecek gelişmeleri işaret etmekte.

Değişken burçların  14- 24 , sabit burçların 0-8 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar İkizler burcundaki Güneş tutulmasından öncelikli etkileneceklerdir. (Değişken  burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Oğlak)

Tüm bunlar mutluluğu, huzuru yakalamak amacıyla adım atmanızın sonucu gelişmiş olmalı. Başta düzgün gibi görülen ilişkiler dengesinde, başta olana bitene çözüm odaklı ve özverili yaklaşmış fakat işler öyle bir noktaya gelmiş ki artık bağımlılıklar rahatsızlığı ve uyum sorunları başlamış görünmekte. Belki  geçmişe yönelik karmik ödeşmelerin yapılacağı bu dönemde sizi mahkemeden döndüren durumlar gelişmiş olabilir. Fakat artık sınırların iyice zorlanması, Pandora’nın kutusunu da açacak ve tutulma ile birlikte yetkinliklerle ilgili sınırları çok yönlü sarsacak görünmekte. Geçmişte size konuşanların boşa harcanmış nefesi sonucunda yolun yarısına gelmişken karşınıza cevabını bulamadığınız durumların çıkması sizi yeniden onlar üzerinde çok boyutlu düşünmeye, araştırmaya ve sonucunda da mantıksal olana ait çıkarımda bulunmaya davet etmekte. Beklenmedik hareketlenmelere bağlı olarak önünüzdeki belirsizlikleri, aşabilmek için destek bulmak şu aşamada kolay olmayabilir. Şartlara karşı yine bağımlılık gösterip, olanı biteni görmezden gelebilir, sağlıklı değerlendiremeyebilirsiniz. Ancak Temmuz’un ilk haftasından sonra daha farklı değerlendirme yapabildiğinizi fark edebileceksiniz.

İletişimin, görüşmelerin, yazışmaların, hareketin çok yoğun olacağı fakat sonuç elde etmenin zamana yayılacağı bir tutulma dönemine giriyoruz. Geçmişe dönük hatalı, şaibeli işlemler, faaliyetler, kayıplar, gizli kapaklı yapılmış şeyler, hak ihlalleri tutulma etkisiyle gündeme geliyor ve aydınlanıyor. Geriye dönük muhasebe yapılacak ve eksik, hatalı olan yapılar yeniden elden geçecek görünmekte. Bazı kararlar güncellenirken bazılarından geri adım atılabilir. Çok bol araştırma yapabileceğiniz bir süreç. Karar sürecinde acele etmeyin. Olayları çok yönlü değerlendirerek, teyitli çalışmaya gayret edin ki yanılgıya düştüm, yanıltımdım demeyesiniz. Tutulma etkisiyle gelişecek durumların sizin hayat felsefenizi de etkileyeceğinizi unutmayın. Ağustos ortasını takiben tutulma konuları hareketlenirken beklediğiniz bir sonlanma varsa burada tam sonuç alamayabilirsiniz. Fakat Ekim ve sonrasında daha rahat yürüyebilirsiniz. Bazı haritalarda ise etkisi çok daha uzun hissedilecektir.  4 Aralık’ta yaşayacağımız tutulma da bunları yine aktifleştirecek ve bitmiş fakat harekete geçmekte sorun yaratan ki belki de burada başkaları tarafından yönlendirilen şartlar ya da kişilerde de değişim görülecektir. İkizler burcunda yaşayacağımız Güneş tutulması, 14 Aralık’ta Yay’da yaşanılan tutulmayı da ilgilendirmekte. Doğru, mantıklı kararlar aşındığı taktirde yeniden yapılacak değerlendirmelerle hedeflediğiniz duruma yönelik sonlanmaları da berberinde getirebilir. Tutulma, corona sonrası açılmaya adapte olamaya çalışan toplumda çocukların  eğitimi ile ilgili durumları da işaret etmekte. Uygulamalarda net anlaşılmayan ya da tatmin etmeyici durumlar oluşabilir. Hesaplarınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemde olduğumuzu unutmayalım. Basın-yayını, yabancıları ve yurtdışını ilgilendiren durumlarınız varsa bu konularda da yeniden gözden geçirmelerde bulunabilir, belki de bazılarını öteleyebilirsiniz. Tutulmanın öncesinde etkisini gösterebilecek ailevi, işinizi, hedeflerinizi ilgilendiren belki de bürokratik konular en alevli etkisini kaybetse de konunuzla ilgili mücadele etmeniz gerekecek.

İkizler burcunda Güneş tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Boğa ve yükselen Boğalar için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar, 

İkizler ve yükselen İkizler :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Ülkemiz ve İkizler burcunda Güneş tutulması

10 Haziran’da meydana gelecek olan Güneş tutulmasında kontrolü zor olabilecek olaylar, gizli ilişkiler, örgütler, düşmanlıklar, vatana ihaneti, suikasti, uyuşturucuyu ilgilendiren konular, hastaneler, hapishaneler, sendikal sorunlar ve büyükbaş hayvancılığımız ana konu başlıkları olarak görülmekte.

12. evimizde gerçekleşecek tutulma, ilerletilmiş Ay düğümlerimizi etkilerken, kadersel bir eşikte olduğumuzu da göstermekte. Bu enerji  gizli kalmışları  aktifleştirip, açığa çıkmasını sağlamakta. Gizli düşmanlıkların hareketlenebileceği dönem güvenlik konularına dikkati çekiyor. Dileyelim ki olmasın ama suikast olasılığı bulunmaktadır. İçeride huzursuzluk artabilir. Kapalı kapılar ardında yapılmış görüşmeler aydınlanabilir. Yapılanlarda çeşitli boyutta anlaşma sorunları yaşanabilir. Anlaşmalarda yeniden gözden geçirilip, bazı noktalarda değişiklikler, geri adımlar olabileceği gibi bu dönem net bilgiye de kolayca açık görülmemekte. Bu sebeple muğlakta kalabilecek durumlardan kaçınmak adına önemlidir. Bilgi kirliliğinin yanı sıra bilgi, belge, veri hırsızları da çoğalabileceği gibi ortaya da dökülebilir. Davalarla ilgili gelişmeler tutulma etkisiyle aşama aşama açığa çıkmaya başlayabilir. Diplomatik olarak da zorlanılabilecek etkilerde NATO, BM, AB gibi kurumlarla ilişkiler de dikkati çekebilir. Geçmişe dönük bazı dava dosyaları yeniden açılarak, incelenebilir. Muhalefet kanadında yöneticilere, gazetecilere, düşün insanlarına yönelik davalarla, tutukluluklarla ilgili gelişmeler gündem olabilir. İktidar ve muhalefet arası iletişim de zorlanabilir. Ekonomik olarak zor bir süreçten geçmeye devam ederken ticari firmalar içinde şartlar kolay olmayabilir. Bankalar, finans kurumları ile ilgili değişiklikler, spekülatif yatırım araçlarındaki dalgalanmalar beklenebilir. Kaynak tüketimindeki artış cepleri yorabilir. Konumunda otorite olanlarla ilgili görev değişimleri beklenebilir. Madenlere ve doğal kaynaklarımıza yönelik anlaşmalarla ilgili gelişmeleri görebiliriz. Tutulma, ülkemizde hastanelere, onların durumlarına da dikkati çekmekte. Dünya genelinde aşı ile ilgili gizlenmiş, bilinmeyen durumlar açığa çıkabilir. Hava yollarında problemler, depremlerde artış beklenebilir. 14 Aralık’ta Yay burcunda yaşadığımız tutulma ülkemizi de ilgilendirmekte. Yapılmış çeşitli konulardaki görüşmeler, anlaşmalar, kararlar, hazırlıklar vs yeniden gündeme gelebilir.

Yukarıda bahsettiğim kaynak gösterimi yapılmadan, intihale yönelik bir sorunu da ben yaşamaktayım. Yıllardır sizlere hazırlamakta olduğum astrokartografik haritalar, deprem, iklim bilimi ve meteoroloji ile ilgili olduğunu iddia eden bir site tarafından 19 Mart tarihinden bu yanan kendilerinin gibi kullanılmış. Üstüne yorumlar yapılmış. Bu site ve yöneticilerine hiçbir şekilde izin vermediğim gibi yanlış yolla uygulama içinde oldukları içinde bundan sonra da vermeyeceğimi beyan ederim. Ekran görüntülerini sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Merkür retrosundan sonra da EGM siber suçlara ileteceğim. Ama bir görüntüyü de hepimizin takip ettiğimiz grup ya da kişileri daha iyi tanıyabilmemiz açısından örnek teşkil etmesi için aşağıya bu seferlik paylaşıyorum. Kirliliğin yoğun olduğu bu dönemde bilgilenmek istediğimiz yerlerde paylaşım yapanları iyi araştıralım ve birbirimizden yaptığımız paylaşımlarda kaynağımızı da eklemeyi unutmayalım.  

Yukarıda 10 haziran günü yaşanacak olan İkizler burcundaki Güneş tutulmasının dünyaya, aşağıda ise ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Ekte kaynak belirtilmeden kullanılmış, intihal olan harita, sizlere 17 Mayıs’ta paylaşmış olduğum Yay burcundaki Ay tutulmasına aittir.

2021 2. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız. Güneş, 1 Haziran günü İkizler burcunun 10°44´ derecesinde Kuzey Ay düğümü ile kavuşacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, deprem, volkanik patlamalar, heyelanlar, göçükler,  mevsimsel hava şartlarında anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre 19 Mayıs – 19 Haziran tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

Azade Öksoy

26 MAYIS YAY BURCUNDA AY TUTULMASI

Genel anlamıyla Ay tutulması

26 Mayıs günü saat  14:13 de Yay burcunun 0525 derecesinde tam Ay tutulması meydana gelecek. Bu tip tutulmada Ay’ın tamamı Dünya’nın gölgesinde kalarak görülmez hale gelecek.  Güneş ışınlarının bazılarının Ay’a ulaşırken Dünya atmosferinden geçmek zorunda olması yüzünden atmosferdeki mavi ışık emilerek turuncu-kızıl bir renge bürünür. Bu yüzden kanlı Ay (Bloody Moon) diye de adlandırılır. Tutulma aynı zamanda Ay’ın bu seneki Dünya’ya en yakın konumunda olacağından Super Ay (Super Moon) tanımlamasıyla da görebiliriz.

Tutulma Güney Doğu Asya, Avustralya, Antarktika, Güney Amerika, Kuzey Amerika’nın çoğu, Pasifik, Atlas ve Hint Okyanusu’nda görülecek.

Tutulma 121 numaralı Saros serisine ait. Serinin ilk tutulması 6 Ekim 1047 yılında gerçekleşmiş. Son tutulma ise 18 Mart 2508 yılında olacak.

Seriyi göz ardı ettiğimizde Yay burcunun 5 sinde meydana gelen Ay tutulması bizleri 26 Mayıs 2002 yılına geri götürmekte. Dönemin Dünya genelinde önemli olaylarına bakarsak; Rus Uzay Mekiği Buran, Baykonur Uzay Üssü’nde parçalandı. Endonezya bağımsızlığını kazandı. ABD ve Rusya arasında Stratejik Saldırı Azaltma Anlaşması imzalandı.  Çin Hava Yolları’na ait uçak Tavvan Boğazına düşmesi sonucu mürettebat ve 225 yolcu öldü. Yaklaşık çapı 10 mt olan bir cisim Akdeniz üzerinde Dünya ile çarpıştı . Türkiye, Afganistan’da görev yapan Uluslar arası Güvenlik Destek Gücü komutasını İngiltere’den devraldı. Uluslar arası Ceza Mahkemesi kuruldu. İsviçre, BM’ye katıldı. Doğu Timor BM’ye katıldı. Endonezya’da gece klübüne yapılan saldırıda 202 kişi öldü, 300 den fazla insan yaralandı. Moskova’da bir tiyatroya yapılan baskında 170 kişi öldürüldü. Çin’de SARS salgını başladı. Tanzanya’da trenlerin çarpışması sonucu 281 kişi öldü. Lviv’deki gösteri sırasında akrobasi uçağı seyircilere çarptı ve 77 kişi öldü, 543 kişi yaralandı. Senegal feribotunun alabora olması sonucu 1863 kişi öldü. Ülkemizde dikkati çeken olaylara bakarsak;  Bülent Ecevit rahatsızlanarak Başkent hastanesine kaldırıldı. Kemal Derviş, İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan parti kurmak üzere anlaştı. Abdullah Öcalan’ın idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi. Meclis, erken seçim kararı aldı ve 3 Kasım’da AKP iktidar oldu. Abdullah Gül, 58. Hükümeti kurdu. Türkiye, 2002 FIFA Dünya Kupası’nda 3. Oldu.  Süreyya Ayhan , 18. Avrupa Atletizm Şampiyona’sında atletizmde ilk altın madalyayı kazandı. Fenerbahçe, Galatasaray’ı 6-0 yendi. Uğradığı suikast sonucu Necip Hablemitoğlu hayatını kaybetti.

Sizler de kendi hayatlarınızda 2002 yılını gözden geçirerek çıkarımlar yapabilir ve bu tutulmanın etkilerine yönelik ipuçlarını yakalamaya çalışabilirsiniz.

Sepherial’e göre Yay burcunun ilk dekanında meydana gelen Ay tutulmaları ‘ hırsızlık ve yağma işaretidir’.

Tutulmaya Yay burcu ev sahipliği yapmakta. Bu burç bilgiye, büyümeye, gelişmeye odaklı olup, fanatizme yatkınlık ve dağılma riskini taşır. Yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler ile ilgilidir.  Dolayısıyla tutulma sürecinde Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Tutulmada şartlar oldukça değişken, dayanıksız. Somut sonuç elde etmekte sıkıntı çıkabilir. Duygusallığın, sezgiselliğin geriye çekildiği dönemde iletişim yoğunluğu artacak. Konuşmalar, yazışmalar, anlaşmalar, plan ve projeler üzerinde çalışılabilecek görülmekte.

Yükselende tevazu sahibi, mantıklı, çalışkan ve mükemmeliyetçi yönüyle bilinen ama aynı zamanda gerginliği, detaylardan büyük resmi kaçırabilen Başak burcu bulunmakta.  Bu dereceye Alkes ve Alkaid sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Alkes, cömertlik, neşe , yüksek zihinsel kapasite, başkalarına sunulacak kıymetli bir şeyin taşınmasının yanı sıra ani gelişen durumlar karşısında mutsuzluk ve dağılma riskiyle ilişkilendirilmekte. Alkaid ise güvensiz mizaçla birlikte içten olmayan yası anlatmakta.

Ay, Marfık kavuşumuyla doğasına tutkuyu, kolay baştan çıkabilmeyi, iyi kalpliliği, kandırılabilme riskini  katmakta. Güneş ise Menkib etkileşiminde . Bu sabit yıldız da Güneş doğasına ilişkilerde dürüst olmama , yalana eğilimi, maceraperestliği katmakta.

Yay burcunda Ay  tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yay burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulmasında eğitim, iletişim, basın-yayın, medya, kardeşler, yakın akrabalar, komşular, yabancılarla ilgili konular, hukuksal konular ve hayat felsefesini etkileyecek gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların 0-10 , sabit burçların 16-24  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yay burcundaki Ay tutulmasından öncelikli etkileneceklerdir. (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

İlişkilerde sonradan bozulan şartlar hatalardan ders almayarak, defalarca üsteleme sonucu gelişebilmenin, büyüyebilmenin önüne set çekmiş görünmekte.  Daha önce de verilen mücadelede birtakım önyargılar ya da önünüze hazırlanan tökezlettirici olaylar yüzünden travmatik hale gelen karmik ödeşme şekline dönmüş. Girişimlerinizde enerjinizi bir noktaya aktarabilmek kolay olmasa da arap saçına dönmüş işleri kökünden halletmek gerekli.  Aile içi sorunlar, duygusal  isyanlar görsel hafızanızı da etkileyecek görünmekte. Doyum sağlayamadığınız, tadı kaçmış durumlar  bilinçaltına bastırdığınız anıları hatırlatması beklentilerinizi zorlayacak. Tutulmanın etkisiyle şartlarınızı değerlendirmeye, dengelenmeye çalışırken sorunun kaynağı olmaktan geri duracaksınız. Sizden gizlenilmeye çalışılan bazı bilgilerin, güveninizin kötüye kullanılmasının  kadersel olarak artık açığa çıkma zamanı.

Tutulma, karşılıklı ilişkiler dengesini öne çıkartırken fedakarlığın , vericiliğin de sorgulanacağını, karmik ödeşmelerin tamamlanmasına işaret etmekte.  Evlilikler, ortaklıklarla ilişkili durumlarla karar verebilirsiniz. Bir ilişkiyi geliştirebilir ya da şartları masaya yatırıp, bitirebilirsiniz. Fikir alış verişleri, görüşmeler, pazarlıklar yapabilirsiniz. Davalar gündeminize gelebilir.  Yanıltma, bazı şeyleri gizleme hedefiyle adımlara karşı dikkat etmekte fayda var. 31 Mayıs gibi Merkür durağan pozisyona, ardında da retroya başlayacak ki öncesi günlerde de etkilerini hissettirecek. 8 Temmuz’da da tutulma derecesini tetikleyecek. Bu süreçte yazılı, sözlü tüm iletişiminize aldanmamak, aldatılmamak, kayıp yaşamamak adına dikkat edin. Kafalar daha karışık olacağından karşınızdakilerin niyetlerini de doğru okuyamayabilirsiniz. Dolayısıyla siz de hiçbir şeyi fazla idealize etmeyin. Önemli konuların üzerinden tekrar geçmenizi öneririm.  Finansal konularınızı ilgilendiren gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitimle, basın yayınla, varsa tanıtım faaliyetlerinzile ilgili konularınız gündeme gelebilir. Kararlarınızı gözden geçirip, yeniden değerlendirebilirsiniz. Bu dönem alerjik kökenli rahatsızlıklara açık. Aynı zamanda yediğinize, içtiğinize de dikkat etmenizi öneririm. Merkür retrosunda veri kaybı yaşamamak için bilgisayarlarınızdaki, telefonlarınızdaki  önemli şeylerinizi yedeklemeyi ihmal etmeyin. Eski bitmemiş yazım, çizim işleri, eski teklifler yeniden gündeminize gelebilir. Yollarda, trafikte, rezervasyon gereken işlerde, hesap gerektiren her türlü konuda işinizi tekrar kontrol ederek yol alın. Kayıp çocuklar konusu gündem yaratmaya devam edebilir. Çocukları gözümüz kollayalım.

14 Aralık’ta yaşadığımız Yay burcundaki Güneş tutulması hayatlarınıza ne tür etkiler katıyorsa, bu tutulmayla birlikte onlar da artık iyice gündeminizde olacak. Hatırlamak için yeninden göz gezdirmek isterseniz tutulmanın linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Yay burcunda Ay tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar,

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar, 

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay burcunda Ay tutulması

26 Mayıs’ta meydana gelecek bu yılın ilk tutulmasında çalışan kesimi, sağlık sektörünü, hastaneleri, sendikaları, sosyal güvenlik hizmetlerini, ordumuzu, polisimizi, hayvancılığımızı, çiftçiliği, gizli ilişkileri, örgütleri, düşmanlıkları, hapishaneleri ilgilendiren gelişmeler, suikastler, uyuşturucu  ana konu başlıklarını  oluşturacak görünmekte. Aynı zamanda halk ve halkı ilgilendiren her konunun yanı sıra diplomatik ilişkilerdeki dengemiz, uluslararası anlaşmalar, davalar, müttefik görünümlü ülkelerle durumumuz da gündemimizi oluşturacak.

Tutulma  dış ilişkilerle ilgili konuları , davaları, finansal konuları gündemde tutmaya devam edecek görünmekte. Aynı zamanda ilerleyen dönemde uluslararası ilişkiler bağlamında önemli dönemeçlerin de gündeme gelebileceğini anlatmakta. Diplomasi, görüşmeler kapalı kapılar ardında yürüyebilir. İletişimde aksamalar, anlaşmalarda sorunlar, geri adımlar yaşanabilir. Gizli düşmanlıkların yoğun devrede olacağı bir dönemde kayıp , zarar yaşamamak için daha da dikkatli olunabilir. Zira hesaplar tutmayabilir.  Komşu ülkelerle diplomasi de yine kapalı kapılar ardında yürütülebilir.  Güvenliğimizi , ordumuzu ilgilendiren gelişmeler yine bizim için önemini korumakta.  Dilerim böyle bir gelişme olmaz ama suikast olasılığı bulunmakta.  

Kademeli açılma başlıyor olsa da bunun ticarete, turizme yansımaları kolay görünmemekte.  Ekonomideki zorlanmalar, bankalarla, finans kurumlarıyla ilgili zorlayıcı durumlar devam etmekte. Çocuklar ve gençler açısından da belirsiz durumların devam ettiğini, sağlık koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini görebiliriz. Yay tutulması kayıp çocuklar ve uluslararası çocuk kaçakçılığı konularını da gündeme getirebilir. Medyayı ilgilendiren gelişmeler, değişimler yaşanabilir. Muhalefet yöneticilerine, gazetecilere, yazarlara, düşün insanlarına yönelik tutukluluklar, davalar gündem olabilir.  Tutulmada hava ve deniz yolları ile ilgili problemli durumları, kazaları ve depremleri  duyabiliriz. Tarım ve hayvancılığımızın sorunları dikkati çekebilir. Yakın gelecek su ve gıdada yaşanacak problemleri işaret etmekte. Tutulma bizlere bu konulardaki eksiklerimizi gidermemizi anlatmakta. Yine bu dönemde madenlerimiz, doğal kaynaklarımız da ülke gündemini belirleyecek konulardan görünmekte.

14 Aralık’ta yaşanılan Güneş tutulmasının etkileri, bu tutulma ile birlikte ülkemizin de ajandasında önemli yer tutacak görünmekte.

Yukarıda 26 Aralık’ta Yay burcunda meydana gelecek olan Ay tutulmasının dünya, aşağıda ise ülkemize ait astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

JÜPİTER BALIK BURCUNDA

Jüpiter, 14 Mayıs günü kendi yöneticisi olduğu Balık burcuna geçiyor. Bu transit kabullenmeyi, fedakarlığı, akışta kalmayı ve koruma, şifalanmayla ilgili durumlara vurgu yapacak. Hayal gücünün, sezgilerin, bilinçaltının daha aktif çalışacağı bu süreçte yaratıcılık, yardımseverlik de gündemimizde olacak.  Ruhsallığın gelişeceği bu dönem çekilen acılar doğrultusunda dünyanın da uyanışına hizmet edecek. İçine vicdani duyguları katarak evrensel  yasaları yeniden yazmanın gerekliliğini hissedeceğiz. Sivil toplum kuruluşları dikkati çekecek. Yaratıcılığın, sanatın  kullanıldığı işleri öne çıkartacak.  Petrol, doğal gaz , kimyasal maddeler, su kaynakları ve denizlerle ilgili konular önem kazanacak. Beşinci boyuta geçmeye hazırlanan insanoğluna sezgisellik adına ince ayar yapılacak. Sahte gurularla karşılaşabilir,  büyük hukuksuzluklarla, skandallarla yüzleşebiliriz. Bu dönemde alkol, madde kullanımı da artış gösterebilir.  Dünya genelinde seller ve deniz tabanında olan depremlerde artış görülebilir.

Jüpiter’in bir önceki Balık  transiti 22 Haziran 2011’da sona ermişti. 14 Mayıs’ta Balık’a  dönemin ilk girişiyle birlikte haritalarınızda dokunacağı konularla birlikte ipuçlarını vermeye başlayacak. Daha sonra 28 Temmuz’da retro yaparak  Kova burcuna dönecek ve  şu anki konularınızla ilgili eksiklerinizi tamamladınızsa onların ödüllerini verecek.  Ardından  29 Aralık’ta yeniden Balık’a geçecek ve14 Mayıs 2021 ile birlikte start verdiği konularınız üzerinde etkisini hissettirecek.  11 Mayıs 2022’de Koç burcunda ilerlemeye başladıktan sonra yine  retro yapacak ve 28 Ekim 2022’de Balık burcuna geri dönecek ve yine bu burçtaki transitiyle ilgili  konuların etik, hukuksal, düşünsel, eğitimsel, finansal  durumlarını kontrol edecek. 20 Aralık 2022’de ise 2033 yılına kadar Balık burcunda veda edecek.

3 Ocak 2022’de Jüpiter, Ay düğümlerinin apexine yerleşerek kadersel etkilerin açığa çıkmasını sağlayacak.  Bir yandan da 4 Aralık 2021’de gerçekleşen tutulma da tetiklenecek ve hayatlarınıza etkileri görünür hale gelecek.

12 Nisan 2022’de Jüpiter, Balık’ın diğer yöneticisi Neptün ile kavuşacak ve yoğun, hassas enerjiler oluşacak.  İkilinin kavuşum derecesi, 2020’nin sonunda 14 Aralık’ta yaşadığımız ve bugün yaşamakta olduğumuz olaylarda etkisini gözlemlediğimiz Güneş tutulmasını zorlayacak. Bu süreçte ilahi adaletin öne çıkışını görebileceğimiz gibi hukuk, finans, eğitim, sağlık,  yabancılarla ilgili konularda net olmayan, etkisi sonradan anlaşılabilecek durumları da ortaya çıkartabilir.Kayıp yaşayan tarafta olmamak için dikkatli adım atılması gerektiğinin işaretçisi.

Jüpiter’in burçları hangi konularda etkileyeceğine bakarsak;

Yükselen Koçlar : Bu dönemde elde olmayan durumlarla, bilinçaltınızı etkileyen gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Büyüme, gelişme adına adım atmak zor olsa da başlamak istediğiniz konuyla ilgili  hazırlıklarınızı yapabilir, yardım faaliyetleri, spritüel, meditatif çalışmalarla rahatlama yolunu seçebilirsiniz . Sağlık sorunları gündeme gelebilir. Bağımlılığı olanlar bu süreçte tedavi olma yoluna gidebilir. Arkanızdan çevirilen işlerle karşılaşabilirsiniz. 

Yükselen Boğalar : Çevrenizin gelişeceği, genişleyeceği, gruplardan ve arkadaşlıklarından fayda görebileceğiniz bir dönem. Sosyal faaliyetlerin içinde daha aktif rol oynayabilirsiniz. Bu arkadaşlıklardan, organizasyonlardan kazanım yaratabilirsiniz. İşinizden elde ettiğiniz gelirde artış olabilir.  Aileden kaynaklar anlamında destek bulabilirsiniz.

Yükselen İkizler :  Hedefleriniz, statünüzle ilgili konularda ilerleme şansı yakalayabilirsiniz. İşinizde ilerleyebilir, işsizlik sorunu yaşıyorsanız çözüm bulabilirsiniz. Üstlerinizden, konumunda otorite olanlardan fayda sağlayabilirsiniz. Tanınırlığınız artabilir. Bu transit iş hayatının yanı sıra anneden de destek görebileceğiniz bir dönem. Çocuklarınız da iş hayatlarında şansı yakalayabilirler.

Yükselen Yengeçler :  Eğitimi, basın-yayını, yurtdışını, yabancıları, seyahatleri  ilgilendiren konularda gelişme, genişleme şansı yakalayabilirsiniz.  Kitabınızı basabilirsiniz. Medyada tanınırlığınız artabilir. Eğitim faaliyetlerine katılabilirsiniz. Çocuklarınızın görünürlüğü, tanınırlığı artabilir. Torunlarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Deneyimlerinizin  hayata bakışınızı  etkileyeceğini gözlemleyebilirsiniz.

Yükselen Aslanlar : Eşin , ortağın mali durumu, kredi, borç, vergi, sigorta, nafaka, miras gibi konularla ilgili  gelişmeler yaşayacaksınız. Başkalarının kaynaklarından faydalanma şansını zorlansanız da yakalayabilirsiniz. Ödemelerinizi yapılandırabileceğiniz bir dönem.  Büyümeye giden yolun kolay olmayabileceğini unutmayalım. Ameliyat konuları gündeminize gelebilir.

Yükselen Başaklar :  Evliliklerle, ortaklıklarla ilgili konularda, davalarla, çocuklarınızın eğitimleriyle ilgili gelişmeler, genişlemeler yaşayacaksınız. İkili ilişkilerinizin geliştiği ve destek bulacağınız bir dönem. Problemli ilişkileri iyileştirebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Bekarların gündemine  evlilik  gelebilir. Ortaklıklara girebilir, ortaktan destek sağlayabilirsiniz. Davalar gündeminizde olabilir.

Yükselen Teraziler: İşiniz, astlarınız, yanınızda çalıştırdığınız kişiler, sağlık konuları ve günlük hayatınızla ilgili  gelişmeleri yaşayacaksınız. Bol çalışmanın yanı sıra angarya olarak gördüğünüz işler de artabilir. Birlikte çalıştığınız insanlar tarafından destekleneceksiniz. Sağlık konularınızı tedavi yoluna gidebilirsiniz. Bir evcil hayvan edinebilirsiniz.

Yükselen Akrepler :  Çocuklarınızı, aşk hayatınızı, yaratıcı yönlerinizi, spekülatif yatırım araçlarıyla bağlantınızı ilgilendiren konularda desteklendiğinizi hissedebilirsiniz. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuklarınızla gururlanabilirsiniz. Hobilerinizden fayda sağlamanız mümkündür. Bekarlar için aşk hayatları hareketli olabilir. Eğlendiğiniz, kendinizi daha önde gösterdiğiniz bir dönem olabilir.  Spekülatif yatırım araçlarından kazanım sağlayabilirsiniz.

Yükselen Yaylar:  Eviniz, aileniz, kökleriniz, babanız, emlak konularını da içeren gelişmelerde şans yakalayabilirsiniz. Ailenizden, atalarınızdan, babanızdan gerekli desteği bulabilirsiniz. Evinizde refahı, huzuru hissedebileceğiniz girişimleri yapabilirsiniz. Gayrimenkulle ilgili konularda fırsat yakalayabilirsiniz.

Yükselen Oğlaklar: Eğitimde, yazım çizim işlerinizde, kardeş, yakın akraba, komşuluk ilişkilerinizde , ticari konularınızda  büyüme imkanı yakalayabilirsiniz. Çocuklarınızın işlerinden kazanımları artabileceği gibi sosyal çevreleri de genişleyebilir. Eğitimlere katılabilirsiniz. Kitap yazabilir, blog açabilirsiniz. Yollarınız artabilir. Kardeş, yakın akraba ilişkileriniz gelişebilir. Ticari faaliyetinizle ilgili genişleme yaşayabilirsiniz.

Yükselen Kovalar:  Maddi- manevi kaynaklarınız konusunda şansı, güvenlik alanınızda daha refahı yakalayabileceğiniz bir dönem.  Para kazanırken, harcayacaksınız da. Harcamalarınızı yarınları düşünerek kontrollü yapmanızı öneririm. Sağ kolunuz gibi gördüğünüz kişilerin desteğini daha fazla hissedebilirsiniz.

Yükselen Balıklar: Kendinizi ilgilendiren her konuda örneğin sağlık, fiziksel görünümünüz, motivasyonlarınızı etkileyen konular, yeni başlangıçlarınız gibi durumlarda büyüme, gelişme şansı yakalayabilirsiniz. Ayağınıza gelen fırsatları değerlendirin. Karşınızdakilere cömertliğiniz artabilir. Sınırlarınızı çizin ki dağılmayın.

Azade Öksoy

11 MAYIS BOĞA BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

11 Mayıs günü saat 21:59 da Boğa burcunun 21°17′ derecesinde bir yeniay meydana gelecek.  Bu burç maddi manevi materyale önem verir ve sahip olduklarına sıkıca bağlıdır. Değişime direnç gösterir. Huzuru, güvenlik alanı tehdit edildiğinde ise öfkesini ortaya koyar. Kadınlara yönelik çalışanlar, diplomatlar, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler,  tasarımcılar, galericiler, mücevherciler, kumaşçılar, terziler, modacılar, güzellik merkezleri, kuaförler, parfümericiler ve finansçılarla ilişkilidir. Dolayısıyla yeniay sürecinde Boğa özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait  gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Çıkarların önde olacağı ve yoğun iletişimli bu süreçte güvensizlik duygusu da beraber hissedilebilir.

Yükselende bilgiyi, gelişme ve büyümeyi anlatan, riske, aşırılıklara, fanatikleşmeye ve beraberinde dağılmayı yaşayabilen Yay burcunu görmekteyiz.  Bu dereceye Alwaid ve Sarin sabit yıldızlarının etkisi bulunmakta. Alwaid kazaları, mali kayıpları, şiddet ve suçla ilgili olayları anlatmaktadır. Sarin ise hafıza kaybı, görme problemleri, koma, ölümle ilişkilendirilmiştir.

Güneş ve Ay, Botein ile kavuşumunda. Bu sabit yıldız hazineyi, değerli olanı bulmak ve onu kendine saklamakla ilişkilendirilmiştir.

Boğa burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Boğa yeniayında çocukları, aşk hayatını, sanatsal, sportif faaliyetleri, yaratıcı yönleri, orta uzunluktaki seyahatleri ilgilendiren durumlar ana konular olarak görülmekte.

Sabit burçların 17-25 , öncü burçların 4-8 dereceleri arası  gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Boğa yeniayından öncelikli olarak etkilenecekler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Yılın ilk tutulmasından önceki yeniay, hayatlarda önemli değişimlerin işaretçisi görünmekte.  Sosyal, ailevi, finansal konularda bozulmaya, çözülmeye uğramış konular yine gündemimizde.  İhanete uğradığınız, adeta sizi alt üst eden beklemediğiniz olaylarla karşılaştığınız  durumların sebep olduğu güvensizlik, gerçekleri saptıran, cin fikirli insanlara karşı artık gözü açık olmak gerektiğini söylemekte. Bir dönem başınıza taç ettiğiniz kişiler sizi yaşam mücadelenizin içinde olumsuz şartlara itmiş, aşağıya çekmiş  gözükmekte. Kariyerinizi de etkileyen gelişmeler karşısında şartları çok  yönlü değerlendireyim derken yüzeysel kalıp, dış görünüşe takılmamanızı öneririm.  Maddi manevi sahip olduğunuz değerler adına girişeceğiniz bu süreç beraberinde karmik  ödeşmeleri de getirmekte. Kıskançlıkları, öfkeyi, manipülasyonların yaşanabileceği Boğa yeniayında aksaklıklar karşısında  zaman zaman kendinizi boğuluyormuş gibi hissedip, kaçıp gitmeyi düşünebilirsiniz.  Önümüzdeki sene Nisan ayındaki Güneş tutulması bu derecenin üzerinde gerçekleşecek. Haritalarınıza göre eğer ki hala tamamlanmamış bir dönüşümünüz  ya da devamı niteliğinde bir durum varsa, tutulma ile bunları halledebilirsiniz.

İlişkiler dengenizi gözden geçirip, karşınızdaki insanlarla görüşme, anlaşma yoluna gidebilirsiniz.  Sizin için önemli olabilecek konularda bireysel değil birlikte hareket etmeye özen gösterin. Yeniay öncesi gerek diplomasi geliştirip, görüşmek zorunda olduğunuz konularda gerek finansal işlerinizde şartlar biraz daha arzuların esirinde kalınarak, abartılabileceğinden denge bozulabilir, hedefiniz şaşabilir. Yeniay sonrasını ise kazanımlarınızı etkileyecek durumlar adına daha iyi kullanabilirsiniz. Kardeş, yakın akraba gibi kişilerle olan finansal konularınız varsa elinizdeki verileri araştırmanızı öneririm. Geçmişte olduğundan farklı gösterilmeye çalışılmış durumları fark edebilirsiniz. Bu durum ortak kazanımlarınızı ilgilendirebilir. Davalar gündeme gelebilir. Aile içi kırılganlıklara açık bir süreç. Eğitimlere, danışmanlıklara yönelebilirsiniz.  Çocuğunuzla ilgili gelişmeler sizi meşgul edebilir. Sağlıkla ilgili konularda tedbirli olmaya lütfen devam edelim. Sakatlanmalara, kemiklerle ilgili sorunlara dikkat.

Boğa yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Boğa ve yükselen Boğalar için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

İkizler ve yükselen İkizler :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba

Balık ve yükselen Balıklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Ülkemiz ve Boğa yeniayı

11 Mayıs’ta meydana gelecek Boğa yeniayında meclis, milletvekilleri, belediye başkanları, yerel yönetimler, yabancı ülkelerle ortak anlaşmalar, NATO, BM, AB gibi organizasyonlarla ilgili gelişmeler, borsa ile ilgili gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte. Aynı zamanda  ordumuzu, polisimizi , çalışan kesimi, sağlık sektörünü , SGK’ yı ilgilendiren gelişmeler, tarım ve hayvancılığımızı, gıda stoklarımızı ilgilendiren konular da dikkati çekebilir.

Boğa yeniayı yurt dışında görülmekte olan davalarla ilgili gelişmeleri aktif tutabilir. Para konuları ve diplomasi etkilenmekte görünüyor. Kapalı kapılar ardındaki görüşmeler, anlaşmalar  gerçekleşebilir. Gizli ilişkilerin, düşmanlıkların aktif olabileceği bu süreçte diplomasi de zorlayabilir. Güvenliğe dikkat edilmesi gereken süreçte içeride tansiyonun yükselmesi olasıdır.  Orduyla ilgili gelişmeler olasıdır. Konumunda otorite olanlarla ilgili görev değişimleri devam edebilir. ABD ve İngiltere’nin elini yine üzerimizde hissedeceğimiz bir süreç olabilir. Ekonomideki dalgalanmalar devam ederken, para piyasalarındaki gelişmelerin halk üzerindeki etkisi yeniayla daha dikkati çekebilir. Manipülatif durumlar söz konusu olabilir. Hazineyi, maliyeyi ilgilendiren durumların yanında uzun vadeli kalkınma planlarında değişimler beklenebilir. Sağlık koşulları hala çocuklarımızı, gençlerimizi bu süreçte korumamızı işaret etmekte. Madenleri, maden işçilerimizi ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir.  

Yukarıda 11 Mayıs’ta Boğa burcunda meydana gelecek yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

27 NİSAN AKREP BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

27 Nisan günü saat 06:31  de Akrep burcunun 07°05′ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapacak olan Akrep, sabrı, ketumluğu, kuşkuculuğu, yıkıcılığı ve uç noktalarda kriz deneyimlemesi ile bilinir. Bankacılar, finansçılar, ekonomistler, sigortacılar, dedektifler, polisler, askerler, psikiyatristler, doktorlar, dişçiler, araştırmacılar, gazeteciler, madenciler, kimyacılar ve fizikçiler ile ilişkilidir. Dolayısıyla dolunay sürecinde Akrep özelliklerini ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Dolunay sürecinde çıkarlarını düşünen, yenilikten uzak, süregeleni devam ettirebilme adına kararlılık sergileme çabasında enerjileri gözlemlerken, pasif agresif tutum ile beraber iletişim problemlerimi de görebileceğiz.

Yükselende  dünyevi olanla, materyalle ilişkili, güveninin, huzurunun bozulmasından hoşlanmayan, duyusallığı, sahiplenme duygusu gelişmiş, değişime direnç gösteren Boğa burcu  bulunmakta. Yükselene etki eden Menkar sabit yıldızı toplum için birşeyler başarmakla, kollektife açık, topluma kurban olma, zarar görme, kıskançlıklar ile alakalıdır.

Ay!ın  Gacrux ve Khambalia etkileşimi güvenilmez durumları, tartışmaları, zorbalıkları, derin soruşturmaları ve aynı zamanda ruhsal, metafizik konuları anlatmakta. Güneş ise Hamal ve Schedir ile kavuşmakta. Bu sabit yıldızlar ise kararlılığı, otorite ile gelişebilecek sorunları, liderlik yeteneğini, diplomasiyi, iktidar oyunlarının, entrikaların içinde güç elde etme arzusunu anlatır.

Akrep burcunda dolunayda bireysel haritaların işaret ettiği konular

Akrep dolunayında günlük işler, sağlık konuları, iş ortamını, bilrikte çalışılanları ilgilendiren gelişmeler, evcil hayvanlar, bilinçaltını etkileyen, fedakarlık gerektiren, inzivaya çekilmeyi gerektiren durumlar, zorluklar, kayıplar, bağımlılıklar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren konular, gizli işler, kontrol dışı durumlar ana konu başlıkları olara görülmekte.

Sabit burçların 3-11, değişken burçların 21-25 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Akrep burcundaki dolunaydan öncelikli etkilenecekler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Akrep dolunayı, geçmişte yanlış hesaplarla gelişme hedeflenirken sorunun içine çekilen noktaların katkısıyla gelinen yön kayıplarını toparlayabilmek güdüsüyle harekete geçirecek. 14 Aralık’ta yaşanılan Yay’daki Güneş tutulmasının hayatlarınıza getirdiği etkileri bu dolunayda hissedebilirsiniz ki 10 Haziran’da yaşayacağımız Güneş tutulması da yine bu konuları ivmelendiriyor olacak.  Aksayan ilişkiler, evlilikler, güç dengelerindeki adaletsizlik, etik sorunları bir yol ayrımına getirdi ve irade göstererek bu noktalarda düzenleme gerekliliğini ortaya çıkarttı. Tüm bu yönlendirmelerin etkisiyle bir konuya odaklanıp, geçmişe dönük ortaklı parasal konular da dahil olmak üzere sahip olunanlarla ilgili yetkilendirmelerdeki dengenin düzenlenmesine yönelebilirsiniz. Bu süreçte karşınızdakilerin sözüne ne kadar güvenebileceğinizi iyi sorgulamanız gerekmekte. Zira böyle bir durumun ortaya çıkması geri planda dirence sebep olarak ortadaki probleme ciddi bir  neşter vurup, yapılanma gereğini ve kökende iyileşmeye yönelik girişimlerin yapılması gerekliliğini de anlatmakta. Kurmak istediğiniz dengede dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da irade göstermek istediğiniz noktada pervasız tutuma kapılmamak. Gereksiz hayalin dağıtıcı, yön kaybettirici etkisini göz ardı etmeyin. Çıkarlarınızın ortak olduğu kişilerle birlikte yürümek isterken beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Olanı biteni yüzeysel, göründüğü haliyle ele almayın. Stratejik zeka ile kökten değerlendirip, düzenlemelerinizi yaparken, yaşanmışlıkların düzelmesinin her şart altında bir bedeli olduğunu ve bunun ödeneceğini de göz ardı etmeyin. Hatırlamak isteyenler Aralık ayında yaşadığımız tutulmanın linkini aşağıda bulabilirler.

Akrep dolunayı, hedeflenene, statünüze, hayatınızın çatısını oluşturan unsurlara ilişkin radikal değişimlerin işaretçisi . Bu amaçla sahip olduklarınızın dengesi önemli gözükmekte. Geri planda kontrol etmekte zorlanabileceğiniz bazı gelişmeler aile içi çözülmeleri, bürokratik işlemlerdeki aksayan durumları toparlayıp, düzene sokmaya yöneltmekte. Fakat hala karşı tarafla ilgili yeterince aydınlanmamış, daha derin sorgulamanızı gerektiren durumlar bulunmakta. Ve siz de iletişim, anlama, anlaşma adına daha  konservatif tutumla, korumacı davranacaksınız görünmekte. Olabilecek ani gelişmeler karşısında harcamalarınız olabilir ve bu noktada kendi kazanımlarınıza, değerlerinize güvenmenizi öneririm. Dolunay  sağlık konularında yine dikkatli olunması gerektiğini işaret etmekte. Yüksek corona rakamları arasında çocuklarınız için de daha korumacı önlemlerle yürümeye devam etmenizi öneririm. Çocuklarınızın evlilikleri, ortaklıkları  ile ilgili de sorunlar da bu dönemde sizi meşgul edebilir.

Akrep dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar

İkizler ve yükselen İkizler :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba

Başak ve yükselen Başaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Kova ve yükselen Kovalar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Ülkemiz ve Akrep dolunayı

27 Nisan’da meydana gelecek Akrep dolunayında eğitim sistemi, gençler, çocuklarla, sanat, spor, eğlence ile ilgili gelişmeler, diplomatlar, meclis, belediyeler, yerel yönetimler, ulusal servetimiz, tüm bu alanlardaki üst düzey yöneticiler, borsa, yabancı devletlerle yapılan ortak anlaşmalar, dahil olduğumuz organizasyonlar, spor kulüpleri ile ilgili gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise sektörel birlikteliklerin, organizasyonların, yönetim ekiplerini, stratejilerini ilgilendiren konuların öne çıkacağını söyleyebiliriz.

Ülkemizin Güneş’inin üzerinde gerçekleşen bu dolunay konumunda otorite olanlarla, üst düzey yöneticilerle olan gelişmelerin, değişikliklerin işaretçisi. Meclisi, milletvekillerini ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir. Aynı zamanda belediyeler, belediye başkanları da Akrep dolunayının etkisi altında görünmekteler. NATO, AB ilişkileri  gündemi işgal edebilir. Uluslararası ilişkilerde davalar, para konuları gündeme gelebilir. İlişkilerde kırılganlık arttırıcı etkilerini hissedebiliriz. S400 ler, silah anlaşmalarınında önümüze konulan engellerin yanısıra borçluluğumuzu, kredi alabilmemizi ilgilendiren durumlarda çözüme gitmek kolay olmayabilir. Para piyasalarında , spekülatif yatırım araçlarında dalgalanmalar olasıdır. Bankalarla, hazine ve maliyeyle, finans kurumlarıyla ilgili gelişmeler, değişimler görülebilir. Coronadan ötürü hastanelerdeki  yoğunluk devam edebilir. Yer hareketliliği devam edebilir. 12.evden geçmeye devam eden Mars bir yandan perde arkasındaki hareketliliğin diğer yandan arkamızdan çevrilen işlerin işaretçisi. Bu noktada güvenliğimiz öne çıkmakta. Çocuklarımızı, eğitimlerini, sınavlarını ilgilendiren açıklamalar gelebilir. ABD’nin elinin üzerimizde olduğunu ve baskın yönlendirme yapmaya çalıştığını görebiliriz.Yunanistan ve Ukrayna’nın yanı sıra Kıbrıs da yine gündemimizi belirleyecek görünmekte.

Yukarıda  27 Nisan’da Akrep burcunda meydana gelecek dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy