24 EKİM BOĞA BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

24 Ekim günü saat 19:45 de Boğa burcunun 01°13′  derecesinde bir  dolunay meydana gelecek.  Dolunaya materyale ve dünyevi değerlere  gereğinden fazla bağlılık gösteren, güvenliğinin tehlikeye girmemesi, konforunun, huzurunun bozulmaması adına şartlarının değişmesinden çok hoşlanmayan Boğa burcu ev sahipliği yapmakta. İnat, kıskançlık, fazla bağlılık, sabitlenmek onun esnemesine ve değişime ayak uydurmasına  engel oluşturan gölgesidir.  Boğa, kadınlara yönelik çalışanlar, diplomatlar, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler,  tasarımcılar, galericiler, mücevherciler, kumaşçılar, modacılar, parfümericiler ve finansçılarla ilişkilidir. Dolayısıyla dolunay sürecinde Boğa özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait  gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Dolunayda motivasyon eksikliği  yoğun hissedilirken, harekete geçmekte, kendine güvende sıkıntı hissedilebilecek. Yeniye,  yeniliğe açık olmakta direnç gösterebilir, şartlara sabitlenebiliriz.

Yükselende değişken, iletişim odaklı, meraklı, dağılmaya ve gerilmeye müsait İkizler burcunu görmekteyiz ki yöneticisi Merkür de Akrep’te. Yükselenin durumuna bakınca  iğneleyici, didikleyici , yeterince hazır olmayan verilerle , şartlarla idealist çıkışlar söz konusu olabilir. Var olan durumun sağlamlığı test edilebilir.  Yükselen derecesinde  Mirfak ve Zosma sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Mirfak, inat, gücünü abartma,  zorlukları sevme ile ilişkilendirilmiş. Zosma ise kurban  durumları, bencillik, acımasızlık, kötüye kullanılma anlatmakta. Tutum belirlerken bu etkileri de  gözetmekte fayda olabilir.

Ay, kendine düşkünlük, takıntı, farklı düşüncelere açıklık ve artistik yeteneklerle bağdaştırılan Mirach sabit yıldızı ile etkileşimde. Güneş ise sağlam bir duruş ve bunun sürdürülebilirliği ile ilişkili Miaplasidus ile kavuşumda. Dolayısıyla bu etkileri de gerek duygularımızda , gerek irade göstermede, gerek seçimlerimizde ve ilişkilerimizde hissedebiliriz.

Boğa dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

24 Ekim’de meydana gelecek olan dolunayda zorlu, kontrol dışı durumlar, kayıplar, fedakarlıklar, hastane gibi kapalı yerlerle ilgili gelişmeler, bilinçaltı, bağımlılıklar, arınma çalışmaları, gizlenen durumlar, düşmanlıklar, günlük işlerimiz,  yanımızda çalışanlar, iş ortamımız, evcil hayvanlarımız ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Aşığım dediğiniz, tutulduğunuzu, bağlı olduğunuzu düşündüğünüz noktada şartlar artık eskisi gibi değil mi? İlişkinizde , seçimlerinizde  bir denklik, liyakat sorunu mu var? Yeri gelip kendinizden geçtiğiniz, fedakarlıklarda bulunduğunuz ya da yanlış yönlenmelerle kayıp yaşadığınız, istemediğiniz yöne dönüşen , muğlak durumlar mı  söz konusu? Bu ve benzeri etkiler aile içi sorunlara , zorlayıcı durumlara mı yol açıyor?  Bu süreçte gözlerdeki perdeyi kaldırarak, dağıtan, yoldan şaşırtan etkilerden uzaklaşmak adına gelişmeler söz konusu olabilir. Aynı zamanda bunlar beraberinde krizlere, ani, sürpriz gelişmelere de gebe olabilir. Güçlü patlamalar, çıkışlar sahip olduklarımızın dengesini değiştirecek durumlara sebep olabilir. Başkalarının, dış faktörlerin de etkisiyle gelişen şartlar beraberinde güvensizlikleri, aşırı tepkisellikleri doğurabilir.  Bu noktada  süregelen şartları değiştiren olaylar gelişebilir. Doğruluğun sorgulanacağı, eylemlerin yargılanacağı bu dolunayda dengeyi bulmak kolay olmayabilir. Birileri güç kaybederken, birileri ise iktidarına yerleşebilir. Doğru adımlarla ilerleyenler ise gücünü tescilleyebilir.       ( Eros, Hephaistos, Neptün, Güneş, Ay, Uranüs, Pandora, Vulcanus, Vtx, Ophelia, Kad Gad, Varuna)

Boğa dolunayı , sahip olduklarımızı günlük hayatımızı da etkiler biçimde test etmekte.  Arkamızdan dönen işler, gizli kapaklı ya da bizim başkalarından gizlediklerimiz bu dolunayda  aniden aydınlanabilir, iyice ayyuka çıkabilir. Yanımızda çalışanlar ya da iş ortamımızı ilgilendiren olaylar, para konuları, eski aşklar, ilişki krizleri gündemimizi işgal edebilir.  Sağlığımızla ilgili sorunlarla  uğraşabileceğimiz gibi, evcil  hayvanlarımızla da daha fazla ilgilenmek durumunda kalabiliriz.  Eski sorunların kökten çözümüne yönelebiliriz. Düşünsel olarak aktif  , mücadeleci olacağımız bu dolunayda ayağımıza pranga olmuş konular hakkında karar, taraf belirlemek adına tutum sergileyebiliriz.  Eşle, ortakla, hizmet aldığımız kişilerle ilgili  hak ,hukuk, adaletli paylaşım, güç dengelerine ait  konular ayağımıza basarak, kendini hatırlatabilir. Burada geçmişte  duralamak ve yeniden gözden geçirmek durumunda kalınan konulardan elde edilen tecrübeyi  oldukça verimli kullanmak  mümkün.  Kredi, borç, burs, nafaka ya da miras gibi hisseli paralara, borçlanmanıza yönelik  sağlam, çözüme yönelik  girişimlerde bulunabilirsiniz.  Boğa dolunayı Temmuz’da  Kova burcunda meydana gelen Ay tutulmasının da etkilerini görünür hale getiriyor.  Bu etki haritalarınızda  04° Kova’nın düştüğü yere göre değişecektir. Kredi, borç, alacak konuları, ödemeler dengesi bu süreçte dikkat etmemiz gereken bir husus. Aileyle ya da bürokratik konularla ilgili  istenildiği gibi gitmemiş konular hala netletmiş görülmemekte. Bu süreçte derin araştırmalarla, duruma yönelik aydınlanma sağlayabilirsiniz. Kiracılarla ilgili sorun yaşanabilir.  Çocukların kredi, borç, nafaka ödemeleri, eşleriyle, ortaklarıyla ilgili ortak kazanımlarına yönelik birtakım gelişmeler, para ve hukuksal konularla ilgili görüşmeleri, araştırmaları gündeme getirebilir. Bilinçaltının da aktif çalışacağı bu dolunayda takıntılı olunabilir. Duygusal yorgunluk yaşanabilir.   

Boğa burcunda dolunayda ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

24 Ekim günü Boğa burcunda meydana gelecek olan dolunayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana  başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

İkizler ve yükselen İkizler :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Terazi ve yükselen Teraziler için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Kova ve yükselen Kovalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Ülkemiz ve Boğa burcunda dolunay

24 Ekim’de meydana gelecek olan dolunayda  meclis, belediyeler, hazine, maliye,  borsa,  dost ve müttefik ülkeler, yabancı ülkelerle yapılan ortak anlaşmalar, organizasyonlar, sosyal ve spor kulüpleri, diplomatlar, siyasetçiler, eğitim sistemimiz, çocuklar, sanat, spor, eğlence yerleri kapsamındaki her şey ana konu başlıklarımız olarak görülmekte.  Aynı zamanda iç ve dış işlerimiz, refah seviyemiz, kim  müttefik ve kim düşman kavramının sorgulanacağı durumlar, uluslararası davalar da yine öne çıkacak konulardan.

Dolunay  ülke haritamızın Güneş’i üzerinde meydana gelirken, 27 Temmuz’da 4° Kova’da meydana gelen tutulmayı da tetikleyerek, olayları açığa çıkartıcı etki yaratmakta. Aynı zamanda  komplo, suikast noktasının üzerinde gerçekleşmekte. Bu noktada yeni nahoş olaylar değil, geçmişte olanların aydınlatılmasına yönelik çalışmasını dilerim. Konusunda otorite konumunda olanlar,  liderler, üst düzey yöneticiler, ceo lar, toplumda tanınırlığı olan kişiler, sanatçılar, bilim insanları bu dolunaydan etkilenmekte. Krizler, beklenmedik olaylar, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Önemli  değişimleri görebileceğimiz Boğa dolunayında kazanımlar ve liyakatlar sorgulanabilir.  Yükselmeler ya da toplum önünde küçük düşme olayları olasıdır. Komşu ülkeler, ticari,  hukuksal konular, denizaşırı yerlerle ilgili bağlantılar , kalkınma planları gündeme gelebilir.  Ay düğümleri ile de büyük kare dediğimiz zorlayıcı  kalıbı oluşturan görünüm uluslararası ilişkilerde, diplomaside sıkıntılı durumlar yaratabilir.  Bazı anlaşmalarda sorun çıkabilir. Borçluluk adına güvenmemiz gereken kendi kaynaklarımız, gücümüz olarak görülmekte.  Boğa dolunayı  başkanlık sistemini ve 16 Nisan referandumunu yeniden gündeme getirebilir.  Tutukluluklara yönelik gelişmeler yaşanabilir.  HDP yönetimini, yöneticilerini etkileyen durumlar olasıdır. CHP ‘de ise kazan kaynamakta diyebiliriz.  Topraklarımız, madenlerimiz, inşaat sektörü bu dönemde yine dikkat çekmekte. Mars ve Vulcanus’u çalıştıran yükselen hattı güvenliğimizin önemini vurgulamakta. Uranüs’ün düğümlerle yaptığı görünüm ise deprem, toprak kayması, göçük, maden kazaları riskini işaret etmekte.  Borsa, para piyasaları dalgalı seyir izleyebilir.  Sanatta, sporda  başarılı sonuçlar alınabilir.

Boğa dolunayına şirketler açısından baktığımızda  sektörel ve bürokratik bağlantıları, uzun dönemli hedeflerini, ekiplerini ve stratejik yönetimlerini ilgilendiren durumları görmekteyiz.

Yukarıda  24 Ekim günü Boğa burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/24-ekim-boga-burcunda-dolunay/Blog/?BlogNo=596262

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s