21 OCAK KOVA BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla dolunay

21 Ocak 2023 günü saat 23:53’de Kova burcunun 01°32’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapacak olan Kova burcu, öngörülmezlik, bilimsellik, entelektüellik, isyanlar, devrimler ve özgürlüklerle ilişkilendirilir. Bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle, astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilendirilir. Dolayısıyla yeniay sürecinde bu özelliklerle birlikte, ilgili meslek gruplarına yönelik gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Sürecin şartları dengeli sayılmaz. İletişim, plan, program yapmak fazlasıyla yoğun. Fakat bunlardan pratik, somut sonuç çıkartabilmek, organize olabilmek, bunlar için düşünülen oranda aktivasyon gösterebilmek, şartlar karşısında esnemekte, empati kurmakta zorlanan bir yapıyla karşılaşabiliriz.

Yükselende adalet, diplomasi, politika, denge, uyum, sanat, genç kadınlarla ilişkili, güvensizlik ve yaşadığı kararsızlıklarla denge kaybı yaşayabilen Terazi burcu bulunmakta. Yükselen derecesine Minkar ve Algorab sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Her iki sabit yıldız da benzer etkileri taşır ve girişkenlik, yaratıcılık, sabır, tutku, hırs, kurnazlıkla ilişkilendirilirler.

Güneş ve Ay ise kararlılık, cesaret, risk alabilmek ve hızlı hareket etmeyi anlatan Altair sabit yıldızı ile birlikte.

Kova burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Kova burcundaki yeniayda ev, aile, köklerle ilgili konular, emlak, arsa  gibi taşınmaz işleri, çocukların kontrol etmekte zorlanabilecekleri, başkalarından gizledikleri durumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların 0-4, öncü burçların 29-20, değişken burçların 14-18 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Yine karşılıklı ilişkiler dengesine dayalı, hem ilişkide daha özgür ve sorumlu davranışa götüren hem de geleceğe dönük umutlarınıza yeni bir pencere açtıran Kova yeniayındayız. Sosyal gruplarımız, sahip olduğumuz değerler, aile bireylerimiz açısından daha geleneksel yapıyla düşünüp, hayatımızın akışına katkı yapmak istiyor olabiliriz. Yeniay, sahip olduğumuz altyapımıza daha cesaretli ve yenilikçi, bir yandan toplumsalcı, sevdiğiyle birlikte hareket etme eğiliminde olan ama bireyliğini koruyan bir yapıyla, baştan ve sahip olduğunuz tabana yönelik köklü değişimleri getiriyor. Yeniay ile birlikte retrodan çıkan Mars ile çok daha rahat adımlar atılabilecek. Aynı şekilde Merkür’ün de düze geçmiş olması aklı, hesabı, iletişimi, yazışma, anlaşma ve sözleşmeleri, ticareti içeren konularda da ilerleyebilme, büyüme imkanı tanımakta. Fakat abartılı, yüksek kararlar alınıp, taleplerin de büyümesi ve beraberinde hırsı barındırması, son noktayı koyma arzusuyla çıkış yaparken, kararını belirleme gerekliliğini de doğurmakta. Ortaklı kazanımlarda, borç alacak, her türlü ödemeler dengenizi etkileyecek durumları sistemli şekilde yapılandırma yoluna gidebilir, ciddi kararlar alabilir, anlaşmalar yapabilirsiniz. Bu gelişmeler sizin hedeflerinizi, toplumsal statünüzü etkileyecek konular görünmekte ki önemli noktalara taşıyabilir. Eğitim faaliyetlerine yoğunlaşabilirsiniz. Yaratıcı yönlerinizi uzun soluklu açığa çıkartacak faaliyetlere girişebilirsiniz. Bir yandan özgür öte yandan benim yoldaşım ol diyebileceğiniz ilişkiye adım atabilirsiniz. Karar alıp da gerçekleştiremediğiniz ya da ertelemek durumunda kaldığınız seyahatlerinize çıkabilir, buralarla ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz. Acele işe şeytan karışır diyin ve kazalara, yaralanmalara karşı dikkatli olun lütfen. Şiddete meyilli insanlardan da uzak olun. Hava yoluyla bulaşabilen hastalıklara karşı hem kendinizi hem de çocuklarınızı koruyabilmek adına bağışıklık sisteminizi kuvvetli tutmaya çalışın. Aynı zamanda tanı konulmakta zorlanılan hastalıkların yanı sıra alerjik durumlar da görülebilir.

Kova yeniayı, 25 Ekim’de yaşanan Akrep Güneş tutulmasının etkilerini açığa çıkartıyor. Aynı zamanda bu dönemde yaşantınıza temelden ve köklü yansıyan başlangıçların etkileri, 20 Nisan’da Koç burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasıyla daha belirgin deneyimlenecek. Dolayısıyla atılan her adımın geleceği şekillendirdiğinin farkındalığıyla ilerliyoruz.

‘’ Kendilerini geleceğe hazırlayanlar, doğru yoldadır demektir. Henrich Ibsen ‘’

Kova yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

İkizler ve yükselen İkizler :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler,

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri,

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Ülkemiz ve Kova yeniayı

Kova dolunayında vergi, kredi, sigorta, faiz, borçluluğumuz dahil her türlü finansal konu, organize suçlar ve halkın güvenliği ana başlıkları oluşturacak.

Kova yeniayı, ekonomi ağırlıklı. Bankalar, finans kuruluşları, finansal sistem ile ilgili görünmekte. Sıkışıklıkları içinde barındırırken süreçte kredi, faiz oranları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Faizler bir süre daha baskılanabilir. İthalat, ihracatta her ne kadar zorluklar aşılmaya çalışılsa da baskıyı yok edecek düzeyde görünmemekte. Konumunda otorite, üst düzey yönetici olanlar için baskılayıcı olabilir. Milletvekilleri, belediyeler, belediye başkanları, yerel yönetimlerle ilgili konulara odaklanabiliriz. Yeniay, anayasa çalışmaları ve seçim konusunun yanı sıra muhalefet yöneticileri, mensupları, düşün insanları vs.ile ilgili gelişmeleri gündeme getirebilir. Güvenlik konuları önemini korumaya devam ederken, operasyonlar, askeri konular mümkündür. Gizli düşmanlıkların, kapalı kapılar ardında hazırlanmış planlar uygulamaya konulmak istenebilir ve bu durum yoğun baskı oluşturabilir. Patlamalara, saldırılara karşı tedbirli olmamız gereken döneme maalesef devam ediyoruz.

Üniversitelerle ilgili hukuki durumların yanında, uluslararası davalarla ilgili konulara dikkat kesilebiliriz. Burada bazı şeyler destek gibi görünse de olayın arka planını daha derin incelemekte fayda olabilir. İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden uygulanmasına yönelik girişimler ilerleyen süreçte daha artabilir. Geçici sığınmacıların durumlarına yönelik düzenlemeler gelebilir. Deprem olasıdır. HAARP’a dikkat! Türkmenistan, Özbekistan ilişkilerinin gelişmeye yönelik olaylar gözlemlenebilir. İngiltere, Yunanistan, Suriye, Irak, Afganistan, 26 Ocak’ı takiben işid ile ilgili durumlar dikkati çekebilir.

Kova yeniayı, ülkemiz açısından da 25 Ekim’de gerçekleşen Güneş tutulmasının etkilerinin hareketlendiği dönem. 20 Nisan’da gerçekleşecek Güneş tutulması da bu süreçte yaşanacak olayların etkilerini daha açığa çıkartacak enerjilere sahip görünmekte.

Yukarıda Kova burcunda gerçekleşecek yeniayın,  ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s