16 NİSAN KOÇ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

16 Nisan günü saat 04:57 de Koç burcunun 26°02′ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniayın ev sahibi Koç, başlatmakta, cesaretle, girişimle, dışadönüklükle ilişkilidir. Gölgesindeki  huzursuzluk, kavgacılık, bencillik, öfke, zorbalık olumsuz yönleri olarak dikkat çeker.  Anlama, anlatma, algıda tıkanıklıkların, zorlukların yanında objektiflikten uzak, kendine güvenin, hırsın  eşliğinde risklerin rahatlıkla görülebileceği bu süreçte şartların zorlanması, ani dik çıkışlar görülebilir.

Yükselende fedakarlıklarla, merhametle özdeşleşmiş, empatik, hassas, romantik, gölgesinde ise kırılganlık, dirençsizlik, değişkenlik, çabuk dağılma özelliği bulunan Balık burcunu görmekteyiz. Yöneticilerinden de desteklenen yükselen, bizleri Balık doğasının özellikleriyle uygun tutum belirlemeye davet etmekte. Sezgiselleşebilir, daha naif kıvamda davranabiliriz. Ama burada şartları gereğinden fazla idealize ederek doğru okuyamama, kararsızlıklar,  tavrımızın yönünü net belirleyememe, iletişim sorunlarından ötürü anlaşamama riskine de sahibiz. Bunun yumuşak karnımız olduğunu düşünürsek, kayba uğramamak adına bu noktalara dikkat etmek önemli gözükmekte. Yükselende Achernar sabit yıldızının etkisini gözlemlemekteyiz. Bu yıldız çabuk ve trajik sonlanmalarla, krizlerle gelen değişimlerle, deniz kazaları ile, su baskınları ile ilişkilendirilmiş. Ama aynı zamanda kamuyla ilgili işlerde başarı verdiğini görmekteyiz ki haritası uygun olanlar için ani yükselişleri de getirebilecek etkilere sahip.

Terazi yeniayının Güneş ve Ay’ı ise Al Pherg yıldızı ile etkileşimde. Bunun da dayanıklılık, sabır ve azimle, istikrarlı tavırlarla  gelen başarılarla ilişkili olduğunu gözlemlemekteyiz. Kadın, erkek ilişkilerinde, duygularımızla bilincimizin harmanlanmasında, ailevi konularda etkilerini hissediyor olacağız.

Koç yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

16 Nisan günü yaşayacağımız yeniay bizi ve bize yakın kişileri motivasyonlarımızdan, dışavurumumuzdan tutun, fiziksel görünüme kadar her anlamda ilgilendirmekte. Ayrıca maddi manevi kazanımlarımız, gelirlerimiz, verdiğimiz borçlar, babamızın işi, hedefleri ve kazancı, çocukların yüksek öğrenimi, yabancılarla ilişkileri, işleri, hedefleri, eşin ameliyatı, kredi, borç, vergi, burs, hisseli kazanımlar, miras gibi konularla ilgili işler de ana konu başlıklarımız olarak görülmekte.

Yükselen enerjimizle bir şeyler yapmak, adım atmak istiyoruz ya da oluşan koşullar bizi önemli, uzun soluklu gelişmelerin ortasına itebilir. Hayaller, idealler,  ruhsal, fiziksel, çevre şartlarını daha iyi duruma taşıma, tümleme, şans yakalama  arzusu,  eğer ki belirsizliklerin içinde yuvarlanıp gittiğimizi düşünüyorsak ondan kurtulma düşüncesi bizi buna yöneltecek. Fakat bu adım, gelişmeler yumuşaklıkla gerçekleşmeyebilir. Öngöremediğimiz, farkında olamadığımız durumların da etkisiyle ani, beklenmedik bir şekilde gelebilir. Önemli bir ivmelenmeyle, adeta patlarcasına, fırtına estirircesine, belki de bazıları için bedel ödemelerin sonrasında oluşacak değişimler. Başta olup bitenden sonunu öngörebilirsiniz. Bu yeniayda ihtiyaç olduğu taktirde yardımlaşmak, destek almak kolay olmayabilir. Dikkatsizlikler, gücünü doğru tartamamanın sebebiyle kaldırabileceğinden fazla yükün altına girmeler, tarzın sorun yaratması,  muğlak durumlar, algı, iletişim problemleri sonucu  eski hataların tekrarına yol açacak durumlar var. Dolayısıyla av mıyız, avcı mı iyi analiz etmek lazım. Bu açıkları doğru değerlendirebilirsek güçlü adımlarla ilerlememiz mümkün görünmekte. Burada yargılamalar, hesaplaşmalar, karmik ödeşmeler de beraberinde gelebilir. Unutmayalım ki rasyonel aklımızı, iletişimi nasıl kullandığımızı da anlatan Merkür henüz durağan konumda. Önemli görüşmelerinizi, yazışmalarınızı, sözleşmelerinizi mümkünse yeniaydan birkaç gün sonra yapmaya çalışmanızı öneririm.  Öncü burçların 24° – 29° dereceleri arası gezegenleri olanlar bu etkiyi daha belirgin deneyimleyeceklerdir. (Öncü burçlar; Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)  (Neptün, ASC DSC, Athene, Hygeia, Şans n., Güneş, Ay,  Uranüs,  Vulcanus, Siva, Circe, Phaethon, Apollo, Diana, Rhadamantus)

Oldukça güçlü olan bu yeniay kalıcı, enine boyuna değişiklik yapılmak istenilen konularda girişimlere destek vermekte. Olaylar gündeme çabuk bir şekilde gelse de ilerlemek nispeten biraz daha yavaş olabilir. İlerleyen günlerde de bazı şeylerin üzerinden sağlamlık, kalıcılık adına yeniden geçmek gerekebilir. Unutmayalım ki Satürn’de yeniayın hemen ardından 6 Eylül’e kadar retro hareketine başlıyor. Yeniayın problem yaratabilecek durumlarından birisi Merkür’ün konumu. Karşılıklı anlaşmada, olayları doğru değerlendirmede, hesap kitap işlerinde, iletişimde işler istenildiği gibi akmayabilir. Yeniayı birkaç gün geçtikten sonra iletişimle ilgili aksamalar da düzelmeye başlayacaktır. Fakat 26 sından sonra, Satürn ile de ilişkisi açmaya başlayınca bu anlamda aksamalara, engellere daha bir veda edeceğiz. Bu ara dönemde aynı zamanda bürokrasiyle, devlet işleriyle, yaşlılarla iletişimde biraz engelli gidebilir. İdealist çıkışlar olabilir ama doğru mantık önemsenmeli. İşle, hedeflerle, statüyü etkileyecek durumlarla ve bunların bize getirileriyle, geri dönüşüyle ilgili girişimlere açığız. Var olan ilişkide durumlar ağırlaşmış, eskisi gibi yürümüyorsa, bunu bir şekilde çözüme ulaştırmak adına girişimler olabilir. Ayrılık kararları da duyabiliriz. Bir maddi problem de alternatif yollarla ele alınabilir. Kardeşlerle, aileyle adaletli paylaşım konuları, çocukların evlilikleri, kazanımları gündeme gelebilir. Eski hukuksal, finansal konulardan da başarılı sonuçlar çıkabilir. Kazanım elde edebilmek için dürüstlükten şaşmadan, adaletli paylaşımlar önemli gözükmekte.

Ülkemiz ve Koç burcunda yeniay

16 Nisan günü gerçekleşecek olan yeniayda meclis, belediyeler, yabancı devletlerle yaptığımız anlaşmalar, müttefiklerimiz, BM, NATO gibi uluslararası kuruluşlar, ulusal servetimiz, borsa, maliye bakanlığı, hazine, kalkınma planlarımız, kulüpler, organizasyonlar ana konu başlıklarımız olarak görülmekte. Yanı sıra halkı, ülkemizi her düzlemde etkileyecek gelişmeler, iç işlerimiz de gündemimizde yer alacak.

Yeniay, ülkemiz haritasının Merkür, Satürn ikilisini tetiklemekte. Daha önce de söylemiş olduğum uluslararası ilişkilerde anlaşmalar, davalar, savaş ve barışla ilgili gelişmeler, gizli ve açık her türlü düşmanlıklar yine bizi ilgilendirmekte. Muhalefeti de katarsak, üst yöneticiler, siyasetçiler, düşün insanları, gazeteciler, yazarlar, medya mensupları vs. tutukluluklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. İllegal yapılanmalarla da ilgili bu yeniayda ani gelişmeler yaşanabilir. Mars’ın 7.evimize girmesiyle birlikte oldukça sert etkili olaylar yaşamaya başladık. Yaptığı görünümlere baktığımız zaman daha da Pluto’ya kavuşuma giderken, daha da sert etkileri barındırdığını görmekteyiz. Ülkemiz için güvenlik bu dönemde oldukça önemli görünmekte. Bunu sadece sınır dışındaki ordumuz için değil, sınırlarımız ve topraklarımızın içi olarak da düşünmeliyiz. Öyle bir süreç ki bunu gizli düşmanlıkların, geri planda olup biten olayların bir anda ivmelenmesi ve komple üst yönetimlerden, halka kadar etkilenmesi olarak düşünebiliriz. Kronos/Chiron ile birlikte çalışan Koç yeniayı, bürokrasiyle, bürokratlarla, konumunda otorite olanlarla ilgili kırılganlıkları da işaret ederken, 10.evimizde yer alan yükselen de hükümet yöneticileriyle,  liderlerle, idarecilerle, ceo larla, tanınmış kişilerle, mahkemelerle, prestijimizle yeniay gelişmelerinin bağlantısını kurmakta. Bu yeniay aynı zamanda ülkemizin davalar, ağır ceza noktalarını da tetiklemekte. Hem şirketler, kuruluşlar açısından hem de bürokratik anlamda değerlendirdiğimizde, bu tarz durumlar da söz konusu olabilir. Aynı zamanda Mayıs 2017 den beri süregelen olayları hafızamızda canlandırırsak, bu yeniayda onlarla ilgili gelişmeler de gündem oluşturabilir. Uzun vadeli kalkınma planları açıklanabilir. Şirketler açısından baktığımızda sektörel birlikteliklerin yanı sıra, yönetimin gelirleri, uzun dönemli hedefler ile birlikte rekabet güçlerinin test edilmesi ve kurumsal kimliklerine etkisi dikkati çekmekte.

Yukarıda  16 Nisan günü meydana gelecek olan yeniaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/16-nisan-koc-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=585398

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s