13 HAZİRAN İKİZLER BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

13 Haziran günü saat  22:43 de İkizler burcunun  22°44′  derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Dolunayın ev sahibi İkizler hareketli, değişken, iletişim odaklı, bilgiye, öğrenmeye meraklı ve bunları etrafa yaymaya hevesli yapısıyla bilinir. Olaya, bilgiye eğilimi derinlikli değil, yüzeyseldir. Dağılmaya ve sinirlenmeye müsaittir. Bu doğanın yanı sıra basın yayınla ilgili konuların, bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörünün , reklamcıların, öğretmenlerin, yazarların, kütüphanecilerin, muhasebecilerin daha bir konu odağı olduğunu gözlemleyeceğiz.  Merakla, anlama, anlatma çabalarıyla, çok bol iletişimle dolu bu yeniayda şartları değiştirmek isteyeceğiz ama dağılma, motivasyonun düşmesine de açığız.

Yükselende mantıkla, sabırla, disiplinle ve sorumluluk bilinciyle, uzun soluklu yapılandırma ve yönetme becerisini anlatan Oğlak burcunu görmekteyiz ki gölgesinde duygu eksikliği, melankoli, hesapçılık, kontrol ve otoritenin kararından fazla kullanımına yönelim görülür. Yükselen yöneticisi Satürn’ün hem retro, hem de 12.evde oluşu gölge yönleriyle çalışmayı getirebilir. Adım atmakta, sorumluluk almakta isteksizlik, çevreden uzaklaşma eğilimi, yorgunluk, kendini  doğru ifade edememe ya da doğru algılayamama, depresif düşüncelere dalma hali görülebilir. Yeniayın da buraya yaptığı açı zorlayıcı, son noktayı koyup, şartları farklı bir boyuta yönlendirircesine. Peacock sabit yıldızı yükselen derecesini etkilerken, dışavuruma da kibir, gösteriş yapma gibi tutumları yükleyebilir. Bu yıldızın başka etkisi de bazen tanınma getirebilmesi.

İkizler yeniayında Güneş ve Ay’ın Bellatrix ve Capella ile etkileşimini görmekteyiz. Bellatrix, zorlu ve uzun mücadeleler sonrasında kazanılan başarıyla ilişkilendirilir ki mücadeleciliği, organizasyon yeteneğini parlatır. Ama aynı zamanda bireyselliğe iter ve huzursuzluk verir. Capella ise  merakı, patavatsızlığı, iğneleyiciliği, huysuzluğu işaret ederken, bir yandan da  kararlı, hızlı ve özgür hareketi anlatır. Dolayısıyla yeniay sürecinde gerek ilişkilerin gerekse olayların doğasında bu tür etkileri gözlemleyebiliriz. 

İkizler yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

13 Haziran’da yaşanacak olan yeniayda kardeşlerin, yakın akrabaların, komşuların, eğitim, iletişim, ulaşım, ticaret ile ilgili konuların, yolların, yazım çizim işlerinin  ana başlıklarımızı oluşturacağını söyleyebiliriz.

Toplumsal dinamiklerimizi, umutlarımızı da etkileyeceğini düşündüğümüz bazı bağlantılar, yükümlülükler karşısında adım atmamız gerekliliğini biliyoruz. Bu düşünceyle konuyla ilgili birtakım çıkarımlarda bulunabilir, tavsiyeler alıp verebiliriz. Atacağımız adımın, hayatlarımızda önemli gelişmelere yol açacaktır. Aynı zamanda bir o kadar da  meşakkatli olabilir, bedel ödemeyi gerektirebilir. Bu noktada seçeceğimiz yol bizi bir boyuttan diğerine taşıyan olacaktır. Yeter ki bizim için doğru, ileriye taşıyacak olanı yürekten isteyelim! O zaman sorunun çözümü için de hayatın bazen elimize tutuşturduğu acı reçeteye daha kolay katlanabiliriz. Bu bilinçle atacağımız adımlarda büyük resmi görmeye çalışarak yol almalıyız. Bazı örtülü, belirsiz konuları konuşmak durumunda kalabiliriz. Bilmemiz gereken şu ki artık her neyse onunla ilgili gereken mücadeleyi vermek durumunda olduğumuz. Aksi taktirde yine, yeniden ta ki sonuçlanana kadar yüzleşmek durumunda kalacağımız, haritalarımıza göre de örseleneceğimizdir. Dikkat etmemiz gereken şu ki  rasyonel akıl  kullanmakta zorlanabiliriz. Algıda  karmaşa, duygusallıklar yaşanabilir.    (KAD GAD, Mars, Kassandra, Siwa, Hekate, Valentine, Panecea, Güneş, Ay, Urania, Kalypso, Chaos)

Yukarıda da  bahsettiğim gibi iletişimin her türlü ön planda olduğu, bilgileneceğimiz, paylaşacağımız, araştıracağımız bir yeniay. Somut girişimler yerine bu söylediklerimi tercih edebilirsiniz. Elde ettiğiniz verileri yapmak istediklerinizin ön hazırlığı gibi de kullanabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken rasyonel akla ihtiyacımızın olduğu yerde, şartları duygularımızı da katarak okuyabileceğimiz ve bunun da yanlış yöne sevk etme riski . Buradaki adımlar, girişimler Eylül gibi tekrar gündem oluşturabilir.

Yeniay, hayatlarımızda yön değiştirebilecek, farklı  yükümlülükleri getirebilecek ses getirici türde adımları işaret etmekte. İdealist, toplumsal olana yönelik çıkışlar söz konusu olabilir. Bir yandan merak, diğer yandan hırs ve çeviklik olayların, ilişkilerin doğasına yansıyabilir. Geçmişle de bağlantılı gruplarla ilişkiler aktifleşmekte. Yaşça büyük kişilerle orta yol bulmayı gerektiren durumlar söz konusu olabilir. İlişkilerde, para, özdeğerle ilgili konularda mücadelelerle gelen değişiklikler görülebilir.  Başkalarının da etkisi, idealize edilmiş düşünce kalıplarıyla kırılmaları yaşatabilir. Devletle ya da aile içinde sorunlu durumları neticelendirmeye yönelik gelişmeler mümkündür. Duygusal olarak değişken yapıya bürünürken , hassasiyet ve korumacılık fikirlere yansıyabilir. Bu duygusallığı yazılarına, şiirlerine ya da diğer sanatsal çalışmalarına aktarmak isteyenler için verimli bir dönem olabilir. Eğitimlerle ilgili araştırmalar yapılabilir. İnternet sitesi kurmak istiyorsanız onu hazırlıklarını yapabilirsiniz. Hedefleri, statüyü de ilgilendirecek gelişmeler odağa oturabilir. Ani çıkışlar, olumsuzluk barındıran düşünceler, söylemler kırılganlıkları tetikleyeceğinden, dikkatli olmak fayda getirebilir. 26 Haziran ve sonrasında önce durağan, ardından da  retroya  girecek Mars ile birlikte bu durumlar sıkıntı yaratabilir. Ama aynı zamanda sevgiyi öne çıkartıp, kontrollü davranılabildiği taktirde bunu terse çalıştırıp, var olan sorunu çözmeye yönelebilirsiniz.

İkizler yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

13 Haziran günü İkizler burcunda meydana gelecek olan yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana konularda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

İkizler ve yükselen İkizler :  Kendimiz, motivasyonlarımız, karakterimiz, kendimizi dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzımız, fiziksel görünümümüz, sağlık, bize yakın olan kişiler, babanın işi, statüsü, annenin ailesi, çocukların yükseköğrenimi, yabancılarla ilişkileri, büyükanne, büyükbaba.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlediklerimiz, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklarımız.    

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borçlarla, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslar arası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi, seminer vermek, ikinci eş, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, yakın akrabaları, ebeveynlerin sağlığı.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, ameliyatlar, eşin kazanımları. 

Yay ve yükselen Yaylar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kardeşin çocuğu, büyükanne, büyükbaba.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız, babanın kardeşleri, annenin uzak akrabaları, davaları, çocukların maddi manevi kazanımları, eşin ya da ortağın kayıpları, başkalarından gizledikleri, kaygıları, bağımlılıkları, hastane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Ülkemiz ve İkizler yeniayı

13 Haziran İkizler yeniayında gizli ilişkiler, örgütler, kontrol dışı durumlar, vatan hainleri, suikast, sendikal sorunlar,  hastane, hapishane gibi kapalı yerler, uyuşturucu ile ilgili gelişmeler, büyükbaş hayvancılık ana konu başlıklarımız olarak görülmekte.  Aynı zamanda komşu ülkelerle ilişkiler, her türlü iletişim, haberleşme, basın yayın, ulaşım, taşımacılık, eğitim sistemi de yine İkizler yeniayı ile birlikte öne çıkacak konulardan diyebiliriz.

Yeniay, ülke haritamızın ilerletilmiş Uranüs, MC sinin üzerinde olurken, Ay’ının da karşısında yer almakta. Bunu sıkışık koşulların eşliğinde, kapalı kapılar ardındaki gelişmelerin ekonomi ve halka etkisi olarak düşünebiliriz. Bunlar hükümeti, üst düzey yöneticileri, tanınmış kişileri, mahkemeleri, ulusal kredimizi de ilgilendirebileceği gibi, dışişlerimizle, uluslararası ilişkilerle de ilgili olabilir. Komşu ülkelerin yanı sıra , ticaret, iç işlerimiz, genel durumumuz, ekonomimiz, bankalar, para piyasaları da bu durumdan yine etki almakta görünüyor.

12.evdeki Merkür bizlere yine kapalı kapılar ardında yapılan bol görüşmeleri, anlaşmaları, sözleşmeleri de işaret etmekte ki aynı zamanda bu natal Ay’ımızın da üzerinde. Bunun Uranüs ve Kronos ile bağlantısı da, önümüzdeki  seçimde meclis yapılanması ve başkanlık adına dağılımı etkileyecek alternatif yollar adına girişimler, sürpriz açıklamalar olasılığını düşündürtmekte. Muhalefeti, topraklarımızı da ilgilendiren durumlar olasıdır. Seçim, yurtdışı davalar, süregelen tutukluluklar , federe yapı ile ilgili görüşmeler olabilir. Gerek HDP, gerek Selahattin Demirtaş’ın haritalarını İkizler yeniayı haritası ile bu anlamda incelediğimde, görüşmeleri destekler kombinasyonlara rastlamaktayım. Bu yeniay yine muhalefetin içinden başka isimlerin, düşün insanlarının, gazetecilerin, yazarların tutukluluklarıyla da  ilgili gelişmeleri etkileyebilir. Bireysel haritalara bakmadığımdan, genel olarak konuşmaktayım. Bu görünüm  aynı zamanda kontrol dışı , gizli düşmanlık olarak nitelendirilebilecek ya da gizlenilen  bazı durumların da açığa çıkmasını  düşündürtmekte.  Yeniay doğası aldanmaya, aldatmaya, spekülasyona açık olduğundan her alanda dikkatli olmakta fayda olabilir.  Venüs, Merkür ve Uranüs görünümü borsada, para piyasalarında dalgalanmalar yaratabilir. İnşaat sektörü, tarım, madenlerimizle ilgili yeni kararlar açıklanabilir. Vergilerle ilgili yeni düzenlemeler gelebilir. Savunma sanayine yönelik anlaşmalarda dikkat çekici gelişmelerle karşılaşılabilir. Dolandırıcılıklar, sahte işler, yasadışı gizli  yapılanmalar yine bu dönem kendini gösterebilir.  

Şirketler açısından baktığımızda belirsiz durumların, yine kapalı kapılar ardında görüşmelerin, gizli işlerin olduğunu söyleyebiliriz. Arge çalışmalarında bulunan firmalar, karlılıklarını gözden geçirerek, bazı araştırmalara kaynak aktarımında bulunmaktan vazgeçebilir.

Yukarıda 13 Haziran günü İkizler burcunda meydana  gelecek olan yeniaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/13-haziran-ikizler-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=589197

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s