7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

7 Mart günü saat 15:40’da Başak burcunun 16°40′ derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Başak, tevazu sahibi olması, detaycılığı, mükemmeliyetçiliği, hizmet odaklılığı ile bilinir. Gölgesinde gerginlik,  fazla detaycılıktan büyük resmi kaçırma,  toleranssızlık bulunur. Mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile ilgilidir. Dolayısıyla dolunayda Başak özelliklerinin yanında bu meslek gruplarına ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Şartların ivmelendiği süreçte iletişimde, bilgilenmede, plan, program yapmada zorlanabiliriz.

Yükselende yaratıcılıkla, kendini sahne önünde sergilemek, göstermekle, liderlik yapabilmekle alakalı ve gölgesinde kibir, ego, müsriflik barındıran Aslan burcu bulunmakta. Bu dereceye askeri tercihleri, gemi kazalarını, cesareti, şiddete eğilimi, analitik düşünceyi, yaratıcılığı ve enfeksiyonla ilişkili  göz problemlerini işaret eden  Asellus Australis ve Giansar sabit yıldızlarının etkisi bulunmakta.
Ay, sanatsal yaratıcılık, sessiz ve güvensiz, tedbirli ama tahrihle intikama başvurabilenbir doğa ile ilişkili Mizar ve Alcor etkileşiminde.  Güneş ise dönüşüm, problemlerin ilerisini görebilme yeteneği veren ve krizlerle değişimi anlatan Achernar ve Ankaa ile birlikte.

Başak burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Başak burcunda meydana gelecek dolunayda maddi-manevi sahip olunanlar, gelirler, taşınabilir mallar, kredi, vergi, nafaka, burs, miras gibi borç-alacak dengesini etkileyen konular, ölüm ve yeniden doğumla ilişkin durumlar ana başlıkları oluşturmakta.

Değişken burçların 13-19, öncü burçların 29-30,  sabit burçların 0-3 derecesi arasında  gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Ben ve biz arasındaki dengenin kazanımlara etkisinde hala bitmemiş durumlar olabilir. Ve siz her ne kadar kendinizi daha ortada göstermek isteseniz de, hedeflerinize, statünüze yönelik kadersel dönüşümünüzü sağlamak için adım atsanız da  beklenmedik gelişmeler, elde olmayan sebepler, bazı krizli durumlarla kendini hissettiriyor olabilir. Kazanımlarınızı, değerlerinizi etkileyecek şekilde gelişmelerle ortaya çıkabilir. Ortak kazanımlarınıza yönelik durumu sonlandırmak adına kararlar alabilirsiniz . Bunlar geçmişten gelen çözülmeyen resmi ya da ailevi konularla ilişkili olabilir ki haritanızdaki duruma göre size avantaj sağlayabilir.  İlişkilerde, finansal konularda, arzularınızın peşinden gitme eğilimi gösterebilirsiniz. Yenilik arayışına girebilir, kendinize daha esnek olabileceğiniz alan yaratmak isteyebilirsiniz.

 Fakat bu noktada hedeflediğiniz konuya yönelik girişimlerinizi, mücadelenizi objektif bir şekilde hesaplayın ki sonuç istenmeyen yöne gidiş, kayıp olmasın. Onu da hallederim, buna da yetişirim diye düşünüp de harekete geçtiğiniz noktada işler istediğiniz gibi akıcı ve akılcı gitmeyebilir. O yüzden önemli konuları ilgilendiren her türlü iletişim, hesap, anlaşma, sözleşme durumlarını bir kez daha gözden geçirmeyi önemseyin. Seyahat, eğitim konularına efor harcayabilirsiniz. Bilginin getireceği gücü hesaplayarak hayat felsefenize katkı yapabilecek konulara açılabilirsiniz. Bunlar daha sonraları hedeflerinizde, işinizde büyümenize, gelişmenize olanak sağlayacak, sahip olduğunuz kırılganlıkları tolere etmenize imkan yaratabilecek konular olabilir.  Geçtiğimiz yıl içinde geriye gidecek olursak, başladıklarınız 2022 Nisan’ında Boğa burcunda yaşadığımız Güneş tutulmasının size etkilerini de ilgilendirmekte. Ve yine 30 Nisan’da yaşayacağımız tutulma ile birlikte de hayatınızda önemli dönüşümlerin  aktif olduğunu görebileceksiniz.

Başak dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Ülkemiz ve Başak dolunayı

Başak dolunayında hükümetinden, muhalefetine tüm siyaseti, ülkemizi, topraklarımızı, güvenliğimizi, madenlerimizi ve doğal kaynaklarımızı, tarımı, çiftçilerimizi, emlak ve inşaat sektörünü, üst düzey yöneticileri, liderleri, ceo.ları , tanınmış kişileri, mahkemeleri, prestijle ilgili durumları işaret eden konular ana başlıkları oluşturacak.

Önemli bir dolunay daha. Ülke gündemine taşınabilecek beklenmedik olayları, ani gelişmeleri işaret etmekte. Tüm bunlar hem hükümeti, tüm üst kademe yönetimleri hem de muhalefet kanadını ilgilendirmekte. Bu süreçte muhalefeti daha zayıf görürken, hükümet kanadı zorlansa da destek enerjileri almakta. İç tansiyon, halkın hassasiyeti artabilir. Güvenlikle ilgili konular gündem yaratabilir. Bu konular depremle ilişkili de olabilir. Halen hasarlı evlere girenler varsa, tedbiri elden bırakmamakta fayda olabilir. Geri planda uygulanmak istenenler diplomatik olarak gerilime yol açabilir. Aynı zamanda müttefik görünenlerin arkamızdan yaptıklarına çok daha fazla dikkat etmeye özen gösterdiğimizi düşünmek isterim. NATO ilişkilerin, ülkemizde bulunan NATO’ya bağlı birliklerle ilgili gelişmeler dikkati çekebilir. Dışarıdan yardımlar gelmeye devam edebilir. Kredi, borç alımlarına yönelik anlaşmalar konuşulabilir. Emlak ve inşaat sektörü, kiralar ile ilgili bazı kararlar alınabilir.  Yaşadığımız afetle birlikte zarar gören, yok  olan tarım alanlarının etkisini marketlerde hissetmeye başlayabiliriz. Yok olanların yerine yeni tarım alanlarını devreye sokmaya gayret etmenin ve çiftçimizi destekleyerek, üretimi arttırmanın yolları gündeme taşınabilir. Belediyeler, belediye başkanları, spor kulüpleri ile konulara dikkat kesilebiliriz. Denizlerle, petrol, petro-kimya, doğal gaz ile ilgili problemler, kazalar yaşanabilir. Dolayısıyla bunlarla ilgili yerlerimize ve beraberinde sönmüş volkanik dağlarımız civarına karşı daha dikkatli olabiliriz. Kıbrıs, ABD, İngiltere, Rusya ile ilişkilere, 9 Mart’ı takiben Türkiye-Yunanistan arası sınır, kıta sahanlığı, denizlerle ilgili konulara  odaklanabiliriz. Başak dolunayı ülkemiz için de 30 Nisan 2022’de Boğa burcunda yaşanılan Güneş tutulmasının etkilerinin ele alınacağı bir süreci işaret etmekte.

Başak dolunayı, ülkemiz için de geçtiğimiz sene 30 Nisan’da Boğa burcunda yaşanan Güneş tutulmasının etkilerini hareketlendirmekte

Yukarıda Başak burcunda gerçekleşecek dolunayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s