23 KASIM İKİZLER BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

23 Kasım günü saat 08:39 da İkizler burcunun 00°52′ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu sefer ev sahibi İkizler burcu. Hatırlarsanız İkizler üst üste son iki sefer yani 7 Kasım ve 24 Ekim’in de yükseleninde yer almış ve bizleri bu doğa ile davranmaya yönlendirmişti.  Bilgiye yönelmeler, araştırıp, toparlamalar, iletişim kurmalar ve bunları beyin süzgecinden geçirmeler yapmıştık. Bu sefer İkizler doğasıyla vücut bulan olayları gözlemleyeceğiz.  Doğası ise  değişken,  iletişime yönelik, meraklı olmasına rağmen bilgide derinleşemeyen ve aldığını  yaymak isteyen, dağılmaya, gerilmeye açık bir yapıdır.  İkizler burcu basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.  

Birçok şeyin aynı kalmayıp değişeceği bir süreç. Bu bazı durumlarda  istikrarsızlığa sebep verebilir. Yine bu dönemde duygusal problemler, empati eksikliği yaşanırken  hırs, ben merkezli tavırlar öne çıkıp, sağlıklı organize olmadan, risk sınırı aşılabilir.

Yükselende ise Yay burcunu görmekteyiz. Yay  dışadönük, gelişmeye ve bu doğrultuda risk almaya açık, bilgiyi derinine alan, felsefesine inen, değişken bir burçtur. Gölgesinde fanatizm, aşırılık, patavatsızlık,  maymun iştahlılık görülür. Önemli gelişmeler kaydedilecek, kadersel denilebilecek durumlara yol açabilecek adımlar atılabilir. Yeter ki dağılmadan, doğru analiz yapabilelim ve dürtüsel değil, dengeli adımlarla ilerleyebilelim.  Yükselen derecesine Marfik ve Antares sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Antares  acımazlıktan, kıskanlıktan, intikam  isteğinden, takıntıdan uzak durulabildiği taktirde büyük başarılara imkan veren bir yıldızdır. Marfik ise şans veren ve insanlara iyilikle alakalı enerjiler taşımakta. Fakat beraberinde kandırılma tehlikesini de barındırmakta. Öyleyse bu dolunayda tutum belirlerken, bizleri geri düşürebilecek noktalara  karşı daha dikkatli olabiliriz.

Dolunayda Ay’ın Alcyone , Güneş’in ise Kajam ilişkisi bulunmakta. Alcyone, acımasız yargılamalarda bulunabilmeyi, tutkulu tavırları, zafere yürümeyi, karşı cins ilişkilerinde sorun yaşayabilme potansyelini işaret etmekte. Kajam ise güçlü, azimli, bir o kadar da ateşli ve tehlikeli işlerle güç elde etmeye yönelen doğa ile ilişkilendirilmiş. Dolayısıyla bu etkileri  ilişkilerimizde olduğu kadar, duygularımızda ve bilinçli yönelimlerimizde de gözlemleyebiliriz.

İkizler dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

23 Kasım  günü İkizler burcunda meydana gelecek olan dolunayda günlük işlerimiz, yanımızda çalışanlar, iş ortamımız, evcil hayvanlarımız, sağlıkla ilgili konular, gizli düşmanlıklar, zorluklar, fedakarlıklar, endişeler,  bağımlılıklar ve arınma çalışmaları ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların  0° si ve öncü burçların 15° si civarında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar, bazı geleceği belirsiz, çözülmemiş durumlara karşı sorun çözme adına strateji geliştirip, günlük hayatlara adapte etmeye çalışacağız. (Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay, Balık. Öncü  burçlar Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)   Başkalarının, dış faktörlerin de etken olabileceği, belki ailemiz, işimiz, hedeflerimizle,  hayatımızın ana çatısı ile ilintili  bazı tatsız durumlar konu olabilir. Burada  geçmişte doğru olmayan şekilde ele alınanlar,  gizlenmiş, çok da iyi niyetli olmayan problemlerle karşılaşılabilir.  Zaman zaman öfke patlamalarının da eşlik edebileceği durumlar söz konusuysa, biliriz ki bedelsiz çözüm olmaz. Ama eski defterleri kapatmak için de o bedeli ödemek gereklidir.  Böylesi durumların da  etkisiyle İkizler dolunayında  şartları anlamaya, anlamlandırmaya, dengelenmeye ve bu doğrultuda yürümeye çalışacağız.  Bunu yaparken de geçmişte bizi zorlayan, engelleyen, var olan şartlarda kopmalar yaşatan koşulları, yetersiz kaldığımız noktaları  da irdelememiz gerekecek.  Dağılmış, parçalanmış olanları, bulmacanın parçaları gibi bir araya getirmeyi deneyeceğiz. Burada geçmişte yaşadığımız gibi sıkışıp kalmak, engellerle karşılaşmak istemiyorsak dikkat etmemiz gereken  noktalardan birisi,  kontrolsüz, dengesiz  çıkışlardan uzak durmak. Diğeri ise bizi büyütecek, felsefemizi, vizyonumuzu geliştirecek durumlara yönelik yeni bir  anlayış, iletişim, çalışma şekli uygulamaya sokarken de geçmiş ayak bağlarını, artık uzmanlaştığımız ama kullanamadığımız konuları  tecrübe yaparak, gündelik hayata uyarlamaktır. Zamanı gelmemiş  bilgiyi açığa vurmamak, kaybetmek olmayabilir !     (Athene, Siva, Güneş, Ay, Admetos, İsis, Jüpiter, Mars )

İkizler dolunayı işimiz dahil, günlük düzenimizi etkileyen, her türlü ilişkilerimize de  yansıyan iletişimi, anlaşmaları, sözleşmeleri  gözden geçirme,  değerlendirme zamanı.  Şartlar oldukça değişken , ivmelenmeye , riskli, abartmaya ve dolayısıyla dengenin kaybedilmesine müsait durumlara açık.  Geçmişte ayak bağı olan, gecikmelere, belki de sonlanmalara sebep olanları  bir adım olsun geride bırakmış görünüyoruz. Dolunayla beklenmedik çıkışlar, karşı taraftan geçmişte konu olmuş şeyleri yeniden önünüze getirebilir. Adımlarda idealizmin etkisini gözlemleyebiliriz. Önemli sabit yıldızlarla da ilişkisi olan İkizler dolunayı takıntıdan, kıskançlıktan, acımasız tavırlardan, intikam duygusundan uzak durmayı işaret etmekte. İşle, hedeflerle, ortaklıklarla, eşle, alınan hizmetlerle  ilgili konular, anlaşmalar, sözleşmeler, ticari konular revizyon gerektirebilir.  Gereksiz idealize edilmiş , kayba,  sendelemelere sebep olmuş,  arzulandığı gibi yürümemiş noktalar ele alınma durumunda kalınabilir.  Bürokratik işlemler, kredi, borç , burs, nafaka, hisseli paralar ve miras da gelişmelerin  konusu olabilir.  Evi, aileyi, kökleri de ilgilendiren konularda  önemli gelişmeler kaydedilebilir.  Ticari kazanımları arttırmak adına daha fazla efor harcanabilir. Bu amaçla dahil olunan sosyal grupları daha efektif kullanmak mümkün gibi, eğitim, ticari amaçlı yollar yapılabilir.  Varsa basın yayın işlerinizde, tanıtım faaliyetlerinizde, akademik konuları ya da yurtdışını ilgilendiren durumlarda  uğraşmanız gerekebilir. Bazı ilişkiler için sürpriz de denilebilecek şekilde, kadersel dönüm noktası.  Burada ilişkinin gidişine göre olumlu ya da olumsuz durumlar gerçekleşebilir. İşle, üstlerle, hedeflerle, statünüzle  ilgili  sorunlar çözüm için önünüze gelebilir.  Bu dönemde eski gerçekleşmemiş  tekliflerle de yeniden karşılaşabilirsiniz.  Öncü burçların  son dereceleri  önemli etkilere açık. (Öncü burçlar Koç, Yengeç, Terazi , Oğlak) Bazılarına şansıyla birlikte gelecek. Aralık başında Mars ve Güneş bu gibi olası durumları  tetikleyecek. Haritalarınıza göre gelişmeleri hissetmeye başlayabilirsiniz. Retro Merkür’ün Neptün ile de sert görünüm yaptığı bu dönemde görüşmelerde, anlaşmalarda, imzalarda, parasal, ticari konularda dikkat etmekte fayda var. Yanlışa, yanılgıya, hataya, yalana, kayba açık bir süreç. Hukuksal konular gündem oluşturabilir. Bu dönemi eski, eksik olanı tamamlamaya yönelik kullanabilirsiniz. Olası veri kaybını önlemek için bilgisayarlarınızı, telefonlarınızı yedeklemenizi öneririm.  Kazalara dikkat! Tüm bunlara karşılık , sorun yaratabilecek durumları tolere ettikten sonra, özellikle de geçmişe dönük  işlerde sağlam adımlar atma imkanı bulunabilir.  Sahnede büyük oyuncuları, güçlü çıkışları, güzel kazanımları görebiliriz. Yeter ki haritamız da müsaitse enerjileri doğru yönlendirebilelim.  Yazan, çizenler  özellikle de bitmemiş projeleriniz varsa,  daha fazla tozlanmadan ele almayı unutmayın.

İkizler dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

İkizler burcunda meydana gelecek olan dolunayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

İkizler ve yükselen İkizler :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.  

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Ülkemiz ve İkizler burcunda dolunay

23Kasım’da meydana gelecek olan dolunayda  kontrol dışı durumlar, gizli olanlar,  ilişkiler, gruplar, örgütler, ajanlar, hastane, hapishane gibi kapalı yerler, suikastle, uyuşturucu ilgili gelişmeler, sendikalar, hayvancılık, çiftçilik, ordu, polis, çalışan kesim, sosyal sigorta hizmetleri, sağlık, salgın hastalıklar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Aynı zamanda ulusal servetimiz, hazine, maliye, meclis, belediyeler, borsa, spekülasyonlar, yabancı devletlerle olan ortak anlaşmalar, organizasyonlar,  sosyal kulüpler, eğitim sistemimiz, diplomatlar, çocuklar, gençler, eğlence, sanat, spor da yine öne çıkacak konular olarak dikkati çekmekte.

Dolunay’ın, Jüpiter, ilerletilmiş  Neptün Cupido ve Ay düğümleri ile yaptığı etkileşim, bu süreçte illegal yapılanmaların, bunların yöneticilerinin yine konu olabileceğine işaret etmekte. Yeni operasyonlar, uluslararası ilişkilerde önemli ivmelenmeler görülebilir.  Borsada, para piyasalarında dalgalı seyri, spekülatif gelişmeleri gözlemleyebiliriz. Af konusu gündemdeki yerini korurken, beraberinde  tutukluluklar, eski görüşmeler,  varsa anlaşmalar da  konuşulabilir, yeniden ele alınabilir.  Gazeteciler, yazarlar, muhalefet yöneticilerini ilgilendiren  kadersel diyebileceğimiz nitelikte   gelişmeler  olasıdır. Eski suikastler  yeniden konu olabilir. Dilerim  yenisi yaşanmaz. Göçmenler, onların ülkemiz içindeki durumları dolunayda gündem olabilecek bir başka konu diyebiliriz. İlerletilmiş Ay’ın natal Ay’a karşıt konumlandığı bu süreçte toplum içinde kutuplaşma yaratacak durumlar mümkündür.  Sendikalar, sosyal sigortalar, emekliler, çalışanların haklarına yönelik yeni düzenlemeler gelebilir ya da eski şartlar yeniden gözden geçirilebilir.  Güvenlik yine altını çizdiğim bir konu.  Tarım, hayvancılıkla ilgili önemli gelişmeler kaydedilebilir.  

Şirketler açısından baktığımızda uzun dönemli hedeflerin yeniden gözden geçirildiği, kayıplara, belirsiz durumlara karşı stratejilerin tartışıldığı, üretim planlamanın, sendikal konuların öne çıktığı,  yönetim değişimlerine de açık  bir süreç diyebiliriz.

Yukarıda  23 Kasım günü İkizler burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin astro kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/23-kasim-ikizler-burcunda-dolunay/Blog/?BlogNo=599178

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s