23 ARALIK OĞLAK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

23 Aralık günü saat 13:16 da Oğlak burcunun 01°32’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Yeniayın ev sahibi Oğlak ciddiyeti,  sorumluluk anlayışı, sabrı, mantığı, düzen kurmasıyla bilinirken, gölgesinde aşırı kontrol arzusu, duygu yoksunluğu, hesapçılık, melankoli görülür. Devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir.  Dolayısıyla yeniay sürecinde  Oğlak özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Hızlı gelişen durumlar, ardında iletişim, plan, program, duygu eksiği, empati kurmaktan uzak ve  değişime, yeniliğe direnç gösteren, menfaatlerin fazlasıyla öne çıktığı bir doğa barındırmakta.

Yükselende öncü olarak başlatan, risk alan, girişken, rekabetçi, benmerkezci, gölgesinde öfke ve kavgacılık barındıran Koç burcu bulunmakta. Bu dereceye etkisi bulunan Algenib sabit yıldızı, tutku, kibir, şiddet, utandırıcı durumlar, iftiraya maruz kalmakla ilişkilendirilir.

Güneş ve Ay ise yaratıcılığı, akıllığı ama aynı zamanda psikolojik sorunları, depresyona, intihara yatkınlığı anlatan Alnasl etkileşiminde.

Oğlak burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Oğlak yeniayında eğitimi, medya, tanıtım faaliyetlerini, yabancıları, yurtdışını ilgilendiren işler, hukuksal konular, kişinin hayat felsefesini, işini, statüsünü, hedeflerini ilgilendiren gelişmeler, ebeveynlerle ilgili durumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Öncü burçların 0, 4, değişken burçların 29-30, sabit burçların 13-17 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Oğlak yeniayı, her türlü ikili ilişkilerin dengesinde  ayarlamalarla birlikte, hedefe, olayın en üst boyutta görünürlüğüne, hayatınıza etkisine yönelik gelişmeleri anlatmakta. Özünde aile hayatınıza, toplumsal durumunuza ve kazanımlarınıza etki edecek şekilde yeni bir düzene yönelik gelişmeler bulunmakta. Evliliklerin, ortaklık dahil her türlü ikili ilişkilerin kökünde duran geçmişten gelen sorunlar kırılganlıkları belirginleştirebilir. Beraberinde liyakat sorunları, resmiyetin durumu ciddi biçimde ele alınabilir. Finansal konuların da dahil olabileceği bu gündemde imza atmaya yönelebileceğiniz gibi şartlar sizi yormuşsa, kırılganlıkları doyma noktasına getirmişse, bozmayı da düşünebilirsiniz. Dönem, yavaş yavaş ayakların yere basmaya başladığı dönem diyebiliriz. Daha önceleri de söylediğim gibi şu aşamada adım atmak, süregelen enerjilerden ötürü biraz zamana ihtiyaç duyabilir. Şartların geri planı, bilinçaltınızda büyüyebilir. Hukuki boyuta taşımak istediğiniz konuların hazırlığını yapabilirsiniz. Mars’ın retrodan çıkacağı 12 Ocak tarihinden sonra daha rahat hareket etmek mümkün olabileceği gibi Şubat başı ve Mart sonu gelişmeleri çok daha farklı durumda görebilirsiniz. Dürüstlüğü önde tutarak atacağınız her adım, kırılganlıklarınızı da beraberinde iyileştirmeye yönelik olacaktır. Tıpkı 8 Aralık İkizler dolunayı gibi bu yeniay da karmik durumları ve geçmişte yaşanılan kaotik etkileri bünyesinde bulundurmakta. Gerek ilişkiler gerek finansal, yapısallığınıza yönelik alacağınız her kararda kendinizi önemseyip, güvenmenizi öneririm. Eğitimle, seyahatle, yabancılarla, yurtdışını ilgilendiren konularınız varsa yeniaydan sonra yine gündeminizde olabilir. Teknik ya da sanatsal yönlerinizi kazanca çevirebilirsiniz. Duyguların geri tutulduğu bu süreçte karşınızdakilerden empati beklemeyin. Depresyona, intihara yatkınların süreci sakin ortamlarda geçirmesi faydalı olabilir.  Göz sorunlarında artış gözlemlenebilir.

Oğlak yeniayı, hem Boğa’da gerçekleşen Ay tutulmasını hem de Akrep’teki Güneş tutulmasını tetiklemekte. Dolayısıyla bu iki tutulmanın sizler için işaret ettiği konuların gündemde olacağını göreceksiniz.

Oğlak yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.   

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Ülkemiz ve Oğlak yeniayı

Yılın son yeniayında ordumuz, polisimiz, çalışan kesim, sendikalar,hizmet, sağlık sektörü, sgk, ülkemizin gıda stoku, küçükbaş hayvancılığımız ana konu başlıklarını oluşturacak.

Bu dönemin en önemli konusu maalesef güvenlik olmaya devam ediyor. Suikast, saldırı, terör olayları gibi durumlar, askeri konular gündeme gelebilir. Gizli düşmanlıkların aleniye dönüştüğü,  müttefik mi sorusunun cevabını düşünebiliriz. Muhalefet liderlerini, yöneticilerini, mensuplarını, akademisyen, gazeteci, yazar, düşün insanlarını ilgilendiren gelişmelerle karşılaşılabilir. Bazı zıtlaşmaların temelinde birtakım düzenlemeler, kararlar yatabilir. Oğlak yeniayındaki adımlar, sonucu şu süreçte çok açık olmasa da konumunda otorite olanlarla, statüleriyle ilgili durumları işaret etmekte.

Halk, halkın cebini ilgilendiren gelişmelerle birlikte, çalışan kesime yönelik birtakım düzenlemeler gündeme gelebilir. Global krizin yanı sıra ekonomide bizde de işlerin zorlandığını, fiyatlar ve halkın alım kapasitesi arasındaki orandan fazlasıyla görebiliriz. Bu noktada ulusal servetimizin durumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili durumlar gündem yaratabilir. Maaş artırım oranları açıklanırken gerek çalışan gerek emeklilerin oranlarının enflasyon karşısındaki yeterlilik durumu sorgulanabilir. Yabancıların oturum ve çalışma izinleri hukuki boyutta incelenebilir. Sosyal güvenlik hizmetlerine yönelik gelişmeler beklenebilir. İlaç ve hammadde sorunu gündemini koruyabilir. Pasaportlarla ilgili gelişmeler, düzenlemeler konu olabilir. Topluluklar, cemaatlerle ilgili gelişmelerin devamında yurtlarla ilgili durumlar tartışılabilir. İngiltere ve Katar ile olan bazı görüşmeler, anlaşmalarla ilgili bilgilenebiliriz. Yunanistan, Irak, 27 Aralık’ı takip eden süreçte de ABD ilişkileri dikkati çekebilir. Gündemde diplomatik, finansal ve hukuksal görüşmeler, sözleşmeler olabilir. Beşar Esad heyeti ile görüşme olasıdır. Deprem olasıdır.

Oğlak yeniayı, İkizler dolunayında alınan kararlarla, anlaşmalarla bağlantılı görünmekte. Aynı zamanda Boğa ve Akrep burçlarında meydana gelen son Güneş ve Ay tutulmalarını da hareketlendirmekte. Dolayısıyla ülkemizle ilgili etkilerinin açığa çıktığını gözlemleyebiliriz.

Yukarıda Oğlak burcunda yaşanacak olan yeniayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s