23 ŞUBAT BALIK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

23 Şubat günü saat 18:31  de Balık burcunun  04°28´  derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapan Balık fedakar, merhametli, kabullenici, etrafıyla bütünleşmeye çalışan, kendini kurban etmeye meyilli, değişken yapılıdır. Aynı zamanda sübjektiftir ve  dağılmaya, bağımlılıklara da yatkındır. Bu burç hukukçular, akademisyenler, bakanlar, diplomatlar, dalının uzmanları, bankacılar, finansörler, tüccarlar, sanatçılar, denizciler, petrol, su, kimyasal maddelerle ilgili işler yapanlar, denizciler, medyumlarla da ilişkilidir.  Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri yeniay sürecinde normalinden daha belirgin görebiliriz.

Yeniayda kararsız, değişken durumların yoğunluğu kırılganlıkların arasında endişeye sebep olurken, güvensiz ortamda çıkarları düşünme adına yeniye mesafeyi de beraberinde getirebilir. Aynı zamanda iletişim, anlama, anlaşma sorunları da kendini fazlasıyla hissettirebilir.

Yükselende tevazu sahibi, çalışkan, mükemmeliyetçi, doğru mantık kullanarak başkalarının kaçtığı işlerin altından rahatlıkla kalkabilen Başak burcu bulunmakta. Fakat bu yeniayda yönetici Merkür’ün durumu işleri çok zorlaştırmakta. Kontrol dışı olaylar eskinin gündeme gelmesini, yine yeniden ele almaları ve bunu yaparken de mantığın değil duygu yoğunluğunun, kafa karışıklığının içinde yol bulabilmeye çalışmayı işaret etmekte. O yüzden avantaj , fayda sağlamak adına adımlar iki ileri bir geri tarzında, ayarlamalarla atılabilir. Yükselen derecesine El Kophrah ve Regulus etkisini görmekteyiz. Regulus, hemen bütün astroloji okurlarının bildiği gibi intikamdan geri durulabildiği taktirde başarıya, statüye destek veren bir sabittir. El Kophrah ise güvensizlik, sessizlik, ihtiyatla ilişkilidir. Her iki sabit yıldızda yeniay sürecinde dışavurumda etkilerini hissettirebilirler.

Balık yeniayında Güneş ve Ay ise Ancha ve Fomalhaut kavuşmakta. Ancha, dönüşümle, hayatı yeniden kurmayla ilişkilidir. Fomalhaut ise ideallerden, hayallerden, yaratıcılıktan güce dönüşümü anlatır ki burada dikkat edilmesi gereken nokta dürüstlüktür.

Balık burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

23 Şubat’ta Balık burcunda meydana gelecek yeniayda evlilikler, eş, ortaklıklar, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri ile ilgili gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların 1-7, öncü burçların 17-21 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Balık yeniayından öncelikli olarak etkileneceklerdir. ( Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Balık yeniayı ile yaşanacak süreçte emek verdiklerimiz ve elimizden kayıp gidenler ya da fedakarlık etmek durumunda kaldığımız noktalardaki dengelerin değişimine işaretçi. İlişkilerde yeterince konsatre olamadığımız, istediğimiz sonucu alamadığımız, yaşanana artık gereğince bağlılığımızın olmadığına inandığımız durumlarda şansımızı sorguluyoruz. Elbette bizleri bu noktaya getiren sebepler var. Hemen herkesin para, itibar kazanmak, parlamak, eğitiminde, vizyonunda gelişmek, mutlu bir yuvaya sahip olmak ve tabiri caizse dert üstü, murat üstü yaşamak gibi arzuları vardır. Bunları başarmak için de bazen kişiler yanlışını, yanılgısını göremez, görmek istemez. Henüz umutları yeterince tükenmemiştir ve tekrar tekrar dener. Ama buna rağmen işlerde istenilen denge yakalanamaz. Muhasebesini yaparsın, bir türlü hesap tutmaz ve insanın enerjisini düşürür ya! İşte bu gibi durumlar film şeridi gibi canlanacak! Kime, neye, ne kadar fedakarlık ettik, edebiliriz? Başkalarıyla bütünleşeyim derken, nerede düştük, nerede doğruyu yaptık? Bunlar bizde nasıl sıkıntılı durumlara yol açtı ya da fayda sağladı? Önemli gelişmelere nasıl çevrilebilir, nasıl daha fazla avantaj yakalanır konusu sorgulanacak, kurgulanacak! Dağılmışı toplamak adına kafa yoracağız. Her ne kadar soğukkanlılığımızı korumaya çalışsak da zaman zaman hırsımıza, öfkemize yenilebileceğiz. Başta da dediğim gibi bu bir şeylerin bitip, yeniye geçilme dönemi. Endişelenecek bir şey yok! Hepimiz kendi çapımızda değişiyor, yenileniyor, küllerimizden yeniden doğmaya çalışıyoruz! Mart’ın 20 sini takip eden günlerde durumu daha netleşmeye başlayacak. Mayıs’ın 20 si civarı ise bunlarla ilgili konuların ivmelendiğini görebiliriz.      (Güneş, Ay, Şans n., Asc, Dsc, Hestia, Europa, Jüpiter, Venüs, Zeus, Apollo, Hera, Photographica, Transpluto, Isis, Siwa)

Karşımızdakilerle ilişkilerde önemli kararları gözden geçiriyor, sorguluyor olacağız. Bazı yazılı, sözlü anlaşmalarda geri adımlar, gecikmeler yaşanabilir. Geçmişteki sonuçlanmamış bir kontrat bu dönemde önünüze yeniden gelebilir. Geçmişte yapmış olduğunuz bir şeyden hiç beklemediğiniz bir anda avantaj elde edebilirsiniz. Bazıları bu süreçte karşısındakilerin sakladıklarıyla yüzleşebilir. Önceden gündeminizde olan fakat yapamadığınız bir konuya girişebilirsiniz. Bunlar hayatınıza değişim, farklılık getirebilir. Elbette sonuç haritanızdaki görünümüne göre değişecektir. Harekete geçmek istediğiniz konularda ayın 26 sından sonrasını değerlendirebilirsiniz. Bitmesi, gitmesi, ayıklanması gereken durumlarınızın farkındaysanız bu noktalarda daha bilinçli davranabilirsiniz. Hareketlerinizi, girişimlerinizi dengeli, kararlı, kontrollü yönlendirin. Başkalarının da sebep olabileceği durumlara karşı dikkatli olun. Aksi taktirde hedeflenen ciddi probleme, üzüntüye sebep olabilir. Bu dönem karşınıza karmik işleri çıkartabilir. Kazalara, sakatlanmalara dikkat. Olaylara duygusal yaklaşılacak bu dönemde edebiyat, resim, müzik, reklamcılık gibi yaratıcılık isteyen faaliyetlerde  farklı tatta şeyler ortaya çıkartabilirsiniz.  Merkür  retrosunda iletişimin, algının, hesap kitap işlerinin problemli çalışabileceğini düşünerek, tedbiri elden bırakmayın. Bankacılık işlemlerinizde, ödemelerinizde, ticari konularda, imzalarda, verilen sözlerde her şeyi defalarca kontrol edin. Yollarda, seyahatlerde, rezervasyonlarda çıkabilecek sıkıntılara karşı önlemlerinizi alın. Bilgisayarlarınızda, telefonlarınızda önemli verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Kafaların bulanık olacağı bu süreçte konsantre olmak  güçleşebilir. Zevklerdeki, parasal konulardaki aşırılıklara, risk katsayısına dikkat. Yanılgıya, kayba, istenmeyen yöne gidebilirsiniz.

Balık yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Balık burcundaki yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

İkizler ve yükselen İkizler :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Başak ve yükselen Başaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Terazi ve yükselen Teraziler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları 

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Ülkemiz ve Balık burcunda yeniay

23 Şubat’ta meydana gelecek yeniayda uluslararası ilişkilerimiz, uluslararası ticaretimiz, hukuk, yüksek öğretim kurumları, deniz ve hava yolları, dini kurumlar, turizm, sığınmacılar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından pazarlama, reklam, tanıtım, faaliyetlerinin, uluslararası ticaretin, taşımacılığın, şirket vizyonunu geliştirmeye yönelik girişimlerin öne çıktığını görmekteyiz.

Yeniay, ülkemizin Ay düğümlerinin ve Jüpiter’inin üzerinde olmakta. Bu süreçte uluslararası ilişkilerde başlayacak olan dönemin gerek finansal, gerek hukuksal anlamda ülkemizi yoracağını öngörebiliriz. Kapalı kapılar ardında yapılmış görüşmelerin, anlaşmaların aydınlanması, buralarda çıkabilecek aksamalar, karşı taraflarca ele alınmaya çalışılması ve  şartların kontrolünün  zorlaşması bize komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmenin önemini hatırlatabilir. Nato ile içinde bulunulan durum değerlendirilebilir.  Mars’ın yaptığı görünümler gerek ordumuzun, Mehmetçiğimizin güvenliği açısından  çok daha dikkatli olunmasına  gerek iç güvenliğimize, kırılganlıklara  işaret etmekte. Hem gizli düşmanlıkların hem de aleni durumların aktif olduğu bir  süreç! Dış ilişkilerde stresli zamanlar yaşanabilir. Deprem olasıdır. Belediyeleri, yerel yönetimleri ilgilendiren ani durumlar yaşanabilir. Para piyasalarında dalgalanmalar görülebilir.  Borçluluğumuza ve halka yansımalarına, kredi, vergi, sigorta, faiz, borç ödememizle ilgili gelişmeler gündemimizi meşgul edebilir. Hava ve deniz yollarında aksamalar, sorunlar  olasıdır. Sendikalar, grevle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Çalışanlara, haklarına, sgk ya yönelik düzenlemelerde değişimler, bazı durumlarda eski kararlar yeniden değerlendirilmesi, üzerinde çalışılması söz konusu olabilir.  Basın-yayın sektöründe beklenmedik satışlar, kadro değişimleri, yeni düzenlemeler dikkat çekebilir.

Yukarıda 23 Şubat günü yaşanacak yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinde daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s