8 ARALIK İKİZLER BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

8 Aralık günü saat 07:07’de İkizler burcunun 16°01’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Dolunayın ev sahibi İkizler, iletişim odaklı, meraklı, entelektüel ve değişkendir. Strese, dağılmaya açıktır. Basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir. Dolayısıyla dolunay sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz. 

Değişken şartlar altında yol alırken, aktivasyonu, hamlesi ve iletişimi, plan, programı bol süreçte  empati kurabilmek, şartlara uyum sağlayabilmek ve elle tutulur, tatminkar sonuç elde etmek kolay görünmemekte.

Yükselende geçen yeniaya ev sahipliği yapan, büyümeyle, gelişmeyle, adalet ve bilgiyle alakalı Yay burcu bulunmakta.  Bu dereceye Kornephoros ve Acrab sabit yıldızlarının etkisi bulunmakta. Kornephoros, bir amaca odaklanmak, beraberinde tehlikeli tutumları anlatır. Acrab ise acımasızlık, kötü yürekli tavırlar, suçla ilişkilidir.

Güneş, tıpkı Acrab gibi merhametsizlikle ilişkili olan Grafias, Ay ise eğitimle, akademisyenlerle, bilgiyi, bakış açısını geliştirmekle ilgili olan Rigel sait yıldızı ile kavuşumda.

İkizler burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

İkizler dolunayında evlilikler, ortaklıklar, her türlü ikili ilişkiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, sağlık, karakteri, fiziksel durumu  etkileyen gelişmeler, dışavurumunuz gibi kendinizi ilgilendiren her konu, yeni başlangıçlarınız, en yakınlarınız ana başlıklarınızı oluşturacak.

Değişken burçların 13-19, sabit burçları 0-3 ve öncü burçların son derecesinde gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

İkizler dolunayı, karşılıklı ilişkilerin iletişim, araştırma, görüşme, anlaşma, hukuki boyutta durum değerlendirmesini, geçmişte atılmış adımların farklı perspektiften değerlendirilmesi ile ilgili gelişmeleri işaret etmekte. Mantık ve sistem çerçevesinde, istikrar düşüncesi hakim olacak. fırsat yakalamak isterken bazıları  geçmişte  engel oluşturan  durumları aşarken bazıları takılacak.  Şartlar uç noktalara kayabilir. Arzular, duygular, düşünceler ve hamleler üst oktavda uçuşup, beklenmedik gelişmelerle hemen herkesin gündemine oturabilir. Hedef odaklı hareketlenmelerin olduğu, bilinçdışının rekabete, arkadan iş çevirmelerin aleniye dönüştüğü bu süreçte zıtlaşmalar yaşanabilir. Dolunayda adımlar, 24 Kasım’da yaşadığımız yeniayla bağlantılı. O dönemde başladığınız işlerinizi ele alarak, hedefinize ulaşmaya çabalayacaksınız. Ama tabii ki Mars retrosu, bu hamlelerin getirisinin aşama aşama geleceğini, zaman zaman yeniden düzenleyici adımların gerekliliğini göstermekte. Evlilikle, ortağınızla işleriniz, danışmanlıklar, davalar sizi uğraştırabilir. Gerek ilişkiler gerek para konuları ve tabii ki kendinize maddi manevi yatırımlarınız önem kazanacak. Bu anlamda özgürlüğünüzü hissetmekte, göstermekte zorlanabilirsiniz. Dipte yatan kırılganlıklar, kırıla kırıla doğru yol bulmayı öğrendikçe iyileşip, büyümeye katkı yapacaklar.  Kadersel dönüşümler sert bir şekilde gerçekleşiyor. Fakat ne yaşanırsa yaşansın, şartlarım sarsılıyor, düzenim bozuluyor dediğimiz nokta, gitmemiz gereken yer aslında. Yaratıcılığınızı çok daha atak ifade etmek isterken, bir şeyler adımlarınızı geri çekiyor gibi hissedebilirsiniz. Bu da duygusal olarak daha stres yüklenmeye sebep olabilir. Karşınızdakilerle ilişkilerinizde olabildiğince sakin yürümeye çalışın. Soğukkanlı olun. Her konuda değer kavramını abartmadan kurmaya ve bunu ilişkilerinize aktarmaya çalışın. Ortak kazanımlarla ilgili durumlarda geçmişte olmayan işlerin üzerine gidebilirsiniz. Ama yeni konular varsa, onlarla ilgili aksama çıkabileceğini göz önünde bulundurun. Bu dolunay hem 8 Kasım’daki Boğa Ay tutulmasını hem de 25 Ekim’deki Akrep Güneş tutulmasını tetiklemekte. O dönemlerde aldığınız kararlar, anlaşmalar, sözleşmeler, girişimleriniz, ilişkileriniz, finansal konularınız… hareketlenebilir. Durum değerlendirmesinin yanı sıra herkes haritasına göre payını bir miktar yaşıyabilir. Geçmişteki kaotik durumlar, karmik bağlantılarla gündeminizi oluşturabilir.

İkizler dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

İkizler ve yükselen İkizler :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçla

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.  

Yay ve yükselen Yaylar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Ülkemiz ve İkizler dolunayı

8 Aralık’ta İkizler burcunda meydana gelecek olan dolunayda gizli işler, düşmanlıklar, kontrolü zor olabilecek durumlar, kayıplar, suikast, uyuşturucu konuları, hapishaneleri, hastaneleri, sağlık sektörünü, kütüphaneleri, sosyal sorumluluk kapsamındaki işleri ve yerleri , sendikaları ilgilendiren gelişmeler, grevler, ordumuz, polisimiz, sağlık sektörü, çalışan kesim, hayvancılığımız, gıda stoğumuz ve çiftçilerimiz ana konu başlıklarını oluşturacak.

Ülkemiz açısından sert bir dolunay. Güvenlik açısından oldukça dikkat edilmesi gereken bir süreci işaret etmekte. Patlamalar, terör saldırıları, ülke içi huzuru bozabilecek durumlar yaşanabilir. Ordumuz ve polisimiz ile ilgili gelişmeler dikkati çekebilir. Operasyonlar olasıdır.  ABD, İngiltere, İsrail, İşid  ve Taliban’la ilgili gelişmeler gündem yaratabilir. Hükümet, üst düzey yöneticiler, bakanlar, generaller, akademisyenlerle ilgili konular beklenebilir. Muhalefet ve iktidar arasında çekişmeli bir tarz gözlemlenebilir. Gıda, ilaç, hammadde,  Kızılay, sağlık, sosyal hizmetlerle ilgili konular, maaş artış oranları ile ilgili görüşmeler dikkati çekebilir. Sendikalar, çalışanların özlük hakları, grevler yine bu süreçte konu olabilir. Deniz ve havayolları ile ilgili sorunlar, kazalar mümkündür. Gıda stokumuzun, tarım ve hayvancılığımızın durumu masaya yatırılabilir. Tahıl koridoru ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. İletişim, ulaşım, basın yayın, eğitim ile ilgili kararlar alınabilir. Deprem olasıdır.

8 Aralık İkizler dolunayı, ülkemiz açısından da 25 Ekim ve 8 Kasım tarihlerinde yaşadığımız Güneş ve Ay tutulmalarının etkilerini hareketlendirmekte. Dolayısıyla tutulmaların işaret ettiği konular da ülkemiz gündemine yansıyabilir.

Yukarıda İkizler burcunda yaşanacak olan dolunayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

8 ARALIK İKİZLER BURCUNDA DOLUNAY” için 2 yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s