3 HAZİRAN İKİZLER BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

3 Haziran günü saat 13:01 de İkizler burcunun 12°33′  derecesinde bir yeniay meydana gelecek.  Ev sahipliği yapacak olan İkizler iletişim odaklı, değişken, dağılmaya, gerilmeye yönelik doğasıyla bilgiyi derinleşmeden alıp, dağıtmasıyla bilinir.  Bu burç basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir. Dolayısıyla yeniay sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz. 

Yeniay sürecinde şartlar oldukça değişken. Fikirler, bilgiler, görüşmeler, anlaşmaların bolluğuna rağmen dağılmadan enerjiyi toplamak ve  motive olmak, güven duygusu hissedebilmek , empati kurabilmek zor görünmekte.

Yükselende çalışkan, detaycı, şartları mantık süzgecinden geçirerek analiz eden Başak bulunmakta.  Yeniay, hedeflere, ideallere yönelik   karşılıklı gelişmeler sonucu, değişimlere işaret ederken, Başak’ın doğasını uygulamak kolay olmayabilir.  Hayal mi, gerçek mi,  ideal mi  sabun köpüğü gibi sonrası elden kayıp gidecek mi zaman içerisinde anlaşılacak görünmekte.  Şartlar  aydınlanırken,  beraberinde zorlu dönüşümler de gelebilir.  Yükselen derecesine Mizar ve Asterion sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bu yıldızlar spekülasyonlarla, merak, kıvrak zeka, bir şeyleri yakalayıp kazanım hanesine katma, sanatsal yatırımlar ve sevilen birisinin kaybı ile ilişkilendirilmiş. Mizar, aynı zamanda mundane astrolojide büyük çaplı yangınları, kitlesel felaketleri işaret etmekte.

Güneş ve Ay ise Aldebaran ile etkileşimde. Aldebaran, dürüstlükten, doğru yoldan şaşılmadığı taktirde büyük başarılara, saygınlığa  katkı yapabilen bir yıldız. Aksi durumda iflasları, yıkımı gözlemlemekteyiz.  Dolayısıyla bu sabit yıldızların etkisi yeniay doğasında hissedebiliriz.

İkizler burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

İkizler yeniayında işi, kariyeri, statüyü, hedefleri ilgilendiren gelişmeler, aile, anne, çocukların işi, sağlığı, günlük hayatı, eşin, ortağın ailesi, babası ana başlıklar olarak görülmekte.

Değişken burçların 9-15 ve öncü burçların 25-30 derecelerinde gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar İkizler yeniayından öncelikli etkilenecektir.  ( Değişken burçlar : İkizler, Başak, Yay, Balık  ,  öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Yaşam enerjinizi tetikleyen, fedakarlık ettiğinizi düşündüğünüz, yüreğimi, herşeyimi ortaya koydum dediğiniz konularla, belki bağımlı olduğunuz durumlarla ilgili tıkanıklıkları çözme ve bunu sosyal durumunuza yansıtma dürtüsü bu yeniayda harekete geçirici faktör olacak. Bilinçaltında huzursuz eden, geri atılmış gibi dursa da gerçekte hedeflerinizi, statünüzü ilgilendiren konular olduğunu düşünmektesiniz. Geldiğiniz noktadan ne kadar doyum sağlıyorsunuz? Şartlarınıza alışabildiniz mi? Yoksa yaşanılan duygusal kırılımlar sizde kaçıp gidesim var isteği mi uyandırıyor? Kimbilir belki de kendinizce risk almış, akışa kapılmış, yönünüzü bilmez durumdasınızdır! Hele ki işin içine geçmişe de bağlı sorunlar, adaletsizlikler, yükümlülükler girmişse ! Tüm bunları düşünerek anlayış geliştirmeye çalıştığımızda, geleceği hayal etmek zor ve sancılı olabilir. Karşı tarafta yaşanan ani değişimler sonucu, sizi ve yakın çevrenizi etkileyen önemli gelişmeler karşısında harekete geçebilirsiniz. Sağduyuyu koruma gayretiyle, mantığı öne çıkartmaya çalışırken, heyecanlanabilir, öfkelenebilir, kendinizi normal doğanızdan daha belirgin öne çıkartabilirsiniz. Adaletsizlikler karşısında temponuz yükselebilir. Zıtlaşmalar yaşanabilir. Sesiniz daha yüksek oktavdan çıkarken, gerek kendinize gerek başkalarına değişen şartlar karşısından düşmemek, durumunuzu koruyabilmek için liderlik etme, yol gösterme arzusu duyabilirsiniz. Fakat yeterince destek bulamamak, motivasyonunuzu düşürebilir. Unutmayın ki bu sene sıklıkla idealize edilenler, adalet, hak hukuk konularında, hedef görülenlerde, kayıp, gizlenmiş durumlarla ilgili sapmalar yaşayabilir, üzerinde sorgulamalarla planlarımızda değişiklik, ayarlama, düzenleme yoluna gidilebilir.  (Vesta, Hebe, Rhadamantus r , MC IC, Demeter, Icarus, Uranus/Pluto, Asc Dsc, Tisiphone, Diana )

İletişimin, trafiğin, ziyaretlerin, konuşmaların, görüşmelerin çok yoğun, hızlı gerçekleşeceği bu yeniay yorabilir, enerjiyi düşürebilir. İşle, hedeflerle, toplumsal durumunuzla, aileyle, büyüklerle ilgili konularda yeni başlangıç ya da süregelen konunuzda yeni bir aşamaya geçiş süreci. İletişimin bol olduğu bu süreçte araştırmalar yapabilir, projeler üretebilirsiniz. Üstlerinizle, işten elde edilen kazancınıza yönelik görüşmelerle meşgul olabilirsiniz. Kredi, borç, vergi, sigorta, miras gibi konularla, eşinizin kazanımıyla ilgili durumlara yönelik enerji harcayabilir, resmi işlerle uğraşabilirsiniz. Yeni fikirlerle birlikte öne çıkma isteği hissedebilirsiniz. Etrafınızdakilere rehberlik etme yönünde davranabilirsiniz. Kapanıp, hazırlığını yaptığınız projelerinizi sunabilirsiniz. Bazıları bu dönemde önemli başarılar kazanabilirler. Yeter ki dürüstlükten ödün verilmesin. Kardeşlerle, yakın akrabalarla ilişkilerde ya da ticari, eğitim hayatınızda yönelik eski hayal kırıklıkları, yanılsamalar gündeminizi oldukça meşgul edebilir. Resmi işlerle, bürokratik konularla uğraşabilirsiniz. Bu dönem size gösterilene, karşınızdakilere dikkat edin. Yine yanılgılar, aldatmalar, kayıplar, hayali durumlar, kanunlara ve etiğe aykırı durumlar sıklıkla duyulabilir. Daha önceden bu tarz bir durumunuz varsa, bunlarla ilgili işleriniz de gündeminizde olabilir. Arkanızdan dönen işlerin de ayyuka çıkabileceği bir süreç ki sizinle fikir birliği yaparmış gibi görünebilirler !  Zosma ile yol alan Venüs ilişkilerde travmatik sonuçlara doğurabilir. Aynı zamanda boğulma, boyun bölgesinde oluşabilecek sert durumlarla da ilişkisi olduğunu hatırlarsak, özellikle de genç kızlarımızı, kadınlarımızı bu dönem tekinsiz kişilerden, ortamlardan uzak durmaları konusunda uyarmak isterim. Çocukların gündelik hayatlarını, işlerini, sağlıklarını hatta eğitimlerini, varsa davalarını ilgilendiren bir dizi gelişme ile uğraşabilirsiniz. Çocuklar ve sevdiklerinizle ilgili durumlar bütçenizi etkileyebilir. Bu yeniaydaki girişimlerinizle ilgili ay sonuna doğru önemli kararlar alabilir, görüşmeler, anlaşmalar yapabilir ve ardından sonuç almak adına hareketlenebilirsiniz. Daha sonra Temmuz – Ağustos aylarında yaşanacak Merkür retrosunda bunlarla ilgili gözden geçirmeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir. 2 Temmuz’da gerçekleşecek Güneş tutulması ile de İkizler yeniayında girişilen resmi, ailevi konular, sizin de statünüzü, yetkinliğinizi etkileyen faktörler iyice açığa çıkmaya başlayacak.

İkizler yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

İkizler burcundaki yeniayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

İkizler ve yükselen İkizler :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Ülkemiz ve İkizler yeniayı

İkizler yeniayında kontrol etmekte zorlanabileceğimiz durumlar, gizli ilişkiler, örgütler, ajanlar, suikaste uğrama, vatana ihanetle, suçlularla, uyuşturucuyla ilgili gelişmeler, hastane, hapishane gibi kapalı yerler, sendikal sorunlar ve büyükbaş hayvancılığımız ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler de yine aynı şekilde farkına varmakta zorlandıkları durumlar, kayıplar, gizli görüşmeler, sırlar, sabotaj, grevler, arge çalışmaları ile etki altındalar.

Yeniay, ilerletilmiş düğümler ve Jüpiter ve Venüs, Uranüs, MC kombinasyonu ile stresli  bir açı  oluşturmakta. Kapalı kapılar ardında bol görüşmeli, anlaşmalı, projeli yeniay hedefe yönelik şartları sağlamlaştırmak isterken, atılacak adımlar geri planda fedakarlıkları, zorlanmaları , bitişleri beraberinde getirebilir. Taraflar arası diplomaside, hukuksal konularda ani, beklenmedik gelişmeler, şartların değişmesine sebep olabilir. Topraklarımızın, güvenliğimizin, doğal kaynaklarımızın, madenlerimizin, tarımın, idari bölümlenme şeklinin de konu olabileceği yeniaya, muhalefet ve iktidar görüşmeleri de imzasını atabilir. Tutuklulukları ve affı, gazetecileri, yazarları, düşün insanlarını, muhalefet kanadından kişileri ilgilendiren görüşmeleri, alınacak kararları duyabiliriz. Aynı şekilde çalışanları, sendikaları, sgk, sağlık sektörünü, hapishaneleri de! İkizler yeniayının gidişatı, Ağustos sonu ve takip eden süreçte daha net görülmeye başlanılabilir. Sınır komşularımız, halkı ilgilendiren durumlar, iç işlerimiz ve ekonomimiz yine dikkat çekmekte. Görünmeyen harcamalar hem şirketler, hem  ülke açısından kırılganlık arttırabilir. Satürn ve Gad artık aynı derecede ve Plüto ile. Uzun süre daha bu açı bizi uluslararası   anlaşmalar, davalar, rekabet koşulları ve ortaklıkla aleni düşmanlık arası değişen şartlarla bizi zorlayabilir. Silah anlaşmaları, S400, F35 konuları ile birlikte üzerimize uygulamaya çalıştıkları ekonomik baskıyı da daha belirgin hissedebiliriz.  Genel tablo, bankalar, finans kurumları, hazine ve maliye açısından da  yorucu olabilir. Borçlanma adına alternatifli yeni görüşmeler, girişimler olasıdır. Bir süredir Mars’ın ülkemiz haritası ile yaptığı görünümleri yazmaktayım. Ve transit Mars, iç işlerimizi, halkımızı ilgilendiren konuma gelip, 3 Haziran yeniayı ile birlikte Pluto’yu tetiklemeye başladı. Öncesinde ve sonrasında sert görünümleri bulunmakta. İçeride tansiyonu yükseltecek nahoş durumlar yaşanabilir. Bu yüzden güvenliğimizin önemini, altını çizerek vurgulamak isterim. Bu dönem yer hareketlerinde de artış gözlemlenebilir.

Yukarıda Akrep burcunda gerçekleşecek yeniaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s