16 EKİM TERAZİ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

16 Ekim günü saat 22:31 de Terazi burcunun 23°53´ derecesinde supermoon diye tanımlanan bir yeniay meydana gelecek. Yani bu göksel olayda Ay, senenin Dünya’ya en yakın geçişlerinden birisini yapacak ve 356.912 km ye kadar yaklaşacak. Konuyla ilgili bilgilenmek isteyenler altta linkini paylaştığım yazımdan faydalanabilirler.

Yeniayın bu seferki ev sahibi Terazi burcu. Bu burç politika, diplomasi, hukuk, adalet, genç kadınlar ve sanatla ilgilidir. Gölgesinde kararsızlıkar, dengeyi, uzlaşıyı ararken kendi  dengesini kaybetmesi, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Diplomatlar, siyasetçiler, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkiler Terazi burcuyla anılır. Dolayısıyla dolunayda Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Olayların, şartların hızlı gelişeceği yeniayda enerji düşüklüğü, harekete geçmede yaşanabilecek sorunlar, güven eksikliği gözlemlenebilir. İletişim ol kurulurken, dedektif gibi eskiler irdelenebilir.

Yükselende geçtiğimiz Koç dolunayında olduğu gibi yine Yengeç burcu bulunmakta ve aynı şekilde vatan, millet, aile konularına vurgu yapılırken, hassasiyetler, korumacılık, değişkenlik, tutuculuklar işaret edilmekte. Bu yeniayla, kırılganlık yaşanarak bozulmaya, çözülmeye  uğramış olayların, şartların derinine inerek irdelenmesi yapılacak. Bu dereceye Alhena sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Alhena, bir fikri öne sürme ve başlatarak, ilerlemeyle, bilinçli ya da bilinçsiz görev üstlenmeyle alakalıdır. Dolayısıyla dışavurumda bu etkileri gözlemleyebiliriz.

Güneş ve Ay ise Spica ve Arcturus ile etkileşimde. Spica, varlık, onur, şan, şöhretle, başarıyla ilişkilendirilir. Arcturus ise yol bulma, harekete geçmeyi, farklı yöntemlerle ilerlemeyi işaret eder. Dolayısıyla bu sabit yıldızlar, yeniay doğasında etkilerini hissettirebilirler.

Terazi burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

16 Ekim günü meydana gelecek yeniayda çocukları, sanatsal, sportif, yaratıcı yönleri, hobileri,  aşk hayatını, spekülatif durumları, seyahatleri ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıkları olarak dikkati çekmekte.

Öncü burçların 20-26, değişken burçların 6-10 dereceleri arası gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Terazi yeniayından öncelikli etkilenmekteler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Geçmişte  yanılarak, yanıltılarak denenmişi yeniden deneyip aksadınız, takıldınız ve üzerine gidip kökten değiştirmeye çabaladınız ama olmadı mı? İşte maddi manevi boğuluyorum denilen bu noktada hayatlara denge ve düzeninin gelmesi lazım. Başarısız olunan ya da istenilene henüz ulaşılamamış durumlar üzerinden yol alınacak bir dönem başlıyor. Enerjinizi eski işlerinizi, sorunlarınızı çözmeye, kökten değişimlerle düzenlemeye odaklayın. İlişki dengelerinin ayarlanacağı bu dönemde evlilikler, ortaklıklar, aile içi konular, finansal durumlar öne çıkacak ve hedefleri, hayata daha sağlam tutunabilmek üzere ele alınacak. Yapılanma ihtiyacındaki konularla ilgili beklenmedik sonuçlarla karşılaşılabilirsiniz. Buna bağlı olarak gerçeklerle yüzleşilecek, ayakları yere basmanın önemi, gerekliliği, geçmişte yaşanmış mücadeleler, anlaşmazlıklar, kavgalar yüzünden önyargıları da aktif hale getirecek. Konunuz her ne ise artık iyice derin düşünmenizi, yanılgıları, aldatmaları, yalanları, hileli işleri krize girmek pahasına incelemenizi, araştırmanızı öneririm. Bu sizin gerçeklere yönelik aydınlanmanızı ve hedefinize yönelik ayarlamaları yapmanızı sağlayacaktır. Dış görünüşe bakarak aldanmayın. Onlar değil mi sizi yolunuzdan alıkoyan? İrdeyin, sorgulayın, kurgulayın ki günah keçisi durumuna düşmeyin. Bağımlılıkların tuzağına düşüp, esiri olarak yön kaybetmemeye özen gösterin.

İçinde mücadeleleri, tartışmaları, geri adım atıp şartları yeniden değerlendirmeleri ya da tamamen vazgeçişleri barındıran bir yeniay sürecindeyiz. Terazi yeniayı ile birlikte hemen öncesindeki Koç dolunayının etkileri de aktif halde yeni bir evreye geçiyor. Burada ikili  ilişkilerde, hak hukuk, finansal konularındaki süregelen şartlara yönelik değişimler, gelişmeler söz konusu olurken dengeler de değişiyor. Hedeflerde, sahip olunan statülerde, belki iş konularında kayıplar, aldanmalar, aldatılmalar ya da beklenti dışı durumlar  oluşabilir. Bu durum hem para hem de ilişkiler bağlantılı. Sürtüşmeler, engeller aslında gerçeğin daha derinine inilmesini ve enine boyuna irdelenmesini işaret etmekteler. Böylelikle geçmişin karanlık noktaları da aydınlanmaya başlayacak. Yürümeyen her türlü ilişki mercek altına alınacak. Ortaklılarda, evliliklerde, aşk hayatlarında ya da iş ile ilgili yetkiler, liyakatlar sınanacak. Aile içlerindeki çözülmeler masaya yatırılacak. İlişkilerde daha kuşkucu tutum görülürken, eski  aldatmalar, yalanlar, hileli işler de ortaya dökülebilir. Bürokrasiyle ilgili konularda aksamalar yaşanabilir. Bu süreçte çocuklarla ilişkiler, onların evlilikleri gündem olabilir. Tüm bunlar aslında olması gereken ve Satürn ve Jüpiter’in Kova’ya geçip bizi sosyal hayatımızdaki duruşumuzla sınamadan önceki son etap. Daha önce de söylediğim gibi nereye gidiyorum, ne istiyorum, bunlar benim gerçek arzuladıklarım mı, hangi değişimler beni uzun soluklu yukarı çeker gibi soruları kendinize sormayı ihmal etmeyin. Zarfa değil mazrufa bakın. Hataların, eksiklerin, sizi aşağı çeken, engelleyen noktaların üzerine gidip ve çözün. Gerçeklerle yüzleşmekten çekinmeyin ki hayatı daha hafif yürüyebilesiniz. Enerjinizi ne kadar verimli ve doğru yöne kanalize ederseniz, 14 Aralık’ta meydana gelecek Güneş tutulmasının etkilerinden de o denli faydalanabilir, zorlukları daha rahat atlatabilirsiniz. Eski seyahatler gündeme gelebilirken, bazılarında iptaller, ertelemeler görülebilir. Keyfi harcamalara ayrılan bütçe göze batmaya başlayabilir. Spekülatif yatırım araçları ile oynayanlar çok profesyonel değilse bu dönem yüksek risk içermekte. Kredi, borç, vergi, nafaka, miras konuları yeniay ile gündeminiz olabilir. Sağlık konularına önem verin. Tedavileriniz varsa ihmal etmeyin. Panik atağa, intihara meyil bu dönemde belirginleşebilir. Enerjinin daha düşük olduğu bu süreçte ruhunuza, bedeninize iyi gelecek şeyleri yapmayı unutmayın. Zorlu açıların arasında haritası destekleyenler bu süreçte Spica’nın destekleyici, kazandırıcı etkisinden faydalanabilirler.

Terazi burcunda yeniaya ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Ülkemiz ve Terazi yeniayı

16 Ekim’de Terazi burcunda meydana gelecek yeniayda diplomasi, diplomatlar, arabulucular, spekülatif konular, eğitim sistemi, çocuklar, gençler, sanat, spor, eğlence yerleri ve yanı sıra ekonomik durumumuz, finans kurumları, bankalar, para piyasaları, maliye, ulusal kaynaklarımız ile ilgili gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda yönetim ekipleriyle birlikte stratejik yönetimlerinin, yatırım gelirlerinin ve spekülatif konuların öne çıktığını görmekteyiz.

Yeniay, diplomasiye, diplomatlarla ilgili gelişmelere,  işaretçi. Diplomasi bu süreçte bir yandan eski defterleri açan, her şeyin en derinini sorgulayan, tehditkar diğer yandan aldanmalara açık görünmekte. Sınırlarımızda kurulmak istenilen yapı gündeme getirilebilir ve baskı yaratıcı, ambargoya yönelik tutumlarla karşılaşılabilir. Yine bu süreçte federasyonla ilgili durumlar yeniden konu olabilir. Stratejik ortak, müttefik kavramlarının çok da gerçekçi olmadığını gözlemleyebiliriz. Nato ile ilişkilerde anlaşmaların iyice derinine inilebilir ve sıkıntılı durumlar oluşabilir. Kıbrıs ile ilgili gelişmeler öne çıkabilir. Yanı sıra  Güneydoğumuz ve doğumuz ile ilgili durumlar da önemli görünmekte. Operasyonlar devam ederken yine tutuklulukların, muhalefet yöneticilerinin, gazetecilerin, düşün insanlarının, yazarların durumları ile ilgili gelişmeleri görebiliriz. Medyada değişimler gözlenebilir. Sadece sınır değil iç güvenliğimizin de öne çıkabileceği bir süreç. İçeride agresyonu arttırabilecek gelişmelere, yangınlara, patlamalara, teröre, kazalara dikkat. Uçak, deniz kazaları, yeraltı ulaşımlarda, internette, iletişimde problemler  olasıdır. Bu dönemde yer hareketliliğinin yanı sıra sulardan, sıvılardan, yağışlardan  sorunlar yaşanabilir. Finansal anlamda dünya ile birlikte bizim de oldukça zorlanacağımız bu süreçte alım gücü daha düşebilir. İflaslar artışları daha yoğunlaşabilir.Bankalar, para piyasaları için zorluklar devam ederken, spekülatif gelişmeler de olasıdır. Terazi yeniay eğitim konularına, çocuklar ve gençlerle ilgili gelişmelere dikkati çekmekte. Sağlık koşulları da gözetilerek eğitimle ilgili yeni düzenlemeler gelebilir. Uygulamalardan geri dönüşler mümkündür. Kayıp çocuklar konusu gündem oluşturabilir.

Yukarıda 16 Ekim günü meydana gelecek yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/01/29/super-ay-yani-supermoon-nedir/

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s