24 MART KOÇ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

24 Mart günü saat 12:29 da Koç burcunun  04°12´  derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Koç burcu cesaretliliği, girişimciliği, olayları başlatabilmesi, risk alabilmesiyle bilinir. Aynı zamanda gölgesinde huzursuzluk, öfke, bencillik, zorbalık, kavgacılık barındırır. Bu burç ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile ilgilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Bu süreçte şartlar kabuğunu kırıp dikine çıkışlara, risk almaya, mücadelelere  ve beraberinde manipülasyona oldukça müsait. Ojektiflikten uzak olma, anlama, anlatma, anlaşma sorunları , iletişim sorunları dikkati çekecek.

Yükselende  ulusal ve ailevi konuları önemseyen, hassas, korumacı, tutucu ve değişken yapıdaki Yengeç burcunu görmekteyiz. Yaptığı görünümlere baktığımızda yeniay sürecinde şartların hareketlenmelerle,  kırılganlıklara açık olduğunu görmekteyiz. Bu da beraberinde Yengeç’in gölgesini yani aşırı korumacılığı, hassasiyeti, ajitasyonu, kıskançlığı ortaya çıkarabilir. Yükselen derecesinde Canopus  ve Sirius sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bunlar da muhafazakar, baskın bir tutum  ile birlikte şans, ün, ufak bir hareketin bile büyükmüş görünmesini sağlayan etki verir. Bu etkilerin Koç yeniayı süresince dışavurumda gözlemleyebiliriz.

Güneş ve Ay ise Deneb Kaitos ile etkileşimde. Bu sabit yıldız ise asabi, yıkıcı mizaç, yıkıcı , dik kafalı, başına buyruk, kavgacı  bir karaktere anlatır. Dolayısıyla yeniay sürecinde gerek karşı cins ilişkilerinde gerek duygularda ve irade gösterdiğimiz durumlarda bu etkileri gözlemleyebiliriz.

Koç burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

24 Mart’ta meydana gelecek Koç yeniayında işimiz, statümüz, hedeflediklerimiz, ailemiz, annemiz ve bunları ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıklarımız olarak görülmekte.

Öncü burçları  1-7, sabit burçların 17-21 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Koç yeniayından öncelikli etkileneceklerdir.  (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

İnsan hayatında hemen bütün yollar sevmekten, sevilmekten, maddi ve manevi kazanımlarına değer katmaktan  geçer ki bu da özdeğer duygusunu etkiler . İşte Koç yeniayında  ivmelenmeye, şartların değişimi adına harekete iten etkenler bunlar olacak. Aileye, evliliğe, anne ve çocuğu arası durumlara,içinde bulunulan  gruba ait ya da kazancınızla, iş hayatınızla ilgili birtakım değişimler yaşanmakta. Bu değişimler ömrünü, işlevini doldurup bitmesi, gitmesi  gerekeni beraberinde getirmekte. Bu geçiş döneminde  bir zamanlar türlü bahaneler bulduğunuz, bağımlı olduğunuza şeye ya da kişiye karşı artık eskisi kadar tutkulu olmadığınızı fark edebilirsiniz. Bu yol ayrımında tavsiyeler de bol olacaktır. Şartlarına sahip çık, iyileştir diyenler de tersi de … Önemli olan neyin, nereye kadar tolere edilebileceği. Şartları duygusal değerlendirip, kışkırtmalara açık olunabilinir. Tavsiyeler dinlense de sonuçta kendi dikine gidilebilir.  Haritalardaki etkilere göre yol ayrımına giderken neden, ne kadar doyum sağladığınızı  önemseyeceksiniz. Bu amaçla yeni bir yola girişilecek, yeniden başlanacak. Şartların kırılgan olduğu süreçte yalanlar, dolanlarla, kurnazda saptırılmış gerçeklerle, ihanetle karşılaşılabilir. İntikam duygusu şartları körükleyebilir. Güvenlik zafiyetleri olabileceği gibi hakkaniyetli düşünmek de kolay değil.  Manipülasyona, kışkırtmalara açık bu süreçte akışı anlamaya çalışırken dikkatli olmanızı öneririm.      (Venüs, Cupido, Kad Gad, Proserpina, Bacchus, Valentine, Kassandra, Lilith, Aesculapia, Sisyphus, Apollo,  Ceres, Industria, Güneş, Ay, Chiron,  Makemake, Black moon, Pholus,  Medea)

Yeniay önemli değişimlere, gerekli yeniliklere başlamayı işaret ederken, beraberinde hayatlarda da kadersel döngülere, kırılmalara işaretçi. Burada karşılıklı ilişkilerde bazı birikmişlikler artık olduğu haliyle kalamayacak durumdadır ve bastırılmış olanlar beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir. Bir anda ivmelenebilir ki bunların temelinde çok yoğun değişime, dönüşüme zorlayan durumlar yatmakta. Temposu yüksek bu yeniayda aslında çok ciddi değişiklikleri getirebilecek adımları atmak için gerekli güç var. Yeni düzenlemeleri karşınızdakilerin  tepkisi sonucu yapabilirsiniz. İletişim sağlıklı işlemeyebilir.  Konuyu, durumu çok fazla idealize edebiliriz. Ya da tam tersi beklenmedik olaylar  geçmişte göremediğimiz konulara dokunuşlarla yaparak onlarla ilgili kesin sonlanmalara ve hayal kırıklığına sebep olabilir. Kışkırtmalara açık olan bu süreçte asabi tavırlarla, mantıklı düşünmeden yol almaya çalışmanın sonucunun derin kırılmalar olduğunu unutmayalım. Hassasiyet, duygusal yoğunluk, belki ne yapacağını tam kestirememe  belirginleşebilir. İdealist görüşler belirginleşecek. Burada hayatınızın hangi noktasını ilgilendiren kararlar söz konusuysa  dürüstlükten şaşmamanızı ve intikam türevi duygulardan arınmanızı öneririm. Süreci yazan, ilüstrasyon, resim yapan ya da benzeri yaratıcı faaliyetlerde bulunanlar verimli kullanabilirler.  Kurban olduğunuzu düşündüğünüz ailevi, resmi ya da hak edişinizi ilgilendiren çözülmemiş, netleşmemiş, havada kalmış  konuları artık sonuçlandırmak ve yeni bir düzene geçmek isteyebilirsiniz. Önemli gelişmeler yaşanacak bu dönemde hep birlikte sağlık konularına, bu yönde yapılan açıklamalara uymayı ihmal etmemeliyiz. Çünkü maalesef bu süreç virüsün yayılmasına uygun kombinasyonlara sahip. Bu yeniay 26 Aralık’ta yaşadığımız Güneş tutulmasının etkilerini açığa çıkartmakta. Aynı zamanda 23 Şubat’ta Balık burcunda yaşadığımız yeniayda  harekete geçtiğiniz ya da geçmek istediğiniz konular aktifleşecek ki geçmişe dayalı konulara vurgu yapabilir. Bazı  şeylerin sizden akıp gitmesine, geçmişin geride bırakılmasına sebep olabilir.  Oğlak burcundaki Güneş tutulmasının  ve Balık yeniayının hayatlarınıza ne tür etkileri olduğunu hatırlamak isterseniz linklerini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Koç yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç yeniayının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Boğa ve yükselen Boğalar için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Ülkemiz ve Koç burcunda yeniay

24 Mart’ta meydana gelecek yeniayda hükümet, konumunda otorite, üst düzey yönetici, idareci olanlar, ceo lar, yönetim kurulu başkanları, tanınmış kişiler, ordumuz, polisimiz, mahkemeler,  prestijimiz, skandallar  ve bunlarla beraber uluslararası ilişkilerimiz, davalar, anlaşmalar, müttefik gördüklerimiz ve açık düşmanlıklar da ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda  itibarlarının, iş başarılarının yanında üst yönetimlerinin, ortaklıklarının, rakiplerinin, hukuksal konularının öne çıktığını gözlemlemekteyiz.

Yeniay sürecinde şu anda ülkemizde devam etmekte olan Corona virüsle ilgili gelişmeleri gözlemlemeye devam edeceğiz görünmekte. Bu süreçte virüs daha yayılma eğiliminde olabilir.  Yaşlılarla beraber  çocuklarımızı da sakınalım. Nahoş sonuçlarla karşılaşmamak için tedbirleri ciddiyetle önemseyelim.  

Uluslararası ilişkilerde zor dönem devam ederken , düşmanlıklara açık süreçten geçmeye devam ediyoruz. Burada hem ordumuzu ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir hem de anlaşmalarla ilgili  değişiklikler beklenebilir.  Konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici olanlarla ilgili beklenmedik gelişmeler, statü değişimleri  toplumun dikkatini üzerine çekebilir.  Kabine değişimi olasıdır. Siyasi parti yöneticilerinin, gazetecilerin, düşün insanlarının, eğitimcilerin  vs tutuklulukları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yeni operasyonları duyabiliriz.  Dilerim yaşanmaz ama silahlı saldırı olasıdır. Madenlerimizi, topraklarımızı, doğal kaynaklarımızı ve onların getirilerini ilgilendiren durumlarla ilgili mücadele etmeyi gerektirici durumlar oluşabilir.  Emeklilerle ilgili yeni düzenlemeler gelebilir. Kredi, borç, vergi, sigorta  gibi  oranlarda  değişimleri görebiliriz. Nasıl ki dünya ekonomik krize adım adım giriyorsa biz de etkilerini görüyoruz. Para piyasalarında dalgalanmalar yaşanabilir. İnsanların harcama eğilimi düşerken, hazinenin durumu dikkati çekebilir. Ticarette, haberleşmede, basın yayında, iletişimde ve ulaşımda yapılanmalar görebiliriz. Sınır komşularımızla olan gelişmeler önem kazanabilir. Hava ve deniz yollarında problemler, toprak kaymaları, göçük olasıdır. Deprem yaşayabiliriz. Bu süreçte 26 Aralık’ta yaşadığımız Oğlak burcundaki Güneş tutulması ile 23 Şubat’taki Balık yeniayının  ivmelendiğini, etkilerini açığa çıkarttığını gözlemleyeceğiz.

Yukarıda 24 Mart günü yaşanacak olan yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/12/19/26-aralik-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2020/02/17/23-subat-balik-burcunda-yeniay/

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s