17 HAZİRAN YAY BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

17 Haziran günü saat  11:30  da  Yay burcunun 25°53′   derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Yay, değişken, dışadönük, iyimser, bilgi, gelişme, büyüme odaklı yapısıyla bilinir. Gölgesinde fanatizm, aşırılık, sübjektiflik, gereksiz risk ve dağılma görülür. Yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler de bu burçla ilişkilendirilirler.  Dolayısıyla dolunay sürecinde Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Tıpkı 3 Haziran’da İkizler’de meydana gelen yeniay gibi, bu dolunayda da şartlar oldukça dirençsiz ve dağılma, istikrarsızlık  riski fazla.  Güven eksikliği hissi, kelimelerin pasif saldırgan halinde vücut bulabilir.

Dolunayın yükseleninde Başak burcunu görmekteyiz. Normalde Başak burcu dediğimiz zaman aklı duygularına yeğ tutan, mükemmeliyetçi, çalışkan bir yapı akla gelir. Fakat bu dolunayda Mars ile birlikte Yengeç’te yer alan Merkür ve yapılan görünümlere bakınca, bunun pek mümkün olmadığını, duygusal çıkışlar yapılabileceğini, bu durumun kıskançlığa, koruma dürtüsü barındıran pasif saldırgan tutuma dönebileceğini , hatta zaman zaman durumun abartılabileceğini söyleyebilirim. Ailevi konularda  ve vatan, millet teması içeren durumlarda, dışavurumda bunu gözlemleyebiliriz.  Yükselen derecesine Thuban, Alula Boreale  ve Zosma sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Thuban, maden arayıcılarında, altın ve gümüşle, finansla, maliyeyle, borsayla ilgili konuları işaret eder ve haritalardaki durumuna göre de bu konularda akıllılık, beceriklilik verebilir. Alula Boreale, tehlikeli amaçları gerçekleştirebilmek için gerektiğinde güç kullanma, saldırganlık eğilimi verir ki yukarıda bahsettiğim dışavurumu destekler, güçlendirir nitelikte. Zosma ise hemen hepinizin bildiği gibi en sert etkili sabit yıldızlardan birisi olarak, maalesef dolunayın doğasına kurban durumlarını, acımasızlığı katmakta. Öyleyse, tutum belirlerken hepimiz bunların sert doğalarından mümkün olduğunca kaçınmaya dikkat etmeliyiz.

Ay’ın, sözlü ya da fiziksel saldırılara dayanabilme ve bu durumdan güçlenerek çıkabilmeyi anlatan Aculesus ile ilişkisini görmekteyiz.. Güneş ise Alnitak ve Al Hecka etkileşiminde. Alnitak, güç, organize becerisi, şans ve kötü  şöhretle ilişkilendirilmekte. Al Hecka ise onur, varlık, saldırganlık, kaza riski!  Dolayısıyla bu sabit yıldızların etkilerini dolunay sürecinde hissedebiliriz.

Yay burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yay  dolunayında  anne, babayı, aileyi, kökleri  ilgilendiren konular, ev, emlak, iş, sahip olunan statü, hedefler, çocukların kontrol etmekte zorlanabilecekleri durumlar, sağlıklarını, iş ortamlarını ve gündelik rutinlerini etkileyen gelişmeler ana başlıklar olarak göze çarpmakta.

Değişken burçların  22 – 28 ve sabit burçların  8 – 12 derecelerinde gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yay dolunayından öncelikli etkilenecektir.  ( Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık  ,  Sabit burçlar : Boğa, Aslan, Akrep, Kova )

Kendinize  yeterliliğe giden yolu inşa etmek isterken attığınız adımların sonucu düşündüğünüz gibi olmadı mı?  Bir şeylere sahip olayım derken, farkına varamadığınız durumlar, doğru okuyamadığınız şartlar, dolayısıyla göremediğiniz gerçekler sizi zora düşürmüş olmalı.  Ait, bağlı olduğunuzu hissettiğiniz  birilerinin de sizi yönlendirmesiyle belki işler çok daha güçleşti, travmatik hale geldi. Tüm bunlar huzurunuzu bozup, geleceğe yönelik önünüzü görmenizi de engelliyor olabilir. İşte bu dolunay ile birlikte hedeflere, hayatın taşıyıcıları olarak görülen durumlara yönelik gelişen karmaşayı anlamaya, anlamlandırmaya, yol belirlemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda  mücadeleye sürükleyen durumlar karşısında  manevra kabiliyetleri test ediliyor.  Geçmiş dönük entrikaların, hesaplaşmaların da gündeme geleceği bu süreç, kadersel diyebileceğimiz gelişmeleri de beraberinde tetiklemekte. Şartların muhasebesini yapmaya, dengelenmeye çalışırken yaşanılanları da görsel hafızamıza kaydediyoruz.  Duygusal tavır almaya meyilli olduğumuz bu dönemde, karşımızdakilere hataya sebep olan noktada yeniden şans vermeye meyilli olabiliriz. Tedbirsizliğin yeniden probleme yol açabileceğini, belirsizliğe sürükleyebileceğini unutmayalım.     ( Saturn/Transpluto, Sphinx, Eurydike, Poseidon, Güneş, Ay, Chaos, Medea, Karma, Hera, Ixion )

İlişkilerin, birlikteliklerin, evliliklerin iyice göz önü olduğu, çoğaldığı bir süreç. Süregelenlerin de yeni başlayanların da ne kadar ideal olduğu sorgulanabilir. Değerler de çok önde görünmekte.  Tavırların yönünü  belirleyici faktör olacak. Fakat dozunu iyi ayarlayalım. Korumacı, kollamacı tavırlar yanında kıskançlıklar, kaprisler, pasif agresif tutum görülebilir. An gelir iletişim dili, tarzı, nezaketin ardına gizlenmiş kabalıklarla bezenebilir. Gizli kapaklı durumlar, düşmanlıklar bir yandan ayyuka çıkarken öte yandan aydınlanabilir. Burada enerjiyi dengelemeye çalışın. Böylesi değişken şartların altında elden geldiğince dağılmadan, yapabiliyorsanız iyi organize olmaya, gerçekçi ve dürüst bir şekilde sınırları çizmeye, ne istediğinizi bilmeye çalışmanızı  öneririm. Hemen şunu da hatırlatayım ki bu dönem duygular, düşüncelere daha baskın. Her ne kadar karşılıklı ilişkilerde birlikte rahatça adım atılabilecek gibi görünse de ardında net olmayan koşulların olduğunu bilmek gerek. Siste yol aldığınızı düşünün. Aldanmaya, aldatılmaya, şartları doğru okuyamamaya, dolayısıyla yanılgı, kayıp getirecek durumlara açığız. İkili oynayanlar çok ortada olabilirler. Sözleşmeli, taahhütlü işler yaparken, paranıza pulunuza, söylediğiniz ya da verilen sözlere  lütfen dikkat edin. Bazı haberler saptırılabilir.  Kontrolsüz yükselmeler kelimelerle beraber, aksiyona yansıyabilir. Aynı şekilde hesap kitap gerektiren işlerde problemler görülebilir. Ailevi, ulusal konular mücadelelere yol açabilir. Kardeşlerle, yakın akrabalarla, arkadaşlarla, komşularla konuşup tartışarak, birlikte adım atmanız gerekebilir. Çocuklarla, sevdiğinizle çekişmeli, engelli, zorlayıcı  durumlar yaşanabilir. Bu dönem hukuksal, etik konular da tartışmaya açık. Risk almaya uygun koşullar yok. Zemin kaygan, ortalık muğlak ve sağlıksız. Hedefe giden yolda zaman zaman engellerle, olumsuzluklarla karşılaşılabilir.  Zosma ile etkileşimde olan Venüs kızlarımıza bu dönemde dikkat etmemiz gerektiğini işaret etmekte. Tekinsiz yerlerden, insanlardan uzak durun. Aman kimse kötülüğün kurbanı olmasın !  Trafikte, yolculuklarda problemli durumlar, engeller, kazalar yaşanabilir. Sakatlanmalara dikkat! İş ortamınızda, yanınızda çalışanlarla ilgili fark edemediğiniz bazı durumlar problem oluşturabilir. Bazıları  sosyal gruplarında yetkinlikleri adına önemli çıkışlar yapabilir.  Bazıları da kontrolsüz çıkışlarla, şartları zorlayarak otorite elde etmeye çalışabilir. Bu elbette kişisel haritalarla paralel bir durum. Neyin, ne  kadar gerçek ve uzun ömürlü olduğu ise zamanla anlaşılacak. Bir de ön bilgi vereyim! Bu süreçte atacağınız adımlar, girişimleriniz  6 Ocak’ta meydana gelen Güneş tutulması doğrultusunda. 16 Temmuz’da meydana gelecek Ay tutulmasının ile de etkisi, görünürlüğü belirginleşecek.  Şartları göz önünde bulundurarak pozisyon belirlemenizi öneririm.

Yay dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yay burcundaki dolunayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay dolunayı

Yay dolunayında  ordumuz, polisimiz, çalışan kesim, sendikalar, sosyal güvenlik hizmetleri, sağlık, tarım ve hayvancılığımız, hastaneler, hapishaneler, suikast, gizli ilişkiler, örgütler, vatana ihanet, uyuşturucu ile ilgili gelişmeler ana başlıklar olarak görünmekte.  Şirketler de genel çalışma şartları, üretim ve performans değerleri, arge faaliyetleri, grevler, sahne arkası faaliyetler, kontrol etmekte zorlanabilecekleri durumlarla öne çıkabilirler.

Dolunay ilerletilmiş MC IC hattımızın üzerinde meydana gelmekte.  En kısa haliyle gerek ülke gerek şirketler açısından, aydınlanan, belirginleşen  ve bir aşaması tamamlanma ya da tamamen sonuçlanma durumuna gelen olayların en temelden, tepeyi etkileyecek diyebiliriz. Burada yetkinlik adına girişimleri görebiliriz ki bir sonraki göksel olayımız da 2 Temmuz’da gerçekleşecek olan Güneş tutulması. Ve buradaki yetkinlikleri, konumunda otorite olanları, bürokratik konuları  etkileyecek. Yöneticiler, yönetimlerle ilgili gelişmeler, muhalefet ve iktidar, şirketler açısından da kökleri ve üst yönetimleri, tanınırlıkları şeklinde kapalı kapılar ardında devam eden diplomasi trafiği şeklinde diyebiliriz.  Komşularımızın, sınırlarımızın, denizlerimizin ve kıta sahanlığımızın da dikkat çektiği, kontrol etmekte zorlanılabilen durumlar olasıdır.  Bazılarımızın farkında olduğu gibi etrafımız tatbikat adı altında yabancı devlet donanmalarıyla çevrili. Bu durum dolunay süreciyle  daha rahatsız edici olabilir. Yukarıda da belirttiğim gibi bu dönem Jüpiter Neptün karesiyle herkesi oldukça zorlamakta. Kayıplara, hatalı ya da tatmin edilemeyen durumlara, aldatılmalara açık, sisli bir dönem. Eylül’ün ortasından sonra şartlar kademeli olarak rahatlamaya başlayacak. Radikal durumlarda belki göz önünde bulundurulabilir.

Mars’ın haritamızdaki geçişine uzun süredir değinmekteyim. Dolunayda Satürn GAD Pluto karşıtlı Merkür Mars ikilisinin, ilerletilmiş Pluto’muzu zorladığını, Pluto/Vulcanus orta noktasının tetiklendiğini görmekteyiz. Yıllık haritamızda Ay’ın ve  Mars tarafından da Pluto’nun harekete geçirilmesi, halkı etkileyen, içeriyi sıkıntıya sokabilecek durumları düşündürtmekte. Dolunayın öncesinde de sonrasında da sert görünümler var. Üstü örtülü yürütülen düşmanlıkların aleni hale geldiğini görebiliriz. İçeride operasyonlar olabileceği gibi, ordumuzun dışarıda yürüttüğü operasyonla, kurulması düşünülen tampon bölge ile ilgili gelişmeler de olabilir. Bu noktada karşı tarafın sunduğu koşullar içinde bilinçli olarak yanıltmaya yönelik hususlar olabileceğini de unutmayalım. Yangın, içeride de agresyonun artması, patlama, saldırı, terör gibi durumlara karşı dikkatli olmalıyız. Tekrardan güvenliğimizin altını çizmekte fayda görüyorum. S 400 leri öne sürerek ABD’nin baskıyı arttırdığını da haritada görebiliriz. Uluslararası ilişkilerin yanı sıra hukukun da çok konuşulacağı bir süreç olabilir.  Dolunay sonrasında devam eden günlerde ekonomik olarak ceplere biraz daha yük binebilir. Jüpiter Neptün karesi ile spekülatörler yoğun devrede olabilir ve piyasaların tepkileri  gerçekçi olmayabilir. Dolayısıyla riskten kaçınmak faydalı görünmekte. Sahtecilik, dolandırıcılık olayları da bu dönem daha sık görülebilir. Petrol, petro-kimya ürünleri, sıvılar, denizlerle ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Yer hareketlerinde artış beklenebilir. Çalışan kesime, sendikalara, sağlık sektörüne, sgk ve ilaçlara yönelik bazı düzenlemeler  uygulamaya konulabilir.  

Yukarıda Yay  burcunda gerçekleşecek dolunaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s