9 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

9 Mart günü saat  20:48 de Başak burcunun   19°37´ derecesinde bir süper dolunay meydana gelecek. Yani bu göksel olayda Ay, senenin Dünya’ya en yakın geçişlerinden birisini yapacak ve 357.122 km ye kadar yaklaşacak. Konuyla ilgili bilgilenmek isteyenler altta linkini bulabilecekleri yazımdan faydalanabilirler.

Dolunaya ev sahipliği yapan Başak alçak gönüllülüğü, çalışkanlığı, mükemmeliyetçiliği, mantık kullanması ile bilinir. Gölgesinde fazla detaycılıktan büyük resmi kaçırma, gerginlik, toleranssızlık bulunur. Bu burç mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile ilgilidir. Dolayısıyla dolunayda Başak özelliklerinin yanında bu meslek gruplarına ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Dolunay sürecinde bir yandan isteklerimiz doğrultusunda kararlılık göstereceğiz öte yandan gelişen, değişen şartlara uyum sağlamak zorunda kalacağız.  Çıkarlar ön planda olacak. Somut beklentilere yöneleceğiz.

Yükselende ilişkileri, diplomasiyi, adaleti, dengeyi,  genç kadınları, politikayı anlatan Terazi burcunu görmekteyiz. Gölgesinde kararsızlıkar, dengeyi, uzlaşıyı ararken kendi  dengesini kaybetmesi, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Burada dikkat edilmesi gereken nokta zaman zaman geçmişten getirdiğimiz ve artık bırakılması gereken noktalarından uzaklaşarak, tutum belirleyebilmek. Gereksiz gözü karalıklar yapmamak olmalı. Yükselen derecesinde Diadem ve Minkar sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Diadem, başkaları için kendini feda etmekle ilişkilendirilirken burada kadınlar işaret edilmiş. Minkar ise daha sert bir doğayla, kurnazlıkla, öfkeyle, egoizmle, kindarlık ve saldırganlıkla anlatılmakta. Dolayısıyla dolunay sürecinde bu durumlardan sakınarak tutum göstermek, zarardan alıkoyabilir.

Ay’ın Denebola ve Asterion birlikteliğini görmekteyiz. Bu da spekülasyonları, merakı, uzlaşmazlığı, toplumla ters düşmeyi ve bu yüzden sorunlar yaşamayı anlatır. Güneş ise Homan ve Ankaa kavuşumunda. Homan sezgileri, kibri, hırsı ve kötü kararları anlatırken, Ankaa ise sorunların ötesini görerek, dönüşmek ve hayatını yeninden kurabilmekle ilişkilidir. Dolunay sürecinde gerek karşı cins ilişkilerinde gerek duygularda ve irade gösterdiğimiz durumlarda bunların da etkilerini gözlemleyebiliriz.

Başak burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

9 Mart’ta Başak burcunda meydana gelecek dolunayda bazı zorluklar, kayıplar, gizli düşmanlıklar,  fedakarlıklar,  bilinçaltını ilgilendiren sorunlar, sağlık konuları, hastane ile ilgili işler, endişeler, bağımlılıklar ve beraberinde günlük hayatı ilgilendiren gelişmeler, iş ortamı, beraber çalıştıklarınız ile evcil hayvanlar ana konu başlıkları olarak dikkati çekmekte.

Değişken burçları   16-22 ,  sabit burçların  2-6 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Başak burcundaki dolunaydan öncelikli olarak etkileneceklerdir. (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ;  Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Geçmişte çoklu olarak ya da geniş anlamıyla karşınıza gelen para, iş, ticari bağlantılar gibi konularla ya da evliliklerle, size değer katacak durumlarla ilgili beklenmedik gelişmeler, bunlara yönelik arzularınızı da harekete geçirebilir. Bu durumların içinde yetkilerin kaybedilmesi veya hak edildiğine inanılanın alınamaması, sözleşmeye aykırılıklar ve davalar olabilir. Aynı zamanda karmik yükümlülükler yüzünden hayatın acı gerçekleriyle yüzleştiğiniz  noktada kaçınılmaz bitişler olabilir.

Artık hayat rutininizi etkileyen, doğru ve yeterince adaletli olduğuna inanmadığınız noktalarda arzuladığınız dengelenme ve irade gösterme gerekli. Burada gidişatı etkileyecek bazı durumlar söz konusu olabilir.  Geçmişle hesap keserken,  bir yol ayrımına işaret etmekte ki yeri geldiğinde fedakarlık  gerekebilir. Konunuz her neyse ona takılı kalıp, hep bana  diyerek, başarabileceğinizden fazlasını yapmaya çalışabilirsiniz. Tutumunuz pervasız olabilir. Bir noktada sabit kalabilirsiniz. İletişim akmayabilir. Bunun için 12 sinden sonrasını tercih edebilirsiniz. Sabırsız davranıp, hatalarınızdan ders almazsanız, öngöremediğiniz durumlarla, eski sorunlarla karşılaşabilir ve başa dönersiniz. Bu da bastırılmış duygularınızı yeniden ortaya çıkartacaktır. Gerektiğinde yardımlaşmayı deneyebilirsiniz.     (Phaethon, Güneş, Ay, Neptün, Apollon, Venüs, Uranüs, Varuna, Rhadamantus, Ariadne, Atropos,  Apollo, Mynemosyne, Nemesis, Klotho, Pandora, Circe)

Yoğun enerjili bir dolunay yaşayacağız.Karşılıklı ilişkilerde süregelen şartlara yeni bir anlayış getirebilmek için durumu tartıyoruz. Şartları değiştirmek için yola koyulacağız ama burada risk almadan, var olanı düzeltme, düzenleme, genişletme adına yollar arayacağız. Olanlar kadersel değişimlere, bazen fedakarlıklara, kayıplara, ilişkilerde önemli gelişmelere gebe. Pandora’nın kutusunun açılmasıyla beklenmedik bitişler, sürpriz durumlar gelişebilir. Bunlar bir yandan zorlarken, öte yandan diğer aşamaya geçişte desteği de içinde barındırmakta. Aile içinde, üstlerle, bürokratik konularla ilgili sorunlar, aksamalar, kayıplar, yeni hamlelere, adımlara itebilir. 12 sinden sonra iletişim daha rahat akacak, anlama, anlatma, yazım, evrak, proje, imza gibi sorunlarda rahat ilerleyebileceksiniz. Fakat ondan önce dolunay civarı  bu tip işler sonuca bağlanmayıp, havada kalabilir. Dolunay sürecinde sağlık konularına dikkat etmek gerekmekte. Kendinizi yeterince dinç hissetmeyebilirsiniz. Hijyene, yenilen, içilen şeylerin kalitesine özen gösterelim.  Duygusal olarak içe dönme ihtiyacı duyulabilir. Güven sorgulanabilir. Yanınızdakilerle ilişkilerinizde aldanabilirsiniz. Atmanız gereken adımlarda, girişimlerde 16 sına kadar daha bir dikkatli olmanızı öneririm. Hoşunuza gittiğini düşündüğünüz bir şeyle ilgili sonradan duygularınız sizi rahatsız etmesin. Geçmişten kaynaklı, yarım kalmış işlerin muhasebesine girebilirsiniz ki burada dengeler değişebilir. Finansal konulardaki girişimlerinizde her şeyi iyice netleştirdiğinize emin olun.  Ailevi konularda, hedeflerinizi, statünüzü ilgilendiren durumlarla ilgili yaşanacak kadersel kırılmalar, haritanız da müsaitse doyum sağlayabilir. 6 Ocak 2019’da Oğlak burcunda yaşadığımız tutulmadan beri çözemediğiniz, karmaşık, adeta kilit olmuş işleriniz varsa ona odaklanın. Unutmayalım ki Ankaa etkisindeki bu dolunay bazıları için yeniden doğuşu getirebilecek etkilere sahip. Zaman disiplinle çalışma zamanı.

2019 sonunda yaşadığımız Oğlak burcundaki Güneş tutulması ve bu sene Yengeç burcunda gerçekleşen Ay tutulması tetiklenmeye devam ediyor. Dolayısıyla hayatlarınızı etkiledikleri alanlarda sonuçlarını görmeye devam edebilirsiniz. Hatırlamak isteyenler yazının sonundaki linklerden faydalanabilirler.

Başak dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Başak yeniayının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Terazi ve yükselen Teraziler için : :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Ülkemiz ve Başak dolunayı

9 Mart’ta meydana gelecek dolunayda topraklarımız ve güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım ve çiftçilerimiz, emlak, inşaat sektörü, muhalefet ve iktidar partileri, hükümet, konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo olanlar, tanınmış kişiler, ordumuz, polisimiz, mahkemeler, prestijimiz ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise gayrimenkul yatırımlarından, köklerinden, itibarlarına, iş başarılarına ve üst yönetimlerine etkileri görmekteyiz.

Dolunay Venüs’ün üzerinde gerçekleşirken bu dönemde diplomatik gelişmelere dikkati çekmekte ki burada komşu ülkelerle ilgili gelişmeler iyice belirgin durumda. Bu süreçte eski diplomatik görüşmelere atıfta bulunulabilir. Görüşmelerden, anlaşmalardan oluşmuş kırılganlıkları telafi etmeye çalışılabilir. Aynı zamanda sonuca bağlanamayan durumlar oluşabilir.  Dolunayı destekleyen görünümler var. Burada karşılıklı ilişkilerde önemli adımlar atılabilir görünüyor.  Fakat  Güneş’in Neptün ile böylesi yakınlığında idealize edilebilecek ama gerçekte neyin ne olduğunun ilerleyen zamanda anlaşılabilecek, görünmeyen, sislerin ardında kalan noktaların olasılığına işaret etmekte. Ekonomik göstergeleri yorabilecek durumlar da olabilir. Yine bunlar ordumuzu da ilgilendiren gelişmeleri, hareketliliği işaret ederken, beraberinde uluslararası anlaşmalar da gündeme gelebilir. Uluslararası davalar, para konuları, silah anlaşmaları  gündemi oluşturabilecek başka iki başlık diyebiliriz. Mayıs’ın 11i civarı tüm konular hareketlenebilir. Haziran ilk haftasını takiben ve 11-12 gibi ise daha net anlaşılabilir. Bu görünüm şirketlerde için  para konularını, hedeflerini, yönetimlerini, itibarlarını ve dolayısıyla uzun dönemli hedeflerini etkileyen gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bazı pozisyonlarda yetkilerin alınması, değişimler söz konusu olabilir ki bunlarında gerçekleşmesi yine verdiğim tarihler civarı daha belirgin olabilir. Açık düşmanlıkları görebileceğimiz bu süreçte güvenliğimiz  yine en önemli konuların başında gelmekte. İçeride de tansiyon arttırıcı gelişmelere sebep olabilirler. Müttefik gördüklerimizle, Nato ile ilişkilerimiz  sorgulanmaya devam etmekte.  Yer hareketliliği devam edebilir. Maden kazalarına karşı iş güvenliğini önemsemeyi ihmal etmeyelim.

Yengeç ve Oğlak burçlarında yaşadığımız son tutulmaların ülkemize etkilerinin de açığa çıkmaya devam ettiğini hatırlayalım.

Yukarıda 9 Mart’ta meydana gelecek dolunaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/01/29/super-ay-yani-supermoon-nedir/

https://azadeoksoy.com/2019/12/19/26-aralik-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2020/01/02/10-ocak-yengec-burcunda-ay-tutulmasi/

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

9 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY” için 2 yorum

 1. Long time supporter, and thought I’d drop a comment.

  Your wordpress site is very sleek – hope you don’t mind me asking what theme you’re using?
  (and don’t mind if I steal it? :P)

  I just launched my site –also built in wordpress like yours– but the theme slows (!) the site down quite
  a bit.

  In case you have a minute, you can find it by searching for “royal cbd” on Google (would appreciate
  any feedback) – it’s still in the works.

  Keep up the good work– and hope you all take care of yourself during the coronavirus scare!

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s