12 OCAK YENGEÇ BURCUNDA DOLUNAY

http://blog.milliyet.com.tr/12-ocak-yengec-burcunda-dolunay/Blog/?BlogNo=550199

Genel anlamıyla dolunay
12 Ocak 2017 günü saat 14:34 de Yengeç burcunun 22°27′ derecesinde yılın ilk dolunayı meydana gelecek. Büyümek, hedeflerimize ilerlemek, sonuç alabilmek umuduyla duygu ve davranışlarımızı daha baskın, sınırlarımızı aşan, abartılı ifadelerle gösterebileceğimiz, bazen yönümüzü kaybedip, kendimizden geçeceğimiz, dağılabileceğimiz, dengelerin aynı kalmayacağı bir süreç. Hayallerimizin takipçisi olmak isterken, iletişim kanallarımızı aktif tutacağız. Objektif olduğumuza inanırken de sübjektifliği, kırılganlıkları , dağılmayı beraber yaşayacağız. Dolunaya ev sahipliği yapan Yengeç, ailevi konuları önemseyen, muhafazakar yapılı, fedakar, empatik, sahipleniciliği ve kırılganlığı fazla, tarafsız olmakta zorlanan, yeri geldiğinde kaprisi ve duygu sömürülerini de eksik etmeyen bir burçtur. Doktorlar, sağlık çalışanları , gayrimenkul, otel, konaklama, yiyecek, içecek, çocuklarla ilgili işler yapanlar, kamu görevlileri, reklamcılar, antikacılar, psikologlar , satıcılar bu burçla ilişkilendirilir. Sağlık olarak ise mide, pankreas, dalak, onikiparmak bağırsağı, sindirim sistemi, göğüsler, hormonlar, vücut sıvıları ve psikolojik sorunları sayabiliriz.
Haritanın sabit yıldızlarına baktığımda Ay Castor ilişkisini görmekteyiz ki bu sabit yıldız hikaye anlatanlar, yazarlarla da ilişkilendirilir. Yeni fikirleri, araştırmaları, kolay gelen başarının ardından gözden düşmeyi, hastalık, problemleri de anlatır. Güneş’in ise Dheneb ve Peacock iletişimiyle kibir, ün, yönetme kabiliyetini, yardımseverliği anlatır.
Haritanın yükseleninde İkizler burcu yer almakta. Aklın ön planda tutulduğu, meraklı, bilgiyi alıp yayan, dedikoduya meyilli, olayları saptırabilen ve dağılmaya, gerilmeye müsait bu burcun etkilerini dışavurumumuzda gözlemleyeceğiz. Aynı zamanda yükselenin Al Hecka, Propus ve Zosma sabit yıldızları ile de etkileşimini görmekteyiz. Hatırlarsanız Zosma kurban olma, kötüye kullanılma, acı çekme, melankolik durumlara işaret etmekte idi. Al Hecka ve Propus ise kaza tehlikesi, zorbalık, aşırı güven, şiddet, utanma yoksunluğuyla katkı yapmakta. Yükselen yöneticisi Merkür yeni retrodan çıkmış ama normal hızına ulaşamadığı gibi, hem zararda hem de anaretik. Bütün bunlar birleşince yine tadından yenmiyor doğrusu.

12.01.2017 Yengec Burcunda Dolunay.jpg

Dolunayın işaret ettiği konular

12 Ocak günü meydana gelecek olan dolunay haritanın 3.evine düşmekte. Buna göre kardeşler, yakın akrabalar, komşular, eğitim, her türlü iletişim, yazmak, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri , çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları ana başlıklarımızı oluşturacak. Bu dönemde ilişkilerde tarafların ani çıkışları, ölçüsüz, baskın davranışları, kontrolsüz ilerleme arzusu gerginliklere, kırılmalara, hedeften sapmalara yol açabilir. Hedefleriniz konusunda sonuç almak adına baskı yapmak, zorlamalar ters tepebilir. İşinizle ilgili üstlerinizi, çalışma arkadaşlarınızı karşınıza almamaya gayret edin.  İş yerinizde, günlük hayatınızda  şartlar zorlayıcı olabilir. Bazıları için iş kayıpları, hedeften sapmalar, kontrolü zor, fedakarlık , kabullenicilik gerektiren durumlar yaşanabilir. Aile içinde  sağlıkla ilgili sıkıntılı durumlarla karşılaşılabilir. Daha gayretli davranışlarla, kalıcı, ayakları yere basan sonuçlar almak isteyeceğiz. Bunun için Merkür’ün Oğlak’a geçmesini beklemek daha uygun olabilir. Kariyerinizle ilgili eğitimler alabilirsiniz. Eşle, ortakla ilgili konularda gelişmeler, sonuç almalar olasıdır. Bu noktada geçmişte cevaplanmamış, karşılığını bulamamış durumlar da yeniden gündeminize gelebilir. Kredi, borç, ortaklı mallar, miras vs. ile ilgili görüşmeler yapılabilir. Fakat gerçekçi olmak, çok boyutlu değerlendirmeler yapmak ve beklentileri çok yüksek tutmamak gerekmekte. Aksi taktirde yapılacak girişimler hüsranla sonuçlanabilir. Çocukların, karşılarındakilerle tempoları, agresyon yükselebilir ve dolayısıyla kırılgan şartlar ortaya çıkabilir. Bu dönemde sanatsal yönlerinizi kullanabilir, üretken yönünüzü arttırabilirsiniz.

Yengeç burcunda meydana gelecek olan dolunaya uranyen prensipte bakarsak;

12.01.2017 Yengec Burcunda Dolunay Uranyen.jpg

İlişkilerde, hedeflerde, kadersel yolumuzda, kendimize karşımızdakilerle yeni bir şans yaratmak adına,  baştan ayağa değişikliklere gidiyoruz . Bu dolunay çok ciddi, güçlü  kırılmalara, kökten değişimlere işaret etmekte. Fakat bu değişim tereyağından kıl çeker gibi olmayacak. Sancılı, bozuk, işlevini yitirmiş, artık bize, yolumuza fayda sağlamayanın gitmesi adına hayat önümüze sorunları serecek. Bilinçaltımızda da, davranışlarımızda da gel git lerle deneyimleyeceğiz bu durumu. Anılarımız canlanacak ve belki kendimizi, hayatımızı sorgulayacağız. Yaşadığımız çevre değişikliğinde belki bazılarını kendimize aile bildik. Uyum sağlamaya çalıştık. Belki sırf birileri mutlu olsun diye, olmayacağa olur dedik. Bulunduğumuz durumu birtakım yakın ilişkileri yıkarak, hedeflerimizden, kariyerimizden ödün vererek yarattık. Belki de fazlasıyla idealize ettiğimiz ve teslimiyet gösterdiğimiz sevgiye tutunduk. Her ne ise sorunlar artık önümüzde.   Dışarıdan yardım görmek zorlaşabilir.  Bu noktada bilinçaltında daha fazla sevgiye ihtiyaç hissedilebilir. Hatta bazıları alkolden, ilaçlardan destek bulmak isteyebilir. Eski, kemikleşmiş kalıplarımızı kırıyoruz. Kolay değil elbette. Daha iyi olabilmek yolunda verdiğimiz mücadelelerde, sadece bilinç değil, ruhsal olarak alışmaya da ihtiyacımız var.  Hayat bıçak sırtında akrobasi yapmaya benziyor. Tabii unutmayalım ki etki oranı ve olumlu olup olmayacağı, haritalarımızdaki görünümlere göre değişiklik göstermektedir.

(Güneş, Ay, Pluto, Zeus, Uranüs, Jüpiter, Eris, Siva, KAD, GAD, Uranüs/Pluto, Şans N., Mnemosyne, Proserpinar  , Athener , Hebe, Tisiphone, Venüs, Neptün, Ceres, Circe r ,  Aesculapia, Demeter)

Yengeç dolunayında burçları ana  başlıklara göre etkileyecek konular

12 Ocak günü Yengeç burcunda meydana gelecek dolunayın, burçları yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda, hangi ana konularda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri.

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kendimiz, motivasyonlarımız, karakterimiz, kendimizi dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzımız, fiziksel görünümümüz, sağlık, bize yakın olan kişiler, babanın işi, statüsü, annenin ailesi, çocukların yüksek öğrenimi, büyükanne, büyükbaba.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlediklerimiz, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklarımız.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borçlarla, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları.

Terazi ve yükselen Teraziler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslar arası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi, seminer vermek, ikinci eş, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, yakın akrabaları, ebeveynlerin sağlığı, çocukların aşk hayatı, torun ile ilgili durumlar.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kardeşin çocuğu, büyükanne, büyükbaba.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız, babanın kardeşleri, annenin uzak akrabaları, davaları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.

Ülkemiz ve Yengeç Dolunayı

12.01.2017 Yengec Burcunda Dolunay Üçlü.jpg

12 Ocak Yengeç dolunayı ülkemiz haritasının 1.evinde meydana gelmekte. Buna göre halk, sağlığı, yaşam koşulları, durumu, ülkenin genel hali, iç işleri ile birlikte, savaş ve barışı ilgilendiren durumlar, uluslararası anlaşmalar, davalar, dış ilişkiler, açık düşmanlıklar, rekabet, düşmanlar , iş ortaklıkları bu dolunayda gündemimizi oluşturacak konu başlıklarımız.   Terör yine öncelikli  konumuz durumunda. Birçok şeyin iç içe geçtiği, biri birini tetiklediği, sert etkili dönemlerden bir tanesi daha… Bir yandan Jüpiter, Zeus- Pluto-Uranüs zorlu açısı çalışırken, öte yandan Satürn-Chiron da Mars ile bütün görünümleri zorlamakta. Devleti, hükümeti, idarecileri, toplumca tanınan kişileri ilgilendiren durumların aktif olacağı, kırılgan, zor şartlar altında, ülke prestijimizin de dikkat çekeceği bir süreç. Gerek siyasi anlamda, gerek şirket  yönetimlerinde, üst kademelerde aksiyon alınacak , hareketli, atak, şartları değiştirmeye yönelik  bir döneme işaret etmekte. Uluslararası ilişkilerin, yabancılarla ilgili durumların, toprak güvenliğimizi de  ilgilendirecek kontrol edilemeyen olayların piyasalarda dalgalanmalar yaratabileceğini öngörebiliriz. Yengeç dolunayı aynı zamanda kredi, vergi, sigorta, konularına, yabancı ülkelerle finansal anlaşmalara ve borçlarımıza, maliye, bankalar, para piyasalarında, ulusal kaynaklarımız ve üzerinde oluşacak baskıya, zorlanmalara, kırılgan şartlara da işaret etmekte. İlerleyen günlerde tanınan, güçlü bir figürü kaybedebiliriz.  Retrodan çıkmış Merkür, Ay ve Hades ile açılanmakta. Hatırlarsak Merkür ülkemiz haritasında kontrol edilemeyen şartları, suikastleri, gizli örgütleri, vatan hainlerini, toprak bütünlüğümüzü, güvenliğimizi de anlatan 12. ve 4.evlerin yöneticisiydi. Yükselen derecesinin  de Al Hecka ve Zosma ile yine 12.evden Vulcanus ve Ay düğümlerini çalıştırması, halka yönelik yeni facialara karşı tedbirli olunmasına yönelik dikkati çekmekte.

12.01.2017 Yengec Burcunda Dolunay Kartografik.jpg

Yukarıda 12 Ocak günü Yengeç burcunda meydana gelecek olan dolunayın kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s