25 EYLÜL KOÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

25 Eylül günü saat 05:51 de Koç burcunun 01°59′ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Yeniaya  ev sahipliği yapan Koç cesaretle, öncülükle, başlatan olmakla, girişimciliğiyle, risk alabilmesiyle bilinir. Gölgesinde bencillik,huzursuzluk, öfke, zorbalık ve kavgacılık bulunur. Bu burç ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile de ilgilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Dolunay haritası zaman zaman zorlanılsa, engellerle karşılaşılsa da kendine güvenin, öne çıkmanın  görüleceği, iletişimin, algının, projelerin sistematik yürütüleceği, duyguların geri planda tutulduğu   bir süreci işaret etmekte.

Geçtiğimiz yeniayın ev sahibi  olan mütevazı, titiz, çalışkan, analitik, mükemmeliyetçi ama detaylarda boğulmaktan bütünü kaçıran, tolere olmakta zorlanan Başak burcunu, bu yeniayda yükselende görmekteyiz. Başak burcu mütevazılığı, mükemmeliyetçiliği, çalışkanlığı, mantık yürütme ve analiz etme yeteneğiyle bilinir. Gölgesinde detaylara dalıp büyük resmi kaçırma, gerginlik, toleranssızlık bulunur. Çok yönlü, çok sayıda konuyu ele almayı gerektirebilecek bu  dolunay  ani gelişebilecek olaylara, dürtüsel çıkışlara dikkat çekmekte. Dolayısıyla kayıp yaşamadan, yön kaybına uğramadan yürümek adına dışavurumumuzda bu durumu önemsemek dikkat çekmekte. Yükselene Alcor ve Menkar etkilerini görmekteyiz. Alcor sessiz, güvensiz, otokontrol uygulayan ama kışkırtıldığında intikama yönelen bir doğaya işaret eder. Menkar ise  toplum için bir şeyi başarmakla alakalıdır. Gölgesinde toplumun kurbanı olmak yatar. Aynı zamanda hayvanlardan zarar görme, hastalık, huzursuzluk, miras, veraset konularında sıkıntılar verebilir.

Dolunayda Ay’ın Kerb etkileşimini görmekteyiz ki bu sabit yıldız duygusal yaralanmalarla, yıkımlarla ilişkilendirilmiştir. Güneş ise Nodus I ile kavuşumda. Bu da duygusallık, sanatsallık verirken aynı zamanda kasvete de işaretçi. Yanı sıra bol seyahat ve arkadaş, analitik bir zeka , yaratıcılıkla da ilişkilendirilirken, kazayla zehirlenme de verebilmekte.

Koç dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

25 Eylül’de meydana gelecek dolunayda ilişkiler, eş, ortak, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kişinin kendisiyle ilgili sağlığından, dış görünüşüne, karakterine kadar her türlü konu ana başlıklar olarak görülmekte.

Bu  dolunayda ilişkilerle ilgili farkındalıklar artarken, bazılarımızın hayatlarına  oldukça önemli kırılmalar, yaralanmalar, yön değişimleri ve bunlarla ilgili sorumluluklar, yükler, zorluklar, engeller damga vurabilir. Hayatlarımıza dokunan hangi olaysa burada bir tekrar, gerektiği zamanda gerektiği düzenlemeleri yapamama, sorumluluk alamama, hatalardan yeterince ders çıkartmama sonucu gelişen, aslında tahmin edilebilen ve kaçınılmaz olan, belki bir ayrılık ya da bitiş dahi son söz konusu olabilir. Eşle, ortakla, hizmet alıp verdiğimiz kişilerle ya da başka birisiyle  karşılıklı ilişkilerimizde var olan durumda yürümeyenin değişmesine yönelik gelişmelerle karşı karşıyayız. Kariyerimizin, iş hayatımızın, hedeflerimizin, kazançlarımızın, sağlığımızın, aile içinde çocuklarla sorunların da ilişkili olduğu bu dolunayda konumuz neyse yüreğimiz de orada olacak. Kendimizi adeta ona adayacağız, odaklanacağız. Uğruna emek verilen bir anda elden kayıp, gidebilir. Bunun sonucunda bir yandan akışa ayak uydurmaya, şartları anlamlandırmaya çalışırken, öte yandan olup bitenin yükünü hissedebiliriz. Yükümlülükler, zorunluluklar sıkıştırabilir. Hayat bazen yenidenleri yaşatır. Biz yeter ki sorumluluk bilinciyle, sağlam adımlarla ilerleyelim. O zaman çözüm de beraberinde gelecektir.   (Chiron, Güneş, Ay, Apollo, Atropos, Chiron, Hygea, Vesta, Niobe, Deucalion, Sisyphus)

Aslında bu dolunay 27 Temmuz’da Kova burcunda meydana gelen Ay tutulmasını da aktifleştirmekte. Haritalarınızla etkileşimine  göre gelişmeleri görmeye başlayabilirsiniz. Koç dolunayında ilişkilere, ben ve biz olmakla ilgili dengemize yönelik aydınlanma sağlayacağız. Bu biraz kırılganlıkları da beraberinde taşımakta . Ama şunu da bilmekteyiz ki bizlere şartlarla ilgili gerçeği gösteren aslında zor zamanlardır. Kredi, borç, vergi, nafaka, miras, burs konuları ile ilgili gelişmeler gündeme oturabilir. Eski davalarla ilgili sonuçlar mümkündür. Yeni açılması düşünülenle ilgili varsa pürüzleri halletmek adına girişimleri görebiliriz. Sakatlanmalara, yaralanmalara  dikkat ! Açık düşmanlıkları körükleyici durumlar olabilir. Aynı zamanda eski sorunları çözmeye yönelik adımları da görebiliriz. Aşk hayatıyla, çocuklarla ilişkilerde mücadeleci bir süreç. Daha önce düşünüp, taşındığınız konuları ortaya koyup, onunla ilgili girişimlerde bulunmak mümkün. Sağlık konularının yanında  hijyenin önemi de hatırlanacak. Zorlanabiliriz, sorumlulukların baskısı yorabilir. Ama layıkıyla kullanıldığında ilerleyen dönemde temelimizi, toplumsal durumumuzu, ailesel konuları, hedeflerimizi, işimizi de ilgilendirecek gelişmeler kaydettiğimizi görebiliriz. Girişimlerinizi 28 inden sonra yapmak biraz olsun olumsuzluklardan koruyucu etkiye sahiptir.

Koç burcunda dolunayda ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler.

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Ülkemiz ve Koç burcunda dolunay

25 Eylül’de meydana gelecek dolunayda iktidar ve muhalefet, hükümet, üst düzey yöneticiler, liderler, ceo lar, tanınmış kişiler, mahkemeler, ülkemizin kredisi, prestiji, polis, ordu, skandallar, topraklarımız, güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, inşaat ve emlak sektörü, tarım, mahsuller, çiftçilerimiz ana konu başlıklarımız olarak görülmekte. Aynı zamanda sağlığından, refahına kadar halkımızı ilgilendiren her türlü konu, iç işlerimiz, açık düşmanlıklar, savaş ve barışı ilgilendiren gelişmeler, uluslararası  anlaşmalar, paktlar, hukuki davalar, dış işlerimiz, diplomatik ilişkilerimiz de yine öne çıkacak konulardan.

Dolunay ülke Mars’ımız ve Ay’ımız ile birlikte t-kare dediğimiz zorlayıcı kalıbı oluşturmakta. Para konuları, ülkemizin ekonomisi, ulusal kaynaklarımız, maliye ve hazine, halkımızın durumu bu dolunayın konusu. Yeni vergiler, zamlar halkın üzerine baskı kurmakta.  Satürn’ün hareketi de bu yükü giderek arttırırken, ilerleyen süreç içinde uluslararası baskının, sorumluluklarımızın  artacağını, daha önce de yazdığım gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğimizi öngörebiliriz. Bu süreçte geri planda yapılmış, bilmediğimiz anlaşmalar, görüşmeler gündeme gelebilir. Alınmış kararlar uygulamaya konulabilir. Bunlar komşu ülkelerle ilgili olabileceği gibi, eğitime, haberleşmeye, iletişime, basın yayına, ulaştırmaya yönelik bazı düzenlemeler de olabilir. Hava ve demiryolları, metrolar ile ilgili gelişmeler, aksaklıklar, kazalar olasıdır. Geçtiğimiz dönemde yapılmış operasyonların devamı niteliğinde yenilerini görebiliriz. Çalışan kesime, sendikalara, SGK’ya, sağlık hizmetlerine yönelik yeni düzenlemeler yapılabilir. Tarım, hayvancılıkla, beslenme ve gıda ile ilgili sorunlar masaya yatırılabilir. Gıda fiyatlarında artış gözlemlenebilir.

Şirketler açısından baktığımızda iş başarılarının, tanınırlıklarının ve devletle yakınlıklarının gündeme geleceği, rekabetin daha zorlaşacağı, ortaklık yapılarına yönelik yeni düzenlemelerle karşılaşılabilecek, ticari hacmin düşebileceği bir süreç diyebiliriz. 

Yukarıda 25 Eylül günü Koç burcunda meydana gelecek dolunaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/25-eylul-koc-burcunda-dolunay/Blog/?BlogNo=594380

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s