26 NİSAN BOĞA BURCUNDA YENİAY

http://blog.milliyet.com.tr/26-nisan-boga-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=559079

Genel anlamıyla Boğa yeniayı
26 Nisan 2017 günü saat 15:16 da Boğa burcunun 06°27′ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniayda çıkarlar önemsenecek, sonuç odaklı davranılmak istenilecek, esnemekte, anlayış göstermekte zorlanılacak. Kendimizi enerjik düşünsek de an gelecek sanki elimiz ayağımız bağlanmış duygusuna kapılıp, güvensizlik hissedebileceğiz. Durumumuzu koruyarak, şartlara göre davranmayı tercih edebileceğiz. Dolunaya ev sahipliği yapan Boğa materyali, çıkarlarını, güvenini, huzurunu önemseyen, tutucu, şartlarının değişmesinden hoşlanmayan bir burçtur. Gölgesinde rahatını bozma endişesinden kaynaklı gereğinde fazla sahiplenme, inat ve esneklik gösterememe vardır. Sağlık olarak kulak burun boğaz yolları sorunları, tiroid, şişmanlık, yağ kistlerini sayabiliriz. Bu burç aynı zamanda diplomatlar, sanatçılar, galericiler, kadınlara ait iş yapanlar, mimarlar, dekoratörler, tasarımcılar, mücevherciler, kumaşçılar, finans ve parfümeri sektörü ile de ilişkilendirilir.

26.04.2017 Boğa Burcunda Yeniay.jpg

Yeniay sırasında Güneş ve Ay’ın Hamal, Schedir ve Sheratan sabit yıldızlarıyla ilişkisini görmekteyiz. Hamal, liderlik yeteneği, kararlılık özelliğini anlatırken, otorite sorunlarına da işaret eder. Sheratan bir yandan nezaketli görünmeye çalışırken, öte yandan güç kazanma arzusuyla entrikaların içinde olmayla ilişkilendirilir.  Schedir ise bedensel yaraları, şiddeti, tehlikeyi, kazaları, yangın, savaş ya da deprem yoluyla gelen yıkımı, onur kaybını anlatır. Bu sabitlerin etkisini olayların doğasında, ilişkilerde gözlemleyeceğimizi düşünürsek, bizler de birey olarak kendi adımıza olumsuz etkilenmemek için, dikkatli olmamız gerektiğinin farkına varabiliriz.

Dışavurumumuzla alakalı olan yükselende Başak burcu yer almakta. Bu burç mükemmeliyetçiliği, çalışkanlığı, analiz yeteneği, mantığı, düzeni, mütevazılığı  ile tanınırken, gölgesinde gerginlik, aşırı detaycılık, tolerans gösterememe vardır. Yine bu dereceye Mizar sabit yıldızının etkisini görmekteyiz ki sanatsal etkileşimleri ifade ettiği gibi, bağırsak sorunları,  sevilen birinin ölümünün malum olmasıyla da ilişkilendirilir. Tüm bunlar yeniay süresince davranış kalıplarımıza, algılamamıza, algılanma tarzımıza etki edecek faktörlerdendir.

Yeniayın işaret ettiği konular

26.04.2017 Boğa Burcunda Yeniay Uranyen.jpg

26 Nisan’da meydana gelecek olan yeniay yaklaşık olarak Kocaeli’den düşey bir hat çizerek düşünürsek, batısında kalan bölgeler için 9.ev, doğusunda kalan bölgeler için ise 8.ev konularını işaret etmekte. Buna göre batı kesim için yabancılarla ilişkiler, hukuksal konular, yüksek öğrenim, kişinin hayat felsefesini ilgilendiren durumlar, seminerler vermek, yayın, tanıtım işleri, ikinci eş, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, yakın akrabaları, ebeveynlerin sağlığı, çocukların aşk hayatı, torun konuları ana başlıkları oluşturacak.  Öte yandan Kocaeli’nin başkentimiz tarafında kalan bölgeler için ise eşin kazanımları, ortaklı , hisseli konular, kredi, borç, vergi, miras, ameliyatlar ana temalar olarak durmakta. Eşinizi, ortağınızı ya da hizmet aldığınız karşınızdaki  birisiyle ilişkinizde net göremediğiniz, yanıltıcı bazı durumlar söz konusu olabilir. Doğru karar vermekte zorlanabilirsiniz. Yaralayıcı durumlar yaşanabilir.  Aile içi kırgınlıklar, ayrılıklar, boşanmalar olabilir.  Geçmişte ortak para alış verişi gibi durumlar da söz konusuysa, bunlar gündeme gelebilir. Gereksiz risk alarak, manipülatif davranarak girişilecek işler  maddi manevi zarara yol açabilir. Kredi, borç alacakların  hesabını iyi yapmasını, sonradan sıkıntıya düşmemesini öneririm. Buna karşılık eski girişiminize ait ki  bir mülk, taşınmaz olabilir, ona yönelik kazanç elde edebilirsiniz. Geçmişte çözemediğiniz bir sorunla ilgili gelişmeler yaşayabilir, anlaşmalar yapabilirsiniz. Bunlar önceden girişimi yapılmış kredi , borç, burs, miras gibi durumlar olabilir. Hukuksal konular, davalarınız gündeminizde yer tutabilir.   Çocuklarla ilgili konularda zorlayıcı durumlar oluşabilir. Kariyer planlarıyla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Organizasyonlardan, gruplardan ödüllendirilebilirsiniz. Fakat girişeceğiniz işlerde çevrenin ve davranışlarınızın kurbanı olmamaya dikkat etmenizi öneririm. Yurtdışı, yabancılarla ilgili adımlarınız olasıdır. Seyahat düşünceniz olabilir. Bir eserinizin basımı, tanıtım, seminer vermek gibi konularla ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Kadın intiharlarını, boğulmalarını , hapsedilmelerini duyabiliriz. Ani kararlardan, hesapsız çıkışlardan kaçınmaya gayret edelim.

Boğa yeniayında burçları ana başlıklara göre etkileyecek konular

26 Nisan günü Boğa burcunda meydana gelecek olan yeniayın, burçları yukarıdaki genel özellikleri doğrultusunda, hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kendimiz, motivasyonlarımız, karakterimiz, kendimizi dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzımız, fiziksel görünümümüz, sağlık, bize yakın olan kişiler, babanın işi, statüsü, annenin ailesi, çocukların yükseköğrenimi, yabancılarla ilişkileri, büyükanne, büyükbaba.

İkizler ve yükselen İkizler :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlediklerimiz, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklarımız.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borçlarla, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslar arası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi, seminer vermek, ikinci eş, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, yakın akrabaları, ebeveynlerin sağlığı, çocukların aşk hayatı, torun ile ilgili durumlar.

Terazi ve yükselen Teraziler için :  Kredi, borç, vergi, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kardeşin çocuğu, büyükanne, büyükbaba.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız, babanın kardeşleri, annenin uzak akrabaları, davaları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

Ülkemiz ve Boğa yeniayı

26.04.2017 Boğa Burcunda Yeniay Üçlü.jpg

26 Nisan’da meydana gelecek olan Boğa yeniayı ülkemiz haritasının 11.evine düşmekte. Buna göre meclis,belediyeler, ulusal servetimiz, borsa, yabancı devletlerle yapılan anlaşmalar, borsa, organizasyonlar, sosyal kulüpler ana konu başlıklarımızı oluşturacak. Aynı zamanda gençleri, çocukları ilgilendiren konular, diploması de bu dönem gündemden düşmeyecek. Bu yeniay ülkemiz Güneş’inin karşısında, Kronos’un üzerinde  yer alırken, referandum haritasını da beraberinde harekete geçiriyor. Hatırlarsanız 11 Nisan Terazi dolunayına ait yazımda 12.eve ait farkına varamadığımız, şartlarını kontrol etmekte zorlanacağımız birtakım gizli kalmış durumların da varlığından söz etmiştim. Boğa yeniayı ile birlikte bu tarz olaylar yine aktif hale gelmekte. Kaldı ki transit Mars da  12. evden Ay düğümlerimizi zorlamakta.  Referandumu, başkanlığı konuşmaya, onunla ilgili durumları deneyimlemeye devam ediyoruz görünmekte. Liderleri, üst kademe yönetimi ilgilendiren birtakım girişimler, gelişmeler yaşanabilir.  Hukuksal konularda, komşu olsun, olmasın yabancı ülkelerle, dost kapsamında saydığımız ülkelerle ilgili durumlar söz konusu olabilir. Meclisi, yönetimleri ilgilendiren geri planda bazı hazırlıklar olasıdır. Provokasyonlara, saldırılara karşı tedbirli olunmalı. Toplu yerlerde güvenlik önemsenmeli, yardımcı olunmalı. Yeniayla beraber, güvenlik güçlerimizi, çalışan kesimi, sağlık ve sigorta konularıyla ilgili çok sayıda yeniliğe gidilebilir. Bilmediğimiz yeni bilgileri, belgeleri, anlaşmaları öğrenebiliriz. Yöneticiler, liderler planlarıyla ilgili açıklamadıkları bir dizi değişikliği ivedilikle devreye sokmak isteyebilir. Bu dönemde uluslararası davalar, anlaşmalar da yine gündem oluşturabilir. Rekabet koşulları oldukça zorlayıcı olabilir. Venüs’ün, Jüpiter’in durumu ve yeniayın Satürn, Zeus açıları  kırılgan piyasa koşullarına dikkati çekmekte.

26.04.2017 Boğa Burcunda Yeniay Kartografik.jpg

Yukarıda 26 Nisan günü Boğa burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait kartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s