27 NİSAN AKREP BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

27 Nisan günü saat 06:31  de Akrep burcunun 07°05′ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapacak olan Akrep, sabrı, ketumluğu, kuşkuculuğu, yıkıcılığı ve uç noktalarda kriz deneyimlemesi ile bilinir. Bankacılar, finansçılar, ekonomistler, sigortacılar, dedektifler, polisler, askerler, psikiyatristler, doktorlar, dişçiler, araştırmacılar, gazeteciler, madenciler, kimyacılar ve fizikçiler ile ilişkilidir. Dolayısıyla dolunay sürecinde Akrep özelliklerini ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Dolunay sürecinde çıkarlarını düşünen, yenilikten uzak, süregeleni devam ettirebilme adına kararlılık sergileme çabasında enerjileri gözlemlerken, pasif agresif tutum ile beraber iletişim problemlerimi de görebileceğiz.

Yükselende  dünyevi olanla, materyalle ilişkili, güveninin, huzurunun bozulmasından hoşlanmayan, duyusallığı, sahiplenme duygusu gelişmiş, değişime direnç gösteren Boğa burcu  bulunmakta. Yükselene etki eden Menkar sabit yıldızı toplum için birşeyler başarmakla, kollektife açık, topluma kurban olma, zarar görme, kıskançlıklar ile alakalıdır.

Ay!ın  Gacrux ve Khambalia etkileşimi güvenilmez durumları, tartışmaları, zorbalıkları, derin soruşturmaları ve aynı zamanda ruhsal, metafizik konuları anlatmakta. Güneş ise Hamal ve Schedir ile kavuşmakta. Bu sabit yıldızlar ise kararlılığı, otorite ile gelişebilecek sorunları, liderlik yeteneğini, diplomasiyi, iktidar oyunlarının, entrikaların içinde güç elde etme arzusunu anlatır.

Akrep burcunda dolunayda bireysel haritaların işaret ettiği konular

Akrep dolunayında günlük işler, sağlık konuları, iş ortamını, bilrikte çalışılanları ilgilendiren gelişmeler, evcil hayvanlar, bilinçaltını etkileyen, fedakarlık gerektiren, inzivaya çekilmeyi gerektiren durumlar, zorluklar, kayıplar, bağımlılıklar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren konular, gizli işler, kontrol dışı durumlar ana konu başlıkları olara görülmekte.

Sabit burçların 3-11, değişken burçların 21-25 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Akrep burcundaki dolunaydan öncelikli etkilenecekler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Akrep dolunayı, geçmişte yanlış hesaplarla gelişme hedeflenirken sorunun içine çekilen noktaların katkısıyla gelinen yön kayıplarını toparlayabilmek güdüsüyle harekete geçirecek. 14 Aralık’ta yaşanılan Yay’daki Güneş tutulmasının hayatlarınıza getirdiği etkileri bu dolunayda hissedebilirsiniz ki 10 Haziran’da yaşayacağımız Güneş tutulması da yine bu konuları ivmelendiriyor olacak.  Aksayan ilişkiler, evlilikler, güç dengelerindeki adaletsizlik, etik sorunları bir yol ayrımına getirdi ve irade göstererek bu noktalarda düzenleme gerekliliğini ortaya çıkarttı. Tüm bu yönlendirmelerin etkisiyle bir konuya odaklanıp, geçmişe dönük ortaklı parasal konular da dahil olmak üzere sahip olunanlarla ilgili yetkilendirmelerdeki dengenin düzenlenmesine yönelebilirsiniz. Bu süreçte karşınızdakilerin sözüne ne kadar güvenebileceğinizi iyi sorgulamanız gerekmekte. Zira böyle bir durumun ortaya çıkması geri planda dirence sebep olarak ortadaki probleme ciddi bir  neşter vurup, yapılanma gereğini ve kökende iyileşmeye yönelik girişimlerin yapılması gerekliliğini de anlatmakta. Kurmak istediğiniz dengede dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da irade göstermek istediğiniz noktada pervasız tutuma kapılmamak. Gereksiz hayalin dağıtıcı, yön kaybettirici etkisini göz ardı etmeyin. Çıkarlarınızın ortak olduğu kişilerle birlikte yürümek isterken beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Olanı biteni yüzeysel, göründüğü haliyle ele almayın. Stratejik zeka ile kökten değerlendirip, düzenlemelerinizi yaparken, yaşanmışlıkların düzelmesinin her şart altında bir bedeli olduğunu ve bunun ödeneceğini de göz ardı etmeyin. Hatırlamak isteyenler Aralık ayında yaşadığımız tutulmanın linkini aşağıda bulabilirler.

Akrep dolunayı, hedeflenene, statünüze, hayatınızın çatısını oluşturan unsurlara ilişkin radikal değişimlerin işaretçisi . Bu amaçla sahip olduklarınızın dengesi önemli gözükmekte. Geri planda kontrol etmekte zorlanabileceğiniz bazı gelişmeler aile içi çözülmeleri, bürokratik işlemlerdeki aksayan durumları toparlayıp, düzene sokmaya yöneltmekte. Fakat hala karşı tarafla ilgili yeterince aydınlanmamış, daha derin sorgulamanızı gerektiren durumlar bulunmakta. Ve siz de iletişim, anlama, anlaşma adına daha  konservatif tutumla, korumacı davranacaksınız görünmekte. Olabilecek ani gelişmeler karşısında harcamalarınız olabilir ve bu noktada kendi kazanımlarınıza, değerlerinize güvenmenizi öneririm. Dolunay  sağlık konularında yine dikkatli olunması gerektiğini işaret etmekte. Yüksek corona rakamları arasında çocuklarınız için de daha korumacı önlemlerle yürümeye devam etmenizi öneririm. Çocuklarınızın evlilikleri, ortaklıkları  ile ilgili de sorunlar da bu dönemde sizi meşgul edebilir.

Akrep dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar

İkizler ve yükselen İkizler :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba

Başak ve yükselen Başaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Kova ve yükselen Kovalar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Ülkemiz ve Akrep dolunayı

27 Nisan’da meydana gelecek Akrep dolunayında eğitim sistemi, gençler, çocuklarla, sanat, spor, eğlence ile ilgili gelişmeler, diplomatlar, meclis, belediyeler, yerel yönetimler, ulusal servetimiz, tüm bu alanlardaki üst düzey yöneticiler, borsa, yabancı devletlerle yapılan ortak anlaşmalar, dahil olduğumuz organizasyonlar, spor kulüpleri ile ilgili gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise sektörel birlikteliklerin, organizasyonların, yönetim ekiplerini, stratejilerini ilgilendiren konuların öne çıkacağını söyleyebiliriz.

Ülkemizin Güneş’inin üzerinde gerçekleşen bu dolunay konumunda otorite olanlarla, üst düzey yöneticilerle olan gelişmelerin, değişikliklerin işaretçisi. Meclisi, milletvekillerini ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir. Aynı zamanda belediyeler, belediye başkanları da Akrep dolunayının etkisi altında görünmekteler. NATO, AB ilişkileri  gündemi işgal edebilir. Uluslararası ilişkilerde davalar, para konuları gündeme gelebilir. İlişkilerde kırılganlık arttırıcı etkilerini hissedebiliriz. S400 ler, silah anlaşmalarınında önümüze konulan engellerin yanısıra borçluluğumuzu, kredi alabilmemizi ilgilendiren durumlarda çözüme gitmek kolay olmayabilir. Para piyasalarında , spekülatif yatırım araçlarında dalgalanmalar olasıdır. Bankalarla, hazine ve maliyeyle, finans kurumlarıyla ilgili gelişmeler, değişimler görülebilir. Coronadan ötürü hastanelerdeki  yoğunluk devam edebilir. Yer hareketliliği devam edebilir. 12.evden geçmeye devam eden Mars bir yandan perde arkasındaki hareketliliğin diğer yandan arkamızdan çevrilen işlerin işaretçisi. Bu noktada güvenliğimiz öne çıkmakta. Çocuklarımızı, eğitimlerini, sınavlarını ilgilendiren açıklamalar gelebilir. ABD’nin elinin üzerimizde olduğunu ve baskın yönlendirme yapmaya çalıştığını görebiliriz.Yunanistan ve Ukrayna’nın yanı sıra Kıbrıs da yine gündemimizi belirleyecek görünmekte.

Yukarıda  27 Nisan’da Akrep burcunda meydana gelecek dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s