12 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY

http://blog.milliyet.com.tr/12-mart-basak-burcunda-dolunay/Blog/?BlogNo=555200

Genel anlamıyla Başak dolunayı
12 Mart günü saat 17:54 de Başak burcunun 22°13′ derecesinde dolunay meydana gelecek. Bir yandan mantıklı, pratik, üretken olmak için gayret sarf ederken şartlar öylesine değişken ki ne olayları, şartları istediğimiz gibi yönetebileceğiz, ne de arzuladığımız noktaya ulaşabileceğiz. Mantıklı davranalım, menfaatimizi de önemseyelim derken bir bakmışız ki duygusallaşmışız, yaralanmışız, dağılmışız, fedakarlıkta bulunmak durumunda kalmışız, kafamız karışmış. Açıkçası kesin ve net olandan uzak bir dolunay bir yaşayacağız gözükmekte. Bu seferki dolunaya Başak burcu ev sahipliği yapmakta. Bu burç mükemmeliyetçiliği, çalışkanlığı, analiz yeteneği, mantığı, düzeni, mütevazılığı ile tanınırken, gölgesinde gerginlik, aşırı detaycılık, tolerans gösterememe vardır. Sağlık olarak bağırsaklar, dalak, safra kesesi, apandisit, sinir ve sindirim sistemini bu burçla ilişkilidir. Aynı zamanda mühendisler, fizikçiler, kimyagerler, matematikçiler, biyologlar, bilgisayar programcıları, istatistikçiler, doktor ve hemşireler, laborantlar, eczacılar, veterinerler, basın yayın işi ile uğraşanlar ve kitapçılar da bu burcun kapsamındadır.
Dolunay sırasında Ay’ın başkalarına vermek üzere kıymetli bir şey taşımayı anlatan Alkes ve yazarlarla da ilişkili, yeni fikirleri, başarılı araştırmaları, keskin zekayı, hukuksal başarıları işaret eden Castor sabit yıldızları ile ilişkisini görmekteyiz. Güneş’in etkileşimde olduğu Markab ise baskı altında stabil kalabilmeyi, başarılı kriz yönetimini, ateş, yaralanma, patlama kaynaklı sorunları anlatır.

12.03.2017 Başak Burcunda Dolunay.jpg

Haritanın yükseleninde dolunayın ev sahibi Başak burcu bulunmakta. Bu dereceye Thuban ve Zosma’nın etkisini gözlemlemekteyiz. Zosma kurban olmakla, melankoliyle, ezilmekle, feda etmekle alakalıdır. Thuban ise yapılan işlerde kazancı, altın, gümüş araştıranları, maliye, hesap, finans, borsa alanında çalışanları ve başarıyı işaret eder. Fakat dışavurumumuzu anlatan yükselenin aldığı açılara ve yöneticisine bakınca attığımız adımlarda bir anda ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında, istediğimizi elde etmekte zorlanabiliriz. Karşımızı gereğinden fazla idealize etme, yanılma, yeterince doğru analiz edememe riskine sahibiz.

Dolunayın işaret ettiği konular

12.03.2017 Başak Burcunda Dolunay Uranyen.jpg

12 Mart günü meydana gelecek olan dolunay haritanın 1.evine düşmekte. Buna göre bizi karakter, davranış, fiziksel, sağlık , her anlamda ilgilendiren, aynı zamanda en yakınımızdaki kişiler de dahil olmak üzere, babamızın işi, statüsü, annemizin kökleri, ailesi, çocuklarımızın yüksek öğrenimi, yabancılarla ilişkileri, büyükannemiz, babamız ve yanı sıra evlilikler, ortalıklar, eşimiz, danışmanlarımız, açık düşmanlıklar, çocuklarımızın eğitimleri, yakınlarıyla ilişkileri, anlaşmalarımız ve davalar ana başlıklarımızı oluşturmakta. Hatırlarsanız 26 Şubat’ta yine bu aks üzerinde karşısını yani 7.evi çalıştıran, önemli bir tutulma yaşamıştık. Yani ilişkiler ve bunların bize yansımaları, değerlendirmelerimiz oldukça önemli. Fark edilemeyen, kontrol etmekte güçlük çekilen şartlarla, açık düşmanlıklarla yüzleşilebilir. Olayların yönetiminde başarılı olmaya çalışsak da, dolunay uzlaşmadan uzak tavırları, kuralların dışına çıkışları beraberinde getirebilir. Eleştiriler yapıcı da olsa yaralanıp, aklın, düşüncelerin, söylemlerin, anlamlandırmanın kurbanı olabiliriz. Venüs’ün retro oluşu ilişkilerde soruna sebep verebileceği gibi, nezaket göstermekte de zorlanabiliriz. Kararlarımızı, değerlendirmelerimizi mantık çerçevesinde, aklımızın doğrultusunda vermekte zorlanabiliriz. Adım atarken şans olarak gördüklerimizi iyi değerlendirelim. Gerçekten düşündüğümüz gibi mi yoksa yanılıyor muyuz, zamanı geldiğinde gerçek yüzünü görüp de hayıflanacak mıyız! Sindire sindire, çok boyutlu irdeleyelim ve olmayacak işi oldurmaya çalışmayalım. Kendi düşmanımız olmayalım. Bunlar bizi dolunay sürecinde engelleyici, zorluk, kayıp yaşatıcı durumlar olarak göze çarpmakta. Kazanımlarımızı ilgilendiren, borç alacak, kredi, nafaka, hisseli işlerle ilgili durumlarda ani gelişmeler söz konusu olabilir. Çocuklarla, aşk hayatınızla ilgili durumlar da bunlara katkı yapabilir. Hukuksal konulara, yabancılarla ilgili işlere efor sarf edilebilir. Uzun seyahatler olasıdır. Aile içinde sorumluluk gerektiren durumlar yaşanabilir. Sağlık konuları zaman alabilir. İlişkilerde şimdiye kadar defalarca çözmekte zorlandığımız ve aynı hayata düştüğümüz konu ile ilgili olarak bir seçim yapmak gerekebilir. Bu durum bir şekilde başkalarının da etkisiyle gündemimize girmek durumunda kalabilir. Geçmişte başkalarının da etkisiyle geldiğimiz bu nokta, üzüntüye, kayıplara sebep görünmekte. Gerek duygusal, gerek kimliğimiz adına sorunları iyileştirebilmek adına yapılacak girişimler rahat akar demek zor. Aralarda öfke patlamalarının, davranışlarda gel gitler yaşanabilir. Stratejik davranmanın önem kazandığı bu dolunayda çözüme ulaştım diye net konuşmak zor görünmekte. ( Güneş, Ay, Chaos, Lilith, Ver, A.ver., Eurydike, Orpheus, Ay/Satürn, Güneş/Satürn, Siwa, Pallas, Aesculapia)
Başak burcunda dolunayda burçları ana başlıklara göre etkileyecek konular
12 Mart günü Başak burcunda meydana gelecek olan dolunayın, burçları yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda, hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;
Koç ve yükselen Koçlar için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız, babanın kardeşleri, annenin uzak akrabaları, davaları.
Boğa ve yükselen Boğalar için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.
İkizler ve yükselen İkizler : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.
Yengeç ve yükselen Yengeçler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.
Aslan ve yükselen Aslanlar için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar, babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.
Başak ve yükselen Başaklar için : Kendimiz, motivasyonlarımız, karakterimiz, kendimizi dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzımız, fiziksel görünümümüz, sağlık, bize yakın olan kişiler, babanın işi, statüsü, annenin ailesi, çocukların yüksek öğrenimi, büyükanne, büyükbaba.
Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlediklerimiz, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklarımız.
Akrep ve yükselen Akrepler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borçlarla, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları.
Yay ve yükselen Yaylar için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.
Oğlak ve yükselen Oğlaklar için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslar arası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi, seminer vermek, ikinci eş, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, yakın akrabaları, ebeveynlerin sağlığı, çocukların aşk hayatı, torun ile ilgili durumlar.
Kova ve yükselen Kovalar için : Kredi, borç, vergi, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, ameliyatlar, eşin kazanımları.
Balık ve yükselen Balıklar için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kardeşin çocuğu, büyükanne, büyükbaba.
Ülkemiz ve Başak burcunda dolunay

12.03.2017 Başak Burcunda Dolunay Üçlü.jpg

12 Mart’taki Balık burcundaki dolunay ülkemiz haritasının 4-10 aksını etkilemekte. Buna göre topraklarımız ve tabii ki güvenliğimiz, muhalefet partileri, madenler, doğal kaynaklarımız, inşaat, emlak sektörü, tarım, çiftçilerimiz ve mahsuller, oteller, aile birlikleri, mezarlıklar, hükümet, iktidar partisi,  devleti yönetenler, şirketler de dahil üst düzey idareciler, ceo lar, yönetim kurulu başkanları, yargıçlar, savcılar, mahkemeler, ulusal prestijimiz, kredimiz, ticari durumumuz, toplumca tanınan kişiler, ordu ve polis ana konu başlıklarımızı oluşturmakta. Dolunay, bu konulara ışık tutarken, yönetimlerin tabanla, muhalefetle arasındaki ilişkilerde geri  plandaki olayları, anlaşmaları ortaya çıkartıcı etkiye sahip görünmekte. Üst düzey görevlerde yer alanların hedefledikleri adına, gizli ajandalarıyla ilgili şartları kontrol etmekte zorlanabileceğini söyleyebiliriz. Bu noktada yaralayıcı durumlara, skandallara şahit olunabilir. Fakat kriz yönetiminde başarılı olmaları da muhtemeldir. Gözler komşu ülkelerle ilişkilerimize daha da çevrilebilir. Gizli düşmanlıklar, ilişkiler görünür hale gelebilir. Hapishaneler, suçlular, uyuşturucu ile ilgili durumlar ve suikast konusu dikkati çekmekte. Eğitim sistemi, kamuya ait yatırımlar, güvenlik güçlerinin durumu gündemini işgal edebilir. Yabancı ülkelerle yapılmış bazı anlaşmaların zorlayıcı etkisini hissedebiliriz. Venüs’ün retro olduğu bu dönemde diplomatik ilişkiler de daha özen gerektirebilir.  Maliye bakanlığını, hazineyi ve yönetimlerini, yöneticilerini ilgilendiren haberler oldukça dikkat çekebilir. Finansal göstergelerin de retroda olduğu bu dönemde piyasalarda daralmanın devam etmesini ve dalgalanmaları bekleyebiliriz. Karlılık oranlarının düşmesi yönetimleri radikal kararlara sevk edebilir. 12 Mart dolunayı politik ilişkilerimizin, ticaretimizin yanı sıra hukuk, turizm, göçmenler, ulaşım, medya, basın yayın, iletişim, tüm öğretim sistemimizi ilgilendiren konulara da etki etmekte.   Yapılmış olan radikal dönüşümlerin ekonomimize, borçlanmaya, halkın ekonomik durumuna olan etkisini oldukça hissedilir hale getirmekte .

12.03.2017 Başak Burcunda Dolunay Kartografik.jpg

Yukarıda 12 Mart günü Başak burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait kartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.
Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s