Blog

20 EKİM KOÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

20 Ekim günü saat 17:57 de  Koç burcunun 27°26’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Koç cesur, girişimci, rekabete açık, risk alabilen yapısının yanı sıra gölgesinde benmerkezcilik,huzursuzluk, öfke, kavgacılık barındırır. Bu burç ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile ilgilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Dolunay sürecinde şartlar oldukça ivmeli, sert görülmekte. Rekabetin  yüksek oktavlı etkilerinin yanında iletişim de oldukça yoğun görülmekte. Buna karşın güvensiz, esneklik göstermekten uzaklığında katkısıyla verim elde etmek kolay olmayacaktır.

Yükselende  yine dolunaya ev sahipliği yapan Koç burcu bulunduğundan Koç burcu özelliklerini vurgulamakta. Bu dereceye Baten Kaitos sabit yıldızının etkisini görmekteyiz ki depresif durumlarla, kazalarla, izole olmayla, intihara meyille ilişkilendirilmekte.

Haritalardaki durumuna göre Ay, Al Pherg ilişkisi ile doğasına kararlılık ve dayanıklılık göstererek gelebilecek başarıyı doğasına katmakta. Güneş ise İzar sabit yıldızı ile birlikte. İzar da aşırılığa meyil ve işten kazanılabilecek refahla ilişkilendirilmekte.

Koç burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Koç dolunayında kişinin kendisini ilgilendiren her konu, dışavurumu, sağlığı, fiziksel durumu, yeni başlangıçları ve evlilik, ortaklık dahil her türlü ikili ilişkileri, davaları, açık düşmanlıklar ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Öncü burçların 23-30, değişken burçların 10-14 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Koç dolunayından öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Epeydir her türlü ilişkiyle ilgili olarak sınanmaktayız. Bu dolunayda yine aynı konu vurgulanmakta  ve güç dengeleri, davalar, özgürlüğe giden yol, kaynak, değer yaratırken özdeğerini de sorgulama gibi durumlar da beraberinde vurgulanmakta. Koç dolunayı, 10 Haziran’da İkizler burcunda yaşanan Güneş tutulmasının hayatlarınıza etkilerini hareketlendirmekte. Adaletin terazisinin şaştığı, ilişkilerde dengenin bozulduğu, geçmişte güç elde etmek için yapılmış manipülasyonlar  tek tek kişilerin karşısına gelecek. Tüm bunlar zamanında doğru strateji yürütülememesi sonucu problem kaynağı olan ve problemin üstünü örterek yürünmesi sonucu iyice aksaması sonucu tatmin etmekten öte durumlar. Ardında belki de defalarca yapılan pervasızlık sonucu güven duyduğunuz birisinin kaybı, aile , bir olma kavramından  uzaklığın etkisinin yanıltıcılığıyla, kendinizi artık ait görmediğiniz kişilere çekilme durumu dahi olabilir.  Başta da dediğim gibi her türlü değerin krizle dönüşüm sürecinde arafta kalma duygusuna kapılmış olabilirsiniz! Geçmiş hataların bedellerini görmek üzere adımlarınızı atarken önünüzü göremediğinizi düşünebilirsiniz. Ve yine attığınız adımlar geçmişte şartlara nifak sokan kişileri, durumları da beraberinde hareketlendirecek ve engel olmaya çalışabilecekleri görülmekte.  Ama aslında şartlar daha da kuvvetlenebilir ve pandoranın kutusunu açılması ile birlikte, beklenmedik gelişmelerle karşılaşılabilir.

İlişkiler dengesinin bozulabilir ya da bozulanı dengelemek adına hareketlenmeler görülebilir. Karşınızdakilere daha atak davranabilir, onlarla bir mücadeleye girişebilirsiniz. Buradaki mücadele, konudan elde edilecek kazanımda adaleti sağlamak, mağduriyeti gidermek ve şartlarda dönüşüm yaratmak şeklinde görünmekte.  Mücadelenin ardında ailevi, resmi, işinizi, hedefinizi kapsayacak şekilde evrakta, anlaşmalarda, imzalarda, her türlü sözlü yazılı akitteki sahtecilik, yalan, hile, dolandırıcılık gibi durumların bulunması olasıdır. Dolayısıyla konusunun içinde bu tip durum olduğunu düşünenler,  olayın bu boyutunda üzerine gitmek hatta hukuki danışmanlık, dava gibi yollara başvurabilir.  Retroların bitmiş olması da artık süreci daha akıcı hale getirecektir. Karşı tarafla görüşmeler yapabilirsiniz ancak pek çok şey havada kalabilir.  Yine de dengeyi kurabilenler karşılıklı ilişkilerde önemli adımlar atılabilir ki bu durum hayatlarında aksayan konularda radikal değişime neden olabilir. Sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilir ve buradaki ilişkilerinizden de desteklenebilirsiniz.  İntihara meyil görülebilir. Depresyon, panik atak sorunları kendini daha fazla hissettirebilir.

Koç dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Boğa ve yükselen Boğalar için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.       

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.   

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Ülkemiz ve Koç dolunayı

20 Ekim’de Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunayda meclis, yerel yönetimler, yabancı ülkelerle yapılmış antlaşmalar, organizasyonlar, kulüpler, borsa, diplomatlar, eğitim, gençler, çocuklar, sanat, spor, eğlence ile ilgili konular ana başlıkları oluşturmakta.

Dolunay, anayasa çalışmalarını, yönetim biçimi ile ilgili tartışmaları gündemde tutabilir. Muhalefet kanadından parti yöneticileri, gazeteciler, yazarlar, düşün insanlarına yönelik davalar, tutukluluklar ile ilgili gelişmeler olasıdır. Meclisi, milletvekillerini, belediyeler ve belediye başkanlarını ilgilendiren durumlarla karşılaşılabilir. TBMM sıralarında tansiyon yükselebilir. NATO, BM,  AB gibi kuruluşlarla ilişkiler, diplomasi ve ekonomik göstergelere etki edebilir. Yurtdışında görülmekte olan davalar gündeme gelebilir. Eğitim sistemiyle ilgili yenilikler uygulamaya konulabilir.  Uzun dönemli kalkınma planlarında değişimler beklenebilir. 

Koç dolunayı, pandora belgelerinin devamını ya da türevini getirebilir. 10 Haziran’da İkizler burcunda yaşanan Güneş tutulmasının etkileri tetiklenebilir. Gençlerle ilgili gelişmeler hareketlenebilir. İçeride tansiyon yükselebilir. Bu noktada yabancılara da dikkat etmekte fayda olabilir. Deprem olasıdır. Spekülatif yatırım araçlarında dalgalanmalar beklenebilir. Kredi başvurularında artışların yanı sıra batık krediler de dikkati çekebilir. Sularla, denizlerle ilgili problemler yaşanabilir.  

Yukarıda 20 Ekim Koç dolunayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

6 EKİM TERAZİ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

6 Ekim günü saat 14:06  de Terazi burcunun 13°24’  derecesinde yeniay meydana gelecek. Ev sahibi Terazi burcu adalet, diplomasi, politika, nezaket, genç kadınlar ve sanatla ilgilidir. Gölgesinde kararsızlık yaşamak, dengeyi, uzlaşıyı ararken kendi  dengesini kaybetmesi, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Siyasetçiler, diplomatlar, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkiler Terazi burcuyla anılır. Yeniay sürecinde Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Süreç boyunca şartları zorlamaya yönelik çıkışlar gözlemlenebilir. Yoğun iletişim, plan, programın  yanı sıra motivasyon düşüklüğü, harekete geçme problemleri yaşanabilir.

Yükselen derecesinde ciddiyeti, sabrı, sorumluluk bilinciyle sistem kurmayı işaret eden Oğlak burcu bulunmakta. Bu dereceye sert doğasıyla bilinen ve yüksek motivasyon, hırs, şiddet, sadizm, görme sorunları ile ilişkilendirilen Facies sabit yıldızının etkisini görmekteyiz.

Ay ve Güneş ise tutku, kurnazlık, zalimce tutum, kin, saldırganlık anlamlarını içeren  Algorab etkileşiminde görülmekte.

Terazi burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Terazi yeniayında eğitim, uluslararası işler, seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesini etkileyecek gelişmeler ana konu başlıklaro olarak görülmekte.

Öncü burçların  10-16, sabit burçların 26-30 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Terazi yeniayından öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Terazi yeniayı ile birlikte olaylar bizi sıklıkla eskiye, geçmişe yönelik düşünmeye, sosyal statümüzü, evliliğimizi, toplum ve aile içindeki durumumuzu, finansal konuları düşünmeye sevk edecek. Dönemin şartlarını yanlış okuyarak gaflete düştüğünüz, hata yaptığınız, altında karmik ödeşmeleri barındıran konular ki eski  yalanları, yanlışları, hileli, yolsuzluk yapılmış, mağdur eden durumları barındırabilir! İste tüm bu tutku ile bağlandığınızı düşünüp, belki de  kendinizi gereğinden fazla feda ettiğiniz konuda artık yeniden bir dengelenme vakti geldi. Yürümeyeceği belli ilişkiler, evlilikler, kredi, borç, vergi, miras, hisseli paylaşımlarla ilgili  durumlarınız, boşanmalardaki nafaka talepleri, davalar ve her şeyden öte yeniden doğmalıyım dediğiniz noktada kendinize verdiğiniz değeriniz… Girişimlerde, adımlarda kırılma yaratan hassas noktalarla ilgili bozulmalara ilgili bedelinin ödeneceğinin farkındalığı ile ilerlemek isteyebilirsiniz. Bu noktada adım atarken sıklıkla düşünerek, geçmişle olabildiğince dürüst yüzleşmenizi öneririm. Hangi konuda yanlış düşünmeniz hataya sebep olduk? Neyi eksik yaptınız? Zamanında tavsiyeler verenler doğru kişiler miydi? Doğru uyarmak isteyenlere kulaklarınızı mı tıkadınız? Artık bir yol ayrımına gelindi. Şu an bunu gerçekleştirmekte zorlanıyor ya da istemediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Kasım ayının ilk haftası gibi bu olaylar artık iyice gündeminize gelebilir ki zaten 19 Kasım’da yaşayacak olduğumuz  Algol sabit yıldızıyla beraber gerçekleşecek olan tutulma da bu konuları çözülmesi için önünüze düşürecektir. Ve yine Venüs retrosunda, Ocak ve Şubat aylarında  kendini hatırlatacak. Dolayısıyla daha dramatik sonuçlarla karşılaşmadan  tutulma sürecini, size bireysel etkilerini yürütebilmek  için şu dönemi iyi değerlendirmenizi öneririm.  Geçmişle sağlam bir şekilde, tarafsızca yüzleşirken hırsınıza yenilmemeye gayret edin ki yeniden neden bana bu hep oluyor diyen tarafta olmayın.

‘’Adalet topladır, ağır yürür. Fakat gideceği yere er geç varır.    Honore Gabriel Riqueti de Mirabeau ‘

Çok sayıda gezenin retro olduğu bu dönemde yeniay ile birlikte hamle yapmak istesek de önümüzde duran konuya yanlış yönde hamle yaparak kurban olmamak adına sükunetimizi, dengemizi koruyarak, yürümek izlenecek yol olsun. Yeni durumlar için fikir değişimlerine, hatalı kararlara, anlaşmalarda , sözleşmelerde verilen sözün dışına çıkılmasına, bazı tatminsizliklere açık bir dönem. Eski konuların, anlaşmaların, davalarla ilgili konuların, bitmemiş işlerin önünüze geleceği bu süreçte gerekli düzenlemeleri yapmanız durumunda sağlam adımlarla, sonuca ilerleyebilirsiniz. Unuttuğunuz bir iş başvurunuza geri dönüş yapılabilir. Bazı eski davalar sonuçlanabilir. Geçmişte başladığız ama yarım kalmış eğitimlerinize devam edebilir, yazım, çizim, illüstrasyon, reklam gibi yaratıcı yönünüzü kullanmanızı gerektiren işleriniz varsa tamamlamak üzere yeniden ele alabilirsiniz. Birden konuyu bitirmek üzere ele alacak şekilde  hedefler  belirleyebilirsiniz. Ebeveynlerinizin sağlıkları ile ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Şu dönemde değişen hava koşullarıyla birlikte bel, böbrek bölgesi sorunlarına karşı önlemci olmanızı öneririm.

Terazi yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Ülkemiz ve Terazi yeniayı

6 Ekim Terazi yeniayında ülkemizi, topraklarımızı, güvenliğimizi, madenlerimizi ve doğal kaynaklarımızı, inşaat ve gayrimenkul sektörünü, tarımı ve çiftçilerimizi ilgilendiren konular ana başlıkları oluşturmakta.

Pluto’muz ile sert görünüm oluşturan Terazi yeniayı iç güvenlikle ilgili konulara dikkat çekmekte. Tansiyonun yükselebileceği gelişmeler olasıdır. Terör, silahlı saldırı dilerim yaşanmaz.  Bu süreçte geçici sığınmacıların durumu da önem kazanmakta. Halkı, topraklarımızı, madenlerimizi, kaynaklarımızı ilgilendiren eski bazı anlaşmalar, görüşmeler, sınırlarımızda kurulmak istenen devlet, eyalet/federe yapı ile ilgili çalışmalar gündem olabilir. Uluslar arası ilişkiler açısından zorlanılabilecek bir süreç. Yansımalarını ekonomik olarak hissedebiliriz.  Bu süreçte savunma sanayine, S400 ler yine gündemde yer alabilir. BIST  ile ilgili yönetimsel gelişmeler,  karlılıkla ilgili spekülatif durumlar olasıdır. Tarım ürünlerinde fiyatları kontrol etmek  kolay olmayabilir.  Muhalefet kanadından yöneticiler, gazeteciler, yazarlar, düşün insanları ile ilgili davaların yanı sıra operasyonlar gündeme gelebilir. Terazi yeniayında meclis, milletvekilleri, belediyeler, belediye başkanları ile ilgili gelişmeler de öne çıkabilir. Finansal, ilişki boyutuyla davaları duyabiliriz. Deprem olasıdır. Eğlence sektörü, spor müsabakaları, sinema, tiyatrolarla ilgili alınan kararlar yeniden gözden geçirilebilir. Çocuk, kadın ve hayvan haklarına yönelik gelişmeleri görebiliriz. Kıbrıs ile ilgili durumlar öne çıkabilir.

Terazi yeniayı ile başlayan süreç 19 Kasım’da yaşanacak tutulma ile daha belirgin hale gelecek ve ardından da Venüs retrosu döneminde Ocak, Şubat ayları içinde diplomatik, finansal, hukuksal boyutta konuların üzerinden yeniden geçilmesini gerektirecek görünmekte.

Yukarıda 6 günü Ekim Terazi burcunda meydana gelecek yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

21 EYLÜL BALIK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

21 Eylül günü saat 02:54 de Balık burcunun 28°13’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Balık burcu sübjektif, merhametli ve fedakar, etrafıyla bütünleşmek isterken dengeyi kaybetmeye ve kendini kurban etmeye, bağımlılıklara yatkındır. Hukukçular, akademisyenler, bakanlar, diplomatlar, dalının uzmanları, bankacılar, finansörler, tüccarlar, sanatçılar, denizciler, petrol, su, kimyasal maddelerle ilgili işler yapanlar, denizciler, medyumlarla ilişkilidir.  Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri dolunay sürecinde daha belirgin görebiliriz.

Enerjilerin genelde dengeli olduğu fakat hızlı ilerleyen bir akış kolay olmayabilir. Şartlar zorlanmadan, olduğu haliyle, zaman zaman fedakarlık gerektiren, akışta yürütülmeye çalışılan genel bir süreç görebiliriz.

Balık dolunayının yükselenini geçtiğimiz Başak yeniayı ile aynı ve bize başlayıp da bitiremediğimiz işlerin devamını göstermekte. Yükselendeki Aslan burcu  gözler önünde, sahnede olarak kendini göstermeyi anlatan, liderleri, tanınmış kişileri de işaret eder. Yükselen derecesine  Giansar sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Giansar, keskin zeka ve analitik düşünce yapısının yanı sıra seyahatler, çok sayıda arkadaş, yaratıcılık anlatır. Aynı zamanda mide ve bağırsak sorunlarıyla ilgilidir.

Balık dolunayında Ay, Scheat ilişkisini görmekteyiz. Scheat, imkansızı düşünerek yapmaya cesaret edebilmeyi anlatırken beraberinde sıkıntıları, kaza, boğulma, intihar gibi tehlikeleri de içinde barındırır.  Güneş ise Markeb birlikteliğiyle engin bilgi ve eğitim çalışmalarını, yolculukları anlatır.

Balık burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Balık dolunayında eğitim, ticari faaliyetler, hukuksal konular, kardeşlerle, akrabalarla, yabancılarla ilgili işler, varsa basın-yayın, tanıtım konuları, irili ufaklı yollar, seyahatler ana başlıkları oluşturmakta.

Değişken burçların 25-30, öncü burçların 0-1,  sabit burçların 11-15 dereceleri arasında gezegenleri, önemi kombinasyonları olanlar Balık dolunayından öncelikli etkileneceklerdir. ( Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Para,evlilik, ortaklı dahil her türlü ikili ilişkiler, değer yargılarınız, adalet gibi çeşitli sebeplerden kaynaklı üzüntüler sahip olunanlara yönelik dengenizi oldukça bozmuş olabilir. Yaşanmışlıkların derin etkisi beraberinde aydınlanmaları ve beklenmedik olayları getirebilir. Adaleti sağlayabilmek amacıyla derinlerdeki çetrefilli işleri ele alabilirsiniz. Şartlar karşısında strateji geliştirmek ve bunu yaparken de bir yandan geçmişte yaşanmış problemlerin sebep olduğu dönüşümleri değerlendirmek diğer yandan hayatınızdaki ilerlemeniz gereken yolunuzdaki dengeyi tutturabilmenin hesabını yapabilirsiniz. Sonucun nereye varacağını bilerek olana bitene şimdilik bakakalır gibi durmakla, değişim sürecindeki ara boyutu da değerlendirebilirsiniz. Sizin dışınızdaki faktörlerin ya da kişilerin etkisi hizmetten, fedakarlığa, oradan da kurban olmaya giden yolu değerlendirmenizi ve tutkuyla bağlıyım dediklerinize bir şans daha tanımamanıza neden olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey karşılıklı dengede anlaşmaya çalışırken, hatalı kararların dengeyi kaybettirmesi ve geçmiş hataları tekrardan kaçmak olmalı. Böylesi bir durumda ortaya çıkabilecek problemler hayatınızın odağına oturabilir ve  sosyal durumunuza zorlayıcı etki yapabilir. Hayatta her zaman tam ideali yakalamak mümkün olmayabilir. Bulunduğunuz durumun muhasebesini iyi yapın ve geleceğinizi düşünün. Kendinizi kurban edecek noktaya gelmemeye, gerekiyorsa bu durumdan kurtulmaya özen gösterin. Ocak ayının 10 lu tarihlerinden itibaren Satürn’de bu konuları yeniden bir şekle sokulması için etkileyecek.

Dolunay, hayat felsefesini de etkileyecek şekilde toplum içindeki durumunuzu, aile konularınızı öne çıkartabilir. Geçtiğimiz Başak yeniayında başladığınız işlerinizi toparlamak isteyebilirsiniz. 26 Mayıs Ay tutulması ile gündeminizde olan konuların muhasebesini yapabilirsiniz. Ve dahası 4 Aralık’taki Güneş tutulması ile yaptığınız bu muhasebeler, evlilikler, hayatlarınızdaki etkiye göre her türlü olayın içindeki güç dengeleri sarsılacak. Bu dönemde sağlıklı düşünmekte zorlandığınız konular, tutulma etkisiyle birlikte sizi birtakım durumlardan özgürleştirmek, şartların değişimi yönünde adımlar atmaya götürecektir. Karar alırken, ticari faaliyetlerinizde, imzalamak durumunda olduğunuz anlaşmalar varsa, karşınızla iletişimde lütfen iyi düşünüp, hareket edin. Aldanmalara, aldatmalara dikkat. Dolunay çok kişinin sosyal durumuna etki etmekte. Eğitim konularınız, basın yayınla, hukukla ilgili işleriniz, ticari faaliyetleriniz, yurt dışını ilgilendiren durumlar bu süreçte hareketlenebilir. Merkür retrosu başlamak üzere ve artık gölge dönemlerindeyiz. Elektrikli, elektronik aletlerinizde, yollarda, ulaşımda, iletişimde olabilecek sorunlara karşı şimdiden tedbirli olabilirsiniz. Önemli verilerinizi yedeklemeyi ihmal etmemenizi öneririm. İlişkilerde önemli gelişmeler, problemler, yürümeyenlerde kopuşlar görülebilir. Hesabınıza, aldığınıza, verdiğinize dikkat edin. İntihara eğilimi olanların biraz daha hassas yürümesi gereken bir süreç olabilir. Genç kızlarımızın hem sağlıklarına hem de güvenliklerine daha dikkat etmelerini öneririm. Sulardan, sıvılardan kaynaklı sorunlar yaşanabilir.

Balık dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

İkizler ve yükselen İkizler :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Başak ve yükselen Başaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Terazi ve yükselen Teraziler için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız,

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Ülkemiz ve Balık dolunayı

21 Eylül Balık dolunayında iktidar, hükümet, muhalefet, üst düzey yöneticiler, yönetim kurulu başkanları, ceo lar, tanınmış kişiler, mahkemeler, muhalefet, prestijimiz, ülkemizin durumu, topraklarımız, güvenliğimiz, tarım, çiftçiler, inşaat, gayrimenkul sektörü ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Balık dolunayı, bir yandan Ay diğer yandan ilerletilmiş MC ve IC ile beraber zorlayıcı görünüm yapmakta. Hükümeti ve muhalefeti, halkı, ülkeyi ilgilendiren gelişmelerle dikkati çekmekte. Siyaset dahil her sektörde konumunda otorite olanlar, üst yöneticiler dolunayda etki altında. Konumunda otorite olanlara yönelik değişimleri, sağlık dahil gelişmeleri gözlemleyebiliriz. Bu süreçte meclis, milletvekilleri, belediye başkanları, yerel yönetimlere yönelik konular gündem yaratabilir. İçeride tansiyon yükselebilir. Güvenlik konuları vurgulanabilir. Bu süreçte geçici sığınmacılarla ilgili durumlar da dikkati çekebilir. Balık dolunayında anayasa değişikliği, eyalet/federe yönetim tarzı ve belediyelere özerklik konuları gündem olabilir. Muhalefet kanadından parti mensuplarına, gazetecilere, yazarlara, düşün insanlarına yönelik davalarla ilgili gelişmeleri duyabiliriz. Ekonomiye, para piyasalarla ilgili gelişmeler yöneticilerinin pozisyonlarını da etkileyebilir. Piyasalarda dalgalanmalar görülebilir. Halk ve halkın ekonomisi konuşulabilir. Tarım ürünlerdeki fiyat artışı ve ülkemiz haritasındaki tarım, çiftçilerimizle ilgili göstergeler, konuların üzerine daha farklı eğilme gereğini işaret etmekte. Deprem ve sulardan, sıvılardan, denizlerden kaynaklı problemler olasıdır.

Yukarıda 21 Eylül günü Balık burcunda meydana gelecek dolunaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

7 EYLÜL BAŞAK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

7 Eylül günü saat 03:52 de Başak burcunun  14°38’  derecesinde yeniay meydana gelecek. Ev sahibi Başak mantıklı tavırları, çalışkanlığı, mükemmeliyetçiliği ve tevazusuyla tanınır. Gölgesinde gerginlik,  fazla detaycılıktan büyük resmi kaçırma,  toleranssızlık bulunur. Başak burcu mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile ilgilidir. Dolayısıyla dolunayda Başak özelliklerinin yanında bu meslek gruplarına ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniliklere açık olmayan, esnemekten, uzak, gerçekçi, mükemmel, hakkaniyetli olanın arandığı bir süreç görebiliriz. Empati kurmak, güven hissetmek kolay olmayabilir.

Yükselende sahne önünde olmayı, kendini göstermeyi, egoyu, gösterişi, müsrifliği anlatan Aslan burcu bulunmakta. Yükselen derecesine Giansar ve Dubhe sabit yıldızlarının etkisi bulunmakta. Giansar, analitik düşünce, cesaret, yaratıcılıkla, aynı zamanda mide, bağırsak sorunları ile ilişkilidir. Dubhe ise sorunları sükunetle çözmeyi, güçlü pozisyona ulaşmayı ve o pozisyonungücünü kullanmayı anlatır.

Güneş ve Ay ise Mizar etkileşiminde. BU sabit yıldız cesaret, şiddet, saldırganlıkla ve kitlesel olaylarla, yangınlarla alakalıdır.

Başak burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Başak yeniayında maddi, manevi kazanımları, gelirleri, taşınabilir malları, verilmiş borçları ilgilendiren gelişmeler ana başlıkları oluşturmakta.

Değişken burçların  11-17, öncü burçların 27-30, sabit burçların 0-1 derecelerinde gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar yeniaydan öncelikli etkilenecekler. (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Konunuzla ilgili şartların değişmesine yönelik bitmesi gerekenler halledilmeye çalışılıyor. Hak, hukuk konularına, güç dengesinin hakkaniyetli ayarlanmasına giderken, şartlardan ötürü oluşan geçiş dönemi ikili ilişkilerde, gerekiyorsa davalarla ilgili konularda son bir çeviklikle sosyal durumunuzu ilgilendiren radikal değişimlerle ilgili eksik kalan, aksayan konular gündem olacak. Halen birtakım konuların netleşmemiş olması karşısında ilkelerinize hassasiyetle bağlı kalarak, büyük resme odaklanıp, geçmişte olduğu gibi müdahale etmeden gidene, kaybınıza bakmak yerine, edindiğiniz tecrübelerden de yola çıkarak karmik ödeşmelere ilgili kaçınılamayacak sona gidişe yönelecek görünüyorsunuz. Şartlar sizi farklı bir evreye taşırken, sizi bunaltacak yükün altına girmek yerine güvendiğiniz insanlardan destek hatta hukuki yardım alabilirsiniz. Böylelikle o nezaketli, hakkaniyetli görünmeye çalışanların söylemlerinin hınç dolu, entrika çeviren oyunlarına karşı daha güçlü adımlarla yol alabilirsiniz. Başak yeniayı, ailevi konulardaki çözülmelerin yarattığı yaralanmalara, kırılganlıklara yönelik durumlarda ilgili Pandora’nın kutusunu da açıyor. Bırakın açılsın. Geçmiş yanlışlar, adaletsizlikler temizlenmek üzere ortaya saçılsın. Bu yeniayla farklı bir evreye geçen, büyümeye, gelişmeye başlayan konular 4 Aralık’ta İkizler-Yay hattında meydana gelecek son tutulma ile çözümlenmek üzere, belirginleşecek.

Beklenmedik gelişmelere açık olan bu yeniayda, konunuz ne ise ona ait maddi manevi elde edilecek kazanımlara dair gelişmeler dikkati çekmekte. Ortak paylaşımlarınızla ilgili şaibeli, uymayan durumlarla ilgili köklü değişimler yapmak üzere harekete geçebilirsiniz. Hata, yanlışlık, adaletsizlik karşınızdan kaynaklanıyorsa davaya gidilmesi söz konusu olabileceği gibi bunları düzeltme yoluna da gidebilir. Önemli kararlar alabilir, görüşmeler yapabilirsiniz. Aile içindeki sorunlar, bürokrasiyle ilgili tamamlanmamış işlerle ilgili evrak, imza işleri gündeminize görebilir. Önemli aşamalar kaydedebilirsiniz. Bazı evlilikler, davalar, ikili ilişkileri ilgilendiren durumlar tamamen bitme yoluna girebilir. Hedefinizi temelinden değerlendirirken dışınızdaki faktörlerin, başkalarının yardımını alabilirsiniz. Belki şimdilik tamamlanmayacak düzen yaratmak gerektiğinizde gitmeniz gereken yola ait desteğiniz bulunmakta. Bunu yaparken de farklı fikirlerle yol alabilirsiniz. Fakat değişimi gerektiren durum hassas ve gerçekçi hamleler yapmayı ihmal etmeyin. El becerilerinizi, iletişim ve yazım yeteneğinizi kazanç sağlayabilmek adına kullanabilirsiniz. Yeniay sürecinde yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Kendinizin de varsa okula başlayacak çocuğunuzun da bağışıklığınızı güçlendirmeyi ihmal etmeyin. Bağırsak sorunları yaşanabilir. Sulardan, sıvılardan kaynaklı problemler görülebilir.

Başak yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Ülkemiz ve Başak yeniayı

7 Eylül Başak yeniayında eğitim, ulaşım, taşımacılık, iletişim, basın yayın, dış ilişkiler, sınırlarımız, topraklarımız, güvenliğimiz, iç işlerimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım ve çiftçilerimiz, inşaat ve emlak sektörünü ilgilendiren gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Okulların da açılmasına denk gelen Başak yeniayı eğitim, ulaşım trafik konularını gündemde tutacak görünmekte. Bu süreçte gerek ilköğretim gerekse üniversitelerle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ülke içi güvenliğimiz açısından önemli bir yeniay. Güvenlik güçlerimizi ilgilendiren durumlar olasıdır. Bu süreçte geçici sığınmacılar, düzensiz göçle gelenler de konu olabilir. Sınırlarımız, sınırlarımızda olanlar, kurulmak istenen devletle ilgili durumlar konuşulabilir. Patlamalar, yangınlar, sulardan, sıvılardan, petro-kimya türevlerinden kaynaklı problemler yaşanabilir. Ay yalpalaması döneminin devam ettiği bu süreçte doğal afetler, deprem olasıdır. Konumunda otorite olanlarla ilgili gelişmeler bekleyebiliriz. Uluslararası ilişkilerde işbirliklerine yönlenilebilir. Bu durumun ekonomi politikalarına, bankalara, finans piyasalarına yansımaları dikkat çekebilir. Muhalefet kanadından partililer, yöneticiler, yazarlar, düşün insanları ve son dönemde yeniden tutuklanan komutanların davalarına yönelik gelişmeler yaşanabilir. Tarımla ilgili girişimlerin yanı sıra emlak, toprak satışları, madenler, doğal kaynaklarımızla ilgili gelişmeler gündem olabilir.

Yukarıda 7 Eylül günü Başak burcunda meydana gelecek yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

2021 3. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız. Güneş, 29 Ağustos günü Başak burcunun 06°09′ derecesinde Ay düğümleri ile t-kare dediğimiz zorlayıcı kalıbı oluşturacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, deprem, volkanik patlamalar, heyelanlar, göçükler,  mevsimsel hava şartlarında anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  18 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

Azade Öksoy

22 AĞUSTOS KOVA BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

22 Ağustos günü saat 15:01 de Kova burcunun 2936 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahibi öngörülmez Kova burcu bilimle, entelektüellik ve sıra dışılıkla, devrimlerle, özgürlüklerle, isyanlarla alakalıdır. Bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle, astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilendirilir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde saydığım özelliklerle birlikte, bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

24 Temmuz günü Kova burcunun 01°26’ derecesinde yine bir dolunay gelmişti. Yaşayacak olduğumuz dolunay da bunu tamamlar niteliğinde olacak.

Bu yaz mevsimi içinde 4 tane dolunay yaşayacağız. Kova dolunayı 3.sü olacak ve bu yüzden ‘Mavi Ay’ ya da ‘Blue Moon’ diye adlandırılmakta. Konuyla ilgili bilgilenmek isteyenler yazının sonundaki linkten faydalanabilirler.

Dolunay sürecinde şartlar hareketliliği ve iletişimin  yoğunluğu dikkati çekmekte. Buna karşın güvensizlik, empati kurmaktan uzaklık ve somut sonuç elde etmekte zorlanma görülebilir.

Yükselende  bilgiyi, büyümeyi, inanç ve felsefe geliştirmeyi anlatan, fanatikleşebilen, dağılmaya müsait  Yay burcu bulunmakta. Yükselen derecesine ise Alwaid sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Alwaid, mal kaybı, şiddete, suça eğilim ve kazalarla ilişkilendirilir.

Dolunayın ışıklarından Ay, Gienah, Güneş ise Regulus kavuşumu yapmaktalar. Gienah, sanatta başarıyı, evcil hayvanlara düşkünlüğü, sağlıksız sevgileri, kültürlü bir doğayı fakat çabuk yükselip, düşmeyi  anlatır. Kraliyet yıldızlarından Regulus ise intikamdan uzak durmak koşuluyla gelen büyük gücü, başarıları işaret eder.

Kova burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Kova dolunayında kardeşler, akrabalar, komşularla ilişkiler, eğitim, iletişim, ticaret, irili ufaklı yollar, seyahatler, hukuksal konular, yabancıları, yurtdışını ilgilendiren gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Sabit burçların 26-30, değişken burçların 0-2, öncü burçların 12-16 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar bu dolunaydan öncelikli etkilenecekler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Atılan adımlardan alınan yaralar kişilerin değişik boyutlarda yükselmelerini geciktirir, engeller. Hele ki bunlardan da ders almayı öğrenememişsek! Beklenmedik  gelişen durumlar, verilmesi gereken mücadeleler, beraberinde birliktelik diye düşündüğünüz, uyum sanarak kendinizi adadığınız noktada zarfa değil mazrufa bakarak yapılan değerlendirmelerle birlikte özgür olma arzusunu hissettirebilir. Gelişen olaylar bir yandan  aydınlanma sağlayacak durumlara neden olurken, zorlukların farkındalığıyla şartları detaylı düşünmek , gerekiyorsa görüş alıp vermeyi önemseyin lütfen. Böylelikle detaylara inerek sosyal durumunuzu , gelişmenizi  etkileyen etik, hukuki, finansal konulara karşı daha ince ayar yapabilirsiniz. Bazılarınız için çok yönlü olarak başkaları tarafından yönlendirilmiş birisi yüzünden uğruna emek verdiğiniz elinizden kayıp gitmiş olabilir. Ve yaşananlarla birlikte yeniden ruhunuzu özgür kılabileceğiniz şekilde kendinizi birey olarak nasıl gösterebilirim sorusunun cevabını bulabilir, intikam duygusundan uzak durabildiğiniz taktirde kendiniz için gücün kapısını aralayabilirsiniz. Huzur, mutluluk, ne kadar zorlukları barındırsa da adalet ve mantık dengesinin kurulabilmesiyle gelecektir.

Yaşanacak dolunay, 24 Temmuz’da hayatınızı etkileyen konularla bağlantılı. Eğer ki o dönemde kazanımlarınızı etkileyen konularda birtakım işlere başlamış ve karşılığını göremediyseniz, yine o konular hareketlenmekte. Burada atılacak adımlar artık noktayı koyacak nitelikte diyebiliriz. Elbette sonuç herkesin haritasına göre farklı çalışacaktır. Fakat hak hukuk konularında karşı tarafla  geçmişe dayalı eşitsizliklere, hukuksuzluklara, şaibeli durumlara yönelik önemli yol alabilirsiniz.  Davalarla ilgili gelişmeler gündeme gelebilir.  Beklenmedik gelişmelere, ani hareketlenmelere açığız. Burada kazanımlarla ilgili konularda başkaları ya da sizin dışınızdaki faktörler de gidişatın yönünü etkileyebilir. Hedefinizde, işinizle ilgili işlerde avantaj elde edebilirsiniz. Evlenenlerin yanı sıra yürümeyen evliliklerle ilgili izlenecek prosedürü konuşulabilir. Çocuklar, onların eğitimleri, sağlıkları ve aşı ile ilgili durumlar belirsizlik yaratabilir. Dolunaydan 3 gün sonra daha net düşünüp, algılayabilir ve iletişim kurabilirsiniz. Öncesi süreçte yanılgılara açık olduğunuzu unutmayın lütfen. Aynı şekilde yönsüzlük, ne yöne hareket edeceğini bilememe, muğlak adımlar da görülebilir ki ay sonu ve Eylül başı etkisini daha fazla hissedebilirsiniz.  Enerjinin de dağılıp, düşebileceği bu süreci dikkatli geçirmenizi öneririm. Fakat bu süreci elleriyle, kelimeleriyle, çizimleriyle, hayal güçleriyle yaratıcı işlere kullananlar  verimli değerlendirebilirler. Hesap kitap işlerinde, para konularında, alış verişlerde dikkatli olmakta fayda olabilir.

Kova dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

İkizler ve yükselen İkizler :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.     

Ülkemiz ve Kova dolunayı

22 Ağustos Kova dolunayında uluslar arası ilişkiler, ticaret, hukuk, eğitim, taşımacılık, iletişim, haberleşme, basın-yayın, dini kurumlar, sığınmacılar, turizm ve hukuksal konular ana  başlıklar olarak görülmekte.

Uluslararası konuların gündemde olacağı bu dolunay. Uzak ya da yakın ülkelerle ilişkiler öncelikli gündemimiz görünmekte ve dışarıdan etkilere de müsait. Güvenlik konuları önemli görünmekte. Sınırlarımız dışında ve  içinde birtakım provokasyonlarla birlikte kapalı kapılar ardında hazırlanmış planlarını devreye sokmak isteyenler olabilir. Sınırımız yakınında patlamalar, saldırılar yaşanabilir. İçeride de yangınlara, patlamalara, agresyonun yükselmesine, beklenmedik gelişmelere açık bir süreç. Orduyla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Bu dolunay sürecinde ABD’nin elini yine üzerimizde hissedebiliriz. Sığınmacılar  gündemdeki yerini koruyabilir. Bu noktada Taliban haritasına baktığımızda 27 Eylül ile birlikte başlayan dönemde bizim de ülke sınırlarımız ve hükümeti ilgilendiren alanlar dikkati çekmekte. ABD, bize içimize soktuğu/ sokmaya çalıştığı taşeron ordusu  vasıtasıyla tehlikeli olabilir. Burada federe yapıya geçiş, sınırların değişimi, devletin aleyhine yönelik çalışabileceklerini , BOP a hizmet sürecini devam ettireceklerini öngörebiliriz.  25 Ekim ile birlikte oldukça dikkat çekici zamanları görebiliriz. Dolayısıyla dilerim olmaz ama istihbaratımızdan, ordumuza, polisimize, halkımıza hepimiz için dikkatli yürünmesi gereken bir dönemi işaret edebilir. Müttefik görünümlü devletlerle geri planda yapılan anlaşmalar, görüşmeler  gündem olabilir. Onların da yaptıkları gizli faaliyetler iyice görünür hale gelebilir. Deprem yaşanabilir. Üst yönetimlerle, konumunda otorite olanlarla ilgili gelişmeler beklenebilir. Yurt dışı davalarının etkileri  bu dolunaya da yansıyabilir. Çalışanlarla ilgili düzenlemeler gelebilir. Dolunay sürecinde alınacak kararları, atılacak adımları sonradan beklentilerin dışına çıkmaması açısından detayları bir kez daha fazla gözden geçirmekte fayda olabilir. İnternetle, ulaşımla, taşımacılıkla ilgili adımlar atılabilir. Basın-yayını ilgilendiren gelişmeleri gözlemleyebiliriz.

Yukarıda 22 Ağustos Kova dolunayına ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

8 AĞUSTOS ASLAN BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

8 Ağustos günü saat 16:50’de Aslan burcunun 16°14’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Ev sahipliğini yapacak olan Aslan burcu sahne önünde olmak, kendini göstermekle alakalıdır. Gölgesinde ego, kibir, gösteriş, müsriflik vardır. Liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla yeniay doğasına has özellikleriyle birlikte, bu gruplara ilişkin gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Yoğun hareketli, rekabetin, risk almanın, aşırı güvenin, egonun bol olduğu, empati ve esneklij yoksunu bir süreç yaşanacak.

Yükselende bilgi, büyüme, gelişme odaklı, fanatikleşip, gereksiz risklere girebilen ve dağılan Yay burcu bulunmakta. Bu dereceye Ras ALhague sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Bu sabit şifacılıkla, zarar görenin düzeltilmesiyle ama aynı zamanda bencillikle, dürüst olmamayla, sapkınlıklarla, alkolizm ve aşırılıklarla da ilişkilendirilmekte.

Güneş ve Ay ise Dubhe  etkileşiminde. Bu yıldız ise sorunları sakinlikle çözmenin yanı sıra kişinin bulunduğu konumu güç olarak kullanmasını, bencillikleri, kibiri, depresyona ve  intihara yatkınlığı anlatır.

Aslan burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Aslan burcunda yaşanacak yeniayda kredi, borç,vergi, sigorta, nafaka, miras konuları, eşin, ortağın kazanımları, kayıplar, ameliyatlarla ilgili gelişmeler ana başlıklar olarak gözükmekte.

Sabit burçların 13-19, değişken burçların 29-30, öncü burçların 0-3 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Aslan yeniayından öncelikli etkilenecekler. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar : İkizler, Başak, Yay, Balık)

Aslan yeniayı ile birlikte hemen herkesin hayatında kaotik durumlar yaratan ve artık düzeltilmesi gerekli hale gelmiş durumlar belirginleşecek, aydınlanacak. Geçmişten kaynaklı hileli durumlar, aldatmalar, yalanlar ile birlikte karşınızdakilere yeni bir şans daha vermek istemeyebilirsiniz. Sona yol alırken açılan pandora’nın kutusunun açılması, hatalarınızdan ders almadığınız yerleri yeniden önünüze koyarken, değerlerinize ait hayal kırıklıklarını da  yaşatabilir. Bu beklenmedik gelişmeler, bir yandan büyümek, gelişmek, düzeltmek istediğiniz konulara yönelik durumlara yönelik strateji geliştirmenizi hatırlatırken diğer yandan bunun bir bedeli olduğunu gösterecek. Talep edilen birtakım haklar, belki yolunuzda sizin düşmenizi sağlayan gelişmeler aslında başkalarıyla bütünleşmeyi öğrenmek gerekirken, başarısız olunan, sosyal durumunuzdaki gerilemeleri etkileyen ve artık köklü değişimi gerektiren işlerinizi sınırları da test ettirecek bir evreye getirebilir.

Büyüme, gelişme, kendinizi sosyal statünüzdeki problemleri bertaraf edip, gösterebilmek adına beklenmedik gelişmelerin olabileceği, başlayabileceği bir yeniay. Şu dönemdeki gelişmeleri belki hemen bitirmeniz mümkün olmayabilir ama Kasım sonu gibi hareketlilik kendini gösterebilir. Mücadelenizin içinde eğer hala bitmemiş bir şeyler kaldıysa da Şubat gibi bir sonuca varmanız mümkün olabilir. Yeniay, hak hukuk konularındaki, güç dengelerindeki sorunlara yönelik hareketlenmeleri beraberinde getirmekte. Bir döngüyü kıracak adımları görebiliriz. Karşınızdakilerle orta yolu bulmada şimdilik netleştiremediğiniz durumlar olabilir. Evliliğinizde, statünüzü ilgilendiren aksayan durumlar varsa bunlarla ilgili harekete geçebilirsiniz. Değerlerin ne kadar hayal ettiğiniz gibi olduğunu, geçmişe dönük fedakarlıklarınızın, belki kayıplarınızın üzerine giderek önemli kararlar alabilirsiniz. Noktayı koymak adına anlaşmalara yönelmek isteyebilirsiniz. Kalp damar hastalıkları, tansiyon problemleri olanların dikkat etmesi gereken bir süreç. Aslan yeniayı, 10 Haziran’da yaşanılan Güneş tutulmasının etkilerini de hareketlendirmekte. Tutulma sürecinde gözden geçirmek, ertelemek zorunda olduğunuz kararlarınızı, varsa ekleyen anlaşmalarınızı ele alacağınızı göstermekte. Tutulmanın etkilerini hatırlamak isteyenler, yazının sonunda linkini bulabilirler.

Aslan yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Kova dolunayı

8 Ağustos Aslan yeniayında ekonominin durumu, bankalar, finans şirketleri, hazine, maliye ile ilgili gelişmelerin yanı sıra ticaret, iletişim, ulaşım, basın-yayın, eğitimle ilgili gelişmeler, yabancı ülkelerle durumumuz ana başlıklar olarak görülmekte.

Aslan yeniayı ekonomiyle ilgili gelişmeleri işaret etmekte. Ani gelişebilecek durumların ticarete, halkın ekonomik durumuna dengesizlik olarak yansımasını görebiliriz. Para piyasalarında, borsada dalgalanmalar beklenebilir. Davalar bu yeniayda da konu olabilir. Konumunda otorite, üst düzey yöneticilerde, liderlerde yeniden değişim olasıdır. Tanınmış figürlerle ilgili beklenmedik, zorlayıcı etkide gelişmeler yaşanabilir. Güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken bir süreç. Topraklarımıza yönelik düşmanlıklar devam edebilir. Yangınlar, patlamalar, eylemler olasıdır. Ülke içinde hak hukuk mücadeleleri olasıdır. Son dönemde yeniden sınırdan sığınmacı kimliğiyle giren genç erkeklerin durumu muhalefet ve halkın gündeminde önemli yer tutabilir. Deprem yaşanabilir.

Yeniay, ülkemiz için de 10 Haziran’da yaşanılan Güneş tutulması konularını hareketlendirirken, kontrol edilmesi zor durumları beraberinde aktifleştirebilir. Kapalı kapılar ardındaki olaylara vurgu yapabilir.

Yukarıda 8 Ağustos Aslan yeniayına ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

10 HAZİRAN İKİZLER BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

24 TEMMUZ KOVA BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

24 Temmuz günü saat 05:37 de Kova burcunun 01°26′ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunaya ev sahipliği yapacak olan Kova burcu entelektüellikle, sıra dışı ve bilimsel olanla, isyanlar, özgürlükler ve devrimlerle ilgilidir. Gölgesinde öngörülmezlik, marjinallik, soğukluk bulunur. Bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle, astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilendirilir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde saydığım özelliklerle birlikte, bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Dolunay sürecinde  her ne kadar ivmelensek de sübjektif iletişim, alınganlıklar, kırılganlıklar,  organize olma sorunları, düzensizlikler yüzünden verim almakta, somut sonuca ulaşmakta sıkıntı yaşanacak.

Yükselende Ankara’nın batısı için geçen yeniaya ev sahipliği yapan Yengeç burcu, doğusunda kalan bölgeler içinse Aslan burcu bulunmakta. Dolayısıyla batı bölgelerimizde ev, aile, vatan konularını öne çıkartan, korumacı, kollamacı, gölgesinde durumu ajite eden, kıskanç dışavurumlar görülebilir. Aslan yükselenli yerlerde ise liderlik, yöneticilikle de ilgili, sahne önünde olmayı işaret eden ve gölgesinde egonun, kibirin, müsrifliğin barındığı tutumlara şahit olunabilir. Yükselen derecesinde Procyon sabit yıldızını görmekteyiz. Bu yıldız, hızlı geçen ve bu yüzden çabuk değerlendirilmesi gereken fırsatları işaret ederken, aynı zamanda başarısızlıklarla, sağlık sorunlarıyla, yüksek etkili gelişmelerle de ilişkilendirilmiştir.

Dolunay sürecinde Ay’ın Altair etkileşimi görülmekte. Altair, cesaretle, kararlılıkla, risk almayla, askeri güçle ilgilidir. Güneş ise Talitha’dan sessizlik, şüphecilik, kışkırtıldığında ciddi öfkelenebilme özelliklerini almakta.

Kova burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Kova burcunda yaşanacak dolunay kişinin kendisi ve ilişkiler dengesiyle ilgili durumlara işaretçi. Evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, rekabetle ilgili durumlar, davalar, açık düşmanlıklar, kişinin motivasyonları, yakın çevresi, fiziksel durumu, sağlığı, başlanılmak istenilen konular ana başlıklar olarak görülmekte.

Sabit burçların 0-4, öncü burçların 28-30, değişken burçların 14-18 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Kova dolunayından öncelikli etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar: Koç, yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Kova yeniayının temelinde karmik olaylar yatmakta. Burada oluşan gizli saklı durumlara yukarıdan, bütün olarak bakamadığınızdan ötürü doğru mantık yürütmek mümkün olmamış görünmekte. Ve sonucunda oluşan tatminsizliklerin hareketlendirmesi sonucunda ilişkilerde yaşadığınız içinden çıkılması zor durumu önyargıları geri tutarak, oldukça ciddi irade ortaya koyarak dönüştürmek gerekli. Sizin toplum içindeki durumunuz ve birey olarak duruşunuz arasındaki dengeyi etkileyecek dolunayda, her ne kadar ruhunuz özgürlük istese de sanki içinde bulunduğunuz topluluğa ayağından prangayla bağlı gibi duyguları hissetmeniz mümkündür. Geçmişe ait hesapların kesildiği bu dönemde yaşanabilecek patlamalar, yüksek çıkışlar beraberinde duygusal yaralanmaları, benliğinizin incinmesini, başkalarına karşı güven eksikliğini beraberinde getirebilir. Tüm bu olaylar Ağustos ayının 20 sini takiben hareketlenecek. Aralık’ta yaşayacağımız Güneş tutulmasının etkisi ile de radikal değişimlere gidebileceksiniz.

Bir yandan ailevi, hedefleriniz, işinizle alakalı konularla ilgili farkındalık sağlamaya çalışırken öte yandan gelişmeler, ilerleyen dönemde hayatınızda bir temel oluşturacak şekilde gelişecek. Aile içinde finansal konular gündeme gelebilir ve bu durum sizin kazanımlarınızı, sosyal konumunuzu ve kendinizi birey olarak duruşunuzu etkilemekte. Geçmişten kaynaklanan bu durumda adaletsizlikler söz konusu olabilir ve ortak kazanımları ilgilendirebilir. Güç dengesizliğini hale yola sokabilmek için dava konusu gündeme gelebilir. Adımlarınız, hedefleriniz doğrultusunda cesaretli, radikal ve sonuca götürecek şekilde olacak. Tam sonucu şu anda alamasanız da bu yolda olduğunuzu biliyorsunuz. İletişimin daha kapalı, belki bazı şeylerin şimdilik dışa vurulmak istemeyeceği, hazırlanma aşaması gibi bir süreç diyebiliriz. Bazılarınız için aile içini de kapsayacak şekilde bürokratik işlemleriniz olabilir. Bunlarla ilgili Ekim ayı başında farklı bir boyuta geçmek için hareketlilik yaşayabilirsiniz. Çocuklarınız, onların evlilikleri de bu süreçte gündeminizde yer edebilir. Harcamaların abartılabileceği, bunun da cebinizi, ödemeler dengenizi etkileyebileceği bir zaman dilimi. Küresel güç odaklarının uyguladığı ve biyolojik savaş olarak nitelendirdiğim covid açısından tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Sonbaharla birlikte dünya üzerindeki projelerini kontrollü kaos teorisi uygulamasıyla istedikleri raya sokabilmek adına yeni mutasyonlarını devreye sokabilirler. Yazanlar, çizenler, illüstrasyonla uğraşanlar bu dönemi verimli kullanabilirler.

Kova dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

İkizler ve yükselen İkizler :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Ülkemiz ve Kova dolunayı

24 Temmuz Kova dolunayında yabancı ülkelerle olan finansal ilişkiler, ekonomi, kredi, vergi, faiz oranları, borçluluğumuz, bankalar, finans kurumları, hazine, maliye, borsa, halkın ekonomik durumu ile ilgili gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Kova dolunayın ekonomik koşullarla ilgili gelişmelere işaret etmekte. Bankaları, finans kurumlarını ilgilendiren gelişmeleri görmeye devam edebiliriz. Piyasalarda dalgalanmalar görülebilir. Krediler, faizlerle ilgili düzenlemeler gelebilir. Borçluluğumuz, yabancı ülkelerle yapılan finansal anlaşmalar, silah anlaşmaları, S400 ler, anayasa, federasyon konuları, sınırlarımızın durumu gündem olabilir. Dış ilişkiler açısından hareketli bir süreç olabilir. Komşu ülkeleri de ilgilendiren gelişmeler, anlaşmalar olasıdır. Konumunda otorite olanlara yönelik değişimler devam edebilir. Çocuklarla, gençlerle ilgili durumlar, eğitimle ilgili değişiklikler beklenebilir. Muhalefet partilerine, yöneticilerine, gazeteci, yazar, düşün insanlarına yönelik tutuklulukları, davaları ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir. Deprem olasıdır.

Yukarıda 24 Temmuz Kova dolunayına ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

10 TEMMUZ YENGEÇ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

10 Temmuz günü 04:17 de Yengeç burcunun 18°01′ derecesinde yeniay meydana gelecek. Bu burç tutucu, korumacı, hassas yapılı, aileye, vatana ait konuları önemseyen yapıdadır. Gölgesinde gereksiz anaçlık, ajitasyon, kıskançlık görülür. Halkı ilgilendiren konuların yanı sıra sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla yeniay döneminde Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Olayların hızlılığı ve değişkenliği somut sonuç elde edebilmeyi zorlaştırmakta. İletişim yoğunluğunun yanı sıra değişikliklere uyum sağlama gayretinde olunacak.

Yükselende Bolu’nun batısında kalan yerler için İkizler, doğusunda kalanlar içinse Yengeç burcu görülmekte. İkizler, iletişim özellikleri dikkati çeken, meraklı, bilgiyi aldığı gibi dağıtan ve strese ve dağılmaya açık bir burçtur.  Yengeç burcu ise yukarıda da bahsettiğim özellikleriyle bilinirken, yeniayın da ev sahibi olarak Bolu’nun doğusunda kalan illerimiz için özelliklerini belirginleştirmekte.  Bu dereceye Betelgeuse ve Polaris sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Her iki yıldız, başarı, zenginlik ve yanı sıra öncülük edip, yol göstermekle alakalıdır.  Dışavurumlardaki  etkilerini  harita potansiyellerine göre hissettirecekler.

Güneş ve Ay ise Castor ve Pollux kavuşumunda. Bu sabit yıldızlar yazarlar, gazeteciler, düşün insanları ile ilgili gelişmeleri, keskin zekayı, hukuksal başarıları, saygınlığı, onuru, zıt kutupları birleştirerek farkındalık sahibi olmayı, cesaretli ve acımasız bir mizacı, bilinçli olarak yalan söyleyebilmeyi, başarısız tahminleri anlatır.  

Yengeç  burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yengeç burcunda yaşanacak olan yeniayda maddi manevi kazanımlar, taşınabilir mallar, yatırımlar, verilmiş olan borçlarla ilgili gelişmeler ana konu başlıklarını işaret etmekte.

Öncü burçları   15-21, değişken burçların  1-5 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yengeç yeniayından öncelikli etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Hayatın içinde başkalarıyla ilişkilerde başkalarıyla bütünleşmeyi, birleşmeyi öğrenmemiz gereken konuda yeterince iyi olamayarak, gerçeklerle yüzleşmiş , arzuladığınız büyümeye erişememiş, engellerle karşılaşmış olabilirsiniz. Şartları doğru okuyamamak nedeniyle yolunuzda oluşan aksaklıklar, sorunlar baştan ayağa gündeminizde olacak. Dengeyi bulmaya çalışıp, iyileşme sağlayabilmek amacıyla gerek duygusal gerek ailevi gerekse hedeflerinize yönelik konularda yeniayda enerjinizi bir noktaya, sorunun çözümüne odaklayacaksınız. Artık bir acı reçetenin varlığının ve yol ayrımının farkındalığına sahip olmalısınız. Bağımlılıklardan vazgeçmek kolay olmadığından, ısrarla geçmiş hataları inkar etme yoluna gidebilirsiniz. Oysa ki uğruna emek harcadıklarınız için yeniden üzüntü yaşamamanın yolu sağlıklı bir çözüm stratejisi oluşturup, kendinize değer katacak adımlarla, kararlı bir şekilde köklü değişimden geçmekte.

Aile içlerinde sorunlu evliliklerin, parasal konuların, statüleri ilgilendiren problemlerin enine boyuna masaya yatırılacağı, kazanımlarınıza yansımalarının değerlendirileceği bir yeniay süreci. Kendinizi daha etkin gösterebilmek adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Dengeleri bozan kırgınlıkları  telafi etmek için adım atılabilir. Davalarla ilgili durumlar varsa onlar konuşulabilir.  Bu süreci başlama değil ama araştırma için görüşmeler, değerlendirme adına kullanabilirsiniz. Çocukların evlilikleri, ortaklıkları, davaları gündem olabilir. Onları işlerini, statülerini de ilgilendiren yeniayda, kırılmalara yönelik adımları, yapılması gerekenleri konuşabilirsiniz. Bu dönemdeki adımlarınız  şimdi beklediğiniz kadar olmasa da daha sonra gerek aşk hayatınızı gerek çocuklarınızı ya da hobileriniz, uğraşılarınız varsa onlarla ilgili çalışmalarınızda kazanım sağlamanıza, değer yaratmanıza fırsat tanıyabilir. Bu yolda yakınlarınızdakilere de rehberlik edebilirsiniz. Sakarlıklara, sakatlanmalara, yediğinize, içtiğinize dikkat etmenizi öneririm. Kimyasallardan, gazlardan, sulardan kaynaklı problemler  mümkündür.

Yeniay ile birlikte 10 Haziran’da yaşadığımız İkizler burcundaki Güneş tutulmasındaki hedeflerinizi ele alıp, tutulmayla ilgili gerçekleştiremediğiniz fikirleriniz, konuşmalar, anlaşmalar adına hareketlilik yaşayabilirsiniz. Hatırlamak isteyenler, yazının linkini sonda bulabilirler.

Yengeç yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Ülkemiz ve Yengeç burcunda yeniay

10 Temmuz günü Yengeç burcunda meydana gelecek olan yeniayda halkı ilgilendiren konular, halkın bakış açısı, dışavurumu, sağlığı, içişleri ile ilgili gelişmeler yanında krediler, vergiler, borçlar, yabancı ülkelerle finansal ilişkiler ve kamuoyunu etkileyecek gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Yeniay sürecinde kontrol edilmesi kolay olmayabilen bazı gelişmelerin karşımıza gelmesi kırılganlıkları arttırabilir.  Halkı, topraklarımızı, içişlerimizi, iç denge dinamiklerini ilgilendiren gelişmeler olasıdır. Görüşmeler kapalı kapılar ardında devam ederken, yeniay ile birlikte bazı anlaşmalar, taahhütler  karşımıza gelip, zorlayabilir. Dış ilişkilerle, sınır komşularımızla olan ilişkiler dikkati çekebilir. Gelişmelerle birlikte dış politikada  dönüşümden geçilen bir dönemi anlatmakta. Ekonomik olarak gelen fiyat artışlarıyla birlikte halkın cebinin daha zorlanacağını söyleyebiliriz. Bankalarla, finans kurumlarıyla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Spekülatif yatırım araçlarında dalgalanmalar beklenebilir. Lüks kapsamına alınabilecek bazı malların vergilendirmelerinde, fiyatlarında değişiklikler olabilir. Konumunda otorite olanlarla ilgili bir değişim daha beklenebilir. Sularda, sıvılardan, gazlardan kaynaklı sorunlar, kazalar yaşanabilir. Deprem olasıdır. Yengeç yeniayı muhalefet kanadından parti yöneticilerini, gazetecileri, yazarları, düşün insanlarını  ilgilendiren davalarla, tutukluluklarla ilgili gelişmelere işaretçi.  Bu süreçte anayasa konusu da gündem olabilir.

Ülkemiz açısından Yengeç yeniayı, 10 Haziran’da İkizler burcunda yaşanan Güneş tutulmasını tetikleyerek, etkilerini aktifleştirecektir.

Yukarıda 10 Temmuz günü Yengeç burcunda meydana gelecek olan yeniayın astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

24 HAZİRAN OĞLAK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

24 Haziran günü saat 21:40 da Oğlak burcunun 03°28′ derecesinde dolunay meydana gelecek. Bu burç ciddiyet, sorumluluk anlayışı, mantık, sabır ve sistem kurmayla ilişkilidir. Gölgesinde duygu yoksunluğu, aşırı kontrolcülük ve hesapçılık, melankoli görülür. Devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde  Oğlak özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Oğlak dolunayı hem gerçekçi ve mükemmeli isteyen hem de aynı zamanda sınır koymakta zorlanılacak, kırılgan, değişken bir süreci işaret etmekte.

Yükselende yine Oğlak burcu var ve bu burcun özelliklerini vurgulamakta. Aynı zamanda Dheneb ve Deneb Okab sabit yıldızlarının da bu dereceye etkileşimini görmekteyiz. Bu iki yıldız dışavuruma savaş, mücadele, yönetim becerilersi, yardımseverlik ve cömertlik özelliklerini de katmakta.

Ay’ın Polis ve Kaus Medius kavuşumu başarı, buyurganlık, hırs , zihinsel uyarım ve insancıllıkla harmanlanmasını göstermekte. Güneş ise Propus ile beraberliği ile anlamına hızlı gelip geçen ve çabuk değerlendirilmesi gereken fırsatları yüklenmekte.

Oğlak burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Oğlak burcunda gerçekleşecek olan dolunayda fedakarlıklar, kontrol edilmekte zorlanılabilecek durumlar, zorluklar, gizli konular, endişeler, bağımlılıklar, arınma çalışmaları, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili konular, sağlık, günlük hayatın temposu, birlikte çalıştıklarımız, iş ortamı, evcil hayvanlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Öncü burçların 0-6, sabit burçların 16-20 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Oğlak dolunayından öncelikli etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Zamanında varınızı yoğunuzu ortaya koydup, üzerine gittiğiniz konuda yaşadıklarınız artık aidiyet gösterdiklerinize karşı doyum alabilmenizi de etkilemekte. Değişimin farkındalığıyla  daha bir ben demek isterken, sanki henüz tam bitmemiş bir şeylerin hala sizi arada bir yerlerde tutuyor olması, ayağınızda pranga varmış hissine yöneltebilir. Bu amaçla içinde bulunduğunuz ve anlamlandırmakta zorlandığınız karmik döngülerden kurtulabilmek, hayatın içinde av olan taraftan kaçınabilmek, ters giden ailevi, sosyal ilişkilere, statünüzü ilgilendiren gelişme problemlerine karşın durumunuzu anlamaya, anlamlandırmaya ve başka bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Dağılmış parçaları bir arada tutabilme ve koşulları iyileştirebilir miyim düşüncesi, sizi güvenlikli yürüyebilmeniz adına yapmanız gerekenleri ihmale yöneltmesin. Kafasında türlü hinlikler dönenlerin rekabet koşulları karşısında birtakım durumları saptırabileceği, inkar edebileceği gerçeğini unutmayın ki sil baştan yaşamayın.

Kontrol etmekte zorlanabileceğiniz şartların söz konusu olabileceği bir dolunay sürecindeyiz. İlişkilerde yıpratıcı durumlar yaşanabilir. Gizli düşmanlıklara açığız. Sahip olduğunuz kazanımlara yönelik gelişen durumlar tamamlanmamış durumların yeniden ele alınmasını gerektirebilir. Karşınızdakilerin birtakım tutumları yüzünden hedeflediğiniz konuda bazı şeyleri yeterince net göremeyebilir ve maddi manevi değer yaratımı konusunda beklentinizi karşılayamayabilirsiniz. Bu durum ailede, işinizde otorite konumunda olarak gördüğünüz insanlarla ya da varsa bürokratik işlerinizle ilgili kırılmaları yaşatabilir. Kardeş, kuzen ilişkilerinizde destekli girişilecek adımlar bu durumu harekete geçiren etken olabilir. Hedefinize yönelik karşınızdakilerle adım atma yolunu seçerseniz geçmişe dayalı çok sayıda faktörden ötürü ki bu durum ortaklı parasal konuları da ilgilendirebilir, konunun üzerinde dikkatli düşünüp, inceleyin. Hala önünüzde net aydınlanmamış, belki de manipüle edilen noktaların olabileceğini unutmayın. Dürtüsellikle, gurur yapıp çıkışlarda bulunmamaya özen gösterin. Karşınızdakilerden gelebilecek bir hamlenin de beklenmedik gelişmeleri yaşatabileceğini unutmayın. Şu var ki dikkatli yürüdüğünüz taktirde bu kırılmalar gidilmesi gereken yöne taşıyacak ve kazanımlarınız gecikmeli de olsa gelebilecektir. Sağlık konularına dikkat edilmesi gereken bir süreç. Tansiyon, kalp-damar sorunu olanlar bu süreci daha sakin geçirin lütfen. Sakatlanmalara karşı da dikkat. Çocuklarınızla ilgili onların hayatlarında önemli bir dönüşümü ilgilendiren adımlar atılabilir. Bu durum sizin özel ilişkilerinizi de ilgilendirebilir. Yeni evliliklere adım atanlar olabileceği gibi yürümeyen evliliklerle, güç dağılımının, adaletsiz paylaşımların yapıldığı konularda da hareketlenmeleri duyabileceğimiz bir dönemden geçmekteyiz.

Oğlak dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Ülkemiz ve Oğlak burcunda dolunay

24 Haziran’da meydana gelecek olan dolunayda çalışan kesimi, sosyal güvenlikle ilgili hizmetleri, sendikaları, ordumuzu ve polisimizi, sağlık sistemimizi ve çalışanlarını, diplomatik ilişkileri, uluslararası davaları, yabancı ülkelerle anlaşmaları ve gizli ilişkileri, örgütleri, suikast, uyuşturucu konularını, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri, hayvancılığımızı, iç işlerimizi, halkı ilgilendiren gelişmeleri ana başlıklar olarak işaret etmekte. Aynı zamanda bunların iç ve dış işlerine yansımalarını, diplomatik gelişmeleri, anlaşmaları, davaları ilgilendiren durumlara etkilerini gözlemleyebiliriz.

Coronanın yani adı konulmayan biyolojik savaşın şimdilik azalmasıyla sağlık ve çalışma koşullarını ilgilendiren düzenlemelere devam edilebilir. Halkı ve iç işlerimizi ilgilendiren gelişmeler olasıdır. Müttefiklerle görünümlülerle ilişkilerin etkisini halkın ve ekonominin üzerinde hissedebiliriz. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler diplomaside dengeleri zorlanabilir. Konumunda otorite olan birisine yönelik görev değişimi konuşulabilir. S400 lerin durumu, anayasa, sınırlarımızda kurmak istedikleri yapı gündeme gelebilir. Muhalefet kanadından yöneticiler, gazeteciler, yazarlar, düşün insanlarına yönelik davalarla, tutukluluklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Suikast konusu dikkati çekebilir. Arka planda olup bitenleri öğrenebiliriz. Bu durum bilinmeyen grupları anlatabilir ve birliktelikleri çözücü etkiyi beraberinde çalıştırabilir. Bankaları, finans kurumlarını ilgilendiren düzenlemeler gelebilir. Faiz oranlarında değişimler beklenebilir. Davalar ile ilgili durumlar, para konuları gündemi meşgul edebilir. Spekülatif yatırım araçlarında, borsada dalgalanmalar beklenebilir. Deprem beklenebilir.

Yukarıda 24 Haziran günü yaşanacak olan Oğlak dolunayının astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy