2 EKİM KOÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

2 Ekim günü saat 00:05  de Koç burcunun 09°08´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunaya Koç burcu ev sahipliği yapmakta. Koç, risk alabilen, girişimci, cesaretli yapılıdır. Gölgesinde bencillik, huzursuzluk, kavgacılık, zorbalık, öfke vardır. Bu burç ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile ilgilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Dolunayda olaylar hızlı gelişecek. Şartlar tahakküm kurmaya, bencilliklere, saldırganlıklara, riske ve beraberinde kırılganlıklara, dengesizliklere, endişeye ve verimsizliklere açık.

Yükselende vatan, millet, aile konularına vurgu yapan, hassas, korumacı, tutucu ve değişken Yengeç burcu bulunmakta. Aile içi konularda, ilişkilerde birikmiş öfkenin açığa çıkması ve ilişkiler de dengesini değiştirecek önemli olayların yaşanması mümkündür. Bu yüzden dürtüselliği kontrol edebilmek önemli görünmekte. Yükselen derecesine Sirius ve Castor sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Castor yeni fikirlerle, yazarlarla, araştırmalarla ilişkilidir. Sirius ise küçük hareketlerin tahminlerin ötesinde büyük sonuçlara sebep vermesi, zenginlik, ün, gururla alakalıdır. Dolayısıyla dışavurumda bu sabit yıldızların etkilerini gözlemleyebiliriz.

Ay’ın Algenib ile kavuşumunu görmekteyiz. Bu sabit yıldız şiddeti, talihsizlikleri, yanlış kararları, iftiraya uğramayı işaret eder. Güneş ise Diadem ile birlikte. Diadem ise başka birisi ya da toplum için kendini feda etme, sevdiği şeylerden vazgeçmeyi anlatır.  Dolayısıyla bu sabit yıldızların etkilerini dolunay doğasında görebiliriz.

Koç burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

2 Ekim’de meydana gelecek dolunayda  iş hayatı, statü, hedefler, sağlıkları dahil anne ve babayla, atalarla ilgili durumlar, ev, emlak, arsa gibi taşınmazlarla ilgili gelişmeler ana başlıklar olarak dikkati çekmekte.

Öncü burçların 6-12, sabit burçların   22-26 dereceleri arası gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Koç dolunayından öncelikli etkilenmekteler. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ;  Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Neye hamle yapsam, hangi işe elimi atsam önüme engeller çıktı, yeterince sağlam olmadığından direnç gösteremedim, bilmediğim, göremediğim durumlardan tökezledim, yaralandım, incindim, üstelik de zamanında söylenenlere, tavsiyelere kulak asmadım denilen noktadayız. Sonucunda bir şeyler bitti, öldü ya da son demlerini yaşıyor olmalı. İşte Koç dolunayı böylesi şartların etkisi altında dengelenmeyi ve  aksayanları ele alarak, yeni başlangıçları devreye sokmanın hazırlığını işaret ediyor. Uzun soluklu yeni başlangıçlardan bahsediyor ve artık 21 Aralık ile birlikte bu döneme ait kapanışa son noktanın da konulacağını düşünerekten hazırlanıyoruz. Artık başkaları için kurban edecek statümüz, hedeflerimiz olmamalı. Bu süreçte şartlar her türlü iletişim yoluyla manipüle edilebilir. İkircikli konuşmalar, kurnazlıklar iş başında olacaktır. Dolayısıyla geçmiş kırılganlıkların üstüne yenileri eklenebilir. Cesareti kaybetmeden fakat dürtüsel çıkışlardan da uzak durarak hayatlara yeniden bereketi, gerçek mutluluğu, kalıcı sevgiyi verecek koşulları sağlamanın gerekliliği ortaya çıkacaktır. Yaşanılanları farklı boyutuyla anlamaya çalışırken yanlış kurulmuş birliktelikler, güç dengeleri, şaibeli hesap kitap işleri, anne ya da eşle ilgili vazgeçilemeyen durumlar da önemini hissettirecek. Bozulmuşu, hastalıklı olanı tedavi etmek elbette kolay değildir. Yıkıp, yeniden inşa etmenin bir bedeli vardır. Değişimi başlatma cesaretini içinde saklı tutarak geri adım atmış gibi durup, uygun zaman geldiğinde daha güçlü harekete geçmeyi ve o zamana kadar sükünetle hazırlanmayı unutmayın.

Koç dolunayı ile birlikte aile içi olaylar, işi, toplumsal statüyü ilgilendiren durumlar vurgulanmakta. Bunu bire bir karşılıklı ilişkilere  taşımakta. Duyguların çok öne çıktığı dolunayda arkadan çevrilen işler, aile içi hak hukuk konuları, çocuklarla ilgili sonradan tatlıya bağlanabilecek ama başta kırılganlıklara, alınganlıklara sebep olabilecek gelişmeler dikkati çekebilir. Hedeflerinize, işinize yönelik büyüme, gelişme için destek alınabilecek bir dönem. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta yazışmalar, sözleşmeler, ticari konular ve kurulan iletişim. Kurnazlıklar, riyakarlıklar, yalanlar, iftiralar, bazı şeyleri gizlemek için girişimler söz konusu olabilir. Duyduklarınızı teyid ettirin. Alacağınız kararların üzerinde düşünün. Parasal konularda da dikkatli olun. Ve tabii ki bu süreçte ben başlar, giderim mantığıyla değil daha sakin hareketlerle, kontrollü yürümeye devam ediyoruz.  Aksi taktirde beklenmediğe hazır olabilirsiniz ki şartları yürütmek kolay olmayabilir. Engellere, aksaklıklara açık bir süreç ve beraberinde depresyon, panik atak, intihar eğilimleri ve sakatlanmalar, yaralanmalar görülebilir. Bu yüzden mümkün olduğunca sükuneti korumak ve sevilen şeylerle sakin kalmaya destek vermek önemli. Kemikler, iskelet sistemi, dişler, başla ilgili sorunlar bir süre daha problem olmaya devam edebilir. Covid rakamlarındaki artış oluşan olağanüstü şartlara karşı tedbirin kesinlikle elden bırakılmaması gereken bir dönem.

Dolunay 5 Temmuz günü Oğlak  burcunda gerçekleşen Ay tutulmasının etkilerini de açığa çıkartacaktır. Hayatlarınıza etkilerini hatırlamak isterseniz alttaki linkten faydalanabilirsiniz.  

Koç burcunda dolunayda ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.      

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Ülkemiz ve Koç dolunayı

2 Ekim günü Koç burcunda meydana gelecek dolunayda hükümet ve muhalefet, siyasi arena, konusunda otorite olanlar, liderler, üst düzey yöneticiler, ordumuz ve polisimiz, mahkemeler, toplumca tanınmışlar, ceo lar, skandallar, prestijimiz, topraklarımız, güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım, inşaat ve emlak sektörü ana konu başlıkları olarak görülmekte. Aynı zamanda uluslararası anlaşmalar, davalar, müttefik görünenler ve düşmanlar, dış ilişkiler, diplomasi ve halkı ilgilendiren durumlarla ilgili gelişmeleri de  görebiliriz. Şirketler açısından baktığımızda ise firmaların iç işlerini, köklerini ve başarılarını, itibarlarını, üst yöneticilerini ilgilendiren konular öne çıkmakta.

Ülkemizin Pluto’su ve ilerletilmiş Ay’ı ile birlikte zorlayıcı görünüm yapan bir dolunay sürecindeyiz. Hem ülke güvenliğini hem de halkı ve ekonomik koşullardaki zorlanmaların güçlü etkisini gözlemleyebiliriz. Dünya genelinde ekonomik koşullar kötüleşirken, bizde de halkın, maliyenin, bankaların, finans kurumlarının durumlarındaki sıkıntılar belirginleşebilir. İflaslar Ekim ve takip eden süreçte görülebilir. Baskı yaratabilecek durumlar iç huzuru etkileyebilir. Kredi, sigorta, vergi vs.oranlarında bazı düzenlemeler gelebilir. Teröre, patlamalara, yangınlara, kazalara açık olan Koç dolunayında güvenlik güçlerimizle ilgili gelişmeler de dikkat çekebilir. İllegal yapılanmalar bu süreçte yine gündeme gelebilir. Bu konular diplomaside yeniden görüşme konusu olabilir. Operasyonlar devam edebilir. Muhalefet kanadından siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, düşün insanları, hapishaneler  yine gündemde olabilir. Doğalgaz, petrol arama faaliyetleri, kıta sahanlığı, doğu Akdeniz ve Kıbrıs ile Libya ve Mısır’da bu süreçte dikkati çekmekte. Diplomaside görüşmeler bu süreçte yanıltılmalara ve dolayısıyla beklenildiği sonucu alamamaya açık görülmekte. Uluslararası ilişkilerde anlaşmalara, sözleşmelere dikkat etmekte fayda var ki 8 Ekim’den sonra krize sebep olmasın. Burada gerek ABD gerek AB ülkeleri dikkati çekebilir. AB’den gelecek bazı haberler içeriyi huzursuz edebilir. ABD’nin doğu ve Ege Denizi’ndeki  faaliyetlerine dikkat etmek faydalı olabilir. İç ve sınır güvenliğimizin önemi  vurgulanmakta. Yöneticilerle ilgili değişimler görev değişimlerini görebiliriz. Tanınmış kişilerle ilgili yaşanması olası bazı kırılganlıklar itibarlarını zedeleyebilir. Eğitimle, çocuklarla ilgili atılan adımlar yeniden gözden geçirilebilir ve düzenlenebilir. Yerel de olsa kısıtlama olasıdır. Deprem yaşayabiliriz.

Koç dolunayı ülkemiz açısından da 5 Temmuz’da meydana gelen Ay tutulmasını harekete geçirmekte. Etkilerini hatırlamak isteyenler yazının linkini aşağıda bulabilirler. 

Yukarıda 2 Ekim günü Koç burcunda meydana gelecek dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/06/27/5-temmuz-oglak-burcunda-ay-tutulmasi/

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s