9 EYLÜL BAŞAK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

9 Eylül günü saat 21:01 de Başak burcunun 17 derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapacak olan Başak burcu mütevazılığı, mükemmeliyetçiliği, çalışkanlığı, mantık yürütme ve analiz etme yeteneğiyle bilinir. Gölgesinde detaylara dalıp büyük resmi kaçırma, gerginlik, toleranssızlık bulunur. Başak aynı zamanda mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile de ilgilidir. Dolayısıyla yeniay döneminde yukarıda saydığım Başak özelliklerinin yanında, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniayda mükemmeli aramaktan ötürü eleştirel, somut olanı arayan, çıkarları öne çeken yapı oldukça belirgin gözükmekte. Aynı zamanda iletişim sorunları, arzulandığı şekilde motive olamama da yaşanabilir.

Yükselende Boğa burcu yer almakta. Boğa alıştığı düzenin, güven anlayışının, konfor alanının bozulmasından hiç hoşlanmaz. Maddi dünya, çıkarları öylesine önemlidir ki bu yüzden de  değişen şartlara uyum sağlamakta zorlanabilir. Boğa burcu şartlarının değişmesinden, huzurunun, güvendiği değerlerini konfor alanının tehlikeye girmesinden hoşlanmaz. Çıkarları, materyal ve dünyevi değerler onun için önemlidir. Bağlılıkları gereğinden sıkı olabileceğinden, esnemekte, değişen şartlara uyum göstermekte zorlanabilir. Bu süreçte karşımızdakilerle çok yönlü, çok sayıda ilişki kurmada, hizmet etmede , ticari konularda vs. çekişmeler, Boğa’nın da doğasına aykırı durumlar krize sebep olabilir. Çok derine inmek, sınırları zorlamak gidişatın yönünü değiştirebilir. Burada  kararı ayarlayacak olan sizlersiniz. Yükselen derecesinde Mirach sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Bu sabit artistik yetenekler, farklı düşüncelere açık olmakla, kendine düşkünlük ve takıntılarla ilişkilendirilmiş. İlişkilerde kriz deneyimlememek adına, tutum belirlerken olumsuz yönlerine karşı tedbiri öneririm.  

Yeniayın Güneş ve Ay’ı ise Alcor ve Altair etkileşiminde.  Alcor tedbiri, güvensizliği, otokontrolü ve kışkırtıldığında intikama yönelen doğayı anlatır. Altair ise hızlı hareket etme, cesaret, risk alabilme, kararlılık anlatır. Gölgesinde huzursuzluk, düşüncesiz davranışlar bulunur. Dolayısıyla bu sabit yıldızların etkilerini yeniay sürecinde hissedebiliriz.

Başak yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

9 Eylül’de meydana gelecek yeniayda günlük hayatımız, yanımızda çalışanlar, iş ortamımız, sağlığımız, evcil hayvanlarımız, çocukların kazanımları, eşin, ortağın kayıpları, kaygıları, bağımlılıkları, hastane ile ilgili durumları ana konu başlıkları olarak gözükmekte.

Sahip olduklarınıza önemli bir katkı sağlamak adına çıkış yapmak isteyebilirsiniz. Zamanında yanlış verdiğiniz tepkiler ya da size karşı tutumları, sunulanları doğru okuyamamaktan ötürü aslında kendinizi sağlamlaştırmanız gereken noktada, köklerinizle ilgili gaflete düşme söz konusu olabilir. Burada ilişkilerden kaynaklı çok çeşitli , yapılanmayı bekleyen problemli durumları düşünebiliriz. Örneğin tutkulu gördüğünüz bir aşk aslında kör noktanız olabilir. Belki entrikalarla, çözmekte zorlandığınız problemlerle karmaşanın içine çekilip , hayallerinizden, ideallerinizden feda etmek durumunda kaldınız. Sanki elinizden tüm gücünüz alındı. Şimdi bizi yolumuzdan saptıran, adeta elimizi kolumuzu bağlayan tuzaklardan arınmak adına analiz zamanı. Bunu yaparken zaman zaman bilinçaltına atılmış olaylar da yeniden gün yüzüne çıkabilir. Psikolojik olarak bu durum yorucu olabileceğinden, bazılarında öfke patlamalarına, bilinçaltındaki yaraların deşilmesine sebep verici olabilir. Yine de detaylara inerek, en tarafsız şekilde hayatlarda aksayan yönleri masaya yatırarak, gerçekçi, uygulanabilir, sağlam stratejiler belirlemek durumundayız. Kimbilir belki maddi, manevi kırılmalara sebep olan topluluklar içine girildi! Uygun olmayan birliktelikler kuruldu ! Arkadaşların, partnerin yönlendirmeleri sorunlara sebep oldu ! Belki de kazançla ilgili yanlış hesaplar yapıldı, doğru olmayan projelere dalındı! Hatırlarsanız Aslan tutulmasında ‘ kendinizi nasıl bir sahnede, hangi rolde görmek istiyorsunuz’ demiştim. Tutulmalar da 21 Ocak’ta yaşanacak Aslan hariç artık Yengeç – Oğlak aksında çalışmaya başladı. Öyleyse kökleri sağlamlayalım ki hedeflerimize de bir o kadar sağlam uzanabilelim!  ( Asc Dsc, Şans n, Vulcanus, Ophelia, Pythia, Aten, Neptün,  Mars/Uranüs,  Arachne, Varuna, Mynemosyne, Hephaistos, Sappho)

Günlük hayatla, sağlıkla , birlikte çalışılan kişilerle, kiracılarla ilgili çözümü zorlayıcı olaylarla karşılaşılabilir. Burada mantıkla, çok boyutlu düşünerek, araştırarak, konuşarak, sistemli bir yol izleyerek  farklı yöntemlere gidilebilir. İlişkilerde, ortaklıklarda gerilimli durumlar zaman zaman üst oktavdan gelişerek, farklı yönlere evrilebilir. Burada para, harcamalar, ticari konular dahil çoklu krizler yaşanabilir. Hedeflerine yürümeden önce köklerini, tabanını sağlamlamayı düşünenlerin kırılmaları ise onlara güzellikleri getirecektir. İlişkilere kuruntular da eşlik edebilir.  Yeniaydan sonra belirsizliklere, verilen sözlerin doğruluğuna, atılan imzaların  geçerliliğine, her türlü hesap kitap işine karşı dikkat etmenizi öneririm. İlaç kullanımına, gıda zehirlenmelerine, alerjik durumlara dikkat !  Hobilere, ek işlere kaynak aktarımında bulunabilirsiniz ki bunlar seminerler, eğitim, tanıtım konularıyla, yurtdışıyla bağlantılı olabilir. Fakat kontrol dışı bazı durumların oluşabileceğini hesaplayarak, seçici, bilinçli adım atmayı öneririm. Sanatta, sporda başarılar elde edilebilir.  Finansal, hukuksal konular için hazırlıklar, görüşmeler olasıdır. Sevdiğinizin, çocukların ve onların kredi, borç durumlarındaki belirsizlikler sizi de bilinçaltınızda yorabilir. Buna karşın ertelenmiş , istenildiği gibi yürümemiş hayallere yönelik hedeflerdeki aksayan, eksik ya da yapılmamış yerler, durumlar sorumlulukla, bilinçli bir şekilde ele alındığı zaman gerçekten hayatlarda olması gereken dönüşüme yönelik desteği sağlamakta. Gerek ve yeter şart ‘ sorumluluk, çok yönlü,  mantıklı düşünme ve sistemli  çalışma ’ !  Gücü istiyorsanız, değişime hazırlık yapın!

Başak burcunda yeniayda ana başlıklara gre burçları etkileyecek konular

9 Eylül günü Başak burcunda meydana gelecek olan yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana  başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz.

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar.

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslar arası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi, seminer vermek.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri.

Ülkemiz ve Başak burcunda yeniay

9 Eylül günü meydana gelecek olan yeniayda muhalefet, topraklarımız ve dolayısıyla güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, inşaat ve emlak sektörü, tarım, çiftçiler, mahsuller ana konu başlıkları olarak görülmekte. Aynı zamanda küçükbaş hayvancılık, yiyecek rezervimiz, hizmet, sağlık sektörleri, ordumuz ve polisimiz, sendikal, sosyal sigorta  hizmetleri, salgın hastalıklar da yine çıkacak konulardan.

Yeniay , ülke haritamızın Uranüs ve Venüs’üne karşıt gerçekleşmekte.  Bu hem diplomaside hem de para piyasalarında krizlerin, beklenmedik durumların olasılığını işaret etmekte. Neptün’ün de etkisini gözetirsek , burada eski kaynağı, yönü belirsiz, hayali, kayıp, kaçak bağlantılar, finansal ilişkiler, anlaşmalar söz konusu olabilir. Başak yeniayında gerek siyasi  gerek şirket yönetimlerinde güvenlik ve sağlam adımlar atma ihtiyacı  yoğun görülmekte. Hedefler adına eski belirsiz adımları, kayıpları, yanlışları gerçekçi analiz edip, değerlendirerek, sağlam , güçlü adımlar atılabilir. Burada atılan adımların devamı niteliğinde gelişmeleri, belirgin durumları Mart başı gibi görebiliriz. Eğitimde, ticarette önemli adımlarla karşılaşabiliriz. Gelen vergilere ek, farklı ve yenileri olasıdır. Ulaşıma, haberleşmeye, internete,  telif haklarına, patent alımına yönelik farklı , ani gelişmeler söz konusu olabilir. Kontrol dışı, gizli faaliyetlerin, suikastlerin, vatana ihanet konularının yine dikkati çekebileceği bir süreçte ilerlediğimizi ve güvenliğin önemini unutmayalım. Borsada düşüşleri, para piyasalarında dalgalanmaları gözlemleyebiliriz. Komşu ülkelerle, onlara yönelik önemli görüşmeler yapılabilir ve kararlar alınabilir. Yeniay, sınırlarımızda yeni gelişmelere de işaretçi görülmekte. Bu yeni bir operasyon da olabilir. Ülkemizdeki NATO  üsleri  bu süreçte  konu olabilir ki bunu  yılbaşından sonra yine konuşuyor olacağız.

Şirketler açısından baktığımızda iş başarılarına, itibarlarına, kontrol etmekte zorlandıkları kayıplara, belirsiz koşullara kaldırma amaçlı sahip oldukları varlıklara, çalışanlara, şirket kültürlerine ve bunların yanında üretime, planlamaya, performansa, kalite kontrole, özlük haklarına yönelik girişimleri görmekteyiz.

Yukarıda 9 Eylül günü Başak burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/9-eylul-basak-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=593612

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s