Blog

22 MAYIS İKİZLER BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

22 Mayıs günü saat 20:38 de İkizler burcunun 02°04´ derecesinde bir yeniay meydana gelecek.  Ev sahibi İkizler iletişim odaklı, değişken bir burç olup, dağılmaya müsaittir. Bilginin paylaşımında rol oynarken bunu yüzeysel yapar. Bu burç basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir. Dolayısıyla yeniay sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz. 

Yeniayda şartlar  fazlasıyla değişken olduğundan  tutarlı girişimler zor olacaktır. İletişimin, beyinsel faaliyetlerin yoğun olduğu bu süreç  olanın bitenin havada kalmasına yol açabileceği gibi, duygusal eksikliklerle de ortaya çıkabilir.

Yükselende derin bilgiye ulaşmayı seven,  gelişme ve büyüme odaklı, fanatikleşebilen, gereksiz risklere girebilen ve dağılabilen Yay burcunu görmekteyiz. Bu süreçte sizin dışınızda gelişen durumların da etkisiyle eskiye yönelik düzenlemeleri yapmaya destek bulabilirsiniz. Fakat ikircikli kararlarla, arzularının esiri olup da yön kaybına, istenmeyene sebep verecek adımlardan uzak durmaya çalışmanızı öneririm.  Yükselen derecesine Marfık ve Antares sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Marfık iyilik kolay baştan çıkabilmeyi, olabildiğince iyi kalpliliği ve bu yüzden de kandırılma riskini anlatır.  Antares ise acımasızlıktan, kıskançkıktan, inattan, takıntıdan uzak durulabildiği taktirde büyük başarıları işaret eder. Yeniay sürecinde dışavurumda  bu sabit yıldızlarında etkisinin olduğunu hatırlayalım ve açmaza düşürecek olandan gölge yönlerden uzak duralım. 

Ay ve Güneş ise Mirfak etkileşiminde!  Mirfak, inadı, zorluklardan zevk alarak, gücünü abartmayı ve bundan da gururlanmayı işaret eder. Gerek karşı cins ilişkilerinde gerek duygularda ve irade konulan konularda bu etkiyi görebiliriz. Sonradan yanılgıya düşmemek adına kararına dikkat etmekte fayda var!

İkizler burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

22 Mayıs’ta meydana gelecek yeniay hem sağlığı,  günlük hayatın akışını, iş ortamını, birlikte çalışılanları  ve evcil hayvanları etkilerken hem de evliliklerle, eşle, ortakla ilgili konuları, davaları ve açık düşmanlıkları ilgilendirmekte..

Sabit burçların 29, değişken burçların  0-5, öncü burçların 15-19 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar İkizler yeniayından öncelikli etkilenmekteler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ;  Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Bazılarınız karşılıklı ilişkilerde, belki evlilik ya da ortaklıklarda, işimizde, ticari konularda hizmet alıp verilen kişilerle ilişkilerde istenilen verimi alamadığınızın farkında olmalısınız. Bazıları içinse bir türlü yoluna koyamadığı, belki gerilemiş gibi duran ama tam anlamıyla istediği iyileşmeyi sağlayamadığı sağlık sorunları gündeminde olabilir. İşte bu yeniayda bu tip durumlarla ilgili şartların iyileşmesine yönelik araştırmalar içinde olunacak. Ne, nasıl yapabilir, formül üretmeye, projeler üzerinde değerlendirmeler yapılmaya çalışılacak. Yardımlaşmaya, karşılıklı alış  verişe müsait ortamda risk alıp yürümek isterken, yeterince aydınlanılmamış, henüz net ve sağlam adım atmaya müsait olmayan ortamda daha fazla bilgi toplamanın, çok yönlü araştırmanın içine girilebilir. Hayatınızın ana çatısını oluşturan durumlarla ilgili gelişen ve dışınızdaki faktörlerin de etkilediği bu durumlar, kendini feda etme ile kendine yetme arasındaki bu ince çizgide, vizyonumuzda problem yaşamamak adına duyguları kenarda tutarak  ilerlemeyi işaret etmekte. Hareketleriniz sırasında sizi en yakınında olanlar içinden yönlendirmek isteyenler olabilir . Geçtiğimiz Akrep dolunayı yazımda söylediğimi yineliyorum. İlişkilerde, değerler konusunda aldanmamak, suistimale uğramamak için dikkat etmekte fayda var. Dolayısıyla bu süreçte tavsiyelere şüphe ile bakma eğilimi  gösterilebilir.  Sabırsızlığa iten iç sese kulak asmadan yürümek bu dönemde farklı kanallardan akan bilgiler arasında dağılmadan yol alabilmek ve parçaları birleştirebilmek açısından önemli.    (Zeus, Asc Dsc, Güneş, Ay, Aesculapia, Icarus, Admetos, Transpluto, Eurydike, Kassandra,İsis, Admete)

İlişkilerde, para ya da değer verilen konularla ilgili aksayan, beklentileri karşılamayan durumlar üzerinde bol konuşmalı, araştırmalı, yazışmalı bir süreç. Temelinde kırılganlıklar yatan konuları düzeltme umuduyla harekete etmek istesek de yanılma, yanıltılma, beklediğimizin karşılığını alamama riskine sahip olduğumuzu unutmayalım. Yeniay  civarında yapılacak görüşmelerde, sözleşmelerde  net olmayan, kafa karıştırıcı durumların varlığını bilmeliyiz. Görüşmelerde, imza atılması gereken konularda daha net olabilmek, yanılgı payını azaltabilmek için inisiyatif kullanabileceğiniz şartlara sahipseniz, 24 ü öğleden sonrasından itibaren yapmaya çalışmanızı öneririm. Fakat bu dönemi yazan, çizen, yaratıcılığını, hayal gücünü kullanarak iş yapanlar rahat kullanabilir. Örneğin yarım bıraktığınız bir şiiriniz ya da öykünüz, taslak halinde kalmış bir çiziminiz, illüstrasyonunuz, reklam çalışmanız tamamlanmak üzere sizi bekliyor olabilir.  Gerek sevgi  gerek parasal konularda dikkatli olunması gereken bir süreç. Şans yakalayacağım diye ederini  iyi tartmadan, yeterince derin araştırma yapılmamış veriler üzerine kurulmuş, stratejiden yoksun, yönü belirsiz adımlar, hem evliliklerde, hem de hak hukuk, güç dengelerinin söz konusu olduğu durumlarda yön kaybettirebilir. Takıntılı davranışlardan, dürtüsellikten uzak durmaya ve gücünüzü, kapasitenizi aşacak şekilde zorlamamaya özen gösterin.  Bu dönemde daha dipten, ne yönden geldiği, gideceği çok da anlaşılamayan, pasif agresif mücadeleleri görebiliriz. Kalkmakla kalkmamak, yapmakla yapmamak arasında bir yerlerdeyiz. Süreci  size yeterince sağlam bir çatı sağlamaya imkan vermeyen konularda bilgi, belge derleyip toparlamada, girişilecek işler için hazırlıkta kullanmanızı öneririm. Fakat  elde olanı derlemek, birleştirmek, nihai somut sonuç elde etmek kolay değil. Venüs, 11 Mayıs ile 26 Haziran arasında retro yapacak. Bu dönemde  risk içeren finansal işlerden, estetik operasyonlardan, evinizi dekore ettirmekten ve mümkünse evlilik, nişan gibi hayatınızı ileri taşımayı hedeflediğiniz eşiklerden  uzak kalmaya çalışın.  Hukuksal konularınız da beklendiği gibi yürümeyebilir. Bazıları  eski sevgilileri ile bu süreçte yeniden iletişime geçebilir. Yine bu dönemde birbiriyle çok yakın transit eden Satürn, Jüpiter ve Pluto’da retro. Hayatınızda önemli  yeni değişimlere bu dönemde girişmemenizi, daha çok eski işlerinize odaklanmanızı, eksiklerinizi tamamlamanızı ve maddi  konularda riskten uzak durmanızı öneririm. Yapmadığınız, yapamadığınız, eksik bıraktığınız konuların düzenlemesinde desteklenmektesiniz. Hukuksal, eğitimle, yurtdışını ilgilendiren konular bu dönemde aksamalı yürüyebilir. İstenildiği gibi gitmeyebilir.  Bitmemiş, karmaşık hal almış işlerinizi  çözmeniz gerekebilir.  Çok yönlü araştırmalarda sonucu değişik bilgilere ulaşılabilir. Dengesiz şartlar bir anda tartışmaları doğurup, stresi arttırmaya müsait.  Sulardan, sıvılardan sıkıntı yaşanabilir. Spor yaparken kayıp, düşmemeye, ayağınızı incitmemeye dikkat edin.

10 Ocak’ta yaşanan Yengeç burcundaki Ay tutulması ile ilgili olaylar bu dönemde sizin dışınızdaki faktörlerin de etkisiyle hareketlenebilir. Pozisyonunuzu belirlerken işin içinde karmik hesapların olduğunu ve kaygan zeminde yürüdüğünüzü unutmamaya çalışın. Bu dönemde attığınız adımın kalitesi, 30 Kasım’da yaşanacak İkizler burcundaki Ay tutulması ile  geri dönüş olarak açığa çıkacak.

İkizler yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

İkizler yeniayının yukarıdaki  genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

İkizler ve yükselen İkizler :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Yay ve yükselen Yaylar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Ülkemiz ve İkizler yeniayı

22 Mayıs’ta meydana gelecek yeniayda  kontrol edilmekte zorlanılabilecek durumlar,  gizli olaylar, örgütler, sendikal sorunları, hastane, hapishane  gibi kapalı yerler, uyuşturucu konusu, suikast ve büyükbaş hayvancılığımızı ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte.  Aynı zamanda üniversiteleri,  hukuku, uluslararası ilişkileri, ticareti, turizmi, basın-yayını, deniz ve hava yollarını, göçmenleri  ve dini kurumları ilgilendiren gelişmeler de dikkati çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda onların da kontrol , fark etmekte zorlanabilecekleri durumların, gizli faaliyetlerin, yurtıdışı ya da büyük çaplı işlerin, taşımacılık , iletişim ve tanıtım konularının vurgulandığını görmekteyiz.

12.evimizdeki yeniay, ilerletilmiş Ay düğümlerimiz ve Jüpiter ile t-kare dediğimiz zorlayıcı görünümü yapmakta. Gerek siyaseten gerek şirketler açısından ticarette, uluslararası ilişkilerde dış faktörlerin de etkisiyle gelişebilecek durumları kontrol etmek zor olabilir. Dış konularda gelişecek pasif agresif mücadeleler  şartları zorlayabilir ve beraberinde kadersel bir dönemeci tetikleyebilir.  Kapalı kapılar ardında diplomasiyi, iletişimi, müzakere şartlarını yürütmek zorlaşabilir. Kayıpların ya da belirsizliklerin olduğu durumlar yaşanabilir.  Bu durum uluslararası anlaşmaları, davaları da etkileyebilir.  Yetkinlikleri, etkinlikleri  test eden durumlar oluşabilir. Gizli işler,  düşmanlıklar bu süreçte dikkat edilmesi gereken olarak görülmekte. Bu süreç  üst yönetimleri, yöneticileri ilgilendiren bazı değişimlerin, operasyonların hazırlandığı bir zaman dilimi olabilir. Haziran ayının ilk haftası gibi değişimler  ivmelenebilir. Hareketlilik artabilir. Orduyu, güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler olasıdır. 10 Ocak’ta Yengeç burcunda yaşanan Ay tutulmasının dışımızda gelişen etkenlerle tetiklendiği bu süreçte halkı, iç işlerini, para piyasalarını, ekonomiyi ilgilendiren görüşmeler, anlaşmalar  gündem olabilir ki burada dış yansımaların etkisini görebiliriz. Bu süreç aksamalarla, zorlayan durumlarla müttefik, ortak kavramlarının da yeniden sorgulanmasını getirebilir. Geçmiş davalar, anlaşmalar gündeme gelebilir. Sınırlarımızdaki gelişmelerin yanı sıra Libya’daki gelişmeler de bu süreçte konu olabilir. Yurtdışı ulaşım açılsa da bu eskisi gibi sistemli olmayabilir. Basın-yayında değişimler, internetle ilgili düzenlemeler olasıdır. Deprem olasıdır.

Yukarıda 22 Mayıs günü İkizler burcunda yaşanacak olan yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/01/02/10-ocak-yengec-burcunda-ay-tutulmasi/

7 MAYIS AKREP BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

7 Mayıs günü  saat 13:45  de Akrep burcunun  17°20´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Akrepsabırlı, kuşkucu, dayanıklı ve uç noktalarda kriz deneyimleyen, yıkıcı doğaya sahiptir. Bankacılar, finansçılar, ekonomistler, sigortacılar, dedektifler, polisler, askerler, psikiyatristler, doktorlar, dişçiler, araştırmacılar, gazeteciler, madenciler, kimyacılar ve fizikçiler Akreple ilişkilendirmiştir. Dolayısıyla dolunay sürecinde Akrep özelliklerini ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

7 Mayıs’ta bu senenin üçüncü supermoon dolunayı gerçekleşecek. Dolunayın öncesinde Ay, dünyaya 359655 km ye kadar yaklaşacak. Bu durum onun fiziksel boyutu ve parlaklığı ile birlikte astrolojik etkisini de daha belirginleştirecek.

Harekete geçmede, motive olmada zorlanılabilecek bu süreçte çıkarlar önde olabilir ve isteğimiz dışındakilere tolerans göstermekte zorlanabiliriz.

Yükselende çalışkanlığı, mantığı, detaycılığıyla bilinen Başak bulunmakta. Dolunay sürecinde dışavurumda bu da olsun bu da  derken ve bir noktaya sabitlenme yüzünden bulmacanın parçalarını yerinde doğru oturtamama ve dağılma, hedeften uzaklaşma riskine sahibiz. Buna dikkat ederek yol almak avantaj sağlayacaktır. Yükselen derecesine El Kophrah ve Alula Boreale sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Buna göre dışavurumda sessizlik, kuşkuculuk, otokontrolün yanında huzursuzluk, saldırgan tutumlar, güç kullanmaya meyil de görülebilir.

Dolunay sürecinde Güneş Menkar etkileşiminde. Bu sabit yıldız kolektif bilinçaltını, toplum için bir şeyler başarmayı ilgilendiren durumları işaret eder. Dikkat edilmezse şartların kurbanı olunabilir. Ay ise Zubenelgenubi ve Zuben el Schemali ile beraber. Zuben elgenubi hırsızlık, ihanet, kayıp, suistimal ve talihsizliklerle ilişkilendirilir. Zuben elschemali ise sosyal reformlarla, adaletle, itibarla, zenginlikle yani daha olumlu özelliklerle belirtilir. Yani karşı cins ilişkilerinde, duygularda ve irade konulan noktalarda bu sabit yıldız etkilerini de görebiliriz.

Akrep burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

7 Mayıs’ta meydana gelecek dolunayda eğitim, öğretimle, iletişimle, yazmayla, basın-yayınla, tanıtım faaliyetleriyle, ticaretle ilgili konular, kardeşler, akrabalar, komşularla ilişkiler, yollar, seyahatler, uluslararası işler, hukuksal konular, ebeveynlerin sağlıkları ve hayat felsefesini etkileyen gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların 14-20, öncü burçların 0-4 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Akrep dolunayından öncelikli etkilenmekteler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Hayatların odağına oturacak bir dolunay sürecindeyiz. Aksayanları gözden geçirerek ben ve biz arasındaki dengede neye, ne kadar hizmet ettiğimizi, edildiğini ve bundan sonrasını değerlendireceğiz, araştıracağız. İlişkiler, özdeğer, para ile ilgili aksayan durumlar, yanılgılar, tatminsizlikler kendini üst oktavdan duyurmaya çalışabilir. Değişim için mücadele yolunu açılacak. Aileyle, evlilikle ilgili problemli durumlar olabilir. Sosyal gruplarınız, para pul konuları, kazanımlarınız, hak edişlerdeki aksamalar uğraştırabilir. Hakkaniyetsizlikler söz konusu olabilir ya da bizim de geleceğe yönelik güvence veren konularda hatalı tutumumuz, iyi, doğru olduğunu sandığımızın aslında olmaması gerektiğini, yanlış değerlendirdiğimiz, seçim yaparken güçlü irade gösteremediğimiz noktalar bulunabilir. Amaç herkes için aynı. Mutlu, huzurlu olmak. Başarıya, bolluğa, berekete kavuşabilmek. Problemli olan konularda düzenlemeye, yapılandırmaya giderken ilişkilerdeki sınırlar da test edilebilir. Tüm bu olanlar karmik bağlantılara, ödeşmelere, değişim ve dönüşümlere de vurgu yapmakta. Zorlasa da mücadele edenler yüreklerini ortaya koyacaklar. Şunu unutmayalım ki geçmişte yapılmış adaletsizliklere, hakkaniyetsiz olana karşı tavır alıyoruz ve ayrılmamamız gereken doğrunun, dürüstlüğün, adaletin yönü.      (Koç n., Cupido, Güneş, Ay, Pythia, Lilith, Karma n., Europa, Amor, Eos, Merkür, Valentine)

Eğitim konularında, tanıtımınızla, vizyon geliştirmenize yarayacak işlerle ilgili kapanıp, hazırlandığınız konularda sürpriz çıkışlar yapabilirsiniz. İşinize, mesleğinize katkı sunacak eğitim, seminer gibi faaliyetlerde bulunabilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Kazanımlarınızı ilgilendiren olması gereken adaletli dağılımın aksayan yerleriyle ilgili araştırmalar, görüşmeler yapabilirsiniz. Hukuksal konular gündeminize meşgul edebilir. Bunlar devletle ilgili çözülmesi gerekenler olabileceği gibi, aile içi miras, hisseli, ortaklı işler, nafaka, borç, kredi vs konuları da olabilir. Ticari bağlantılarınızı, kardeşi, yakın akrabaları, komşuları ilgilendirebilir. Böylesi konular iyice belirginleşebilir. Bu durumda siz artık yine yeniden, sil baştan demekten geri durabilir ve bu budur gibi kararlı , üstüne basa basa söylemlerle kendinizi ifade edebilirsiniz. Aile içi büyüklerin de dahil olduğu durumlarda yardım alabilirsiniz fakat söylenenlere temkinli yaklaşmanızı, araştırmanızı öneririm. Çevrenizden destek bulabilirsiniz. Fakat işlerinize  yardımcı olacağını söyleyenin doğru kişi olduğunu bilmeden her şeyi konuşmayın. Ağzınız sıkı olsun. Bu dönem gerek aldanmalara, aldatmalara açık. Aynı zamanda şaibeli, kayıp, çalıntı, yolsuzluk gibi konular, suistimale uğramışlar da uğraştırabilir. Dirençli, güçlü tutum geliştirebilirsiniz. Vazgeçmek istenilmeyen konularda mücadelelerin görülebileceği bu dönem geçmişten gelen karmik ödeşmeleri de tamamlamaya yönelik olacaktır. Bu noktada bazıları adeta yüreğini ortaya koyacaktır. Haritası destekleyenler mücadelesinde başarıya ulaşabilir. Gizli kapaklı konular, arkanızdan çevrilenler açığa çıkabilir. Tutkuların yönlendirmesindeki ince çizgiyi iyi belirlemek lazım ki hedeflenenler, sahip olunan statü kurban edilmesin. Bu dönem iş kayıpları da dikkati çekebilir.

Akrep dolunayı 26 Aralık’ta Oğlak burcunda yaşanan Güneş tutulmasını ilgilendirdiği gibi, bu dönemki adımlar 21 Haziran’da meydana gelecek Güneş tutulması ile de vurgulanacak. Böylelikle hayatlarda etki altındaki alanlar, kadersel etkilerle dönüşüme uğrayacak. 26 Aralık Oğlak Güneş tutulmasının hayatlarınıza etkisini hatırlamak isterseniz, yazının sonundaki linkten faydalanabilirsiniz.

Akrep dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Akrep dolunayının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

İkizler ve yükselen İkizler :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Kova ve yükselen Kovalar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Ülkemiz ve Akrep dolunayı

7 Mayıs’ta meydana gelecek dolunayda eğitim sistemimizi, diplomatlarımızı, arabuluculukla ilgili durumları, sanatsal ve sportif faaliyetleri, eğlence sektörünü, çocukları, meclisi, belediyeleri, borsayı, spekülatif işleri, yabancı ülkelerle olan ortak anlaşmaları, paktları, kulüpleri ilgilendiren gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte. Aynı zamanda ekonomik gelişmeler, borçluluğumuz, kredi, vergi vs durumları, finans kurumları, bankalar da bu süreçte dikkati çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda stratejik yönetimleri, sektörel bağları, uzun dönemli hedefleri, yatırım gelirlerini ilgilendiren konular vurgulanabilir.

Corona sebebiyle bir süredir evlerimizde kalmaya, kısıtlamalara uymaya devam ediyoruz. Buna yönelik sosyal medya hesaplarımda Mayıs’ın ilk haftasını takiben ortamın rahatlamaya başlayacağını fakat 21 Haziran tutulması ve daha sonrası 9 Eylül’de başlayacak olan Mars retrosunu da göz önünde bulundurarak 2021 Ocak ayı ortalarına kadar tedbirli olunması gereken zamanların olduğundan bahsetmiştim. Akrep dolunayı ile birlikte kısıtlamalarda değişiklikler yapılabilir. Dolunay kombinasyonları ülke haritamızı ticari, ekonomik olarak da zorlamakta. Dolayısıyla burada piyasaların canlanması da hedefleniyor olabilir. Fakat Venüs 12 Mayıs’ta önce durağana, ardından da retroya başlayacak. Bu durum para piyasalarında, borsada ani dalgalanmalara, sıkışıklıklara sebep verebilir. İçinde bulunduğumuz şartları göz önünde bulundurduğumuzda ticaret, ulaşım ve taşımacılıkla ilgili düzenlemeler yapılabilir. Eğitim, öğretimle, sınavlarla ve bunların önümüzdeki seneyi nasıl etkileyeceğiyle ilgili açıklamalar yapılabilir. İşsizlik verileri gündem oluşturabilir. . Bilmediğimiz ya da az kişinin bildiği görüşmeler, yazışmalar, anlaşmalarla ilgili bilgilenilebilir. Maliye ile ilgili gelişmeleri takip edebiliriz. IMF ya da türevi kuruluşlar konu olabilir. Ara verilen liglerle ilgili açıklamalar gelebilir. Kapalı kapılar ardında yürütülen diplomaside Mayıs’ın 12 si sonrası işler biraz daha zorlaşabilir. Bu süreçte silah anlaşmaları, S400 ler yine gündeme gelebilir. Müttefik görünen devletlerin sınırlarımızda kurmak istedikleri yapı, komşularımızdaki gelişmeler de  konu olabilir. Muhalefet liderleri, yöneticileri, belediye başkanları, yerel yöneticiler dikkati çekerken, davalar gündem olabilir. Medyadaki değişim devam edebilir.

Akrep dolunayı, 26 Aralık’ta yaşanan Güneş tutulmasının ülkemiz üzerindeki etkilerini de açığa çıkartmakta. Bu süreçte olanlar ise 21 Haziran’da Yengeç burcunda yaşanacak olan Güneş tutulmasıyla çok daha etkin ortaya çıkmaya başlayacaktır.

Yukarıda 7 Mayıs günü yaşanacak olan dolunaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/12/19/26-aralik-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

23 NİSAN BOĞA BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

23 Nisan günü saat 05:26  da Boğa burcunun 03°24´  derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Ev sahibi Boğa burcu materyale, dünyevi olana değer vermesiyle bilinir. Güvenliğinin, huzurunun, sahip olduklarının tehdit altında olmasından hiç hoşlanmaz. Gölgesinde inat, kıskançlık, değişime direnme vardır. Bu burç kadınlara yönelik çalışanlar, diplomatlar, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler,  tasarımcılar, galericiler, mücevherciler, kumaşçılar, modacılar, parfümericiler ve finansçılarla ilişkilidir. Dolayısıyla yeniay sürecinde Boğa özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait  gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Şartlara uyum sağlamakta zorlanılabilecek bu süreçte çıkarlar ve uğruna mücadele, risk alabilme önde gelecek. Bu da beraberinde hırsı ve bencilliği doğurabilir.

Yükselende rekabet, girişim, riske girebilme ve yanı sıra huzursuzlukla, öfkeyle, kavgayla bilinen Koç burcu bulunmakta.

Koç burcu cesaretliliği, girişimciliği, olayları başlatabilmesi, risk alabilmesiyle bilinir. Aynı zamanda gölgesinde huzursuzluk, öfke, bencillik, zorbalık, kavgacılık barındırır. Yeniay sürecinde ilişkiler, değer verilenler uğruna risk mücadeleye girişilebileceğini görmekteyiz. Yükselen derecesinde Alpheratz ve Alderamin sabit yıldızlarını görmekteyiz. Bu da dışavurumda daha özgür ve hızlı hareket edilebileceğini, alan genişletmesi hedeflenirken, haritası destekleyenlerin şartları iyi yönetmesinin mümkün olabileceğini işaret etmekte.

 Güneş ve Ay ise Angetenar, Mesarthim ve Sheretan etkileşiminde. Angetenar ve Mesarthim gözü karalığı fakat dürtüsellikten gelen zararı, etkin pozisyonu, bol seyahati, deniz kazalarını anlatır. Sheratan ise yangın, savaş, şiddet, yenilgi, yıkım ile fiziksel yaralanmalar işaret eder.

Boğa burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

23 Nisan’da meydana gelecek olan yeniay, bireyin kendisini ilgilendiren her konuyu işaret etmekte. Örneğin nasıl ve nelerden motive olduğu, karakteri ve dışarıya tutumu. Fiziksel bedenini, sağlığını ve en yakınlarını ilgilendiren durumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların 1-7 , değişken burçların  16-20  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Boğa yeniayından öncelikli etkilenmekteler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Gerek duygusal, gerek kimlik olarak yapılanmaların yeterince sağlam zemine oturmadığı, belki gerçekten çok hayallerin, fazla akışa kapılmışlıkların, aldatmaların, yanılgıların, yanlışların olduğu hayatlarda beklenmedik olaylar kişileri test eder. Sıkı sıkıya bağlı olunanların, benim denilenlerin içinde neye, ne kadar sahipsin, gerçeğin ne sorusu ile yüzleştirir. Hayattan geri düşüren, aksamalar, gecikmeler yaşatan bu durumlar toparlanmanın bedelsiz olmadığını da öğretir. Boğa yeniayı böylesi gerekçeler eşliğinde, sahip olduklarımızı etkileyecek şekilde geliyor. Tek bir konu önümüze gelebilir ki bu geçmişle bağlı çok farklı konuyu içerebilir. Örneğin yürümeyen bir evlilik, anne ya da eş, toplumsal statüde, aile ilişkilerinde sıkıntı yaratan durumlar ya da iş ve kazancın yetmemesi, şartların doyurmaması.  Zamanında oluşan şartları bütünsellik içinde değerlendirememiş ve bu boyutta bir kriz yaratabilecek duruma gelebileceğini öngörememiş olabiliriz. Karmik ödeşmelerin, hukuksal davaların da olabileceği süreçte etik kurallara, kanunlara aykırı davrananlar  mercek altına alınacak. Eski olan yıkılıp, yeniye geçilirken zaman zaman yolumuza kurulmuş tuzaklı yollarda yürüyebilir, aşırı reaksiyonlarla tepkiler verebiliriz. Bugüne kadar seyirci kaldığımız olaylarla ilgili yeniden doğum sürecinde girebiliriz. Bu olayların netleşmesi, çözümlenmesi 2021 başını bulabilir.  (Neptün, Uranüs, Güneş, Ay, Diana, Siva, Demeter, Apollon, Satürn, Diana, Ophelia, Siwa, Astrea)

Gerek ilişkilerde gerek maddi konular ve öz değeri  besleyen durumlarda gelişmelerin oldukça öne çıktığını görebiliriz. Baştan söyleyeyim ki 21 Haziran’da Yengeç burcunda yaşanacak tutulma ile bu süreçte atılan adımların, hayatlarda kadersel diyebileceğimiz türde etkilere, değişimlere evrildiğini görebileceğiz. 5 Haziran Ay tutulması da yine bir başka  değişim katalizörü gibi çalışacak. Kazanımlarımızı, çıkarlarımızı gözeterek hamleler yapacağımız bir süreç. Ani gelişmelere açık. Yeniay, bazılarını gafil avlayabilir. Bazıları ise geçmişte hayat mücadelesini doğru yürütemediği, aldandığı, kaybettiği ya da şaibeli gördüğü noktalar üzerine beklenmedik şekilde gidebilir. Rutinden şaşan olaylar bizim hayatımızı yeni bir raya sokmak, düzen getirmek için çalışacaklar. Hisseli ticari konular, kredi, borç, vergi, miras, nafaka gibi durumlar ve bunların kazanca etkileri artık çözülmek için bekliyor olabilir. Hak, hukuk konuları, güç dengelerinin yeniden gözden geçirilmesi gereken durumlar olabilir. Geçmişe yönelik gerçekler, belki arkadan çevrilenler, kayba sebep olan durumlar ivmelenmeye itebilir. Yürümeyen evlilikler, ailevi krizler  bu yeniayda ele alınacak bir başka konu.  Karşılıklı ilişkilerde akış rahat ilerleyebilir. Öte yandan gizlenen konular baskısını hissettirebilir ya da fark edilemeyen durumlar işi zorlaştırabilir. Daha kuruntulu olunabilir. Gözü pek tutumla dürtüselliğe yönelmeyelim. İstem dışı kayba uğramamak adına iletişimde, karar alırken, imza atarken vs. soluk almayı ihmal etmemeli. Çabuk harekete geçilebilir. Olayların sonuçlanması ise aşamalı olabilir. Yeniay işimiz ve günlük hayatımızın akışında da sürpriz gelişmelere açık. Ortaklı işlerin istenilen verime ulaşamaması, farklı alternatiflerin devreye girmesine neden olabilir. İntikam duygularını beslemeden girişilen durumlar daha önce istenilen başarının yakalanamadığı durumlarda soysal konumunuzu etkileyecek şekilde kazanımları, başarıyı beraberinde getirebilir. Şiddete meyilli insanlardan uzak durun. Aileyle, evle ilgili konuların yanı sıra çocuklarla, sevgililerle ilgili gelişmeler de bir anda öne çıkabilir. Sağlık konularına özen göstermeyi ihmal etmemeliyiz. Corona ile ilgili tedbirleri azaltmayalım. Aynı zamanda kalp, damar sorun sorunu olanların da dikkat etmesinde fayda olabilir. İnternet üzerinden harcamalar daha artabilir. Her ne kadar Corona yüzünden okullarımız kapalı olup, resmi tören yapılamasa da çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlarım.

Boğa yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Boğa yeniayının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar.

İkizler ve yükselen İkizler :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı

Kova ve yükselen Kovalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Ülkemiz ve Boğa burcunda yeniay

23 Nisan’da meydana gelecek olan yeniayda meclisi, belediyeleri, yerel yönetimleri, borsayı, yabancı devletlerle yapılan ortak anlaşmaları, paktları, kulüpleri ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. Aynı zamanda yabancı ülkelerle olan finansal ilişkilerimizi, kredi, vergi, borç durumlarımızı, halkın güvenliğini ilgilendiren durumlar da dikkat çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda uzun dönemli hedeflerini, sektörel grupları, yönetim kurullarını ve kar zarar durumlarını, borçlarını ilgilendiren konular vurgulanabilir.

 “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” 

Mustafa Kemal Atatürk

23 Nisan, çocuklarımıza armağan edilmiş olsa da hepimizin bildiği gibi 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclis’inin açıldığı tarihtir. Dolayısıyla halkın iradesi ve bağımsızlıkla da ilgilidir. Meclis’imizin de kuruluşu kutlu olsun.

Boğa yeniayı, ülkemiz açısından da oldukça önemli ve ilginç göstergeler barındırmakta. Uranüs’le birlikte ülkemiz Kronos’u üzerinde ve Güneş’imizin karşısında meydana gelmekte. Konumunda otorite olan kişilerin yetkinliklerinin etki altında olduğu, test edildiği bir süreç. Bazı kısıtlamaları, zorlukları, değişimi ya da yeniden düzenlemeyi gerektiren, baskı yaratan durumları beraberinde getirebilir. Fark edilemeyen, kontrol edilmekte zorlanılan şartlar kırılganlıkları arttırabilir. Meclis, milletvekilleri, kabine, sistem, belediye ve yerel yönetim yöneticileri de bu görünümden etkilenmekteler. Muhalefet partileri, yöneticileri ile ilgili de ani gelişmeler olasıdır. Gizli düşmanlıklara dikkat edelim. Gerek şirketler açısından gerek ülke, kapalı kapılar ardında yürütülen diplomaside, görüşmelerde değişimler, belki de kopuşlar yaşanabilir. Dış ilişkilerde, imzalanan uluslararası anlaşmalarda ya da şirketlerin ortaklıklarında, rekabet piyasasında acımasız oyunlara karşı temkini elden bırakmayalım. Yeniay yöneticisi Venüs’ün sınırlarını zorladığı bu yeniayda, her ne kadar kapalı alanda da olsa değer, diplomasi ve para  konularına dikkati çekerek, düzenlemeleri göstermeye çalışmakta. 5 Haziran Ay tutulması bu konuları iyice görünür hale getirebilir. Burç değiştirecek olan Ay düğümleri uranyen bakışla  ana aksta ve Mars karşıtlığında bulunmakta ve 21 Haziran’da yaşanacak tutulmanın etkisi altında. Dolayısıyla önemli bir sürece işaretçiler. Boğa yeniayında kredi, borç, vergi, sigorta, prim vs gibi ödemelere yönelik gelişmeler, düzenlemeler olasıdır. Yabancı devletlerle ortak anlaşmalar  gündeme gelebilir ki borçlarımıza yönelik de olabilir, S400 dahil silah anlaşmaları, savunma sanayi harcamaları da ilgilendirebilir. Orduyu ilgilendiren durumların yanı sıra sınırlar komşularımızla ilgili gelişmeler meclis gündemine yansıyabilir. Dünya geneli ekonomik anlamda zorlukları  yaşarken, biz de payımıza düşeni deneyimliyoruz. İlerleyen süreçte uzun vadeli kalkınma planlarında sapmalar, şirket karlılıklarında düşüşler ve piyasalara sert etkilerini gözlemleyebiliriz. Maliyenin, bankaların, finans kurumlarının durumları gündemimizi meşgul edebilir. Yabancılarla, dış ilişkilerde, şirketlerde ortaklarla birlikte yapılacak işlerde sonucu sonradan anlaşılabilecek durumlar olasıdır. Borsa ve para piyasalarında ani iniş çıkışlar, spekülatif hareketler beklenebilir. Yeniay süreci gereksiz risklerin kayba dönüşebileceğini işaret etmekte. Covid-19 yüzünden yaşanan şartlar şimdilik devam ediyor görünmekte. Bizler de Sağlık Bakanlığı’mızın yönlendirmeleri doğrultusunda gerekleri yapmaya devam edeceğiz. Mayıs’ın ilk haftasından sonra şartlar daha normalleşebilir. Bu arada intihar, yaşanan olağanüstü durumların yarattığı stres konusu gündem oluşturabilir. Yer hareketleri yaşanabilir.

Yukarıda 23 Nisan günü yaşanacak olan yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

8 NİSAN TERAZİ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

8 Nisan günü saat  05:34  de  Terazi burcunun 18°43´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu burç diplomasi, politika, ilişkiler, adalet, genç kadınlar ve sanatla ilişkilidir. Gölgesinde kararsızlıkar, dengeyi, uzlaşıyı ararken kendi  dengesini kaybetmesi, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Diplomatlar, siyasetçiler, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkilerle ilgilidir.  Dolayısıyla dolunayda Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Sürecin şartları çok sağlam değil. Doğru yapıyı kurup, ondan tutarlı bir şekilde verim, sonuç elde etmek kolay olmayacaktır. Fakat kararlı bir şekilde olanın değişimine hizmet etmekte ve iletişime açık.

Yükselende merhametle, fedakarlıkla ilişkili, etrafıyla bütünleşeyim derken kendini kurban edebilen, dağılabilen Balık burcu bulunmakta.  Bu süreçte güce güç katmak için bazı idealist girişimler olabilir. Fakat kararını aşan idealizmin , sübjektifliğin gerçeklerden kopardığını unutmayalım. Ortaklı konularda bazı gerçekler net olmayabilir ki bu da istenilen sonuca ulaşmanın önündeki engeldir. Yükselen derecesinde Markab sabit yıldızınının etkisini görmekteyiz. Markab, baskı altında direnç gösterebilmekle, krizlerle baş edebilmekle ilgilidir. Aynı zamanda melankolik durumlara, alınabilecek payeye de işaret eder.

Terazi dolunayının Ay’ı Mufrid ve Seginus ile beraber görülmekte. Mufrid, güçlü isteklerle birlikte aşırılıklara meyilli olmayı işaret eder. Aynı zamanda refahla, huzurla, doğayla da ilişkilidir. Seginus işte, hukuksal konularda arkadaşlardan gelebilecek zararı anlatmakta. Güneş ise Nodus II ile etkileşimde ve doğasına karizma, zeka gibi özellikleri katarken, bir yandan da olayların irdelenmesini, depresyona meyili getirmekte.

Terazi burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

8 Nisan’da meydana gelecek olan dolunay ilişkiler dengesi önem kazanmakta. Evlilikler, ortaklıklar, davalar, açık düşmanlıklar ve örneğin sağlık, fiziksel görünüm, dışavurum tarzı, motivasyonlar, yeni başlangıçlar gibi kişinin kendini ilgilendiren her konu mercek altında olacak.

Öncü burçların  15- 21 , değişken burçların  1-5 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Terazi dolunayından öncelikli etkilenmekteler. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

İlişkilerde yeniden dengelenme ve devamında bir dönemin bitişine giden yolda yürünmekte. Hikayenizde belki dış görünümüne kapılıp, özü yeterince değerlendirememek, arada denkliğin,  uyumun olmaması, aileyle kopukluklar gibi durumlar var!  Sonrası gelişen şartlar iyice sarpa sarmış , aksamalara  ve  hassasiyetlerin derinleşmesine sebep olmuş olabilir.  Sevgi alış verişin  zorlayıcı, fedakarlık gerektiren, akışa kapılmış sürüklenen hali artık zorlamakta. Geçmiş sıkıntılı gerçeklerin farkındalığı, bilinçaltınızda duygusal yoğunluğu arttırabilir. Bu durum akılcı düşünmeyi zorlaştıracaktır. Fikirler beyninizin içinde yüzebilir. Aldığınız kararların, verdiğiniz sözlerin arkasında duramayabilirsiniz. Olanı biteni  değerlendirirken şartları akılcı okuyamayabilirsiniz. Böylesi bir  duygusal baskı şartların değişimi adına harekete geçmeye itebilir. Kendinizi tahterevallinin üzerinde dengeyi bulmaya çalışırken bulabilirsiniz. Bu da enerjinizi da bir noktaya odaklamanızı ve somut sonuç almanızı zorlaştırabilir.  ( Güneş, Ay, Venüs, Hephaistos, Cupido a, Arachne, Psyche, Transpluto, Urania, Hidalgo, Zeus)

İlişkilerde baskıların, değişime, dönüşüme zorlayan gelişmelerin yaşanabileceği bir süreç. İnatla, kararlılıkla yapılan hamleler, girişilen mücadeleler beraberinde beklenmedik, kadersel kırılmaları getirebilir. Şartlar stabil olmadığından zaman zaman elde olmayan nedenlerle fedakarlıklar, kayıplar ya da olana uyum sağlama gerekliliği doğabilir. Net sonuç elde etmek istediğimiz konularda sağlıklı ortamı bulmak kolay değil. Duygusallıkların ağır bastığı dolunay sürecinde mantık gerektiren durumlarda gerçekçi tutumlar takınamayabilir, akılcı çıkarımlar yapamayabiliriz. Bu durum yine yazan, çizen, ilüstrasyon yapan, yaratıcılığını kullananlar için üretimde kullanılabilir. Harcamalar dengenize dikkat etmekte fayda olabilir. Kredi, borç yapılandırmasına gidecekler, ortaklı akçeli işleri olanlar gerçekçi davranmakta zorlanabilir. Şartları doğru analiz edemeyebilir. Hem ilişkilerle ilgili düzenlemeler hem de finansal girişimlerde, harcamalarda şartları düzenlemek, yapılandırmak adınabazı hamleleriniz olabilir. Burada işin hisseli, ortaklı, eşle ilgili olan kısmına ya da karşınızdakilerin size sunduğu finansal şartlara dikkat etmekte fayda olabilir. 12 Mayıs’ta başlayacak olan Venüs retrosu, neredeyse Venüs’ün bu dolunaydaki derecesine kadar gerileyecek. Sorun olan noktalarda, bu dönemde yapılanlarla ilgili aksaklıkları Haziran’ın sonunda önünüze getirebilir. İşte, statünüzü ilgilendiren durumlarda sıkıntılı, belki kayıp yaşanan gelişmeler olabilir ki bu aileyle ilgili durumları da etkileyebilir. Daha çok evde, aileyle kalmak, ilgilenmek gerekebilir. Sağlık durumumuza, hijyene olabildiğince dikkat etmeye devam ediyoruz.

Terazi dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Terazi dolunayının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Ülkemiz ve Terazi burcunda dolunay

8 Nisan’da meydana gelecek dolunayda hükümet ve muhalefet partileri, topraklarımız, madenlerimiz ve doğal kaynaklarımız, ülkenin iç durumunu ilgilendiren gelişmeler, inşaat sektörü, konumunda otorite, lider, genel müdür, ceo olanlar, tanınmış kişiler, mahkemeler, ordumuz ve polisimiz, prestijimizle ilgili gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. Aynı zamanda diplomatlarımızı, eğitimimizi, çocukları ve gençleri ilgilendiren gelişmelerle birlikte meclisi, yerel yönetimlerimizi, borsa ve spekülatif yatırım araçlarını, yabancı devletlerle yapılan anlaşmaları etkileyen durumları,  bunların uluslararası  ilişkilerdeki  dengemize ve ekonomik yansımalarına etkilerini gözlemleyebiliriz. Şirketler açısından baktığımızda ise tüm başarılarını, tanınırlıklarını, ceolarını , yönetimlerini ve uzun dönemli stratejilerini ilgilendiren gelişmelerin vurgulanacağını söyleyebilirim.

Ülke haritamızın Chiron ve Pluto’su üzerinde gerçekleşen dolunay, ilerletilmiş Mars, Merkür ve Ay ile de zorlayıcı hale dönüşmekte. Hayli  sert etkiler etkileri barındıran bu dolunay, derin kırılmaları da içinde barındırabilir. Bir kısım uygulamalar 23 Nisan Boğa yeniayıyla birlikte açıklanabilir.

Yaşanılan sürecin şartları, fark ve kontrol edilmesi zor koşulları öne çıkartabilir. Corona’dan ötürü gelişen olağanüstü durumlar devam ediyor görünmekte. Olan kuralların üstüne yenileri gelebilir. Kısıtlamalar düzenlenebilir. Bizler de yapılan yönlendirmelere uymaya devam ediyoruz ve #EvdeKal diyoruz. Hastanelerin, hapishanelerin ve huzurevlerinin durumları dikkati çekebilir. Yargı affı ile ilgili gelişmeler bu süreçte belirginleşebilir. İş yerlerinin çalışma düzenine, işten çıkartmalara yönelik yeni kararlar gelebilir. Kredi, borç, vergi, sigorta, prim vs ye yönelik düzenlemeleri görebiliriz. Vergi oranlarında değişimler yaşanabilir. Para piyasalarında ani dalgalanmalar beklenebilir. Çalışan kesim, sosyal hizmetler ve hastanelerdeki sıkıntılı durumlar maalesef devam etmekte ve dolunay sürecinde dikkati çekebilir. Haziran’da başlayacak İkizler-Yay aksındaki tutulmalarla birlikte buralardaki aksamalar kendini daha da göstereceğinden düzenleme adına önceden hazırlık yapılabilir. Komşularımızla olan ilişkilerin dikkati çekebilir. Sığınmacıların durumu gündem oluşturabilir. Gıda rezervimize yönelik destek niteliğinde tedbirler alınabilir. Fakat bunun geçici bir çözüm olduğu görülebilir ve 2021’e girişle birlikte üretime yönelik tarım  politikalarına geçilebilir. Dolunay sürecinde konumunda otorite olanlar, üst yöneticiler, liderler, meclis, belediyelerle ilgili ani, zorlayıcı gelişmeler beklenebilir. Kabineyi, üst yönetimleri etkileyen değişimler devam edebilir. Deprem olasıdır. Madenlerimizi ve doğal kaynaklarımızı ilgilendiren anlaşmalar toplumun ilgilisi çekebilir. Eğitim online ve tv den devam edebilir. Muhalefet ve hükümet ilişkisi daha akıcı, işbirlikçi yürüyebilir. Kalkınma programlarında değişikliğe gidilebilir. Uluslararası ortak anlaşmalarla ilgili gelişmeler ülke gündemine konu olabilir.

Yukarıda 8 Nisan günü yaşanacak olan dolunaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

SATÜRN’ÜN KOVA BURCUNDAN GEÇİŞİ VE ETKİLERİ

Satürn zodyakta yaklaşık 29 yıllık döngülerle aynı yere gelir. Bundan önce 1991 ve 1993 yılları arasında Kova burcunu ziyaret etmişti. Şimdi 22 Mart’ta yeniden Kova burcuna girecek ve bu burcun  01°57´ sine kadar kadar ilerleyip, sonra retro yapmaya başlayacak. 2 Temmuz’da bir süreliğine yeniden Oğlak burcunda girecek ve burada eksik kalan konuları bitirmemiz için bizleri uyaracak. Kova’daki bu ilk transiti aslında 17 Aralık 2020  ve 7 Mart 2023 arasında kesintisiz Kova transiti döneminin ön izlemesi gibi. Bize yapmamız gerekenlerin, olacakların ipuçlarını verecek.

Astrolojide Satürn disiplini, sorumlulukları, karmik yükümlülükleri, eğitimi, dersleri, düzeni, yapılanmaları anlatır. Yaşlılar, zamanla ilgili konular, yasalar, sınırlar, zorluklar, kısıtlamalar, gecikmeler ayrılıklar, bitişlerle ilişkilidir. Şartların sağlamlığını, uzun solukluluğunu verir.  

Kova burcu ise isyanlar, düzen değişimleri, devrimler, özgürleşme hareketleri, her türlü yeniliklerle ilişkilidir. Hümanizmi barındıran yapısıyla evrensel değerleri öne çıkartır ve şartları dönemin üstüne çekmeye çalışır. Kova aynı zamanda bilim ve teknolojiyle, keşiflerle de ilgilidir.

Hatırlarsanız Satürn’ün Oğlak burcunda bulunduğu süre içinde hayatımızda çatı teşkil edecek önemli yapısal değişimlerden bahsetmiştim. Klasik yöntemlerle yaptığımız bu düzen kurma, yenileme, belki bazı şeyleri terk etme, ayrılma gibi durumlar söz konusu oldu, olmakta. Aslında bu kadar da değil! Pluto ve Jüpiter ile birlikte adeta kabuk değiştirdik, değiştiriyoruz.  Yeni ve sağlam olduğunu düşündüğümüz yol planı çizmeye çalıştık. Henüz bitmedi! Yukarıda da söylediğim gibi Satürn onların 2 Temmuz-17 Aralık arası Oğlak’ta bitirmemiz gerektiğini hatırlatacak. Ve böylelikle iyi ya da kötü, eksik ya da tamam bu uzun soluklu hayat planımız üzerine Kova enerjilerini işlemeye başlayacağız.

Artık Satürn’ün Kova transitiyle bu yenilenen , yeniden doğulan düzende bir adım üste çıkıp, bireyselliğimizi elimizde tutarken, daha toplumsal, daha görünür, daha gerçekçi ve yenilikçi ifadelerle hayatlarımıza dokunmamız gerekecek. Kısıtlanmaları, engelleri, zorlanmaları yaşatabilecek Kova geçişi tereyağından kıl çeker gibi kolay olmayacaktır. Bu durum haritalardaki etkisine göre zaman zaman depresif durumları, oyundan düşmeleri beraberinde getirebilir. Fakat Satürn’den çekinmek yerine onu anlamayı seçmeliyiz. Bunu yaparsak daha rahat ilerleyeceğimize emin olun. Satürn oyunun kuralına göre, hakkıyla oynanmasını ister. Kova’da sorumluluk bilinci göstererek, insancıllık ve eşitlik ilkesi ile kolektife, evrensel değerlere katkı sunmamız gerekmekte. Böylelikle sahip olduğumuz birikimimizle etrafımıza hizmet ederken hem aydınlanmaya, uyanışa, kolektif gelişime, devrime katkı sağlayacağız hem de kendi hayatlarımızın devrimini yapacağız. Zincirleri kıracağız. Oğlak burcundaki transiti sırasında Pluto ile gelen dönüşümde hayatlarımızda düzen yenilerken, çeşitli anlamlarda katkı sağlayacak yatırımlar da gerekti. İşte Satürn’ün Kova geçişinde bu yatırımların hak edişlerini de göreceğiz.

Kapitalizmin sonuna gelindiğinin, sosyal demokrasinin, adaletin evrenselleştirileceği modellere dönüşüm ihtiyacının hissedildiğinden bahsetmekteyim. Bu elbette çok kolay değil. Sonlara doğru farklı sebeplerle baskıların, kısıtlanmaların arttığını, dünya üzerinde bir yerlerde tiranların ayakta  kalma mücadeleleri içinde, güçleri çerçevesince ortalığı kasıp, kavuracaklarını düşünebiliriz. Fakat şu da var ki etki tepkiyi doğurur. İşte Satürn’ün Kova geçişi dünya üzerinde halk hareketlenmelerini, ayaklanmaları, devrimleri ve yönetimsel yapının altyapıya bağlı olarak değişimini, ülke sınırların değişimini tetikleyecek, getirecektir. Sivil toplum kuruluşlarını daha aktif gözlemleyebileceğiz. Yani bu dönem bir anlamda insani değerlerin kitabı yeniden düzenlenecek. Eşitliğin, adaletin herkes için olduğunu hatırlayacağız. Yine bu dönemde gerçek bilgi, bilimsellik öne çıkacak. Astroloji, yükselen değerler arasında yerini alacak.  Elektrik-elektronik, bilgisayar, uzay, havacılık, fizik, mühendislik alanlarında önemli keşifler yapılacaktır. Yeni bir döneme girildiği kendini fazlasıyla hissettirecektir. 2023 yılında Kova’dan çıkacak olan Satürn, yine aynı yıl Kova’ya girecek olan büyük ve kalıcı dönüşümlerin gezegeni Pluto’ya da gerekli alt yapıyı hazırlıyor olacak.

Satürn’ün Kova burcunda transiti sırasında burçları neler beklediğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar:  Bu dönemde işten elde edilen kazancı ve içinde bulunulan sosyal çevreyi, gruplar içindeki faaliyetleri etkileyen gelişmelerle karşılaşabilirler. Sorumluluklar, sorumluluk alanları değişebilir. Şartlar güncellenecek, yeniden düzenlenecek. Bazı arkadaşlarla aradaki ilişki tarzı değişebilir. İçlerinden elenenler olabilir.

Boğa ve yükselen Boğalar:  Bu dönemde hedefler, kariyer, sosyal statüyü ilgilendiren durumlar ve ailevi konulardaki sorumluluklarda değişimler olacak. Bu alanda hayatlarında düzenlemeler yapmak durumunda kalabilirler. Bazı sorumluluklar alınabilir ya da  bitebilir.

İkizler ve yükselen İkizler:  Bu dönemde eğitim hayatınızı, yurtdışını, yabancıları ilgilendiren konuları, hukuksal, basın yayınla ilgili işleri ve uzun seyahatler içerebilecek durumlarla ilgili konularda yeni düzenlemeler, sorumluluk değişimleri olacak. Bu çerçevede hayata bakışınız da değişebilir.

Yengeç ve yükselen Yengeçler:  Miras, nafaka, ortaklı kazanımlar, eşin kazanımları, kredi, borç, vergi, burs gibi konularda hayatlarında sorumluluk değişimleri, düzenlemeler, yapılandırmalarla karşı karşıyalar. Sağlık konularındaki hassasiyetleri dikkatle ele almak gerekebilir.

Aslan ve yükselen Aslanlar:  Evlilik, ortaklık, anlaşmalar, davalar konusunda yeniden yapılanmalarla, sorumluluklar değişiyor. Şartlarını yeniden değerlendirip, düzenleyecekler. Sıkıntılı evlilikler ya da ortaklıklarda bitişler görülebilir. Açık düşmanlıklarla, rekabetle zorlanabilirler.

Başak ve yükselen Başaklar:   İş ortamlarını, hayatlarının gündelik akışını,  birlikte çalıştıkları insanları ilgilendiren sorumluluklarda değişimle, düzenlemelerle karşı karşıyalar. Sağlığa dikkat edilmesi gereken bir dönem.

Terazi ve yükselen Teraziler:  Çocuklarını, aşk hayatlarını ilgilendiren durumlarda, yaratıcı yönlerinde yeni yapılanmalarla, sorumluluklarda değişimle karşı karşıyalar. Hobilerini sistemli ek işe dönüştürebilirler.

Akrep ve yükselen Akrepler:   Ev, aile, kökleri ilgilendiren konularlada  sorumluluk değişimleri, düzenlemeler görülmekte. Emlak, arsa gibi taşınmazlarla ilgili işlerle uğraşabilirler.

Yay ve yükselen Yaylar:    Kardeşleri, yakın akrabaları ilgilendiren konularda, eğitimlerinde, ticari faaliyetlerinde sorumluluklar değişebilir. Yazım, çizim gibi işlerinde, sözleşmeleri ilgilendiren durumlarda yeniden yapılandırmalara gidilebilir.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar:  Maddi manevi kazanımlarını ilgilendiren konularda sorumlulukların kendini hissettirebilir. Kaynakların dengeli kullanım gerekliliği yeniden yapılanmaya götürebilir.

Kova ve yükselen Kovalar:  Kendilerini, yakın çevrelerini ilgilendiren her konuda sorumluluk alanları değişiyor. Gerekli yapılandırmalara girerken, tutumlarında ciddiyet gözlemlenebilir.  

Balık ve yükselen Balıklar:  Bilinçaltlarını, sağlıklarını  ilgilendiren konularda yeniden yapılanmaktalar. Varsa bağımlılıklarından arınma yoluna gidebilirler. Enerjileri düşük, daha pesimist olabilirler. Şartları yürütmekte zorlanma, çevreden soyutlanmayı getirebilir. Bu dönemi yapmak istedikleri konuda hazırlık dönemi olarak kullanabilirler.

Azade Öksoy

24 MART KOÇ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

24 Mart günü saat 12:29 da Koç burcunun  04°12´  derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Koç burcu cesaretliliği, girişimciliği, olayları başlatabilmesi, risk alabilmesiyle bilinir. Aynı zamanda gölgesinde huzursuzluk, öfke, bencillik, zorbalık, kavgacılık barındırır. Bu burç ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile ilgilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Bu süreçte şartlar kabuğunu kırıp dikine çıkışlara, risk almaya, mücadelelere  ve beraberinde manipülasyona oldukça müsait. Ojektiflikten uzak olma, anlama, anlatma, anlaşma sorunları , iletişim sorunları dikkati çekecek.

Yükselende  ulusal ve ailevi konuları önemseyen, hassas, korumacı, tutucu ve değişken yapıdaki Yengeç burcunu görmekteyiz. Yaptığı görünümlere baktığımızda yeniay sürecinde şartların hareketlenmelerle,  kırılganlıklara açık olduğunu görmekteyiz. Bu da beraberinde Yengeç’in gölgesini yani aşırı korumacılığı, hassasiyeti, ajitasyonu, kıskançlığı ortaya çıkarabilir. Yükselen derecesinde Canopus  ve Sirius sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bunlar da muhafazakar, baskın bir tutum  ile birlikte şans, ün, ufak bir hareketin bile büyükmüş görünmesini sağlayan etki verir. Bu etkilerin Koç yeniayı süresince dışavurumda gözlemleyebiliriz.

Güneş ve Ay ise Deneb Kaitos ile etkileşimde. Bu sabit yıldız ise asabi, yıkıcı mizaç, yıkıcı , dik kafalı, başına buyruk, kavgacı  bir karaktere anlatır. Dolayısıyla yeniay sürecinde gerek karşı cins ilişkilerinde gerek duygularda ve irade gösterdiğimiz durumlarda bu etkileri gözlemleyebiliriz.

Koç burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

24 Mart’ta meydana gelecek Koç yeniayında işimiz, statümüz, hedeflediklerimiz, ailemiz, annemiz ve bunları ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıklarımız olarak görülmekte.

Öncü burçları  1-7, sabit burçların 17-21 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Koç yeniayından öncelikli etkileneceklerdir.  (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

İnsan hayatında hemen bütün yollar sevmekten, sevilmekten, maddi ve manevi kazanımlarına değer katmaktan  geçer ki bu da özdeğer duygusunu etkiler . İşte Koç yeniayında  ivmelenmeye, şartların değişimi adına harekete iten etkenler bunlar olacak. Aileye, evliliğe, anne ve çocuğu arası durumlara,içinde bulunulan  gruba ait ya da kazancınızla, iş hayatınızla ilgili birtakım değişimler yaşanmakta. Bu değişimler ömrünü, işlevini doldurup bitmesi, gitmesi  gerekeni beraberinde getirmekte. Bu geçiş döneminde  bir zamanlar türlü bahaneler bulduğunuz, bağımlı olduğunuza şeye ya da kişiye karşı artık eskisi kadar tutkulu olmadığınızı fark edebilirsiniz. Bu yol ayrımında tavsiyeler de bol olacaktır. Şartlarına sahip çık, iyileştir diyenler de tersi de … Önemli olan neyin, nereye kadar tolere edilebileceği. Şartları duygusal değerlendirip, kışkırtmalara açık olunabilinir. Tavsiyeler dinlense de sonuçta kendi dikine gidilebilir.  Haritalardaki etkilere göre yol ayrımına giderken neden, ne kadar doyum sağladığınızı  önemseyeceksiniz. Bu amaçla yeni bir yola girişilecek, yeniden başlanacak. Şartların kırılgan olduğu süreçte yalanlar, dolanlarla, kurnazda saptırılmış gerçeklerle, ihanetle karşılaşılabilir. İntikam duygusu şartları körükleyebilir. Güvenlik zafiyetleri olabileceği gibi hakkaniyetli düşünmek de kolay değil.  Manipülasyona, kışkırtmalara açık bu süreçte akışı anlamaya çalışırken dikkatli olmanızı öneririm.      (Venüs, Cupido, Kad Gad, Proserpina, Bacchus, Valentine, Kassandra, Lilith, Aesculapia, Sisyphus, Apollo,  Ceres, Industria, Güneş, Ay, Chiron,  Makemake, Black moon, Pholus,  Medea)

Yeniay önemli değişimlere, gerekli yeniliklere başlamayı işaret ederken, beraberinde hayatlarda da kadersel döngülere, kırılmalara işaretçi. Burada karşılıklı ilişkilerde bazı birikmişlikler artık olduğu haliyle kalamayacak durumdadır ve bastırılmış olanlar beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir. Bir anda ivmelenebilir ki bunların temelinde çok yoğun değişime, dönüşüme zorlayan durumlar yatmakta. Temposu yüksek bu yeniayda aslında çok ciddi değişiklikleri getirebilecek adımları atmak için gerekli güç var. Yeni düzenlemeleri karşınızdakilerin  tepkisi sonucu yapabilirsiniz. İletişim sağlıklı işlemeyebilir.  Konuyu, durumu çok fazla idealize edebiliriz. Ya da tam tersi beklenmedik olaylar  geçmişte göremediğimiz konulara dokunuşlarla yaparak onlarla ilgili kesin sonlanmalara ve hayal kırıklığına sebep olabilir. Kışkırtmalara açık olan bu süreçte asabi tavırlarla, mantıklı düşünmeden yol almaya çalışmanın sonucunun derin kırılmalar olduğunu unutmayalım. Hassasiyet, duygusal yoğunluk, belki ne yapacağını tam kestirememe  belirginleşebilir. İdealist görüşler belirginleşecek. Burada hayatınızın hangi noktasını ilgilendiren kararlar söz konusuysa  dürüstlükten şaşmamanızı ve intikam türevi duygulardan arınmanızı öneririm. Süreci yazan, ilüstrasyon, resim yapan ya da benzeri yaratıcı faaliyetlerde bulunanlar verimli kullanabilirler.  Kurban olduğunuzu düşündüğünüz ailevi, resmi ya da hak edişinizi ilgilendiren çözülmemiş, netleşmemiş, havada kalmış  konuları artık sonuçlandırmak ve yeni bir düzene geçmek isteyebilirsiniz. Önemli gelişmeler yaşanacak bu dönemde hep birlikte sağlık konularına, bu yönde yapılan açıklamalara uymayı ihmal etmemeliyiz. Çünkü maalesef bu süreç virüsün yayılmasına uygun kombinasyonlara sahip. Bu yeniay 26 Aralık’ta yaşadığımız Güneş tutulmasının etkilerini açığa çıkartmakta. Aynı zamanda 23 Şubat’ta Balık burcunda yaşadığımız yeniayda  harekete geçtiğiniz ya da geçmek istediğiniz konular aktifleşecek ki geçmişe dayalı konulara vurgu yapabilir. Bazı  şeylerin sizden akıp gitmesine, geçmişin geride bırakılmasına sebep olabilir.  Oğlak burcundaki Güneş tutulmasının  ve Balık yeniayının hayatlarınıza ne tür etkileri olduğunu hatırlamak isterseniz linklerini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Koç yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç yeniayının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Boğa ve yükselen Boğalar için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Ülkemiz ve Koç burcunda yeniay

24 Mart’ta meydana gelecek yeniayda hükümet, konumunda otorite, üst düzey yönetici, idareci olanlar, ceo lar, yönetim kurulu başkanları, tanınmış kişiler, ordumuz, polisimiz, mahkemeler,  prestijimiz, skandallar  ve bunlarla beraber uluslararası ilişkilerimiz, davalar, anlaşmalar, müttefik gördüklerimiz ve açık düşmanlıklar da ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda  itibarlarının, iş başarılarının yanında üst yönetimlerinin, ortaklıklarının, rakiplerinin, hukuksal konularının öne çıktığını gözlemlemekteyiz.

Yeniay sürecinde şu anda ülkemizde devam etmekte olan Corona virüsle ilgili gelişmeleri gözlemlemeye devam edeceğiz görünmekte. Bu süreçte virüs daha yayılma eğiliminde olabilir.  Yaşlılarla beraber  çocuklarımızı da sakınalım. Nahoş sonuçlarla karşılaşmamak için tedbirleri ciddiyetle önemseyelim.  

Uluslararası ilişkilerde zor dönem devam ederken , düşmanlıklara açık süreçten geçmeye devam ediyoruz. Burada hem ordumuzu ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir hem de anlaşmalarla ilgili  değişiklikler beklenebilir.  Konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici olanlarla ilgili beklenmedik gelişmeler, statü değişimleri  toplumun dikkatini üzerine çekebilir.  Kabine değişimi olasıdır. Siyasi parti yöneticilerinin, gazetecilerin, düşün insanlarının, eğitimcilerin  vs tutuklulukları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yeni operasyonları duyabiliriz.  Dilerim yaşanmaz ama silahlı saldırı olasıdır. Madenlerimizi, topraklarımızı, doğal kaynaklarımızı ve onların getirilerini ilgilendiren durumlarla ilgili mücadele etmeyi gerektirici durumlar oluşabilir.  Emeklilerle ilgili yeni düzenlemeler gelebilir. Kredi, borç, vergi, sigorta  gibi  oranlarda  değişimleri görebiliriz. Nasıl ki dünya ekonomik krize adım adım giriyorsa biz de etkilerini görüyoruz. Para piyasalarında dalgalanmalar yaşanabilir. İnsanların harcama eğilimi düşerken, hazinenin durumu dikkati çekebilir. Ticarette, haberleşmede, basın yayında, iletişimde ve ulaşımda yapılanmalar görebiliriz. Sınır komşularımızla olan gelişmeler önem kazanabilir. Hava ve deniz yollarında problemler, toprak kaymaları, göçük olasıdır. Deprem yaşayabiliriz. Bu süreçte 26 Aralık’ta yaşadığımız Oğlak burcundaki Güneş tutulması ile 23 Şubat’taki Balık yeniayının  ivmelendiğini, etkilerini açığa çıkarttığını gözlemleyeceğiz.

Yukarıda 24 Mart günü yaşanacak olan yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/12/19/26-aralik-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2020/02/17/23-subat-balik-burcunda-yeniay/

2020 2. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız.   Güneş, Ay düğümleri ile 24 Mart günü Koç burcunun 03°47´ derecesinde t-kare dediğimiz zorlayıcı görünümü yapacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, deprem, volkanik patlamalar, heyelanlar, göçükler,  mevsimsel hava şartlarında anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  10 Mart-7 Nisan tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

https://azadeoksoy.com/2019/01/29/ay-yalpalamasi-ve-etkileri/

Azade Öksoy

MOSKOVA GÖRÜŞMESİ VE İDLİB ATEŞKES ANLAŞMASI

Savaşın iyisi, barışın kötüsü olmaz.

Benjamin Franklin

Dünyanın neresinde olursa olsun toplumların, ülkelerin huzurları ve ilerlemeleri barıştan geçer.  Hele ki yanı başımızda ve bizi, geleceğimizi ilgilendiriyorsa  bu çok daha önemlidir.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Vladimir Putin arasında dün Moskova’da gerçekleşen İdlib görüşmesinden ateşkes sonucu çıktı. Başak burcuna ait dolunay yazıma bakarsanız orada bu süreçte yapılacak görüşmelerde kırılganlıklar telafi edilmeye çalışılacak. Önemli sonuçlar çıkabilir. Ama aynı zamanda bazı şeylerin daha sonra anlaşılabileceğini, çok net olmadığını dile getirmiştim.

Her iki liderin de görüşmeye başlama anı haritasında Aslan burcu yükselmekte ve yöneticisi Güneş Balık burcunda güçlü olmadığı bir konumda ve yukarıda saydığım etkileri anlatan  Balık yöneticisi Neptün’e ilerlemekte.  Güneş’in Balık burcundaki yapısı kaygan şartlarda ve değişkenliklere açıktır. Güneş aynı zamanda liderlerle de ilişkilidir.  Ateşkesin açıklanma haritasına baktığımda ise Venüs’ün Satürn’den kurtulmuş, Uranüs’e gittiğini görmekteyiz.  Ateşkesin  önünde kırılganlıklara etki edebilecek durumlar bulunmakta.  Her iki lidere, olayı yönetiş tarzlarına  dış faktörlerin de  etki ettiğini görmekteyiz. Çok hassas bir dönem ki  zaten gökyüzünde de oldukça sert görünümler var. 

Toplantı sonrası açıklamanın yapıldığı ana göre baktığımızda bölgedeki yapıların dengesine yönelik muhasebenin netleşmemiş olduğunu ve bunun ilerleyen süreçte yeniden gündeme gelebileceğini düşünebiliriz. Bunun örneklerinden birisini 15- 17  Mart civarı görebiliriz.  Merkür’ün de görüşme sırasında retro olduğunu hatırlatarak, daha sonra yeniden gözden geçirilmesi gereken noktaların olabileceğini ifade etmek isterim.

Venüs, her ne kadar Satürn engelinden kurtulmuş gibi görünse de önünde krizlere, beklenmedik gelişmelere yol açabilecek Uranüs açısı bulunmakta.  8 Mart’ta Venüs Uranüs ile bir ilişki kuracak.  Nisan başına geldiğimizde Mars, görüşmenin Venüs Uranüs ikilisine önce 1 Nisan, ardından da 5 Nisan’da stresli  görünümler yapacak. Bu süreç dikkat çekebilir.  Fakat aynı zamanda yapıcı kullanıldığı taktirde destekleyen etkilerle kırılganlıklara dokunma şansı da bulunmakta. İlerleyen zaman içinde yine belirleyici açılarla hareketlenecek görünmekte.  12 Mayıs civarı  yine bu görüşmenin şartları  gündeme gelebilir ve diplomatik açıdan hassasiyete işaret edebilir.  Bunlardan yazılarımda bahsedeceğim.

Ateşkesin başlama anına baktığımızda  İdlib’e göre Yay burcu yükselmekte. Bölgede adaletin, barışın sağlanabilmesine atıfta bulunmakta. Taraflar  açısından bunun birtakım  kontrol etmekte zorlanabilecekleri durumları içerebileceğini düşündürtmekte.  Özveriye, kararlılığa, dış faktörlere karşı tedbire ve zamana  ihtiyaç olduğu görünmekte.  Ateşkesi Ankara açısından değerlendirdiğimizde  tepe noktasında kraliyet yıldızı Regulus’u bulunmakta .  Bu noktada Regulus’un işaret ettiğinden yola çıkarak, büyük bir başarının içinde intikam barındırmayan durumlarla gelebileceğini hatırlayalım.

Moskova’da yapılan İdlib görüşmesi her ne kadar bir ateşkes anlaşması olsa, barış olmasa da menfaatler doğrultusunda bölgenin birliğinin korunup, gücüne tekrar kavuşabilmesi için  işbirliği içinde yürüyebilmeyi işaret etmekte.  Sevgi ve barışın egemen olması dileğiyle…

Azade Öksoy

9 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

9 Mart günü saat  20:48 de Başak burcunun   19°37´ derecesinde bir süper dolunay meydana gelecek. Yani bu göksel olayda Ay, senenin Dünya’ya en yakın geçişlerinden birisini yapacak ve 357.122 km ye kadar yaklaşacak. Konuyla ilgili bilgilenmek isteyenler altta linkini bulabilecekleri yazımdan faydalanabilirler.

Dolunaya ev sahipliği yapan Başak alçak gönüllülüğü, çalışkanlığı, mükemmeliyetçiliği, mantık kullanması ile bilinir. Gölgesinde fazla detaycılıktan büyük resmi kaçırma, gerginlik, toleranssızlık bulunur. Bu burç mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile ilgilidir. Dolayısıyla dolunayda Başak özelliklerinin yanında bu meslek gruplarına ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Dolunay sürecinde bir yandan isteklerimiz doğrultusunda kararlılık göstereceğiz öte yandan gelişen, değişen şartlara uyum sağlamak zorunda kalacağız.  Çıkarlar ön planda olacak. Somut beklentilere yöneleceğiz.

Yükselende ilişkileri, diplomasiyi, adaleti, dengeyi,  genç kadınları, politikayı anlatan Terazi burcunu görmekteyiz. Gölgesinde kararsızlıkar, dengeyi, uzlaşıyı ararken kendi  dengesini kaybetmesi, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Burada dikkat edilmesi gereken nokta zaman zaman geçmişten getirdiğimiz ve artık bırakılması gereken noktalarından uzaklaşarak, tutum belirleyebilmek. Gereksiz gözü karalıklar yapmamak olmalı. Yükselen derecesinde Diadem ve Minkar sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Diadem, başkaları için kendini feda etmekle ilişkilendirilirken burada kadınlar işaret edilmiş. Minkar ise daha sert bir doğayla, kurnazlıkla, öfkeyle, egoizmle, kindarlık ve saldırganlıkla anlatılmakta. Dolayısıyla dolunay sürecinde bu durumlardan sakınarak tutum göstermek, zarardan alıkoyabilir.

Ay’ın Denebola ve Asterion birlikteliğini görmekteyiz. Bu da spekülasyonları, merakı, uzlaşmazlığı, toplumla ters düşmeyi ve bu yüzden sorunlar yaşamayı anlatır. Güneş ise Homan ve Ankaa kavuşumunda. Homan sezgileri, kibri, hırsı ve kötü kararları anlatırken, Ankaa ise sorunların ötesini görerek, dönüşmek ve hayatını yeninden kurabilmekle ilişkilidir. Dolunay sürecinde gerek karşı cins ilişkilerinde gerek duygularda ve irade gösterdiğimiz durumlarda bunların da etkilerini gözlemleyebiliriz.

Başak burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

9 Mart’ta Başak burcunda meydana gelecek dolunayda bazı zorluklar, kayıplar, gizli düşmanlıklar,  fedakarlıklar,  bilinçaltını ilgilendiren sorunlar, sağlık konuları, hastane ile ilgili işler, endişeler, bağımlılıklar ve beraberinde günlük hayatı ilgilendiren gelişmeler, iş ortamı, beraber çalıştıklarınız ile evcil hayvanlar ana konu başlıkları olarak dikkati çekmekte.

Değişken burçları   16-22 ,  sabit burçların  2-6 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Başak burcundaki dolunaydan öncelikli olarak etkileneceklerdir. (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ;  Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Geçmişte çoklu olarak ya da geniş anlamıyla karşınıza gelen para, iş, ticari bağlantılar gibi konularla ya da evliliklerle, size değer katacak durumlarla ilgili beklenmedik gelişmeler, bunlara yönelik arzularınızı da harekete geçirebilir. Bu durumların içinde yetkilerin kaybedilmesi veya hak edildiğine inanılanın alınamaması, sözleşmeye aykırılıklar ve davalar olabilir. Aynı zamanda karmik yükümlülükler yüzünden hayatın acı gerçekleriyle yüzleştiğiniz  noktada kaçınılmaz bitişler olabilir.

Artık hayat rutininizi etkileyen, doğru ve yeterince adaletli olduğuna inanmadığınız noktalarda arzuladığınız dengelenme ve irade gösterme gerekli. Burada gidişatı etkileyecek bazı durumlar söz konusu olabilir.  Geçmişle hesap keserken,  bir yol ayrımına işaret etmekte ki yeri geldiğinde fedakarlık  gerekebilir. Konunuz her neyse ona takılı kalıp, hep bana  diyerek, başarabileceğinizden fazlasını yapmaya çalışabilirsiniz. Tutumunuz pervasız olabilir. Bir noktada sabit kalabilirsiniz. İletişim akmayabilir. Bunun için 12 sinden sonrasını tercih edebilirsiniz. Sabırsız davranıp, hatalarınızdan ders almazsanız, öngöremediğiniz durumlarla, eski sorunlarla karşılaşabilir ve başa dönersiniz. Bu da bastırılmış duygularınızı yeniden ortaya çıkartacaktır. Gerektiğinde yardımlaşmayı deneyebilirsiniz.     (Phaethon, Güneş, Ay, Neptün, Apollon, Venüs, Uranüs, Varuna, Rhadamantus, Ariadne, Atropos,  Apollo, Mynemosyne, Nemesis, Klotho, Pandora, Circe)

Yoğun enerjili bir dolunay yaşayacağız.Karşılıklı ilişkilerde süregelen şartlara yeni bir anlayış getirebilmek için durumu tartıyoruz. Şartları değiştirmek için yola koyulacağız ama burada risk almadan, var olanı düzeltme, düzenleme, genişletme adına yollar arayacağız. Olanlar kadersel değişimlere, bazen fedakarlıklara, kayıplara, ilişkilerde önemli gelişmelere gebe. Pandora’nın kutusunun açılmasıyla beklenmedik bitişler, sürpriz durumlar gelişebilir. Bunlar bir yandan zorlarken, öte yandan diğer aşamaya geçişte desteği de içinde barındırmakta. Aile içinde, üstlerle, bürokratik konularla ilgili sorunlar, aksamalar, kayıplar, yeni hamlelere, adımlara itebilir. 12 sinden sonra iletişim daha rahat akacak, anlama, anlatma, yazım, evrak, proje, imza gibi sorunlarda rahat ilerleyebileceksiniz. Fakat ondan önce dolunay civarı  bu tip işler sonuca bağlanmayıp, havada kalabilir. Dolunay sürecinde sağlık konularına dikkat etmek gerekmekte. Kendinizi yeterince dinç hissetmeyebilirsiniz. Hijyene, yenilen, içilen şeylerin kalitesine özen gösterelim.  Duygusal olarak içe dönme ihtiyacı duyulabilir. Güven sorgulanabilir. Yanınızdakilerle ilişkilerinizde aldanabilirsiniz. Atmanız gereken adımlarda, girişimlerde 16 sına kadar daha bir dikkatli olmanızı öneririm. Hoşunuza gittiğini düşündüğünüz bir şeyle ilgili sonradan duygularınız sizi rahatsız etmesin. Geçmişten kaynaklı, yarım kalmış işlerin muhasebesine girebilirsiniz ki burada dengeler değişebilir. Finansal konulardaki girişimlerinizde her şeyi iyice netleştirdiğinize emin olun.  Ailevi konularda, hedeflerinizi, statünüzü ilgilendiren durumlarla ilgili yaşanacak kadersel kırılmalar, haritanız da müsaitse doyum sağlayabilir. 6 Ocak 2019’da Oğlak burcunda yaşadığımız tutulmadan beri çözemediğiniz, karmaşık, adeta kilit olmuş işleriniz varsa ona odaklanın. Unutmayalım ki Ankaa etkisindeki bu dolunay bazıları için yeniden doğuşu getirebilecek etkilere sahip. Zaman disiplinle çalışma zamanı.

2019 sonunda yaşadığımız Oğlak burcundaki Güneş tutulması ve bu sene Yengeç burcunda gerçekleşen Ay tutulması tetiklenmeye devam ediyor. Dolayısıyla hayatlarınızı etkiledikleri alanlarda sonuçlarını görmeye devam edebilirsiniz. Hatırlamak isteyenler yazının sonundaki linklerden faydalanabilirler.

Başak dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Başak yeniayının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Terazi ve yükselen Teraziler için : :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Ülkemiz ve Başak dolunayı

9 Mart’ta meydana gelecek dolunayda topraklarımız ve güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım ve çiftçilerimiz, emlak, inşaat sektörü, muhalefet ve iktidar partileri, hükümet, konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo olanlar, tanınmış kişiler, ordumuz, polisimiz, mahkemeler, prestijimiz ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise gayrimenkul yatırımlarından, köklerinden, itibarlarına, iş başarılarına ve üst yönetimlerine etkileri görmekteyiz.

Dolunay Venüs’ün üzerinde gerçekleşirken bu dönemde diplomatik gelişmelere dikkati çekmekte ki burada komşu ülkelerle ilgili gelişmeler iyice belirgin durumda. Bu süreçte eski diplomatik görüşmelere atıfta bulunulabilir. Görüşmelerden, anlaşmalardan oluşmuş kırılganlıkları telafi etmeye çalışılabilir. Aynı zamanda sonuca bağlanamayan durumlar oluşabilir.  Dolunayı destekleyen görünümler var. Burada karşılıklı ilişkilerde önemli adımlar atılabilir görünüyor.  Fakat  Güneş’in Neptün ile böylesi yakınlığında idealize edilebilecek ama gerçekte neyin ne olduğunun ilerleyen zamanda anlaşılabilecek, görünmeyen, sislerin ardında kalan noktaların olasılığına işaret etmekte. Ekonomik göstergeleri yorabilecek durumlar da olabilir. Yine bunlar ordumuzu da ilgilendiren gelişmeleri, hareketliliği işaret ederken, beraberinde uluslararası anlaşmalar da gündeme gelebilir. Uluslararası davalar, para konuları, silah anlaşmaları  gündemi oluşturabilecek başka iki başlık diyebiliriz. Mayıs’ın 11i civarı tüm konular hareketlenebilir. Haziran ilk haftasını takiben ve 11-12 gibi ise daha net anlaşılabilir. Bu görünüm şirketlerde için  para konularını, hedeflerini, yönetimlerini, itibarlarını ve dolayısıyla uzun dönemli hedeflerini etkileyen gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bazı pozisyonlarda yetkilerin alınması, değişimler söz konusu olabilir ki bunlarında gerçekleşmesi yine verdiğim tarihler civarı daha belirgin olabilir. Açık düşmanlıkları görebileceğimiz bu süreçte güvenliğimiz  yine en önemli konuların başında gelmekte. İçeride de tansiyon arttırıcı gelişmelere sebep olabilirler. Müttefik gördüklerimizle, Nato ile ilişkilerimiz  sorgulanmaya devam etmekte.  Yer hareketliliği devam edebilir. Maden kazalarına karşı iş güvenliğini önemsemeyi ihmal etmeyelim.

Yengeç ve Oğlak burçlarında yaşadığımız son tutulmaların ülkemize etkilerinin de açığa çıkmaya devam ettiğini hatırlayalım.

Yukarıda 9 Mart’ta meydana gelecek dolunaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/01/29/super-ay-yani-supermoon-nedir/

https://azadeoksoy.com/2019/12/19/26-aralik-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2020/01/02/10-ocak-yengec-burcunda-ay-tutulmasi/

23 ŞUBAT BALIK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

23 Şubat günü saat 18:31  de Balık burcunun  04°28´  derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapan Balık fedakar, merhametli, kabullenici, etrafıyla bütünleşmeye çalışan, kendini kurban etmeye meyilli, değişken yapılıdır. Aynı zamanda sübjektiftir ve  dağılmaya, bağımlılıklara da yatkındır. Bu burç hukukçular, akademisyenler, bakanlar, diplomatlar, dalının uzmanları, bankacılar, finansörler, tüccarlar, sanatçılar, denizciler, petrol, su, kimyasal maddelerle ilgili işler yapanlar, denizciler, medyumlarla da ilişkilidir.  Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri yeniay sürecinde normalinden daha belirgin görebiliriz.

Yeniayda kararsız, değişken durumların yoğunluğu kırılganlıkların arasında endişeye sebep olurken, güvensiz ortamda çıkarları düşünme adına yeniye mesafeyi de beraberinde getirebilir. Aynı zamanda iletişim, anlama, anlaşma sorunları da kendini fazlasıyla hissettirebilir.

Yükselende tevazu sahibi, çalışkan, mükemmeliyetçi, doğru mantık kullanarak başkalarının kaçtığı işlerin altından rahatlıkla kalkabilen Başak burcu bulunmakta. Fakat bu yeniayda yönetici Merkür’ün durumu işleri çok zorlaştırmakta. Kontrol dışı olaylar eskinin gündeme gelmesini, yine yeniden ele almaları ve bunu yaparken de mantığın değil duygu yoğunluğunun, kafa karışıklığının içinde yol bulabilmeye çalışmayı işaret etmekte. O yüzden avantaj , fayda sağlamak adına adımlar iki ileri bir geri tarzında, ayarlamalarla atılabilir. Yükselen derecesine El Kophrah ve Regulus etkisini görmekteyiz. Regulus, hemen bütün astroloji okurlarının bildiği gibi intikamdan geri durulabildiği taktirde başarıya, statüye destek veren bir sabittir. El Kophrah ise güvensizlik, sessizlik, ihtiyatla ilişkilidir. Her iki sabit yıldızda yeniay sürecinde dışavurumda etkilerini hissettirebilirler.

Balık yeniayında Güneş ve Ay ise Ancha ve Fomalhaut kavuşmakta. Ancha, dönüşümle, hayatı yeniden kurmayla ilişkilidir. Fomalhaut ise ideallerden, hayallerden, yaratıcılıktan güce dönüşümü anlatır ki burada dikkat edilmesi gereken nokta dürüstlüktür.

Balık burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

23 Şubat’ta Balık burcunda meydana gelecek yeniayda evlilikler, eş, ortaklıklar, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri ile ilgili gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların 1-7, öncü burçların 17-21 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Balık yeniayından öncelikli olarak etkileneceklerdir. ( Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Balık yeniayı ile yaşanacak süreçte emek verdiklerimiz ve elimizden kayıp gidenler ya da fedakarlık etmek durumunda kaldığımız noktalardaki dengelerin değişimine işaretçi. İlişkilerde yeterince konsatre olamadığımız, istediğimiz sonucu alamadığımız, yaşanana artık gereğince bağlılığımızın olmadığına inandığımız durumlarda şansımızı sorguluyoruz. Elbette bizleri bu noktaya getiren sebepler var. Hemen herkesin para, itibar kazanmak, parlamak, eğitiminde, vizyonunda gelişmek, mutlu bir yuvaya sahip olmak ve tabiri caizse dert üstü, murat üstü yaşamak gibi arzuları vardır. Bunları başarmak için de bazen kişiler yanlışını, yanılgısını göremez, görmek istemez. Henüz umutları yeterince tükenmemiştir ve tekrar tekrar dener. Ama buna rağmen işlerde istenilen denge yakalanamaz. Muhasebesini yaparsın, bir türlü hesap tutmaz ve insanın enerjisini düşürür ya! İşte bu gibi durumlar film şeridi gibi canlanacak! Kime, neye, ne kadar fedakarlık ettik, edebiliriz? Başkalarıyla bütünleşeyim derken, nerede düştük, nerede doğruyu yaptık? Bunlar bizde nasıl sıkıntılı durumlara yol açtı ya da fayda sağladı? Önemli gelişmelere nasıl çevrilebilir, nasıl daha fazla avantaj yakalanır konusu sorgulanacak, kurgulanacak! Dağılmışı toplamak adına kafa yoracağız. Her ne kadar soğukkanlılığımızı korumaya çalışsak da zaman zaman hırsımıza, öfkemize yenilebileceğiz. Başta da dediğim gibi bu bir şeylerin bitip, yeniye geçilme dönemi. Endişelenecek bir şey yok! Hepimiz kendi çapımızda değişiyor, yenileniyor, küllerimizden yeniden doğmaya çalışıyoruz! Mart’ın 20 sini takip eden günlerde durumu daha netleşmeye başlayacak. Mayıs’ın 20 si civarı ise bunlarla ilgili konuların ivmelendiğini görebiliriz.      (Güneş, Ay, Şans n., Asc, Dsc, Hestia, Europa, Jüpiter, Venüs, Zeus, Apollo, Hera, Photographica, Transpluto, Isis, Siwa)

Karşımızdakilerle ilişkilerde önemli kararları gözden geçiriyor, sorguluyor olacağız. Bazı yazılı, sözlü anlaşmalarda geri adımlar, gecikmeler yaşanabilir. Geçmişteki sonuçlanmamış bir kontrat bu dönemde önünüze yeniden gelebilir. Geçmişte yapmış olduğunuz bir şeyden hiç beklemediğiniz bir anda avantaj elde edebilirsiniz. Bazıları bu süreçte karşısındakilerin sakladıklarıyla yüzleşebilir. Önceden gündeminizde olan fakat yapamadığınız bir konuya girişebilirsiniz. Bunlar hayatınıza değişim, farklılık getirebilir. Elbette sonuç haritanızdaki görünümüne göre değişecektir. Harekete geçmek istediğiniz konularda ayın 26 sından sonrasını değerlendirebilirsiniz. Bitmesi, gitmesi, ayıklanması gereken durumlarınızın farkındaysanız bu noktalarda daha bilinçli davranabilirsiniz. Hareketlerinizi, girişimlerinizi dengeli, kararlı, kontrollü yönlendirin. Başkalarının da sebep olabileceği durumlara karşı dikkatli olun. Aksi taktirde hedeflenen ciddi probleme, üzüntüye sebep olabilir. Bu dönem karşınıza karmik işleri çıkartabilir. Kazalara, sakatlanmalara dikkat. Olaylara duygusal yaklaşılacak bu dönemde edebiyat, resim, müzik, reklamcılık gibi yaratıcılık isteyen faaliyetlerde  farklı tatta şeyler ortaya çıkartabilirsiniz.  Merkür  retrosunda iletişimin, algının, hesap kitap işlerinin problemli çalışabileceğini düşünerek, tedbiri elden bırakmayın. Bankacılık işlemlerinizde, ödemelerinizde, ticari konularda, imzalarda, verilen sözlerde her şeyi defalarca kontrol edin. Yollarda, seyahatlerde, rezervasyonlarda çıkabilecek sıkıntılara karşı önlemlerinizi alın. Bilgisayarlarınızda, telefonlarınızda önemli verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Kafaların bulanık olacağı bu süreçte konsantre olmak  güçleşebilir. Zevklerdeki, parasal konulardaki aşırılıklara, risk katsayısına dikkat. Yanılgıya, kayba, istenmeyen yöne gidebilirsiniz.

Balık yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Balık burcundaki yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

İkizler ve yükselen İkizler :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Başak ve yükselen Başaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Terazi ve yükselen Teraziler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları 

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Ülkemiz ve Balık burcunda yeniay

23 Şubat’ta meydana gelecek yeniayda uluslararası ilişkilerimiz, uluslararası ticaretimiz, hukuk, yüksek öğretim kurumları, deniz ve hava yolları, dini kurumlar, turizm, sığınmacılar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından pazarlama, reklam, tanıtım, faaliyetlerinin, uluslararası ticaretin, taşımacılığın, şirket vizyonunu geliştirmeye yönelik girişimlerin öne çıktığını görmekteyiz.

Yeniay, ülkemizin Ay düğümlerinin ve Jüpiter’inin üzerinde olmakta. Bu süreçte uluslararası ilişkilerde başlayacak olan dönemin gerek finansal, gerek hukuksal anlamda ülkemizi yoracağını öngörebiliriz. Kapalı kapılar ardında yapılmış görüşmelerin, anlaşmaların aydınlanması, buralarda çıkabilecek aksamalar, karşı taraflarca ele alınmaya çalışılması ve  şartların kontrolünün  zorlaşması bize komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmenin önemini hatırlatabilir. Nato ile içinde bulunulan durum değerlendirilebilir.  Mars’ın yaptığı görünümler gerek ordumuzun, Mehmetçiğimizin güvenliği açısından  çok daha dikkatli olunmasına  gerek iç güvenliğimize, kırılganlıklara  işaret etmekte. Hem gizli düşmanlıkların hem de aleni durumların aktif olduğu bir  süreç! Dış ilişkilerde stresli zamanlar yaşanabilir. Deprem olasıdır. Belediyeleri, yerel yönetimleri ilgilendiren ani durumlar yaşanabilir. Para piyasalarında dalgalanmalar görülebilir.  Borçluluğumuza ve halka yansımalarına, kredi, vergi, sigorta, faiz, borç ödememizle ilgili gelişmeler gündemimizi meşgul edebilir. Hava ve deniz yollarında aksamalar, sorunlar  olasıdır. Sendikalar, grevle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Çalışanlara, haklarına, sgk ya yönelik düzenlemelerde değişimler, bazı durumlarda eski kararlar yeniden değerlendirilmesi, üzerinde çalışılması söz konusu olabilir.  Basın-yayın sektöründe beklenmedik satışlar, kadro değişimleri, yeni düzenlemeler dikkat çekebilir.

Yukarıda 23 Şubat günü yaşanacak yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinde daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy