24 TEMMUZ KOVA BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

24 Temmuz günü saat 05:37 de Kova burcunun 01°26′ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunaya ev sahipliği yapacak olan Kova burcu entelektüellikle, sıra dışı ve bilimsel olanla, isyanlar, özgürlükler ve devrimlerle ilgilidir. Gölgesinde öngörülmezlik, marjinallik, soğukluk bulunur. Bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle, astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilendirilir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde saydığım özelliklerle birlikte, bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Dolunay sürecinde  her ne kadar ivmelensek de sübjektif iletişim, alınganlıklar, kırılganlıklar,  organize olma sorunları, düzensizlikler yüzünden verim almakta, somut sonuca ulaşmakta sıkıntı yaşanacak.

Yükselende Ankara’nın batısı için geçen yeniaya ev sahipliği yapan Yengeç burcu, doğusunda kalan bölgeler içinse Aslan burcu bulunmakta. Dolayısıyla batı bölgelerimizde ev, aile, vatan konularını öne çıkartan, korumacı, kollamacı, gölgesinde durumu ajite eden, kıskanç dışavurumlar görülebilir. Aslan yükselenli yerlerde ise liderlik, yöneticilikle de ilgili, sahne önünde olmayı işaret eden ve gölgesinde egonun, kibirin, müsrifliğin barındığı tutumlara şahit olunabilir. Yükselen derecesinde Procyon sabit yıldızını görmekteyiz. Bu yıldız, hızlı geçen ve bu yüzden çabuk değerlendirilmesi gereken fırsatları işaret ederken, aynı zamanda başarısızlıklarla, sağlık sorunlarıyla, yüksek etkili gelişmelerle de ilişkilendirilmiştir.

Dolunay sürecinde Ay’ın Altair etkileşimi görülmekte. Altair, cesaretle, kararlılıkla, risk almayla, askeri güçle ilgilidir. Güneş ise Talitha’dan sessizlik, şüphecilik, kışkırtıldığında ciddi öfkelenebilme özelliklerini almakta.

Kova burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Kova burcunda yaşanacak dolunay kişinin kendisi ve ilişkiler dengesiyle ilgili durumlara işaretçi. Evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, rekabetle ilgili durumlar, davalar, açık düşmanlıklar, kişinin motivasyonları, yakın çevresi, fiziksel durumu, sağlığı, başlanılmak istenilen konular ana başlıklar olarak görülmekte.

Sabit burçların 0-4, öncü burçların 28-30, değişken burçların 14-18 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Kova dolunayından öncelikli etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar: Koç, yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Kova yeniayının temelinde karmik olaylar yatmakta. Burada oluşan gizli saklı durumlara yukarıdan, bütün olarak bakamadığınızdan ötürü doğru mantık yürütmek mümkün olmamış görünmekte. Ve sonucunda oluşan tatminsizliklerin hareketlendirmesi sonucunda ilişkilerde yaşadığınız içinden çıkılması zor durumu önyargıları geri tutarak, oldukça ciddi irade ortaya koyarak dönüştürmek gerekli. Sizin toplum içindeki durumunuz ve birey olarak duruşunuz arasındaki dengeyi etkileyecek dolunayda, her ne kadar ruhunuz özgürlük istese de sanki içinde bulunduğunuz topluluğa ayağından prangayla bağlı gibi duyguları hissetmeniz mümkündür. Geçmişe ait hesapların kesildiği bu dönemde yaşanabilecek patlamalar, yüksek çıkışlar beraberinde duygusal yaralanmaları, benliğinizin incinmesini, başkalarına karşı güven eksikliğini beraberinde getirebilir. Tüm bu olaylar Ağustos ayının 20 sini takiben hareketlenecek. Aralık’ta yaşayacağımız Güneş tutulmasının etkisi ile de radikal değişimlere gidebileceksiniz.

Bir yandan ailevi, hedefleriniz, işinizle alakalı konularla ilgili farkındalık sağlamaya çalışırken öte yandan gelişmeler, ilerleyen dönemde hayatınızda bir temel oluşturacak şekilde gelişecek. Aile içinde finansal konular gündeme gelebilir ve bu durum sizin kazanımlarınızı, sosyal konumunuzu ve kendinizi birey olarak duruşunuzu etkilemekte. Geçmişten kaynaklanan bu durumda adaletsizlikler söz konusu olabilir ve ortak kazanımları ilgilendirebilir. Güç dengesizliğini hale yola sokabilmek için dava konusu gündeme gelebilir. Adımlarınız, hedefleriniz doğrultusunda cesaretli, radikal ve sonuca götürecek şekilde olacak. Tam sonucu şu anda alamasanız da bu yolda olduğunuzu biliyorsunuz. İletişimin daha kapalı, belki bazı şeylerin şimdilik dışa vurulmak istemeyeceği, hazırlanma aşaması gibi bir süreç diyebiliriz. Bazılarınız için aile içini de kapsayacak şekilde bürokratik işlemleriniz olabilir. Bunlarla ilgili Ekim ayı başında farklı bir boyuta geçmek için hareketlilik yaşayabilirsiniz. Çocuklarınız, onların evlilikleri de bu süreçte gündeminizde yer edebilir. Harcamaların abartılabileceği, bunun da cebinizi, ödemeler dengenizi etkileyebileceği bir zaman dilimi. Küresel güç odaklarının uyguladığı ve biyolojik savaş olarak nitelendirdiğim covid açısından tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Sonbaharla birlikte dünya üzerindeki projelerini kontrollü kaos teorisi uygulamasıyla istedikleri raya sokabilmek adına yeni mutasyonlarını devreye sokabilirler. Yazanlar, çizenler, illüstrasyonla uğraşanlar bu dönemi verimli kullanabilirler.

Kova dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

İkizler ve yükselen İkizler :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Ülkemiz ve Kova dolunayı

24 Temmuz Kova dolunayında yabancı ülkelerle olan finansal ilişkiler, ekonomi, kredi, vergi, faiz oranları, borçluluğumuz, bankalar, finans kurumları, hazine, maliye, borsa, halkın ekonomik durumu ile ilgili gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Kova dolunayın ekonomik koşullarla ilgili gelişmelere işaret etmekte. Bankaları, finans kurumlarını ilgilendiren gelişmeleri görmeye devam edebiliriz. Piyasalarda dalgalanmalar görülebilir. Krediler, faizlerle ilgili düzenlemeler gelebilir. Borçluluğumuz, yabancı ülkelerle yapılan finansal anlaşmalar, silah anlaşmaları, S400 ler, anayasa, federasyon konuları, sınırlarımızın durumu gündem olabilir. Dış ilişkiler açısından hareketli bir süreç olabilir. Komşu ülkeleri de ilgilendiren gelişmeler, anlaşmalar olasıdır. Konumunda otorite olanlara yönelik değişimler devam edebilir. Çocuklarla, gençlerle ilgili durumlar, eğitimle ilgili değişiklikler beklenebilir. Muhalefet partilerine, yöneticilerine, gazeteci, yazar, düşün insanlarına yönelik tutuklulukları, davaları ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir. Deprem olasıdır.

Yukarıda 24 Temmuz Kova dolunayına ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s