Blog

28 OCAK ASLAN BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

28 Ocak günü saat 22:16 da Aslan burcunun  09°05´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Aslan sahnede, ön planda olmayı, sırtının sıvazlanmasını, alkışlanmayı sever. Gölgesinde ego, kibir, gösteriş, müsriflik vardır. Aslan burcu, liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla doğasına has özellikleriyle birlikte, bu gruplara ilişkin gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

İletişimin, fikirlerin, plan ve projelerin yoğun olduğu, somut olana yönelimli, duygusallıktan, empati kurabilmekten uzak bir süreci işaret etmekte Aslan dolunayı.

Yükselende  Ankara’nın batısında Başak, doğusunda ise Terazi burcu yer almakta. Yani Ankara’yı referans aldığımızda  olayların ele alınış şeklinde, dışavurumda batıda daha eleştirellik, mükemmeliyetçilik ve mantık, doğuda ise istikrarı, güç dengelerini koruyabilmek adına şartlara uyum sağlama gayreti, diplomasi önde olacak.  Yükselen derecesine Alkaid ve Markeb sabit yıldızlarının etkisi bulunmakta. Alkaid, içten olmayan yası ve güvensiz bir mizacı anlatırken, Markeb ise engin bilgi ve eğitim işlerinin yanı sıra yolculuklarla alakalıdır.

Ay, Asellus Austrails ve Giansar etkileşiminde. Bu  yıldızlar  askeri tercihleri, özellikle kadında şiddete meyili, keskin ve analitik bir zekayı, cesareti, el sanatlarına  yatkınlığı ve yaratıcılığı işaret eder. Güneş ise Albali kavuşumunda ve bu yıldız  bir yandan serveti, kazanımları işaret ederken diğer yandan tehlikeye, zulme dikkati çekmekte.

Aslan burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Aslan burcundaki dolunayda sosyal çevrenizi, gruplar içindeki etkinliklerinizi, durumunuzu, işten gelen kazancınızı ilgilendiren gelişmeler, çocuklar, aşk hayatınız, sanatsal, sportif  faaliyetleriniz, yaratıcı yönlerinizi ortaya koyabileceğiniz durumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sait burçların 6-12,değişken burçların 22-26 dereceleri arası gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Aslan burcunda dolunaydan öncelikli etkilenmekteler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Aileyle, üstlerle ya da bürokratik konularda istenmeyen durumların üzerine odaklanılıyor. Gizli kalmış, karışık  olan şeyler , güvenin suistimal edildiği ama farkına varılmadığı durumlar ani gelişmelerle aydınlanmaya  başlıyor. Olayların üzerinde gidip olumsuzluklardan kurtulma mücadelesi verdikçe  büyümüş intikam duygusu stratejik çözüm bulabilmeyi zorlaştıracak, denenmişin üzerinden giderek, geçmişte tuzağına çeken kaotik durumlara düşürecektir. O yüzden bu dolunayda gerek duygusal gerek kimliğinizi etkileyecek her türlü dönüşmesi gereken durumla ile ilgili savaşmak gerekirken geçmişte gereği gibi oluşturulamamış sağlıklı durumları iyi irdelemek, takip edilecek yola, tarafa ait seçimleri  doğru yapmak, dikkatli ve  kendi ilkeleriyle çelişmeyecek şekilde davranmak önemli gözükmekte. Değerlendirme yapıp, sonuca yönelirken ara ara soluklanıp, yaptıklarınızın, yapmayı planladıklarınızın üzerinden yeniden geçin. İlerlemenizi kontrollü yapmaya özen göstermenizi öneririm. Dolunay aynı zamanda 14 Aralık 2020’de yaşanılan Güneş tutulmasını da harekete geçirmekte, gelişmiş olayların  devamını getirmekte.

Birikimlerle topluluklar içinden bir adım öne çıkarak özgürce ben deme yolunda ne kadar emek harcıyorsunuz? Artık yeni bir dönem başladı. Bütün plan program hazır mı yoksa yeterince oturmamış, üzerinde çalışılması gerekenler mi var? Bunlarla ilgili durumları düzene koymaya dengelemeye çalışırken karşımızdakilere yeterince hizmet edilip, edilmediği, fedakarlığın sınırları da  önem kazanacak. Dengeleri sarsıcı, sert bir dolunay süreci. Sahip olunanlarla ilgili mücadelelerde olaylar büyüyebilir. Herkes kendinin olduğuna inandığı uğruna savaşını verebilir. Yani patırtı kopabilir. Etik, hukuksal çatışmalar içine girilebilir. İletişimin yoğun olsa da akıcılığını yitireceği, geriye, geçmişe dönük çalışacağı bu süreçte ilerlemek istenildiği gibi olmayabilir. Fakat yine de değer verilen konularda oldukça tutkulu tavırlarla, güçlü desteği görebiliriz ve hedeflenenin, bazıları için işin ve statünün değişimi yönünde etki edebilir. Eski evrakları, yazım, çizim işlerinizi, notlarınızı yeniden elden geçirebilirsiniz. Anlaşmalarda, sözleşmelerde karşılıklı empati yaparak, ortayı bulmakta zorlanabilirsiniz. Verilen sözler  sorun çıkabilir.  Risk sınırınızı iyi ayarlamanızı öneririm. Sağlık sorunları olanların dikkat etmesi  gereken bir süreç. Kalp-damar hastalıkları, tansiyon sorunlarına, kazalara, yaralanmalara dikkat. İlişkilerin duygusallıktan ziyade mantık çerçevesinde değerlendirileceği bu süreçte sevgi alış verişi de soğuk ve mesafeli yürüyebilir.  Merkür, 21 Şubat’a kadar retroda olacak. Bu süreçte elektrikli, elektronik aletlerde sorunlar yaşanabilir. Veri kaybı yaşamamak için bilgisayarlarınızın back uplarını almayı ihmal etmeyin. Hesap kitap gerektiren işleri kontrollü yapın. Hayatlarını geniş zamanlı planlayanlar, aciliyeti olmayan işlerde anlaşmaları, imzayı öteleyebilirler. Aslan dolunayı 14 Aralık Güneş tutulmasında  sizi temelden etkileyen konuları geriye dönerek yeniden gözden geçirme zamanı.  Yay burcundaki tutulmanı sizi hangi konularda etkilediğini hatırlamak isterseniz, linkini aşağıda bulabilirsiniz.

Aslan dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Başak ve yükselen Başaklar için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.      

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.  

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Aslan dolunayı

28 Ocak’ta meydana gelecek Aslan dolunayında ekonomik durumu, hazineyi, maliyeyi, bankaları, finansal kurumları, para piyasalarını, borsayı, borçluluğumuzu, kredileri, vergilerleri, faizleri, yabancı ülkelerle olan finansal anlaşmaları ilgilendiren gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.  Şirketler açısından baktığımızda kar zarar dengelerini, mali yükümlülüklerini, ortak yatırımlarını ve yönetim kurullarını ilgilendiren gelişmelerin öne çıktığını görmekteyiz.

Aslan dolunay üst düzeyde ve göz önünde olup, hemen çok kişinin bildiği, konusunun önünde olanları, yöneticileri, tanınmış kişileri ve bunların durumlarını ilgilendirmekte. Dolunay gündemi kontrol dışı olayları, düşmanlıkları gündeme getirebilir ve suikast, saldırı gibi nahoş olaylar meydana gelebilir. Onlarla ilgili beklenmedik türlü durumlar oluşabilir. Meclisi, milletvekillerini, belediyeleri, belediye başkanlarını ilgilendiren  beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.  NATO, AB gibi uluslararası kuruluşlarla şartlar zorlayabilir. Silah anlaşmaları gündemde kalmaya devam edebilir. Borçluluğumuz ve süregelen şartlara yönelik düzenlemeler, anlaşmalar konu olabilir. Para piyasalarında ani hareketlenmeler yaşanabilir. Bankalar, finans kuruluşları, şirketler açısından zor bir süreç. İflaslar olasıdır. Halk, halkın durumu ile gelişmeler daha önemli hale gelebilir. Kazalara, havayolları sorunlarına açık bir süreç. Köprülerle, madenlerle ilgili sorunlar mümkündür. Depremlere, doğal afetlere açık bir süreç. Anayasa konusu partiler arasında yeniden gündeme  gelebilir.

Yukarıda Aslan dolunayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/12/07/14-aralik-yay-burcunda-gunes-tutulmasi/

13 OCAK OĞLAK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

13 Ocak günü saat 08:00 de  Oğlak burcunun 23°13´  derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Ev sahibi Oğlak, sabır, mantık, sorumluluk, ciddiyet ve sistem kurmayla bilinir. Gölgesinde duygu yoksunluğu, aşırı kontrolcülük ve hesapçılık, melankoli görülür. . Bu burç devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir.  Dolayısıyla yeniay sürecinde  Oğlak özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Şartlar hızlı gelişirken keskin durumlara,  zorlamalara açık. Bu süreçte rahatça eyleme geçebilmek değil sahip olunan maddi manevi değerlerin dengesini korumaya yönelik direnç, kararlılık göstermeyi, somut olanın değerlendiğini  gözlemleyeceğiz.

Yükselende  de Oğlak burcu bulunmakta ve yukarıda bahsettiğim Oğlak özellikleri iyice belirginleşmekte.  Yükselen derecesine Rukbat ve Vega sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Rukbat eğitim, öğretim işlerinin yanı sıra kararlılıkla, dayanıklılıkla ilişkilidir. Vega ise artistik yetenekler, politikada şans yaratırken, çift taraflı anlaşmalar da anlatır.

Güneş ve Ay Deneb Okab ve Peacock kavuşumunda. Deneb Okab komuta etme, savaşma, mücadele yeteneğini, Peacock ise kibir ve gösterişi anlatır.

Dolayısıyla Oğlak yeniayında ilişkilerin, gelişmelerin doğasında bu sabit yıldızların da etkilerini görebiliriz.

Oğlak burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

2021’in ilk yeniayında odak noktası kişilerin  kendileriyle ilgili gelişmeler görülmekte. Sağlık, kendilerini dışarı ifadeleri, motivasyonları, dış görünümleri, en yakınları ve yeni başlangıçları ana başlıklar olarak görülmekte.

Öncü burçların 20-26, değişken burçların 5-9 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Oğlak yeniayından öncelikli etkilenmekteler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Yeniay, içinde bulunduğunuz şartları daha ciddi ve geniş bakış açısıyla ele almayı getirmekte. Verdiğiniz kararlarda, attığınız adımlarda bağlılık ya da bağımlılık  hissettiğiniz kişi ya da durumu sorgulamayı  ve bunlardan uzaklaşmayı, özgür kararları işaret etmekte . Sınırları test eden durumların gelişmesi bir yandan geçmişte yaşanmışları gözünüzün önünden film şeridi gibi geçirirken, bastırıp, öteledikleriniz ortaya çıkabilir diğer yandan bir anda enerjinizi dağıtabilir. İlişkilerdeki güç dengelerinin değişimini, ayarlanması amacıyla girişilen işlerde şartları bulandıran, nifak sokan, sorun yaratanlara karşı oldukça güçlü irade gösterebilir,  kendi sınırlarınızı yüksek tonlamayla dikte ettirebilirsiniz. Sorunu masaya yatırabilir ve  çözümü için ortada bir acı reçetenin olabileceğini, bunun için taşın altına elinizi koymanın gerektiğinin farkında olabilirsiniz.  Sonuca odaklanırken, şartların dışarıdan nasıl durduğunu da önemseyerek, dengeye odaklanabilir ve kararlılığınızı her şekilde gösterebilirsiniz. Bu noktada dikkatli adım atarsanız varsa  gizli olanlar da önünüzde engel olmaktan çıkabilir.

Kendinizle ilgili ciddi başlangıçlara işaretçi bir süreç. Alınan kararlar, gelişime açık olaylar karşılıklı ilişkileri ve ortaklı kazanımları ilgilendirmekte. Eşiniz, ortağınız ya da hizmet alıp verdiklerinizle ilgili daha önce halledemediğiniz konular, bürokratik işler ya da aile içi sorunlarla ilgili gelişmelerin konu olması önemli şeyleri görmenize,  öğrenmenize sebep olabilir. Bunlar hem maddi hem manevi kazanç sağlayabilmeniz adına destek verebilir ve siz de  üzerine gidebilirsiniz. Yapmak istediklerinizi  radikal değişim yaratacak şekilde ele alma imkanına sahipsiniz. Konunun üzerinde durma şekliniz baskıcı olarak nitelendirilebilir. Sizi rahatsız eden bazı adımlara karşı durabilir, engel koyabilirsiniz. Zorlanmamak için sizin de adımlarınızı gözü karalığın dozunu hesaplayarak atmanızı öneririm.  Bu noktada şunu eklemek isterim ki aslında riske girmekten uzak bu süreçte sizin değerlerinizin tehdit altında olduğuna inandığınız zaman böylesi bir yaklaşım görülebilir. Atılacak adımlar sahip olunanlarla ilgili beklenmedik kırılmalar yaratırken aslında geri plana attığınız, şartlarını kontrol etmekte zorlandığınız durumların getirilerini biraz zamana yaysa da  desteğini vermekte.  Statülerle ilgili sürpriz değişimler olasıdır. Çocuklarınızla ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Güvenlik konularına ve sakatlanmaya karşı dikkatli olmak gereken bir süreç. Kadınlarımızın şiddete meyilli insanlardan uzak durmayı önemsemeli.  

Oğlak yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler,

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Ülkemiz ve Oğlak yeniayı

13 Ocak Oğlak yeniayında dış ilişkileri,müttefiklik ile düşmanlığı sorgulatacak durumlar, uluslararası  davalar, anlaşmalar, bunların ekonomik anlaşmalara etkisi, dış borçlarımız, sigorta, faiz, kredi, vergi oranlarını ilgilendiren konular ana başlıklar olarak görülmekte.  Şirketler açısından baktığımızda  ortaklıkları, rakipleri ile ilişkileri, dış ilişkileri, hukuksal konular, ortak yatırımları ve mali yükümlülüklere etkisini gözlemlemekteyiz.

Ülkemiz açısından önemli bir yeniay ile yıla başlıyoruz. Jüpiter – Satürn ikilisinin Mars-Uranüs ikilisine yaptığı sert görünüm, Güneş’imizin karşısında yer alırken ne yazık ki nahoş olayları düşündürtüyor. Önemli bir figüre suikast, saldırı söz konusu olabilir. Düşmanlıklara, sertliklere açık bir süreç. Yani güvenlik konularına dikkat edilmesini işaret eden bir yeniay. Meclis, milletvekilleri, muhalefet yöneticileri, belediyeler, belediye başkanları, konumunda önemli isimler ile ilgili gelişmeler gündemi değiştirebilir.  Silah anlaşmaları, savunma sanayine yönelik konular , Nato, AB gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkiler zorlayabilir. Kamuya ait yatırımların durumu dikkati çekebilir. Uluslararası davalar, para konuları gündemde kalırken, atılan adımlarla denge yakalanmaya çalışılabilir.  Operasyonlar devam edebilir. Gelişmeler diplomatlarımızın, tanınmış önemli kişilerin yanı sıra öğrencileri, eğitim sistemini, gençleri, çocukları  ilgilendirebilir. Dünya genelinde agresyonun ivmelendiğini, ayaklanmaların, sertliklerin görüldüğü bir sürece doğru ilerleniyor. Kıbrıs, Mısır, Libya, Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeler gündemi etkileyebilir. Sudan ile ilgili beklenmedik gelişmeler olasıdır. Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını ilgilendiren destekleyici adımlar atılabilir. Uçak kazaları olasıdır. Borsada, para piyasalarında ani hareketler görülebilir. Maliye, bankalar, finans piyasaları, halkın alım gücü zorlanmaya devam ederken, spekülatif yatırım araçlarına yönelik yeni düzenlemeler gelebilir. Kalkınma planlarında, hedeflerde değişime gidilebilir. Deprem yaşanabilir. 

Yukarıda Oğlak yeniayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

30 ARALIK YENGEÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

30 Aralık günü saat 06:28 de Yengeç burcunun 08°53´ derecesinde yılın son dolunayı meydana gelecek. Yengeç, hassas ve değişken, korumacı, tutucu, ailevi konularla ilgili bir burçtur. Gölgesinde kapris, ajitasyon, önyargı, kıskançlık ve fazla anaçlık vardır.  Vatan, millet konularıyla ilişkili olduğu kadar sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla yeniay döneminde Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Şartlar dinamik, motive olmaya, risk almaya müsait. Daha inatçı , ısrarcı çıkışlara açık.

Yükselende Yay burcu bulunmakta. Dolunayda duygusal olarak son noktayı koymaya doğru hareket etme eğiliminde olurken, dışınızda gelişen olayların da etkisiyle güçlü etkiyle davranabilirsiniz. Yükselen derecesinde Kraliyet yıldızlarından Antares’in etkisini görmekteyiz. Antares acımasızlıklar, kıskançlıklar, şiddet, zor kullanma, taciz ve tacevüz, inat ve öç alma duygusuyla ilintili olup, takıntılı hareketleri anlatır. Başarıyı, saygınlığı ise bu olumsuzluklardan uzak durulabildiğinde verir.

Ay’ın Alhena ile kavuşumunu görmekteyiz. Bu sabit yıldız bir fikri öne sürerek, başlatmakla, hayal gücüyle, nahoş durumlarla, ayak ve diz sorunlarıyla ilişkilidir. Güneş ise gökyüzünün en şiddetli sabit yıldızı olarak nitelendirilen Facies etkileşiminde! Facies, zulümle, acımasızlıklarla, şiddetle, sadizmle, kurban olmayla alakalıdır.

Yengeç burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Son dolunayda evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar ve kendinizi, yakınlarınızı ilgilendiren gelişmeler, dışavurumunuz, sağlığınız ve fiziksel görünümünüzü ilgilendiren konuların yanı sıra yeni başlangıçlar da ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Öncü burçların 5-11, sabit burçların 21-25 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yengeç dolunayından öncelikli olarak etkilenmekteler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

İlişkiler dengesinde çok sayıda sebepten ötürü şartlar istediğiniz gibi gelişmemiş, tepe taklak olmuş olabilir. Hayatın akışı içinde arzuladığınız sonucu alamamak, bu yolda doğru strateji uygulayamamaktan görünmekte. Aileyi, üstlerinizi, statünüzü ya da resmi konularla ilgili işlerinizi de etkilemiş sorunlar olabilir. Şimdiye kadar belki gurur yaptınız ya da egonuza yenik düştünüz. Süregelen şartların değişimine direnmek, doğru strateji geliştirememek işleri bozula bozula, çözülmez hale getirdi. Huzuru, rahatı, sevgiyi, yetebilmeyi ararken, mahrum kaldınız, beklentilerinizden düştünüz. Bu noktada kendinizi suyun üstünde yürümeye çalışır gibi zorda kalmış hissedebilirsiniz. Önünüzde de çözülmesi gereken durumlar yatmakta. Bu dolunayda bir yandan aydınlanma sağlamaya, hayatı ele alışınızda yenilikler yapmaya çalışırken öte yandan bunları baştan ayağa bizi etkileyecek olana, hayatımızın temel direğine taşımaya çalışıyorsunuz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken para pul, her türlü değer, sevgi konusunun, ilişkilerin hayal kırıklıklarına, aldanmalara, aldatılmalara açık olduğu. Ve karşınıza ikircikli konuşanların, kurnazların, gerçekleri saptıranların gelebileceğidir.

Senenin son göksel olayı önemli hareketlenmeleri de işaret etmekte. 5 Haziran’da Yay burcunda yaşanılan Ay tutulmasında ilişkilerde, parasal konularda yerine oturmayan, sorunlu konular ele alınıyor. O dönemde sağlanamayan görüşmeler, anlaşmalar şimdi işin kazanımını etkileyecek şekilde ele alınıyor. Yani Venüs retrosunda yaşanılanla ilgili konular gündem olacak. Aynı zamanda 14 Aralık’taki Güneş tutulmasının olgunlaşmamış fikirleri ya da farkında olunmayan, gizli kapaklı gelişmeleri de önemli hale geliyor. Yazılı sözlü ietişimde, ticari konularda, bunların ilişkilere yansıyan dengesinde uç noktalarda talepler, gelişmeler sizin sahip olduklarınızı ilgilendirebilir. Dış görünüme bakarak değerlendirmenin, şartları gereksiz zorlayan çıkışların sizi gaflete düşürmesine izin vermeyin. Ufkunuzu geliştirmenize, büyümenize katkı sunacak olanı kurban etmemeye dikkat edin. Kazanımlarınızı ilgilendiren ve sizin katkınız dışında gelişen durumların etkisiyle kararlılıkla hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. Fakat burada sahip olduklarınızı riske atmadan yolunuza devam edin. İlişkilerde, finansal, hukuksal konularda, işte, statüde bitişler, kayıplar yaşanabilir. İçinde bulunulan gruplardan, sosyal çevreden ayrışmalar mümkündür. Bunlar sizde özdeğer eksikliği yaratmamalı. Tam tersine fazla idealize edilenin, işlevini yitirenin gitmesi, bitmesidir ki hayatlarla ilgili önemli bir kırılmayı da beraberinde getirmekte. Bu süreçte yine tüm bunlarla ilgili yanılma, yanıltılma riskine de sahip olunduğunu unutmamak lazım. Aldatmalar, aldatılmalar, şaibeli işler ile birlikte skandallar da ortaya çıkabilir. Çocukların evlilik ve ortaklıklarıyla, iş ve sağlıklarıyla ilgili gelişmeler de dikkati çekebilir. Temelinde para, sosyal çevre genişlemesi gibi başkalarını sırtına basarak atılmış her türlü maddi manevi ilişki tarzı için çanlar çalmakta. 2021’in Haziran ayında  yaşayacağımız Güneş tutulması bu şaibeli, aldatmacalı durumları ortaya çıkartacaktır. Sakatlanmalara, kazalara, yaralanmalara, yangınlara, güvenliğe dikkat. Göz kararmaları, bilinç kayıpları yaşayanları, komaya girenleri duyabilirsiniz. Bürokratik konularla ya da aile içinde büyüklerle ilgili sıkıntı yaratmış konular gündeme gelebilir. Ocak ayının 20 sini takip eden süreçte bu dolunay dönemine ait işlerle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Yengeç dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Ülkemiz ve Yengeç burcunda dolunay

30 Aralık günü yaşanacak senenin son göksel olayı olan Yengeç burcundaki dolunayda halk ve halkı ilgilendiren çok sayıda gelişme, sağlık konuları, diplomasi, uluslararası ilişkiler, anlaşmalar, davalar, müttefik mi düşman mı sorusunu sorgulattıracak durumlar, düşmanlıklar, finans piyasaları, ekonomi ve borçlanmamızla, kredi, faiz, vergi, stopaj vs. ile ilgili gelişmeler ve halkın bunları ele alış tarzı, kapasitesi, dışavurumu, iç işleri, güvenlik ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise marka değerlerinin, rekabet güçlerinin sınandığı, dış ilişkilerin, hukuksal konuların, ortaklık yapılarını konu olduğu gelişmeleri gözlemleyebiliriz.

Ülkemiz Pluto’su üzerinde gerçekleşen Yengeç dolunayı aynı zamanda Mars ile de zorlu görünüm oluşturmakta. Diplomaside, ülkeler arası ilişkilerimizde kırılganlıklara vurgu yapmakta.  Uluslararası davalar, anlaşmalar, yaptırımlar ve ekonomik yansımaları gündemi belirleyebilir. Venüs ve Neptün’ün açısı şartları çok dikkatli ele almayı, aldatmaları, aldanmaları, durumun görüldüğü, gösterildiği gibi olmayabileceğine dikkat çekmekte. Ardında ülke içi huzura etki edebilecek gelişmeler olabilir. Tempo artabililir. Orduyu, güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler olasıdır.  Sığınmacılar, komşu ülkelerle ilgili gelişmeler konu olabilir. Bu noktada gizli düşmanlıkların, planların çalışabileceğine ve şartları ivmelendirici olabileceğine dikkat etmek lazım. Sendikalar, çalışanların hakları, maaş, grevle ilgili gelişmeler gündem yaratabilir. Uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler süregelen şartları ekonomik olarak farklı bir şekle döndürebilir. Bu durum borçluluğumuzu, yapılandırılmasını, geri planındaki görüşmeleri, tasarıları işaret edebilir.  Topraklarımızı, madenlerimizi, doğal kaynaklarımızı ilgilendiren adımlar atılabilir. Çiftçiler ve inşaat sektörüne yönelik düzenlemeler gelebilir. Nato ve AB ilişkileri dikkati çekebilir. Güneş’in Facies kavuşumu tanınmış kişilerle ilgili şiddeti, kurban olmayı işaret eden durumlara sebep verebilir. Meclis içinde hareketlilik, değişimler hızlanabilir. Belediyeler, yerel yönetimler ve yöneticileri, partiler ve yöneticileri ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Operasyonlar görülebilir. Tutukluluklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yeni düzenlemelerin, vergilerin, fiyatlandırmaların hem halka hem de finansal piyasalara, bankalara etkisi dikkati çekebilir. Satürn, Jüpiter ve Uranüs açılarının daralmaya başladığı bu dönem irili ufaklı depremleri görmeye devam edebiliriz.

Dolunay ülkemiz için 5 Haziran Ay tutulması ve 14 Aralık’ta son yaşanılan Güneş tutulmasının işaret ettiği konuları hareketlendirmekte. Hatırlamak isteyenler her iki tutulmanın da linkini aşağıda bulabilir.

Yukarıda Yengeç dolunayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

2021 YILINDA DÜNYAYI VE BİZLERİ NELER BEKLEMEKTE

2020 herkes  için oldukça yorucu, kısıtlayıcı, kayıpları tattıran bir yıl oldu. Dünya genelinde corona salgını ile birlikte yoğun insan ölümleri görülürken, ülkeler sınırlarını kapattı. İnsanlar da beraberinde hapsoldu. Çok sayıda iş yeri kapandı ya da kapanmak için gün sayıyor. İşsizlik rakamları giderek büyüyor. Direnebilenler ise kendilerini şanslı sayıyor.

Uzun zamandır ekonomideki daralmanın, depresyona evrilmesini, kripto paralara geçişin olacağını, ülkelerin alt yapıları doğrultusunda kapitalizmin zaman içinde sosyal demokrasiye doğru değişeceğini, değişemeyenlerin ise otokraside sıkışabileceğini, yönetimlerin, yönetim biçimlerinin, ülke sınırlarının değişebileceğini hatta parçalanmaları yazmaktayız. 2020 için dibi işaret ederken tam da bu yıl yoğun gezegen geçişleri eşliğinde sanki bir el düğmeye bastı ve her şeye hız verdi. Corona gidişatı çevirmek için gelmiş, getirilmiş gibiydi. İnsanlar can korkusuyla bir dizi kısıtlamalara ses çıkartmadılar. Kendi karbondioksitlerini solumalarına rağmen ağızlarına maske taktılar. Ellerinde eldivenler, temizlik jelleri! İşe giderken toplu taşımayı kullanalar sağlıklı olduklarını belgelemeleri adı altında fişlendiler. Oysa ki geçmişte şartlar sağlıksız insan üzerinden yürütülürdü. Yine mikrop kapma endişesiyle, çoğu kişi farkında olmadan tedbirlerinin arasında nakit para kullanımını azaltarak şimdilik temassız kart kullanımıyla ya da online alış verişlerle bir tür digital, kayıtlı hale geldiler. İnsan mesafeleri açıldı. Kova dönemine uygun, online hale döndü. Bütün bu değişimler, kısıtlamalar, ekonominin son onlarca yılın en kötü haline gelmesi insanlarda da işsiz, aşsız kalma korkusu ile büyüyen güvensizlik, yarına dair endişeleri büyüttü. Bu şekilde dip noktasını görerek, yüklenilmiş stresle 2021 yılına geldik.

2021, 2020 den biraz daha iyi görünmekte. Ama yine de zor ve yukarı çıkma dönemi değil, yaraların farkına varılarak çözüme gidilmeye çalışılması dönemi. Yıl genelini 21 Aralık’ta Kova burcunda kavuşum yaparak uzun soluklu değişimleri başlatan Satürn, Jüpiter ikilisinin, Boğa’da transitte olan Uranüs ile görünümleri belirleyecek. Arada bunlara Mars da eşlik edecek. Ve tabii ki tutulmalar.

Tüm bu görünümler ekonomiyi sarsmaya devam ederken, insanların dayanma güçlerini test edecek, tahammül sınırlarını zorlayacak. Yıl genelinde dünya üzerinde neler olabileceğine bakarsak; Azınlıkların ve sığınmacıların da dahil olabileceği sorunlar yaşanabilir. İç isyanlar çıkabilir. Hükümetler, yöneticiler değişebilir, düşebilir. Suikastler görülebilir. Bu süreçte düzen değişimlerine yönelik girişimler, darbeler kopartıcı enerjilerle açığa çıkacaktır ki Satürn’ün Kova transiti ülke sınırlarını, varlıklarını da sınayacak görünmekte.  Corona ile ilişkimiz yıl boyu eve yoğun kapanarak  yasaklı şekilde devam etmese de yeni normale dönmek biraz zaman alabilir. Kaldı ki şimdilerde mutasyona uğradığı açıklanırken, ülkeler yeniden kapanmaya gitmekte. Tutulmalar bizim ülkemizde 6-12 aksında ve hastanelere, sağlık koşullarına vurgu yapmakta. Bu yüzden sorunlar sene sonuna kadar azalarak da olsa kendini hissettirecek diyebiliriz. Geçtiğimiz Mart’ta corona ile ilgili laboratuar destekli üretilmiş virüs olduğunu yazmıştım. Aslında adı konulmamış bir biyolojik savaşın testinde olduğumuzu, ilerleyen dönemde 2025 ve sonrası biyokimyasal silahların devrede olma olasılığını öngörmekteyim.  Bu dönemde aşı ile ilgili önemli açıklamalar yapılsa da covidin mutasyonları da aynı paralellikte devam edebilir. Bu yüzden konunun, küresel firmaların ve arkalarındaki sponsorların kim olduklarının iyi araştırılmasını, kararın detaylı incelemeden sonra verilmesi gerektiğini düşünmekteyim. 2023 ve ilerleyen dönem WHO ve çalıştığı argeleri, laboratuarları, ilaç şirketlerini de sorgulattırabilir. Başladığımız dönemle birlikte çeşitli bilimsel alanlarda önemli gelişmeler kaydedilecek, yeni keşifler duyulacaktır. Bu dönem bilimin yükselme, yeni bir faza geçiş dönemi olacaktır. Aynı zamanda gölge yönünü de görmeye başlayacağız. Unutmayalım ki bizleri sağlığımıza kavuşturan aletlerin mucidi de bilim insanlarıdır, atom bombasını bulup, insanların katline yol açan da ! Metodik bilimsel öğretim ve gerçek bilim insanlarının önemi bu dönemde  fazlasıyla hissedilecek, anlaşılacak.  

Ekonomi açısından dünya geneli pandeminin de etkisiyle oldukça zor süreçten geçmeye devam ediyor. Borçlu halklar, borçlu devletler, iflaslar  dikkati çekebilir. Çokluğun döneminde değiliz. Kapitalizmin ‘olmasa da harca, yaz borca’  tavrından sonra geçmişte olduğu gibi tutumlu olmayı öğreneceğiz. Ülkelerin kendi gıda, tarım ve su politikalarına önem vermeleri gerekliliği vurgulanacak.  Satürn ve Jüpiter’in Uranüs görünümleri dünya genelinde depremleri, volkanik aktiviteleri  tetikleyici etki yapabilir.

Ülke haritamıza baktığımızda ulusal güvenliğimizi, yabancı ülkelerle finansal ilişkilerimizi, borçluluğumuzu ve yapılandırılmasını, ekonomimizi, ekonomik sistemimizi, yaptırımları , borsayı, bankaları, finans kurumlarını ilgilendiren gelişmeleri ve ulusal servetimize yansımalarını işaret ettiğini , meclisi, belediyeleri, belediye başkanlarını ilgilendiren beklenmedik gelişmelerin olabileceğini  görmekteyiz.  AB, NATO gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkiler bu dönemde yine dikkati çekmekte. Kalkınma planlarında hedef değişimlerine gidilebilir. Tutulmalar ise sağlık sistemine, çalışanlarına, çalışan kesime, güvenlik kuvvetlerimize, sendikalara, sosyal güvenliğe ve tarım, hayvancılık ile gıda stoğumuza, gizli ilişkilere, düşmanlıklara dikkati çekmekte.

2021 yılı içinde en öne çıkacak tarihlere bakarsak;

13, 20,22  Ocak,  17 Şubat,  6, 15 Haziran, 1,  4 Temmuz, 11, 17 Kasım, 24 Aralık  tarihlerinde enerjilerin daha yoğun çalıştığını görebiliriz.

2021 YILINDA BURÇLARI NELER BEKLEMEKTE

Yükselen Koç ve Koçlar:

Bu yıl ağırlıklı olarak arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, dahil olduğunuz gruplar ve işinizden gelen kazancınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz.  Bu konularda sorumluluklarınız artıp, zaman zaman kısıtlamalar, yavaşlamalar, düzenlemeler sonucu çevre değişimi, gelişimi  yaşayabilirsiniz. Organizasyonlar içinde etkin rol oynayabilirsiniz. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak . Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak. İçsel gelişime yönelebileceğiniz gibi siz de yardım faaliyetlerinde bulunabilirsiniz. Boğa burcundaki Uranüs, maddi manevi kazanımlarınıza yönelik Satürn, Jüpiter ve Uranüs’ün zorlu açılarında sert etkileyebilir. Bu yıl finansal durumunuzu, özkaynaklarınızı daha dikkatli yönetmenizi öneririm. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz. Kardeşleriniz, yakın akrabalarınız, komşularınız ile ilişkileriniz, yakın çevrenizde kadersel gelişimler, değişimler yaşayabilir, eğitimler alabilir, kendinizi  geliştirebilir, yakın yollar yapıp, bağlantılar kurabilir, çok açılmadan ticaret yapabilirsiniz. Kasım ayındaki tutulma  ise parasal konuları, kazanımlarınızı etkilemekte.  Kendi kazancınıza, sahip olduklarınıza güvenerek adımlar atmak doğru olacaktır.

 Yükselen Boğa ve Boğalar:

Bu yıl ağırlıklı olarak işiniz, kariyeriniz, hedefleriniz, toplumsal statünüz ve annenizle ilgili gelişmeler yaşayabilirisiniz. Bu konularda sorumluluklarınız artacak. Kendinizi baskılanmış, düzen değişimlerini uygulamak, sorumlulukları yerine getirmek durumunda bulabilirsiniz. Hayatınızdaki bitişler ya da yeni başlangıçlar, hedeflerinizin de değişimini ya da somutlaştırmanızı sağlayacak. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak.  Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak.  İşten kazancınızın yanı sıra çevre değişimleri, gelişimleri,  gruplardan, organizasyonlardan ödüller  söz konusu olabilir. Boğa burcundaki Uranüs etrafınızı şaşırtmanıza sebep vermekte. Kendinizle, dış görünümünüzle, hayatı ele alış tarzınızla ve yakın çevrenizle ilgili beklenmedik davranışlar sergileyebilirsiniz. Sağlığa özen gösterilmesi gereken bir dönem. Daha isyankar, şartları kopartıcı tavırlar takınabilirsiniz. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açıları bu anlamda etkileyebilir. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz. Tutulmalar maddi manevi kazanımlarınızı , borç alacak durumunuzu etkilemekte. Kredi, faiz, miras, nafaka gibi ödemelerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kasım ayındaki tutulma ise siz ve ilişkiler dengenizi etkilemekte. Kendi kaynaklarınıza güvenmek iyi gelebilir.

Yükselen İkizler ve İkizler:

2021 yılında ağırlıklı olarak hukuksal, uluslararası konular, yabancılarla ilişkiler, yüksek öğrenim hayatı, tanıtım, basın yayın faaliyetleri ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayat felsefenizi de değiştirecek, geliştirecek şekilde bu alanlarda sorumluluklarınız değişebilir, artabilir. Baskılanma hissi duyulsa da  sorumlulukların yerine getirilmesi ile süregelen düzenin değişimi, büyüme sağlayabilir, başarı elde edebilirsiniz.  Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. İşiniz, kariyeriniz, statünüz, annenizle ilgili gelişmeleri işaret edecek. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak.  Boğa burcundaki Uranüs zaman zaman şartları kontrol etmenizi zorlaştırabilir. Strese, endişeye sebep olabilecek gelişmeler, bilinçaltınızı yorabilir. Fakat aynı zamanda sizde aydınlanma sağlayacak gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz. Tutulmalar sizi ve ilişkiler dengenizi, davaları, açık düşmanlıkları etkilemekte. Boşananlar, ortaklıklarını ayıranları görebiliriz. Kendinize güvenmeniz gereken bir süreç. Kasım ayındaki tutulma günlük hayatınızın akışını, işinizi ve sağlığınızı etkilerken, izole olmak, içe çekilmek iyi gelebilir.

Yükselen Yengeç ve Yengeçler

2021 yılında ağırlıklı olarak sağlık, ortaklı kazanımlar, miras, kredi, borç, vergi, nafaka, ameliyat konuları ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kayıplar söz konusu olsa da atacağınız küllerinizden doğabilirsiniz. Bu konularla ilgili sorumluluklarınız artabilir, düzenlemeler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı işlerden kazanç sağlamanız mümkündür. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Hukuksal konularda, yabancılarla ilişkilerinizde, yüksek öğrenim konularında, seyahatlerle ilgili, basın, yayın, tanıtım faaliyetlerinde gelişmelere işaret edecek. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak.  Boğa burcundaki Uranüs işinizden elde ettiğiniz kazanca, sosyal çevrenize, gruplarınıza dikkat çekmekte. Bu konularda yaşanabilecek  beklenmedik gelişmeler şartların yönünü değiştirebilir. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz. Tutulmalar sizi iş, birlikte çalıştığınız kişiler, sağlık, günlük hayatınız açısından etkilemekte. İçe dönmek, göz önünden çekilmek iyi gelebilir. Kasım ayındaki tutulma sosyal sosyal çevrenizde, işten elde ettiğiniz kazancınızda gelişme sağlarken, çocuklarınız, aşk hayatınızla ilgili biraz daha yorucu olabilir.

Yükselen Aslan ve Aslanlar

2021 yılında ağırlıklı olarak evlilik, ortaklık gibi ikili ilişkilerle, hukuksal konularla, anlaşmalarla, açık düşmanlıklarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu alanda süregelen şartlar büyürken, adım atmanız, sorumluluk alarak, değişime gitmeniz gerekebilir. Şartlar kısıtlanma, baskılanma hissi yaratsa da çözüme ulaşabilir, başarı sağlayabilirsiniz. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Kredi, borç, vergi, nafaka, miras, ortaklı paralar gibi ekonomik gelişmeleri, ameliyat konularını işaret edecek. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak. Boğa burcundaki Uranüs işiniz, kariyeriniz, statünüz, hedefleriniz, aileniz, anneniz ile ilgili beklenmedik olaylar  yaşatabilir. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz.  Tutulmalar aşk hayatınızı, çocuklarınızı, sosyal yaşantınızı, işinizden gelen kazancınızı etkilemekte. Spekülatif konular, çocuklarınız ve aşk hayatınızı ilgilendiren gelişmeler daha yorucu görünmesine rağmen sosyal çevreniz genişleyebilir, kazancınız olumlu etkilenebilir. Kasım ayındaki tutulma işinizi ve evinizi, ailenizi ilgilendirecek. İşinize, hedeflerinize önem vermeyi ihmal etmeyin.

Yükselen Başak ve Başaklar

2021 yılında ağırlıklı olarak günlük hayatınızı, işinizi, birlikte çalıştıklarınızı, sağlığınızı, evcil hayvanlarınızı ilgilendiren konularla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz.  Bu konularda baskılanabilir, sorumluluklarınız test edilebilir ama gerekli  adımları atıp, düzenlemeleri yaptığınız taktirde başarıya ulaşabilirsiniz. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklarla ilgili konulara vurgu yapacak. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak.  Boğa burcundaki Uranüs yabancılar, uluslararası işler, ilişkiler, yükseköğrenim, hukuksal konular, seyahatler, basın-yayın, tanıtım faaliyetleri konularında ani gelişmelere işaret etmekte. Yaşanacak olaylar hayat felsefenizi de etkileyecek  olabilir. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz.  Tutulmalar eviniz, aileniz, kökleriniz ve işiniz, statünüz, hedefleriniz dengesini etkilemekte. Hedef büyütebilir, işinizde, statünüzde gelişme sağlayabilirsiniz. Kasım ayındaki tutulma kardeşlerinizi, akrabalarınızı, komşularınızı, eğitim konularınızı, hayat felsefenizi, iletişim, ulaşım  ve ticaretle ilgili durumları, davalarınızı ilgilendirmekte. Geniş çevrelere açılabilir, vizyon geliştirebilirsiniz.

Yükselen Terazi ve Teraziler

2021 yılında ağırlıklı olarak çocuklarınız, aşk hayatınız, seyahatleriniz, sanatsal, sportif faaliyetleriniz, yaratıcı yönlerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konularda üzerinizdeki baskı, sorumluluklarınız artabilir. Gerekli değişim ve  düzenlemelerle başarıya ulaşabilirsiniz. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Günlük hayatınız, işiniz, birlikte çalıştıklarınız, sağlığınız ve evcil hayvanlarınız ile ilgili gelişmeleri işaret edecek. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak. Boğa burcundaki Uranüs beklenmedik şekilde kredi, vergi, borç, nafaka, miras, ortaklı paralar gibi ekonomik konulara, ameliyatlara işaret etmekte. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz.  Tutulmalar kardeşler, akrabalar, eğitim, öğretim, seyahatler, tanıtım, basın-yayın,  yazım çizim işleri, ticari, hukuksal konuları etkilemekte. Kardeşlerle, yakınlarla ilişkiler biraz daha sıkıntılı yaşanabilirken, hukuksal konularda dahil  vizyonunuzu geliştirebileceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Kasım ayında parasal konuları, kredi, borç, vergi, nafaka, miras, ortaklı kazanımları işaret etmekte. Başkalarından gelebilecekler açısından önemli  fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Yükselen Akrep ve Akrepler

2021 yılında ev, emlak, aile, köklerinizle, babanızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konularda kısıtlanabilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir. Gerekli değişim ve düzenlemeleri yaptığınız taktirde rahata ulaşabilirsiniz. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Aşk hayatınız, çocuklarınız, seyahatler, sportif, sanatsal faaliyetleriniz, yaratıcı yönleriniz ile ilgili konulara vurgu yapacak. .Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak.  Boğa burcundaki Uranüs evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklarla ilgili beklenmedik gelişmeleri işaret etmekte. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz.  Tutulmalar kredi, borç, vergi, nafaka, miras, eşle, ortakla sahip olunan kaynaklar  gibi ekonomik konulara işaret etmekte. Başkalarının kaynaklarından şans yakalayabilirsiniz. Kasım ayındaki tutulma sizi, yakınlarınızı, ilişkiler dengenizi, davaları, açık düşmanlıkları ilgilendiren gelişmelere işaret etmekte. Karşınızdakilerden fayda görebilirsiniz.

Yükselen Yay ve Yaylar

2021 yılında ağırlıklı olarak kardeşlerle, kuzenlerle, komşularla ilişkiler, yazışmalar, yollar, ticaret, eğitim faaliyetleri, düşünce yapınızı etkileyen durumlarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konularda sorumluluk almanız, başarı adına düzenlemeler, değişimler yapmanız  gerekebilir. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Ev, aile, köklerinizle ilgili konulara vurgu yapacak. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak.  Boğa burcundaki Uranüs  günlük hayatınızın akışı, iş hayatınız, birlikte çalıştıklarınız, sağlık ve evcil hayvanlarınızla ilgili konularda beklenmedik gelişmelere işaret etmekte. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz.  Tutulmalar sizi, yakınlarınızı  ve eşle, ortakla, davalarla, anlaşmalarla, açık düşmanlıklarla ilgili durumlarda etkilemekte. Karşınızdakilerden fayda görebilirsiniz. Kasım ayındaki tutulma sağlık koşullarını, işinizi ilgilendirmekte. Şartlar yorsa da izole olmak yerine işinizdeki gelişmelere odaklanmanızı öneririm.

Yükselen Oğlak ve Oğlak

2021 yılında ağırlıklı olarak sahip olduğunuz maddi manevi kazanımlarınız, ekonomik koşullarınız ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Harcamalarınızın çok olmamasına özen gösterin. Düzenleme yapmanız sizi rahat ettirecektir. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Kardeşler, yakın akrabalar, komşularla ilişkilere, eğitimle, ticaretle, yollarla ilgili konulara, iletişime vurgu yapacak. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak.  Boğa burcundaki Uranüs çocuklarla, aşk hayatınızla, sanatsal, sportif faaliyetlerinizle, yaratıcı yönlerinizle,spekülatif yatırım araçlarıyla ilgili konularda beklenmedik gelişmelere işaret etmekte. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz.  Tutulmalar günlük ve iş hayatınızı, birlikte çalıştıklarınızı, sağlık konularını, bilinçaltınızı, kontrol etmekte zorlanılabilecek durumlardaki dengeyi anlatmakta ki rahatlayabilecek faaliyetlerde, arınma çalışmalarında bulunabilirsiniz. İçe kapanmak yerine yerine işinize, hayatın akışına, işinize odaklanmanızı öneririm. Kasım ayındaki tutulma sosyal çevreniz, içinde bulunduğunuz grupları, işten kazancınızı,  çocuklarınızı ve aşk hayatınızı etkileyecek. Sosyal çevrenizde değişim yaşayabilirsiniz. Kazancınızla ilgili çıkabilecek pürüzlere karşı şimdiden tedbirli olabilirsiniz.

Yükselen Kova ve Kovalar

2021 yılından ağırlıklı olarak kendinizi ilgilendiren her konu ve en yakınlarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hazırlığını yaptığınız konularla ilgili sorumluluk altına girerek, büyümeye, gelişmeye odaklanabilir, yeni başlangıçlar  yapabilirsiniz. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Maddi manevi kazanımlarınızla ilgili gelişmelere vurgu yapacak. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak. Boğa burcundaki Uranüs ev, aile, köklerle, baba ilgili konularda beklenmedik gelişmelere işaret etmekte. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz.  Tutulmalar çocuklarla, aşk hayatınızla, sanatsal, sportif faaliyetlerle, yaratıcı yönlerle  ilgili gelişmelere ile işten gelen kazancınız ve sosyal çevrenize arasındaki gelişmelere işaretçi. Bu dönem çocuklar ve aşk hayatınızda daha şanslı görünüyorsunuz. Kendinizi parlatabilecek faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Kasım ayındaki tutulma eviniz, aileniz, kökleriniz ile kariyeriniz, statünüz ve hedeflerinizde değişimleri işaret  etmekte. Evinizde, ailenizle olmak daha rahatlatabilir.

Yükselen Balık ve Balıklar

2021 yılında kontrol etmekte zorlanabileceğiniz durumlarla karşılaşabilir, içsel baskı ile kendinizi daha pesimist hissedebilirsiniz. Sağlık koşulları yatarak dinlenmenizi gerektirebilir. Bu dönem başarmak istediğiniz konu ile ilgili kapanıp, çalışarak doyurucu sonuçlar elde edebilirsiniz. Yardım faaliyetleri ve rahatlamanızı, endişelerden arınmanızı sağlayacak şeylerle uğraşmanızı öneririm. Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arası Balık burcunda olacak. Kendinizle ilgili her türlü konuda  büyüme, gelişmeye vurgu yapacak. Sizi 2021 çıkarken karşınıza gelecek konulara hazırlayacak.  Boğa burcundaki Uranüs kardeşler, yakın akrabalar, komşular, eğitim, yazım, çizim, düşünce yapınız, iletişim, ticari faaliyetler, yollarla ilgili beklenmedik gelişmelere işaretçi. Satürn, Jüpiter ve  Uranüs sert açılarından bu anlamda etkilenebilirsiniz. Yukarıda paylaştığım tarihlere dikkat edebilirsiniz.  Tutulmalar ev, aile, köklerle, ebeveynlerle ve hedefleriniz, kariyeriniz, statünüz arasındaki gelişmelere işaretçi. Anne ile ilgili gelişmeler  yaşayabilirsiniz. Evinizde, ailenizle olmak daha rahatlatabilir. Kasım ayındaki tutulma kardeşler, yakın akrabalar, eğitim hayatınız, ticari işler, basın yayın, tanıtım faaliyetleriniz, yollar, hukuksal konularla ilgili gelişmeleri işaret etmekte. Çok fazla büyümek yerine daha küçük ölçekli, yakınlardaki konulardan avantaj sağlayabilirsiniz.

Azade Öksoy

14 ARALIK YAY BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Genel anlamıyla Güneş tutulması

14 Aralık günü  saat 19:17 de Yay burcunun 23°08´ derecesinde tam Güneş tutulması meydana gelecek ki 2020’nin son tutulması bu. Tutulma sırasında Ay , Dünya’ya yakın konumda olacak ve Güneş’in tamamını örtecek. Güney Afrika, Güney Amerika’nınn  çoğu, Pasifik, Atlas ve Hint Okyanusları  ile Antarktika’dan izlenebilecek.

Tutulma 142 numaralı Saros serisine ait. Bu serinin ilk tutulması 17 Nisan 1624 de meydana gelmiş. Sonuncusu ise 5 Haziran 2904 yılında gerçekleşecek. 1280 yıllık bir döngüyü işaret eden serinin son tutulmasını 4 Aralık 2002 yılında yaşamışız.

Seriyi göz ardı ederek Yay burcunun 23° si civarına baktığımızda ise 15 Aralık 1982 yılında yaşanan tutulma dikkati çekmekte. Tutulmalar gerçekleşmeden önce etkilerini hissettirmeye başlar. Bu bağlamda tutulmanın öncesine baktığımızda Afganistan’da Salang Tüneli’nde meydana gelen yangında 2000 den fazla kişinin öldüğünü görmekteyiz.  Ülkemizde ise hemen herkesin aklına 82 Anayasası için yapılan halk oylaması ve %91.3 oy ile kabulü,  ardından Kenan Evren’in Cumhurbaşkanı olması, 12 Eylül Anayasası’nın yürürlüğe girmesi gelecektir. Tutulma Aralık ayının başında olduğundan ertesi senenin de gidişatını etkilemiş. 1983 yılına  göz atarsak  dünyada  Japonya’nın Honshu ve Hokkaido adalarını birbirine bağlayan en uzun tünelin açılması, Beyrut’taki ABD elçiliğine düzenlenen saldırıda 63, Amerikan ve Fransız barış gücü karargahlarına yapılan saldırıda 299, Madrid’de ise gece klubü yangınında 82 kişinin ölmesi, Pioneer 10’un Pluton’un yörüngesini aşması, İngiltere’de ABD hava üslerini protesto eden 752 kişinin tutuklanması, Yuri Andropov’un SSCB başbakanı oluşu, Sri Lanka’da budist çoğunluğun 3000 den fazla Tamilli’yi katletmesi, Arjantin’de askeri rejimin sona ermesi öne çıkmakta.

Ülkemizde ise Diyarbakır’da çöken binada 83, THY’nin düşen uçağında 63 kişi hayatını kaybetti. Zonguldak Armutçuk’da  meydana gelen maden kazasında 102 madenci, Zonguldak Kozlu Kömür Üretim bölgesinde onarım sırasında çıkan patlamada 10 madenci, Laleli’deki otel yangınında 37 turist hayatını kaybetti.  7 Ağustos 1982’de Esenboğa Havalimanı’ndaki saldırıda 8 kişinin öldüğü, 72 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştirenlerden Levon Ekmekçiyan idam edildi. Erzurum ve Kars’ta meydana gelen depremlerde 1330 kişi öldü, 534 kişi yaralandı. Atatürk Barajı’nın temelleri atıldı. Necmettin Erbakan’ 4 yıl hapis, 1 yık 4 ay sürgün cezası verildi. Belgrad Büyükelçisi galip Balkar silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. DGM’lerin kurulmasını öngören yasa tasarısı Danışma Meclisi’nde kabul edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Genel seçimlerde ANAP iktidar oldu. Huzur Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılırken, Halkçı Parti, SODEP ve DYP kuruldu. Türk Parasını Koruma Kanunu değiştirildi ve döviz bulundurmak suç olmaktan çıkartıldı. Maliye Bakanlığı, Hisarbank ve İstanbul Bankasına el koyarak Ortadoğu İktisat Bankası ile birlikte Ziraat Bankasına devirlerini gerçekleştirdi.

Sizler de hayatlarınızda 1982 ve 2002 yıllarına geri dönerek döneme ait yaşadıklarınızdan çıkarımlarda bulunabilir, benzerliklerden tutulmanın hayatlarınıza etkilerine yönelik ipuçlarını yakalayabilirsiniz.

Tutulma döneminde fazlasıyla hareket, hırslı, kendine dönük, düşüncesizce risk alınabilecek çıkışlar mevcut. Bu durum iletişim, algı sorunlarına yol açacak görünmekte. Dolayısıyla atılan adımlardan yeterince organize olarak, tatmin edici bir somut sonuç elde edebilmek pek de kolay gözükmemekte.

Tutulmaya dağılmaya açık, bilgi, büyüme, gelişme odaklı, riskin sınırını ayarlamakta zorlanabilen, fanatizme yatkın Yay burcu ev sahipliği yapmakta. Bu burç  yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler ile ilgilidir.  Dolayısıyla tutulma sürecinde Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Yükselende vatan, millet, yuva, aile ile ilgili konuları öne çıkaran korumacı, tutucu, hassas ve değişken, gölgesinde kapris, kıskançlık, önyargı ve haddinden fazla anaçlık barındırabilen Yengeç burcu bulunmakta. Oldukça keskin düşüncelerle, kararlarla adımların atılabileceği ve hayatı baştan ayağa etkileyecek şekilde ilişkiler dengesini değiştirebilecek görünümler var. Burada hedefe yönelik mücadeleler, girişimler iyice görünür hale gelirken önemli olan fevri çıkışlardan uzak durarak eldeki şansı yitirmeden değişime yürüyebilmek.  Yükselen derecesine Sirius ve Castor sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Sirius küçücük bir hareketin büyük sonuçlara varabilmesini, başarıyı, gurur yaşatabilecek olayları, ün ve zenginliği işaret eder. Castor ise yazarlarla ilişkilidir ve yeni fikirleri, araştırmaları, keskin zekayı, saygınlığı anlatır. Ama aynı zamanda göz sorunları, bıçaklanmalar, tutuklanmalar  ve gözden düşmelerle de alakalıdır. Dolayısıyla başarıya ulaşmak ya da sahip olunanın elden kayıp gitmesine sebep vermemek için tutum belirlerken hassas dengeleri gözetmek faydalı olabilir.

Yay burcundaki Güneş  tutulmasının ışıkları ise Lesath, Aculeus ve Ras Alhegue etkileşiminde. Lesath apandist, hemoroid gibi ameliyatları ve sarsıcı olayları anlatırken, Aculeus  yapıcı eleştirileri, sözlü ya da fiziksel saldırılardan güçlenerek çıkmayı anlatır. Ras Alhague ise  zarar görmüş olanın düzeltilmesin, şifacılık, alkolizm, aşırılıklar, sapkınlıklar, bencillik ve mutsuzluk, çekişmeler, bakteriyel tehlikelerle ilişkilendirilir.

Yay burcunda Güneş tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

14 Aralık’ta meydana gelecek olan Güneş tutulmasında günlük işleri etkileyen gelişmeler, sağlık, birlikte çalıştığınız kişiler, iş ortamı, evcil hayvanlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların  18-28 , sabit burçların 4-12  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yay burcunda gerçekleşecek Güneş tutulmasından öncelikli etkilenecekler. (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Belki de olaylar  Temmuz sonunda yaşanan ve size kendi gitmeniz yolda katmanız gereken değeri, ideal gördüklerinizi sorgulamaya başlamanıza dayanıyor. O dönemde ilişki dengenize uyum sağlama yönünde sürdürdüğünüz strateji , yeterince irade kullanarak, etkin düzenleme yapamamaktan, belki ticari ya da derinine inilmesi gereken başka konuların tamamlanmasının biraz daha zamana ihtiyacı olduğundan, arzuladığınızdan farklı noktada olmalısınız. Geçen zaman sürecinde yaşanan her türlü kin, nefret, belki karanlık enerjilerin üzerinden şartları kontrol etmeye çalışanlar, yaşanan her türlü problemli durum ilkelerinizle ilgili en dipteki gerçeklerle de yüzleştirmiş olmalı. Kendi yapısal değişiminizi gerçekleştirirken büyüme, şartlarınızdan doyum sağlama ihtiyacı önemli bir dönüm noktasına getirmiş görünüyor. Etkisi azalarak da olsa alınan kararları, yapılan görüşmeleri, atılan imzaları ne kadar gerçekçi, ideallerime uyuyor diye bir kere daha gözden geçirmenizi öneririm. Tedbirsiz çıkışlar şartların değişiminde yeniden problemleri ve ortaya çıkan bilinmeyen durumlara uygun strateji geliştirmeyi, geçiş döneminin adeta boğuluyormuşcasına yorabileceğini işaret etmekte. Beklenmedik gelişmeler karşısında, verilen mücadelede düşmemek  için hem özveri gerekliliğinin hem de bedelsiz iyileşme olamayacağının farkında olunmalı. Yeni dönemde, yeniliklerde iletişim, araştırma, bilgiyi doğru değerlendirme sorunları karşısında hatalardan ders almak kolay olmayabilir. Kontrollü yürümemek beklenmedik sonuçları doğurup, hedeflerinizin geçmişte de yaşadığınız kaotik etkilerden etkilenmesini getirebilir. Emeklerin heba olmaması için iyi araştırmak, doğru ve etkili iletişim kurarak, fevri çıkışlardan uzak durmak gerekmekte.

Tutulma oldukça hareketli zamanlara işaret ederken iletişim eksikliği fazlasıyla dikkati çekmekte. Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değsin istiyorsanız buna özellikle dikkat etmek gerek. Belki aile ile ilgili konular ya da baştan ayağa hayatınızı ilgilendiren konular ve bunların ilişkileri yeni bir dengeye taşınması ile ilgilenilecek ki işler çok da sakin yürümeyebilir. Acımasızlık, şiddetin de görülebileceği tempolu bu dönemde dengeyi güzel kuranlar, haritası destekleyenler önemli değişimlerle gelen güzel başarıyı yakalayabilir. Tutulma, 10 Ocak’ta Yengeç burcunda yaşanan tutulmanın etkilerini de hareketlendirerek, yol ayrımını ortaya çıkartmakta. Olaylar günlük hayatın dengesini değiştirebilir. Bunlar evliliklerde, ortaklıklarda, hizmet alınan kişilerle ilgili ciddi değişimlere sebep olabilir. Aşk hayatınızla, çocukların evlilik ya da ortaklıklarıyla, ailenizden gelen para ya da mülklerle ilgili konuların çözümü sizin için önemli hale gelebilir. Birlikte çalıştıklarınızla, iş ortamınızda oluşan bazı sorunları çözmek için harekete geçebilirsiniz. Fakat burada şans elde edeceğim diye düşünmeden harekete geçmek olumsuzlukları beraberinde getirebilir. İyice araştırmak, soruşturmak, kapasitenizin sınırlarını doğru belirleyerek anlaşmalara, sözleşmelere, yazışmalara temkinli yaklaşmak bu süreçte oldukça önemli. Yanılma, yanlış yönlenme, kayıp yaşama, geri planda olanı biteni doğru okuyamamaktan dolayı zarar görme riski bulunmakta. Hayatınızdaki yeni düzenlemeleri yaparken dinleneceğiniz, rahat edebileceğiniz yer içinize dönmeniz, fırsatını yakaladıkça inzivaya çekilmeniz. Sağlık konularına özen göstermek gereken süreç devam etmekte. Sakatlanmalara da dikkat.

Yay burcunda Güneş tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay burcunda Güneş tutulması

14 Aralık günü yaşanacak Güneş tutulmasında çalışan kesim, sağlık sektörü, ordu ve polis, sendikalar, sosyal güvenlik hizmetleri, evcil hayvanlar ve küçükbaş hayvancılık ana başlıklar. Aynı zamanda halk ve halkı ilgilendiren gelişmeler, genel durumumuz ile konular da dikkati çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda ise üretim ve alınacak verim, çalışma şartları ve düzenlenmesi, sendikal konular ile ilgili gelişmeler dikkati çekmekte.

Tutulma, coronadan ötürü yaşadığımız sıra dışı koşullara dikkati çekmekte. Aşı ile ilgili konular hareketlenebilir. Fakat bu noktada Merkür, Neptün karesi sakin ve sonradan yanıldım dememek adına doğru karar almanın önemine vurgu yapmakta. Çalışan kesime yönelik düzenlemeler bu süreçte yine devam ederken, alınan kararların doyurucu olup, olmadığı önem kazanabilir. Tarım ve hayvancılığımızla ilgili yeni adımlar atılabilinir. Operasyonlar devam edebilir. Dilerim olmaz ama suikast olasıdır. Muhalefet yöneticileri, gazeteciler, yazarlar, düşün insanları dikkati çekerken, tutukluluklarla ilgili gelişmeler de yaşanablir.  Meclisi, milletvekillerini, belediyeleri ve belediye başkanlarını ilgilendiren durumlar ülke gündemini oluşturabilir. Mecliste sandalye sayılarında değişim olasıdır. Mars’ın ilerletilmiş Pluto’muza yaptığı görünüm içeride terör olasılığını düşündürtmekte. Güvenliğimiz yine öne çıkarken patlamalar, yangınlar da yaşanabilir. Sınırlarımızda kurmak istedikleri devlet, federe yönetim ve anayasa çalışmaları ile ilgili gelişmeler de tutulma sürecinde dikkati çekebilir. Uluslararası ilişkilerde sıkıntılar devam ederken yaptırımlar gündemdeki yerini koruyabilir. Para bulmak, ekonomi, bankalar, borsa ve finans sektörü açısından da hem dünya da hem bizde zor bir süreç. Nato ve AB’nin yanı sıra Libya ve Mısır, Sudan ilişkileri de dikkati çekebilir. Suudi Arabistan ile yakınlaşma adımları atılabilir. Hong Kong ile bağlantılar gelişebilir. Yer hareketliliğinde artış gözlemlenebilir.

Yukarıda Yay burcunda gerçekleşecek Güneş tutulmasına ait dünya genelinde, aşağıda ise ülkemizin astrokartografik haritasını bulabilirsiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

KOVA BURCUNDA JÜPİTER SATÜRN KAVUŞUMU – İNSANLIĞIN KURALLARI YENİDEN YAZILIYOR

Astrolojide gezegenlerin birbirleriyle yaptıkları kavuşumların başlattıkları döngüler öngörümde fazlasıyla kullanılır. Jüpiter ve Satürn,  jenerasyon gezegenleri olarak adlandırılır ve uzun soluklu yörüngelerinin de etkisiyle gerçekleştirdikleri döngülerde yarattıkları etkiler kuşakları etkiler. Bu ikili her 20 yılda bir kavuşum gerçekleştirir ve önlerindeki döneme şekil vermede katkı sunarlar.

Jüpiter büyümeye, gelişmeye yönelik hareketlerle,şansla,  zenginlikle, iyimserlikle, vizyon, felsefe, inanç geliştirme ve adaletle ilgilidir. Dünya astrolojisinde hukuk mekanizmasını, akademiler ve akademisyenleri, eğitimi, kültürleri, bankaları, büyük kapital sahiplerini, diplomatları, uluslararası ticareti, turizmi, dini kurumları anlatır.

Satürn ise sabırla, sorumluluklarla, sınırlarla, sistem kurma ile, yavaşlayarak, daralarak mükemmele ulaşmayla ilgilidir ki bu yolda zorlanmanın katkısıyla,depresif etkileri yaratabilir. Dünya astrolojisinde ise devletleri, otoriteyi, yönetimleri, yasaları, düzeni, ambargoları, kamuyu, sendikaları, örgütlü yapıları, sivil toplum kuruluşlarını, inşaatları, madenleri, kıtlığı işaret eder.

20 şer yıllık dönemlerin şekillendirilmesinde rol oynayan bu ikilinin bir önceki kavuşumları 2000 yılında olmuş ve ardından gelen döneme damgasını vurmuştur. Yaşananları ülkemizden örneklerle hatırlayalım. O yıl IMF ile stand by anlaşması imzalanmış, Merkez Bankası tarafından belirlenen sabit kur uygulamasına geçilmiş, faizler ise piyasa koşullarınca belirleniyordu. Kasım ayında yaşanan likidite sorunu ile bankaların açık pozisyon kapatma hamleleri, faizleri bir anda yukarı çıkartmıştı. MGK toplantısında Bülent Ecevit ile Ahmet Necdet Sezer arasındaki tartışma mali piyasaları fitilledi. 21 Şubat’ta dolar 686.000 TL  iken  920.000 TL ye tırmandı. Tarihimize ‘Kara Çarşamba’ olarak geçen, döneme ait bu en büyük krizde gecelik faizler %6200 lere  kadar çıkarken, bankalar birbirlerine %7500 den bile borç vermedi. Yapılan örtülü develüasyonla TL’nin  değeri %40 kadar düştü. Milli gelirimiz 200 milyar dolardan, 150 milyar dolara inerken, 10000 den fazla şirket iflas etti. Enflasyon %70 i geçti. Vatandaş, esnaf ayaklandı.

Yine çoğunluğun hatırlayabileceği bir başka Jüpiter Satürn kavuşumu ise 1 Ocak 1981’de yaşandı ki 1980 çıkarken açıklanan enflasyon rakamları %108 idi. Süregelen siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklarla 12 Eylül’de darbe yapılmıştı.

Bir başka örnek ise 1961 yılında Oğlak burcunda gerçekleşen kavuşum! Kavuşumun hemen öncesinde Bakanlar Kurulu istifası yaşanıyor, Yassıada duruşmaları devam ediyor, İngiltere’nin varlığını yine üzerimizde hissediyorduk! Kraliçe Elizabeth, Menderes ve arkadaşlarının idamını engellemek için Ankara’ya geliyordu. Kavuşumla birlikte ise Anayasa referandumu yapılıyor, İmralı’da 2000 mahkum isyan çıkartıyor, Yüksek Adalet Divanı Aralarında Celal Bayar ve Adnan Menderes’in de bulunduğu 15 kişiye idam cezası veriyordu.

Görüldüğü üzere Jüpiter ve Satürn’ün kavuşum yılları pek de kolay başlamayan dönemlerin işaretçisi. 2020 yılı boyunca Satürn ve Jüpiter, Pluto’nun da birlikteliğiyle zaman zaman oldukça yakın görünümlerde yılı şekillendiren oldular. Bizler de hep birlikte dünya genelinde kaotik denilebilecek bir yıl yaşadık, yaşıyoruz. Corona kabusu ile tanıştık. Toplu hapis olduk. Hastanelerde yer bulmak sorun oldu. Doktorlar, insanüstü performansları ile yılın kahramanları oldular. Şehirler arası, ülkeler arası sınırlar kapandı. Ticaret, turizm yavaşladı, durma noktasına geldi. Yüz yüze eğitim durdu ve bilimsel ve ekonomik gelişmişlik, altyapılar elverdiği ölçüde online eğitime geçildi. Ekonomisi kuvvetli ülkeler kendi halklarına destek vermeye çalışsa da ekonomik sistem çöktü, çökecek. Şimdi 21 Aralık’ta Satürn Jüpiter kavuşumu sert görünümlere son damgayı vurmaya hazırlanıyor. Bundan sonra şimdiye kadar yaşanan enerjilerin halkların üzerindeki etki ve tepkilerini gözlemleyeceğimiz bir dönem olacak. Gelişmeler materyalizmin ön planda tutulmasından, entelektüelliğe, bilgiye, bilime, insani boyutlara taşınacak. Süreç, Satürn ve Jüpiter’in yapacağı zorlayıcı görünümlerle de zaman zaman olandan daha fazla sertleşecek. Bir yandan diktatörler gitmemek için olanca baskılarını kullanırken öte yandan ezilen uyanıp, diklenecek. İnsanlığı sorgularken, kurallarını da yeniden yazmaya çalışacağız.

Bu çerçevede neler olabileceğine bakarsak; iş yerlerinin kapanması, el değiştirmesi,iflaslar,  işsizlik oranlarının artışı, banka batıkları, devirleri ile dünya yakın tarihin en önemli ekonomik daralmasına, derin depresyona yol alınmakta. IMF ile masaya oturan, borçlanan, borçlarını yapılandıran ülkeler görebiliriz. Yaşananlar sonucu halk, halkçılık kavramları yeniden değer bulmaya başlarken, özelleştirmelerin problemleri daha fazla ortaya çıkabilir. Hükümetler, tiran, diktatör, halkının yararına iş yapmayan yöneticiler halk isyanlarıyla, ayaklanmalarla, darbelerle karşılaşabilir. Sınır sorunları, parçalanmalar, yönetim biçimlerinde değişimler görülebilir. İnanç çatışmaları gözlemlenebilir. Dini yapılanmaları kontrol edemeyen uluslar Neptün’ün Koç’a geçişiyle din temelli savaşların körüklenmesine sebep olabilir. Büyük karmik ödeşmeleri, kamu yararına davaları görebiliriz. Burada çeşitli skandallar patlak verebilir.

Yasalarda belirgin değişimleri görebileceğimiz bir süreç. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları yine bu dönemde dikkati çekebilir. Sancılı olayların ardından değer kavramı maddeden insana, insanlığa değişmeye başlayacak. Bu durum yoksulluğu, yoksunluğu, kıtlığı tetiklerken, insanlar daha hesaplı para harcama eğiliminde olabilir. Kapitalizmin beyinlere şırınga ettiği ’ borçlan, fazlasıyla al’ mantığından uzaklaşılabilir. Uranüs Boğa geçişinin de katkısıyla yine kapitalizmin tuzaklarından bozulan eşyayı atmanın yerine tamir etmek yeniden canlanabilir.  İnsanlar komün yaşam tarzını tercih etmeye başlayabilirler. Satürn’ün Oğlak burcundan geçişi sırasında kimin ne kadar liyakat sahibi olduğunu sorguladık. Şimdi ise bilgi ve bilimin vurgulanmasıyla gerçekte bilgisi eksik fakat bilgili gibi davrananlar göze batmaya, sistemden elenmeye başlayacaklar. Bilim insanlarına değer artacak. Tabii bu arada bilimi insan yararına ya da gölge yönüyle, zararına kullananların da ayırımı yapılacak. Bilimde, teknolojide önemli gelişmeler yaşanacak. Bilime ve bilgiye, çağdaş eğitime, insanına yatırım yapan toplumlar  kazanan olacaklar. Bu noktada bireylerin de hangi yaşta olursa olsun kendilerine nitelikli yatırımlar yapmaları, var olanları değerlerini sosyal gruplar içinde paylaşarak toplumsal gelişime katkı sunmaları önem kazanacak. Satürn, Jüpiter kavuşumu ve Kova’daki transitleri uluslararası ticareti, turizmi yeniden şekillendirecek görünmekte. Düzenlemeler bazı yasakları da getirebilir. Fakat tepkileri de beraberinde gelebilir. Bu süreçte sığınmacılar sorunu da dikkati çekebilir. Ülkeler arası siyasi, askeri ve ekonomik birlikteliklerin yapılarında değişimler, çözülmeler görülebilir. Uranüs ile de kare açılar yapacak olan ikili hem çeşitli kazalara hem depremlere hem de volkanik aktivitelere sebep olabilir.

Azade Öksoy

30 KASIM İKİZLER BURCUNDA AY TUTULMASI

Genel anlamıyla Ay tutulması

30 Kasım günü saat 12:30  da İkizler burcunun  08°38´ derecesinde yarı gölgeli  Ay tutulması meydana gelecek. Yarı gölgeli Ay tutulmalarında Ay, Dünya’nın yarı gölge konisinden geçer ve rahat gözlenemez. Tutulma Avrupa’nın en batısından, Asya’nın doğuda kalan yarıya yakın bölümünden, Avustralya, Kuzey ve Güzey Amerika, Pasifik, Atlantik okyanusları ile kutup bölgesinden izlenebilecek.

İkizler burcundaki tutulma 116 numaralı Saros serisine ait. Serinin ilk tutulması 11 Mart 993 yılında meydana gelmiş. Sonuncusu ise 14 mayıs 2291’de görülecek. 73 tutulmadan meydana gelen 116 numaralı Saros döngüsünün son tutulmasın 20 Kasım 2002 yılında yaşadık.

İkizler burcunun 08° si civarına baktığımızda 29 Kasım 1993 yılına geri gidiyoruz. Tutulmanın etkilediği döneme göz atalım. Dünyada Güney Afrika siyasetçileri ırk ayrımına son veren anayasayı kabul etti ve bir süre sonra ilk siyah lider Nelson Mandela göreve başladı. Uyuşturucu imparatoru Pablo Escobar  öldürüldü. İsrail ve Vatikan, karşılıklı olarak birbirlerini tanıma kararı aldılar. Avusturya, Finlandiya, İsveç AB üyesi oldular. Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA anlaşması yürürlüğe girdi. Bill Clinton ve Boris Yeltsin arasındaki anlaşma gereği Ukrayna’nın nükleer silah stoğunun yok edilmesine karar verildi. Güney California’da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve 61 kişi öldü. Libya’da şeriat uygulamasına geçildi. NATO, Sırplara karşı saldırı gerçekleştirdi. BM, Bosna’ya Türk askeri gönderilmesini kabul etti. Rusya Irkhusk’ta düşen uçakta 125 kişi, Sibirya’daki Aeroflot kazasında 75 kişi, Japonya’da düşen Çin uçağında ise 264 kişi öldü. Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana ile Brundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamina, bindikleri uçağa yapılan roket saldırısı sonucu suikaste kurban gitti. Ardından Ruanda  soykırımı olarak bilinen, Hutu ve Tutsi kabileleri arasında çıkan çatışmalarda 800.000 den fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en geniş kapsamlı ticaret anlaşması GATT, 120 ülkenin imzasıyla kabul edildi. Gagauzya kuruldu.

Ülkemize baktığımızda ise bir yanda Naim Süleymanoğlu’nun zaferleri mutluluk verirken diğer yanda tatsız olaylar da yaşanıyordu. Bunları örneklersek; Emekli Binbaşı Cem Ersever, Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel öldürüldü. Dört şehirlerarası yolcu otobüsüne yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Türksat1A  fırlatıldıktan 12 dakika sonra okyanusa düştü. TBMM’de dokunulmazlıkları kaldırılan 5’i DEP’li 6 milletvekili, vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandı. Necmettin Erbakan, parti grup toplantısında  ‘RP’nin iktidara gelecek, adil düzen kurulacak. Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak, kanlı mı olacak, kansız mı olacak… ‘ konuşmasını yaptı. Anayasa Mahkemesi DEP’i kapattı. Ve Türkiye IMF ile yeniden masaya oturdu.

Sizler de hayatlarınızda 2002, 1993 yıllarına geri dönerek, geçmişte yaşadıklarınızı hatırlayabilir, benzerliklerden yola çıkarak günümüze ilişkin ipuçlarını yakalayabilirsiniz.

Sepherial’e göre İkizler burcunun birinci dekanında meydana gelen Ay tutulmaları için ‘düşmanların saldırısını ve yağmacılığı gösterir’ notunu görmekteyiz.

Tutulma döneminde iletişim, proje üretmek, şartları avantaja çevirmeye yönelik mücadeleler, girişimlerde bulunmak için çabalar gözlemlenecek. Fakat beraberinde güvensizlik, empati kurma sorunu, yeterince doğru organize olamamadan dolayı sorun yaratan, somuta ulaşmayı güçleştiren durumlar da gözlemlenecek.

Tutulmaya değişken, meraklı, iletişim odaklı, bilgiyi alıp elemeden, derinleşmeden dağıtan, kendi de dağılmaya yatkın İkizler burcu ev sahipliği yapmakta. Bu burç basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir. Dolayısıyla yeniay sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz. 

Yükselende bilimle, teknolojiyle, özgürlüklerle, isyanlarla, devrimlerle, toplumu ilgilendiren konularla alakalı, entelektüel, sıra dışı, öngörülmez Kova burcu bulunmakta. İlişkiler ve para konularında değişimler hem zorlanmaları, kontrol edilmesi zor durumları hatta bazı fedakarlıkları, kayıpları işaret ederken, tutulma şartların değişimi yönünde destek vermekte. Yükselen derecesinde Alnair ve Rotanev sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bu sabit yıldızlar çekingen, göze çarpmayan ama dikkatli bir doğayı işaret ederken, nankörlükten dolayı üzüntü duyulabileceğini de anlatmakta.

Ay’ın Aldebaran, Güneş’in ise Antares ile kavuşumu bulunmakta. Aldebaran, dürüstlükten ödün verilmediği taktirde başarıları getiren bir kraliyet yıldızıdır. Antares ise acımasızlık, kıskançlık  ve intikam duyguları ile beraber anılmaktadır ve bu takıntılı durumlardan uzak durulabildiği taktirde başarıları getiren bir kraliyet yıldızıdır.

İkizler burcunda Ay tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

30 Kasım’da meydana gelecek Ay tutulmasında aile, kökler, ev, emlak, arsa gibi taşınmazlarla ilgili gelişmeler, ebeveynler, iş, kariyer, toplumsal statüyü, hedefleri ilgilendiren durumlar, çocukların iş ortamı, sağlığı, kontrol etmekte zorlanabilecekleri durumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların 3-13, öncü burçların 19-27 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar İkizler burcundaki Ay tutulmasından öncelikli etkilenecekler. (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Bir süredir hayatlarda bazı şeylerin boşa çabalama olduğunu, ne kadar emek harcasak da dönüp dolaşıp, başa geldiğini görmekteyiz. Baştan ayağa araştırdığınız, anlamaya çalıştığınız ve sizi fazlasıyla meşgul eden, hedef haline getirdiğiniz konular geçmişte yaşanmış travmatik durumları da içermekte. Karşınızdakilerle ilişkilerde bütünleşme umut ederken tersine durumlar gelişmiş, ilişki dengesi şaşmış görünmekte. Böylesi dağılmalar  eş ya da ortak, anne, baba, kardeş yani aile bireyleri arasında görülebilir. Zorlayan, gitmesi ya da radikal dönüşmesi gereken  dinamikler artık adeta bir yaşam mücadelesini işaret etmekte. Geçmişten gelen önyargıları, hıncı bir kenara koyarak durum değerlendirmesi yapmak, aydınlanmak ve ilerlemek isteseniz de elinizde olmayan faktörler nedeniyle geçmiş sorunlar yine gündeme gelip bu sefer kariyerinizi, işinizi de etkileyecek şekilde kesilebilir. Bu noktada kökten değişim için etik, hakkaniyet gözetilerek yeniden çaba göstermek gerekecek ki başkalarından beklediğiniz destek varsa, bulamayabilirsiniz. Bunu sağlayabildiğiniz , stratejik bir çözüm üretebildiğiniz taktirde sistemli, kararlı bir şekilde gecikmeli de olsa tükenen şartlardan sizi büyütecek, doyuma, onurlanma hissedebileceğiniz noktaya ulaşabilirsiniz. Yani ancak koşulsuz mutlu olmanızın, yükselmenizin önündeki engelleri krizlere rağmen kararlı bir şekilde, planlı aşarak.

İkizler burcundaki Ay tutulması baştan ayağa şartlarla ilgili verilerin araştırılmasını, incelenmesini, derlenip toplanarak durumla ilgili ilerlemeyi sağlayacak bilgiye, görüşmelere, anlaşmalara ulaşmayı sağlayacak gelişmeleri anlatmakta. İletişim odaklı bir tutulma. Eğitim, gelişim, hayat felsefesinin değişimini etkileyecek  konular öne çıkabilir ki tüm bunlar ilişkileri ve kariyeri, sahip olunan statüyü, hedefleri ilgilendirmekte. Tutulma ile birlikte sizin dışınızda gelişen faktörlerin etkisiyle dengeleri değiştirecek görünmekte. Bu noktada bir yandan şartları kontrol etmek kolay olmayabilir fakat kararlarda istikrarlı davranarak, değişime yol alabilirsiniz. İş, sosyal çevre konularında değişimler günlük hayatın akışını etkileyebilir. Buna corona yüzünden yaşanılan sıra dışı durum da etki edebilir. İçe dönük stresli dönemde sağlık konularını öne çıkartmakta. Devam eden tedaviniz varsa aksatmadan sürdürmenizi, bağışıklık sisteminizi desteklemeyi önemseyin. Yasaklar, düzenlemelerle birlikte daha izole dönem devam edebilir ki bu da beraberinde bilinçaltını yorup, stresi arttırabilir. İlişkilerde beklenmedik krizler, ipleri kopartıcı olaylar yaşanabilir. Tutulma özellikle dürüstlük ve takıntılardan uzak durmaya vurgu yapmakta. Kıskançlıktan, iğneleyici, manipüle edici davranışlardan, zıtlaşmalardan, fevri çıkışlardan uzak durmaya çalışın. Bu dönemde bazıları femme fatale yönlerini açığa çıkartarak, avantaj sağlamak, karşılarındakileri kontrol etmek, gücü elinde tutmak eğiliminde olabilir. Bu noktada ilişkilerinde ve finansal konularda problem yaşayanlar öncelikli olmak üzere dikkat etmekte fayda olabilir. Çünkü gaflete düşülerek eski kaotik durumlarla yeniden yüzleşilebilir. Dolayısıyla hin düşüncelilere karşı tedbirli olun.

Üretmek, eldeki işleri derleyip toplamak, çalışmak için kullanılabilecek bir süreç.

 İkizler burcunda Ay tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

İkizler ve yükselen İkizler :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Ülkemiz ve İkizler burcunda Ay tutulması

30 Kasım günü yaşanacak olan 2020’nin son Ay tutulmasında fark edilmekte, kontrol etmekte zorlanılabilen durumlar görülebilir. Gizli düşmanlıklar, ilişkiler, örgütler, ajanlar, vatan hainleri, suikastler, uyuşturucu ile ilgili durumlar, sendikalar, grevler, hastane, hapishane gibi kapalı yerler, sağlık sektörü, salgın hastalıklar, çalışan kesim, ordu, polis, yiyecek rezervimiz ve hayvancılık ile ilgili konular ana başlıklar olarak görülmekte. Aynı zamanda bunların uluslararası ilişkilere etkileri, diplomasi, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, halk ve halkı ilgilendiren her türlü gelişme de dikkati çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda kontrol etmekte zorlanılabilecek durumlar, sendikal sorunlar, ar-ge çalışmaları, üretim, çalışma şartlarını ve saatlerini etkileyen gelişmeler öne çıkmakta.

Tutulma hastanelerle, sağlık personelimizle ilgili gelişmelere dikkati çekmekte. Corona rakamlarının artması şartların yeniden değerlendirilmesini ve tedbirlerin arttırılmasını getirebilir. İkizler burcundaki Ay tutulması hizmet sektöründe çalışanları, ticari yapıyı, hapishane ve yaşlılar evlerini de etkilemekte. Onlara yönelik yeni düzenlemeler de gelebilir. Halk, sağlığı ve geri planda artan ödemeleri açısından zorlayıcı bir tutulma. İş yerlerinin kapanması, işsizlik oranlarını da etkilemekte görünmekte. Kredi, borç ödemelerinde zorlananların, iflasların sayısı artabilir. Para piyasalarında spekülatif  hareketler görülebilir. Dünya genelinde yaşanan etkiler bizde de etkisini göstermekte. Sadece salgın değil ekonomik olarak da oldukça zor bir döneme girdik. Hem gizli hem de açık düşmanlıklarla birlikte diplomaside zorlanmalar devam ederken uluslararası alanda ekonomik anlamda yaptırımlar dikkati çekebilir. Tutulma gerek komşu ülkeler gerekse diğer uluslararası ilişkide olduklarımızla, etkisi zaman içinde anlaşılacak şekilde kadersel değişimlere işaretçi. Bu noktada anayasa ile ilgili gelişmeler, federe devlet yapısı, muhalefet liderleri ve üst yöneticileri ile ilgili durumlar ilerleyen süreçte gündem olabilir. Kıbrıs ve Mısır ilişkileri bu dönemde dikkati çekebilir.  Operasyonlar sürebilir. Tutulmanın ardından meclis, belediyeler, kulüplerle ilgili gelişmeler yaşanabilir.  Mars’ın Pluto ve ilerletilmiş Mars ile yaptığı sert görünüm dilerim yaşanmaz ama terörü, saldırıları düşündürtmekte. Olmasını dilemediğim bir başka durum da suikast. Uluslararası davalar gündeme gelebilir. İllegal yapılanmalar, yönü belirsiz finansal bağlantılarla ilgili konular araştırılabilir. . Tutulma, gıda fiyatlarına da dikkati çekebilir. Geçmişte olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta kendi üretip, kendine yeter modeli sorgulama ihtiyacı doğurabilir. Deprem yaşanabilir. Tutulma aynı zamanda Ay yalpalaması döneminin de içinde. Bu da olası olayların etkisini arttırıcı yönde çalışabilir. Aşağıda konuyla ilgili yazının linkini bulabilirsiniz.

Üstte İkizler burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasının dünya genelinde, altta ise ülkemize ait astrokartografik haritasını bulabilirsiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/11/21/2020-5-ay-yalpalamasi-donemi/

2020 5. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız.   Güneş, 11 Aralık günü Yay burcunun 19°56´ derecesinde GAD ile kavuşacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, deprem, volkanik patlamalar, heyelanlar, göçükler,  mevsimsel hava şartlarında anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  27 Kasım – 26 Aralık tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

https://azadeoksoy.com/2019/01/29/ay-yalpalamasi-ve-etkileri/

Azade Öksoy

GÜÇ, AHLAK, BİLGİ DEJENERASYONU – JÜPİTER PLUTO KAVUŞUMU

İleriki dönemlerde yaşayanlar 2020’yi tarih sayfalarında koyu renklerle okuyacaklar. Yangınlar, savaşlar, depremler, daralan ekonomiler ve salgınla birlikte dünyada çok yerin aynı anda açık hapishaneye dönmesi!  Astrolojik olarak değerlendirdiğimizde,  gidişatı uzun soluklu belirleyen gezegenlerin birbirleriyle yaptıkları görünümler belirlemekte.  Artık iyice sona geldik. 13 Kasım’da Jüpiter ve Pluto kavuşum yapacak ve bir daha 2033’de kavuşmak üzere ayrılacak. Sonrasında da 21 Aralık günü Jüpiter, Satürn ikilisi son damgayı vuracak.

 Jüpiter, büyüme, genişleme, eğitim, vizyon geliştirme, hayat felsefesi, şansla, adalet, etik ile ilgilidir. Aynı zamanda uluslararası işler, ilişkiler, finans, turizm, vize, göç ile ilgili konular da Jüpiter ile bağdaştırılır.  

Pluto ise tutku, güç, iyileştirme gücü, kıskançlık, komplo, şiddet, taciz, tecavüz, manipülasyon, ölüm ve doğumla, derin dönüşümler demektir. Güç savaşları, derin devlet, istihbarat faaliyetleri, mafya, suikastler, dengelerin değişimini anlatır.

Bu iki gezegenin kavuşumu ile uzun zamandır artık son hazırlıklarınızı yapın diye söylemlerimiz üzerine haritalarda hayatlara dokunduğu konularda ciddi değişimleri de beraberinde getirecek. Eğer eksikler tamamlandıysa Jüpiter’in olumlu anlamda büyüttüğünü, şans, Pluto ile birlikte güç verdiğini verdiğini görebilirsiniz. Ama çalışmayan, bilgisini, vizyonunu gerçek anlamda geliştirmeyen, hukuka, etik kurallara uzak duranlar için ise durum tersine çalışabilir.

Dünya genelinde ise bir yandan corona ile mücadele devam ederken öte yandan finans sistemlerinin, ülkelerin para politikalarının, uluslararası hukukla ilişkilerinin, güç dengelerinin sınandığını göreceğiz. Finansal anlamda ciddi daralmalar, para piyasalarında değişimleri de beraberinde getirecek. Banka, büyük firma batıkları, işsizlik oranlarında artışlar, kapitalin el değiştirmesi döneme damga vurabilir. Parayı bulmak artık eskisi kadar kolay olmayacaktır.  Bu dönem dini  yapıların sistem içinde yoğunluklarını hissettirme mücadeleleriyle karşılaşabiliriz. Devletlerin gerek kendi içlerinde gerek diğer ülkelerle güç savaşlarına tanık olabiliriz. Tiranların gücü ellerinde tutmak, devrilmemek için ezici mücadelelerini görebiliriz.   İstihbarat faaliyetleri bu dönem daha yaygın kullanılabilir.  Silahlanma artarken, silahlar  daha teknik yapıya kavuşabilir.  Bu durum savaşların tarzını da değiştirmekte. Tüm bu stresli  etkiler ülkelerin kendi içlerinde de ayaklanmaları, terörist faaliyetleri  tetikleyebilir. İdam cezasının uygulanması yeniden tartışılabilir. Grevler, sendikal sorunlar dikkati çekebilir. Sağlık sistemlerindeki  alarm  döneme damga vurabilecek yine bir başka kilit nokta olarak durmakta. Göçmenlerin durumları  şartları daha zorlayabilir. Turizm, seyahat, vize konularında  değişimler görebiliriz. Bilimdeki değişimle enerji sistemlerinde dönüşüme gidilmekte. Dilerim bu dönemde dünya bir  nükleer  sorun yaşamaz. Jüpiter Pluto kavuşumu her türlü kazanın gerek sayısını gerek büyüklüğünü arttırıcı etki yapabilir. Buna  yer hareketlerini, volkanik aktivitelerini, maden kazalarını, yeraltı ulaşımlarındaki sorunları da ekleyebiliriz.  

Görüldüğü gibi Gaia ona zarar  veren, karnı tok, barış içinde yaşamayı beceremeyen dış beslek insanoğlunu atmak için çırpınıyor. Bize dibi göstermekte kararlı.  Çünkü üzerinde güçte, ahlak ve hukukta, bilgide dejenerasyon yaşanmakta.  Sistemsel sorun artık oldukça derin. Bu yüzden yola gelmeyen insanoğlunun anlayabilmesi için önce çok konuda kötüyü daha baskın kılacak görünmekte. Çünkü bize verdiği işaretleri doğru okumayı bilemedik!  Doğanın katledilmesine, tarımın bitirilmesine, seyirci kaldık! Birçok insan açlık, hastalık ve cehaletle savaşırken, onlara derman olamadık! Sistemli ve akademik bilgiye sahip olmayanların gücü ellerine almalarını, hukuku hiçe saymalarını gözlemledik! Hani deriz  ya bir musibet bin nasihatten iyidir! İşte öyle bir dönem!  Aslında bu göksel kombinasyonların hepsi önümüzdeki Kova dönemine hizmet etmekte. İnsanlığı kapitalizmin dengesizliğinden, sosyal demokrasiye, adalete, üst bilgiye yöneltebilmek için çalışmakta. Yani zor bir sınavdan geçilmekte.  Ama unutmayın ki bu dönem onca zorluğun içinden yeni başarıları, başarıya imza atanları  doğuracak. Güç dengeleri değişecek. Yeter ki adaletten sapılmasın. Sağdan soldan derlenmiş bilgiyle değil sistemli, sağlam eğitim alınarak  yürünsün.  Kova döneminde bilginin güç olduğunun önemini  daha da fazla hissedeceğiz! O yüzden kendinize hangi yaşta olursanız olun, yatırım yapın. Bu yatırımlarınızı bilginiz çerçevesinde topluma aktarmaya çalışın. Savrulmamak adına birikimlerinizi doğru koruyun. Gereksiz ve sizi aşan güç savaşlarından kaçının. Enerjinin karanlık yanında değil aydınlıkta yer alın. Bu dönem de geçecek.

‘’Zor diyorsun. Zor olacak ki imtihan olsun.   Mevlana’’

Azade Öksoy

15 KASIM AKREP BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

15 Kasım günü saat 08:07 de Akrep burcunun 23°17´  derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Akrep yeniayı, Ay’ın Dünya’ya bu seneki en yakın mesafelerinden birinde gerçekleşecek olduğundan aynı zamanda bir supermoon. Supermoon ile ilgili bilgilerinizi tazelemek isterseniz alttaki linkten faydalanabilirsiniz.

Yeniayın ev sahibi Akrep kuşkucu, sabırlı, uç noktalarda kriz deneyimleyen, yıkıcı doğaya sahiptir. Bankacılar, finansçılar, ekonomistler, sigortacılar, dedektifler, polisler, askerler, psikiyatristler, doktorlar, dişçiler, araştırmacılar, gazeteciler, madenciler, kimyacılar ve fizikçiler Akreple ilişkilendirmiştir. Dolayısıyla dolunay sürecinde Akrep özelliklerini ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniay sürecinin şartları fazlasıyla değişken, objektiflikten uzak, endişeye açık, kırılganlıkları içeren gelişmelere işaretçi. Düşünüldüğü, arzulanan sonucu vermemiş konuların üzerinde derinleşilecek olan yeni bir aşama ki ilişkilerle, finansal konularla ilgili zorlanılsa da adım atıldığında kararlılıkla ilerlenecek.

Yeniayın yükseleninde yine Akrep burcunu görmekteyiz ve böylelikle Akrep doğası da daha vurgulanmakta. İlişkilerdeki finansal, hukuksal, yapısal konularda zorlanmalar, yeni dönemi krizlerle de olsa her ne kadar girişimler askıda kalabilecek olsa da sabırla, kararla yürütülebileceğini göstermekte.

Yeniayda Güneş ve Ay’ı da yükselen ile beraber görmekteyiz. Böylece hem dışavurum hem de karşı cins ilişkileri, bilinçli ve dürtüsel yönelimler Agena ve Marsık sabit yıldızları ile etkileşimdeler. Agena öğrenmenin zorluğunu, büyüyüp olgunlaşmanın gerektiğinde fedakarlıklar, acı deneyimler sonucu geldiğini anlatmakta. Marsık ise tehlikeli tutukuların yanı sıra hedef odaklılığı, kararlılığı işaret etmekte. Akrep burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

15 Kasım’da Akrep burcunda meydana gelecek yeniayda İstanbul’a göre çıkarttığımız haritaya göre başta şartları yürütmek kolay gibi durmasa da kendinizi ilgilendiren her konu örneğin sağlık, fiziksel durumunuz, dışa takındığınız tavrı etkileyecek gelişmeler, en yakınlarla ilgili durumlar ve başlangıçlar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Batıdan doğuya doğru gittiğimizde ise şartlar biraz daha kapalı, kontrol problemi yaratabilecek gibi durmakta. Kayıplar, zorluklar, fedakarlıklar, gizli konular, bilinçaltını etkileyen durumlar, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili gelişmeler, bağımlılıklar söz konusu olabilir.

Sabit burçların  20-26, öncü burçların 6-10 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Akrep yeniayından öncelikli etkilenmekteler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Hayatlarda süregelen kırılganlıklarla ilgili hala yeterince açık olmayan durumlar yüzünden şartları doğru değerlendirmek kolay gözükmemekte. Gizlenen durumlarla ilgili manipülasyon, yalan, hile, her türlü kurnazlık söz konusu olabilir. Böyle şartlar altında dışınızdaki faktörlerin de etkisiyle pervasız çıkışlar sergilenebilir ve bir yol ayrımına gelinebilir. Böylelikle ilişkilerde sahip olunanlarla ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Krizleri barındırabilecek süreçte belki ailevi ya da duygusal konularda yaşanmış çözülmelerin çözümüne, dengelenmeye ihtiyacı da işaret etmekte. İyileşmelerin, düzelmelerin kendi içinde bir bedeli olduğunun, kolay olmadığının farkında olarak stratejik davranmak, dürtüselliğe kapılmadan planlı adımlar atmak, ortak çıkarları, akrabalıkları önemseyerek uyumlanmak önemli görünmekte. Zor ama direncini, sabrını da beraberinde taşıyan bu dönem karmik dönüşümlerin de belirticisi.

İlişkiler dengesindeki sahip olunanlar, olmak istenilenlerle ilgili yeni bir aşamanın zamanı. Aile büyüklerinizle, üstlerinizle ya da bürokratik işlerle ilgili geçmişten kaynaklı anlaşmazlıklar, çözülmeler, muğlak durumlar söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili girişimde bulunarak sonuçlandırmak isteyebilirsiniz. Yine bu süreçte evliliklerdeki sorunlar, hak hukuk konuları da içten içe artık beni çöz demekte. Fakat bu aşamada adımlarınız biraz gecikebilir, bekleyebilir. Fakat sabırla, inatla üstüne gidebilirsiniz. Kaldı ki zaten Mars da artık 15 inde düz hareketine başlayacak. Böylelikle enerjiler yeniden yükselecek ve rahatça hareket edilebilecek. Her şey hızlanacak. Devinim artacak. Sizlerin de bir süredir düşen enerjisi canlanacak. İlişkilerde kıskançlıklar, zalimce davranışlar, çekişmeli, sonlandırıcı durumlar olabilir. Yürümeyen evlilikler, ortaklıklar için hesap kesiliyor. Arkadan iş çevirmelere dikkat edilmesi geren bir süreç. Hesap kitap gerektiren işlerde, söylenen sözlerde verilerin manipüle edilmesi, gerçeği gizlemeye yönelik girişimler, hileli işler, yalan, kurnazca yaklaşımlar görülebilir. İmza atmanız, taahhüt altına girmeniz gereken durumlarda konuyu detaylı ele almanızda fayda olabilir. Kanmayın, kandırmayın. Kelimeler iğneleyici, kışkırtıcı, yaralayıcı kullanılabilir. Harcamalarınızda kontrolü elden bırakmamaya çalışın. Bu dönemde haritası destekleyenler ve gerekli yapısal dönüşümlerini dürüstlük ve adaletten ödün vermeden gerçekleştirenler için beklenmedik güzel başarılar gelebilir. Tam tersine bazıları için de liyakatlarının ellerinden alınması, kurban olmaları beklenebilir. Sağlıkla ilgili tetkikleriniz, tedaviniz varsa ihmal etmeyin. Corona rakamları arttığından lütfen bireysel tedbirlerinize, çocuklarınızın sağlığına özen gösterin. Bu süreçte panik atağa yatkın olanlar ellerinden geldikçe önlemci olabilirler. İntihara meyilli olanlar için dikkatli yürütülmesi gereken, zorlayıcı bir dönem olabilir. Sulardan, sıvılardan gelebilecek zararlara, yediğinize, içtiğinize dikkat edin.

Akrep yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

İkizler ve yükselen İkizler :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Kova ve yükselen Kovalar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi,

Ülkemiz ve Akrep yeniayı

15 Kasım günü Akrep burcunda meydana gelecek yeniayda diplomasi, diplomatlar, eğitim sistemi, gençler, çocuklar, sanat, spor, eğlence yerleri, çocuk parkları, yuvaları ana konu başlıkları olarak görülmekte. Aynı zamanda gizli ilişkiler, örgütler, düşmanlıklar, kontrol etmekte zorlanılabilecek durumlar, hastane, hapishane gibi kapalı yerler, sendikal sorunlar, uyuşturucu ve suikastle ilgili durumlar, büyükbaş hayvancılığımızla ilgili gelişmeler de dikkati çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda yatırımdan elde edilen gelirlerin yanı sıra, spekülatif konuları, yönetim ekipleri ve stratejilerini, ürün geliştirmelerini ilgilendiren konular öne çıkabilir.

Bu senenin en önemli görünümlerinden birisi olan Jüpiter Pluto kavuşumu yeniaydan 3 gün önce gerçekleşecek ki Akrep yeniayına zorlayıcı etki yapmakta. Yani yeniay doğasına damgasını vuracak. Bu durum dünya genelinde finans, hukuk, eğitim, turizm, göç alanlarında radikal değişimler anlamına gelmekte. Dolayısıyla işaret ettiğim alanlarda dibe çöküş, bir tür ölüm ve yeniden doğum gibi düşünebiliriz. Dünyayı batan bir gemi olarak düşünürsek gövdesi iyice ayrıldı gibi tarif edebiliriz. 21 Aralık günü kavuşacak olan Jüpiter Satürn ikilisi de son vuruşu yapacak. Akrep yeniayı her kesimdeki daralmayı iyice belirginleştirecek görünmekte.

Yeniay, ülkemiz haritasında Jüpiter’in üzerinde meydana gelmekte. Dolayısıyla diplomasiyi, uluslararası ilişkileri, hükümeti, üst yönetimleri, yöneticileri, finansal ve hukuki konuları  ilgilendiren gelişmeleri işaret etmekte. Üst yönetimlerinde değişimler olasıdır. Bankalar ve üst yöneticilere ait devam eden davalar gündemde kalabilir. Bankalara, finans kurumlarına yönelik yeni düzenlemeler gelebilir. Ortaklık yapılarını ilgilendiren gelişmeler olasıdır. Dileyelim olmasın ama banka batıkları yaşanabilir. Bu noktada kredi, borç yapılandırmalarını, maaş ödemeleri de dönemin zorlukları arasında görülmekte. Konumunda otorite olanlarla, üst yöneticilerle, toplumda tanınmış kişilerle ilgili beklenmedik gelişmeler konu olabilir. Anlaşmalar, sözleşmeler, manipülasyona, muğlaklıklara, yön kaybı yaşatabilecek durumlara açık olduğundan dikkatli olmak faydalı olabilir. Operasyonlar hız kazanabilir. Mars’ın sert görünümleri devam ederken hem gizli hem açık düşmanlıklara karşı güvenliğimizi önemsemeliyiz. Bu süreçte uluslararası ilişkilerdeki denge ve sınırlarımız, komşularla ilişkilerimiz, Kıbrıs, doğu Akdeniz ve doğalgaz arama çalışmalarımız yine öne çıkmakta. Tarikatlar, derin yapılanmalar yine konuşulacak görünmekte. İletişim, internet problemleri, kazalar yaşanabilir. Kamu yatırımlarına yönelik satışlar, bunların finansal ve hukuksal durumları ile uğraşılabilir. Sendikalar ve sendika yöneticileri  ile ilgili gelişmeler dikkat çekebilir. Muhalefeti, gazeteci, yazar, düşün insanlarını kapsayan davalar, tutukluluklarla ilgili gelişmeler Akrep yeniayında da devam edebilir. Deprem olasıdır. Corona ve toplum sağlığını ilgilendiren gelişmeler dünya gibi bizi de zorlamaya devam ediyor. Maalesef hastanelerdeki yoğunluk artabilir. Bu durum çocukların eğitiminde de yeni kararları getirebilir. Okullara ara verilmesi gündeme gelebilir.

Yukarıda  15 Kasım günü Akrep burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/01/29/super-ay-yani-supermoon-nedir/