28 MART KOÇ BURCUNDA YENİAY

http://blog.milliyet.com.tr/28-mart-koc-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=556634

Genel anlamıyla Koç yeniayı
28 Mart 2017 günü saat 05:57 de Koç burcunun 07°37′ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Oldukça hırslı, atak, değişime yönelik ani çıkışların gözlemleneceği, şartların, sınırların zorlanacağı, enerjisi yüksek bir süreç. Bunlara duyguları ifade etmekteki sıkıntıları, iletişim eksikliğinin anlaşmayı zorlaştırmasını da katınca, sonuç elde etmesi oldukça güç görünmekte. Yeniaya da ev sahipliğini yapan Koç burcunda, astrolojide stelyum diye adlandırılan gezegen birikimi olduğunu görmekteyiz. Yani yukarıda da bahsettiğim davranışları destekler şekilde fevriliği, risk içeren çıkışları, bencilliği gözlemliyor olacağız. Asker, polis, sporcular, cerrahlar, dişçiler, doktorlar, mühendisler, demir-çelik, silah sektörü, itfaiyeciler, marangozlar, inşaat işçileri, teknisyenler, provakatörler, suçlular bu burcun temsil ettiklerindendir. Sağlık anlamında baktığımızda kafa, yüz ve bu bölgeyle ilgili rahatsızlıklar, kazalar, yaralanmalar, yanıklar, felçler, migren, yeniay sürecinde daha belirginleşebilir.
Yeniayda Güneş ve Ay’ın Algenib sabit yıldızıyla etkileşimini görmekteyiz. Bu yıldız şansız yapıdadır. Öğrenme aşkıyla dolu mücadeleci bir ruh verse de, sağlık sorunları, mental problemler, skandallar, yazdıkları yüzünden sorun yaşamak, sürgüne gönderilmek ya da kaçmaya zorlanmakla ilişkilidir. Yani olayların, ilişkilerin doğasında bu saydıklarımı gözlemleyebiliriz.

28.03.2017 Koç Burcunda Yeniay.jpg

Yükselende ise değişken, etrafıyla bütünleşme ihtiyacında olan, fedakarlıkla ilişkili Balık burcu bulunmakta.  Bu dereceye iyi şans, mutluluk ve güvende kalabilmeyle ilişkilendirilen Skat sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Bu iyicil etkilere rağmen dikkat etmemiz gereken bir nokta bulunmakta. Ariadne, Merkür ve Uranüs etkisini de katarsak, beklenmedik durumlar, ani çıkışlar söz konusu olabilir ve bu da bizim karşımızdakileri yeterince doğru değerlendiremememize sebep verebilir.  Yükselen burcun dışavurumumuz olduğunu hatırlarsak,  bunu önemsemenizi öneririm.

Yeniayın işaret ettiği konular

28.03.2017 Koç Burcunda Yeniay Uranyen.jpg

28 Mart günü meydana gelecek olan yeniay haritanın 1.evine düşmekte. Buna göre dışarıya ifademiz, anlamamız, algımız, tarzımız, fiziksel görünümümüz, sağlığımız dahil bizi ilgilendiren her şey , en yakınımızdakiler, annemizin ailesi, babamızın işi, hedefleri, çocukların yükseköğrenim, yabancılarla ilişkiler gibi durumları, büyükannemiz ve babamız bu süreçte ana konu başlıklarımızı oluşturacak. Bu yeniayın hemen ardından sırasıyla 4 Nisan’da Merkür, 5 Nisan’da Satürn, 19 Nisan’da da Pluto retroya başlarken, 15 inde Venüs retrodan çıkacak. Yeniayları yeni başlangıçlar adına adım atılacak, girişimlerde bulunulacak dönemler olarak adlandırırız. Hele ki böylesi ‘ben’ odaklı durumlar söz konusuysa! Yeniayın ardından başlayacak retroları göz önünde bulundurduğumuzda bu dönemi biraz da eskiden başlanmış ama tamamlanmamış, bitiremediğimiz olanlarla ilgili gerekli çalışmaları, düzenlemeleri yaparak, sonuca yönelik girişimlerle de bağdaştırabiliriz. Elbette yeni de söz konusu olacaktır. Ama gerekiyorsa bahar temizliğine  girişmek, çözülmesi gerekeni çözmek sırtımızdaki yükü hafifletmek adına önemsenebilir. Nisan’ı bitirirken Kova-Aslan aksında çalışmaya başlayacak olan Ay düğümlerinden de gereken desteği alabileceğiz.  Şunu hemen eklemek isterim ki her harita kendine özel çalışır. Dolayısıyla etkisi ve tepkisi sizin bireysel haritalarınızda gizlidir. Şartları değiştirmeye yönelik bir süreçteyiz. Risk almasına alacağız, girişimlerimizi yapacağız ama karşımızdakilerin yapabileceklerimizi tahmin edebileceklerini, bizi çözebileceklerini hiç sanmıyorum. Öylesine eylem odaklı, ısrarcıyız ki attığımız taşın hedefini bulması için aralarda soluklanıp, kendimizi kontrol etmekte fayda olabilir. Geri plana attığımız, bizim ilerlememizi engelleyen, ömrünü tüketmiş olmasına rağmen ayak bağı olmaya devam eden koşullarımızı kırmaya yönelik hamlelerimiz olabilir. Bu noktada hedeflerimizde, duruşumuzda değişikliklere yöneleceğiz.  Evliliklerde de dahil, ailelerde, sosyal durumumuzda, geleneklerimizde, yer aldığımız toplumsal gruplarda, sorumluluklarımızda, bazılarımızın işinde köklü değişiklikler meydana gelmekte. Arkamızdan dönen, göremediğimiz, görmek istemediğimiz ya da ötelediğimiz, şartlarını kontrol edemediğimiz her şey baştan ayağa değişiyor. Hisseli, ortaklı işler, kredi, borç, faiz, vergi, burs, miras gibi sorunlara ait gelişmelerimiz olabilir. Eşin kazanımlarına yönelik beklenmedik durumlar yaşanabilir. Çocuklar, çocukların kazanımları, eş, ortak, aileye ait konular gündem işgal edebilir. Kendimizi manevi olarak güçlü hissedebiliriz. Geçmişe yönelik düşündüğümüzde ise ilgi alanımızdaki çözülmesi gereken , ömrünü tüketmiş konular  adına geçmişte hakkaniyetli davrandığımız inancına sahip olabiliriz. Adalet, hak hukuk konuları, yetkinlikler önemsenebilir. Yeri geldiğinde üstümüz konumundaki kişileri sorgulayabilir, cevapsız sorulara cevap arayabiliriz. Beklentiler düşünülmeden sonuna kadar  zorlanabilir. Hamlelerimizin ardından yönümüzü bizimle aynı gönül ve fikir bağı olan kişilerden tarafa dönme düşüncesini taşıyabiliriz. Kalp ve üreme organlarına ait sağlık sorunlarının yanında hijyen konusu da yeniayla hayatımıza bir şekilde girebilir. Bu süreçte ani kararlar almaya, beklenmedik çıkışlara ve şartların değişmesine yönelik ısrarcı tavırlara meyilli olduğumuzun altını bir kez daha çizmek isterim. Evet bir kısmımız gerçekten çok dolu. Bu aşamada iletişimi özenli kullanmaya çalışarak, düşünmeye, anlamaya, anlamlandırmaya kapalı olmayın ki atılan adımlar ayağı yere basmış şekilde geri dönebilsin. ( Güneş, Ay, Khronos, Satürn/Pluto, Hybris, Sphinx, Urania, Eros)

Koç yeniayında burçları ana başlıklara göre etkileyecek konular

28 Mart günü Koç burcunda meydana gelecek yeniayın, burçları yukarıdaki genel özellikleri doğrultusunda, hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :   Kendimiz, motivasyonlarımız, karakterimiz, kendimizi dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzımız, fiziksel görünümümüz, sağlık, bize yakın olan kişiler, babanın işi, statüsü, annenin ailesi, çocukların yükseköğrenimi, büyükanne, büyükbaba.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlediklerimiz, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklarımız.

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borçlarla, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslar arası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi, seminer vermek, ikinci eş, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, yakın akrabaları, ebeveynlerin sağlığı, çocukların aşk hayatı, torun ile ilgili durumlar.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Terazi ve yükselen Teraziler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kardeşin çocuğu, büyükanne, büyükbaba.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız, babanın kardeşleri, annenin uzak akrabaları, davaları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Ülkemiz ve Koç yeniayı

28.03.2017 Koç Burcunda Yeniay Üçlü.jpg

28 Mart Koç yeniayı ülkemiz haritasının 10.evinde meydana gelmekte. Buna göre hükümet, devleti yönetenler, ülkemizin prestiji, kredimiz, polis, ordu, yargıçlar, savcılar, mahkemeler, üst düzey yöneticiler, yönetim kurulu başkanları, ceo lar, toplumca tanınan kişiler, skandallar ana başlıklarımızı oluşturmakta. Hatırlarsanız 12 Mart’ta Başak burcunda meydana gelen dolunay bu konulara da ışık tutmuştu. Almanya ve Hollanda ile başlayan kriz, İsveç ve İsviçre’ye de uzanmıştı. Yani bir süre daha uluslararası ilişkilerde gerginliği gözlemleyebiliriz. Venüs retrosunda böylesi durumlar politik üslupta da, uluslararası ilişkilerde de etkisini gösterebilir. Hatta şartlar tıkanma noktasına kadar zorlanabilir. Bu durumun yansımasını para piyasalarında da gözlemleyebiliriz. Yeniay aynı zamanda Mars’ımızı da tetiklerken, beraberinde güvenliğimize ait durumları, ordumuzu, polisimizi ilgilendiren gelişmeleri, provokasyonları, açık düşmanlıkları, saldırıları, terörü, patlamaları da işaret etmekte. Yeni operasyonlar, tutuklamalar yaşanabilir. Mecliste tansiyon yükselebilir. Gizlenen, göremediğimiz durumlarla bir anda muhatap olabiliriz. Geri planda yürütülen görüşmeler, anlaşmalar ile birlikte süren değişimin boyutunun farkındalığına daha da varabiliriz. Finans piyasalarında dalgalanmalar  yaşanabilir. Ani gelişen durumlarla birlikte geçmişe dönük borçlar, mahkemeler, hukuksal konular vurgulanabilir. Yeniyle ilgili perspektif geliştirmek, bütünü görerek adım atmak  zor olabilir Merkür, Satürn, Atlantis, Uranüs, Vulcanus, Satürn/transpluto, Nodes, Rhadamantus, Pandorra) . Yönetimler ,  yöneticiler , otorite konumundaki kimselerle ilgili daha sert mücadeleler, adeta başka bir boyuta taşıyan, şartların değişimine yönelik durumlar olasıdır (Güneş, Khronos, Zeus, MC IC, Mars/Uranüs, ASC DSC Mars/Pluto).  Çalışanları, sendikaları, sağlık ve sosyal sigorta hizmetlerini ilgilendiren yeni gelişmeleri duyabiliriz. Anlaşmalar yapılabilir.

28.03.2017 Koç Burcunda Yeniay Kartografik.jpg

Yukarıda 28 Mart günü Koç burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s