12 NİSAN KOÇ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

12 Nisan günü saat 05:30 da Koç burcunun  22°24´ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniayın ev sahibi Koç cesaretli, risk alabilen, girişimci ve gölgesinde benmerkezcilik,  huzursuzluk, öfke, kavgacılık, zorbalık barındıran yapısıyla bilinir. Ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile ilgilidir.  Dolayısıyla yeniay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniay sürecinde olaylar hızlı gelişerek dengeleri zorlayacak.  Aşırı güven, benmerkezci çıkışlar, risk, agresyon, mücadeleci ve kavgacı tavırlar da beraberinde gözlenebilecek. Buna karşılık somut sonuca ulaşmak hiç kolay olmayacak gözükmekte.

Yükselende sübjektif, değişken, fedakar, merhametli, kendini kurban edebilen ve bağımlılıklara yatkın Balık burcu var. Güç dengelerinin sınanacağı bu yeniayda yükselen derecesinde Sadalbari ve Scheat sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Sadalbari hırs, coşku, hataya meyilli kararlar işaret ederken hava değişimi ve gemilerle, denizlerle ilgili olayları da anlatmaktadır. Scheat etkisi ise bir yandan imkansızı yapmaya cesaret etmekle diğer yandan aile içi sorunlar, hapis, cinayet, intihar, boğulma, talihsizlik le anılır.

Yeniayda Güneş ve Ay, Baten Kaitos ile kavuşumda. Bu sabit yıldız da depresyonu, intihara meyili, izolasyonu, kaza ve göçleri işaret eder.

Koç burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Koç yeniayında dışavurumunuz, karakteriniz, motivasyonlarınız, sağlığınız,  yeni başlangıçlarınız, yakınlarınız  gibi kendinizi ilgili her türlü gelişmeyi anlatmakta.

Öncü burçların 18-26, değişken burçların 6-10 dereceleri arası gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Koç burcunda yeniaydan öncelikli etkilenmekteler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Fedakarca özveride bulunulduğu halde oluşan karmaşa, etikden uzak durumlar ve beraberinde yarattığı boğulmuşluk, gelişme beklenilen çeşitli dallarda geriye düşme ile birlikte nokta konuluyor. Bu gibi şartların etkisiyle ilişkiler dengesine enerjiler yönleniyor ve oldukça aktif bir aşamaya geçiliyor. Doyum sağlama amacıyla ilişkilerde sl baştan olan ve dengenin kaybedildiği, sorunun çözülemediği noktaya kanalize olunulacak. Ve yeniayla birlikte gerek ailevi gerek duygusal olarak bazı şeyler de bitmekte. Ardından kindarlıkları, entrikaları, hesaplaşmaları işaret eden dönem başlayabilir. Güç dengeleri sarsılabileceğinden uyum sağlamak zaman zaman zorlaşabilir. Anlaşmazlıklar,  kıskançlıklar sorun yaratabilir. Zamanında en başında şartları doğru değerlendirememek, ilişki, değer, para gibi konularla ilgili gücün dönüşümünde önünüze engel olarak çıkabilir. Bu geçiş dönemi, içinde ayrılıkları, kopuşları da barındırmakta.

Yeniay ile birlikte hayatlarımızda, ilişkilerdeki güç dengelerinin değişimine yönelik olayların aktifleştiğini, iyice belirginleştiğini  görebiliriz. Bizim dışımızdaki faktörlerin de devreye girmesi ile birlikte oldukça hareketli, aynı anda çok şeyle ilgilenmek durumunda kalabileceğimiz bir sürece gireceğiz. Fakat bu hareketten çok da somut sonuç beklemeyin. Kaosa sebep olan ortak bağlara sahip olduğumuz kişilerle ilgili aksayan çok sayıda konuya yönelik adaletin sağlanmasına, evlilik sorunlarına yönelik hareketlenebiliriz. Şartlar önemli değişimleri, dönüşümleri işaret ederken, dışımızda gelişen etkenler yüzünden yoğun baskı hissedilebilir.  Aileyle ilgili kırılganlık yaratan durumlarla ilgili görüşme yapılabilir. Şaibeli, hatalı, belirsiz ortaklı para, miras, nafaka, kredi, sigorta, borç yapılandırması gibi durumlarla ilgili hareketlilik artabilir. Finansal konulardaki değişimler zorlasa da olması gerekeni işaret etmekte ve sonrasında destek gelişmeleri getirebilir. Takıntılı ilişkilerden uzak durun. İntihar eylemlerinin görülebileceği, heyecanı yüksek, depresyona açık bir süreç. Maalesef kadına taciz, tecavüz, şiddet, sapkınlıklarda artış beklenebilir. Yeniayın öncesi yön kaybına yol açabilecek girişimlerden uzak durun. Kazalara, güvenliğe dikkat. Sulardan, sıvılardan kaynaklı problem yaşanabilir. Yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin.

Koç yeniayı, 2020’de yaşadığımız iki tutulmanın etkilerini de açığa çıkartacak. 21 Haziran’da Yengeç burcunda yaşanan Güneş tutulması olayların arka plandaki tabanını oluşturacak. Ve 14 Aralık’ta Yay burcunda yaşadığımız Güneş tutulması da bu çerçevede hareketlenecek, güç dengelerinin yerine oturması için bizleri ivmelendirecek. Tutulmaların hayatlarınıza etkilerini hatırlamak isterseniz alttaki linklerden faydalanabilirsiniz.

Koç yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi, seminer vermek

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Ülkemiz ve Koç yeniayı

12 Nisan’da meydana gelecek olan Koç burcundaki yeniayda meclisi, belediyeleri, yerel yönetimleri, ulusal servetimizi, borsayı, yabancı devletlerle olan ortak anlaşmaları, organizasyonları, kulüpleri ilgilendiren gelişmeler ana başlıklar olarak dikkati çekmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise sektörel bağlantıların, organizasyonel faaliyetlerin, uzun dönemli hedeflerinin öne çıktığını görmekteyiz. 

Koç yeniayında meclis, milletvekilleri ile alakalı gelişmeler dikkati çekebilir. Anayasa hazırlıkları, eyalet sistemiyle ilgili durumlar  gündeme gelebilir. Bu süreçte şartlar geri planda, kapalı yürütülebilir. İngiltere ilişkileri öne çıkabilir. Sınırımızda kurulmak istenen devletle ilgili görüşmeleri duyabiliriz ki diplomatik olarak zorlayıcı etkileri hissettirebilir. Yunanistan, Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, NATO’daki durumumuz ve S400 ler de konu olabilir. Kapalı kapılar ardındaki hareketlilik hukuk, finans anlamında güç dengelerini işaret ederken, güvenlik konularını da anlatmakta. Ve bunları siyasi dinamiklerle, görünür durumumuzla bağlamakta. Koç yeniayı muhalefet partilerini,  yöneticilerini, düşün insanlarını, gazetecileri ilgilendiren davalarla, tutukluluklarla ilgili durumları ve bunların yanında belediyeleri, belediye başkanlarını, yerel yöneticilerleri, kulüp yöneticilerini de gündeme taşıyabilir. Üst yönetimlerde, konumunda otorite olanlarda değişimler devam edebilir. Hastanelerdeki yoğunluğun devam ederken covid vaka sayılarında daha artış beklenebilir. Borsa, para piyasaları için dikkat edilmesi gereken, hareketli bir süreç. Uzun vadeli kalkınma planlarındaki hedefler revize edilebilir. Yer hareketliliğindeki aktivite devam edebilir. Kazalara, patlamalara, güvenlikle ilgili beklenmedik durumların gündeme gelmesine açık bir süreç. Denizlerle, kimyasallarla, sularla ilgili beklenmedik durumlar oluşabilir. Kaçakçılık skandalı duyulabilir. Uyuşturucu konusu gündemi  işgal etmeye devam edebilir. Sınırımız yakınında patlama olabilir. Ülkemizin ardından gizli düşmanlıkların yoğun olduğunu söyleyebileceğimiz Koç yeniayı, güvenliğimize de işaretçi.

Koç yeniayı ülkemiz için de geçen sene Yengeç ve Yay burçlarında yaşamış olduğumuz iki Güneş tutulmasını aktifleştirmekte.

Yukarıda 12 Nisan’da meydana gelecek olan Koç burcundaki yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/12/07/14-aralik-yay-burcunda-gunes-tutulmasi/https://azadeoksoy.com/2020/06/12/21-haziran-yengec-burcunda-gunes-tutulmasi/

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s