9 EKİM TERAZİ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

9 Ekim günü saat  06:47   de Terazi burcunun  15°48′ derecesinde bir yeniay meydana gelecek.  Dolunaya  sanatı, adaleti, ilişkileri, politikayı ilgilendiren Terazi burcu ev sahipliği yapmakta. Gölgesinde dengeyi, uzlaşıyı ararken kendi  dengesini kaybetmesi, kararsızlıklar, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Terazi diplomatlar, siyasetçiler, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkilerle ilgilidir.  Dolayısıyla yeniay sürecinde Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniay sürecinde dışadönüklüğü, farklı, enteresan, hatta absürd sayılabilecek  fikirleri bolca görürken bunları  somutlaştırmakta, eyleme dökmekte ve ilişkilerde kıvamınca kararınca davranabilmekte zorlanacağız.

Yükselende yine Terazi burcunu görmekteyiz ki  yukarıda bahsi geçen özellikleri , dışavuruma da aktarmakta. Pluto’nun da etkisi düşündüğümüzde ilişkilerde, hak hukuk dengesinde oldukça güçlü değişimlere, dönüşümlere sebep olacak  şekilde tutum belirlenebilir ya da direnç katsayımızı test edecek durumlara karşı duruş belirleyebiliriz.  Yine bu dereceye etki eden Algorab sabit yıldızını görmekteyiz ki doğasında kötü niyet, şeytani düşünce ve tutumlar, antipatiklik, yıkıcılık barındırmakta. Pluto etkisiyle bu durum  haritalardaki  etkileşimine  göre bazı kişilerin tavırlarında oldukça yüksek dozda hissedilebilir.  Algorab, sadece yükselen derecesiyle değil  , yine burada yer alan Güneş ve Ay ile de ilişkide. Dolayısıyla bu sert etkileri ilişkilerde, duygularımız ve bilinçli seçimlerimizde, başlanılan olayın doğasında da hissedebilir, hissettirebiliriz.

Terazi yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

9 Ekim’de meydana gelecek yeniayda kişinin motivasyonundan, karakterine, kendini ifade edişinden, karşısındakileri  algılamasına,  sağlığına, fiziksel görünümüne kadar her şey, ve yakınları ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Bazılarımız karşılıklı ilişkilerde, evliliklerde, ortaklıklarda önemli, güçlü değişimlere gebe olacak bir süreçte.  Yeterince sağlam olmayan, güç dengelerinin,  adaletli dağılımların, hesap kitap işlerinin askıda kaldığı, engel yarattığı, koptuğu  ya da bloke olabileceği, kopabileceği durumların etkisi altındayız. Böylesi gelişmelerle ortaya çıkan hassasiyete, psikolojik olarak  zorlayan koşullara yönelik planlar yapabilir, hüküm verebiliriz. Bu sefer hatalardan ders alma eğilimiyle, geçmişte tutkulu tavırlarla sahiplendiğimiz, yüreğimizin sesini dinliyoruz sandığımız konularda daha çekinceli davranma eğiliminde olacağız. Belki biraz sancılı olabilir ama süregelen şartları çevirebilecek, konumuz neyse onunla ilgili ciddi değişimler yaratabilecek adımlar atılabilir. Bu etkilerle de şekillenecek yeniay döneminde girişilecek işlerde dengeyi bulabilmek amacıyla yola çıkıyoruz.  Resmi işler, aile büyükleri, saydığımız kişilerle ilgili gelişmeler de söz konusu olabilir. Geçmişte gerilediğimiz, düştüğümüz,  aynı zamanda gelişimimizi ilgilendiren adımlardan bile kaçtığımız  mücadeleler sonucu  gelinen noktadayız. Süregelen şartlardan ne kadar memnunuz !  İlişkilerimizden, seçimlerimizden doyum sağlayabiliyoruz! Verimliliğimiz ne durumda ! Olan biten bizi , ilişkilerimizi nasıl etkiliyor ! Unutmayalım ki burada özdeğerimiz de söz konusu ! Tüm bunları sorgulamalar, değerlendirmeler adımlarımızı şekillendirecek. Bir geçiş döneminde olmak ve tünelin ucunu görememek, bazı belirsizlikler ,  ilişkilerde rekabetin zorlanması, sınırları test eden durumları doğurabilir. Üstüne üstlük şartları doğru okuyamayarak, sınırları doğru çizmekte zorlanabiliriz. Öyle görünüyor ki bu yeniayda koşulsuz sevgiden de imtina ediyor olacağız. Aslında  belki biraz zorlansak da atılacak adımlar bizleri başımıza geleceği öngördüğümüz, baştaki noktaya taşıyabilir.       (Güneş, Ay, Juno, Admetos , Hopi Psyche, Valentine, Asc Dsc, Mc Ic , Kronos, Ceres, Diana, Artemis, Proserpina, Amor, Klotho )

Bizi  ya da en yakınlarımızdakileri ilgilendiren gelişmelere ait bir süreçle, girişimlerle karşı karşıyayız.  Ailevi konular,  hedeflerimizi, toplumsal konumumuz  ve getirisi, umutlarımızı ne kadar hayat sahnesine uygulayabildiğimiz gibi durumlar…  Yeniay, 18 derece Aslan burcunda gerçekleşen Güneş  tutulması  ile de ilişkili . Hatırlarsanız Aslan tutulması hayatlarımızda bizlere bazı sorular sormamız  ve zamanı geldiğinde kullanılmak üzere eksiklerin, hatalaların ya da yapmadıklarımızın  tamamlanması gerekliliğini işaret etmişti. Bunların detaylarını burada tekrar geçmeyeceğim. Hatırlamak için Ağustos ayında gerçekleşen Aslan burcunda Güneş tutulması yazımdan faydalanabilirsiniz.  Şimdi o dönem  başlayamadığımız ya da bizi geriye çeken şartlar artık yok.  Gerçi yükselen yöneticisi  Venüs retro . Ama  Pluto ve Mars kontaklarını düşününce , cevabı, sonucu gecikmeli olabilecek olsa da,  bazı durumlarda yeniden el atmak zorunda kalınabilse de ya da yeni girişimlerde daha sonra geri çekilme gibi durumların olasılığı bulunsa da,  bunu üzerinden geçtiğimiz eksiklerimiz adına kullanabiliriz. Baştan ayağa güçlü dönüşümler yaratılabilir. Tabii doğru kararlar ve adımlarla…   Tabiri caizse bazılarının hayatında  kendi gizlediği ya da ondan gizlenen, arkasından çevrilen, unutulmuş, unutturulmuş, belki şaibeli, içinde aldatmanın, aldanmanın, yalanın, yanlışın,  arzu edilmeyene yönlenme sonucu kayıpların olduğu durumlara ait Pandora’nın kutusu gürültülü biçimde açılabilir.  Kararlarımızda, iletişimde  başkalarının, dış faktörlerin de etkisiyle yalpalamalar olasıdır.  Aldatmalar,  kıskançlıklar, özdeğer sorunları, hesap kitap işlerindeki sorunlar  bu süreci şekillendirebilir.  Bürokrasiyle, devletle olan işlerle ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Üstlerimiz, aile büyüklerimiz  gündemimizi belirleyen etkenlerden olabilir. Ortak sahip olunan değerlerin ki bu duygusal da olabilir, maddi de, derinine inerek, şartları zorlama eğiliminde olacağız.  Başkaları üzerinden kendine değer kazanmaya çalışanlar, anlayışlı oldukları, belki de ikinci bir şans tanıdıkları konuda hatalarıyla ve dolayısıyla kendileriyle,  gerçeklerle  yüzleşme sürecine girebilir. Eski aşklar yeniden gündeme gelebilir.  Yeniayın ardından Merkür de Akrep’e girecek ve adeta hafiye gibi sümen altı edilmişleri çıkartma eğiliminde olacağız. Finansal anlamda gereksiz harcamalar yapılmaması gereken bir süreci işaret etmekte. Aynı zamanda estetikle ilgili konulara girmemeye özen gösterin. İstediğiniz sonuçları almakta zorlanabilirsiniz.  Enerjimizi güçlü, köklü  değişimlere ulaşmak adına programlamada kullanabiliriz. Bunların sonucunu haritalarımızdaki etkisine göre gerek hedeflerde, statümüzde gerekse sosyal  çevremizde, getirilerinde görebiliriz.  Şunu da unutmamak gerek ki Algorab  etkili bu yeniay kötü niyeti, eziyeti de beraber getirebilir.  O yüzden enerjinin  yönlendirilmesi hassas ayara ihtiyaç duyabilir.

Terazi burcunda yeniayda ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

9 Ekim günü Terazi burcunda meydana gelecek olan yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana  başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz .

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Ülkemiz ve Terazi burcunda yeniay

9 Ekim’de meydana gelecek olan yeniayda topraklarımız ve dolayısıyla güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, inşaat, emlak sektörü, tarım ve çiftçilerimiz ana konu başlıklarımız olarak görülmekte. Aynı zamanda dış ilişkiler, diplomasi, uluslararası  anlaşmalar,  davalar, savaş ve barışı ilgilendiren durumlar, hem müttefikler hem de  açık düşmanlıklar da yine öne çıkacak konulardan.

Yeniay  bir yandan ülke haritamızın Chiron’u ile karşıtlık yaparken, diğer yandan ilerletilmiş  ASC ve Pluto’muzu, Mars- Merkür’ü harekete geçirerek,  zorlayıcı bir açı oluşturmakta.  Aynı zamanda bu yeniay, yukarıda da bahsettiğim gibi 11  Ağustos’ta  18° Aslan’da  meydana gelen  ve ekonomiyi, finans piyasalarını , ticareti, komşu ülkelerle gelişmeleri , sendikaları , sigortaları, çalışanları, sağlık sektörünü, güvenliği vs. ilgilendiren konuları da hareketlendirmekte. O dönemde alınmış ama uygulanmamış ya da üzerinden geçilmiş  kararları, anlaşmaları bu süreçte daha belirgin görebiliriz.

Terazi yeniayı halkı, topraklarımızı, madenlerimizi, doğal kaynaklarımızı ilgilendiren ve ilerleyen 3-4   yıllık dönemde köklü değişimleri de beraberinde getirebilecek , kırılganlıkları etkileyebilecek durumlara işaret edebilir.  Kamuya ait taşınmazlara, yatırımlarına yönelik girişimler, gelişmeler  göze çarpabilir.  Yer altı yapılanmaları, çeteler, mafya, ajanlar ve güvenlik yeniayda gündeme gelebilir. Taciz, tecavüz, çocuk istismarı yine ses getirebilir. Çocuklarla, eğitimle ilgili bazı kararlar alınabileceği gibi, eski gelişmeler bu dönemde yeniden gündeme gelebilir.  İlerleyen dönemde  belediyelerin idari organizasyonlarına yönelik otonomi kavramı yeniden tartışılabilir. Yabancı ülkelerle, kurumlarla yapılan anlaşmaların halk üzerinde zorlayıcı etkisi hissedilmeye başlanabilir. Uluslararası anlaşmaların, davaların konuşulacağı, ekonominin , müttefik ve düşman kavramlarının sorgulanacağı bir süreç gelişebilir. Bu yeniayın etkilerini Kasım ortasında bitecek olan Venüs retrosuyla ama daha da çok Ocak ayı ile birlikte hissedebiliriz.

Şirketler açısından baktığımızda  yatırımlarını, köklerini, başarılarını  ve itibarlarını ilgilendiren güçlü ve zorlu dönüşümleri görebiliriz. Aynı zamanda rakipleriyle, ortaklık yapılarıyla pazardaki durumlarını, hukuksal konulardaki  gelişmeleri  işaret eden bir süreç.

Yukarıda 9 Ekim günü Terazi burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi , yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/9-ekim-terazi-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=595434

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s