5 ŞUBAT ASLAN BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

5 Şubat günü saat 21:28  de Aslan burcunun 16°40’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahipliğini üstlenen Aslan burcu sahnede olmak ve yaratıcılığını ortaya koymakla ilgilidir. Gölgesinde kibir, ego, gösteriş yapmak ve müsrüflik barındırır. Liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla dolunay sürecinde Aslan burcunun doğasına has özellikleri ve bu gruplara ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

İletişimin, plan, program yapmanın, sosyalliğin yoğun olacağı, hareketli, somut, mantıklı sonuca odaklı, tarafların menfaatlerini gözetmeyi ihmal etmeyecekleri fakat empati kurmada, şartların değişkenliğini kabullenmekte zorlanılacak bir süreç!

Yükselende alçakgönüllüğü, detaycılığı, mükemmeliyetçiliği ve çalışkanlığı ile bilinen gölgesinde gerginlik ve detaylardan büyük resmi kaçırabilme durumu olan Başak burcu bulunmakta. Bu dereceye, başkalarına yansıtacak değerli bir şeyin olması, cömertlik, iyi fakat düzensizleşebilen, mutsuzlaşabilen bir zihin, güçlü tutkuların yanı sıra engeller ve hayal kırıklıkları ile ilişkilendirilen  Alkes ve Copula sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz.

Ay’ın Dubhe ile ilişkisi, doğasına sorunları sakince çözme, bulunduğu konumu güç olarak kullanmayı, bencillik ve egoyu, depresyonu katmakta. Güneş ise Alnair ve Rotanev sabitleriyle etkileşimde. Alnair, çekingen, üretken, yardımsever bir doğayı işaret ederken, Rotanev, seyahate, spora yönelim ve nankörlükten ötürü üzüntü anlatır.

Aslan burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Aslan burcunda meydana gelecek dolunayda arkadaşlar, sosyal çevre ilişkileri, dahil olunan gruplar, organizasyonlar, işten elde edilen kazançlar, geleceğe dönük umutlar ve çocuklar, aşk hayatı, yaratıcı faaliyetler, seyahatler, spekülasyon içeren konular ana başlıkları oluşturmakta.

Sabit burçların 13-19, öncü burçların 0-1,  değişken burçların 28-30  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Hizmet etmek ve fedakarlık, vericilik dengesinde bir dolunay yaşanacak. Mental olarak sorumluluk bilincinde hareket ederek, ikili ilişkiler vasıtasıyla önemli gelişmeler, avantaj yakalama yoluna gidilebilir. Dolunay doğası, duygusal olarak bizi sosyal ortamlarda ben deme yoluna çekerken, yaratıcılığımızı ortaya koymak gereken noktalarda ise daha egodan uzak, toplumsal, hümanist, devrimci yönlerimizi önde tutma gayretiyle görüneceğiz. İki uç arasında dengelenerek, vericiliğin dozunu ayarlamaya çalışacağız. Ortak değer yaratmak ya da karşımızdakilerin sahip olduklarınla ilişkili durumlarda beklenmedik gelişmeler, bu dengeyi sarsacak. 8 Kasım’da yaşamış olduğumuz Ay tutulmasının etkilerini, bizleri biraz sıkıştırarak önümüze koyacak. O dönemdeki kararlar, anlaşmalar, sözleşmeler, hem finansal, hukuksal hem de ilişkiler yönünden geleceğe yönelik umutlarımızda uygulamaya çalıştığımız düzenlemeler, bu dolunayla önümüze gelecek. Atamadığımız adımlarımızı hedefimize yönelik uygulamaya çalışacağız. Burada hedefe ulaşacağım derken, karşınızda birlikte hareket ettiğiniz insanların doğasını iyi incelemenizi, göremediğiniz bir şeylerin olabileceğini düşünerek, ardına da bakmanızı öneririm ki yanılgı, hedef sapması yaşamayın. Kendi değeriniz, sahip olduklarınızı önemseyin. Kardeşler, yakın akrabaların hamlelerinin, dışınızda gelişen faktörlerin de etkisiyle, sizi zorlayabileceğini unutmayın lütfen. Ya da ticari faaliyetlerde bulunuyorsanız yine aynı şekilde adımlarınıza hesaplayın. Ortak kazanımlardan avantaj sağlayabilirsiniz. İlişkilerde kışkırtıcı doğada gerçekleşirken, arada gerginlik yaşanabilir. Arzuların, sevginin naifliğine, vericiliğine karşın, adımlar daha ikircikli, özgür doğada olmayı hissettirebilir. Aksayan, yoluna girmeyen konular ki bunlar karmik de olabilir, gerginliği tetikleyebilir. Sanatsal, sportif faaliyetler konusunda, yaratıcı yönlerinizi ortaya koymada hareketlenebilir ve uzun soluklu işlere yönelebilir, ufkunuzu açacak, hayata bakışınızı değiştirecek konulara yönelebilirsiniz. Eğitim, medya, tanıtım işleri ile uğraşabilirsiniz. Seyahatler gündeminizde olabilir. Sosyal faaliyetler içinde bulunabilirsiniz. Çocuklarınızın evliliği, ortaklığı, davaları ile ilgilenmeniz gerekebilir.

8 Kasım Güneş tutulmasının konularını önünüze seren Aslan dolunayı, 5 Mayıs’ta Akrep burcunda yaşayacak olduğumuz Ay tutulması ile yeniden zorlayacak. Ve artık haritala potansiyellerimize göre iyi, kötü etkileri göreceğiz. O yüzden planlı olmak daha önem kazanmakta.

Aslan dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar,

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Aslan dolunayı

Aslan yeniayında ekonomiyi, finans piyasalarını, bankaları, ticareti, ithalat ve ihracatı, gerek halkın gerek ülkenin ekonomik yapısı ve dengesinin yanında, komşu ya da yakın ülke olsun uluslar arası ilişkilerimiz, dışişlerimiz, uluslararası davalar, hukuksal konular, yüksek mahkemeler, ilköğretimden üniversitelere kadar eğitimle ilgili gelişmeler, ulaşım ve taşımacılık, iletişim, basın-yayını ilgilendiren durumlar, ana başlıkları oluşturmakta.

Bu dolunay liderlerle, konumunda otorite, üst yönetici olanlara ve toplumca tanınmış kişilere yönelik gelişmelere işaretçi. Ertelenmeden yapılabilinirse siyasi partilerin adayları daha belirginleşebilir. Milletvekillerini, belediyeler ve belediye başkanlarını ilgilendiren gelişmeleri görebiliriz ki Ekrem İmamoğlu’nu ilgilendiren dava da söz konusu olailir.

Bankaları, finans piyasalarını ilgilendiren gelişmelerin yanı sıra Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Bist ile ilgili gelişmeler gündem yaratabilir. Bist’teki dalgalanmalar devam edebilir.Dolunay, bazı kurumlarda olabilecek görev değişimlerini işaret etse de uygulaması zaman alabilir. Diplomatik, hukuki zorlanmalar olasıdır. Muhalefetin söylemleri, iktidara destek verebilir. Kapalı kapılar ardındaki planlar, görüşmeler dikkati çekebilir. Güvenlikle ilgili zor dönem devam ederken suikaste, teröre, patlamalara dikkat etmemiz gereken bir süreç. Hastaneler, asker ve polisimizin binaları, karargahları, dini yerler ve eğitim kurumlarına dikkat etmekte fayda olabilir. Askeri konular ve Suriye gündem olabilir.Geçici sığınmacılarla ilgili gelişmeler dikkati çekebilir. Deprem olasıdır. İsrail, Amerika, Yunanistan, Irak ile ilgili gelişmelere dikkat! Basın-yayın kuruluşlarını, üniversiteleri ilgilendiren beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Atamalar, değişimler beklenebilir.

Aslan dolunayı, 8 Kasım’da yaşadığımız Güneş tutulmasının ülkemiz açısından işaret ettiklerini ortaya koyarken, bu dönemde yaşanan gelişmeler de 5 Mayıs’ta gerçekleşecek tutulmayla çok daha belirginleşecek.

Yukarıda Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayın,  ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s