20 ŞUBAT BALIK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

20 Şubat günü saat 10:06 da Balık burcunun 01°22’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Ev sahipliğini üstlenen Balık burcu fedakar, merhametli, verici, evrenle bütünleşme isteğinde, süjektif ve yön kaybına, kendini kurban etmeye, bağımlılıklara yakındır. Sanatçılar, doktorlar, psikologlar, medyumlar, denizciler, balıkçılar, dalgıçlar, petrol, su, kimya sektörü çalışanları, felsefeciler, din insanları, dekoratörler bu burçla ilgilidir. Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri yeniay sürecinde daha belirgin görebiliriz.

Yeniayın şartları oldukça değişken, kırılgan görülmekte. Didinsek, çabalasak, yaraları sarmaya gayret etsek de düzensizlik, verimsizlik kendini hissettirecektir.

Bolu’nun batısında kalan bölgelerimizde yükselende benmerkezci, girişken, mücadeleci, rekabete açık, huzursuz, öfkeli, kavgacı olabilen Koç burcunu görmekteyiz. Yine Bolu’yu referans aldığımızda, doğuda kalan bölgeler için yükselende Boğa burcunu görmekteyiz. Boğa’nın maddi-manevi olanı önemseyerek, sahip olduklarına sımsıkı bağlılığı, değişime direnmesi bu yeniayda dışavurumda kolay görünmemekte. Scheat ile kavuşumdaki yöneticisi Venüs, kurban olmayı, kayıpları ve zamanla beraberinde gelebilecek dönüşümleri işaret etmekte. Yükselen derecesine Al Pherg ve Mirach sabit yıldızlarının etkisini görüyoruz ki bu yıldızlar kararlılıkla gelebilecek başarıyı, istikrarı, takıntıları, aldığını geri vermeyi ve yanı sıra sanatsal yetenekleri anlatırlar.

Güneş ve Ay ise hem iyi şansla hem de tehlike , ölümle ilişkilendirilen Ancha ile etkileşimde.

Balık burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Balık burcunda meydana gelecek yeniayda sosyal çevre, arkadaşlar, içinde bulunulan kulüpler, dernekler, organizasyonlar, işten elde edilen gelir, çocukların evlilikleri, ortaklıkları, varsa davaları ve geleceğe yönelik beklentileriniz, umutlarınız ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Değişken burçların 0-4, sabit burçların 29-30, öncü burçların 14-18 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Çok büyük bir afet yaşadık. Çok canımız yitti. Şehirlerimiz yerle bir oldu. Maddi manevi kaybımız fazlasıyla büyük. Fakat bir nokta var ki her türlü ayrık otuna, eksiklere,aksamalara  rağmen ne yaşarsak yaşayalım, kendi içimizde etle tırnak gibiyiz. İşte bu yeniay bize bir olmak, şifalanabilmek adına bir sayfa açıyor. Evet yolumuz var. Ve bu yolda engeller, zorluklar da olacak. Fakat öyle ki ne kadar eksilsek, zayıflasak da ardında direnciyle birlikte. Bunlar bizim geleceğe dönük beklentilerimizi, umutlarımızı da etkilemekte. Birden fazla işe koşmak gerekse de dağılmamak için mantıklı kararları önemseyeceğiz. Yeniay kişilerin sosyal yaşamlarını da etkilerken, fedakarlıkları beraberinde getirebilir. Elde olmayan şartlar kayıplarla birlikte, bilinçaltını da yorduğundan destek alabilir, elinizden geldiğince sizi rahatlatabilecek şeylere yönelebilirsiniz. Deprem bölgelerinde olanlarımız için mümkün olmasa da içe çekilmek isteyebilirsiniz. Bu noktada sadece psikolojinize değil fiziksel sağlığınıza da dikkat etmenizi öneririm. Adımlarınızı atarken karşınızdaki herkese değil de en yakınlarınıza ve kendinize güvenerek yürümenizi öneririm. Bazıları fark etmeseniz de arkanızdan iş çevirebilir. Yeniay, yaşadığımız enerjilerin ağırlığı ile herkes için endişeleri hatırlatıcı. Ayrıca Bolu ve doğusunda kalan bölgeler için adım atmaktan öte, elde olmayan koşullar yüzünden daha içe kapanma ve mümkün olduğu kadarıyla geri planda hazırlık dönemi gibi. Ne kadar destek, yardım gelse de resmi işlerin halledilmesi, finansal konular zorlayabilir. Deprem sırasında çocukların özellikle korunması ile ilgili çeşitli uyarılar yapıldı. Bu süreçte kızlarımıza da dikkat etmekte fayda var.

Balık yeniayı, 2022 sonunda yaşadığımız hem Akrep Güneş tutulmasını hem de Boğa Ay tutulmasını etkilemekte. Dolayısıyla her iki tutulmanın da haritalarınıza yarattığı etki, bu süreçte açığa çıkacaktır.

Balık yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler,

İkizler ve yükselen İkizler :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Terazi ve yükselen Teraziler için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar,

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Ülkemiz ve Balık yeniayı

Balık yeniayında dış işlerini, ithalat ve ihracatı, üst mahkemeleri, üniversiteleri, deniz ve hava yollarını, geçici sığınmacıları, basın-yayını ilgilendiren konular ana başlıklar olarak görülmekte.

Güney Ay düğümü yönlü oluşan yeniay, yaşadığımız kaotik durum nedeniyle şartları zorlayan koşullara işaretçi. Her ne kadar kalkılıp, düzen yeniden sağlamak istense de zorluklarla mücadele devam ediyor. Beraberinde halkın maddi manevi büyüyen ihtiyaçlarını da görebiliyoruz.  Bu noktada belediyelerin desteği önemli duruyor. Halkı her türlü ihtiyacının yanı sıra içerideki geçici sığınmacıların, komşu ülkelerle ilişkilerin durumu da ardında düzenlemeleri bekleyen başka önemli bir nokta olarak görünmekte. Geri planda yapılan işler ki burada başka ülkelerin faaliyetleri de dikkati çekebilir. Güvenlik çok çok önemli olmaya devam ediyor. Olabilecek her türlü provokatif, terörist hareketlerin yanı sıra ani gelişebilecek, beklenmedik girişimlere de dikkat etmekte fayda olabilir. Konumunda otorite olanlarla ilgili birtakım kararlara bağlı uygulamalar, hareketlilik olasıdır. Diğer ülke hükümetleri kanalında diplomatik çatışmalar sürerken, Mart ayına kadar muhalefet ve hükümeti destek, sonrası ise kopuk tutumlu görebiliriz. Mart ile birlikte halkın üzerindeki baskı yoğunlaşabilir. Amerika ile ilişkiler bu süreçte dikkati çekebilir. AB ya da benzeri kuruluş, ülkelerle ilgili gerek finansal gerek hukuki konular, mecliste ele alınabilir görünse de sonrası olası sorunlara karşı dikkatli incelemekte fayda var. Bunlar her türlü kredi, borçluluk, silahlar yurtdışı gibi konuların yanı sıra yabancılarla da bağlantılı olabilir. Arka arkaya böylesi yüksek magnitüdlü, sorgulanası iki depremin yaşanması, haliyle artçıları da büyütmekte. Yer aktivitelerinin devam ettiği bu süreçte, sağlam olmayan yapılardan uzak durulması gerekmekte. Üniversiteler ve basın-yayınla ilgili düzenlemeler, yapılandırmalar beklenebilir.

Balık yeniayı, ülkemiz için de son yaşadığımız Boğa’daki  Ay ve Akrep’teki Güneş tutulmalarını etkilemekte.

Yukarıda Balık burcunda gerçekleşecek yeniayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Her ne kadar deprem bölgesinden uzak olsak da İstanbul depremini yaşamış biri olarak aynı üzüntüyü içimde taşımaktayım. Yaşlarımız ne olursa olsun, ruhlarımız olabildiğince yorgun ve yaşlı. Tek tesellim o ki bu kadim ulusun devamı için hemen herkesin elini taşın altına koyabilmesi ve birleşme ve aydınlanma yolunda olması. Bir kez daha kaybettiğimiz canlara rahmet, dünya görevi devam edenlere yaralarını sararak ayağa kalkabilme gücü ve mucizevi şekilde güzelleşen yaşam dilerim.  

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s