26 AĞUSTOS BALIK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

26 Ağustos günü 14:56 de  Balık burcunun 03°12′ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu süreçte dolunaya Balık burcunun ev sahipliği yapmakta. Bu burç oldukça değişken, etrafıyla bütünleşme ihtiyacında, merhametli, kabullenişlere ve kendini kurban etmeye yatkındır. Objektif olmakta zorlanır, bağımlılıkların esiri olabilir ve dağılabilir. Balık aynı zamanda akademisyenler, hukukçular, bakanlar, dalında uzman olanlar, diplomatlar, bankacılar, finansörler, tüccarlar, sanatçılar, denizciler, petrol, su, kimyasal maddelerle ilgili işler yapanlar, denizciler, medyumlarla da ilişkilidir. Dolayısıyla dolunay döneminde Balık yapısının özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmelerin de daha belirgin olduğunu gözlemleyebiliriz.  

Kararsız, dengesiz, değişken yapının söz konusu olduğu bu süreçte anlama, anlatma, algıda, doğru ifadede sorun yaşanabilir. Olayları doğru, ederince değerlendiremeyebiliriz. Abartma, büyütme yönünde tavır gösterilebilir.

Yükselende yer alan Yay burcu idealizmi, bilgiyi,  gelişmeyi, değişkenliği, dışadönüklüğü , inançları anlatır. Gölgesinde abartı, fanatizm, objektif olamama ve dağılma görülür. Burada güç elde edeceğim ya da şatları lehime değiştireceğim derken süregelen durumu doğru analiz etmek, söylenene değil doğruluğundan emin olunana itibar etmek, haddinden fazla abartmamak önemli . Aksi taktirde yanılma, şansı karşıya sunma riskine sahibiz. Yükselen decesesinde Ras Algethi ve Sabık sabit yıldızlarını görmekteyiz. Sabık israf, enerji kaybı, ahlaki çöküntü ve kötü işlerde başarı elde etmek ile ilişkilendirilmiş. Ras Algethi ise doğal düzen,  düzeltme ihtiyacı anlatmakta. Aynı zamanda zeki ama hileli yollara, yalana başvurabilenleri de işaret etmekte. Dolayısıyla bu sabit yıldız özelliklerinin de dışavuruma etkili olduğunu düşünürsek, dikkat etmemiz gereken noktalar da kendiliğinden ortaya çıkmakta.

Balık dolunayında Ay’ın kraliyet yıldızı Fomalhaut ilişkisini gözlemlemekteyiz. Fomalhaut yaratıcılık gücü, karizma, idealizm, ilahi olan  ve hayalleri işaret eder. Dürüstlük karşılığında da büyük başarıları verebilir.

Güneş ise sessiz, güvensiz, otokontrole önem veren, kuşkucu bir karaktere dikkat çeken El Kophrah ile kavuşumda. Dolayısıyla bu sabit yıldızlar da hem ilişkilere hem duygulara ve bilince etkilerini katmakta. 

 Balık dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

26 Ağustos’ta meydana gelecek olan dolunayda kardeşler, yakın akrabalar, komşular, yollar, seyahatler, eğitim, iletişim, basın yayın, seminerler, tanıtımlar, uluslararası işler, hukuksal konular ana başlıklar olarak göze çarpmakta.

Kurduğumuz ilişkilerde, ortaklıklarda, sosyalliğimizde istediğimizce arzuladığımız büyümeyi, değişimi, dönüşümü yakalayamamış olabiliriz. Bu amaçla enerjimizi, yaratım gücümüzü bunlara odaklanmak anlamında yönlendirebiliriz. Bazıları bir ilişkiye , karşısındakilerin varlığına bağlı olduğunu düşünebilir. Duygusal bağlılık geliştirdiklerinin, eşin, ortağın kazanımlarının rahatlığını kendinde hissetme yoluna gidebilir ki bu noktada gaflete düşebilir. Haritalarımızdaki duruma göre duygusal, parasal ya da seçimlerimiz konusunda sıkışabilir, ailevi sorunlar yaşayabilir, yalnızlık, yoksunluk hissedebiliriz. Bir önceki Aslan burcundaki tutulma yazımı hatırlarsanız, orada kendimizi nasıl bir sahnede, ne şekilde görmek istiyoruz sorusunu sormamızı istemiştim. Burada hedef büyütmemiz gereken yerde ne kadar fedakarlık yaparımı, şartları akışa bırakırımı, risk sınırımızı anlamlandırmaya ve yönelimimizi belirlemeye çalışıyoruz. Artan baskı, ağır şartlar, değişimi, dönüşümü gerektiren durumlar huzursuzluğa, üzüntüye neden olabilir. Ama unutmayalım ki her şey değişirken bizler de gelişmek durumundayız. Kendimize yetebilmek için mükemmel olmasak bile en azından bir adım daha ileriye gitmenin bedeli bazen yön değiştirmelerden, kayıplardan, zorlayıcı deneyimlerden geçebilir. Bu dolunay bizi bazı kararlar alma, gideceğimiz yöne ait seçim yapma noktasına getirebilir.   ( Venüs, Pluto, Zeus, Eurydike, Aten, Lillith, Admetos, Ay, Güneş, Lachesis, Transpluto)

Aile büyükleriyle ilgili ani ani olaylar gelişebilir. Çocukların işlerinde, statülerinde, hedeflerinde  mücadeleyi , değişimi, dönüşümü getiren durumlar olasıdır. Para, sosyal konumlardaki yeniden organize edilmesi gereken durumlar konu olabilir. Yakın sosyal gruplarda değişimler gözlemlenebilir ki bu da aile içinde, köklerde çatlaklara sebep verebilir. Bazıları burada ne kadar fedakarlık edebileceğini sorgulayacak ve büyümesi gerektiğinin bilinciyle hayat felsefesini gözden geçirip, gelişme yolundaki engelleri kaldırma yoluna gidebilir. Zamanında idealize edilerek kurulmuş ilişkiler, yapılmış  sosyal planlarda tatmin etmeyen, aksayan durumlarda yön değişikliğine gidilebilir. Eğitim hayatıyla, kişilerin büyüyüp, gelişerek kendini tanıtmalarıyla ilgili sağlam adımlar atılabilir. Bu süreçte geleceğe yönelik kararlarla ilgili derin aydınlanma sağlanıp, Mars retrosundan sonra girişimde bulunabilirsiniz. Yalnız burada size kayıp yaşatan şartları doğru analiz etmek, gereksiz idealize edilmiş, ayakları yere basmayan düşünceleri, kararları elemek önemli ki kayıp yaşatmasın.  Düşüncesizce, ani çıkışlarla yapılacak işler heba olacak, amacından şaşacaktır.  Gıda, ilaç gibi zehirlenmelerine, boğulmalara dikkat edilmesi gereken bir süreç.  Hesap hataları, kayıp, çalıntı durumları, karartılmış bilgiler, yanlış giden mailler, evraklar, veri kayıpları da mümkündür. Eğitimle, seminerlerle, tanıtım konularıyla, basın yayınla işler öne çıkabilir. Yazarların, şairlerin , sanatla uğraşanların güzel değerlendirebileceği bir dolunay. Yaratıcılık gücünü içinde barındırmakta.

Balık burcunda dolunayda ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

26 Ağustos günü Balık burcunda meydana gelecek olan dolunayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

İkizler ve yükselen İkizler :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslar arası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi, seminer vermek, ikinci eş, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, yakın akrabaları, ebeveynlerin sağlığı, çocukların aşk hayatı.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kardeşin çocuğu, büyükanne, büyükbaba.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız, babanın kardeşleri, annenin uzak akrabaları, davaları, çocukların maddi manevi kazanımları, eşin ya da ortağın kayıpları, başkalarından gizledikleri, kaygıları, bağımlılıkları, hastane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, babanın işi, statüsü, annenin ailesi, çocukların yükseköğrenimi, yabancılarla ilişkileri.

Ülkemiz ve Balık burcunda dolunay

26 Ağustos günü meydana gelecek olan dolunayda uluslararası ilişkiler, ticaret, hukuk, eğitim, turizm, göçmenler, vize konuları, dini kurumlar, ulaşım, iletişim, basın yayın ana konu başlıkları olarak görülmekte. Aynı zamanda gizli konular,örgütler, hainler, ajanlar, uyuşturucu, suikastle ilgili durumlar, kontrol dışı durumlar, hastaneler, hapishaneler, güvenlik güçlerimiz, sağlık sektörü, sosyal sigortalar, sendikalar, çalışan kesim, hayvancılık, yiyecek rezervlerimiz ve salgın hastalıklar da öne çıkacak konular olarak görülmekte.

Dolunay ilerletilmiş Ay düğümlerimiz ve Jüpiter’imiz üzerinde olurken, uluslararası ilişkilerde önemli yükümlülüklerle birlikte üst düzey yöneticilerimizi, tanınmış kişileri, ülkemizi ve prestijimizi ilgilendiren durumlara da işaret etmekte. Bunlar hepimizin refahını, ekonomik durumunu, ülke  ekonomimizi, bankaları, finans piyasalarını, paramızın değerini ve aynı zamanda hukuksal konuları, davaları da içerebilir. Uluslararası alanda komşu ülkelerle ticareti de kapsayan, gelişmeye yönelik adımlar atılabilir. Uluslararası alanda yaşanan finansal ve diplomatik belirsizlikler devam edebilir. Bu dönemde yine NATO, BM gibi uluslararası kuruluşlarla da ilişkiler dikkat çekici olabilir. Mars’ın bu dolunayın ardından retrodan çıkacak olması ve Eylül’ün ikinci yarısı ile birlikte de bu konuları aktifleştireceğini söyleyebiliriz.  Yeni vergiler gelebilir. Piyasalar için de yine dikkat edilmesi gereken bir süreç. Ordumuzu, güvenliğimizi ilgilendiren durumlar gelişebilir. Neptün’ün konumunun burada zorlayıcı olabileceğini düşünebiliriz. Sıkıntı yaşamamak adına geri planda odak noktası haline gelmiş bazı görüşmeleri, anlaşmaları, kararları iyi incelemekte, irdelemekte, netleştirmekte fayda olabilir. Çünkü ilerleyen süreçte birtakım belirsizlikler, farkına varılmayan durumlar ortaya çıkıp, hesaplandığından farklı yöne evrilebilir. Bir dikkat edilmesi gereken nokta da küresel güçlerin sınırlarımız civarını yeniden karıştırmaya yönelik, aldatıcı tutumları olabilir. Süregelen durumun topraklarımıza itelenmemesine yönelik dikkatli olmakta fayda var.  

Şirketler açısından baktığımızda iletişimin, pazarlama, tanıtım, reklam ,satış faaliyetlerinin, lojistik ve taşımacılığın, iç ve dış pazarın, büyümenin, kayıpların, üretimin süregelen iş akışının, planlamanın verime etkisinin  masaya yatırılacağı, sendikal konuların gündeme geleceği bir süreç diyebiliriz.

Yukarıda 26 Ağustos günü Balık burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/26-agustos-balik-burcunda-dolunay/Blog/?BlogNo=592871

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s