24 KASIM YAY BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

24 Kasım günü saat 01:57’de Yay burcunun 01°37’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapacak olan Yay, büyüme ve gelişmeye, bilgiye, etik ve adalete odaklı olmasıyla bilinir. Uç noktalarda abartı, olumlu özelliklerin olumsuza çevrilmesi, dağılma görülebilir. Yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler ile ilgilidir.  Dolayısıyla yeniay sürecinde Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Tutarsız, kararsız şartlar eşliğinde bir sürecin içinde yol alınacak. Burada her ne kadar ivmelenilse, rekabete, mücadeleye girilse de dağılmaya açıklık oldukça fazla. Aşırılıklarla birlikte acımasızlık ve saldırgan tutumlar, güvensizlik  gelişebilir.

Yükselende mantıklı, titiz, detaycı, gerginliğe açık Başak burcu bulunmakta. Bu dereceye etki eden Denebola sabit yıldızı, dünyayı farklı gözle görmek, kural tanımazlık ve uzlaşıdan uzak olmakla ilgilidir.

Güneş ve Ay ise Toliman ile Kornephoros yıldızlarıyla etkileşimde. Toliman, Kibarlık, saygınlıkla birlikte kargaşayı, isyanı, stresi anlatır. Kornephoros ise amaca, hedefe sıkıca odaklanmak, güçlü ve tehlikeli tutkularla ilişkilendirilir.

Yay burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yay yeniayında kişinin ya da olayın mantığını, düşünce şeklini etkileyecek durumların yanı sıra kardeşler, yakın akrabalar, komşularla ilgili konular, eğitim, ticaret işleri, kısa yollar, çocukların kazanımları ve organizasyonlar içindeki faaliyetleri ana başlıkları oluşturacak.

Değişken burçların 0-4, sabit burçların 28-30, öncü burçların 14-18 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Yay yeniayı, haritanızda sizi ilgilendiren konu ne ise onunla ilgili yeni bir başlangıca ya da farklı bir evreye geçişi anlatıyor. Mantık yapımıza, düşünce sistemimize etki ederken, hayatı daha özgür, genişlemeci bakışla ele alabilir ve bunun hayat felsefemiz üzerindeki etkilerini gözlemleyebiliriz. Daha sevgiye, arzularına odaklı olunabilir. Bunu daha özgür bir ruhla gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Eğitimle ilgili işler, seyahatler  ve iletişim konuları öne çıkabilir. Yabancıları, yurtdışını, akademik işleri ilgilendiren durumlarla uğraşabilirsiniz. Kitap yazımı, basımı, derslere, seminerlere katılmak, tanıtım faaliyetleriniz, sosyal medya işleriniz gündeminizi meşgul edebilir. Yeniayda uğraştığınız konular karşınızdaki kişilere, ikili ilişkilerinize bağlı görünmekte. Bazı aydınlanmamış, yeterince net olmayan durumlara dikkat ederek, istenmeyen girişimlere adım atmanızı öneririm. Mart ayının  başı ile birlikte bu durumlarla tekrardan uğraşmanız gerekebilir. Finansal, hukuksal konularla ilgili işleriniz varsa bunlarla ilgili girişimlerinizde bazı ayarlamalar yapmanız ve orada da Mars’ın retrosunu bitirmesinden, Ocak ayının ikinci yarısından sonra daha rahat adımlar atabilirsiniz. Bu süreçte ikili ilişkilerinize yansımış muğlak, şaibeli olduğunu düşündüğünüz, şeffaflığını yitirmiş durumlar varsa geri çekilip, araştırmasını yapın. Yediğinize, içtiğinize, kullandığınız ilaç vs.nin son kullanım tarihlerine, zehirlenmelere dikkat edin lütfen. Kayıp, düşmemeye, sakatlıklara, güvenliğinize önem göstermenizi öneririm. Yeniay, 8 Kasım’da yaşadığımız Ay tutulmasını da hareketlendirmekte. Finansal, ilişki bazında, değer yaratımınızla ilgili kararlar, sözleşmeler sizin dışınızda gelişecek güçlü koşullarla şekilleniyor ve sosyal konumunuzu, finansal kapasitenizi etkileyecek şekilde birtakım düzenlemeleri anlatıyor. Bunlarla ilgili sonuca götürecek aşama aşama hamleleriniz olabilir. Duygusal konularda ve kazanım yaratma adına arzularda, kararlarda takıntıdan , kıskançlıktan uzak durmakta fayda var. Hayaller uğruna, intikam için denge bozacak  ataklarla harekete geçmek yerine, doğru zamanda hareketin önemini hatırlayın .

Yay yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay yeniayı

24 Kasım’da Yay burcunda meydana gelecek yeniayda hizmet sektörüyle ilgili konular, sağlık sektörü, sosyal sigorta hizmetleri, sendikalar, ordu ve  polisle ilgili gelişmeler, yiyecek stoğumuz, çiftçilerimiz, küçükbaş hayvancılığımız ana başlıkları oluşturacak.

Ülkemizin ilerletilmiş Neptün’ü üzerinde gerçekleşecek olan yeniay, gelişmeleri hükümetle, üst kademe yöneticilerle ilişkilendirirken, bir yandan uluslar arası ilişkilerde etkisi zamanla netleşecek dönüşümleri de işaret etmekte. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşadığımız terör saldırısında çok canımız yandı. Bir kez daha hepimize çok geçmiş olsun. Fakat bir gerçeklik var ki  Mars’ın ülkemiz haritasındaki riskli konumu. Bu noktada maalesef  güvenlik konusu bizim için uzunca bir süre önem teşkil edecek.  Terör, saldırılar, kapalı kapılar ardında çevrilen işler, uyuşturucu ve suikast konuları, yangın, patlama, sıvı, su, gaz, petrokimya türevi maddelerden kaynaklı problemler ne yazık ki gündem olmaya devam edebilir. Çalışanları, hizmet sektörünü ilgilendiren birtakım kararlar alınabilir. Çalışma koşulları, özlük hakları, sendikalar ve grevler konu olabilir. Yeni yıla yönelik maaşlara yansıması beklenilen oranlar üzerinde uzlaşı yakalamak zorlayabilir. Sağlık sektörü ve sgk ile ilgili konular gündemimizi oluşturabilir. Bazı ilaçların bulunamaması, hammadde tedariki ile  ilgili son durum tartışılabilir. Tahıl koridoru anlaşması uzatıldı. Bunun yanı sıra  gıda stokumuz, tarım ve hayvancılığımız, çiftçilerimiz, üretim kapasitemizin durumu bu yeniayda öne çıkabilecek bir başka konu. Sahte içki, zehirlenmeler konusuna bu süreçte de dikkat etmekte fayda olabilir. Yay yeniayında bir diğer gelişme de hükümet ve muhalefet arası ilişki dengesi. 8 Aralık’ta meydana gelecek dolunayda, olayın niteliğine göre güç dengesinden kaynaklı geri adımlar, geçmişte atılmış adımları gözden geçirmeler gözlemlenebilir. Diplomasinin dili biraz daha sert, uzlaşmasız hale gelebilir. Ocak ayının ikinci yarısından sonraki süreçte, bir yol ayrımını düşündürebilecek adımlar ivmelenebilir.

Yukarıda Yay burcunda yaşanacak olan yeniayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s