7 OCAK YENGEÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

7 Ocak günü saat 02:07’de Yengeç burcunun 16°21’  derecesinde 2023’ün ilk dolunayı meydana gelecek. Dolunaya ev sahipliği yapacak olan Yengeç vatan, millet konularının yanı sıra anaç, tutucu, hassas yapılı, ailesine düşkün yapılıdır. Gölgesinde ajitasyon, kıskançlık görülür. Halkı ilgilendiren konularınla birlikte sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla dolunay döneminde Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

İletişimin, plan, program yapmanın, caymanın, üzerinden yeniden geçmelerin, eski yazışmaları, sözleşmeleri, kararları yeniden ele almanın bol ama harekete geçebilmenin bir o kadar zor olduğu, motivasyonu düşük bir süreç.

Yükselende diplomasinin, adaletin, denge ve uyumun burcu, gölgesinde kararsızlık, yüzeysellik, güvensizlik ve denge kaybı riski bulunan Terazi burcunu görmekteyiz. Bu dereceyi Arcturus ve Spica sabit yıldızları etkilemekte. Arcturus, Harekete geçip, ilk adımı atabilme cesaretini ve yol bulup, yön gösterebilmeyi anlatmakta. Spica ise çekicilik, varlık, ün, onur, sanatsal yetenekler ile ilişkilendirilir. 

Güneş, politikada, artistik konularda şansla ve cömertlikle ilgili Vega’nın yanı sıra kararlılık, dayanıklılık anlatan, eğitim, öğretim konularıyla da bağlantılı Rukbat ile birlikte.

Ay ise yeni yöntemler bulmak, muhafazakar yapıya sahip olmakla ilişkilendirilen Canopus ve sıradan olanı allayıp, pullayabilme ve ufak bir hareketin büyük sonuçlara varmasıyla, ün ve zenginlikle alakalı Sirius ile birlikte görülmekte.

Yengeç burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yengeç dolunayında kardeşlerle, akrabalarla, komşularla ilişkiler, eğitim, yazım, çizim, medya, tanıtım, ticari faaliyetler, seyahatler, hayat felsefesini etkileyecek gelişmeler, hukuksal, yabancıları, yurtdışını ilgilendiren konular ana başlıklar olarak görülmekte.

Öncü burçların 13-19, sabit burçların 29-30, değişken burçların 0-3 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

İlişkilerde dengesine yönelik konular ve mantaliteniz, hayata bakışınız arasındaki dengeyi ilgilendiren bir dolunay süreci. Özgür ilişkiler, kişinin kendine kattığı maddi-manevi değerlerde daha özgür olabilmesi yönünde yüksek hareketlerle ilerleyebilme arzusu taşıyabilirsiniz. Fakat bu dolunayın şartları kolay ivmelenebilmeye ne yazık ki müsait gözükmemekte. Harekete geçseniz de geri dönüp, yeniden gözden geçirilmesi gereken ve adeta yeniden doğuma benzeyen, dönüştürülmesi gereken durumlara işaretçi. Farklı bir boyuta geçme hayali. Ama nasıl ? Burada doğru çözümü henüz bulamamış olabilirsiniz ki duygusal konuları ilgilendirebileceği gibi aileniz, liyakatınız, statünüz hayata bakışınızı etkileyebilecek durumlar da ilgili görünmekte. İşiniz ve hedefleriniz kadar evlilikle, varsa ortağınızla ilgili durumlar da bunlara dahil. Şartlara karşıdan bakınca sistemli, mantıksal bir düşünsel yapı oluşturmak ve o çerçevede irade koymak zaman isteyebilir. Kararlarınızı gözden, planlarınızı, varsa anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi enine boyuna tekrar gözden geçirin. Mars 12 Ocak, Merkür ise 18 Ocak’ta düze geçecek. Retrolar tamamlandıktan sonra daha rahat ilerleme fırsatı yakalayabileceksiniz. Ve 31 Ocak civarında bu dolunayın konuları yine konunuz olabilecek. Siz de çok daha akılcı çözümlerle ilerleme fırsatı yakalayabileceksiniz. Eğitim, medya, basın yayınla ilgili konularının yanı sıra seyahatler, hukuksal durumlar da gündeminizde olabilir. İşiniz, ticari faaliyetlerinizle ilgili eski anlaşmalarınızı gözden geçirebilirsiniz. Akademik işleriniz, tez ya da kitap yazımlarınız, yayıncınızla ilgili işlerinizde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Eğitime başlamak, seminer vermek istiyorsanız bunu 18 Ocak’tan sonra yapabilirsiniz. Emlak alım-satım işlerinizle uğraşabilirsiniz. Bu dolunay, 25 Ekim’de Akrep burcunda yaşanılan Güneş tutulması ile ilişkili. O dönemde gündeminizde olan konularla ilgili yol almaya çalışırken, sözleşmeler, anlaşmalar gündeminizi doldurabilir. Kredi, vergi, borç, nafaka gibi ödemeler, miras konuları ile ilgili gelişmeler de bunlara dahil olabilir. Tutulma ile açığa çıkacak durumların size avantajlı yansıması açısından şartları çok boyutlu irdeleyerek, sistemli yol almanızı öneririm.

Yengeç dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar, 

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler,

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler,    babanın parası, ek işler,  annenin  kredi, borç, miras durumları.

Ülkemiz ve Yengeç dolunayı

2023’ün ilk dolunayında halk, yaşam kalitesi, sağlık ve refah koşulları dahil halkı ilgilendiren her konu, iç işlerimiz, uluslararası anlaşmalar, diplomasi, savaş ve barışı, müttefiklik mi değil mi sorularını ilgilendiren gelişmeler, açık düşmanlıklar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Ülke haritamızın ilerletilmiş Mars ve Merkür dereceleri üzerinde gerçekleşen dolunay, gizli düşmanlıkları, gizli anlaşmaları, planları görünür hale getiriyor ve ivmelendiriyor. Bu noktada güvenlik konusu yine vurgulanıyor. Patlamalara, saldırılar ve askerimizi ilgilendiren durumlar yaşanabilir. Gerek genel gerek yakın komşu ilişkilerimizdeki hassas dengenin durumu, NATO, AB gibi paktlarla, ABD, İngiltere, 15 Ocak’ı takiben İsrail  ile ilişkilerine dikkat çekebilir.

Belediyeler, belediye başkanlarını, Ekrem İmamoğlu’nu, liyakatlarını ilgilendiren gelişmeler gündem oluşturabilir. Muhalefet parti yöneticileri, mensupları, gazeteciler, düşün insanlarına yönelik gelişmelere açık bir süreç olduğu gibi para piyasaları üzerinde de etkin görünmekte. Seçim ve anayasa çalışmalarını alakadar eden konularla ilgili bilgilendirmeler Merkür retrosundan sonra gelebilir. Gelişmeler kırılganlıkları etkilemekte. Bankalar, finans kurumları, borsa ile ilgili durumlar, kredi, vergi oranlarını, borç ödemelerini ilgilendiren gelişmelerin yanı sıra şirketlerin stratejik ortaklıkları ve rekabet piyasalarında kırılgan durumlar yaşanabilir. Bazı kararların duyurulması gecikebileceği gibi bazılarının revize edilmesi ya da geri dönüşler, sıkışıklığı çözebilecek gibi durmuyor.  Muhalefetin içindeki iletişim, anlaşma problemleri daha belirginleşebilir.

7 Ocak’ta meydana gelecek dolunay, 25 Ekim’de Akrep burcunda yaşanan Güneş tutulmasıyla ilişkili. O dönemin etkileri açığa çıkıyor ki bu gerek finansal gerek hukuksal gerek yönetimi ilgilendiren gelişmelerle alakalı. Ve bu dönemde atılacak adımların etkileri, 20 Nisan’da Koç burcunda meydana gelecek Güneş tutulması ile iyice belirginleşecek.

Yukarıda Yengeç burcunda gerçekleşecek dolunayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s