NELERİ HAYAL EDEREK BUNCA YOL ALDIM? ŞİMDİ NEREDEYİM? SATÜRN BALIK GEÇİŞİ

Karmanın lordu olarak bilinen, zamanla ve beraberinde gelen tecrübeler sonucu elde edilen olgunlukla ilişkilendirdiğimiz  Satürn, 7 Mart 2023 ile 14 Şubat 2026 arası Balık burcunda transit edecek.  Bu süre zarfında, doğası gereği bize sorumluluklarımızı hatırlatacak, önümüze çeşitli seviye ve şekillerde zorluklar, engeller çıkartacak. Bizlerin yavaş ama ciddiyetle disiplinli, sistemli, uzun soluklu adımlar atmamızı, bu yönde yapılanmalar içinde olmamızı isteyecek şekilde sınayacak. Beraberinde süregelen şartlardaki bozulmaları ne kadar düzenleyebildiğimizi test ederek, bizi bir sonraki Satürn Koç evresine hazırlayacak .

Balık , Satürn’ün rahat ettiği bir burç değildir. Satürn gibi somut,düzen kurmakla değil işin daha spritüel, ruhsal, yaratım kısmında olup, bilinçdışına da hitap eder. Dolayısıyla bu yapısal  farklılıklardan ötürü onun değişken, objektiflikten uzak, hayalci, sınırsızlık ve etrafıyla, evreniyle bütünleşme taraftarı, kabullenici, verici ve kendini kurban etmeye, dağılmaya, kayba müsait yapısında doğasını rahat sergileyemez.

Satürn, sınırsızlıkla, evrensel bütünleşmeyle alakalı olan Balık burcuna  girdiğinde, gereğinden fazla bütünleşme, birleşmenin  olumsuzluklarını göstererek, sınır çizmenin önemini  işaret edecek. Bu noktada bizden ütopiklikten, aşırı idealistlikten, hayallerden sıyrılıp, daha gerçekçi olmamızı  bekleyecek. Bu dönemde ayakları yere basacak ve acı gerçekler karşısında kendimize, içinde bulunduğumuz duruma çeki düzen vermek durumunda kalacağız.

Satürn, Balık transitinde 17 Haziran 2023-4 Kasım 2023, 29 Haziran 2024-15 Kasım 2024 retro yapacak. Bizleri yavaşlatarak, disiplin altına girip de sistemsel değişimleri yaptık mı sorgulayacak. Daha sonra 25 Mayıs 2025’de Koç burcuna geçecek. Ama 13 Temmuz 2026’da başlayacağı ve 28 Kasım 2025’e kadar sürecek son retro döneminde Balık’a geri dönecek ve son düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol edecek. 14 Şubat 2026 günü ise 2052’de geri gelmek üzere Balık burcuna veda edecek.

Satürn’ün Balık’tan geçişinde empatiklik, fazla vericilik, affedicilik daha azalabilir. Kaybetme korkusu ile diretileni ya da önümüzde olanı koşulsuz kabullenicilikten, fedakarlıktan uzaklaşılabilir.  Spritüelliği, hayal gücünü somut formlara uydurmaya çalışabiliriz. Ve yansımaları, farklı tarzlar, uygulanmaya çalışılan yeni kurallar, düzenlemeler ile bililte din, inanç sistemleri, içinde yaratım olan sanat, sinema dahil her konuda kendini gösterebilir.  Kişilerin, toplumların altyapılarına göre  inançların değişiminden, yok olmasına  kadar farklı evreleri ya da insanlığın önüne konulmaya çalışılan yeni bir sistemi görebiliriz. Satürn’ün yaratacağı baskılanmalar, yitip gitme endişesi ile birlikte depresyona bağlı rahatsızlıklar ve bağımlılıklarda, alkol, madde kullanımında artış gözlenebilir.

Sularla, petrol, petro-kimya, sıvılar, denizler, ilaçlarla ilgili problemleri bu dönemde sıklıkla duyabilir, yaşayabiliriz. Ülkemiz açısından hem kıta sahanlığı, mavi vatan, hem denizlerimizde doğalgaz arama çalışmalarına yönelik aşılması gereken birtakım problemler çıkabilir. Uzun zamandır uyarısını yaptığım su kaynaklarımızın azalması, kuruması durumunun gerçekliği ile yüzleşip, bunlarla ilgili kısıtlamalar yaşanabilir. Denizlerde verimliliğin daha da düştüğünü gözlemleyebiliriz. Neptün’ün 2026 yılında Koç’a geçmesi ile birlikte suyun her türlü kullanımının silah kadar değerli olacağını, denizlerin, ülkelerin denizlerine, donanmalarına yapacakları yatırımların çok önemli olacağını şimdiden bir kez daha hatırlatmak isterim.

Hastane, hapishane, bakımevleri gibi yerlerle ilgili sorunlar çıkabileceği gibi buralarla ilgili yeni yapılandırmalarla karşılaşılabilir.  Bir dönem Ponzi sistemine dayalı  X Bank gibi çeşitli hayali kuruluşlarla yaşanan durumlar, Satürn Balık geçişinde metaverse üzerinde yaşanabilir. Reel dünya ile imajinasyonun yani metaverseün konumlandırmalarının dengelenememesi durumundan doğabilecek hak ihlallerine ve beraberinde oluşabilecek hukuksal sorunlara dikkatli olmakta fayda olabilir. Dolayısıyla bu alanlara da düzenlemeleri bekleyebiliriz. Sadece bunlar değil ilahi adaletle, hukukla ilgili çok sayıda davanın da görüleceği bir süreç yaşayacağız.

Satürn, bundan öncesi en yakın1993-1996, 1964-1967 yılları arasında Balık burcunda transit etti. 1993-1996 döneminde gerek ülke içinde gerekse dünya genelinde hükümet değişimlerini,  saldırıları, NATO tarihinde Sırplara karşı gerçekleştirilen ilk saldırıyı, Kardak krizini, Gümrük Birliği Anlaşması’nı görmekteyiz.

1964-1966 döneminde ise Birleşmiş Milletler’in Baış Gücü’nün Kıbrıs’a gitmesini kararlaştırması, ABD Başkanı Lyndon Johnson’ın, Başbakan İsmet İnönü’ye, içeriğinde Türkiye’nin NATO silahlarını kullanarak Kıbrıs’a çıkartma yapamayacağını yazdığı Johson Mektubunu göndermesi, Rumların Türk köylerini işgali sonucu jetlerimizin bombardımanı ve Cengiz Topel’in şehit oluşu, Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında tampon bölgenin oluşturulması, Cemal Gürsel, Talat Aydemir ve Fethi Gürcan’ın idamları, Vietnam Savaşı, Malta ve Gambiya’nın İngiltere’den ayrılması dikkati çekmekte.

Satürn’ün Balık burcunda yapacağı seyahati, ülkemiz açısından hem uluslararası ilişkileri, geçici sığınmacı sorununu, hukuksal, akademik konuları, medyayı hem de siyasi değişimleri beraberinde getirecek görünmekte.

Satürn’ün 2023 ve 2026 tarihleri arasındaki Balık geçişinde burçları hangi alanlarda test edeceğine bakarsak;

Yükselen Koçlar ve Koçlar: 12.evinizde transitini gerçekleştirecek Satürn, sizi biraz daha içe döndürüp, izole olmaya itebilir. Sağlığınıza daha dikkat etmeniz gerekebilir. Bağımlılıkları olanlar bu dönemde arınmak için gerekeni yapabilir. Kendinizi baskılanmış, endişeler içinde hissettiğinizde, bilinçaltınıza iyi gelecek, ruhunuzu dinlendirecek sevdiğiniz işlerle ilgilenmenizi, içsel yaratıcılığınızı somutlaştırarak dışa çıkartmanızı, düzenli olarak yardım faaliyetlerine katılmanızı öneririm.

Yükselen Boğalar ve Boğalar: Satürn sizi sosyal çevreniz, dahil olduğunuz gruplarınız, görev aldığınız organizasyonlar varsa onlar ve işinizden elde ettiğiniz kazanım adına test edecek. Organizasyonlarda sorumluluk alanlarınızda artış ya da bitiş şeklinde değişimler görülebilir. Bu değişiklikler kazancınızı da etkileyebilir. Arkadaş çevrenizde değişim yaşayabilirsiniz. Geleceğe dönük beklentilerinizi gerçekçi hedeflere oturtma zamanı.

Yükselen İkizler ve İkizler : 10.evinizde transit edecek Satürn, sizi hedefleriniz, işiniz, statünüz, toplumsal görünürlüğünüzle test edecek. Sorumluluklarınızın, üzerinizde baskının arttığı bir süreç olabilir. İşinizde pozisyon değişimleri olabileceği gibi, iş değişimleri de yaşayabilirsiniz. Bunlar statünüze, evlilik, boşanma gibi aile hayatınıza da etki edebilir. Ebeveynlerinizin sağlıklarıyla, hayatlarındaki değişimlerle ilgilenmeniz gerekebilir. Hedeflerinizi, toplumsal görünürlüğünüzü daha gerçekçi sorgulamak ve gerekli değişimleri yapılandırma zamanı.

Yükselen Yengeç ve Yengeçler :  Satürn sizi yurtdışını ilgilendiren konular, yabancılar, eğitim, basın-yayın, varsa hukuksal konular alanında test ederek, sorumluluk almanızı isteyecek. Akademik konulardaki çalışmalarınıza, eğitimlere ağırlık verebilirsiniz. Yurtdışı ile ilgili işlerinizde sorumluluklarınız artabilir ya da var olan sonlanabilir. İkinci evliliğinizi yapabilir ya da ikinci evliliğinizde problemler yaşıyorsanız ya yoluna koyma ya da bitirmeyi seçebilirsiniz. Bu dönem hayat felsefenizin de daha olgunlaşacağını hissedebilirsiniz.

Yükselen Aslanlar ve Aslanlar: 8.evinizden geçecek Satürn sizi finansal anlamda disiplinli hareket etmeye davet etmekte. Kredi, borç, vergi, nafaka, miras gibi konularla ilgili şartlarınızı gerçekçi değerlendirerek, düzenli olmanızı öneririm. Eşinizin ya da varsa ortağınızla birlikte sahip olduğunuz kaynaklarla ilgili bazı kısıtlamalar, düzenlemeyi gerektiren durumlar yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç.

Yükselen başak ve Başaklar: Satürn’ün Balık transiti sizin 7.evinizde gerçekleşecek. Dolayısıyla tüm ikili ilişkileriniz, buna evlilikler, ortaklıklar dahil danışmanlıklarınız, varsa davalarınızla ilgili durumları sorumluluklarınızı daha ciddiyetle ele alıp, aksayan noktalarda gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekecek. Süregelen koşullarınıza göre evlenebilir, boşanabilirsiniz. Ya da tolere edilebilecek durumlarda tüm gerekli düzenlemeleri yapıp, yolunuza devam edebilirsiniz. Eşinizle ya da ortağınızla ilgili sorumluluk almanız gereken noktada elinizi taşın altına koymanız gerekebilir. Davalarınız varsa sonlanabilir.

Yükselen Terazi ve Teraziler: Satürn, Balık geçişi sırasında sizin 6.evinizde olacak. Günlük hayatınızı, işinizle ilgili konuları, varsa sağlık sorunlarınızı daha ciddi ele almanız gerekecek. Günün akışında çok daha fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz ki beraberinde hayatınıza da çekidüzen vermeniz gerekebilir. Bu sizi işinizde daha fazla çalıştırabilir. İş ortamınızla ilgili değişimleri yaşayabilirsiniz. Bir evcil hayvanı yanınıza yoldaş olarak katabilirsiniz. Ya da varsa kendi sağlığınız gibi onların da sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Varsa eşinizin kontrol etmekte zorlanabileceği durumlarla da uğraşabilirsiniz. Daha mükemmele ulaşmak için didineceğiniz bu süreçte günlük akışta yüklerinizi dengelerken, aralarda beyninizi dinlendirmeyi de unutmayın.

Yükselen Akrep ve Akrepler: 5.evinizden transit edecek Satürn sizie aşk hayatınızda, çocuklarla, yaratıcı yönlerinizin kullanımıyla ilgili konularda sorumluluklarınızı hatırlatabilir. Çocuğunuz varsa onunla ilgili ciddi gelişmelerle uğraşabilirsiniz ya da bir çocuk sahibi olmanız mümkündür. Aşk hayatınızda da şartlara daha çekidüzen vermeniz ve duruma daha uzun soluklu bakmanız gerekebilir. Bir yaratıcı yönünüz varsa onların üzerine ciddiyetle gidip, eğitim almak isteyebilir, hatta uzun dönemde buradan kendinize ek bir iş bile çıkartabilirsiniz. Her türlü risk içeren yatırım, yatırım araçlarıyla ilgili oldukça dikkatli adım atmanızı öneririm. Hayata daha ciddi bakma zamanı.

Yükselen Yay ve Yaylar: Satürn, Balık transitinde sizi aileniz, eviniz, kökleriniz, ev, emlak gibi konularla ilgili test edecek. Aileyle ilgili sorumluluk almanız gerekebilir. Bu durum aile büyükleri, ebeveynlerinizle ilgili olabileceği gibi evliyseniz eşinizle ilişkiniz ya da bekarsanız bir evlilik de olabilir. Özel alanınızda şartlarınıza yeni bir düzen getirme zamanı. Taşınabilirsiniz, eviniz kentsel dönüşüme girebilir. Her türlü ev, emlak, arsa gibi taşınmazı ilgilendiren konu ile uğraşabilirsiniz. Bu dönem sizin için temelinizi sağlamlaştırma dönemi.

Yükselen Oğlaklar ve Oğlaklar: 3.evinizde transit edecek Satürn, sizi kardeşler, yakın akrabalar, komşular, eğitim, ticari hayatınızla ilgili test edecek. Bu konularda süregelen şartlarınız değişebilir. Ya siz onlarla ilgili sınırlarınızı yeniden çizmek durumunda kalabilirsiniz ki bu durumda aranızda koyduğunuz mesafe değişecektir ya da onların hayatlarındaki baskılanmaları görebilirsiniz. Eğitim, ticari faaliyetlerinizle, yazmayı, çizmeyi, hesap, kitap yapmayı gereken her türlü işte daha ciddi olmanız, somut işlere yönelmeniz gereken bir süreç. Düşünce yapınızı, iletişiminizi yeniden düzenliyorsunuz.

Yükselen Kovalar ve Kovalar: 2.evinizden transit edecek Satürn, sizi maddi manevi kaynak yaratımınız ve bunları değerlendirmenizle ilgili test edecek. Borç-alacak dengenize daha ciddiyetle eğilmeniz gerekmekte. Borç vermemenizi öneririm. Sahip olduklarınızı, yatırımlarınızı daha akılcı kullanma ve  koruma zamanı ki kayıp yaşanmasın. Maddiyata ve beraberinde sahipliklerinize, öz değerinize bakışınız da değişecek.

Yükselen Balıklar ve Balıklar: Satürn’ü  burcunuzda ağırlıyorsunuz. O yüzden sizleri herkesten daha fazla bağlıyor. Sizi ilgilendiren her türlü konuda çok daha fazla dirençli, ciddi, sistemli ilerlemeniz gereken bir dönem. Bütün bunlar sağlığınızdan, motivasyonlarınıza, karakterinize, görünümünüze yansımalarına, girişimlerinize, atacağınız adımlara kadar etkilemekte. Hayatınıza ait ne düzenleme gerekiyorsa artık kaçmak, şartları akışa bırakmak değil sorumluluk alma yolunu seçin. Yorucu olabilir. Ama taşın altına bilerek, isteyerek elinizi koymanız durumunda ileriye daha sağlam yürümeniz mümkün olacak. Bu dönem sizin için yeniden yapılanmayı ve sonucunda benden yeni bir ben çıkartırım diyebilmeyi anlatmakta.

Satürn, genel anlatımlarda çok baskıcı, korkulan gibi gösterilir. Evet zorlar, yıpratır. Yeri gelir bazı şeyleri elinizden alır ki zaten alınmasının vakti gelmiştir. Ama oyunu kurallarına göre oynadığınızda, sorumluluk bilinciyle hareket ettiğinizde, bir bakmışsınız ki çok daha sağlam ve uzun soluklu işlere yürüyebiliyorsunuz. Şimdi artık Balık burcunun fazla ütopik kalan, hayatın gerçekleriyle uyuşmayan yönlerini törpüleme, eleme ve disiplinle, sistemle dirilme zamanı. Hayatlarımızı herkese açamayız. Sahipliklerimizi kontrolsüzce herkesle paylaşırken ileriyi de düşünmek zorundayız. Unutmayalım ki geride bırakacaklarımız, attığımız adımların kalitesiyle orantılıdır.  Bu süreçte dönemin korku, endişe, izole olmaya çeken olumsuzluklarına kapılıp, kaybolmayın. Hep birlikte sistemli bir şekilde çalışıp, üretelim. Zamanı doğru kullanmayı, sistemi öğrenelim. Yaşanılanlara getirdiğimiz düzenlemelerle dinçleşirken, olgunlaşalım. Ve her şeyden önemlisi daha güvenli yarınlar için geleceğimize yürürken, sınırlarımızı çizmek durumunda olduğumuzun farkına varalım.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s