7 KASIM AKREP BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

7 Kasım  günü   saat  19:02   de  Akrep burcunun   15°15′  derecesinde bir yeniay meydana gelecek.  Dolunaya  sabırlı, dayanıklı, ketum, kuşkucu Akrep burcunu görmekteyiz.  Bu burç olayların en derinine iner. Uçlarda krizleri deneyimlemeye ve yıkıcı tutum takınmaya yatkındır.  Bankacılar, finansçılar, ekonomistler, sigortacılar, dedektifler, polisler, askerler, psikiyatristler, doktorlar, dişçiler, araştırmacılar, gazeteciler, madenciler, kimyacılar ve fizikçiler de Akreple ilişkilendirmiştir. Dolayısıyla yeniay sürecinde  Akrep özellikler ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniay, iletişimin bol olduğu, bazen fikirlerin boyutunu aştığı, değişken, dayanıklı olmayan, kırılgan şartları işaret etmekte. Motive olmakta zorlanılabileceği gibi, organizasyonda ve şartları somutlaştırmakta da sıkıntı yaşanabilir. Karşı tarafa bağımlılığı ya da uyumlanmayı gerektirecek durumlar, şartları koruma arzusunu da doğurabilir.

Bu yeniayın yükseleninde de  Boğa dolunayındaki gibi İkizleri görmekteyiz. Adeta yerinde devam der gibi bize !  Hatırlarsanız İkizler burcu için değişken, iletişim  odaklı, meraklı ama yüzeysel kalan, dağılmaya ve gerilmeye müsait  gibi tanımlamalar kullanırız. Akrep yeniayında da yöneticisi Merkür Yay’da , üstüne üstlük sınırları aşan bir konumda ve Neptün’le de zorlanmakta. Burada tutum belirlerken dikkat edilmesi gereken nokta, karşımızdakilerle ilişkinin kıvamını iyi ayarlayabilmek, bildiği, abartmamak, doğru olandan şaşmamak, gereksiz üste gitmemek, patavatsızlaşmamak, çoklukta ya da gerçekle düşün arasında kaybolmamak. Kaldı ki kraliyet yıldızlarından Aldebaran’ı da yükselen etkileşiminde görmekteyiz. Aldebaran,  insanları etkileme, peşinden sürükleme yeteneğiyle, dürüstlükten ödün verilmediği taktirde büyük başarılarla, aksi durumlarda da iflas, çöküşle ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla  yeniay sürecinde  geri düşmemek  adına dışavurumda  bunlara dikkat edilmesini öneririm. 

Akrep yeniayında Güneş ve Ay  ise Zuben Elgenubi  ile kavuşumunda. Eski kayıtlarda bu sabit yıldız kayıp, talihsizlik, ihanet, istismar, hırsızlık, intikam, suça meyil, saldırganlık, zehirlenme ve boğulma etkileriyle anlatılmakta.

Akrep yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği  konular

7 Kasım günü Akrep burcunda meydana gelecek yeniayda  günlük işlerimiz, iş ortamımız, yanımızda çalışanlar, evcil hayvanlarımız, sağlıkla ilgili konular ana başlıklar olarak görülmekte.

Aileyle, evliliğinizde, süregelen ilişkinizde ya da ait olduğunuz gruplara, topluluklara yönelik hedeflerinizde istediğiniz  gibi gitmeyen, düşündüğünüz gibi size kazandırmayan, değer katmayan noktalar olabilir.  Konunuz her neyse belki siz ona yönelik yeterince hakkaniyetli davrandığınızı, şartları ya da kişiyi besleyip büyüttüğünüzü  düşünüyor olabilirsiniz.  Geçmişte bazı girişimlerde bulunmuş, buna yönelik  stratejiler, çözüm yöntemleri geliştirmiş fakat ne kendinizi ne de karşı tarafı mutlu edebilecek bir gelişme kaydedememiş olabilirsiniz. Yaşadıklarınızın ışığında tüm bunları yeniden değerlendirmek, strateji geliştirmek adına yeni bir süreçteyiz. Bakalım bu sefer nasıl bir politika yürüteceğiz… Kapanmayan yaramıza merhem olması için, benim ve bizim arasındaki dengeyi kurabilmek adına ne tür bir bilinçle adım atacağız…    ( Cupido, Chiron, Pholus, Minerva, Poseidon, Pallas, MC IC, Güneş, Ay )

Akrep yeniayı  kontrol dışı  gelişmelere açık bir süreci işaret etmekte. İlişkiler, para  konularında sürpriz durumlar bazılarının hayatlarında kadersel dediğimiz türde değişikliklere yol açabilir. Üstü örtülmüş hak, hukuk, eşitlik, adaletli  paylaşım konuları , ortaklıklar  gündem yaratabilir.  Mücadeleler iyice belirginleşebilir. Kayıp yaratmış, şaibeli, durumunda belirsizlik olan  geçmişe dayalı miras konuları, bürokratik işlerle ilgili harekete geçmek isteyebilirsiniz. Yeni işler ise arzulandığı gibi pürüzsüz gitmeyebilir.  Yalana, yanlış anlaşılmalara, kavram kargaşasına, hileye, hesap hatalarına, kayıplara, çalıntılara açık bir süreç. İletişimde, algıda sınırları kıvamında belirleyebilmek çok önemli. Önemli aşama kaydedeceğim, şansı yakalayacağım diye cüssesinden büyük oynamak zarara yol açabilir.  Hayali durumlarla, iyice araştırmadan konuşmayın, yükümlülüklerin  altına girmeyin. Karşınızdakilerle ilişkileri  iyi sınırlayın. Aynı şekilde size de sunulana dikkat edin. An gelir kendi kendinize düşman konumuna düşebilirsiniz. Merkür artık gölgeli günlerinde ve 16 sında da retroya başlayacak.  Yanlış, eksik hesabı da Bağdat’tan döndürecektir. Sağlığa dikkat edilmesi gereken bir süreç. Aynı zamanda alerjik reaksiyonlara, zehirlenmelere yatkınız. İlaç ve alkol kullanımında da dikkat ! Yanımızda çalışanlar, iş ortamında  sürpriz  gelişmeler yaşanabilir. Daha çok koşturmak, çalışmak gerekebilir . Ama karşılığı hakkaniyetli bir şekilde alınamayabilir. İş arkadaşlarıyla, üstlerle ilişkiler de temkinli ilerlemekte fayda olabilir.  Kiracılar da  yoğun gündemimize yoğunluk katabilir. Evcil hayvanlarımızla daha fazla ilgilenmemiz gerekebilir.

Akrep yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Akrep burcunda meydana gelecek olan yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

İkizler ve yükselen İkizler :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Terazi ve yükselen Teraziler için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Kova ve yükselen Kovalar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Ülkemiz ve Akrep burcunda yeniay

7 Kasım’da meydana gelecek dolunayda eğitim sistemimiz,  diplomatlar, elçiler, arabuluculuk görevinde bulunanlar, sanat, spor , eğlence sektörü, çocuklar, parklar, bahçeler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

 Yeniay ülkemizin Venüs’ü üzerinde gerçekleşmekte. Elçiler, diplomatlar, diplomasi, uluslararası konular , davalar,  hukuksal mücadeleler , finansal konular gündeme gelebilir.  Eski davalara ya da geçmişte çıkmış kanunlara yönelik  girişimleri görebiliriz. Eğitimle  ilgili yeni düzenlemeler olasıdır. Karma eğitim yeniden konu olabilir.  Sanatta, sporda yeni başarılar alabiliriz.  Finans piyasaları , borsa dalgalı  seyir  izleyebilir.  Dış politikada daha aktif bir süreç gözlemleyebiliriz.  Tutukluluklar, af konusu, kayyum atamaları, bilirkişiler ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Merkür’ün,  ilerletilmiş Vulcanus Mars karşıtlığını tetiklemesi heyecan katsayısını arttıracak, kontrol dışı bir olayı düşündürtmekte. Güvenlik tedbirlerini  arttırmakta  fayda olabilir. İllegal grup yapılanmalarına  yönelik operasyonlar olasıdır. Şirketler açısından baktığımızda  stratejilerin, spekülatif konuların,  hedeflerin öne çıktığı, geçmiş hedef sapmalarına, eksik, sonuçlanmamış bürokratik işlemlere yönelik gelişmelerin önünü açan bir süreç görmekteyiz.

Yukarıda 7 Kasım günü Akrep burcunda meydana gelecek yeniaya ait ülkemizn astro kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/7-kasim-akrep-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=597054

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s