28 MART TERAZİ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

28 Mart günü saat 21:47 de Terazi burcunun 08°18´  derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Terazi burcu nezaket, diplomasi, politika, hukuk, adalet, genç kadınlar ve sanatla ilgilidir. Gölgesinde kararsızlıkar, dengeyi, uzlaşıyı ararken kendi  dengesini kaybetmesi, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Siyasetçiler, diplomatlar, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkiler Terazi burcuyla anılır. Dolunay sürecinde Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Dolunay sürecinde görüşme, araştırma, plan, program yapılıp harekete geçilse de somut sonuç elde etmekte zorlanılacak görülmekte.

Yükselende sabırlı, ketum, kuşkucu, krizden beslenen Akrep burcu bulunmakta. Yükselen derecesine Khambalia ve Nusakan sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Khambalia, casusluklar, terör saldırıları, polis soruşturmaları, afetler, göz, akciğeri ayak ve konuşma sorunları ile alakalıdır. Nusakan ise artistik yetenekler kazandırmasının yanı sıra yorgunluklar ve hayal kırıklığına sebep olacak durumlarla karşılaşılsa bile durumu toparlayabilmeyi anlatır.

Ay’ın , dişil güç Diadem kavuşumu doğasına şöhreti aramadan yardım etmeyi, fedakarlığı katmakta.

Güneş ise Algenib sabit yıldızıyla birlikte. Bu yıldız talihsizliklerle, yanlış kararlarla, iftiraya uğramayla, kibir ile ilişkilendirilmiştir.

Terazi burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Terazi dolunayında sosyal çevreyi, arkadaşları, organizasyonları, gruplar içinde yapılan faaliyetleri, işten gelen kazancı, çocukları, aşk hayatını, yaratıcı yönleri, sanatsal, sportif faaliyetleri ilgilendiren konular ana başlıklar olarak görülmekte.

Öncü burçların 5-11, sabit burçların 21-25 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Terazi burcundaki dolunaydan öncelikli etkilenmekteler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak  ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Kendinizi kurban ettiğiniz ve çevrenizle bütünleşebilmenizi gerektiren konuda ki bu durum evlilikleri, aileyi, sosyal konumunuzu, finansal konuları ilgilendirebilir, zaman zaman krizleri de içerebilecek şekilde kökten dönüşüm gerekliliğini hissettirmekte. Büyüme, gelişme, şartları yoluna koyma, dengelenme, verim ve mutluluk elde etme duygusu kendini hissettirmekte. Hukuksal durumların da söz konusu olabileceği gelişmelerde gücün adaletli, hakkaniyetli bir şekilde dengelenme gerekliliği ile hareket edeceksiniz. Bu girişim sınırları da test edecek. Bu noktada dışınızdaki faktörlere dikkat etmeyi önemseyin. Geçmişte yapılmış pervasızlıkları, kurnazlıkları, saptırılan gerçekleri, yapılan hileli işleri aklınıza getirin. Unutmayın ki onlar omuzlarınıza hayatın onca ağırlığını yükleyenler. Güvendiğiniz, sağlam bildiğiniz kişilerden yardım, destek alabilirsiniz. Şartlara mantıklı irdelemeden, böyle istiyorum diye dengesizce atılmayın ki sizin için tüketilen nefesler de boşa gitmesin. Yani yeniden kendi için kıvraklık yapmaya, hileye başvurmaya çalışanlar olabilir. Bozulanı, tükenmişi rehabilite etmek isterken enerjinizi boşa harcamamak, dağılmamak adına bu noktalara dikkat ederek yol almanızı öneririm.

Somut sonuca ulaşmak zor olsa da ikili ilişkilerde dengeler dengeleri değiştirecek bir dolunay. Bu süreçte şartları sağlamlamak adına üst oktavdan hamleleri görebiliriz. Aileyle, bürokrasiyle, hukuku, eğitiminizi ve yurtdışını da ilgilendiren işlerinizde hala yeterince aydınlanmamış nokta ya da noktalar olduğunu düşünerek, geçmişte olanları referans alın. Şartlara düzen getirmek istediğiniz noktada çıkışlarınızı sağlama alabilirsiniz. Yeter ki dikkat edilmesi gerekenleri unutmayın. Konuşmalarınızı, görüşmelerinizi yaparken değişiklik olabilme, kafa karışıklığına, yanılma, yanıltılma durumlarına karşı tedbirli olun. Duygusal, dürtüsel olmaya açık bir süreç. Kredi, borç, vergi, sigorta, borç yapılandırması, miras, nafaka konuları ile ilgili hareketlenilebilecek bir süreç. Çocukları ilgilendiren gelişmeler, evliliklerindeki sorunlarla uğraşmanız gerekebilir. Eğitimle alabilirsiniz. Yazım, çizim, illüstrasyon işleriyle uğraşanlar bu dönemi çalışmalarında değerlendirebilirler. Kazalara, yediğinize, içtiğinize dikkat etmenizi öneririm. Sıvılardan, sulardan, kimyasallardan, gazlardan kaynaklı problemler yaşanabilir. Bu süreç sağlık açısından da daha dikkatli olmayı işaret etmekte. Küçük çocuklara Corona’dan korunabilmeleri için gerekli tedbirleri almayı ihmal etmeyin.

Terazi dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Ülkemiz ve Terazi dolunayı

28 Mart günü Terazi burcunda meydana gelecek dolunayda topraklarımız, güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler, iktidar ve muhalefet partileri, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım ve çiftçilerimiz, inşaat ve emlak sektörü, konumunda otorite olan yöneticiler, liderler, ceo lar, genel müdürler, tanınmış kişiler, ülkece prestijimiz, mahkemeler, ordumuz ve polisimiz ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise çalışanlarından, genel müdürlerine, ceo larına, gayrimenkullerinden itibarlarına vurgu yapan gelişmeler yaşanabilir.

Dolunay siyasi arenada hem iktidar hem de muhalefete yönelik gelişmeleri  işaret etmekte. HDP’ye yönelik kapatma kararının etkileri devam ederken, meclis dengesini, kabineyi etkileyen durumlar, değişimler görülebilir. Sınırlarımız ve denizlerimizde yaşananların yanında bu süreçte iç güvenlik de dikkati çekebilir. Patlamalar, yangınlar olasıdır. Sınırımız yakınında gaz, kimyasal türevi maddelerle saldırı mümkündür. Uluslararası ilişkilerde gergin bir ortam görülebilir. Kurmak istedikleri devletle ilgili çalışmalara hız verdirecek adımları olabilir. İngiltere ve ABD’nin elini üzerimizde hissedebiliriz. NATO, Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır ilişkileri Terazi dolunayında öne çıkabilir. Dolunay döneminde kapalı kapılar ardında hareket, görüşmeler, anlaşmalar bol görünmekte. Burada Merkür’ün problemli konumu şartların görüldüğü gibi olabilmesi açısından dikkatli irdelenmesini anlatmakta. Alınan kararlar, yapılan görüşmeler gündeme düşebilir. Anayasa değişimine yönelik çalışmalar da bu hareketlilikten etkilenebilir. Sığınmacılar dikkati çekebilir. Deprem beklenebilir. Tarım, tarım politikalarına yönelik gelişmeler gözlenebilir. Para piyasalarında, borsada spekülatif hareketler, iniş çıkış yaşanabilir. Hastanelerde coronadan ötürü yoğunluk artabilir. Eğitimde yeniden düzenlemeye gidilebilir.

Yukarıda 28 Mart’ta meydana gelecek olan Terazi dolunayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s